Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00693 019743 17035294 na godz. na dobę w sumie
Rozwój tematycznych kanałów telewizji satelitarnej w Europie w latach 1989-2009 - ebook/pdf
Rozwój tematycznych kanałów telewizji satelitarnej w Europie w latach 1989-2009 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3193-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rafał Kudliński, absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach naukowych skupia się wokół tematyki związanej z rozwojem mediów telewizyjnych.W książce pt. “Rozwój tematycznych kanałów telewizji satelitarnej w Europie w latach 1989-2009” przedstawia na wybranych przykładach ewolucje na europejskim rynku telewizyjnym. Poruszane są zagadnienia związane ze startem m.in SKY Television, jednego z największych dostawców telewizji tematycznej na rynek Wielkiej Brytanii. Ponadto dokonuje analizy rynku polskiego począwszy w 1994-1995 roku start Multichoice Polska oraz CANAL+ Polska a skończywszy na cyfrowych platformach dostępnych aktualnie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rafał Kudli(cid:276)ski Rozwój tematycznych kanałów telewizji satelitarnej w Europie w latach 1989-2009 TYTUŁ: ROZWÓJ TźMATYCZNYCH KANAŁÓW TźLźWIZJI SATźLITARNźJ W źUROPIź W LATACH 1989 – 2009 – WYDANIE ELEKTRONICZNE KOREKTA : ANTONINA JUSZKIźWICZ , MICHAŁ SZYMCZAK PROJźKT OKŁADKI : RAŻAŁ KUDLI(cid:275)SKI WYKONANIź OKŁADKI: PIOTR MIźCZKOWSKI ZDJ(cid:265)CIź Z OKŁADKI : CHRISTOPHź BINSź PATRON MEDIALNY : NEWSFix Magazine http://www.newsfix.pl ISBN : 978-83-272-3193-2 © 2Ńń1 Copyright by Rafał Kudli(cid:276)ski / ITQ MźDIA ,ALL RIżHTS RźSźRVźD Wszelkie grafiki kanałów telewizyjnych u(cid:298)yte zostały w celach naukowych do ilustracji przykładów i porównania zmian na przestrzeni 2Ń lat, zgodnie z Art.27 i Art. 29 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa do logotypów zastrze(cid:298)one przez ich wła(cid:286)cicieli. Wszelkie opinie zawarte w ksi(cid:261)(cid:298)ce s(cid:261) opiniami autora na podstawie obserwacji i analiz własnych. Dla mojej Mamy, za 17 lat wsparcia moich zainteresowa(cid:276) zwi(cid:261)zanych z telewizj(cid:261) satelitarn(cid:261)  R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 5 SPIS TRE(cid:285)CI 1. POCZ(cid:260)TKI TźLźWIZJI SATźLITARNźJ W źUROPIź ..6 2. WIELKA BRYTANIA – BSKYB………………………….12 SKY ONE ………………… 23 SKY MOVIES ……………. 30 SKY SPORTS ……………... 39 SKY NźWS ………………. 45 3. SZWECJA – VIASAT, FILMNET …………...……………50 VIASAT ……………….. 52 FILMNET/CANAL+ …....55 4. FRANCJA – CANALSAT, TPS, ABSAT/BIS TV……… ..60 CANALSAT ………… 60 TPS ………………….. 65 ABSAT/BIS ………… 67 5. NIEMCY – PREMIERE , DF1, SKY .………....…............67 6. POLSKA – MULTICHOICE, CYFRA+, TELEWIZJA N, CYŻROWY POLSAT …………….……………………... 83 MULTICHOICE ………….. 85 CYFRA+ ………………….. 92 TELEWIZJA N …………… 100 CYFROWY POLSAT ……. 106 7. PODSUMOWANIE …………………….……………… ńń4 R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 6 -1- POCZ(cid:260)TKI TEMATYCZNEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ W EUROPIE Czym jest tematyczny kanał telewizji satelitarnej, co mo(cid:298)emy na nim obejrzeć, jaki jest sposób nadawania, czym ró(cid:298)ni si(cid:266) ramówka od popularnych kanałów ogólnych? Dla jednych oczywisto(cid:286)ć, dla innych wielka niewiadoma. Zanim przejdziemy przykładów, przedstawione zostan(cid:261) definicje przydatne w zrozumieniu tekstu oraz dadz(cid:261) wi(cid:266)kszy pogl(cid:261)d na opisywan(cid:261) tematyk(cid:266). poszczególnych do analizy Tematyczny kanał telewizji – forma kanału telewizyjnego skierowana do okre(cid:286)lonej grupy odbiorców zainteresowanych konkretn(cid:261) tematyk(cid:261) programów nadawanych na jego antenie, np.: kanał filmowy, sportowy, muzyczny, erotyczny, dzieci(cid:266)cy, dokumentalny lub bardziej szczegółowo, np.: kanał filmowy nadaj(cid:261)cy tylko filmy komediowe, kanał nadaj(cid:261)cy muzyk(cid:266) country lub ze wzgl(cid:266)du na płeć lub wiek odbiorcy. R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 7 Telewizja satelitarna - forma nadawania sygnału telewizyjnego wykorzystuj(cid:261)cego sztuczne satelity Ziemi, które s(cid:261) umieszczone na wysoko(cid:286)ci 35786 km na orbicie geostacjonarnej. Satelita znajduj(cid:261)cy si(cid:266) w konkretnym punkcie obraca si(cid:266) z t(cid:261) sam(cid:261) pr(cid:266)dko(cid:286)ci(cid:261) co Ziemia, przez co umo(cid:298)liwia odbiór sygnału osobom posiadaj(cid:261)cym anteny satelitarne, skierowane na odpowiedni(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ć nieba. Za pomoc(cid:261) nadajnika umieszczonego na satelicie istnieje mo(cid:298)liwo(cid:286)ć dystrybuowania sygnału na du(cid:298)ych powierzchniach kuli ziemskiej, co znacznie obni(cid:298)a koszty nadawania. Na rynku w ci(cid:261)gu zaledwie 2Ń lat (ń989-2ŃŃ9) pojawiły si(cid:266) setki kanałów tematycznych dotykaj(cid:261)cych prawie wszystkich sfer (cid:298)ycia człowieka. Olbrzymie grupy medialne próbuj(cid:261) na ka(cid:298)dym kroku zdobyć nowych odbiorców, wymy(cid:286)laj(cid:261)c nowe przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia zwi(cid:261)zane z telewizj(cid:261) tematyczn(cid:261). Telewizyjny rynek zacz(cid:261)ł rozkwitać w źuropie na pocz(cid:261)tku lat 9Ń-tych XX wieku, gdy Société źuropénne des Satellites (SES) – obecnie SES ASTRA - wystrzeliła na orbit(cid:266) okołoziemsk(cid:261) satelit(cid:266) ASTRA ńA(ń988) i ńB (ń99ń). Pozwoliło to głównie nadawcom z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemiec rozpocz(cid:261)ć nadawanie pierwszych kanałów tematycznych, skierowanych do odbiorców indywidualnych. Niew(cid:261)tpliwym plusem wykorzystania R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 8 technologii telewizji satelitarnej była dost(cid:266)pno(cid:286)ć do oferty. Odbiorc(cid:261) mógł zostać ka(cid:298)dy, b(cid:266)d(cid:261)cy w zasi(cid:266)gu wi(cid:261)zki nadawczej satelitów ASTRA, posiadaj(cid:261)cy telewizor, odbiornik satelitarny (zwany potocznie dekoderem) oraz niewielk(cid:261) anten(cid:266) satelitarn(cid:261) wyposa(cid:298)on(cid:261) w LNB (Low Noise Block- konwerter). Ruch na rynku satelitarnej telewizji tematycznej w latach 90- tych rozpocz(cid:266)ły du(cid:298)e grupy medialne. Do liderów na rynku mo(cid:298)na było zaliczyć British SKY Broadcasting Network odpowiedzialn(cid:261) za powstanie na SKY Multichannels Package w ń993 roku, VIASAT i kanał TVńŃŃŃ, TźLźCLUB nadawc(cid:266) filmowego kanału o tej samej nazwie oraz PRźMIźRź - tamte czasy nadawcy jedynego na tematycznej w Niemczech. Na hiszpa(cid:276)skim, skandynawskim oraz polskim rozpocz(cid:261)ł ofensywne działania francuskim, rynku telewizji CANAL+. Widownia u schyłku lat 8Ń-tych była niewielka, ale wraz ze wzrostem rosn(cid:261)ć wykładniczo, si(cid:266)gaj(cid:261)c dzi(cid:286) ponad ńŃŃ milionów odbiorców. dost(cid:266)pnych kanałów zacz(cid:266)ła ilo(cid:286)ci Zal(cid:261)(cid:298)kiem telewizji satelitarnej w źuropie była Wielka Brytania, która na przełomie i najszybszym obszarem rozwoju R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 9 lat 80-tych i 90-tych miała dwóch niezale(cid:298)nych operatorów satelitarnej telewizji tematycznej. Potencjalni odbiorcy mieli mo(cid:298)liwo(cid:286)ć przebierania w ofercie SKY Television oraz BSB (British Satellite Broadcasting). Na swojej działalno(cid:286)ci, która wystartowała 5 lutego ń989 roku, SKY Television oferowała 4 kanały tematyczne: pocz(cid:261)tku telewizyjne z SKY NEWS – 24 godzinny kanał informacyjny, SKY ONź – kanał dedykowany szeroko poj(cid:266)tej rozrywce tj. seriale, talk shows oraz programy dla dzieci, SKY MOVIES – 24 godzinny kanał filmowy (na pocz(cid:261)tku emisji darmowy, lecz pó(cid:296)niej kanał wymagał subskrypcji. - przyp. autora) oraz paneuropejski źUROSPORT nadaj(cid:261)cy przekazy ró(cid:298)nych dyscyplin sportowych. Wykorzystuj(cid:261)c dobr(cid:261) pass(cid:266) na rynku telewizyjnym korporacja BSB zdecydowała si(cid:266) na start swojej własnej platformy w marcu ń99Ń roku, korzystaj(cid:261)c z odległego satelity Marcopolo ń. Abonenci mieli dost(cid:266)p do podobnego tematycznie wachlarza kanałów, od filmowego na sportowym ko(cid:276)cz(cid:261)c. Minusem był wybór nowego odległego od innych satelity, co zaw(cid:266)(cid:298)ało dost(cid:266)p do ogólnie dost(cid:266)pnych kanałów, które były w zasi(cid:266)gu pilota dla abonentów SKY Television (Astra ń9.2ź stała si(cid:266) w latach 9Ń-tych najwi(cid:266)kszym dostawc(cid:261) kanałów telewizji tematycznej – przyp autora). Po roku R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 10 konkurencji na rynku doszło do fuzji BSB i SKY Television daj(cid:261)c do dzi(cid:286) (2ŃŃ9 rok) istniej(cid:261)ce imperium telewizyjne BSKYB. W Europie kontynentalnej rynek równie(cid:298) po ń99Ń roku nabrał tempa rozwoju. We Żrancji królował CANAL+, który pod koniec lat 90-tych opanował wiele rynków europejskich (m.in. Polsk(cid:266), Holandi(cid:266), Hiszpani(cid:266) oraz Skandynawi(cid:266)). W Skandynawii o swoj(cid:261) pozycj(cid:266) rynkow(cid:261) walczyła korporacja MTż (Pakiet kanałów tematycznych VIASAT - przyp. autora). Niemieckoj(cid:266)zyczne pa(cid:276)stwa ostro(cid:298)nie podchodziły do rozwoju tematycznych kanałów satelitarnych ze wzgl(cid:266)du na bardzo rozwini(cid:266)t(cid:261) w wi(cid:266)kszo(cid:286)ci przypadków satysfakcjonowała publiczno(cid:286)ć. Jedyn(cid:261) mark(cid:261), która w latach 9Ń-tych odnosiła sukces na płaszczy(cid:296)nie tematycznej telewizji satelitarnej była PRźMIźRź oraz po ń996 roku pakiet kanałów cyfrowego pakietu DŻń. Polska równie(cid:298) miała swoje kanały tematyczne. Pierwsze z nich zawitały w naszym kraju dzi(cid:266)ki MULTICHOICź i CANAL+ a wszystko zacz(cid:266)ło si(cid:266) w ń994 roku. ŻilmNet, Discovery, MTV, struktur(cid:266) darmowej telewizji ogólnej, która CMT, QVC czy CANAL+ to jedne z pierwszych tematycznych kanałów satelitarnych dost(cid:266)pnych na naszym rodzimym rynku. W dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci ksi(cid:261)(cid:298)ki przedstawiono rozwój i ofert(cid:266) R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 11 tematycznych kanałów satelitarnych od ń989 do 2ŃŃ9 na wybranych przykładach z Wielkiej Brytanii oraz kontynentalnej Europy. R(cid:381)(cid:460)(cid:449)(cid:383)(cid:361) (cid:410)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:455)(cid:272)(cid:460)(cid:374)(cid:455)(cid:272)(cid:346) (cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:371)(cid:383)(cid:449) (cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:286)(cid:449)(cid:349)(cid:460)(cid:361)(cid:349) (cid:400)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:374)(cid:286)(cid:361) (cid:449) E(cid:437)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:349)(cid:286) (cid:449) (cid:367)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1013)-2009 | 12 - 2- WIELKA BRYTANIA British SKY Broadcasting Zal(cid:261)(cid:298)kiem i najszybszym obszarem rozwoju telewizji satelitarnej w źuropie była Wielka Brytania, która na przełomie lat 80-tych i 90-tych miała dwóch niezale(cid:298)nych operatorów satelitarnej telewizji tematycznej. Potencjalni odbiorcy mieli mo(cid:298)liwo(cid:286)ć przebierania w ofercie SKY Television oraz BSB (British Satellite Broadcasting) . Historia BSKYB rozpocz(cid:266)ła si(cid:266) na pocz(cid:261)tku lat 8Ń-tych w sieci telewizji kablowej Wielkiej Brytanii i niektórych krajach Europy kontynentalnej. SKY Channel- flagowy kanał telewizji SKY- mo(cid:298)e posłu(cid:298)yć za przykład pierwszego kanału do tematycznego skierowane nadaj(cid:261)cego programy zainteresowanych serialami telewizyjnymi i programami dla dzieci i młodzie(cid:298)y. Po du(cid:298)ym sukcesie na rynku na pocz(cid:261)tku lat 80-tych Rupert Murdoch postanowił wykorzystać
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwój tematycznych kanałów telewizji satelitarnej w Europie w latach 1989-2009
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: