Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 009868 11019553 na godz. na dobę w sumie
Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy - ebook/pdf
Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 324
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6728-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi przykład umiejętnego i bardzo rzetelnie przygotowanego kompendium wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce, ale daje też ogólny i uniwersalny pogląd na istotę, kształt, uczestników i organizację współczesnego rynku finansowego. Jest ona bez wątpienia pozycją, która aktualizuje stan wiedzy i uzupełnia polskie piśmiennictwo ekonomiczne, poświęcone tym zagadnieniom. Zaletą książki jest przede wszystkim szerokie spojrzenie na wszelkie elementy tworzące jego strukturę i organizację, ukazanie miejsca i funkcji poszczególnych jego  składowych, jak również zadań stojących przez różnymi segmentami rynku finansowego. (…). Autorzy podjęli klarowną dla czytelnika próbę egzemplifikacji podjętych zagadnień mających podręcznikowy charakter i ukazania ich w całym bogactwie praktyki i zmienności rynków finansowych współczesnego życia gospodarczego Polsce i ich przemian instytucjonalnych.

Prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Podręcznik kierowany jest do studentów wszystkich poziomów nauczania wyższych uczelni, które w swoich programach uwzględniają tematykę szeroko rozumianej nauki o finansach. Będzie on także przydatny początkującym pracownikom instytucji finansowych, uczestnikom szkoleń, a także tym wszystkim, którzy chcą poznać meandry rynków finansowych.

W drugim wydaniu treść podręcznika została wzbogacona miedzy innymi  o tematy związane z funkcjonowaniem niebankowych instytucji finansowych oraz o kwestie nowych rozwiązań w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi w sakli Unii Europejskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja naukowa Urszula Banaszczak-Soroka Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy Wydanie drugie uzupełnione E S N A N I F Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy E Autorzy: Urszula Banaszczak-Soroka Mariusz Dybał Magdalena Homa Sebastian Jakubowski Patrycja Zawadzka S N A N I F Redakcja naukowa Urszula Banaszczak-Soroka Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy Wydanie drugie uzupełnione Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Recenzent pierwszego wydania: prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: © iStock/ene Seria: Finanse © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-6727-9 ISBN e-book 978-83-255-6728-6 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część pierwsza. Rynki finansowe i ich organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Struktura systemu finansowego (Urszula Banaszczak-Soroka – pkt 1.1 i 1.2; Patrycja Zawadzka – pkt 1.3 i 1.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. System finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Elementy systemu finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Funkcje rynków finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Klasyfikacja rynków finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Wybrane kryteria klasyfikacji rynków finansowych . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Struktura rynku kapitałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Instrumenty finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Instrumenty rynku kasowego (transferu kapitału) . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. Instrumenty rynku terminowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Instytucje rynków finansowych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organizacja systemu bankowego w Polsce (Urszula Banaszczak-Soroka – pkt 2.1–2.3; Patrycja Zawadzka – pkt 2.4; Mariusz Dybał – pkt 2.5) . . . . . . . . . 2.1. Od denacjonalizacji do globalizacji systemu bankowego w Polsce . . . . . . . . 2.1.1. Demonopolizacja, komercjalizacja i konsolidacja polskich banków . . 2.1.2. Prywatyzacja banków i jej skutki dla systemu bankowego . . . . . . . . 2.2. Narodowy Bank Polski – organizacja i funkcje banku centralnego . . . . . . . . 2.2.1. Historia bankowości centralnej w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Organizacja banku centralnego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Instrumenty polityki pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Zasady funkcjonowania banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Organizacja i zadania BFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. System gwarantowania depozytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Funkcja pomocowa BFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4. Działalność analityczna BFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Pozycja polskiego sektora bankowego na tle państw Unii Europejskiej . . . . 2.3.1. Banki i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Zasady prowadzenia działalności bankowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 13 13 13 17 19 19 22 25 25 31 34 40 40 40 42 46 46 48 50 52 52 57 60 60 63 66 68 68 5 3. Organizacja rynku kapitałowego (Urszula Banaszczak-Soroka – pkt 3.1–3.4; Mariusz Dybał – pkt 3.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.1. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce w latach 1991–2010 . . . . . . . . . . . . 78 3.1.1. Historia polskiej Giełdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.1.2. Początki rynku giełdowego (1991–1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.1.3. Druga hossa i bessa na rynku giełdowym (1996–1998) . . . . . . . . . . 81 3.1.4. Trzecia hossa i bessa na Giełdzie (1998–2004) . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.1.5. Polski rynek kapitałowy po 2004 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3.2. Operatorzy obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.2.1. Rynek regulowany giełdowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.2.2. Alternatywny System Obrotu (NewConnect) i rynek Catalyst . . . . . 91 3.2.3. Informacja giełdowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.3. Podmioty świadczące usługi maklerskie – pośrednicy i ich usługi . . . . . . . . 96 3.3.1. Podział podmiotów świadczących usługi maklerskie . . . . . . . . . . . . 96 3.3.2. Usługi dla klientów rynku wtórnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.3.3. Usługi skierowane do emitentów na rynkach pierwotnym i wtórnym 101 102 3.4. System rekompensat – ochrona inwestora na rynku kapitałowym . . . . . . . 3.4.1. Organizacja systemu rekompensat – podmiotowy i przedmiotowy zakres gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.4.2. Zasady prowadzenia systemu rekompensat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 106 3.5. Pozycja polskiej Giełdy na tle rynku Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Nadzór nad rynkami finansowymi (Urszula Banaszczak-Soroka – pkt 4.1.1–4.1.3; 4.2–4.3; Patrycja Zawadzka – pkt 4.1.4–4.1.5) . . . . . . . . . . . . 118 4.1. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.1.1. Organizacja i zadania KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.1.2. Rola Komitetu Bazylejskiego i Unii Europejskiej w kształtowaniu organizacji nadzoru w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3. Płaszczyzny nadzoru – nadzory: indywidualny, skonsolidowany i uzupełniający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1.4. Jednolity nadzór nad europejskim rynkiem finansowym . . . . . . . . . 126 128 4.1.5. Europejska unia bankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.2. Funkcje Komisji Nadzoru Finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Licencjonowanie i autoryzacja instytucji rynków finansowych . . . . 130 4.2.2. Kontrolowanie i dyscyplinowanie podmiotów rynków finansowych 132 134 4.3.1. Normy ograniczające ryzyko działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4.3.2. Normy sygnalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 4.3. Normy ostrożnościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5.1. Kredytobiorcy i ich ocena przez bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Działalność kredytowa banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2. Wybrane kryteria klasyfikacji kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część druga. Podmioty poszukujące kapitału na rynkach finansowych . . . . . . . . 143 5. Kredytobiorcy (Urszula Banaszczak-Soroka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 145 145 146 5.2. Ocena zdolności kredytowej klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5.2.1. Zdolność kredytowa klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5.2.2. Proces udzielania kredytu podmiotom gospodarczym . . . . . . . . . . . 151 5.2.3. Formy zabezpieczenia kredytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 154 5.3.1. Treść umowy kredytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.3.2. Monitorowanie udzielonych kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5.3. Umowa kredytowa i jej konsekwencje dla banku i klienta . . . . . . . . . . . . . . 6 Spis treści 6. Emitenci (Urszula Banaszczak-Soroka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 160 6.1. Motywy i obawy wyboru ścieżki rynku kapitałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1. Spółki notowane na GPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6.1.2. Korzyści wynikające ze statusu spółki publicznej . . . . . . . . . . . . . . . 162 6.1.3. Obawy spółki przed wprowadzeniem akcji do notowań . . . . . . . . . 166 167 6.2. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1. Konstrukcja oferty publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.2.2. Zasadnicze uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy . . . . . . . 169 6.3. Procedura prospektowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6.3.1. Prospekt emisyjny i jego konstrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6.3.2. Działania spółki po upublicznieniu prospektu emisyjnego . . . . . . . . 174 Część trzecia. Podmioty dysponujące kapitałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Depozytariusze i inwestorzy (Urszula Banaszczak-Soroka) . . . . . . . . . . . . . . . . 177 179 7.1. Depozytariusze – operacje czynne banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 7.1.1. Struktura podmiotowa depozytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 7.1.2. Bankowość elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 186 7.2. Inwestorzy giełdowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 7.2.1. Klasyfikacja inwestorów giełdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2. Inwestorzy indywidualni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 7.2.3. Inwestorzy instytucjonalni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 7.3. Klienci instytucji finansowych jako konsumenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 8. Fundusze inwestycyjne (Sebastian Jakubowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 197 8.1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1. Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 8.1.2. Konstrukcje funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 8.1.3. Typy funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 8.1.4. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ze względu na prowadzoną 204 politykę lokacyjną klientów funduszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 8.2. Otoczenie instytucjonalne funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 8.2.2. Podmioty współpracujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.3. Fundusze inwestycyjne uczestnikami rynku pieniężnego i giełdowego . . . . 211 8.4. Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1991–2010 . . . . . . . . . 216 223 9.1. Przyczyny reformy systemu emerytalnego pod koniec XX wieku . . . . . . . . . 223 9.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – repartycyjna część systemu emerytalnego 228 230 9.3. Otwarte fundusze emerytalne – kapitałowa część systemu emerytalnego . . 9.3.1. Otoczenie instytucjonalne OFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 9.3.2. OFE na rynkach pieniężnym i kapitałowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 241 241 245 9.4. Trzeci filar systemu emerytalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1. Pracownicze programy emerytalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.2. Formy indywidualnego oszczędzania na przyszłą emeryturę . . . . . . 10. Zakłady ubezpieczeń (Magdalena Homa – pkt 10.1–10.5; Patrycja Zawadzka 9. Fundusze emerytalne (Sebastian Jakubowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – pkt 10.3.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 10.1. Zmiany organizacyjno-prawne na rynku ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 10.2. Ubezpieczenie – pojęcie, istota i klasyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 10.2.1. Istota ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 10.2.2. Funkcje ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 10.2.3. Klasyfikacja ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 7 Spis treści 260 10.3. Organizacja instytucjonalna rynku ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 10.3.1. Zakład ubezpieczeń i jego działalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 10.3.3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 10.4. Zasady działania firm ubezpieczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 10.4.1. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 10.4.2. Ryzyko ubezpieczeniowe a jego cena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 270 10.4.3. Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . 10.5. Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Część czwarta. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe . . . . . . . . . 11. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe (Mariusz Dybał) . . . . . . 283 285 11.1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) . . . . . . . . . . . . . . . . 285 11.2. Leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 11.3. Faktoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 11.4. Pośrednictwo kredytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 11.5. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity/venture capital) . . . . . . . . 299 Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik 1 . Organizacje społeczne i samorządowe związane z systemem 303 finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 308 Załącznik 2 . Wartość indeksu WIG (na otwarcie) w latach 1991–2014 (w punktach) . . Załącznik 3 . Kalendarium wprowadzania instrumentów finansowych do notowań 309 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik 4 . Arkusz zleceń dla spółki X – wyznaczanie ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Załącznik 5 . Vistula Wólczanka (V W) kontra W.KRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Spis treści Wstęp Książka Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy została przygoto- wana przez pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wro- cławskiego. Z założenia jest ona skierowana nie tylko do studentów, lecz także do szerokiego grona czytelników zainteresowanych mechanizmami działania rynków finansowych, na których oni sami występują przecież często w roli jego klientów (uczestników). Rynki finansowe są tematem bardzo obszernym i wielowątkowym. Autorzy zdecydowali zatem, że przyjmą zasadę ogólnego – co nie znaczy pobieżnego – scharakteryzowania rynków finansowych przez pryzmat zdefiniowania rynku, opisu instytucji organizujących przepływ kapitału oraz uczestników rynku, tj. podmiotów stojących po stronie popytowej (oczekującej kapitału) i podażo- wej (dysponującej wolnymi środkami finansowymi). Treść każdego rozdziału znajduje swoje szerokie rozwinięcie w zalecanej i wykorzystanej przez auto- rów literaturze przedmiotu zamieszczonej na końcu podręcznika. Autorzy starali się przestrzegać cezury czasowej zamkniętej w latach 2010–2013, aby wszystkie rynki były scharakteryzowane w jednakowym za- kresie. Nie zawsze było to możliwe z różnych powodów, np. braku danych statystycznych czy zmian w prowadzonej metodologii systematyzowania ma- teriałów źródłowych. Książka zbudowana jest z jedenastu rozdziałów podzielonych na cztery części. Część pierwsza składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter ogólnego wprowadzenia do tematu rynków finansowych. Definiuje on i klasyfikuje podstawowe elementy systemu finansowego: rynki, instytucje i instrumenty. W rozdziale drugim przedstawiono organizację, instytucje i za- sady działania rynku bankowego, a w rozdziale trzecim – rynku kapitałowego. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: