Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00384 007047 20321920 na godz. na dobę w sumie
Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia - ebook/pdf
Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 265
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-123-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> historia i teoria prawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Celem opracowania Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia jest pomoc studentom w przygotowywaniu się do ćwiczeń i do egzaminu z prawa rzymskiego. Publikacja ta może być przeznaczona zarówno do samodzielnej nauki, jak i wykorzystana w trakcie zajęć uniwer-syteckich. Ma ona stanowić pomoc nie tylko dla studentów studiów dziennych, lecz także wieczorowych i zaocznych. 
Praca zbiera podstawowe terminy łacińskie i polskie związane z tematyką każdego działu prawa rzymskiego i podaje krótkie wyjaśnienia lub definicje tych pojęć. Grupuje wybrane, najciekawsze teksty źródłowe w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem autorek, zestawia rzymskie sentencje prawnicze z odwołaniami do prawa współczesnego. Kazusy i pytania pozwalają Czytelnikowi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce oraz sprawdzić rzetelność i kompletność tejże wiedzy. Oprócz tego zebrano ciekawostki związane z prawem rzymskim i życiem codziennym starożytnych Rzymian.

Joanna Misztal-Konecka, dr nauk prawnych – jest adiunktem Katedry Prawa Rzymskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, sędzią Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie. Autorka prac z zakresu prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego mate-rialnego i procesowego.

Monika Wójcik, dr nauk prawnych – jest adiunktem Katedry Prawa Rzymskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Autorka prac z zakresu prawa rzymskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rzymskie prawo prywatne Kazusy i çwiczenia Joanna Misztal-Konecka Monika Wójcik Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorek i wydawcy. ISBN 978-83-7806-123-6 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do wydania drugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do wydania pierwszego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ PIERWSZY. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . I.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.1. Pojęcie prawa i sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.2. Podziały prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.3. Systematyka prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.5.1. Legenda o założeniu Rzymu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.5.2. Justynian w trosce o studentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.5.3. Wymowa łacińska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ DRUGI. Historyczny rozwój prawa rzymskiego. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.5.1. O szacunku Rzymian dla pradawnych źródeł prawa . . . . . II.5.2. O źródłach prawa (inaczej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 13 17 17 18 18 20 21 21 23 24 24 25 26 27 30 30 35 37 37 39 39 39 40 6 Spis treści ROZDZIAŁ TRZECI. Proces cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5.1. O rzymskich adwokatach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5.2. O (niesprawiedliwych) sędziach . . . . . . . . . . . . . . . III.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ CZWARTY. Prawo osobowe i czynności prawne . . . . . . IV.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.1. Osoby fizyczne. Zdolność prawna . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.2. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.3. Zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.4. Czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.1. Osoby fizyczne. Zdolność prawna . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.2. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.3. Zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.4. Czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.1. Osoby fizyczne. Zdolność prawna . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.2. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.3. Zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4. Czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.5.1. O humanitaryzmie prawa rzymskiego w stosunku do niewolników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.5.2. O dzieciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.5.3. O marnotrawcach i hazardzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.5.4. O szczytnych celach i fundacjach . . . . . . . . . . . . . . . . IV.5.5. O poszanowaniu woli testatora . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 46 53 56 58 62 62 62 63 70 70 70 73 73 74 78 78 79 80 81 83 85 85 87 88 89 91 91 92 92 93 94 95 ROZDZIAŁ PIĄTY. Prawo familijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1.1. Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 104 104 Spis treści V.1.2. Władza ojcowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1.3. Opieka i kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.1. Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.2. Władza ojcowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.3. Opieka i kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.4.1. Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.4.2. Władza ojcowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.4.3. Opieka i kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.5.1. O obrzędach weselnych i radach dla nowożeńców . . . . . . . V.5.2. O szczęśliwych małżeństwach i rozwodach . . . . . . . . . . V.5.3. O władzy ojcowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ SZÓSTY. Prawo rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1.1. Rodzaje rzeczy. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1.2. Własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1.3. Prawa na rzeczy cudzej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.2.1. Rodzaje rzeczy. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.2.2. Własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.2.3. Prawa na rzeczy cudzej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.4.1. Rodzaje rzeczy. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.4.2. Własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.4.3. Prawa na rzeczy cudzej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. 5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.5.1. O zwierzętach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.5.2. O przyjemności posiadania sąsiada . . . . . . . . . . . . . . VI.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ SIÓDMY. Zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.1.1. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 107 109 110 110 112 113 115 116 116 120 122 123 123 124 126 126 136 136 136 139 142 145 145 147 150 151 153 153 154 157 159 159 159 160 170 170 170 8 Spis treści VII.1.2. Zobowiązania ex contractu i quasi ex contractu . . . . . . . VII.1.3. Zobowiązania ex delicto i quasi ex delicto . . . . . . . . . . VII.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2.1. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2.2. Zobowiązania ex contractu i quasi ex contractu . . . . . . . VII.2.3. Zobowiązania ex delicto i quasi ex delicto . . . . . . . . . . VII.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.4.1. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.4.2. Zobowiązania ex contractu i quasi ex contractu . . . . . . . VII.4.3. Zobowiązania ex delicto i quasi ex delicto . . . . . . . . . . VII.5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.5.1. O lichwiarzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.5.2. O wartości rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.5.3. O genezie umowy kupna-sprzedaży . . . . . . . . . . . . . VII.5.4. O nieopłacalności kradzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ ÓSMY. Prawo spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.2. Teksty źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.2.1. Pojęcie dziedziczenia i nabycie spadku . . . . . . . . . . VIII.2.2. Dziedziczenie testamentowe i zapisy . . . . . . . . . . . VIII.2.3. Dziedziczenie beztestamentowe . . . . . . . . . . . . . . VIII.3. Sentencje prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.4. Kazusy i pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.4.1. Pojęcie dziedziczenia i nabycie spadku . . . . . . . . . . VIII.4.2. Dziedziczenie testamentowe i zapisy . . . . . . . . . . . VIII.4.3. Dziedziczenie beztestamentowe . . . . . . . . . . . . . . VIII.5. Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.5.1. O rzymskim pogrzebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.5.2. Rzymskie napisy nagrobne . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.5.3. O pogrzebie westalki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.6. Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 178 179 179 182 187 190 193 193 195 200 203 203 204 204 205 205 218 218 224 224 226 228 230 231 231 232 236 237 237 238 238 239 ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY. Odpowiedzi i wskazówki . . . . . . . . . . . 246 Literatura wybrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Wykaz skrótów CIL C. J. C. Th. D. FIRA Gajus, Instytucje – Corpus Inscriptionum Latinarum, t. 1–16, Berlin 1863–1955 – Codex Iustinianus (Corpus Iuris Civilis, t. 2), wyd. P. Krüger, Berlin 1963 – (Codex Theodosianus) Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis, wyd. T. Mommsen, P. Krüger, Berlin 1905 – Digesta (Corpus Iuris Civilis, t. 1), wyd. T. Momm- sen, P. Krüger, Berlin 1954 – Fontes iuris Romani anteiustiniani, wyd. S. Riccobo- no, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz, t. 1, Florentiae 1941, t. 2, Florentiae 1964, t. 3, Flo- rentiae 1943 – Gai institutionum commentarii quattuor, FIRA t. 2, s. 3–192 Instytucje Justyniana – Institutiones (Corpus Iuris Civilis, t. 1), wyd. T. Momm- k.c. k.k. k.p.c. k.p.k. k.r.o. Konstytucja RP Pauli Sententiae Regulae Ulpiani sen, P. Krüger, Berlin 1954 – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo- wania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.) – Konstytucja Rzeczyposlpolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – Pauli Sententiae receptae, FIRA t. 2, s. 317–417 – Tituli ex corpore Ulpiani, FIRA t. 2, s. 259–301 Przedmowa do wydania drugiego Pierwsze, wyczerpane już, wydanie publikacji Rzymskie prawo pry- watne. Kazusy i ćwiczenia spotkało się z żywym odzewem i na ogół przychylnym przyjęciem. Dało to impuls i przyniosło zachętę do przy- gotowania drugiego wydania, które stanowi uzupełnioną i w znacz- nym zakresie zmodyfikowaną wersję wydania poprzedniego. Odstęp czasu od ukazania się pierwszego wydania, choć niewielki, dostarczył autorkom szeregu spostrzeżeń, uzyskanych zarówno w toku procesu dydaktycznego, jak i poprzez uważną analizę uwag zgłaszanych przez wnikliwych Czytelników. Wsłuchując się w opinie i dezyderaty Studentów – głównych przecież odbiorców publikacji – autorki uznały za słuszne poczynić pewne zmia- ny w konstrukcji pracy. Oddając Czytelnikom drugie wydanie publika- cji, właściwe wydaje się wskazanie poczynionych korekt i uzupełnień, przy jednoczesnym wyjaśnieniu racji ich dokonania. Względy dydaktyczne podyktowały podjęcie starań o poszerzenie drugiej edycji o elementy ułatwiające Studentom samodzielną pracę z niniejszym zbiorem. Stąd też każdy podrozdział obejmujący kazusy zawiera, exempli causa, co najmniej jeden rozwiązany kazus oraz wska- zówki do wszystkich pozostałych. Ponadto, w celu umożliwienia Stu- dentom skuteczniejszego zweryfikowania nabytej wiedzy, w ramach każdego rozdziału dodano nowy podrozdział, zawierający pytania testowe wielokrotnego wyboru, wraz z poprawnymi odpowiedziami. W poprzednim wydaniu dokonano ekscerpcji tekstów źródłowych, najistotniejszych terminów łacińskich, paremii; obecnie wybór ten nie 12 Przedmowa do wydania drugiego został poszerzony, choć oczywiste jest, że nie rości on sobie prawa do uznania go za zbiór wyczerpujący wszelkie ważkie zagadnienia. Ogra- niczenie objętości pracy wymusiło wybiórcze potraktowanie tej części publikacji oraz ograniczenie w ramach przedstawionych kazusów i py- tań do subiektywnie – jak ma to zawsze miejsce – wybranych przez autorki zagadnień. Autorki, podzielając stanowisko uznające za pożądaną wzajemną inspi- rację, której istotny element stanowi również konstruktywna krytyka, wyrażają serdecznie podziękowania i wdzięczność tym Czytelnikom, którzy podjęli się trudu wnikliwej analizy pracy i przedstawienia swo- ich opinii w opublikowanych recenzjach. Podziękowania te kierowane są głównie w stronę dra Tomasza Palmirskiego oraz ks. dra Marka Kozery. Słowa wdzięczności autorki są winne również Współpracowni- kom z Katedry Prawa Rzymskiego KUL oraz Studentom, których opinie stanowiły istotny asumpt do opracowania poprawionej i uzupełnionej wersji publikacji. Dołożono wszelkich starań, aby usunąć dostrzeżone przez Recenzentów oraz Studentów usterki i nieścisłości. Autorki pozwalają sobie żywić nadzieję, że niniejsze wydanie spotka się z nie mniejszą życzliwością niż wydanie poprzednie. Warszawa, październik 2011 r. Joanna Misztal-Konecka Monika Wójcik Przedmowa do wydania pierwszego Celem niniejszej publikacji jest udzielenie pomocy studentom w przygo- towywaniu się do ćwiczeń oraz egzaminu z prawa rzymskiego. Z uwagi na umieszczenie prawa rzymskiego na początku studiów prawniczych oraz wobec złożoności problematyki egzamin z tego przedmiotu nie na- leży do najłatwiejszych. Wymaga on przede wszystkim dogmatycznego podejścia do zagadnień, zastosowania wiedzy i znajomości przepisów prawnych w praktyce. Sprawdza zatem nie tylko umiejętności studenta w zakresie pamięciowego przyswojenia podawanych w toku wykładu treści, ich zrozumienia, ale przede wszystkim wydobycia – spośród wielu regulacji – normy prawnej właściwej dla rozstrzygnięcia konkret- nego problemu. Nie można także zapominać, że współczesna szkoła średnia zazwyczaj nie zapewnia podstawowej znajomości łaciny – to kolejna istotna przeszkoda w przyswojeniu niezbędnych wiadomości. Cechą charakterystyczną prawa rzymskiego jest kazuistyka, oparcie się rzymskich prawników na rozważaniu poszczególnych przypadków, rozstrzyganiu, jaka norma ma zastosowanie w konkretnej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że prawo rzymskie nie stworzyło norm ogólnych o zastosowaniu nieograniczonym do konkretnego przypadku, przeciw- nie: właśnie wykreowanie konstrukcji o znacznej elastyczności, często określanych za pomocą lapidarnych stwierdzeń (sentencji), stanowi osiągnięcie, które pozwoliło mu na trwałe zapisać się w dziejach pra- wa. Stąd też postawienie przed Czytelnikiem (nie tylko studentem, ale każdym zainteresowanym starożytnością) możliwości określenia na podstawie konkretnego przypadku normy prawnej stanowi dosko- nałe przygotowanie do interpretacji przepisów współczesnego prawa, 14 Przedmowa do wydania pierwszego zwłaszcza cywilnego, i stosowania norm ogólnych do konkretnych przypadków. W zamyśle autorek praca jest uzupełnieniem podręcznika Rzymskie prawo prywatne. Kompendium Antoniego Dębińskiego. Zawiera zwięzłe zestawienie treści niezbędnych przy przygotowywaniu się do ćwiczeń i  egzaminu oraz umożliwia sprawdzenie przyswojenia zdobytej wie- dzy, w tym zastosowania jej w praktyce. Ma ona zatem służyć pomocą nie tylko studentom studiów dziennych, którzy zapewne wykorzystają kazusy i pytania w trakcie zajęć praktycznych, ale także studentom studiów wieczorowych i zaocznych, którzy mogą dokonać systematy- zacji wiadomości uzyskanych w trakcie lektury podręcznika i wykładu kursowego. Z uwagi na postawiony wyżej cel zasadniczy podział pracy odpowia- da podziałowi podręcznika ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego: tytuły podstawowych jednostek podziału (rozdziałów) zbieżne są z podręcznikowymi, aby ułatwić studentowi poruszanie się w omawia- nych treściach. Nadto za wzorem podręcznika, również mając na uwa- dze ułatwienie pracy studentom, przyjęto zasady cytowania tekstów źródłowych, oznaczanie dat jedynie w odniesieniu do czasów przed Chrystusem oraz większość definicji i wyjaśnień terminów łacińskich. W ramach każdego rozdziału przewidzianych jest pięć podrozdziałów. Pierwszy zbiera podstawowe terminy łacińskie i polskie związane z te- matyką danego działu prawa rzymskiego i podaje krótkie wyjaśnienia lub definicje tych pojęć. Drugi podrozdział grupuje wybrane, najciekawsze teksty źródłowe w wersji oryginalnej wraz z własnym tłumaczeniem autorek. Zastrzec jednak trzeba, że autorki zapoznały się z innymi wyborami źródeł oraz ich tłumaczeniami, stąd też nietrudno zauważyć, że niektóre teksty stanowią niejako kanon, od którego odstępstwo odbyłoby się jedynie ze szkodą dla erudycji Czytelnika, różnice w przekładzie zaś nie ozna- czają żadnych gruntownych modyfikacji, lecz raczej odmienne rozło- żenie akcentów czy odmienną wrażliwość filologiczną. Nadto autorki postawiły sobie za zadanie oddać raczej tematykę tekstów, godząc się, iż czynią to ze szkodą dla wspomnianej filologicznej poprawności. Przedmowa do wydania pierwszego 15 Uznały bowiem, iż dla studenta prawa większą wartość ma ukazanie istoty treści zawartych w wypowiedzi starożytnego autora niż niewol- nicza wierność oryginałowi. Stąd też w niektórych przypadkach autor- ki odstąpiły od przekładu tych terminów, które student prawa zwykle poznaje jedynie w formie łacińskiej. W trzecim podrozdziale zebrane są sentencje prawnicze w wersji ła- cińskiej z polskimi odpowiednikami, a także z odwołaniami do prawa współczesnego. Adagia prawnicze oddają bowiem sens prawa w spo- sób niezwykle zwięzły, ale przede wszystkim celny. W tym też miejscu (choć nie tylko) autorki starały się ukazać, jak szerokie związki wy- stępują między prawem rzymskim a prawem współczesnym, głównie cywilnym i rodzinnym. Najobszerniejsze podrozdziały, zawierające kazusy i pytania, pozwala- ją zastosować posiadaną wiedzę w praktyce oraz sprawdzić rzetelność i kompletność tejże wiedzy. Autorki nie umieściły przy tym rozwiązań i odpowiedzi, uznając, że konstrukcja kazusów i pytań została tak po- myślana, by wystarczającą pomocą w ich rozwiązywaniu był podręcz- nik oraz wykład kursowy. Jeżeli jednak problematyka zadania zdawała się wykraczać poza typowy wykład kursowy, dołączono do niego tekst źródłowy, przedstawiający tok rozumowania rzymskiego prawnika w takim przypadku. Wreszcie każdy rozdział wieńczą varia zestawiające ciekawostki zwią- zane z prawem rzymskim i życiem codziennym starożytnych Rzymian, począwszy od narodzin dziecka, na pogrzebie skończywszy. Dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu prawa rzymskiego dołączono zestawienie wybranych polskojęzycznych pod- ręczników, słowników i zbiorów materiałów pomocnicznych wydanych w ostatnich latach. Autorki będą wdzięczne za wszelkie uwagi dotyczące kształtu i meryto- rycznej zawartości publikacji. Na zakończenie autorki pragną wyrazić wdzięczność ks. prof. dr. hab. Antoniemu Dębińskiemu, który był pomysłodawcą powstania niniej- szego przewodnika, za cenne sugestie i wsparcie w trakcie pracy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: