Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 004033 12914654 na godz. na dobę w sumie
Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2 - książka
Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2 - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1265-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czytaj szybko i skutecznie!

Współczesny świat wymaga od nas nieustannego zwiększania tempa życia. Mamy więcej obowiązków, więcej nauki, krótsze terminy i wciąż za mało czasu. Jednocześnie nieustannie musimy przetwarzać gigantyczne ilości informacji. Trudno się w tym odnaleźć, ale istnieje pewien sprytny sposób na oszczędzenie całkiem sporej ilości czasu przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności własnych działań... Tym sposobem jest szybkie czytanie! Myślisz, że to niepoważne? Że szybkie czytanie wyklucza zrozumienie? Że ta umiejętność do niczego Ci się nie przyda? Spróbuj, a zobaczysz, jak fenomenalne efekty możesz osiągnąć w kilka tygodni!

Drugie wydanie znakomitej książki Pawła Rudzkiego pozwoli Ci zrozumieć zasady, na jakich opiera się szybkie czytanie, i rozpocząć regularne ćwiczenia. Zdziwisz się, jak błyskawicznie nastąpi radykalna zmiana. Twój mózg i Twoje oczy przyzwyczają się do nowych warunków, a efektywność czytania, czyli iloczyn szybkości i zrozumienia, poszybuje w górę. Zawarte tu ćwiczenia są proste i zabawne, a także inspirujące. Sprawdź, jak poszerzyć pole widzenia, udoskonalić rozumienie i zwiększyć koncentrację na tekście. Dowiedz się, jak relaksować oczy, poprawić pamięć krótkookresową i nauczyć się czytać selektywnie. Zostań mistrzem szybkiego czytania!

Do zaczytania jeden krok...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redakcja: Joanna Gubernat Projekt okładki: ULABUKA Fotografia autora na okładce: Jakub Gadzalski Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/rzuco2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Program pomagający w nauce szybkiego czytania można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/rzuco2.zip ISBN: 978-83-283-1265-4 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Od autora__________________________________________________ 7 1. Dlaczego szybkie czytanie? _________________________________ 9 2. Mity dotycz(cid:200)ce szybkiego czytania___________________________ 13 3. Jak szybko czytasz i co z tego rozumiesz ______________________ 23 4. Poszerzamy pole widzenia _________________________________ 29 5. Rozumienie i problemy z tym zwi(cid:200)zane ______________________ 47 6. Efektywno(cid:258)(cid:202) czytania — ods(cid:239)ona pierwsza ____________________ 67 7. Motywacja jest dobra!_____________________________________ 73 8. Zwi(cid:218)kszamy pr(cid:218)dko(cid:258)(cid:202) czytania _____________________________ 77 9. Relaks oczu _____________________________________________ 81 10. Fonetyzacja, czyli zmora wolno czytaj(cid:200)cych ___________________ 83 11. Wska(cid:283)nikowanie _________________________________________ 87 12. Poprawa koncentracji — ods(cid:239)ona pierwsza ____________________ 93 5 Poleć książkęKup książkę Rzu(cid:202) na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie 13. Efektywno(cid:258)(cid:202) czytania — ods(cid:239)ona druga_____________________ 103 14. Antycypacja ___________________________________________ 109 15. Czytaj m(cid:200)drze, czyli selektywnie __________________________ 121 16. Regresja ______________________________________________ 125 17. Percepcja _____________________________________________ 135 18. Poprawa koncentracji — ods(cid:239)ona druga_____________________ 141 19. Efektywno(cid:258)(cid:202) czytania — ods(cid:239)ona trzecia ____________________ 147 20. Pojemno(cid:258)(cid:202) uwagi ______________________________________ 151 21. Czynniki poprawiaj(cid:200)ce koncentracj(cid:218) _______________________ 161 22. Poprawa koncentracji ___________________________________ 169 23. Efektywno(cid:258)(cid:202) czytania — ods(cid:239)ona czwarta ___________________ 189 24. Poprawa koncentracji ___________________________________ 195 25. Efektywno(cid:258)(cid:202) czytania — ods(cid:239)ona pi(cid:200)ta______________________ 215 26. Aby si(cid:218) lepiej uczy(cid:239)o… __________________________________ 235 27. Zako(cid:241)czenie __________________________________________ 241 A. (cid:189)ród(cid:239)a wykorzystane w ksi(cid:200)(cid:285)ce i polecana literatura ___________ 243 B. Poprawne odpowiedzi do (cid:202)wicze(cid:241) _________________________ 245 C. Tabela wyników ________________________________________ 261 Poleć książkęKup książkę 2 Mity dotycz(cid:200)ce szybkiego czytania W tym rozdziale spróbujemy obali(cid:202) kilka mitów na temat szybkiego czytania i czy- tania (rozumianego jako uczenie si(cid:218)) w ogóle. Mimo do(cid:258)(cid:202) du(cid:285)ej liczby ró(cid:285)nego rodzaju szkó(cid:239) szybkiego czytania wielu ludzi traktuje „szybkoczytaczy” jak sekcia- rzy1, a o szybkim czytaniu tylko gdzie(cid:258) co(cid:258) s(cid:239)ysza(cid:239)o. Mity ogólne Szybkie czytanie zabija przyjemno(cid:258)(cid:202) lektury, rozkoszowanie si(cid:218) pi(cid:218)knem literatury Po pierwsze, szybkie czytanie to narz(cid:218)dzie do zdobywania wiedzy, do szybszego zaznajamiania si(cid:218) z literatur(cid:200), gazetami. I nikt nie wykonuje (cid:285)adnej operacji na mózgu, która uniemo(cid:285)liwia nam czytanie wolne! To tak jak z jazd(cid:200) dobrym samo- chodem — mo(cid:285)emy jecha(cid:202) 20 km/h, ale i 130 km/h. Maluchem to raczej mniej ni(cid:285) wi(cid:218)cej. Po drugie, to jest TWOJE czytanie i tak naprawd(cid:218) mo(cid:285)esz czyta(cid:202), jak szybko chcesz — czy to powie(cid:258)ci, czy gazety, czy podr(cid:218)cznik do ekonomii. Mó- wi(cid:200)c inaczej: gdy umiesz szybko czyta(cid:202), z informacjami z prasy czy wiadomo- (cid:258)ciami potrzebnymi na egzamin mo(cid:285)esz zapozna(cid:202) si(cid:218) szybko. A pi(cid:218)knem opisów w Nad Niemnem mo(cid:285)esz si(cid:218) rozkoszowa(cid:202). 1 „Z jakiej sekty jeste(cid:258)cie?” — takie pytanie zada(cid:239) mi kiedy(cid:258) wysoko postawiony pra- cownik pewnej uczelni. 13 Poleć książkęKup książkę Rzu(cid:202) na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie Anegdota Rozmawiam z pewn(cid:200) potencjaln(cid:200) uczestniczk(cid:200) kursu. Ona: „Wiesz, bo jak czytam na przyk(cid:239)ad Nad Niemnem, to bym si(cid:218) chcia(cid:239)a rozko- szowa(cid:202) pi(cid:218)knem opisów lasów, drzew i tak dalej”. Ja: „Ale przecie(cid:285) b(cid:218)dziesz mog(cid:239)a czyta(cid:202) wolno, nie dokonujemy (cid:285)adnych operacji na mózgu, gdy chcesz czyta(cid:202) wolno, to tak czytasz”. Kilka dni po tej rozmowie na jednym z wyk(cid:239)adów pokazowych starsza wiekiem nauczycielka j(cid:218)zyka polskiego mówi: „Gdybym ja wiedzia(cid:239)a, (cid:285)e jest co(cid:258) takiego jak szybkie czytanie, to te wszystkie d(cid:239)ugie opisy w Nad Niemnem raz dwa bym przeczy- ta(cid:239)a, a nie m(cid:218)czy(cid:239)a si(cid:218)”. Wszystko zale(cid:285)y od celu czytania! Tak naprawd(cid:218) nie czytamy tekstu, tylko specjalnie przygotowane znaki typu „ble, ble, bla, bla” Tylko po co by(cid:258)my mieli to robi(cid:202)? Dla rekordów? Czytamy zwyk(cid:239)e teksty. No, mo(cid:285)e nie wszystkie one s(cid:200) zwyk(cid:239)e, szczególnie te przygotowane na mi- strzostwa Polski w szybkim czytaniu. Ale nie s(cid:200) to same „dziwne znaki”. Co wa(cid:285)- niejsze, po przeczytaniu tekstu zawsze w jaki(cid:258) sposób sprawdzamy jego zrozumie- nie. Czy to w formie pyta(cid:241) wyboru, otwartych, czy opowiadania o tym, co si(cid:218) przeczyta(cid:239)o. Co mo(cid:285)na zrozumie(cid:202) z wyra(cid:285)enia „ble, bla, ole”? Je(cid:258)li b(cid:218)d(cid:218) czyta(cid:239) szybko, to mniej zrozumiem. Musz(cid:218) czyta(cid:202) wolno i uwa(cid:285)nie, aby wszystko zrozumie(cid:202) Abstrahuj(cid:200)c od tego, co tak naprawd(cid:218) znaczy „rozumie(cid:202)”, trzeba stwierdzi(cid:202), (cid:285)e poziom naszego rozumienia nie zawsze wynosi 100 . Co wi(cid:218)cej, wed(cid:239)ug bada(cid:241) poziom rozumienia czytanego tekstu na pocz(cid:200)tku kursu szybkiego czytania wynosi przeci(cid:218)tnie 59 . Na ko(cid:241)cu wzrasta a(cid:285) do 70 — przy pr(cid:218)dko(cid:258)ci ponad dziesi(cid:218)(cid:202) razy wi(cid:218)kszej ni(cid:285) na pocz(cid:200)tku! Z czego to wynika? Czytaj(cid:200)c wolno, my(cid:258)limy cz(cid:218)sto o niebieskich migda(cid:239)ach, o tym, co ugotowa(cid:202) na obiad albo gdzie i(cid:258)(cid:202) na za- baw(cid:218) w najbli(cid:285)sz(cid:200) sobot(cid:218). Po prostu jeste(cid:258)my zdekoncentrowani. Co innego przy szybkim czytaniu, gdzie nie ma czasu, nie ma mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dekoncentracji. Szybkie czytanie wspomaga koncentracj(cid:218), a koncentracja pomaga czyta(cid:202) szybciej, z wi(cid:218)k- szym rozumieniem czytanego tekstu. Przyjd(cid:218) na kurs i w trzy godziny naucz(cid:218) si(cid:218) szybko czyta(cid:202) Nie, nie i jeszcze raz nie! W trzy godziny mo(cid:285)na pozna(cid:202) przyk(cid:239)adowe (cid:202)wiczenia dotycz(cid:200)ce technik zwi(cid:218)kszania tempa czytania, poprawy pami(cid:218)ci i koncentracji. 14 Poleć książkęKup książkę Mity dotycz(cid:200)ce szybkiego czytania Wyrobienie nawyku szybkiego czytania, poszerzenie pola widzenia, walka z fo- netyzacj(cid:200) przy jednoczesnych (cid:202)wiczeniach poprawiaj(cid:200)cych pami(cid:218)(cid:202) i koncentracj(cid:218) musz(cid:200) trwa(cid:202) d(cid:239)u(cid:285)ej. Przyjmuje si(cid:218), (cid:285)e godzina nauki dziennie przez jeden – dwa miesi(cid:200)ce powinna przynie(cid:258)(cid:202) dobre efekty w zakresie pr(cid:218)dko(cid:258)ci czytania i rozu- mienia czytanego tekstu. Mity szczegó(cid:239)owe Tabela 2.1 zawiera kilkana(cid:258)cie stwierdze(cid:241) dotycz(cid:200)cych szybkiego czytania, a mówi(cid:200)c dok(cid:239)adniej: uczenia si(cid:218) i czytania w ogóle. Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które, wed(cid:239)ug Ciebie, s(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)ciwe. Tabela 2.1. Przyk(cid:239)adowe opinie na temat czytania Opinia TAK/NIE A. Czytanie z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) ponad 1000 s(cid:239)ów na minut(cid:218) jest mo(cid:285)liwe. B. Czytanie s(cid:239)owo po s(cid:239)owie pozwala lepiej zrozumie(cid:202) czytany tekst. C. G(cid:239)os wewn(cid:218)trzny, który s(cid:239)ysz(cid:218) w my(cid:258)lach w czasie czytania (subwokalizacja), spowalnia tempo lektury i dlatego nale(cid:285)y si(cid:218) go pozby(cid:202). D. Musisz zrozumie(cid:202) 100 czytanego tekstu. E. F. Powiniene(cid:258) d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do tego, by pami(cid:218)ta(cid:202) 100 czytanego tekstu. Twoje oczy powinny porusza(cid:202) si(cid:218) jednostajnie ci(cid:200)g(cid:239)ym i p(cid:239)ynnym ruchem wzd(cid:239)u(cid:285) linii czytanego tekstu. G. W celu lepszego rozumienia tekstu nale(cid:285)y czyta(cid:202) wolniej i uwa(cid:285)niej, a je(cid:285)eli wydaje Ci si(cid:218), (cid:285)e w trakcie czytania jaki(cid:258) fragment zosta(cid:239) przez Ciebie pomini(cid:218)ty, powiniene(cid:258), zanim b(cid:218)dziesz kontynuowa(cid:239) lektur(cid:218), powróci(cid:202) do niego. H. Wskazywanie palcem czytanego tekstu spowalnia proces czytania i powinno I. J. K. L. (cid:146). by(cid:202) eliminowane za pomoc(cid:200) treningów. Dobra i warto(cid:258)ciowa ksi(cid:200)(cid:285)ka powinna by(cid:202) czytana strona po stronie; nigdy nie czytaj strony 20., je(cid:285)eli nie przeczyta(cid:239)e(cid:258) strony 19., i nie czytaj strony ostatniej, je(cid:258)li nie przeczyta(cid:239)e(cid:258) pocz(cid:200)tku. Je(cid:285)eli w czasie czytania dochodzisz do wa(cid:285)nych punktów, powiniene(cid:258) zacz(cid:200)(cid:202) je wynotowywa(cid:202). Si(cid:239)a Twojej motywacji nie ma wp(cid:239)ywu na tempo czytania. Je(cid:285)eli znajdziesz w tek(cid:258)cie wyraz, którego nie rozumiesz, powiniene(cid:258) mie(cid:202) pod r(cid:218)k(cid:200) s(cid:239)ownik, aby w ka(cid:285)dej chwili móc sprawdzi(cid:202) jego znaczenie. Jednym z g(cid:239)ównych niebezpiecze(cid:241)stw szybkiego czytania jest zmniejszone zrozumienie. M. Tak naprawd(cid:218) b(cid:218)dziesz w stanie zrozumie(cid:202) tylko to, na czym skoncentruj(cid:200) si(cid:218) Twoje oczy. 15 Poleć książkęKup książkę Rzu(cid:202) na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie By(cid:202) mo(cid:285)e Ci(cid:218) to zaskoczy, ale tylko na pierwsze stwierdzenie nale(cid:285)a(cid:239)o odpowie- dzie(cid:202) TAK. Tylko ono nie jest mitem, chocia(cid:285) wiele osób nadal tak s(cid:200)dzi! (Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e si(cid:218) do nich nie zaliczasz, skoro czytasz t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)). W ka(cid:285)dym innym punkcie prawid(cid:239)owa odpowied(cid:283) to NIE. Poni(cid:285)ej znajduj(cid:200) si(cid:218) komentarze do poszczególnych opinii. Przeczytaj je, szczególnie te, w których Twoje odpowiedzi s(cid:200) inne ni(cid:285) sugerowane, i przeprowad(cid:283) proponowane do(cid:258)wiadczenia. A. Czytanie z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) ponad 1000 s(cid:239)ów na minut(cid:218) jest mo(cid:285)liwe Tak, oczywi(cid:258)cie! Mog(cid:218) nawet wymieni(cid:202) kilka osób, które potrafi(cid:200) czyta(cid:202) w takim tempie: Mi(cid:239)osz Miszczy(cid:241)ski, który czyta(cid:239) z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) 28 061 s(cid:239)ów na minut(cid:218) (SNM) przy 70 zrozumienia tekstu (WRT), Monika O(cid:285)óg — 26 244 SNM, 60 WRT, Katarzyna Pado — 7296 SNM, 70 WRT. A s(cid:200) to wyniki tylko z jed- nego pó(cid:239)fina(cid:239)u mistrzostw Polski w szybkim czytaniu rozegranego w Krakowie w 2005 r. Czytanie z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) ponad 1000 SNM jest mo(cid:285)liwe! B. Czytanie s(cid:239)owo po s(cid:239)owie pozwala lepiej zrozumie(cid:202) czytany tekst Nie. Otó(cid:285) nie pojedyncze s(cid:239)owa, ale zwi(cid:200)zki wyrazowe, grupy s(cid:239)ów s(cid:200) dla nas istotne. Tak naprawd(cid:218) one nios(cid:200) informacj(cid:218). Przyk(cid:239)adowo: je(cid:285)eli zobaczymy samo s(cid:239)owo „pod”, to… nic nam ono nie powie. Ale wyra(cid:285)enie „pod sto(cid:239)em” jest ju(cid:285) dla nas jak(cid:200)(cid:258) informacj(cid:200). Mo(cid:285)emy si(cid:218) domy(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e co(cid:258) si(cid:218) pod sto(cid:239)em znajduje. Zgodz(cid:218) si(cid:218) jednak, (cid:285)e wiele s(cid:239)ów w wielu publikacjach (szczególnie w gazetach) jest niepotrzebnych. Pami(cid:218)tajmy o zasadzie Pareto — 20/80, któr(cid:200) w naszym przypadku mo(cid:285)na przedstawi(cid:202) tak, (cid:285)e 20 s(cid:239)ów niesie 80 informacji. I odwrotnie — 80 s(cid:239)ów niesie 20 informacji. C. G(cid:239)os wewn(cid:218)trzny, który s(cid:239)ysz(cid:218) w my(cid:258)lach w czasie czytania (subwokalizacja), spowalnia tempo lektury i dlatego nale(cid:285)y si(cid:218) go pozby(cid:202) To stwierdzenie jest troch(cid:218) podchwytliwe. Nawyk ten, zwany te(cid:285) fonetyzacj(cid:200) lub subwokalizacj(cid:200), rzeczywi(cid:258)cie bardzo spowalnia tempo czytania. Przyjmuje si(cid:218), (cid:285)e czytaj(cid:200)c jakikolwiek tekst z tym nawykiem, mo(cid:285)emy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) pr(cid:218)dko(cid:258)(cid:202) do ok. 500 SNM. Tym samym fonetyzacja (subwokalizacja) do(cid:258)(cid:202) istotnie spowalnia nasze czytanie. Nie mo(cid:285)na jednak wyeliminowa(cid:202) jej ca(cid:239)kowicie, a tylko zag(cid:239)u- szy(cid:202). Jak to zrobi(cid:202), dowiesz si(cid:218) w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki. D. Musisz zrozumie(cid:202) 100 czytanego tekstu Co to znaczy „rozumie(cid:202)”? Co to znaczy „rozumie(cid:202) 100 ”? Jak to sprawdzi(cid:202) i oce- ni(cid:202)? Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, gdy(cid:285) rozumienie jest cech(cid:200) 16 Poleć książkęKup książkę Mity dotycz(cid:200)ce szybkiego czytania indywidualn(cid:200), jako (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas ma chocia(cid:285)by inne do(cid:258)wiadczenia (cid:285)yciowe, które w jaki(cid:258) sposób wp(cid:239)ywaj(cid:200) na rozumienie czytanego tekstu. Mitem jest rów- nie(cid:285), (cid:285)e zawsze rozumiemy 100 po przeczytaniu tekstu. Do(cid:258)wiadczenie wynie- sione z prowadzonych przeze mnie kursów mówi, (cid:285)e rozumienie na pocz(cid:200)tku nauki szybkiego czytania oscyluje przeci(cid:218)tnie w granicach 60 . Po kursie wzrasta ono przeci(cid:218)tnie o 10 . Przyjmuje si(cid:218), (cid:285)e rozumienie na poziomie 70 – 80 jest wy- starczaj(cid:200)ce. Oczywi(cid:258)cie je(cid:285)eli mówimy o szczegó(cid:239)owej analizie konkretnego tekstu, np. umowy prawniczej, to rozumienie w wielu przypadkach musi wynosi(cid:202) 100 . Wszystko zale(cid:285)y od celu naszego czytania. E. Powiniene(cid:258) d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do tego, by pami(cid:218)ta(cid:202) 100 czytanego tekstu Tylko po co? Mówi(cid:200)c „pami(cid:218)ta(cid:202) 100 przeczytanego tekstu”, mam na my(cid:258)li pami(cid:218)tanie s(cid:239)owo w s(cid:239)owo np. ka(cid:285)dego artyku(cid:239)u z gazety. Albo ka(cid:285)dego s(cid:239)owa z przywo(cid:239)ywanego ju(cid:285) wcze(cid:258)niej Nad Niemnem. Chocia(cid:285) w historii znane s(cid:200) osoby, które mia(cid:239)y zdolno(cid:258)(cid:202) do pami(cid:218)tania wszystkich przeczytanych przez siebie tekstów, by(cid:239)y to raczej wyj(cid:200)tki potwierdzaj(cid:200)ce regu(cid:239)(cid:218), (cid:285)e nie da si(cid:218) zapami(cid:218)ta(cid:202) 100 prze- czytanego tekstu. Oczywi(cid:258)cie je(cid:285)eli celem czytania Makbeta jest nauczenie si(cid:218) tytu- (cid:239)owej roli na pami(cid:218)(cid:202), to jest to mo(cid:285)liwe i wr(cid:218)cz wymagane. Ale mamy wtedy inny cel, inn(cid:200) motywacj(cid:218) ni(cid:285) przy czytaniu relacji z meczu pi(cid:239)ki no(cid:285)nej. W wielu szko- (cid:239)ach dawniej (i, o zgrozo, równie(cid:285) dzi(cid:258)!) za uczniów m(cid:200)drych uwa(cid:285)a si(cid:218) takich, którzy potrafi(cid:200) powtórzy(cid:202) nauczony na pami(cid:218)(cid:202) rozdzia(cid:239) z ksi(cid:200)(cid:285)ki. Zdecydowanie odradzam taki sposób nauki, gdy(cid:285) jest on dobry na krótk(cid:200) met(cid:218). F. Twoje oczy powinny porusza(cid:202) si(cid:218) jednostajnie ci(cid:200)g(cid:239)ym i p(cid:239)ynnym ruchem wzd(cid:239)u(cid:285) linii czytanego tekstu Do(cid:258)wiadczenie 2.1 Daj komu(cid:258) kartk(cid:218) z tekstem i niech ta osoba przeczyta jedno – dwa zdania. Po cichu, tak jak normalnie czyta. W czasie gdy b(cid:218)dzie czyta(cid:202), patrz na jej oczy. Jak si(cid:218) poruszaj(cid:200)? Czy to jest ruch p(cid:239)ynny? Czy mo(cid:285)e s(cid:200) to „skoki” jak na rysunku 2.1? Rysunek 2.1. „Skoki” wykonywane przez oczy w czasie czytania tekstu 17 Poleć książkęKup książkę Rzu(cid:202) na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie Wbrew pozorom oczy nie poruszaj(cid:200) si(cid:218) p(cid:239)ynnym ruchem, ale „skokami”, w czasie których nast(cid:218)puje zatrzymanie (fiksacja) na s(cid:239)owie (grupie s(cid:239)ów) i jego prze- czytanie. Wynika to po prostu z budowy naszego oka. Im krótszy jest czas fiksacji, tym szybciej mo(cid:285)emy czyta(cid:202). Przyjmuje si(cid:218), (cid:285)e czas takiego pojedynczego zatrzy- mania dla osób czytaj(cid:200)cych wolno to ok. 0,5 – 1,5 s2. Je(cid:285)eli kto(cid:258) czyta ju(cid:285) szyb- ciej, czas ten skraca si(cid:218) do 0,25 s, a po kursie szybkiego czytania nawet do 0,02 s. Zobacz, jakie przyspieszenie mo(cid:285)na osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) tylko na jednym s(cid:239)owie! A gdy dodamy do tego czytanie grupami s(cid:239)ów, to znamy ju(cid:285) pierwszy krok na drodze do czytania z du(cid:285)ymi pr(cid:218)dko(cid:258)ciami! G. W celu lepszego rozumienia tekstu nale(cid:285)y czyta(cid:202) wolniej i uwa(cid:285)niej, a je(cid:285)eli wydaje Ci si(cid:218), (cid:285)e w trakcie czytania jaki(cid:258) fragment zosta(cid:239) przez Ciebie pomini(cid:218)ty, powiniene(cid:258), zanim b(cid:218)dziesz kontynuowa(cid:239) lektur(cid:218), powróci(cid:202) do niego W tradycyjnym czytaniu z przeci(cid:218)tn(cid:200) pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) 211 SNM rozumienie wy- nosi ok. 59 (na podstawie pomiarów pr(cid:218)dko(cid:258)ci pocz(cid:200)tkowej na kursach). Przy czytaniu tradycyjnym (cid:239)atwo si(cid:218) dekoncentrujemy, a to wp(cid:239)ywa negatywnie na nasze rozumienie. Wynika to z pracy naszych pó(cid:239)kul mózgowych: przy wolnym czytaniu prawa pó(cid:239)kula niejako „nudzi si(cid:218)” i my(cid:258)li np.: gdzie i(cid:258)(cid:202) na zabaw(cid:218) w sobot(cid:218)?, co b(cid:218)dzie dzisiaj na obiad? albo fajny by(cid:239) ten wczorajszy mecz. Czytamy i, jak to mówi m(cid:239)odzie(cid:285), „odp(cid:239)ywamy”. W powy(cid:285)szym stwierdzeniu wyst(cid:218)puje równie(cid:285) wyra(cid:285)enie „wydaje si(cid:218)”. Skoro nam si(cid:218) co(cid:258) wydaje, to wcale nie jeste(cid:258)my tego pewni. Czytamy wolno, dekoncentrujemy si(cid:218) i wykonujemy tzw. regresj(cid:218), czyli cofamy si(cid:218) do raz prze- czytanego tekstu. Czy nie zdarzy(cid:239)o Ci si(cid:218) nigdy, (cid:285)e czytaj(cid:200)c ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) czy gazet(cid:218), pomy(cid:258)la(cid:239)e(cid:258) np. o obiedzie albo popatrzy(cid:239)e(cid:258) w okno i za chwil(cid:218), wracaj(cid:200)c do czyta- nia, zadawa(cid:239)e(cid:258) sobie pytanie: „Gdzie to ja by(cid:239)em?”, po czym zaczyna(cid:239)e(cid:258) czyta(cid:202) fragment tekstu drugi raz? Jest to zwi(cid:200)zane ze s(cid:239)ab(cid:200) koncentracj(cid:200). Przyjmuje si(cid:218), (cid:285)e przez regresj(cid:218) tracimy ok. 30 czasu przeznaczonego na czytanie! H. Wskazywanie palcem czytanego tekstu spowalnia proces czytania i powinno by(cid:202) eliminowane za pomoc(cid:200) treningów Nie. By(cid:202) mo(cid:285)e w szkole zostali(cid:258)my nauczeni, (cid:285)e palec, którym wskazujemy czytany tekst, nam przeszkadza. I dodatkowo jeszcze brudzimy ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)! Przypatrz si(cid:218) ma(cid:239)ym dzieciom, które mo(cid:285)e nawet nie umiej(cid:200) jeszcze czyta(cid:202), ale ju(cid:285) wyci(cid:200)gaj(cid:200) palec w(cid:239)a(cid:258)nie do swojego „czytania”. Czy doro(cid:258)li tak nie robi(cid:200)? Je(cid:285)eli szukasz jakiego(cid:258) 2 Pó(cid:239) sekundy to czas, jakiego potrzebujemy na wymówienie s(cid:239)ów „sto jeden”. Gdy mówimy „sto dwadzie(cid:258)cia trzy”, mija jedna sekunda. Chyba (cid:285)e kto(cid:258) mówi bardzo wolno albo bardzo szybko! 18 Poleć książkęKup książkę Mity dotycz(cid:200)ce szybkiego czytania nazwiska w papierowej ksi(cid:200)(cid:285)ce telefonicznej, to… wyci(cid:200)gasz w(cid:239)a(cid:258)nie palec, aby lepiej si(cid:218) skoncentrowa(cid:202) i nie przeoczy(cid:202) szukanej informacji. Aby zobaczy(cid:202), dla- czego tak robimy, przeprowad(cid:283) kolejne do(cid:258)wiadczenie. Do(cid:258)wiadczenie 2.2 Niech jaka(cid:258) osoba stanie przed Tob(cid:200) i zakre(cid:258)li oczami okr(cid:200)g. Ty obserwuj jej oczy. Teraz wyci(cid:200)gnij wskazuj(cid:200)cy palec i zatocz okr(cid:200)g, a osoba przed Tob(cid:200) niech wo- dzi oczyma za Twoim palcem. Teraz równie(cid:285) obserwuj oczy tej osoby. Widzisz ró(cid:285)nic(cid:218) (rysunek 2.2)? Rysunek 2.2. Przybli(cid:285)ony tor ruchu oka poruszaj(cid:200)cego si(cid:218) bez palca (wska(cid:283)nika) i z palcem (wska(cid:283)nikiem) Oczy lubi(cid:200) wodzi(cid:202) za czym(cid:258). Wskazywanie dyscyplinuje i oczy, i mózg. Wska(cid:283)nik nie pozwala oku „cofa(cid:202) si(cid:218)”, czyli wykonywa(cid:202) regresji. Wska(cid:283)nikiem w czasie czy- tania mo(cid:285)e by(cid:202) palec, o(cid:239)ówek, d(cid:239)ugopis, patyczek do szasz(cid:239)yków z pomalowan(cid:200) na czerwono ko(cid:241)cówk(cid:200). Zawsze, kiedy czytasz (nawet z ekranu komputera), staraj si(cid:218) korzysta(cid:202) ze wska(cid:283)nika3. I. Dobra i warto(cid:258)ciowa ksi(cid:200)(cid:285)ka powinna by(cid:202) czytana strona po stronie; nigdy nie czytaj strony 20., je(cid:285)eli nie przeczyta(cid:239)e(cid:258) strony 19., i nie czytaj strony ostatniej, je(cid:258)li nie przeczyta(cid:239)e(cid:258) pocz(cid:200)tku To jest nasze czytanie i nasz cel czytania. Nikt nie mo(cid:285)e nam zabroni(cid:202) czytania strony 20., je(cid:285)eli nie przeczytali(cid:258)my 19. Je(cid:285)eli chcemy przeczyta(cid:202) w dobrej i war- to(cid:258)ciowej ksi(cid:200)(cid:285)ce do fizyki co(cid:258) na temat budowy j(cid:200)dra atomowego, to opuszczamy wcze(cid:258)niejsze rozdzia(cid:239)y dotycz(cid:200)ce kinematyki czy dynamiki, gdy(cid:285) nasz cel czy- tania znajduje si(cid:218) w innym miejscu. A tamte strony te(cid:285) s(cid:200) dobre i warto(cid:258)ciowe! 3 Oczywi(cid:258)cie je(cid:285)eli tekst, który czytamy, jest napisany drobn(cid:200) czcionk(cid:200), to skorzystanie z palca jako wska(cid:283)nika mo(cid:285)e nam zas(cid:239)oni(cid:202) spor(cid:200) jego ilo(cid:258)(cid:202). Trudno równie(cid:285) maza(cid:202) palcem po ekranie monitora. Dlatego sugeruj(cid:218) korzystanie z cie(cid:241)szych wska(cid:283)ników przy czytaniu tekstu na papierze i odpowiednio przerobionego kursora do czytania z ekranu monitora. 19 Poleć książkęKup książkę Rzu(cid:202) na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie By(cid:202) mo(cid:285)e znasz osoby, które czytaj(cid:200) krymina(cid:239)y od ostatniej strony. Albo czytaj(cid:200) pocz(cid:200)tkowy rozdzia(cid:239), nast(cid:218)pnie przechodz(cid:200) do ostatniego, (cid:285)eby si(cid:218) dowiedzie(cid:202), jak zosta(cid:239)a rozwi(cid:200)zana zagadka kryminalna, a potem wracaj(cid:200) do czytania „normalnego”. Wydaje si(cid:218) to dziwne i niepowa(cid:285)ne? By(cid:202) mo(cid:285)e tak, ale to ich czytanie, ich wybór. J. Je(cid:285)eli w czasie czytania dochodzisz do wa(cid:285)nych punktów, powiniene(cid:258) zacz(cid:200)(cid:202) je wynotowywa(cid:202) Robienie notatek w trakcie czytania niesie ze sob(cid:200) niebezpiecze(cid:241)stwo utraty kon- centracji — bo trzeba poszuka(cid:202) czego(cid:258) do pisania, bo trzeba znale(cid:283)(cid:202) jak(cid:200)(cid:258) kartk(cid:218) na notatki, bo pó(cid:283)niej trzeba wróci(cid:202) do odpowiedniego miejsca w ksi(cid:200)(cid:285)ce, w któ- rym przestali(cid:258)my czyta(cid:202). Co wi(cid:218)cej, mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202), (cid:285)e po przeczytaniu ca(cid:239)o(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u zapisane przez nas wcze(cid:258)niej informacje s(cid:200) tak naprawd(cid:218) ma(cid:239)o istotne. Jak tych niebezpiecze(cid:241)stw unikn(cid:200)(cid:202)? Podkre(cid:258)lajmy w ksi(cid:200)(cid:285)ce lub zaznaczajmy na marginesie to, co wydaje nam si(cid:218) istotne, aby po przeczytaniu danej partii materia(cid:239)u (rozdzia(cid:239), strona) powróci(cid:202) do tego miejsca i wtedy zrobi(cid:202) notatki. Ale trzeba te(cid:285) uwa(cid:285)a(cid:202), (cid:285)eby nie przesadzi(cid:202) i nie podkre(cid:258)la(cid:202) wszystkich zda(cid:241), „bo s(cid:200) wa(cid:285)ne” (widzia(cid:239)em takie skrypty). Skoro wszystko jest wa(cid:285)ne, to po co podkre(cid:258)la(cid:202) ka(cid:285)de s(cid:239)owo? K. Si(cid:239)a Twojej motywacji nie ma wp(cid:239)ywu na tempo czytania Motywacja ma wp(cid:239)yw na wszystko, co robimy, równie(cid:285) na tempo czytania!!! Im bardziej chcemy si(cid:218) czego(cid:258) nauczy(cid:202) (np. szybko czyta(cid:202)), tym (cid:239)atwiej nam to przy- chodzi. Przyjmuje si(cid:218), (cid:285)e sama ch(cid:218)(cid:202) przyspieszenia czytania pozwala zwi(cid:218)kszy(cid:202) jego tempo o ok. 20 4! Je(cid:285)eli jeste(cid:258)my dobrze zmotywowani, jeste(cid:258)my równocze(cid:258)nie lepiej skoncentrowani5. Przypomnij sobie, jakie by(cid:239)y efekty Twojej pracy, gdy co(cid:258) musia(cid:239)e(cid:258) zrobi(cid:202), a jakie wtedy, kiedy co(cid:258) chcia(cid:239)e(cid:258) zrobi(cid:202). Rezultaty Twojej nauki b(cid:218)d(cid:200) inne, gdy musisz si(cid:218) czego(cid:258) nauczy(cid:202), a inne (zapewne lepsze), gdy chcesz si(cid:218) czego(cid:258) nauczy(cid:202). Inaczej pracujesz, gdy musisz i(cid:258)(cid:202) do pracy, a inaczej, gdy chcesz i(cid:258)(cid:202) do pracy. Okre(cid:258)lenia „musie(cid:202)” i „chcie(cid:202)” s(cid:200) jak minus i plus, jak ogie(cid:241) i woda — po prostu dwa odleg(cid:239)e (cid:258)wiaty. Motywacja jest jednym z czynników decyduj(cid:200)cych o efektach Twojego wysi(cid:239)ku w zakresie nauki szybkiego czytania. O tym, jak po- prawi(cid:202) motywacj(cid:218), przeczytasz w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki. 4 Z. Szkutnik, Kurs szybkiego czytania, „Wiedza i (cid:191)ycie” 1990, nr 3 – 12. 5 E. Heuel, Trening koncentracji, Klub dla Ciebie, Warszawa 2006. 20 Poleć książkęKup książkę Mity dotycz(cid:200)ce szybkiego czytania L. Je(cid:285)eli znajdziesz w tek(cid:258)cie wyraz, którego nie rozumiesz, powiniene(cid:258) mie(cid:202) pod r(cid:218)k(cid:200) s(cid:239)ownik, aby w ka(cid:285)dej chwili móc sprawdzi(cid:202) jego znaczenie Nie. Si(cid:218)ganie przy ka(cid:285)dym „nieznanym” wyrazie do s(cid:239)ownika spowalnia tempo czytania i dekoncentruje nas. Musimy znale(cid:283)(cid:202) s(cid:239)ownik, musimy sobie przypomnie(cid:202) alfabet itp. Co gorsza, tracimy szans(cid:218) na zrozumienie danego s(cid:239)owa z kontekstu wy- powiedzi, a takie rozumienie jest zdecydowanie lepsze. Nie sugeruj(cid:218) oczywi(cid:258)cie, aby ju(cid:285) nigdy nie korzysta(cid:202) ze s(cid:239)ownika, ale aby korzysta(cid:202) z niego po przeczytaniu danego fragmentu albo przed przeczytaniem (niektóre s(cid:239)owa s(cid:200) wyt(cid:239)uszczone, wzi(cid:218)te w ramk(cid:218) — wtedy (cid:239)atwiej zrozumiemy czytany tekst). (cid:146). Jednym z g(cid:239)ównych niebezpiecze(cid:241)stw szybkiego czytania jest zmniejszone zrozumienie Nie. Tak jak powiedzieli(cid:258)my, przy czytaniu wolnym, z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) 200 – 220 SNM, (cid:239)atwo si(cid:218) dekoncentrujemy, a to wp(cid:239)ywa negatywnie na nasze rozu- mienie. W szybkim czytaniu, gdy jeste(cid:258)my lepiej skoncentrowani, gdy znacznie lepiej dzia(cid:239)a nasza pami(cid:218)(cid:202), rozumienie si(cid:239)(cid:200) rzeczy musi by(cid:202) wy(cid:285)sze. Pomijaj(cid:200)c ju(cid:285) fakt, (cid:285)e szybko czytaj(cid:200)c, mo(cid:285)emy dany tekst przeczyta(cid:202) dwa – trzy razy w ta- kim samym czasie jak czytaj(cid:200)c raz — wolno. Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e nasz mózg lepiej pracuje „na szybszych obrotach”. Z koncentracj(cid:200) przy czytaniu jest tak samo jak w czasie jazdy samochodem. Wolna jazda to zwracanie uwagi na mijane miejsca, odpisywanie na SMS-y, poprawianie fryzury w lusterku. Gdy jedziemy 130 km/h autostrad(cid:200) (nieremontowanymi odcinkami!), to nie mo(cid:285)emy pozwo- li(cid:202) sobie na dekoncentracj(cid:218). Oczywi(cid:258)cie poprawa rozumienia przy wzro(cid:258)cie pr(cid:218)d- ko(cid:258)ci czytania przychodzi z czasem, po serii intensywnych (cid:202)wicze(cid:241). Na pocz(cid:200)tku, gdy nasze stare nawyki czytelnicze s(cid:200) jeszcze utrwalone, nasze rozumienie mo(cid:285)e male(cid:202). Mo(cid:285)na szybko zwi(cid:218)kszy(cid:202) pr(cid:218)dko(cid:258)(cid:202) czytania, jednak rozumienie popra- wia si(cid:218) troch(cid:218) wolniej. Ale si(cid:218) poprawia! Je(cid:258)li tylko systematycznie (cid:202)wiczymy… M. Tak naprawd(cid:218) b(cid:218)dziesz w stanie zrozumie(cid:202) tylko to, na czym skoncentruj(cid:200) si(cid:218) Twoje oczy Do(cid:258)wiadczenie 2.3 Sta(cid:241) twarz(cid:200) do (cid:258)ciany, wybierz na (cid:258)cianie jeden punkt na wysoko(cid:258)ci swoich oczu i skoncentruj si(cid:218) na nim. Wyci(cid:200)gnij r(cid:218)ce przed siebie i zacznij porusza(cid:202) palcami (rysunek 2.3 a). Rozszerzaj r(cid:218)ce, ca(cid:239)y czas patrz(cid:200)c na punkt na (cid:258)cianie (rysunek 2.3 b). Gdy przestaniesz widzie(cid:202) ruszaj(cid:200)ce si(cid:218) palce, przesta(cid:241) rozszerza(cid:202) r(cid:218)ce, popatrz w lewo i w prawo — to jest Twoje pole widzenia (rysunek 2.3 c). 21 Poleć książkęKup książkę Rzu(cid:202) na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie Rysunek 2.3 (a – c). Rozszerzone r(cid:218)ce wyznaczaj(cid:200) pole widzenia Dzi(cid:218)ki widzeniu peryferyjnemu mo(cid:285)emy widzie(cid:202) w zakresie 180 stopni (nie- którzy nawet w zakresie 210). Jeste(cid:258)my skoncentrowani na wybranym punkcie, który jest przed nami, a widzimy nasze poruszaj(cid:200)ce si(cid:218) palce po bokach. Wyko- rzystujemy widzenie peryferyjne, nasze pole widzenia i dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)emy czyta(cid:202), niekoniecznie skupiaj(cid:200)c si(cid:218) na danym wyrazie. W pionie wygl(cid:200)da to po- dobnie, z tym (cid:285)e nasze pole widzenia jest nieco mniejsze, co wynika z ograniczenia przez oczodo(cid:239)y. Przyjmuje si(cid:218) jednak, (cid:285)e pole naszego widzenia (niekoniecznie ostrego) to okr(cid:200)g. Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e mo(cid:285)esz patrze(cid:202) w jeden punkt, a widzie(cid:202) wiele s(cid:239)ów dooko(cid:239)a. Pole widzenia te(cid:285) b(cid:218)dziemy poszerza(cid:202) (a dok(cid:239)adniej — uczy(cid:202) si(cid:218) je efektywnie wykorzystywa(cid:202)). Ko(cid:241)czymy rozdzia(cid:239) dotycz(cid:200)cy mitów zwi(cid:200)zanych z szybkim czytaniem i czyta- niem w ogóle (rozumianym jako uczenie si(cid:218)). By(cid:202) mo(cid:285)e niektóre komentarze wy- daj(cid:200) Ci si(cid:218) dziwne. Mo(cid:285)e to wynika(cid:202) z Twoich dotychczasowych nawyków czy- telniczych. Nie odk(cid:239)adaj teraz ksi(cid:200)(cid:285)ki na pó(cid:239)k(cid:218), gdy(cid:285) w dalszych rozdzia(cid:239)ach spróbujemy te nawyki zmieni(cid:202). Na pocz(cid:200)tek sprawdzimy jednak, z jak(cid:200) pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) czytasz. I co z czytanego tekstu rozumiesz. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: