Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 008061 20658320 na godz. na dobę w sumie
Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - ebook/pdf
Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 593
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0053-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć to kolejna książka z serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej obejmującej m.in. doradztwo w ramach projektów transakcyjnych – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich.


Prezentowane treści są efektem wieloletnich doświadczeń autorów publikacji zdobytych przy obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć. Całość opracowania poświęcona została ocenie ryzyk prawnych w takich transakcjach, która jest niezbędna nie tylko przy sporządzaniu analizy prawnej przedsiębiorstwa, aktywów czy praw udziałowych będących przedmiotem zamierzonej transakcji, lecz także na etapie przygotowywania się do samej transakcji oraz na etapie doradztwa potransakcyjnego. Ocena ta powinna być przeprowadzana – choć w różnym zakresie – niezależnie od tego, czy stroną transakcji ma być fundusz private equity, inwestor strategiczny czy podmiot planujący jedynie restrukturyzację grupy lub widzący szansę na rozwój w ramach przedsięwzięcia typu joint venture.


W książce Czytelnik znajdzie omówienie przykładowych ryzyk prawnych w wybranych, typowych obszarach badania prawnego związanego z transakcjami fuzji i przejęć. Selekcja poszczególnych obszarów prawnych została dokonana na podstawie doświadczeń transakcyjnych autorów, z uwzględnieniem częstotliwości występowania określonych ryzyk prawnych w ramach danego obszaru.


Atutami publikacji są również przedstawienie stanowisk prezentowanych w orzecznictwie oraz w literaturze, a także wskazanie postulatów autorów opracowania – w szczególności dotyczących tych obszarów omawianej tematyki w których obowiązujące prawo wydaje się niejasne. Ponadto w aneksie do książki zawarto  przykładowe opisy ryzyk prawnych występujących w analizach prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo w praktyce Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć pod redakcją Pawła Ciećwierza i Izabeli Zielińskiej-Barłożek wydanie 1 Redakcja merytoryczna publikacji: Izabela Zielińska -Barłożek i Paweł Ciećwierz Poszczególne części książki opracowali: Michał Barłowski: rozdz. XIII; Jacek Bondarewski: rozdz. III pkt 6; Ewa Butkiewicz: rozdz. X; Jan Ciećwierz: rozdz. IX pkt 1–5; Paweł Ciećwierz: rozdz. I, rozdz. XII; Anna Dąbrowska: rozdz. III pkt 1; Michał Gliński: rozdz. IV pkt 3; Jarosław Grykiel: rozdz. II, rozdz. III pkt 5, rozdz. XI; Stefan Jacyno: rozdz. IV pkt 3; Ewa Jasic: rozdz. VI pkt 2 i 3; Iwona Kasperek: rozdz. IV pkt 1 i 2; Bartosz Kuraś: rozdz. VIII pkt 2, 3 i 6; Krzysztof Libiszewski: rozdz. III pkt 3 i 7; Agnieszka Lisiecka: rozdz. VII; Andrzej Madała: rozdz. XII; Sylwia Moreu -Żak: rozdz. IV pkt 4; Michał Nowacki: rozdz. XV; Danuta Pajewska: rozdz. III pkt 2, rozdz. VI pkt 1, 4 i 5; Sylwia Paszek: rozdz. X; Marcin Pietkiewicz: rozdz. VI pkt 4; Anna Pompe: rozdz. V pkt 1–3; Zuzanna Rudzińska: rozdz. IX pkt 1–5; Michał Steinhagen: rozdz. VI pkt 5; Łukasz Szegda: rozdz. VI pkt 2 i 3; Maciej Szewczyk: rozdz. II, rozdz. XI; Agnieszka Szydlik: rozdz. III pkt 4, rozdz. XIV; Marek Szydłowski: rozdz. V pkt 4–6, rozdz. XIV; Przemysław Szymczyk: rozdz. IV pkt 5; Janusz Tomczak: rozdz. IX pkt 6; Bartosz Trocha: rozdz. XIII; Dominik Wałkowski: rozdz. VIII pkt 1, 4 i 5; Tomasz Wardyński: przedmowa; Dariusz Wasylkowski: rozdz. XV; Piotr Wcisło: rozdz. III pkt 3 i 7; Tomasz Zasacki: rozdz. IV pkt 1, 2, 4 i 5; Izabela Zielińska -Barłożek: rozdz. I, rozdz. II, rozdz. III pkt 1, 4 i 5, rozdz. VIII, rozdz. XI; Kinga Ziemnicka: rozdz. III pkt 6; Katarzyna Żukowska: rozdz. VII Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak -Magiera Opracowanie redakcyjne: Joanna Choroszczak -Magiera, Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Paragrafi k Studio Grafi ki © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0053-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Przedmowa (mec. Tomasz Wardyński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rozdział I. Analiza prawna w transakcji (Paweł Ciećwierz, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2. Pojęcie analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.1. Klasyczne badanie prawne (due diligence) przedmiotu transakcji . . . . 28 2.1.1. Cel badania prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.1.2. Zakres badania prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2. Analiza prawna innych okoliczności dotyczących transakcji . . . . . . 31 2.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.2. Uwarunkowania prawne dotyczące uczestników transakcji . . . 32 2.2.3. Uwarunkowania prawne dotyczące przedmiotu transakcji . . . . . 36 Rozdział II. Metodologia oceny istotności kwestii oraz oszacowania ryzyka w ramach badania prawnego (Izabela Zielińska -Barłożek, Jarosław Grykiel, Maciej Szewczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. Pojęcie ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3. Kategoryzacja ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2. Kategorie ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4. Rekomendacje dotyczące zidentyfi kowanego ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.2. Typowe rodzaje rekomendacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.2.1. Informacja o zidentyfi kowaniu ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.2.2. Dalsza weryfi kacja obszarów związanych z potencjalnym ryzykiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.2.3. Działania zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6 Spis treści 4.2.4. Uwzględnienie stwierdzonego ryzyka w cenie . . . . . . . . . . . . . . 48 4.2.5. Ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . 48 4.2.6. Rezygnacja z przystąpienia do transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozdział III. Ryzyka prawne w sprawach korporacyjnych (Anna Dąbrowska, Izabela Zielińska -Barłożek, Danuta Pajewska, Piotr Wcisło, Krzysztof Libiszewski, Agnieszka Szydlik, Jarosław Grykiel, Kinga Ziemnicka, Jacek Bondarewski) . . . . . . . . . . . . 51 1. Badanie tytułu prawnego do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do akcji w spółce akcyjnej (niebędącej spółką publiczną). Forma umowy (Anna Dąbrowska, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1.1.1. Weryfi kacja wpisów w rejestrze przedsiębiorców . . . . . . . . . . . 52 1.1.2. Forma umowy zbycia udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1.1.3. Przeniesienie tytułu do akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 55 1.2.1. Weryfi kacja dokumentacji korporacyjnej w aktach sądu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1.2.2. Analiza dokumentów potwierdzających ważność tytułu do udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1.2.3. Analiza historii transferów akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1.2.4. Analiza transferów udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2. Tytuł prawny do akcji w spółce akcyjnej (problematyka spółki publicznej) (Danuta Pajewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1.1. Właściwość prawa w zależności od siedziby spółki . . . . . . . . . . 67 2.1.2. Forma materialna i zdematerializowana akcji . . . . . . . . . . . . . . 67 2.1.3. Świadectwo depozytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.1.4. Zgoda organu nadzoru na nabywanie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.1.5. Publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.1.6. Umowy lock -up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 71 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.3.1. Sankcja pozbawienia prawa głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.3.2. Sankcje administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.4.1. Wykonanie obowiązków informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.4.2. Ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa głosu . . . . . . . . . . . . 77 2.4.3. Ponowne nabycie akcji z wykonaniem obowiązków informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 www.lexisnexis.pl Spis treści 7 3. Ograniczenia zbywalności udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji niepublicznych spółek akcyjnych w kontekście planowanej transakcji (Piotr Wcisło, Krzysztof Libiszewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.1.1. Ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji wynikające z ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.1.1. Ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji wynikające z ustaw szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.1.1.2. Ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji w regulacji Kodeksu spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.1.2. Ograniczenia możliwości zbycia udziałów lub akcji wynikające z umowy spółki lub statutu oraz ze stosunków umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3.1.2.1. Zgoda spółki na zbycie udziałów lub akcji . . . . . . . . . . . . . . 83 3.1.2.2. Inne ograniczenia możliwości zbycia udziałów lub akcji wynikające z umowy spółki lub statutu . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.1.2.3. Ograniczenia związane z prawami wynikającymi z umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 90 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.3.1. Skutki dokonania transakcji zbycia udziałów lub akcji wbrew przepisom prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.3.2. Skutki dokonania transakcji zbycia udziałów lub akcji bez uzyskania zgody spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.3.3. Skutki naruszenia innych niż zgoda spółki ograniczeń możliwości zbycia udziałów lub akcji wynikających z umowy spółki albo statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.3.4. Skutki dokonania transakcji zbycia udziałów lub akcji z naruszeniem prawa pierwokupu lub pierwszeństwa ich nabycia oraz praw do nabycia udziałów lub akcji wynikających z umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej (Agnieszka Szydlik, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 104 4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5. Finansowanie wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio (Jarosław Grykiel, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . 108 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 110 5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 8 Spis treści 6. Ujemne pozycje bilansowe kapitałów własnych w spółkach kapitałowych (Kinga Ziemnicka, Jacek Bondarewski) . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 116 6.2.1. Kapitały własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6.2.2. Suma kapitałów własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6.2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (zakładowy) . . . . . . . . 117 6.2.4. Udziały (akcje) własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6.2.5. Strata z lat ubiegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 6.2.6. Strata za ostatni rok obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6.2.7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego . . . . . . . . . . . . . 120 6.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 6.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7. Ryzyka korporacyjne związane z wadami prawnymi uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (Piotr Wcisło, Krzysztof Libiszewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.1.1. Nieważność uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.1.2. Wadliwa reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 130 7.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 7.3.1. Powództwo o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 7.3.2. Domniemanie skuteczności i ważności uchwały . . . . . . . . . . . . 134 7.3.3. Uchylenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym . . . . . . . . . 135 7.3.4. Koncepcja uchwał nieistniejących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.3.5. Zagadnienie tzw. wpisów niedopuszczalnych . . . . . . . . . . . . . . 137 7.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Rozdział IV. Ryzyka prawne w transakcjach dotyczących nieruchomości (Iwona Kasperek, Tomasz Zasacki, Stefan Jacyno, Michał Gliński, Sylwia Moreu -Żak, Przemysław Szymczyk) . . . . . . . . . . 147 1. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Iwona Kasperek, Tomasz Zasacki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 151 1.2.1. Kryterium kontroli jako podstawa zakwalifi kowania spółki handlowej z siedzibą na terytorium Polski jako cudzoziemca . . . 151 1.2.2. Obywatel lub przedsiębiorca z państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym . . . . . . . . . . . . 153 1.2.3. Nabycie nieruchomości rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1.2.4. Nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości . . . 156 1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 www.lexisnexis.pl Spis treści 9 2. Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu (Iwona Kasperek, Tomasz Zasacki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 161 2.2.1. Ryzyka wynikające z realizacji inwestycji sprzecznych z obowiązującym planem miejscowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2.2.2. Ryzyka wynikające z realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku gdy istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . 163 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3. Sposób korzystania z gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste (Stefan Jacyno, Michał Gliński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 168 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3.4.1. Zmiana przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego . . . . . 176 3.4.2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3.4.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 182 4. Nabycie użytkowania wieczystego (przejście budynków i urządzeń) (Sylwia Moreu -Żak, Tomasz Zasacki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 186 4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5. Naruszenie obowiązków wynikających z prawa pierwokupu (Przemysław Szymczyk, Tomasz Zasacki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 194 5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Rozdział V. Ryzyka prawne w transakcjach dotyczących praw na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (Anna Pompe, Marek Szydłowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 1. Przedmiot własności intelektualnej – uwagi wprowadzające (Anna Pompe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 1.1. Dobra niematerialne, których ochrona jest uzależniona od decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 1.1.1. Wynalazki (art. 10–93 p.w.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 1.1.2. Wzory użytkowe (art. 10–23 oraz 94–101 p.w.p.) . . . . . . . . . . 205 1.1.3. Wzory przemysłowe (art. 10–23 oraz 102–119 p.w.p.) . . . . . . . 206 1.1.4. Znaki towarowe (art. 120–173 p.w.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10 Spis treści 1.1.5. Domeny internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 1.1.6. Tytuły prasowe (art. 20 pr.pras.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 1.2. Dobra niematerialne, których ochrona wynika wyłącznie z przepisów prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 2. Tytuł prawny do dóbr własności intelektualnej i ograniczenia w rozporządzaniu nimi (Anna Pompe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 212 2.2.1. Badanie prawidłowego udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 2.2.2. Tytuł prawny do dóbr własności intelektualnej . . . . . . . . . . . . . 215 2.2.3. Badanie uprawnienia do wystąpienia z żądaniem udzielenia ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 2.2.4. Badanie zdolności do rozporządzania prawem własności intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 3. Ważność praw wyłącznych na dobrach niematerialnych (Anna Pompe) 228 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 228 3.2.1. Zasady ustalania i wnoszenia opłat okresowych za ochronę prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3.2.2. Unieważnienie prawa własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . 230 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 4. Umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji na te prawa (Marek Szydłowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 238 4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 5. Oprogramowanie i systemy informatyczne (Marek Szydłowski) . . . . . . 242 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 5.1.1. Program komputerowy i zasady przenoszenia praw do niego . . . 242 5.1.2. Wdrażanie oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5.1.3. Ochrona danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 5.1.4. Wewnętrzny regulamin postępowania z oprogramowaniem . . . . 244 5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 245 5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 6. Know -how (Marek Szydłowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 6.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 249 6.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 6.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 www.lexisnexis.pl Spis treści 11 Rozdział VI. Ryzyka prawne w sprawach fi nansowych (Danuta Pajewska, Łukasz Szegda, Ewa Jasic, Marcin Pietkiewicz, Michał Steinhagen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 1. Emisja dłużnych papierów wartościowych (Danuta Pajewska) . . . . . . . 254 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 1.1.1. Forma obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 1.1.2. Prawo obligatariuszy do udziału w zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1.1.3. Obligacje zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1.1.4. Obligacje z prawem pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 1.1.5. Obligacje przychodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 257 1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 2. Umowy o fi nansowanie (Łukasz Szegda, Ewa Jasic) . . . . . . . . . . . . . . . . 261 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 263 2.2.1. Umowy kredytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 2.2.2. Umowy leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 2.2.3. Umowy pożyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 3. Zabezpieczenia (Ewa Jasic, Łukasz Szegda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 273 3.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 3.2.2. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3.2.3. Zastaw zwykły, rejestrowy, fi nansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 3.2.4. Przelew na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 3.2.5. Poddanie się egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 3.2.6. Weksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 3.2.7. Poręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 3.2.8. Gwarancja bankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 3.2.9. Umowa kaucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 3.2.10. Umowa podporządkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 4. Inwestycje własne i transakcje zabezpieczające – terminowe operacje fi nansowe (Marcin Pietkiewicz, Danuta Pajewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 4.2. Zawieranie i warunki transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 4.2.1. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 296 4.2.2. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 4.2.3. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 4.3. Zakres zobowiązań fi nansowych i zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . 299 4.3.1. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 299 12 Spis treści 4.3.2. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 4.3.3. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 5. Ubezpieczenia majątkowe (Michał Steinhagen, Danuta Pajewska) . . . . 302 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 304 5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Rozdział VII. Ryzyka prawne w sprawach pracowniczych (Agnieszka Lisiecka, Katarzyna Żukowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 1. Ograniczenia restrukturyzacji zatrudnienia po transakcji . . . . . . . . . . . 313 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 316 1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 2. Umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu 319 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 324 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 3. Wypadki przy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 329 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 4. Umowy cywilnoprawne a ryzyko dochodzenia ustalenia istnienia stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 335 4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Rozdział VIII. Ryzyka prawne w sprawach dotyczących ochrony środowiska (Bartosz Kuraś, Dominik Wałkowski, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 1. Uwagi ogólne (Dominik Wałkowski, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . 341 1.1. Komplementarny charakter audytu prowadzonego przez prawników i konsultantów środowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 1.2. Specyfi ka ryzyka prawnego dotyczącego ochrony środowiska . . . . 343 2. Zanieczyszczenie gleby jako przykład szkody w środowisku (Bartosz Kuraś, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 346 2.2.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres zastosowania ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie . . . . . . 346 www.lexisnexis.pl Spis treści 13 2.2.2. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie historyczne . . . . . . . . . 348 2.2.3. Pozostałe przykładowe czynności weryfi kacyjne . . . . . . . . . . . . 350 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 3. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska (Bartosz Kuraś, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 357 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 3.3.1. Opłaty podwyższone i administracyjne kary pieniężne . . . . . . 365 3.3.2. Decyzja wstrzymująca użytkowanie instalacji . . . . . . . . . . . . . . 366 3.3.3. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 4. Finansowe instrumenty sankcyjne (Dominik Wałkowski, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 372 4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 5. Proces inwestycyjny (Dominik Wałkowski, Izabela Zielińska -Barłożek) 376 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 5.1.1. Błędy w procedurze oceny oddziaływania na środowisko . . . . 377 5.1.2. Ograniczenia realizacji zamierzeń inwestycyjnych . . . . . . . . . . 379 5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 380 5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 6. Gospodarowanie odpadami (Bartosz Kuraś, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 6.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 388 6.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 6.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Rozdział IX. Ryzyka prawne dotyczące postępowań sądowych i pozasądowych oraz stanu roszczeń (Zuzanna Rudzińska, Jan Ciećwierz, Janusz Tomczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 1. Minimalna treść zapisu na sąd polubowny (Zuzanna Rudzińska, Jan Ciećwierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 401 1.2.1. Wola poddania sporu pod arbitraż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 1.2.2. Oznaczenie sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 1.2.3. Zdatność arbitrażowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 14 Spis treści 2. Forma zapisu na sąd polubowny (Zuzanna Rudzińska, Jan Ciećwierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 407 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 3. Reprezentacja stron przy dokonywaniu zapisu na sąd polubowny (Zuzanna Rudzińska, Jan Ciećwierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 410 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 4. Wadliwość umowy głównej zawierającej klauzulę arbitrażową (Zuzanna Rudzińska, Jan Ciećwierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 413 4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 5. Zasada równości stron (Zuzanna Rudzińska, Jan Ciećwierz) . . . . . . . . . 415 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 415 5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 6. Analiza ryzyk transakcyjnych związanych z odpowiedzialnością karną (Janusz Tomczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 6.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 421 6.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 6.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 6.5. Omówienie przykładów ryzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 6.5.1. Ryzyko odpowiedzialności karnej osób pełniących istotne funkcje w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 6.5.2. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej – skutki dla przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 6.5.3. Negatywne skutki prawne przestępstw popełnionych w związku z działalnością gospodarczą danego podmiotu . . . 431 6.5.4. Odpowiedzialność posiłkowa i odpowiedzialność na zasadzie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 6.6. Praktyka i tendencje międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Rozdział X. Ryzyka prawne związane z koncesjami, zezwoleniami i innymi zgodami administracyjnymi (Sylwia Paszek, Ewa Butkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 1. Koncesje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 www.lexisnexis.pl Spis treści 15 1.1. Prowadzenie działalności koncesjonowanej bez koncesji lub niezgodnie z warunkami koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 1.1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 1.1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 443 1.1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 1.1.3.1. Utrata koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 1.1.3.2. Sankcje karne i administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 1.1.3.3. Ryzyko cywilistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 1.1.3.4. Ocena istotności ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 1.1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 1.2. Zmiana podmiotowa po stronie koncesjonariusza (przeniesienie przedsiębiorstwa, wydzielenie przedsiębiorstwa) . . . . . . . . . . . . . . 452 1.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 1.2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 454 1.2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 1.2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 1.3. Zmiana właścicielska po stronie koncesjonariusza . . . . . . . . . . . . . 456 1.3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 1.3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 456 1.3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 1.3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 2. Wpis do rejestru działalności regulowanej. Zezwolenia . . . . . . . . . . . . 460 2.1. Prowadzenie działalności regulowanej bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, bez uzyskania zezwolenia lub niezgodnie z przepisami o działalności regulowanej . . . . . . . . 460 2.1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 2.1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 465 2.1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 2.1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 2.2. Zmiana podmiotowa lub właścicielska po stronie przedsiębiorcy wykonującego działalność regulowaną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Rozdział XI. Ryzyka prawne związane z umowami – relacjami z kontrahentami (dostawcami i odbiorcami) (Jarosław Grykiel, Maciej Szewczyk, Izabela Zielińska -Barłożek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 1. Sposób reprezentacji stron przy zawieraniu umowy . . . . . . . . . . . . . . . 476 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 478 1.2.1. Właściwy organ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 1.2.2. Mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 1.2.3. Wymagane zgody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 1.2.4. Sposób reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 16 Spis treści 2. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 488 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 3. Przenoszalność umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 3.1.1. Pactum de non cedendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 3.1.2. Klauzule change of control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 3.1.3. Inne rodzaje postanowień umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 499 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 4. Trwałość umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 4.1.1. Umowy długoterminowe i klauzule przystosowawcze . . . . . . . 501 4.1.2. Klauzule wypowiedzenia w umowach na czas oznaczony . . . . 503 4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 505 4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 5. Odpowiedzialność stron i zabezpieczenie wykonania umowy . . . . . . . 508 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 508 5.2.1. Klauzule ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 5.2.2. Klauzule rozszerzające odpowiedzialność stron lub ustanawiające dodatkowe zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . 510 5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Rozdział XII. Ryzyka prawne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (Andrzej Madała, Paweł Ciećwierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 1. Ryzyka związane z procesem kontroli koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . 515 1.1. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 1.1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 1.1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 517 1.1.2.1. Etap pierwszy – rodzaje koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 1.1.2.2. Etap drugi – kryterium obrotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 1.1.2.3. Etap trzeci – wyłączenia obowiązku zgłoszenia . . . . . . . . . 523 1.1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 1.1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 1.2. Harmonogram transakcji i ryzyka czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 1.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 1.2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 528 www.lexisnexis.pl Spis treści 17 1.2.2.1. Przygotowanie zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 1.2.2.2. Termin zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 1.2.2.3. Postępowanie w sprawie koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 1.2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 1.2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 1.3. Ryzyko wydania decyzji zakazującej dokonania koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 1.3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 1.3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 536 1.3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 1.3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 1.4. Ryzyko kar fi nansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 1.4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 1.4.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 540 1.4.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 1.4.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 1.5. Ryzyko zastosowania środka restytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 1.5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 1.5.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . 543 1.5.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 1.5.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 2. Zakazy konkurowania w umowach z kontrahentami . . . . . . . . . . . . . . . 545 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 547 2.2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 2.2.2. Uwagi dotyczące zakazu konkurowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Rozdział XIII. Ryzyka upadłościowe (Michał Barłowski, Bartosz Trocha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 2.1. Nieważność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 2.2. Bezskuteczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Rozdział XIV. Ryzyka prawne związane z ochroną danych osobowych (Marek Szydłowski, Agnieszka Szydlik) . . . . . . . . . . . . . . . . 565 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 18 Spis treści Rozdział XV. Ryzyka prawne w kwestiach podatkowych (Michał Nowacki, Dariusz Wasylkowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 1. Struktura transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 1.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 577 1.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 1.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 2. Prawidłowa kwalifi kacja przedmiotu transakcji w przypadku asset deal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 2.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 581 2.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 2.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 3. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 3.2. Czynności weryfi kacyjne w toku analizy prawnej . . . . . . . . . . . . . . 587 3.3. Uzasadnienie oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 3.4. Przykładowe czynności zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Aneks. Przykładowe opisy ryzyk w raporcie z badania prawnego . . . 595 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.k. k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.r.o. k.s.h. – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z  26  czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPE p.o.ś. p.p.m. pr.aut. – konwencja o  udzielaniu patentów europejskich, sporządzona w  Monachium 5  października 1973  r. (Dz.U. z  2004  r. Nr  79, poz. 737 ze zm.) – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) – ustawa z  11  lutego 2011  r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) 20 Wykaz skrótów pr.bank. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) pr.bud. pr.pras. – ustawa z  7  lipca 1994  r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) – ustawa z  26  stycznia 1984  r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr  5, poz. 24 ze zm.) pr.up.n. – ustawa z  28  lutego 2003  r. – Prawo upadłościowe i  naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) pr.weksl. – ustawa z  28  kwietnia 1936  r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr  37, poz. 282 ze zm.) p.w.p. p.z.p. u.g.n. u.i.o.ś. – ustawa z  30  czerwca 2001  r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – ustawa z  29  stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – ustawa z  21  sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z  3  października 2008  r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) u.k.u.r. – ustawa z  11  kwietnia 2003  r. o  kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.) u.k.w.h. – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) u.n.c. u.o.d.o. u.o.k.k. u.o.p. u.o.r. u.p.z.p. u.s.d.g. – ustawa z  24  marca 1920  r. o  nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z  2004  r. Nr  167, poz.  1758 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – ustawa z  16  lutego 2007  r. o  ochronie konkurencji i  konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) – ustawa z  16  kwietnia 2004  r. o  ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) – ustawa z  27  marca 2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) – ustawa z  2  lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa o KRK – ustawa z  24  maja 2000  r. o  Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 654 ze zm.) ustawa o KRS – ustawa z  20  sierpnia 1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.) www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów ustawa o ofercie u.z.n.k. u.z.s.ś. 21 – ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro- wadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego syste- mu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowi- sku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 ze zm.) Czasopisma, publikatory, elektroniczne systemy informacji i inne Biul. SN CBOSA EOG EPO GIODO KNF KRS Legalis Lex LexisNexis MoP MPB MPH NASK OHIM ONSAiWSA OSA OSNC OSNCP OSNKW OSP OSPiKA OSwSG PiP PiZS PPH Pr.Spół. PS – Biuletyn Sądu Najwyższego – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Europejski Obszar Gospodarczy – Europejski Urząd Patentowy – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Komisja Nadzoru Finansowego – Krajowy Rejestr Sądowy – system informacji prawnej wydawnictwa C.H. Beck – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Prawniczy” – „Monitor Prawa Bankowego” – „Monitor Prawa Handlowego” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Administracyj- na, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych – „Państwo i Prawo” – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Sądowy” 22 SPP TPP PPW UOKiK WIPO WSA Wykaz skrótów – „Studia Prawa Prywatnego” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – „Prawo Papierów Wartościowych” – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – wojewódzki sąd administracyjny www.lexisnexis.pl Przedmowa Przedmowa Przedmowa Skomplikowana sytuacja na rynkach, która nie ominęła również rynku polskiego, skłania podmioty gospodarcze do szukania coraz to nowych rozwiązań oraz struktur transakcji przejęć i fuzj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: