Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 003834 18784703 na godz. na dobę w sumie
SMS od świętej Siostry Faustyny. Najpiękniejsze myśli z  Dzienniczka  św. Siostry Faustyny - ebook/pdf
SMS od świętej Siostry Faustyny. Najpiękniejsze myśli z Dzienniczka św. Siostry Faustyny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697599 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Dla wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia przygotowaliśmy niezwykłą edycję najważniejszych i najpiękniejszych myśli zaczerpniętych z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Są one zapisem bezpośredniej relacji Apostołki Bożego Miłosierdzia ze Zbawicielem. Przygotowane jako krótkie, proste w zrozumieniu wiadomości, ujęte zostały w formę SMS-ów. W przekazach tych odnajdujemy obietnice nieskończonych łask i darów obiecanych przez miłosiernego Chrystusa wszystkim, którzy Mu zawierzą.

Książka posiada akceptację Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz imprimatur Kościoła katolickiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

... SMS od świętej Siostry Faustyny ... Najpiękniejsze myśli z Dzienniczka św. Siostry Faustyny według pomysłu Kazimierza Wiszniowskiego redakcja i wybór cytatów Małgorzata Pabis Publikacja stanowi wybór fragmentów z Dzienniczka. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, autorstwa św. Siostry M. Faustyny Kowalskiej, Wydawnictwo „Misericordia” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 2011. © Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 1981, Warsaw, Poland. All right reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Imprimatur do Dzienniczka: kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski Kraków, 18 kwietnia 1979 r. L. dz. 1141/1979 Adiustacja Agata Chadzińska Projekt okładki Marta Zdebska Skład Łukasz Sobczyk Zdjęcia Fot. archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazane w formie cyfrowej. Obraz św. Siostry Faustyny autorstwa Elżbiety Plewy-Hoffmann z kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Wikimedia Commons ISBN 978-83-7569-759-9 © 2018 Dom Wydawniczy RAFAEL ul. Rękawka 51 30-535 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią jej trudności ani przeciwności, jak miłość (jest) mocna (mimo) wielkich trudności – tak też jest wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu. Ona wie, że by się Bogu przypodobać, jednego potrzeba, to jest, aby najdrobniejsze rzeczy czynić z wielkiej miłości – miłość i zawsze miłość. Miłość czysta nie błądzi, ona ma dziwnie dużo światła i nic nie zrobi, co by się Bogu miało nie podobać. Przemyślna jest w czynieniu tego, co milsze Bogu, i nikt jej nie dorówna; szczęśliwa, gdy może się wyniszczać i płonąć, jak czysta ofiara. Im więcej czyni z siebie, tym jest szczęśliwsza, ale też nikt nie umie wyczuć niebezpieczeństw tak z daleka, jak ona; umie zdzierać maskę i wie z kim ma do czynienia. (Dz. 140) SŁOWO WSTĘPU Dzienniczek św. Siostry Faustyny jest dzie- łem niezwykłym przede wszystkim z tego względu, że zawiera przesłanie Boga dla naszych czasów. Jest to słowo, które przypomina o Jego miłosiernej miłości, bliskości, czułości, o  Jego pragnieniach, które dotyczą szczęścia ludzi teraz i w wieczności, a także o niezwykłej godności i wartości człowieka, o jego wyborach i perspek- tywie zjednoczenia z Bogiem, które zaczyna się już na ziemi. Z tym orędziem Miłosierdzia Je- zus wysłał św. Faustynę do całego świata, mó- wiąc: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją ule- czyć, przytulając ją do swego miłosiernego ser- ca” (Dz. 1588). Przekazał w nim również nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego: obraz z pod- pisem: „Jezu, ufam Tobie”, święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę w chwili ko- nania Jezusa na krzyżu (15.00) zwaną Godzi- ną Miłosierdzia i  szerzenie czci Miłosierdzia. Do każdej z  nich przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem praktykowania ich w  posta- wie ufności wobec Boga (pełnienie Jego woli) i  czynnej miłości bliźniego. 5 Dzienniczek zawiera nie tylko zapis orędzia Miłosierdzia, ale także pamiętnikarski opis drogi do zjednoczenia z Bogiem samej Apostołki Bo- żego Miłosierdzia, która wnosi do historii Ko- ścioła nową szkołę duchowości. Pomaga w niej poznawać Boga w  tajemnicy Jego miłosierdzia, uczy kontemplacji w codzienności, postawy za- ufania do Niego i  czynnej miłości bliźniego, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i Matki Najświętszej. Jest to szkoła głęboko ewangelicz- na i  uniwersalna, dostępna dla każdego ucznia Chrystusa, niezależnie od jego powołania, wieku, wykształcenia czy innych okoliczności. Wśród milionów ludzi pod każdą szero- kością geograficzną to dzieło, które należy do pereł literatury mistycznej, cieszy się ogromną poczytnością i  rozchodzi się w  milionach eg- zemplarzy dostępnych na różnych nośnikach. Dla jednych jest podręcznikiem życia duchowe- go, dla innych modlitewnikiem, dla naukowców –  dodatkowym źródłem badań teologicznych, dla artystów inspiracją w  twórczości..., dla lu- dzi przygniecionych ciężarem grzechu lub bo- lesnych doświadczeń –  światłem nadziei, dla dążących do świętości – codziennym dialogiem z Bogiem…. Słowem – każdy może w nim zna- leźć coś krzepiącego dla siebie. Każdy, kto przeczytał Dzienniczek, mógłby dokonać własnego wyboru tych zdań i  myśli, 6 które w jakiś sposób go ubogaciły, zmieniły my- ślenie, zafascynowały czy były odkrywcze w pa- trzeniu na Boga, ludzi i siebie. Również niniej- szy zbiór krótkich myśli, który ukazuje się pod dość chwytliwym tytułem, jest subiektywnym wyborem takich cytatów, nie reprezentatywnym dla tego dzieła. Oby – jak pragną tego Autorzy – zachęcił do czytania, studiowania całego dzie- ła i dla wszystkich stał się obok Pisma Świętego przewodnikiem po drogach Boskiego i ludzkie- go miłosierdzia. s. M. Elżbieta Siepak ZMBM Kraków-Łagiewniki, 22 lipca 2018 roku 7 SMS OD ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY Jako nastolatka przed laty czytałam Dzienni- czek Siostry Faustyny. Nie był to czas, kiedy można go było kupić w księgarni. Dostałam go na kilka dni od znajomego zakonnika. Czytałam z wypiekami na twarzy. W mym sercu rodziły się różne uczucia: podziw, zdziwienie, wielka miłość, ale i lęk... Potem do Dzienniczka wraca- łam i wciąż wracam. Pan Kazimierz Wiszniow- ski „zmusza” mnie często niejako do tego, bym czytała go na różne sposoby... Któregoś dnia właśnie pan Kazimierz za- proponował, byśmy wybrali z niego fragmenty, które do nas najbardziej przemawiają. Krótkie fragmenty, które niejako są streszczeniem poje- dynczych paragrafów. Widząc to, jak dziś porozumiewają się mło- dzi ludzie, pomyśleliśmy, że „wyciągniemy” z Dzienniczka niejako SMS-y, krótkie wiadomo- ści. Nieraz są to rady, jakie przekazuje nam Sio- stra Faustyna, nieraz jej krótkie akty strzeliste, które mogą dla nas stać się piękną modlitwą. Mamy nadzieję, że ten krótki „wyciąg” dzien- niczkowych myśli zachęci czytelników do po- znania treści całego dzieła św. Siostry Faustyny... Małgorzata Pabis 9 Niech z serca każdego cześć miłosierdziu Bożemu płynie Teraz i na wieki wieków, i w każdej godzinie. (Dz. 1) Dla mnie jest tylko chwila obecna droga, (...) Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy, (...) A więc co przeszłość w sobie zawarła, na Boga zdać. O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała, Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy. (Dz. 2) Jezu, bądź ze mną w każdym momencie, A serca mego nie obejmie trwoga. (Dz. 4) Wola Twoja święta jest życiem duszy mojej. (Dz. 6) Przepraszam Cię, Jezu, niech się stanie we mnie wola Twoja święta. Będę cierpieć cichutko, jak gołębica, nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu swemu ani na jeden jęk bolesnej skargi. (Dz. 25) 11 Jezus daje mi poznać, jak wiele cierpiał dla mnie. Trwało to bardzo krótko. Tęsknota straszna. – Pragnienie kochania Boga. (Dz. 26) Podczas modlitwy Jezus przeniknął całą duszę moją. Ustąpiła ciemność. Usłyszałam w duszy te słowa: „Tyś radością moją, tyś rozkoszą serca mojego”. Od tej chwili uczułam w sercu – czyli we wnętrzu – Trójcę Przenajświętszą. (Dz. 27) W rannej rozmowie powiedziałam Jezusowi: Jezu, czy Ty nie jesteś złudzeniem? – Jezus mi odpowiedział: „Miłość moja nikogo nie zawodzi”. (Dz. 29) „Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego”. (Dz. 30) „Czyń co chcesz, rozdawaj łaski jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz”. (Dz. 31) 12 O, gdybym miała od początku kierownika duszy, to nie zmarnowałabym tyle łask Bożych. (Dz. 35) „Teraz połóż głowę na piersiach moich, na sercu moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy. Wiedz o tym, że wiele, wiele cierpieć będziesz, ale niech cię to nie przeraża, Ja jestem z tobą”. (Dz. 36) Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa, jakich zechce narzędzi. (Dz. 38) Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga. (Dz. 39) Zrozumiałam, że poza Bogiem nie ma nigdzie zadowolenia. (Dz. 42) 13 Miłość zniesie wszystko, miłość przetrwa śmierć, miłość nie lęka się niczego... (Dz. 46) „Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie”. (Dz. 50) Idź prze życie, czyniąc dobrze, abym mógł na kartach twego życia napisać: przeszła przez życie czyniąc dobrze. (Dz. 55) Staraj (się) o to, ażeby ktokolwiek się zetknie z tobą, odchodził uszczęśliwiony. Rozsiewaj wokoło siebie woń szczęścia, boś od Boga wzięła wiele, a więc i dawaj innym wiele. Niech odchodzą wszyscy szczęśliwi od ciebie, chociażby się tylko dotknęli skraju szaty twojej. (Dz. 55) Pozwól, niech Bóg odsunie łódź twego życia na głębię, na toń niezgłębioną życia wewnętrznego. (Dz. 55) 14 PRZESŁANIE Wśród strasznej puszczy życia, O najsłodszy Jezu mój, Broń dusze od rozbicia, Boś jest miłosierdzia zdrój. Niech jasność Twych promieni,  O słodki Wodzu naszych dusz,  Niech miłosierdzie świat odmieni.  A doznawszy tej łaski, Jezusowi służ. Wielki mam przebyć gościniec skalisty, Ale nie lękam się niczego, Bo tryska mi zdrój miłosierdzia czysty, A z nim spływa moc dla pokornego.  Jestem umęczona i upracowana,  Ale sumienie daje mi świadectwo,  Że wszystko czynię ku większej chwale Pana,  Pan moje odpocznienie i moje dziedzictwo. (Dz. 1000) 114
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SMS od świętej Siostry Faustyny. Najpiękniejsze myśli z Dzienniczka św. Siostry Faustyny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: