Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00590 009863 16972419 na godz. na dobę w sumie
Rozwód. Separacja. Opieka nad dziećmi. Wzory pism wraz z objaśnieniami. - ebook/pdf
Rozwód. Separacja. Opieka nad dziećmi. Wzory pism wraz z objaśnieniami. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3180-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór 39 pism procesowych w sprawach o rozwód, separację i opiekę nad dziećmi. Pisma zostały wzbogacone o objaśnienia.

Pakiet pism procesowych powstał z myślą o osobach chcących wziąć rozwód lub separację. Z rozejściem się małżonków wiąże się potrzeba uregulowania ich spraw osobistych oraz majątkowych, jak również kwestii dotyczących wychowywania wspólnych małoletnich dzieci. Prędzej czy później sprawy te trzeba załatwić.

W postępowaniu sądowym ogromną rolę odgrywa zasada pisemności. Zainicjowanie postępowania sądowego następuje na podstawie złożonego przez stronę pisma procesowego. Wymogi stawiane pismom procesowym niejednokrotnie są bardzo rygorystyczne. Brak któregokolwiek elementu w treści pisma skutkuje niemożliwością wszczęcia procesu. Z kolei zgłoszenie w piśmie procesowym odpowiednich żądań i wniosków włącznie ze wskazaniem dowodów dla poparcia swoich twierdzeń – nie tylko przyśpiesza proces, lecz także zwiększa szanse strony na uzyskanie pomyślnego dla niej rozstrzygnięcia.

Jak pokazuje rzeczywistość, samo orzeczenie rozwodu lub separacji, nie eliminuje wszystkich problemów małżonków. Odnosi się to przede wszystkim do małżonków posiadających małoletnie dzieci, które przecież pomimo rozwodu (separacji) trzeba wspólnie wychowywać. I to właśnie na tym tle rodzi się najwięcej konfliktów.

Pakiet pism procesowych pozwala na samodzielne sporządzenie pisma o właściwej treści oraz w efekcie końcowym – zwiększa prawdopodobieństwo załatwienia sprawy zgodnie z naszą wolą. Ponadto zwalnia nas z konieczności korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

Pisma dotyczą spraw osobistych i majątkowych małżonków oraz ich małoletnich dzieci. Obejmują takie sprawy jak:
1. rozwód,
2. separacja,
3. władza rodzicielska,
– ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– zawieszenie władzy rodzicielskiej
– pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– przywrócenie władzy rodzicielskiej.
4. kontakty z dzieckiem,
– ustalenie kontaktów z dzieckiem,
– ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
– zakazanie kontaktów z dzieckiem,
– przywrócenie kontaktów z dzieckiem.
5. alimenty,
– alimenty dla dziecka,
– alimenty dla małżonka,
6. mieszkanie małżonków,
– sposób korzystania z mieszkania,
– podział mieszkania,
– przyznanie mieszkania jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka,
– eksmisja współmałżonka ze wspólnego mieszkania.
7. podział majątku małżonków,
8. rozstrzyganie spraw dziecka,
– osobistych (istotne sprawy dziecka),
– majątkowych (zarząd majątkiem dziecka).

W objaśnieniach znajdziesz informacje między innymi o:
– podstawie prawnej danego żądania,
– przeszkodach w realizacji roszczenia,
– terminach do wniesienia pisma,
– kosztach postępowania.

Z produktu skorzystają przede wszystkim osoby, które pragną wystąpić o rozwód lub separację. Produkt jest także pomocny osobom w trakcie postępowania o rozwód (separację) bądź też po orzeczeniu już rozwodu (separacji).

Publikacja zawiera następujące pisma:
I. Pisma wszczynające postępowanie rozwodowe lub separacyjne
1) Pozew o separację,
2) Wniosek o separację,
3) Wniosek o zniesienie separacji,
4) Pozew o rozwód (w trakcie separacji),
5) Pozew o rozwód (bez separacji lub po zniesieniu separacji)
II. Pisma wnoszone w toku postępowania o rozwód lub separację
6) Cofnięcie pozwu,
7) Odpowiedź na pozew,
8) Pełnomocnictwo szczególne,
9) Wniosek o zaniechanie orzekania o winie małżonków,
10) Wniosek o skierowanie do mediacji,
11) Zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania,
12) Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania,
13) Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania,
14) Wniosek o uzupełnienie wyroku,
15) Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem,
16) Wniosek o wydanie i doręczenie odpisu wyroku,
III. Pisma składane po orzeczeniu rozwodu lub separacji
17) Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków,
18) Pozew o eksmisję,
19) Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
20) Wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
21) Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem,
22) Wniosek o przywrócenie kontaktów z dzieckiem,
23) Wniosek o wydanie dziecka,
24) Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
25) Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły
zarząd majątkiem dziecka,
26) Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej,
27) Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
28) Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
29) Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
30) Pozew o alimenty dla małżonka rozwiedzionego (lub małżonka
pozostającego w separacji),
31) Pozew o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego małżonka 
rozwiedzionego,
32) Pozew o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
małżonka,
33) Pozew o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodzica,
34) Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodzica,
35) Pozew o podwyższenie alimentów (dla dziecka),
36) Pozew o obniżenie alimentów (dla dziecka)
35) Pozew o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodzica,
37) Wniosek o nadanie wyrokowi zasądzającemu alimenty klauzuli
wykonalności,
38) Wniosek o egzekucję alimentów,
39. Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis tre(cid:286) Wprowadzenie (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856)(cid:856)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856)(cid:1008) P(cid:349)(cid:400)(cid:373)(cid:258) (cid:449)(cid:400)(cid:460)(cid:272)(cid:460)(cid:455)(cid:374)(cid:258)(cid:361)(cid:268)(cid:272)(cid:286) (cid:393)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:295)(cid:393)owanie rozwodowe lub separacyjne ....................................... 7 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:400)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:272)(cid:361)(cid:295) ................................................................................................................. 7 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:400)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:272)(cid:361)(cid:295) ............................................................................................................ 14 Wniosek o zniesienie separacji ............................................................................................ 17 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:396)(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:282) (cid:894)(cid:449) (cid:410)(cid:396)(cid:258)(cid:364)(cid:272)(cid:349)(cid:286) (cid:400)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:272)(cid:361)(cid:349)(cid:895) (cid:857) .............................................................................. 20 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:396)(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:282) (cid:894)(cid:271)(cid:286)(cid:460) (cid:400)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:396)acji lub po zniesieniu separacji) ................................................ 27 Pisma wnoszone w toku pos(cid:410)(cid:295)(cid:393)(cid:381)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:258) (cid:381) (cid:396)(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:282) (cid:367)(cid:437)(cid:271) (cid:400)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:272)(cid:361)(cid:295) ....................................... 31 O(cid:282)(cid:393)(cid:381)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:282)(cid:461) (cid:374)(cid:258) (cid:393)(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) .......................................................................................................... 31 C(cid:381)(cid:296)(cid:374)(cid:349)(cid:295)(cid:272)(cid:349)(cid:286) (cid:393)(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:437) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856)(cid:856)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857). 35 P(cid:286)(cid:371)(cid:374)(cid:381)(cid:373)(cid:381)(cid:272)(cid:374)(cid:349)(cid:272)(cid:410)(cid:449)(cid:381) (cid:400)(cid:460)(cid:272)(cid:460)(cid:286)(cid:336)(cid:383)(cid:367)(cid:374)(cid:286) ................................................................................................ 38 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:460)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:286)(cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:258) (cid:381) (cid:449)(cid:349)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:373)(cid:258)(cid:371)(cid:463)(cid:381)(cid:374)(cid:364)(cid:383)(cid:449) ....................................................... 40 Wniosek o skierowanie do mediacji .................................................................................... 42 Zgodny (cid:449)(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:381)(cid:374) (cid:381) (cid:460)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:400)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:393)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:295)(cid:393)(cid:381)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:258) ........................................................... 44 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:393)(cid:381)(cid:282)(cid:361)(cid:295)(cid:272)(cid:349)(cid:286) (cid:460)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:400)(cid:460)(cid:381)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:393)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:295)(cid:393)(cid:381)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:258)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)..............46 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:437)(cid:373)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:460)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:400)(cid:460)(cid:381)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:393)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:295)(cid:393)(cid:381)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:258) ........................................................... 48 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:437)(cid:460)(cid:437)(cid:393)(cid:286)(cid:371)(cid:374)(cid:349)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:455)(cid:396)(cid:381)(cid:364)(cid:437) .......................................................................................... 50 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:282)(cid:381)(cid:396)(cid:295)(cid:272)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:455)(cid:396)(cid:381)(cid:364)(cid:437) (cid:460) (cid:437)(cid:460)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:282)(cid:374)(cid:349)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286)(cid:373) ................................................................. 52 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:449)(cid:455)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:349) (cid:282)(cid:381)(cid:396)(cid:295)(cid:272)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:381)(cid:282)(cid:393)(cid:349)(cid:400)(cid:437) (cid:449)(cid:455)(cid:396)(cid:381)(cid:364)(cid:437) ................................................................ 54 P(cid:349)(cid:400)(cid:373)(cid:258) (cid:400)(cid:364)(cid:371)(cid:258)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:286) (cid:393)(cid:381) orzeczeniu rozwodu lub separacji ...................................................... 56 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:393)(cid:381)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:258)(cid:371) (cid:373)(cid:258)(cid:361)(cid:268)(cid:410)(cid:364)(cid:437) (cid:449)(cid:400)(cid:393)(cid:383)(cid:367)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:373)(cid:258)(cid:371)(cid:463)(cid:381)(cid:374)(cid:364)(cid:383)(cid:449) ........................................................... 57 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:286)(cid:364)(cid:400)(cid:373)(cid:349)(cid:400)(cid:361)(cid:295) ................................................................................................................. 61 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:437)(cid:400)(cid:410)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:364)(cid:410)(cid:383)(cid:449) (cid:460) (cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:373) ...................................................................... 64 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:381)(cid:336)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:272)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:364)(cid:410)(cid:383)(cid:449) (cid:460) (cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:373) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)..(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857) (cid:1010)8 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:460)(cid:258)(cid:364)(cid:258)(cid:460)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:364)(cid:410)(cid:383)(cid:449) (cid:460) (cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:373) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)72 Wniosek (cid:381) (cid:393)(cid:396)(cid:460)(cid:455)(cid:449)(cid:396)(cid:383)(cid:272)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:364)(cid:410)(cid:383)(cid:449) (cid:460) (cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:373) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856)(cid:856)(cid:1011)5 Wniosek o wydanie dziecka ................................................................................................. 78 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:396)(cid:381)(cid:460)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:460)(cid:455)(cid:336)(cid:374)(cid:349)(cid:295)(cid:272)(cid:349)(cid:286) (cid:381) (cid:349)(cid:400)(cid:410)(cid:381)(cid:410)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:400)(cid:393)(cid:396)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:364)(cid:258) ................................................... 82 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:460)(cid:286)(cid:460)(cid:449)(cid:381)(cid:367)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:374)(cid:258) (cid:282)(cid:381)(cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:272)(cid:460)(cid:455)(cid:374)(cid:374)(cid:381)(cid:401)(cid:272)(cid:349) (cid:393)(cid:396)(cid:460)(cid:286)(cid:364)(cid:396)(cid:258)(cid:272)(cid:460)(cid:258)(cid:361)(cid:268)(cid:272)(cid:286)(cid:361) (cid:460)(cid:449)(cid:455)(cid:364)(cid:371)(cid:455) (cid:460)(cid:258)(cid:396)(cid:460)(cid:268)(cid:282) (cid:373)(cid:258)(cid:361)(cid:268)(cid:410)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:373) dziecka ................................................................................................................................. 86 Wniosek o ograniczenie w(cid:371)(cid:258)(cid:282)(cid:460)(cid:455) (cid:396)(cid:381)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:272)(cid:349)(cid:286)(cid:367)(cid:400)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:361) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857) 90 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:460)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:400)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:371)(cid:258)(cid:282)(cid:460)(cid:455) (cid:396)(cid:381)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:272)(cid:349)(cid:286)(cid:367)(cid:400)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:361) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857).(cid:857)(cid:857)(cid:857) 94 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:393)(cid:381)(cid:460)(cid:271)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:371)(cid:258)(cid:282)(cid:460)(cid:455) (cid:396)(cid:381)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:272)(cid:349)(cid:286)(cid:367)(cid:400)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:361) .................................................................... 98 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:393)(cid:396)(cid:460)(cid:455)(cid:449)(cid:396)(cid:383)(cid:272)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:371)(cid:258)(cid:282)(cid:460)(cid:455) (cid:396)(cid:381)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:272)(cid:349)(cid:286)(cid:367)(cid:400)(cid:364)(cid:349)(cid:286)(cid:361) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856)(cid:856) (cid:1005)(cid:1004)(cid:1006) P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:455) (cid:282)(cid:367)(cid:258) (cid:373)(cid:258)(cid:371)(cid:463)(cid:381)(cid:374)(cid:364)(cid:258) (cid:396)(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:381)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:894)(cid:367)(cid:437)(cid:271) (cid:373)(cid:258)(cid:371)(cid:463)(cid:381)(cid:374)(cid:364)(cid:258) (cid:393)(cid:381)(cid:460)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:258)(cid:361)(cid:268)(cid:272)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:449) (cid:400)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:272)(cid:361)(cid:349)) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856)(cid:856) 105 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:393)(cid:396)(cid:460)(cid:286)(cid:282)(cid:371)(cid:437)(cid:463)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:381)(cid:271)(cid:381)(cid:449)(cid:349)(cid:268)(cid:460)(cid:364)(cid:437) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:455)(cid:361)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:396)(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:381)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:373)(cid:258)(cid:371)(cid:463)(cid:381)(cid:374)(cid:364)(cid:258) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856) (cid:1005)(cid:1004)9 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:393)(cid:381)(cid:282)(cid:449)(cid:455)(cid:463)(cid:400)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:383)(cid:449) (cid:894)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:364)(cid:381)(cid:895) .................................................................... 113 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:381)(cid:271)(cid:374)(cid:349)(cid:463)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:383)(cid:449) (cid:894)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:286)(cid:272)(cid:364)(cid:381)(cid:895) ........................................................................... 116 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:400)(cid:410)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:396)(cid:282)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:455)(cid:336)(cid:258)(cid:401)(cid:374)(cid:349)(cid:295)(cid:272)(cid:349)(cid:258) (cid:381)(cid:271)(cid:381)(cid:449)(cid:349)(cid:268)(cid:460)(cid:364)(cid:437) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:455)(cid:361)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:373)(cid:258)(cid:371)(cid:463)(cid:381)(cid:374)(cid:364)(cid:258) ..................... 120 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:400)(cid:410)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:396)(cid:282)(cid:460)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:455)(cid:336)(cid:258)(cid:401)(cid:374)(cid:349)(cid:295)(cid:272)(cid:349)(cid:258) (cid:381)(cid:271)(cid:381)(cid:449)(cid:349)(cid:268)(cid:460)(cid:364)(cid:437) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:455)(cid:361)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:396)(cid:381)(cid:282)(cid:460)ica (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856).......... 123 P(cid:381)(cid:460)(cid:286)(cid:449) (cid:381) (cid:437)(cid:272)(cid:346)(cid:455)(cid:367)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:400)(cid:349)(cid:295) (cid:381)(cid:282) (cid:381)(cid:271)(cid:381)(cid:449)(cid:349)(cid:268)(cid:460)(cid:364)(cid:437) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:455)(cid:361)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:396)(cid:381)(cid:282)(cid:460)(cid:349)(cid:272)(cid:258) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:856) (cid:1005)(cid:1006)(cid:1010) W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:374)(cid:258)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:449)(cid:455)(cid:396)(cid:381)(cid:364)(cid:381)(cid:449)(cid:349) (cid:460)(cid:258)(cid:400)(cid:268)(cid:282)(cid:460)(cid:258)(cid:361)(cid:268)(cid:272)(cid:286)(cid:373)(cid:437) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:455) (cid:364)(cid:367)(cid:258)(cid:437)(cid:460)(cid:437)(cid:367)(cid:349) (cid:449)(cid:455)(cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:258)(cid:367)(cid:374)(cid:381)(cid:401)(cid:272)(cid:349) ............... 130 W(cid:374)(cid:349)(cid:381)(cid:400)(cid:286)(cid:364) (cid:381) (cid:286)(cid:336)(cid:460)(cid:286)(cid:364)(cid:437)(cid:272)(cid:361)(cid:295) (cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:383)(cid:449) ....................................................................................... 134 Pozew (cid:381) (cid:393)(cid:381)(cid:460)(cid:271)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:286) (cid:410)(cid:455)(cid:410)(cid:437)(cid:371)(cid:437) (cid:449)(cid:455)(cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:258)(cid:449)(cid:272)(cid:460)(cid:286)(cid:336)(cid:381) (cid:449)(cid:455)(cid:364)(cid:381)(cid:374)(cid:258)(cid:367)(cid:374)(cid:381)(cid:401)(cid:272)(cid:349) (cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857)(cid:857). 137 Wprowadzenie Wprowadzenie 1. Ogólne warunki pism procesowych Ka(cid:298)de pismo procesowe powinno zawieraćŚ 1) dat(cid:266) sporz(cid:261)dzenia pisma, 2) okre(cid:286)lenie s(cid:261)du, do którego pismo jest kierowane (lista s(cid:261)dów powszechnych), Ogólna zasada brzmi, (cid:298)e pismo procesowe wnosimy do s(cid:261)du, w którego okr(cid:266)gu ma miejsce zamieszkania pozwany. Ale od tej zasady istnieje szereg wyj(cid:261)tków. I tak np. w sprawie o alimenty, uprawniony mo(cid:298)e zło(cid:298)yć pismo do s(cid:261)du, w którego okr(cid:266)gu sam zamieszkuje. 3) oznaczenie stron (powód i pozwany, wnioskodawca i uczestnik) poprzez wskazanie: imienia i nazwiska (nazwy – w przypadku osób prawnych) oraz dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby (kod pocztowy, miasto, nazwa ulicy, numer mieszkania, numer lokalu), Przy kolejnym pi(cid:286)mie procesowym nie musimy ju(cid:298) oznaczać adresu stron. 4) warto(cid:286)ć przedmiotu sporu – dotyczy spraw o prawa maj(cid:261)tkowe (tylko przy pierwszym pi(cid:286)mie procesowym), 5) sygnatura akt – dotyczy spraw ju(cid:298) tocz(cid:261)cych si(cid:266), 6) oznaczenie rodzaju pisma (Pozew o ……. lub Wniosek o ……..), 7) sprecyzowanie (cid:298)(cid:261)dania, tzn. czego tak naprawd(cid:266) chcemy (Wnosz(cid:266) o ….), 8) uzasadnienie (cid:298)(cid:261)dania, tzn. dlaczego s(cid:261)d powinien uwzgl(cid:266)dnić nasze (cid:298)(cid:261)danie/a (o których mowa w pkt 7), jakie s(cid:261) nasze racje, W uzasadnieniu powinni(cid:286)my okre(cid:286)lić zwi(cid:266)(cid:296)le stan sprawy oraz przytoczyć dowody na poparcie naszego (cid:298)(cid:261)dania. 9) własnor(cid:266)czny podpis, Podpis komputerowy nie spełnia tego wymogu. 10) wymienienie zał(cid:261)czników. 2. Braki formalne Je(cid:286)li pismo procesowe nie spełnia wymogów formalnych, czyli wymogów o których mowa w pkt 1 lub innych wymogów przewidzianych przez przepisy szczególne – s(cid:261)d wezwie stron(cid:266) do usuni(cid:266)cia braków formalnych (poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia pisma) w terminie siedmiodniowym, pod rygorem zwrotu pisma (zwrot pozwu lub wniosku). Zwrócone pismo nie wywołuje (cid:298)adnych skutków prawnych. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia do s(cid:261)du. 3. Wniesienie pisma do s(cid:261)du – sposoby Pismo mo(cid:298)emy wnie(cid:286)ć do s(cid:261)du na kilka sposobów, a oto dwa najpopularniejsze. Po pierwsze, składaj(cid:261)c pismo osobi(cid:286)cie w biurze podawczym s(cid:261)du. W tym wypadku dobrze jest uzyskać tzw. prezentat(cid:266), czyli potwierdzenie zło(cid:298)enia pisma w s(cid:261)dzie. Do tego niezb(cid:266)dna jest nam jedna kopia (odpis) pozwu lub wniosku, na której pracownik s(cid:261)du uczyni wzmiank(cid:266) o tym, i(cid:298) pismo zostało zło(cid:298)one wraz z podaniem daty i godziny. Po drugie, wysyłaj(cid:261)c pismo listem poleconym w palcówce Poczty Polskiej. Przy czym, nie zapomnijmy zachować potwierdzenia nadania przesyłki, jako dowodu wysłania pisma do s(cid:261)du (np. w razie zagini(cid:266)cia przesyłki). Wysłanie pisma przesyłk(cid:261) polecon(cid:261) jest równoznaczne ze zło(cid:298)eniem pisma w sadzie z momentem nadania przesyłki. Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 4 z 140 Wprowadzenie 4. Opłaty Wnosz(cid:261)c pismo procesowe do s(cid:261)du trzeba je opłacić. Wyj(cid:261)tkiem s(cid:261) pisma wolne od opłat s(cid:261)dowych. Np. pozew o zas(cid:261)dzenie alimentów. S(cid:261)d nie podejmie (cid:298)adnej czynno(cid:286)ci, dopóki pismo procesowe nie zostanie opłacone. Nieopłacenie pisma w terminie siedmiodniowym od wezwania s(cid:261)du, skutkuje zwróceniem pisma stronie, bez wywołania jakichkolwiek skutków prawnych. Je(cid:298)eli nie mamy pewno(cid:286)ci co do wysoko(cid:286)ci opłaty, to mo(cid:298)emy zasi(cid:266)gn(cid:261)ć informacji na ten temat w biurze podawczym s(cid:261)du. Opłat(cid:266) mo(cid:298)na ui(cid:286)cić w formie przelewu na rachunek bankowy s(cid:261)du lub gotówk(cid:261) w kasie s(cid:261)du, albo te(cid:298) znakami opłaty s(cid:261)dowej. Numery rachunków bankowych znajdziemy na stronie internetowej danego s(cid:261)du. Strony, jakiej nie stać na poniesienie opłat s(cid:261)dowych, wolno wnosić o zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych. Tzw. Wniosek o zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych. Do wniosku nale(cid:298)y doł(cid:261)czyć o(cid:286)wiadczenie o stanie rodzinnym, maj(cid:261)tku, dochodach i (cid:296)ródłach utrzymania. O(cid:286)wiadczenie to mo(cid:298)na pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo(cid:286)ci. 5. Odpisy pisma i zał(cid:261)czników Strona obowi(cid:261)zana jest doł(cid:261)czyć do ka(cid:298)dego pisma procesowego odpis/y tego pisma oraz odpis/y zał(cid:261)cznika/ów dla wszystkich stron uczestnicz(cid:261)cych w post(cid:266)powaniu. Zaniedbanie tego obowi(cid:261)zku stanowi brak formalny, podlegaj(cid:261)cy usuni(cid:266)ciu w trybie okre(cid:286)lonym w pkt 2. 6. Obowi(cid:261)zek dowodzenia Temat ten jest troch(cid:266) oderwany, ale chciałem go poruszyć, poniewa(cid:298) jest bardzo wa(cid:298)ny. Dowody maj(cid:261) nieocenione znaczenie dla rozstrzygni(cid:266)cia sprawy. Strona, jaka dysponuje stosownymi dowodami na swoj(cid:261) korzy(cid:286)ć – wygrywa proces. W przeciwnym razie – albo przegrywa albo musi si(cid:266) godzić z mniej satysfakcjonuj(cid:261)cym rozstrzygni(cid:266)ciem s(cid:261)du. „Ci(cid:266)(cid:298)ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne” (art. 6 k.c.). „Strony s(cid:261) obowi(cid:261)zane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodz(cid:261) skutki prawne. S(cid:261)d mo(cid:298)e dopu(cid:286)cić dowód nie wskazany przez stron(cid:266)” (art. 232 k.p.c.). Np. twierdz(cid:266), i(cid:298) jestem wła(cid:286)cicielem nieruchomo(cid:286)ci, co udowadniam przez przedstawienie wypisu z ksi(cid:261)g wieczystych. Czemu maj(cid:261) słu(cid:298)yć dowody? Dowody maj(cid:261) słu(cid:298)yć wyja(cid:286)nieniu i w ko(cid:276)cowym efekcie rozstrzygni(cid:266)ciu danej sprawy. Przedmiotem dowodu s(cid:261) fakty maj(cid:261)ce dla rozstrzygni(cid:266)cia sprawy istotne znaczenie. Zatem tylko takie dowody winni(cid:286)my zgłaszać. Np. w sprawie o separacj(cid:266) na zgodne (cid:298)(cid:261)danie mał(cid:298)onków trzeba udowodnić to, i(cid:298) pomi(cid:266)dzy mał(cid:298)onkami nast(cid:261)pił zupełny rozkład po(cid:298)ycia mał(cid:298)e(cid:276)skiego. Jakie s(cid:261) rodzaje dowodów? Katalog (cid:286)rodków dowodowych jest otwarty. żeneralnie (cid:286)rodkiem dowodowym mo(cid:298)e być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, pod warunkiem (cid:298)e da si(cid:266) go przeprowadzić. Najwa(cid:298)niejsze z nich toŚ dokumenty, zeznania (cid:286)wiadków, opinie biegłych, ogl(cid:266)dziny, przesłuchanie stron, grupowe badanie krwi, dowody audiowizualne (film, telewizja, fotokopia, fotografia, plany, rysunki, płyty lub ta(cid:286)my d(cid:296)wi(cid:266)kowe, inne przyrz(cid:261)dy utrwalaj(cid:261)ce albo przenosz(cid:261)ce obrazy lub d(cid:296)wi(cid:266)ki). Czy wszystko wymaga dowodu? Naturalnie, (cid:298)e nie. Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 5 z 140 Wprowadzenie Nie wymagaj(cid:261) dowoduŚ 1) fakty powszechnie znane (np. (cid:298)e ostatnio w okolicy miała miejsce powód(cid:296)), 2) fakty znane s(cid:261)dowi urz(cid:266)dowo (np. na podstawie akt innej sprawy, w wyniku zasi(cid:266)gni(cid:266)cia informacji u innych organów pa(cid:276)stwowych lub samorz(cid:261)dowych), 3) fakty przyznane przez przeciwnika, tj. nie wymagaj(cid:261) równie(cid:298) dowodu fakty przyznane w toku post(cid:266)powania przez stron(cid:266) przeciwn(cid:261), je(cid:298)eli przyznanie to nie budzi w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci, 4) fakty niezaprzeczone, tzn. gdy strona nie wypowie si(cid:266) co do twierdze(cid:276) strony przeciwnej o faktach, s(cid:261)d, maj(cid:261)c na uwadze wyniki całej rozprawy, mo(cid:298)e fakty te uznać za przyznane. Jak zgłosić dowód? Czynimy to za pomoc(cid:261) tzw. wniosku dowodowego. Wniosek dowodowy mo(cid:298)emy zło(cid:298)yć na pi(cid:286)mie (najlepiej ju(cid:298) w pierwszym pi(cid:286)mie procesowym) b(cid:261)d(cid:296) ustnie do protokołu rozprawy. We wniosku dowodowym powinni(cid:286)my wskazać (cid:286)rodek dowodowy (np. zeznania (cid:286)wiadka) oraz fakty podlegaj(cid:261)ce stwierdzeniu (udowodnieniu). S(cid:261)d mo(cid:298)e nie uwzgl(cid:266)dnić wniosku dowodowego strony, je(cid:298)eliŚ 1) dane fakty zostały ju(cid:298) w sposób wystarczaj(cid:261)cy udowodnione, 2) upłyn(cid:261)ł termin, zakre(cid:286)lony przez s(cid:261)d, na składanie wniosków dowodowych, 3) działanie strony zmierza wył(cid:261)cznie od przedłu(cid:298)enia post(cid:266)powania. Ponadto, w wypadku o którym mowa w pkt 2, w przypadku uwzgl(cid:266)dnienia wniosku strony, s(cid:261)d mo(cid:298)e obci(cid:261)(cid:298)yć stron(cid:266) kosztami procesu (w tym kosztami zast(cid:266)pstwa procesowego przeciwnika) za jej niesumienne (opieszałe, nieterminowe) post(cid:266)powanie, niezale(cid:298)nie od wyniku sprawy. Czyli nawet wówczas, gdy strona wygra. W jaki sposób s(cid:261)d ocenia dowody? S(cid:261)d ocenia wiarygodno(cid:286)ć i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwa(cid:298)enia zebranego materiału. S(cid:261)d oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stron(cid:266) dowodu lub przeszkodom stawianym przez ni(cid:261) w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu s(cid:261)du. Je(cid:298)eli nie zgadzamy si(cid:266) ze sposobem oceny przez s(cid:261)d dowodu/ów, to mo(cid:298)emy zaskar(cid:298)yć decyzj(cid:266) s(cid:261)du w drodze apelacji. Czy mog(cid:266) powoływać nowe dowody w post(cid:266)powaniu odwoławczym (apelacyjnym)? Zasadniczo nie. Ale jak wiadomo od zasady istniej(cid:261) wyj(cid:261)tki. I tak apelacja (pismo procesowe) mo(cid:298)e zawierać nowe fakty i dowody, po warunkiem wykazania, (cid:298)eŚ 1) powołanie ich w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem pierwszej instancji nie było mo(cid:298)liwe, albo, 2) potrzeba powołania si(cid:266) na nie wynikła pó(cid:296)niej. 7. Wzory pism – wył(cid:261)czenie odpowiedzialno(cid:286)ci UWAGA Prezentowane poni(cid:298)ej pisma maj(cid:261) wył(cid:261)cznie charakter przykładowy i informacyjny, a ich zadaniem jest słu(cid:298)yć pomoc(cid:261) w przygotowaniu własnego pisma. Ka(cid:298)de pismo procesowe przed wniesieniem do s(cid:261)du powinno być uzupełnione własnymi danymi oraz okoliczno(cid:286)ciami własnej sprawy. Autor nie ponosi odpowiedzialno(cid:286)ci za skutki prawne wynikłe z zastosowania si(cid:266) do przedstawionych tu porad oraz nie gwarantuje ci(cid:261)głej zgodno(cid:286)ci publikacji z aktualnym stanem prawnym. W razie w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci prosz(cid:266) skonsultować si(cid:266) z prawnikiem. Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 6 z 140 Pozew o separacj(cid:266) – wzór Pisma wszczynaj(cid:261)ce post(cid:266)powanie rozwodowe lub Pozew o separacj(cid:266) separacyjne Białystok, dn. 01.12.2009 r. Do S(cid:261)du Okr(cid:266)gowego w Białymstoku I Wydział Cywilny Powódka: Pozwany: Anna Kowalska, 01-930 Białystok, ul. Ciepła 124 m. 2 Jan Kowalski, 01-930 Białystok, ul. Ciepła 124 m. 2 Pozew o separacj(cid:266) W imieniu własnym wnosz(cid:266) oŚ I. II. III. orzeczenie separacji mał(cid:298)onkówŚ powódki Anny Kowalskiej oraz pozwanego Jana Kowalskiego, b(cid:266)d(cid:261)cych w zwi(cid:261)zku mał(cid:298)e(cid:276)skim, zawartym przed kierownikiem Urz(cid:266)du Stanu Cywilnego w Białymstoku dnia 12.06.1999 r., zarejestrowanym w akcie mał(cid:298)e(cid:276)stwa nr 150/1999 – z winy pozwanego; powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi mał(cid:298)onków tj. Justyna Kowalska, ur. dnia 1 lipca 2001 r. oraz Marek Kowalski, ur. dnia 3 marca 2003 r. – powódce, ograniczaj(cid:261)c przy tym władz(cid:266) rodzicielsk(cid:261) pozwanego do współdecydowania o istotnych sprawach dzieciś uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi w nast(cid:266)puj(cid:261)cy sposóbŚ A. Jan Kowalski ma prawo do kontaktów osobistych oraz kontaktów na odległo(cid:286)ć z córk(cid:261) Justyn(cid:261) Kowalsk(cid:261) oraz z synem Markiem Kowalskim, B. kontakty osobiste odbywaj(cid:261) si(cid:266) co 2 tygodnie, w niedziel(cid:266), w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w drugi dzie(cid:276) Bo(cid:298)ego Narodzenia i Wielkanocy, a tak(cid:298)e przez drugi miesi(cid:261)c wakacji oraz drugi tydzie(cid:276) ferii zimowych, C. kontakty osobiste nast(cid:266)puj(cid:261) w miejscu zamieszkania dzieci, z mo(cid:298)liwo(cid:286)ci(cid:261) zabierania dzieci poza ich miejsce zamieszkania, D. kontakty na odległo(cid:286)ć obejmuj(cid:261) porozumiewanie si(cid:266) za pomoc(cid:261) telefon, poczta zwykła, poczta nast(cid:266)puj(cid:261)cych (cid:286)rodków elektroniczna, komunikatory internetowe, ł(cid:261)czno(cid:286)ciŚ Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 7 z 140 Pozew o separacj(cid:266) – wzór IV. V. E. kontakty na odległo(cid:286)ć s(cid:261) nieograniczone czasowo, pod warunkiem (cid:298)e nie koliduj(cid:261) z edukacj(cid:261) b(cid:261)d(cid:296) innymi wa(cid:298)nymi sprawami wychowawczymi dzieci. zas(cid:261)dzenie renty alimentacyjnej od pozwanego na rzecz małoletnich dzieci stronŚ Justyny Kowalskiej w kwocie 700 zł (siedemset złotych) i Marka Kowalskiego w kwocie 500 zł (pi(cid:266)ćset złotych), płatnej co miesi(cid:261)c do dnia 5 ka(cid:298)dego miesi(cid:261)ca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki z płatno(cid:286)ci(cid:261) ka(cid:298)dej raty – do r(cid:261)k powódki, jako przedstawicielki ustawowej dzieciś ustalenie sposobu korzystania z mieszkania w czasie trwania procesu, a tak(cid:298)e po orzeczeniu separacji, znajduj(cid:261)cego si(cid:266) w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 124 m. 2, w skład którego wchodz(cid:261)Ś 4 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, piwnica, w nast(cid:266)puj(cid:261)cy sposóbŚ a) pozwany otrzymuje pokój o pow. 25 m2 (pierwsze pomieszczenie po prawej od wej(cid:286)cia frontowego do mieszkania), b) powódka oraz dzieci otrzymuj(cid:261) pozostałe pokoje odpowiednio o pow. 23, 21, 20 m2, c) pozwany, powódka i dzieci korzystaj(cid:261) wspólnie z kuchni, łazienki, korytarza oraz piwnicy. VI. VII. VIII. zas(cid:261)dzenie renty alimentacyjnej od pozwanego na rzecz powódki na wypadek orzeczenia separacji, w kwocie 1000 zł (tysi(cid:261)c złotych) miesi(cid:266)cznie, płatnej do dnia 5 ka(cid:298)dego miesi(cid:261)ca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki z płatno(cid:286)ci(cid:261) ka(cid:298)dej raty; zabezpieczenie powództwa poprzez zobowi(cid:261)zanie pozwanego do płacenia renty alimentacyjnej na czas niniejszego procesu, na rzecz małoletnich dzieci mał(cid:298)onkówŚ Justyny Kowalskiej w kwocie 700 zł (siedemset złotych) i Marka Kowalskiego w kwocie 500 zł (pi(cid:266)ćset złotych), płatnej co miesi(cid:261)c do dnia 5 ka(cid:298)dego miesi(cid:261)ca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki z płatno(cid:286)ci(cid:261) ka(cid:298)dej raty – do r(cid:261)k powódki, jako przedstawicielki ustawowej dzieciś zas(cid:261)dzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów post(cid:266)powania według norm przepisanych. Uzasadnienie 1. Strony wst(cid:261)piły w zwi(cid:261)zek mał(cid:298)e(cid:276)ski w dniu 12 czerwca 1999 r. przed kierownikiem USC w Białymstoku. Dowód: odpis skrócony aktu mał(cid:298)e(cid:276)stwa. Ze zwi(cid:261)zku mał(cid:298)onków urodziło si(cid:266) dwoje dzieciŚ Justyna Kowalska, urodzona dnia 1 lipca 2001 roku w Białymstoku oraz Marek Kowalski, urodzony dnia 3 marca 2003 r. w Białymstoku. Dowód: 1. odpis skrócony aktu urodzenia Justyny Kowalskiej, 2. odpis skrócony aktu urodzenia Marka Kowalskiego. Po(cid:298)ycie mał(cid:298)onków układało si(cid:266) dobrze. Od stycznia 2009 r. jednak pozwany zacz(cid:261)ł si(cid:266) oddalać od powódki. Sp(cid:266)dzał w pracy znaczn(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ć swojego czasu, Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 8 z 140 Pozew o separacj(cid:266) – wzór tłumacz(cid:261)c si(cid:266) przy tym, (cid:298)e ma nadmiar zlece(cid:276) i musi pozostawać dłu(cid:298)ej w pracy, aby wszystkiemu podołać. Pocz(cid:261)tkowo powódka dawała wiar(cid:266) jego wyja(cid:286)nieniom. Jednak(cid:298)e po pewnym czasie zacz(cid:266)ła nabierać podejrze(cid:276), czy rzeczywi(cid:286)cie jej m(cid:261)(cid:298) mówi prawd(cid:266). Tym bardziej, i(cid:298) ponadnormatywny czas pracy pozwanego nie znajdował przeło(cid:298)enia na pobierane zarobki. Wszystko stało si(cid:266) jasne, gdy znajoma powódki Barbara Mróz zobaczyła pozwanego w kawiarni w niedwuznacznej sytuacji. Pozwany przyznał si(cid:266) do romansu z Mart(cid:261) Kwiatkowsk(cid:261). Od tej pory pomi(cid:266)dzy mał(cid:298)onkami zostały zerwane wszystkie wi(cid:266)zi, z wyj(cid:261)tkiem wi(cid:266)zi gospodarczej, polegaj(cid:261)cej na wspólnym zamieszkiwaniu. Dowód: 1. zeznania (cid:286)wiadka Barbary Mróz, 23-450 Białystok, ul. Długa 17 m. 1, 2. zeznania (cid:286)wiadka Marty Kwiatkowskiej, 13-700 Białystok, ul. Prosta 74 m. 11, 3. przesłuchanie stron. W zwi(cid:261)zku z przytoczonymi faktami rozkład po(cid:298)ycia jest zupełny. Ponadto wył(cid:261)czna wina pozwanego w przyczynieniu si(cid:266) do separacji jest ewidentna. Pozwany nigdy za bardzo nie interesował si(cid:266) dziećmi. Naturalnie ło(cid:298)ył na ich utrzymanie i wychowanie, lecz rzadko kiedy sp(cid:266)dzał z nimi czas. Dowód: 1. wywiad rodzinny, o którego przeprowadzenie przez kuratora s(cid:261)dowego wnosi si(cid:266), 2. opinia rodzinnego o(cid:286)rodka diagnostyczno-konsultacyjnego, o której dostarczenie wnosi si(cid:266), 3. przesłuchanie stron. Orzeczenie separacji nie wpłynie zatem na zmian(cid:266) sytuacji dzieci. Dlatego te(cid:298) nie sprzeciwia si(cid:266) ich dobru. 2. Zasadne jest tak(cid:298)e powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. Dotychczas praktycznie cała opieka i wychowanie nad dziećmi spoczywało na barkach powódki. Sił(cid:261) rzeczy powódka posiada do(cid:286)wiadczenie w tej materii. Wymaga równie(cid:298) podkre(cid:286)lenia fakt, (cid:298)e dzieci s(cid:261) silnie przywi(cid:261)zane do powódki. Powódka proponuje tak(cid:298)e warunki, na jakich maj(cid:261) si(cid:266) odbywać kontakty ojca z dziećmi. Dowód: 1. ww. wywiad, 2. ww. opinia, 3. przesłuchanie stron. W (cid:286)wietle powy(cid:298)szych faktów dobro dziecka przemawia wła(cid:286)nie za takim rozstrzygni(cid:266)ciem. 3. Pozwany prowadzi własn(cid:261) firm(cid:266) w bran(cid:298)y informatycznej. Zarobki pozwanego wynosz(cid:261) przeci(cid:266)tnie 6 000 zł miesi(cid:266)cznie. Powódka natomiast jest sekretark(cid:261) w zakładzie drzewnym. Jej dochody wahaj(cid:261) si(cid:266) w granicach 1 500 zł. Dowód: 1. za(cid:286)wiadczenie o zarobkach pozwanego, o za(cid:298)(cid:261)danie którego z Urz(cid:266)du Skarbowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza, wnosi si(cid:266), Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 9 z 140 Pozew o separacj(cid:266) – wzór i maj(cid:261)tkowym pozwanego, 2. za(cid:286)wiadczenie od pracodawcy o dochodach powódki. (cid:297)(cid:261)dana przez powódk(cid:266) kwota alimentów na rzecz dzieci, odpowiada mo(cid:298)liwo(cid:286)ci(cid:261) zarobkowym równie(cid:298) usprawiedliwionym potrzebom dzieci. Wymaga zaakcentowania tak(cid:298)e fakt, i(cid:298) powódka wypełnia w znacznej mierze swój obowi(cid:261)zek alimentacyjny w stosunku do dzieci, poprzez osobiste starania o ich utrzymanie i wychowanie. jak 4. Przedstawiony postulat okre(cid:286)lenia sposobu korzystania z mieszkania odpowiada faktycznemu stanowi korzystania z mieszkania przez mał(cid:298)onków i dzieci. 5. Powódka przez dłu(cid:298)szy czas pozostawała bez pracy. Wynikało to przede wszystkim z konieczno(cid:286)ci roztoczenia opieki nad dziećmi, szczególnie w okresie ich wczesnego dorastania. Obecnie powódka, pomimo (cid:298)e pracuje, osi(cid:261)ga zarobki na niskim poziomie, nieco powy(cid:298)ej minimalnej krajowej. Powódka po(cid:286)wi(cid:266)caj(cid:261)c si(cid:266) tak(cid:298)e dzieciom, nie miała mo(cid:298)liwo(cid:286)ci podniesienia poziomu wykształcenia b(cid:261)d(cid:296) zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Alimenty od pozwanego nie tylko dadz(cid:261) powódce mo(cid:298)liwo(cid:286)ć pokrycia niezb(cid:266)dnych wydatków, lecz równie(cid:298) umo(cid:298)liwi(cid:261) jej dokształcenie si(cid:266) w trybie zaocznym. (cid:297)(cid:261)dana przez powódk(cid:266) kwota alimentów jest proporcjonalna do mo(cid:298)liwo(cid:286)ci finansowych pozwanego oraz zgodna z usprawiedliwionymi potrzebami powódki. Wskutek orzeczenia separacji sytuacja materialna powódki ulegnie istotnemu pogorszeniu. Wył(cid:261)czn(cid:261) win(cid:266) w orzeczeniu separacji ponosi pozwany. W zwi(cid:261)zku z tym (cid:298)(cid:261)danie alimentów przez powódk(cid:266) jest uzasadnione. Dowód: 1. ww. za(cid:286)wiadczenia, 2. informacja o wysoko(cid:286)ci czesnego. 6. Mimo, i(cid:298) pozwany do tej pory dobrowolnie przyczyniał si(cid:266) do pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dzieci, powódka obawia si(cid:266), (cid:298)e mo(cid:298)e si(cid:266) to zmienić z chwil(cid:261) wyst(cid:261)pienia przez ni(cid:261) o separacj(cid:266). Pozwany jest przeciwny orzeczeniu separacji, bowiem odpowiada mu aktualna sytuacja. Niejednokrotnie wspominał równie(cid:298), (cid:298)e je(cid:286)li powódka zwróci si(cid:266) do S(cid:261)du, to przestanie pomagać jej w utrzymaniu dzieci. Bior(cid:261)c pod uwag(cid:266) wspominane fakty – zabezpieczenie powództwa jest niezb(cid:266)dne. Dowód: przesłuchanie stron. W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i zasługuje na uwzgl(cid:266)dnienie w cało(cid:286)ci. Anna Kowalska Zał(cid:261)czniki: 1. odpis skrócony aktu mał(cid:298)e(cid:276)stwa, 2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, 3. za(cid:286)wiadczenie o dochodach powódki, 4. informacja o wysoko(cid:286)ci czesnego, 5. odpis pozwu i zał(cid:261)czników. Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 10 z 140 Pozew o separacj(cid:266) – obja(cid:286)nienia Obja(cid:286)nienia: 1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du S(cid:261)dem wła(cid:286)ciwym rzeczowo jest zawsze s(cid:261)d okr(cid:266)gowy. S(cid:261)dem wła(cid:286)ciwym miejscowo jest s(cid:261)d, w którego okr(cid:266)gu mał(cid:298)onkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, je(cid:298)eli choć jedno z nich w okr(cid:266)gu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wła(cid:286)ciwy jest s(cid:261)d miejsca zamieszkania strony pozwanej. Je(cid:286)li i tej podstawy nie ma, to wła(cid:286)ciwy jest s(cid:261)d miejsca zamieszkania powoda. 2. Podstawa do separacji S(cid:261)d orzeknie separacj(cid:266), je(cid:286)li pomi(cid:266)dzy mał(cid:298)onkami nast(cid:261)pił zupełny rozkład po(cid:298)ycia mał(cid:298)e(cid:276)skiego. Po(cid:298)ycie mał(cid:298)e(cid:276)skie jest przejawem ł(cid:261)cz(cid:261)cej mał(cid:298)onków szczególnej wi(cid:266)zi uczuciowej (duchowa), fizycznej (cielesnej) i gospodarczej (ekonomicznej). Wi(cid:266)(cid:296) uczuciowa jest oznak(cid:261) ł(cid:261)cz(cid:261)cych uczuć mał(cid:298)onków (tzw. miło(cid:286)ć, wzajemne wspieranie si(cid:266) duchowe, troska o los współmał(cid:298)onka). Wi(cid:266)(cid:296) fizyczna opiera si(cid:266) na zaspokajaniu potrzeb seksualnych pomi(cid:266)dzy mał(cid:298)onkami. Wi(cid:266)(cid:296) gospodarcza polega na wspólnym zamieszkiwaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, czynieniu stara(cid:276) o zaspokojenie potrzeb rodziny. Rozkład po(cid:298)ycia jest zupełny, gdy w(cid:286)ród mał(cid:298)onków wyst(cid:261)pił całkowity zanik wszelkich wi(cid:266)zi, tj. wi(cid:266)zi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. W praktyce s(cid:261)dy cz(cid:266)stokroć odst(cid:266)puj(cid:261) od spełnienia tak rygorystycznych wymogów w postaci zaniku wszystkich wi(cid:266)zi mi(cid:266)dzy mał(cid:298)onkami. S(cid:261)d mo(cid:298)e orzec separacj(cid:266), je(cid:286)li ł(cid:261)cz(cid:261)ca mał(cid:298)onków wi(cid:266)(cid:296) gospodarcza (np. wspólne zamieszkiwanie) jest wymuszona zaistniał(cid:261) sytuacj(cid:261) (np. współmał(cid:298)onek nie ma gdzie si(cid:266) wyprowadzić). W ka(cid:298)dym razie istnienie wi(cid:266)zi uczuciowej (choćby cz(cid:266)(cid:286)ciowej) oznacza, (cid:298)e nie nast(cid:261)pił jeszcze zupełny rozkład po(cid:298)ycia. Podobnie jest, je(cid:298)eli mał(cid:298)onkowie choćby sporadycznie odbywaj(cid:261) stosunki seksualne, co (cid:286)wiadczy o zachowaniu wi(cid:266)zi fizycznej. 3. Przeszkody w separacji Pomimo zaistnienia podstaw do separacji (tzn. zupełnego rozkładu po(cid:298)ycia) s(cid:261)d nie orzeknie separacji, je(cid:286)liŚ a) wskutek orzeczenia separacji mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci mał(cid:298)onków, albo b) orzeczenie separacji jest sprzeczne z zasadami współ(cid:298)ycia społecznego. 4. (cid:297)(cid:261)dania zamieszczone w pozwie żłównym (cid:298)(cid:261)daniem jest samo (cid:298)(cid:261)danie orzeczenia separacji. Z (cid:298)(cid:261)daniem orzeczenia separacji ł(cid:261)czy si(cid:266) (cid:298)(cid:261)danie ustalenia winy w jej spowodowaniu. I tak, mo(cid:298)na (cid:298)(cid:261)dać orzeczenia separacji: a) z winy pozwanego, b) z winy powoda, c) z winy obu stron (powoda i pozwanego), d) bez winy obu stron ( powoda i pozwanego), e) bez orzekania o winie. Orzekaj(cid:261)c separacj(cid:266), s(cid:261)d orzeka równie(cid:298), czy i które z mał(cid:298)onków ponosi win(cid:266) w spowodowaniu rozkładu po(cid:298)ycia mał(cid:298)e(cid:276)skiego. Jednak(cid:298)e na zgodne (cid:298)(cid:261)danie mał(cid:298)onków s(cid:261)d zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku nast(cid:266)puj(cid:261) takie skutki, jak gdyby (cid:298)aden z mał(cid:298)onków nie ponosił winy. Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 11 z 140 Pozew o separacj(cid:266) – obja(cid:286)nienia Do ubocznych (cid:298)(cid:261)da(cid:276) nale(cid:298)(cid:261)Ś a) władza rodzicielska: – powierzenie wykonywania pełnej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczaj(cid:261)c władz(cid:266) rodzicielsk(cid:261) drugiego rodzica, – powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, – wydanie zarz(cid:261)dze(cid:276) tymczasowych ograniczaj(cid:261)cych władz(cid:266) rodzicielsk(cid:261) jednego lub obojga rodziców, – zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, – pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. b) kontakty z dzieckiem, – uregulowanie kontaktów pomi(cid:266)dzy dzieckiem a rodzicem, który nie sprawuje bezpo(cid:286)redniej opieki nad dzieckiem, – ograniczenie kontaktów z dzieckiem, – zakazanie kontaktów z dzieckiem. c) alimenty na rzecz dzieci, d) ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania mał(cid:298)onków, na czas wspólnego w nim zamieszkiwania, e) eksmisja jednego mał(cid:298)onka (w sytuacji, gdy jedno z mał(cid:298)onków swym ra(cid:298)(cid:261)co nagannym post(cid:266)powaniem uniemo(cid:298)liwia wspólne zamieszkiwanie), f) dokonanie podziału wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z mał(cid:298)onków, pod warunkiem (cid:298)e: – mał(cid:298)onkowie zgłosili zgodny wniosek w tej sprawie, – podział mieszkania lub przyznanie mieszkania jednemu z mał(cid:298)onków s(cid:261) mo(cid:298)liwe, – drugie z mał(cid:298)onków wyrazi zgod(cid:266) na opuszczenie mieszkania bez dostarczania lokalu zamiennego i pomieszczenia zast(cid:266)pczego (w przypadku przyznania mieszkania na własno(cid:286)ć jednego mał(cid:298)onka), g) podział maj(cid:261)tku wspólnego mał(cid:298)onków (w razie, gdy przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w post(cid:266)powaniu), h) alimenty na rzecz współmał(cid:298)onka. 5. Decyzje s(cid:261)du S(cid:261)d z urz(cid:266)du orzeka o: a) separacji, b) winie rozkładu po(cid:298)ycia mał(cid:298)e(cid:276)skiego, c) władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dzieckiem, d) alimentach na rzecz dzieci, e) sposobie korzystania z mieszkania. S(cid:261)d orzeka na wniosek: 1) jednego mał(cid:298)onka oŚ – eksmisji współmał(cid:298)onka ze wspólnego mieszkania, – podziale maj(cid:261)tku wspólnego mał(cid:298)onków, – zas(cid:261)dzeniu alimentów od drugiego mał(cid:298)onka na rzecz mał(cid:298)onka wnioskuj(cid:261)cego. 2) obojga mał(cid:298)onków oŚ – podziale wspólnego mieszkania mał(cid:298)onków, – przyznaniu mieszkania jednemu z mał(cid:298)onków z obowi(cid:261)zkiem spłaty drugiemu. 6. Zabezpieczenie powództwa Powód mo(cid:298)e domagać si(cid:266) w pozwie tak(cid:298)e zabezpieczenia powództwa, tzn. poprzez wydanie przez s(cid:261)d zarz(cid:261)dze(cid:276) tymczasowych – uregulować sprawy osobiste i maj(cid:261)tkowe mał(cid:298)onków oraz ich małoletnich dzieci na czas procesu o separacj(cid:266). Copyright by Piotr Wasiluk | www.PraktycznePrawo.pl strona 12 z 140
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwód. Separacja. Opieka nad dziećmi. Wzory pism wraz z objaśnieniami.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: