Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 007355 20324654 na godz. na dobę w sumie
Ryczałty w prawie podatkowym - ebook/pdf
Ryczałty w prawie podatkowym - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 645
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-267-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Ryczałty w prawie podatkowym to pierwsze tego typu opracowanie na rynku wydawniczym, kompleksowo przedstawiające instytucję ryczałtów podatkowych. Jego wyjątkowość polega na tym, że w jednym miejscu zebrano i przedstawiono rozproszone po wielu aktach prawnych instytucje ryczałtu podatkowego. Taka metoda zaprezentowania zróżnicowanej problematyki ryczałtów podatkowych sprzyja nie tylko lepszemu jej poznaniu i zrozumieniu, ale także praktycznemu wykorzystaniu poszczególnych instytucji ryczałtu podatkowego dla dobra podatników w postępowaniach podatkowym, kontrolnym, a także sądowoadministracyjnym.
W toku prowadzonych rozważań Autorzy podjęli próbę rozstrzygnięcia najistotniejszych problemów prawnych związanych z poszczególnymi instytucjami ryczałtów podatkowych: ich charakteru, zasad funkcjonowania oraz kryteriów rozgraniczenia instytucji ryczałtu procesowego i materialnoprawnego.
W publikacji omówiono m.in.:
•zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
•zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
•zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
•ryczałt w podatku od towarów i usług,
•ryczałt w podatku tonażowym,
•ryczałt w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
•ryczałt w podatku dochodowym od osób prawnych,
•ryczałt w podatku od gier hazardowych.
Książka przeznaczona jest dla pełnomocników podatników, urzędników aparatu podatkowego i skarbowego, a także asystentów i aplikantów sądowych oraz studentów.
Stefan Babiarz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor monografii, komentarzy, a także artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz procedur podatkowych i postępowania sądowoadministracyjnego.
Stanisław Bogucki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, cywilnego oraz procedur podatkowych.
Dr Anna Dumas - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur podatkowych, a także międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego.
Ryszard Pęk - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor komentarzy i artykułów z zakresu prawa podatkowego i procedur podatkowych.
Dr Sławomir Presnarowicz – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor monografii, komentarzy, a także artykułów i glos z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur podatkowych.
Dr Jowita Pustuł - doradca podatkowy, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów i glos z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur podatkowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ryczałty w prawie podatkowym Stefan Babiarz • Stanisław Bogucki Anna Dumas • Ryszard Pęk Sławomir Presnarowicz • Jowita Pustuł Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opra co wa nie re dak cyj ne: Zespół Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-267-7 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2. Istota i charakter ryczałtów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Cele i funkcje ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4. Rodzaje ryczałtów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.1. Ryczałty historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.2. Klasyfikacja ryczałtów podatkowych. Podobieństwa i różnice . . . . . . . . . . 42 . . 45 ROZDZIAŁ II. Ogólne zasady regulacji procesowych ryczałtów podatkowych 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2. Karta podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. Ryczałt procesowy w podatku tonażowym 5. Ryczałt w podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 50 52 5.1. Rolnik ryczałtowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ III. Przepisy o ryczałtach podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ryczałt podatkowy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Przepisy szczegółowe o ryczałtach podatkowych, procesowych 54 . . . . . . . . . . . . . . 54 i materialnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ROZDZIAŁ IV. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych A. Zakres podmiotowy opodatkowania ryczałtem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 59 59 . . . . . . . . . . . . . . 60 cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.2. Wspólnicy spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.3. Wspólnicy spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5 Spis treści 4. Wyłączenia od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych . . . 63 3. Warunki opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1. Limit przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego . . . . . . . 65 3.3. Rozpoczęcie działalności i oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem 65 73 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.2. Podatnicy opodatkowani kartą podatkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 4.3. Podatnicy korzystający z okresowych zwolnień od podatku dochodowego . . . 4.4. Podatnicy osiągający przychody z niektórych rodzajów działalności . . . . . . 75 75 4.4.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Klasyfikacja działalności, których prowadzenie i osiąganie z nich przychodów wyłącza z opodatkowania ryczałtem . . . . . . . . . . . . . 78 4.4.2.1. Podatnicy osiągający przychody z tytułu prowadzenia aptek . . 78 4.4.2.2. Podatnicy osiągający przychody z tytułu udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów) . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2.3. Podatnicy osiągający przychody z tytułu prowadzenia 80 działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.4.2.4. Podatnicy osiągający przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . 82 4.4.2.5. Podatnicy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług 4.4.2.6. Podatnicy osiągający przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych . . 85 4.5. Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.6. Podatnicy lub ich małżonkowie podejmujący naprzemiennie wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności . . . . . . . . . . . . 88 4.7. Podatnicy podejmujący działalność dla swoich pracodawców . . . . . . . . . . 89 90 B. Przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako przedmiot opodatkowania . . . . . . . . 91 3. Umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 3.1. Najem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podnajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.3. Dzierżawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.4. Poddzierżawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.5. Umowy podobne do najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy . . . . . 98 C. Przychód jako podstawa wymiaru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych . . 99 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3. Przychody z umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.1. Przychody z najmu i podnajmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.2. Przychody z dzierżawy i poddzierżawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . 107 D. Zwolnienia od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1. Uwagi ogólne 2. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a i 47c u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . 113 6 www.lexisnexis.pl Spis treści 4. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . 117 5. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . 118 6. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 122 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . 118 7. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . 119 8. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . 120 . . . . . . . . . . . 120 9. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 u.p.d.o.f. 10. Kredyt podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 E. Odliczenia dotyczące podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 1. Odliczenia od przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Odliczanie straty 1.3. Odliczanie ulg podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 126 2. Odliczenia od ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 127 2.1. Odliczanie składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne . . . . . . . . . . 2.2. Odliczanie ulgi abolicyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2.3. Przekazywanie 1 podatku dla organizacji pożytku publicznego . . . . . . . . 132 3. Doliczenia do ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 F. Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2. Opodatkowanie przychodów ryczałtem w zależności od rodzaju usług lub prowadzonej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.1. Stawka 20-proc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.2. Stawka 17-proc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2.3. Stawka 8,5-proc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.4. Stawka 5,5-proc. 2.5. Stawka 3-proc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3. Podział przychodów osiąganych w spółce oraz przez małżonków, w tym z uwzględnieniem ulg podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4. Opodatkowanie 10-proc. stawką ryczałtu uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Opodatkowanie przychodów ze zbycia nieruchomości mieszkalnych 153 wykorzystywanych w działalności gospodarczej 19-proc. stawką liniową na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych . . 154 G. Obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1. Brak obowiązku prowadzenia ksiąg przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ewidencje u podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów 155 ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2.1. Dowody zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2.2. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 2.3. Ewidencja wyposażenia 166 2.4. Ewidencja przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 173 174 174 3.1.1. Podatnicy zobowiązani do dokonania spisu z natury . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Przypadki, w których sporządzany jest spis z natury . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązek sporządzania spisu z natury oraz wykazu składników majątku 3.1. Spis z natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Spis treści 3.1.3. Niezbędne dane, które powinien zawierać spis z natury . . . . . . . . . . 3.1.4. Wycena składników majątku objętego spisem z natury 176 . . . . . . . . . . 177 3.2. Wykaz składników majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 179 H. Sankcje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Przesłanki opodatkowania stawką sankcyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 2.1. Nieprowadzenie bądź nierzetelność ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 2.2. Istnienie związków gospodarczych podatnika z podmiotami zagranicznymi i krajowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3. Określenie przychodu przez organ podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 183 3.1. Oszacowanie przychodu jako jedna z metod ustalania przychodu . . . . . . . . 3.2. Decyzja o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody transakcyjnej między podmiotami powiązanymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4. Charakter sankcyjnego zobowiązania w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 I. Obowiązki sprawozdawcze i terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 1. Obowiązek comiesięcznego obliczania i płatności ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . 193 2. Możliwość kwartalnego obliczania i płatności ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 3. Skutki podatkowe zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej . . . . . . . 197 4. Obowiązek złożenia zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ROZDZIAŁ V. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej . . 200 1. Podmioty podatku dochodowego w formie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . 200 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1.2. Osoba fizyczna jako podatnik karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . . . . 203 1.3. Organy podatkowe uprawnione w sprawach karty podatkowej 203 1.3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. Naczelnik urzędu skarbowego jako organ właściwy w sprawie wymiaru karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 1.3.3. Naczelnik urzędu skarbowego oraz przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego jako organy współdecydujące w sprawach stosowania ulg w karcie podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 2. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego w formie karty podatkowej . . . . . . 208 208 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa określona w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . . . . . . . . . . 209 2.3. Działalność handlowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.4. Działalność gastronomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2.5. Działalność w zakresie usług transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2.6. Działalność w zakresie usług rozrywkowych 2.7. Działalność w zakresie posiłków domowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2.8. Działalność w zakresie wolnych zawodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2.9. Działalność w zakresie opieki domowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2.10. Działalność w zakresie usług edukacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 2.11. Działalność osób fizycznych (w tym rolników) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 8 www.lexisnexis.pl 3. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Stawki kwotowe miesięczne obowiązujące na rok 2012 dla podatników 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 uzyskujących przychody z poszczególnych rodzajów działalności . . . . . . . . 231 3.2.1. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa (Część I) . . . . . . . . 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 3.2.2. Usługi parkingowe (Część V) 3.2.3. Usługi rozrywkowe (Część VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 . . . . . . . 246 3.2.4. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach (Część VII) 3.2.5. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (Część VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 247 248 248 3.2.6. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych (Część IX) . . . . . 3.2.7. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi (Część X) . . . . . . . . 3.2.8. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny (Część XI) . . 3.3. Stawki kwotowe miesięczne określone w przedziałach (od – do), obowiązujące na rok 2012 dla podatników uzyskujących przychody z poszczególnych rodzajów działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione . . . . . . . . . . 3.3.2. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, 249 249 wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (Część II) . . . . . . . . . . . . . . 249 3.3.3. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (Część III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 3.3.4. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy (Część XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 3.4. Obniżenie lub podwyższenie stawek karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . 252 4. Warunki opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej 253 (wniosek). Decyzja w sprawie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 4.2. Wniosek w sprawie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 4.3. Decyzja w sprawie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 5. Zrzeczenie się i utrata opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Zrzeczenie się opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Utrata prawa do opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 257 257 ROZDZIAŁ VI. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 1. Podmioty podatku dochodowego od przychodów osób duchownych . . . . . . . . . 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Osoba duchowna (osoba fizyczna) jako podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 1.3. Organ podatkowy uprawniony w sprawach podatku dochodowego od przychodów osób duchownych 1.3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. Naczelnik urzędu skarbowego jako organ właściwy w sprawach podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 273 dochodowego od przychodów osób duchownych 2. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od przychodów osób duchownych . . . . . . . . . . . . . . . 273 274 9 Spis treści 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Przychód z opłat osoby duchownej jako przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 zryczałtowanym podatkiem dochodowym osób duchownych . . . . . . . . . . 274 3. Wysokość i stawki podatku dochodowego od przychodów osób duchownych . . . . 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Ogólne zasady przyjmowania kwartalnych stawek od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3.3. Kwartalne stawki od przychodów proboszczów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 3.4. Kwartalne stawki od przychodów wikariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 3.5. Obniżenie z mocy ustawy stawki ryczałtu dla osoby duchownej. Obniżenie stawki ryczałtu dla osoby duchownej na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 4. Warunki opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. Decyzja w sprawie ryczałtu dla osoby duchownej . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne 4.2. Decyzja w sprawie ryczałtu dla osoby duchownej. Płatność ryczałtu dla osoby 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 duchownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 5. Zrzeczenie się ryczałtu od przychodów osób duchownych . . . . . . . . . . . . . . . 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 5.1. Uwagi ogólne 5.2. Zrzeczenie się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 . . . . . . . . . . . . . . . . 287 ROZDZIAŁ VII. Ryczałt w podatku od towarów i usług 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 2. Istota podatku od towarów i usług i jego konstrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 3. Podmiot podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 4. Mały podatnik jako podmiot podatku od towarów usług . . . . . . . . . . . . . . . 298 5. Podmioty zwolnione od podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 6. Przedmiot podatku od towarów i usług – czynności podlegające opodatkowaniu . 302 . . . . . . . . . . . . . . 309 7. Zwolnienia przedmiotowe w podatku od towarów i usług 8. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 9. Stawki podatku od towarów i usług 10. Rolnik ryczałtowy jako podmiot podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . 317 10.1. Podstawowe pojęcia związane z instytucją rolnika ryczałtowego . . . . . . . 319 10.2. Pojęcie rolnika ryczałtowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 10.3. Zryczałtowany zwrot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 10.4. Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego – obowiązki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 10.5. Sprzedaż majątku przez rolnika ryczałtowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 328 11. Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ VIII. Ryczałty w podatku tonażowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2. Ogólna charakterystyka podatku tonażowego. Podatek tonażowy a podatki dochodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 3. Podatnik podatku tonażowego w ryczałcie procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . 334 3.1. Osoby fizyczne i osoby prawne jako podatnicy podatku tonażowego w ryczałcie procesowym. Przedsiębiorcy zagraniczni . . . . . . . . . . . . . . . 335 3.2. Wspólnicy spółki cywilnej oraz wspólnicy osobowych spółek handlowych jako podatnicy podatku tonażowego w ryczałcie procesowym . . . . . . . . . . 337 10 Spis treściwww.lexisnexis.pl 3.3. Uprawianie żeglugi, zarządzanie statkiem. Dokument Zgodności . . . . . . . 3.4. Właściciel statku nieuprawiający żeglugi we własnym imieniu jako podatnik podatku tonażowego w ryczałcie procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 340 3.5. Zarządca cudzym statkiem jako podatnik podatku tonażowego w ryczałcie 4. Przedmiot opodatkowania w ryczałcie tonażowym procesowym . . . . . . . . . . . procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 341 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 4.2. Ujęcie ustawowe przedmiotu opodatkowania w ryczałcie procesowym . . . 342 4.3. Wybór formy opodatkowania w podatku tonażowym w ryczałcie procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 347 4.4. Przedłużenie wyboru opodatkowania i jego zakończenie . . . . . . . . . . . . 4.5. Przekształcenia prawne a ryczałtowe opodatkowanie podatkiem tonażowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 5. Podstawa opodatkowania podatkiem tonażowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 5.2. Podstawa opodatkowania w ryczałcie tonażowym procesowym . . . . . . . . 350 5.3. Obniżenia i odliczenia od podstawy opodatkowania w ryczałcie procesowym 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 6.2. Sposób, formy i termin zapłaty podatku tonażowego w ryczałcie 6. Sposób, formy i termin zapłaty podatku tonażowego procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 7. Stawka podatkowa w ryczałcie tonażowym procesowym . . . . . . . . . . . . . . . 359 7.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 7.2. Stawka podatkowa w ryczałcie procesowym podatku tonażowego . . . . . . 359 8. Obowiązki instrumentalne w ryczałcie procesowym podatku tonażowego . . . . . 360 8.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 8.2. Obowiązki instrumentalne w ryczałcie procesowym podatku tonażowego . . 360 9. Sposób powstania zobowiązania podatkowego w ryczałcie procesowym podatku tonażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 9.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 9.2. Zobowiązanie podatkowe w ryczałcie procesowym podatku tonażowego . . 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 10.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 10.2. Właściwość organów podatkowych w sprawach opodatkowania ryczałtem 10. Właściwości organu podatkowego procesowym podatku tonażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 11. Ryczałt materialnoprawny w podatku tonażowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 11.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 11.2. Opodatkowanie ryczałtowe przychodu w podatku tonażowym . . . . . . . . 367 ROZDZIAŁ IX. Ryczałt od przychodów (dochodów) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 1. Uwagi ogólne 2. Opodatkowanie przychodów podatników podlegających w Polsce ograniczonemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 obowiązkowi podatkowemu (art. 29 u.p.d.o.f.) 372 2.1. Podmiot podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania. Stawki podatkowe . . . 377 2.3. Sposób i termin zapłaty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 2.4. Unikanie podwójnego opodatkowania przychodów określonych w art. 29 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 11 Spis treści 2.5. Uwzględnienie prawa Unii Europejskiej przy opodatkowaniu przychodów 3. Opodatkowanie przychodów wymienionych w art. 30 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . z art. 29 u.p.d.o.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Przychód z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) 395 3.3. Przychody z tytułu świadczeń od byłych zakładów pracy na rzecz emerytów i rencistów (art. 30 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 3.4. Przychody z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy (art. 30 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 3.5. Przychody z tytułu wynagrodzenia za udzielanie pomocy organom państwowym (art. 30 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 3.6. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 30 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 3.7. Jednorazowe odszkodowania dla żołnierzy (art. 30a ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f.) 410 3.8. Sposób i termin poboru podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 4. Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości (art. 30e u.p.d.o.f.) . . . . . 411 4.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 4.2. Zwolnienia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 4.3. Sposób i termin zapłaty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 4.4. Unikanie podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 5. Opodatkowanie przychodów (dochodów) kapitałowych (art. 30a u.p.d.o.f.) . . . . 418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 . . . . . . . 421 5.1. Uwagi wstępne 5.2. Przychody z odsetek od pożyczek (art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.) 5.3. Przychód z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 5.4. Przychód z tytułu odsetek lub przychód od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) . . . . . . . 5.5. Przychód z tytułu dywidend i z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 423 (art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 5.6. Dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 5.7. Przychód z tytułu kwot wypłacanych po śmierci członka OFE (art. 30a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 5.8. Dochody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu (art. 30a ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 5.9. Przychód z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu (art. 30a ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 5.10. Przychód z tytułu kwot wypłacanych jednorazowo przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego małżonka (art. 30a ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.) . . . . . 449 5.11. Dochody z tytułu kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego (art. 30a ust. 1 pkt 9a u.p.d.o.f.) . . . . . . . 450 12 Spis treściwww.lexisnexis.pl 5.12. Dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym (art. 30a ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 5.13. Dochody uczestnika pracowniczego programu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 5.14. Przychody z tytułu wypłat gwarantowanych z funduszy emerytur kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 12 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 5.15. Unikanie podwójnego opodatkowania przychodów (dochodów) kapitałowych 454 5.16. Unikanie podwójnego opodatkowania dochodów z oszczędności uzyskiwanych w państwach stosujących system przejściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 6. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną (art. 30b u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Podmiot podatkowy, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, 458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 stawka podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 6.3. Sposób i termin zapłaty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 482 6.4. Zwolnienie przedmiotowe (art. 52 u.p.d.o.f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Unikanie podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 2.1. Należności wymienione w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ X. Ryczałt w podatku dochodowym od osób prawnych . . . . . . . . . 491 1. Ryczałt w podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi ogólne . . . . . . . . . 491 494 2. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 2.1.1. Odsetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 2.1.2. Należności licencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 2.1.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 2.1.2.2. Prawa autorskie i prawa pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 2.1.2.3. Programy komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 2.1.2.4. Prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 2.1.2.5. Użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego i naukowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 2.1.2.6. Udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego oraz know-how . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 2.1.2.7. Usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . . . 2.1.2.8. Usługi niematerialne 2.1.2.9. Zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi morskiej i powietrznej 525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 . 534 535 2.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 2.2.2. Dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 2.2.3. Dochody z umorzenia udziałów (akcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 2.2.4. Dochody z likwidacji 546 2.2.5. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki . . . . 2.2.6. Podział i połączenie spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 2.2.7. Zapłata przy wymianie udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 2.2.8. Niepodzielone zyski przy przekształceniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 3. Podstawa opodatkowania podatkiem ryczałtowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 4. Stawka podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 13 Spis treści Spis treści 4.1. Przepisy krajowe a postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 5.1. Zwolnienie wynikające z implementacji przepisów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 4.2. Certyfikat rezydencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 5. Zwolnienie od opodatkowania ryczałtowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 579 579 5.1.1. Zwolnienie dla odsetek i należności licencyjnych . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2. Zwolnienie dla dywidend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 5.1.3. Zwolnienie od opodatkowania ryczałtowego – warunki formalne . . . . 608 . . . . . . . . . . 610 5.2. Zwolnienie przy przeznaczeniu dochodów na cele statutowe 5.3. Zwolnienie podmiotowe – art. 6 u.p.d.o.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 5.4. Opodatkowanie zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 6. Obowiązki płatnika podatku ryczałtowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 6.1. Uwagi ogólne 6.2. Pojęcie płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 6.3. Termin poboru i wpłaty podatku ryczałtowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 6.4. Obowiązki sprawozdawcze ROZDZIAŁ XI. Ryczałt w podatku od gier hazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . 629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 1. Uwagi ogólne 2. Ryczałt materialnoprawny w podatku od gier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 ROZDZIAŁ XII. Ocena rozwiązań w ryczałcie 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 2. Zakładane funkcje ryczałtów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 3. Zrealizowane funkcje ryczałtów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Biul. SN CBOSA dyrektywa 2006/112/WE Rady k.c. k.m. k.p. k.k.s. k.s.h. – – – – – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól- nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 2006 L 347/1 ze zm.) ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) ustawa z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z  1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, Lex LexPolonica M.P. Mon. Pod. NSA ONSA ONSAiWSA ord.pod. OSNC OSNCP OSNKW OSNP OSP OTK OTK-A PiP PPH poz. 483 ze sprost. i zm.). system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Serwis Prawniczy LexisNexis Posla Sp. z o.o. – – – Monitor Polski – – Naczelny Sąd Administracyjny – – „Monitor Podatkowy” „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego” „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  wojewódzkich są- dów administracyjnych” ustawa z  29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (od 1995 r.) „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa” „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych” „Orzecznictwo Sądów Polskich” „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A” „Państwo i Prawo” „Przegląd Prawa Handlowego” – – – – – – – – – – 15 SN TK u.d.j.s.t. u.g.h. u. rach. u.p.a. u.p.cz.c. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.p.o.l. u.p.s.d. u.p.t. u.s.dz.g. u.z.p. u.z.p.d.o.f. ustawa o VAT WSA Zb.Orz Wykaz skrótów Sąd Najwyższy – – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto- rialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) ustawa z  19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U. Nr  201, poz. 1540 ze zm.) ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) ustawa z  6 grudnia 2008 r. o  podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) ustawa z  9 września 2000 r. o  podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) ustawa z  26 lipca 1991 r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawa z  15 lutego 1992 r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) ustawa z  24 sierpnia 2006 r. o  podatku tonażowym (Dz.U. Nr  183, poz. 1353 ze zm.) ustawa z  2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) – nieobowiązująca ustawa z  20 listopada 1998 r. o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa z  11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i  usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – – – – – – – – – – – – – – wojewódzki sąd administracyjny – Zbiór Orzeczeń Wprowadzenie Instytucja prawna zryczałtowanej formy opodatkowania nie ma jednolitego cha- rakteru. Przepisy o ryczałcie są rozproszone po prawie wszystkich ustawach po- datkowych. Nie występuje ona w podatku akcyzowym oraz w podatkach i opła- tach lokalnych, podatku leśnym i rolnym, aczkolwiek w piśmiennictwie wyrażony jest pogląd, że do ryczałtowych form opodatkowania należy zaliczyć także te uproszczone formy opodatkowania, w  których w  celu obliczenia wysokości po- datku ustala się podstawę opodatkowania, jednakże w sposób uproszczony, bądź oszacowany (potencjalny) dochód. Stąd też wyrażane jest stanowisko, że do uproszczonych form opodatkowania należy zaliczyć także podatek rolny. Autorzy tej publikacji nie podzielają tego stanowiska. Niniejsza monografia jest chyba pierwszą próbą zebrania w jedną całość instytucji zryczałtowanych form opodatkowania – zarówno dotyczących tzw. ryczałtu pro- cesowego, rozumianego jako instytucja postępowania podatkowego, jak i ryczałtu materialnoprawnego. Istotą ryczałtu procesowego jest to, że w tej formie oblicza- nie należności podatkowych dokonywane jest bez ustalania podstawy opodatko- wania zgodnie z  jej konstrukcją ustawową, ale w  oparciu o  przyjętą w  tej kon- strukcji podstawę obliczania podatku. Z kolei istota ryczałtu materialnoprawnego polega na tym, że ryczałt ten nie odchodzi od realizacji prawa materialnego przy wymiarze podatku, ale wręcz jest elementem, składową częścią tego prawa mate- rialnego. Ponieważ zryczałtowaniu może podlegać każdy w  zasadzie element konstrukcji wymiaru podatku, Autorzy stanęli przed dylematem granicy, do której dane rozwiązanie należy zaliczyć do ryczałtu szczególnie materialnoprawnego. W związku z tym pominęli takie rozwiązania, które dotyczą zryczałtowania sta- wek podatkowych, ulg czy odliczeń, a nawet kosztów uzyskania przychodów. W  przedmiotowej publikacji Autorzy przedstawili najpierw ogólne informacje o  ryczałcie podatkowym (rozdziały I–III), następnie instytucje, które zalicza się do ryczałtów procesowych (rozdziały IV–VIII pkt 1–10), a po nich przypadki ry- czałtu materialnoprawnego (rozdziały VIII pkt 11–XI). Monografia kończy się oceną instytucji ryczałtu podatkowego. 17 Wprowadzenie Podstawowym celem niniejszej monografii jest przedstawienie w  jednym, kom- pleksowo opracowanym zbiorze problematyki ryczałtu podatkowego, w tym także w celu przybliżenia jej różnorodności dla lepszego zrozumienia jej złożonych pro- blemów. W  toku prowadzonych rozważań Autorzy podjęli próbę rozstrzygnięcia najistot- niejszych problemów prawnych związanych z  poszczególnymi instytucjami ry- czałtów podatkowych związanych z ich charakterem, zasadami funkcjonowania oraz kryteriami rozgraniczenia instytucji ryczałtu procesowego i  materialno- prawnego. Rozdział I Zagadnienia wstępne 1. Rys historyczny Ustawa z 15 marca 1934 r. – Ordynacja podatkowa (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 39, poz. 346 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1936 r. Nr 14, poz. 134 ze zm.) nie używała pojęcia „ryczałt podatkowy” ani nie wprowadzała zryczałtowanego sposobu usta- lania i pobierania podatków. Nie oznaczało to, że pod rządami tej ustawy nie było to dopuszczalne. Zryczałtowanie podatków i  ich scalanie przewidywały inne ustawy podatkowe z tego okresu, np. art. 76 ustawy z 15 lipca 1925 r. o państwo- wym podatku przemysłowym (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) do- puszczał ustalanie i pobieranie przez Ministra Skarbu podatku przemysłowego od drobnych przedsiębiorstw na podstawie przeciętnych norm obrotu bez ustalania sum obrotu w  każdym poszczególnym przypadku. Sposób zryczałtowania po- datku, przepisy wymiarowe, poborowe oraz terminy płatności Minister Skarbu ustalał w  rozporządzeniu wydanym w  porozumieniu z  Ministrem Przemysłu i Handlu po wysłuchaniu opinii izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych. W  wykorzystaniu tego upoważnienia Minister Skarbu 4 lutego 1932 r. wydał w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu rozporządzenie w sprawie zry- czałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 14, poz. 86). Rozporządzenie to przewidywało zarówno scalenie podat- ków (podatku na rzecz Skarbu i  10-proc. dodatku nadzwyczajnego pobieranego zgodnie z ustawą z 12 lutego 1931 r. o poborze 10 dodatku do niektórych podat- ków i opłat stemplowych, Dz.U. Nr 16, poz. 82 ze zm.), jak i zryczałtowanie, pole- gające na zaliczeniu przedsiębiorstw do określonych grup, ustalonych na podsta- wie kryterium przeciętnego obrotu w  latach 1928–1930, i  ustaleniu określonej stawki zryczałtowanego podatku (kwotowej). Zryczałtowany podatek przewi- działa powyższa ustawa także dla podatku wyrównawczego (należnego od przed- siębiorstw niepłacących podatku przemysłowego), pobieranego od „fabrykatów 19 Rozdział I. Zagadnienia wstępne i półfabrykatów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, przeróbki lub użytku włas- nego”. Opłacał go jednak odbiorca lub nabywca towaru, i  to bez względu na to, czy płacił podatek przemysłowy czy nie. Ustawa w tym zakresie (art. 1231) posta- nowiła, że będzie on pobierany „od zryczałtowanej wartości fabrykatów i półfa- brykatów, ustalonej z przeliczeniem na wagę lub od sztuki”. Te dane także miało ustalić rozporządzenie Ministra Skarbu. Charakterystyczne jest to, że przepisy rozporządzeń przewidywały nie tylko formę prawną wymiaru tego podatku (na- kaz zapłaty), ale także procedurę i tryb odwoływania się płatników1. Ryczałt przewidywała też ustawa z 18 marca 1925 r. o państwowym podatku do- chodowym (tekst jedn. Dz.U. z 1936 r. Nr 2, poz. 6 ze zm.), która w art. 23a upoważ- niała Ministra Skarbu do zarządzania poboru podatku dochodowego w formie ry- czałtu od drobnych płatników w  drodze ugody, bez ustalania sum dochodu w  każdym poszczególnym przypadku. Rozporządzenie Ministra Skarbu miało okreś lić zasady zryczałtowania podatku, prawa i  obowiązki władz skarbowych i płatników oraz postępowanie. Wydane w tym zakresie 24 lutego 1939 r. rozporzą- dzenie Ministra Skarbu o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940 (Dz.U. Nr 17, poz. 103) przewidywało, że ryczałtem objęte będą dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z niektórych przedsiębiorstw prze- mysłowych, z budynków o określonej ilości izb, z nieruchomości gruntowych o łącz- nym obszarze nieprzekraczającym 50 ha. Podatek ten ustalono w  jednakowych kwotach na każdy rok i płatnych w trzech ratach. Organ skarbowy miał obowiązek zawiadomienia także płatnika tego podatku o objęciu go tą formą opodatkowania, a przepisy rozporządzenia zwalniały płatników z obowiązku składania zeznań po- datkowych. Przewidywały one również procedurę wyłączenia płatnika z ryczałtu (w przypadku zwiększenia dochodu lub ilości źródeł dochodu), uchylenia wymiaru ryczałtowego (w przypadku nieobjęcia ryczałtem wszystkich źródeł opodatkowania ryczałtem), a także procedurę odwoławczą. Późniejsze akty prawne wprowadzające przepisy ogólne prawa podatkowego (de- kret z  16 maja 1946 r. o  zobowiązaniach podatkowych; Dz.U. Nr  27, poz.  173 ze zm.) również nie przewidywały ryczałtu jako formy ustalania i pobierania po- datków. Dopiero dekret z 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 49, poz. 452 ze zm.) przewidywał ryczałt jako formę ustalania i pobiera- nia podatku. W art. 11 postanawiał on, że Minister Finansów może w drodze roz- porządzenia zryczałtować pobór podatków od niektórych grup podatników bez ustalania wysokości podstawy opodatkowania w  każdym poszczególnym przy- padku oraz określać zasady, warunki i sposoby zryczałtowania. Na tej podstawie Minister Finansów wydał w latach 1951–1980 około 75 rozporządzeń, które wpro- wadzały ryczałtową formę opodatkowania, a  także scalania podatków obroto- wego, dochodowego, od wynagrodzeń, wyrównawczego, opłaty skarbowej, specja- 1 Ówczesne przepisy mianem płatnika określały podatnika, na którym ciążył obowiązek podatkowy. 20 www.lexisnexis.pl 1. Rys historyczny listycznych działów produkcji rolnej. Formę tego opodatkowania wprowadzano dla najróżnorodniejszych grup podatników, szczególnie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wykonujących usługi, a także dla rzemieślników czy rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i  zbytu, rolniczych spółdzielni pro- dukcyjnych, czy tzw. pomocniczych spółdzielni produkcyjnych. Uwzględniając liczbę wydanych w tym zakresie aktów prawnych, a także liczbę grup podatników, których dotyczyła ta forma opodatkowania, można powiedzieć, że była ona bardzo popularnym sposobem pobierania podatków. Wprowadzanie tej formy uproszczonego opodatkowania było jednak wykorzysty- wane do wymierzania nadmiernie wysokich podatków2. Dopiero od 1957 r. poli- tyka podatkowa doprowadziła do rozszerzenia ryczałtu podatkowego przez ogra- niczenie obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych nie tylko dla podatników prowadzących działalność w  najmniejszych rozmiarach, ale i  dla prowadzących inne rodzaje działalności gospodarczej, których rozwojem państwo było zaintere- sowane. Wiązało się to w szczególności z objęciem tą formą opodatkowania spół- dzielczości i rzemiosła, których produkcja i usługi miały być uzupełnieniem pro- dukcji przemysłowej. Mimo to forma tego opodatkowania była w dalszym ciągu wykorzystywana do niszczenia szczególnie zakładów rzemieślniczych3. Z teoretycznego punktu widzenia najistotniejsze jest to, że z wykładni językowej art. 11 dekretu o zobowiązaniach podatkowych wynikało, że ryczałt podatkowy był ówcześnie sposobem opodatkowania: 1) w którym nie ustalano podstawy opodatkowania w każdym przypadku, 2) stanowiącym odrębną instytucję prawną, 3) niesamoistnym (nie był odrębnym podatkiem), gdyż związany był z już istnie- jącymi podatkami4. Podobne rozwiązanie w zakresie wprowadzenia ryczałtowej formy opodatkowa- nia – jak art. 11 dekretu o zobowiązaniach podatkowych, przewidywał art. 9 pkt 1 ustawy z  19 grudnia 1980 r. o  zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.). Poza tym z treści powyższych rozwiązań wynikało, że historycznie rzecz ujmując, ryczałt podatkowy był wyjątkiem od ogólnych zasad opodatkowania polegających na szczegółowym i  dokładnym ustalaniu przychodów (obrotów), nakładów, wy- datków i  odliczeń przy ustalaniu wysokości należnego zobowiązania podatko- wego i, co więcej, związany był ze szczegółowym prowadzeniem ksiąg podatko- 2 I. Lubowicki, Polityka podatkowa w  Polsce Ludowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I, 1962, nr 26, s. 46; R. Mastalski, Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatko- wym, Wrocław 1973, s. 145–146. 3 R. Mastalski, Ustalanie…, s. 145. 4 T. Dębowska-Romanowska, Ryczałt jako instytucja formalnego i materialnego prawa podatkowego, w: System podatkowy. Zagadnienia teoretycznoprawne, Łódź 1992, s. 71. 21 Rozdział I. Zagadnienia wstępne wych oraz dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych. Ryczałt był więc wyjątkiem od zasady ustalania faktycznych wpływów i nakładów. Charakterystyczne jest to, że o  zastosowaniu tego sposobu opodatkowania decydowała władza podatkowa (Minister Skarbu, Minister Finansów), jednak działając z  upoważnienia ustawo- wego ogólnego lub szczegółowego prawa podatkowego. Podatnik z reguły (poza ugodową lub umowną formą opodatkowania) nie miał wpływu na wprowadzenie ryczałtu, aczkolwiek przepisy były wprowadzane przez Ministra Skarbu (Finan- sów) w  porozumieniu z  innymi organami państwowymi (Minister Przemysłu i Handlu, Przewodniczący Komisji Planowania) albo izbami przemysłowo-handlo- wymi jako reprezentacjami podmiotów gospodarczych. Z  chwilą podjęcia prac nad unowocześnieniem polskiego systemu podatkowego wprowadzanie ryczałtu podatkowego odbywało się niejako dwutorowo: w drodze wykorzystania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 pkt 1 u.z.p. (np. roz- porządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 1990 r. w sprawie karty podatkowej, Dz.U. Nr 92, poz. 545 ze zm.) albo z wykorzystaniem nowych upoważnień usta- wowych zawartych w  nowych ustawach normujących szczegółowe podatki (np. rozporządzenie Ministra Finansów z 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr  63, poz.  318 ze zm.). Przykładem wykorzystania upoważnienia zawar- tego w  ustawie normującej szczegółowy podate
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ryczałty w prawie podatkowym
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: