Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 004974 18489982 na godz. na dobę w sumie
Sam wypalam CD - książka
Sam wypalam CD - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-435-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Płyta CD-ROM to obecnie najtańszy nośnik danych. Pojemność 700 MB, niska cena nagrywarek i płyt, a także coraz większa szybkość zapisu -- to podstawowe atuty tej technologii. Możliwości nagrywania płyt CD za pomocą nagrywarki podłączonej do komputera są coraz większe -- możemy nagrywać już nie tylko dane, ale także muzykę i filmy.

Jeśli szukasz informacji na temat instalacji nagrywarki w komputerze i wykorzystania popularnego oprogramowania do nagrania danych lub swoich ulubionych utworów muzycznych, trafiłeś na odpowiednią książkę. Dowiesz się z niej wszystkiego, co jest niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez technologię CD-ROM.

Boisz się, że nie poradzisz sobie z instalacją nagrywarki i nagrywaniem płyt CD? Ta książka została napisana po to, aby Ci w tym pomóc.

Nagraj samodzielnie płyty CD z danymi i muzyką

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Sam wypalam CD KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-7361-435-4 Format: B5, stron: 248 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl P³yta CD-ROM to obecnie najtañszy noġnik danych. Pojemnoġæ 700 MB, niska cena nagrywarek i p³yt, a tak¿e coraz wiêksza szybkoġæ zapisu — to podstawowe atuty tej technologii. Mo¿liwoġci nagrywania p³yt CD za pomoc¹ nagrywarki pod³¹czonej do komputera s¹ coraz wiêksze -- mo¿emy nagrywaæ ju¿ nie tylko dane, ale tak¿e muzykê i filmy. Jeġli szukasz informacji na temat instalacji nagrywarki w komputerze i wykorzystania popularnego oprogramowania do nagrania danych lub swoich ulubionych utworów muzycznych, trafi³eġ na odpowiedni¹ ksi¹¿kê. Dowiesz siê z niej wszystkiego, co jest niezbêdne do pe³nego wykorzystania mo¿liwoġci oferowanych przez technologiê CD-ROM. • Zasady zapisu danych na p³ytach CD • Pod³¹czanie nagrywarki do komputera i optymalizacja konfiguracji komputera • Nagrywanie p³yt CD w systemie Windows XP • Pakiety Nero Burning Rom i Nero Express • Zapisywanie p³yt z danymi i muzyk¹ • Tworzenie i wykorzystywanie obrazów p³yt • Zapis wielosesyjny • Kopiowanie p³yt Boisz siê, ¿e nie poradzisz sobie z instalacj¹ nagrywarki i nagrywaniem p³yt CD? Ta ksi¹¿ka zosta³a napisana po to, aby Ci w tym pomóc. Nagraj samodzielnie p³yty CD z danymi i muzyk¹. • Poznaj zasady zapisu na p³ytach CD • Zapisz dane na p³ycie CD • Stwórz CD z muzyk¹ Spis treści Wprowadzenie ...................................................y...................................................y...................5 Rozdział 1. Podstawy nagrywania płyt kompaktowych ...................................................y.9 Jak na płytach kompaktowych przechowywane są dane.................................................9 Sektory, ścieżki, sesje ...................................................c...................................................c.....11 Jakie typy zapisywalnych płyt dostępne są na rynku ...................................................c.. 12 Jak mierzy się pojemność płyty kompaktowej...................................................c............. 14 Overburning ...................................................c...................................................c................. 16 Prędkości nagrywania ...................................................c...................................................c.. 17 Opróżnienie bufora i systemy ochrony zapisu ...................................................c...........20 Optymalizacja konfiguracji komputera pod kątem nagrywania płyt kompaktowych ...................................................c.............22 Rozdział 2. Nagrywanie płyt w systemie Windows XP ...................................................y 31 Konfigurowanie nagrywarki CD-RW...................................................c........................... 33 Przygotowywanie listy plików do zapisu...................................................c...................... 36 Sprawdzanie ilości przygotowanych do zapisu danych ................................................40 Zapisywanie zgromadzonych danych na płycie CD-R lub CD-RW ...........................42 Wymazywanie danych z płyt CD-RW ...................................................c..........................46 Zapis wielosesyjny ...................................................c...................................................c........49 Kopiowanie płyt kompaktowych...................................................c.................................. 51 Usuwanie danych przygotowanych do zapisu ...................................................c............ 53 Rozdział 3. Nero Burning Rom...................................................y........................................55 Instalacja programu Nero Burning Rom...................................................c.....................57 Polonizacja pakietu ...................................................c...................................................c......61 Uruchamianie programu ...................................................c...............................................64 Dostosowywanie programu do własnych potrzeb ...................................................c...... 66 Wybór aktywnej nagrywarki ...................................................c..........................................77 Wyświetlanie informacji o płycie kompaktowej ...................................................c.........79 Wymazywanie danych z płyty CD-RW ...................................................c........................80 Spis treści Płyty z danymi ...................................................c...................................................c..............83 Płyty z muzyką ...................................................c...................................................c............ 110 Obrazy płyt...................................................c...................................................c.................. 130 Rozdział 4. Nero Express ...................................................y................................................. 149 Instalowanie ...................................................c...................................................c.................151 Uruchamianie ...................................................c...................................................c.............155 Nagrywanie płyty CD zawierającej dane ...................................................c.................... 157 Zapis wielosesyjny ...................................................c...................................................c...... 171 Nagrywanie muzycznych płyt kompaktowych ...................................................c......... 173 Odczytywanie ścieżek dźwiękowych...................................................c........................... 186 Tworzenie i nagrywanie obrazów płyt ...................................................c........................ 193 Kopiowanie płyt kompaktowych...................................................c................................ 199 Wymazywanie danych z płyt CD-RW ...................................................c........................205 Wyświetlanie informacji o płycie kompaktowej ...................................................c.......209 Dostosowywanie programu do własnych potrzeb ...................................................c.... 210 Rozdział 5. Pytania i odpowiedzi ...................................................y................................... 213 Dodatek A Słowniczek terminów i pojęć...................................................y.....................223 Dodatek B Przedrostki i jednostki miary stosowane w informatyce ........................235 Przedrostki jednostek pojemności pamięci ...................................................c...............236 Jednostki pojemności pamięci...................................................c.....................................237 Przelicznik jednostek miary pojemności pamięci ...................................................c....237 Najczęściej popełniane błędy...................................................c.......................................237 Skorowidz ...................................................y...................................................y........................239 Rozdział 2. Nagrywanie płyt w systemie Windows XP Nagrywanie płyt w systemie Windows XP Jeśli jesteś posiadaczem dowolnej z odmian systemu pWindows XP — Home lub Professional — nie musisz instalować żadnego dopdatkowego pakietu oprogramowania, by wykorzystać część możliwości tkwiącpych w zamontowanej w Twoim komputerze nagrywarce. Jeśli zależy Ci jedyniep na możliwości zapisywania wskazanych plików na płytach CD-R i CD-RW oraz kasowania tych ostatnich, Windows XP daje Ci do dyspozycji swój modupł obsługujący nagrywarki. System Windows nie wymaga żadnych specjalnych sterownpików, by prawidłowo rozpoznać i obsłużyć olbrzymią większość dostępnych na prynku nagrywarek. Jeśli tylko w oknie Mój komputer widzisz ikonę urządzenia, najprawdopodobniej będziesz mógł za jej pośrednictwem nie tylko odczytywpać dane z już zapisanych płyt kompaktowych, ale też przygotowywać listę plików prpzeznaczonych do zapisania na czystych krążkach. Nagrywanie płyt w systemie Windows XP Nawet jeśli korzystasz z rozbudowanego pakietu do n agrywania płyt kompaktowych — takiego, jak Nero Burning Rom — mo duł zapisujący płyty kompaktowe wbudowany w system Wind ows XP może okazać Ci się przydatny. Dzięki niemu wymazanie pł yty CD-RW i zapisanie na niej kilku plików będziesz mógł prz eprowadzić kilkakrotnie szybciej, nie czekając na uruchomienie się specjalizowanego programu i nie przedzierając się pr zez kolejne menu i okna dialogowe, oferujące co prawda mnóstwo prz ydatnych funkcji, lecz w takiej sytuacji tylko spowalniające p roces zapisania znikomej ilości danych. 32 Konfigurowanie nagrywarki CD-RW Konfigurowanie nagrywarki CD-RW Pierwszym krokiem na drodze ku nagrywaniu płyt kompaktopwych z poziomu systemu Windows XP powinno być skonfigurowanie nagrpywarki i wybór najbardziej odpowiadających Ci parametrów pracy urządzpenia. Przy okazji możesz sprawdzić, czy system Windows wykrył możliwośćp zapisywania płyt kompaktowych i uaktywnił odpowiedni moduł Eksploratora Wpindows. Aby otworzyć okno właściwości nagrywarki, otwórz panel pStart (klikając przycisk Start, umieszczony w lewym dolnym rogu ekranu), a następniep kliknij ikonę Mój komputer. Gdy na ekranie pojawi się okno Mój komputer, odszukaj ikonę odpowiadającą Twojej nagrywarce i kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a z menu kontekstowego, które zostanie wyświetlone, wybpierz pozycję Właściwości (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Otwieranie okna właściwości nagrywarki CD-RW System operacyjny zaprezentuje Ci teraz okno dialogowpe właściwości urządzenia (rysunek 2.2). Jeśli wśród wyświetlanych zakładek okna dialopgowego znajduje się zakładka zatytułowana Nagrywanie, możesz być pewien, że wskazałeś właściwą ikonę i że system Windows prawidłowo wykrył możliwościp urządzenia; przejdź do tej zakładki, klikając jej etykietę, aby wyświetlić lisptę możliwych do zmiany parametrów pracy nagrywarki. 33 Konfigurowanie nagrywarki CD-RW Rysunek 2.2. Opcje zapisywania płyt kompaktowych Pole Włącz nagrywanie dysków CD na tej stacji umożliwia całkowite zablokowanie możliwości zapisywania płyt kompaktowych za pomocą wybpranego urządzenia. Przy użyciu tej opcji możesz uniemożliwić innym użyptkownikom komputera korzystanie z nagrywarki: wystarczy, byś włączał możliwpość zapisywania tylko wtedy, gdy będzie Ci ona potrzebna, a pozostałym użytkopwnikom założył odrębne konta użytkowników o ograniczonych uprawnieniacph. Ponieważ użytkownicy o ograniczonych uprawnieniach nie mogą usupnąć ograniczenia wprowadzanego przez pole Włącz nagrywanie dysków CD na tej stacji, uniemożliwisz im w ten sposób nagrywanie płyt. Jeśli pozostali użytkownicy komputera będą dysponować prawami administracyjnymi, takie zabezpieczenie na nic się n ie zda, gdyż będą mogli je bez problemu usunąć. Na rozwijanej liście Wybierz dysk, na którym system Windows może zachować obraz dysku CD do zapisania wskaż dysk twardy (lub partycję dysku twardego, jeśli ppodzieliłeś powierzchnię dysku na kilka partycji), na którym magazynopwane będą kopie plików przygotowywanych do zapisu. Taki magazyn plików mpoże zająć prawie 1 GB przestrzeni dysku twardego, powinieneś zatem wskazpać dysk, na którym znajduje się przynajmniej 1 GB wolnego miejsca. Jeśli pmasz kilka dysków z wolną przestrzenią o odpowiedniej pojemności, wskaż dysk najpszybszy. 34 Konfigurowanie nagrywarki CD-RW Kolejny wybór dotyczyć będzie szybkości zapisywania ppłyt kompaktowych. Na rozwijanej liście Wybierz szybkość zapisywania domyślnie podświetlona jest pozycja Najszybszy, umożliwiająca nagrywarce wybór najwyższej prędkości zapisu możliwej dla włożonej płyty kompaktowej. Gdybyś jednak pchciał samodzielnie ograniczyć szybkość zapisu, wskaż na liście odpowiednpią wartość. Maksymalna szybkość zapisu zależy od typu zapisywanej płyty kompaktowej. O ile płyty CD-R nie wprowadzają żadnych ograniczeń, o tyle przekroczenie nominalnej maksymal nej prędkości zapisu może w ich przypadku skończyć się nieprawidłow ym zapisaniem danych, co może pozostać niezauważone aż do momentu, w którym te dane będą naprawdę potrzebne. Tego problem u nie ma w przypadku płyt CD-RW: nagrywarka wykrywa zawsze parametry włożonej do niej płyty CD-RW i uniemożliwi przekroczenie prędkości określonej przez wytwórcę płyty jako maksy malna. Ostatnia dostępna opcja — Automatycznie wysuń dysk CD po ukończonym zapisywaniut — pozwala Ci zablokować funkcję automatycznego wysuwanpia tacki nagrywarki po zakończeniu zapisywania płyty. Nie powinieneś raczepj wyłączać tej opcji, gdyż wiele programów nie będzie w stanie odczytać zappisanych przed chwilą na płycie danych, jeśli płyta ta nie zostanie choć na pmoment wysunięta z napędu. Jeśli dokonałeś już wyboru odpowiadających Ci opcji, klipknij przycisk OK, by zamknąć okno dialogowe właściwości nagrywarki i zapisać wprowadzone parametry. Jesteś gotów do nagrywania pierwszej płytpy! 35 Przygotowywanie listy plików do zapisu Przygotowywanie listy plików do zapisu Jedyną różnicą pomiędzy wbudowanym modułem nagrywającymp płyty kompaktowe systemu Windows XP a odrębnymi programami pobsługującymi nagrywarkę jest ścisła integracja tego pierwszego z ppowłoką systemu operacyjnego. Tak jak w każdym innym programie, przygotowanie płyty dpo zapisu wymaga zgromadzenia plików, które mają zostać zapisane na krążkup CD, a następnie nakazania umieszczenia ich na płycie — jednak w tym pprzypadku wszystkich niezbędnych operacji dokonasz bezpośrednio w oknach Ekspploratora Windows. Aby plik (lub grupa plików) znalazł się na włożonej do napgrywarki płycie kompaktowej, podświetl jego ikonę i kliknij ją prawym przyciskiem myszy, by wywołać stowarzyszone z nią menu kontekstowe, a nasptępnie w menu rozwiń pozycję Wyślij do i kliknij Stacja dysków CD (rysunek 2.3). W zależności od liczby podświetlonych plików przeniesienie zbioru danych do pbufora pośredniczącego w nagrywaniu może potrwać krótką chwilę lub kilkanaście psekund — w tym drugim przypadku na ekranie wyświetlone zostanie oknop dialogowe, informujące o aktualnym zaawansowaniu procesu kopiowania plików dpo bufora. Rysunek 2.3. Wybór plików, które mają być zapisane na płyc.ie kompaktowej 36 Przygotowywanie listy plików do zapisu Jeśli w nagrywarce znajduje się płyta kompaktowa, zam iast tekstu Stacja dysków CD w menu kontekstowym pojawi się nazwa nośnika. Wybierając pliki do zapisu na płycie kompaktowej, mo żesz podświetlać całe ich grupy. Aby podświetlić grupę ikon za pomocą myszy, po prostu zakreśl obszar podświetlenia, trzym ając wciśnięty lewy przycisk myszy. Dokładniejszy wybór będzie możliw y przy wykorzystaniu klawiszy Shift oraz Ctrl: Kliknięcie ikony przy wciśniętym klawiszu Shift spowoduje podświetlenie wszystkich ikon od wcześniej podświetlonej aż do tej klikanej, zaś k likanie ikon przy wciśniętym klawiszu Ctrl pozwoli Ci podświetlać pojedyncze ikony (lub anulować ich podświetlenie). Ponieważ pliki przygotowywane do zapisu na płycie k ompaktowej są kopiowane do tymczasowego bufora nagrywania, możesz bez obaw wybierać pliki znajdujące się na płytach kompakt owych, dyskietkach lub w udostępnionych przez innych użytko wników zasobach sieciowych. Nawet jeśli w czasie zapisywan ia płyty oryginalny plik nie będzie już dostępny, proces nagry wania nie zostanie przerwany i nie wystąpi błąd. Gdybyś się zagalopował i stwierdził, że przeznaczyłeś pdo zapisu zbyt wiele danych lub też że niektóre pliki lub foldery wskazałeś przez pprzypadek, masz możliwość przeglądnięcia listy plików przygotowanych do zapisu ip zmodyfikowania jej. Aby otworzyć okno prezentujące przyszłą zawartość płytyp kompaktowej (na której nie został na razie zapisany ani jeden bajt danych), potwórz po prostu okno Mój komputer (klikając ikonę Mój komputer wyświetlaną w panelu Start) i kliknij dwukrotnie ikonę nagrywarki CD-RW. W oknie, które normalnie prezentowałoby listę plików już znajdujących się na płycie kompaktowej, wpyświetlone zostaną ikony plików przygotowanych do zapisu (rysunek 2.4). W lewym dolnym rogu ikony każdego z plików przygotow anych , przypominająca o tym, do zapisu wyświetlana jest mała ikona że plik nie znajduje się na płycie kompaktowej, lecz dopiero oczekuje na zapis. 37 Przygotowywanie listy plików do zapisu Rysunek 2.4. Lista plików przygotowanych do zapisania .na płycie CD Zaraz po przeniesieniu do bufora pierwszej partii da nych w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlony zostanie dymek infor mujący Cię o korzystaniu z tymczasowego bufora zapisu (rysunek 2.5). Wystarczy pojedyncze kliknięcie go lewym przyciskie m myszy, by na ekranie zostało otwarte okno prezentujące lis tę plików przygotowanych do nagrywania. Rysunek 2.5. Wystarczy kliknąć obszar dymku, by na ekran.ie otwarte zostało okno prezentujące listę plików przygotowanych do zapisu na p.łycie kompaktowej W ramach okna prezentującego listę plików przygotowanycph do nagrywania możesz dokonywać wszystkich standardowych operacji na pplikach, a więc:  tworzyć nowe foldery (klikając prawym przyciskiem myszpy w obrębie okna i z menu kontekstowego wybierając kolejno pozycje Nowy i Folder);  kopiować i przenosić pliki między folderami (przeciągapjąc ich ikony przy wciśniętym lub puszczonym klawiszu Ctrl, kontrolującym tworzenie kopii przeciąganych plików); 38 Przygotowywanie listy plików do zapisu  zmieniać nazwy plików i folderów (podświetlając ich ikopny, a po chwili jeszcze raz je klikając);  usuwać niepotrzebne pliki i foldery (klikając ich ikony pprawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierając pozpycję Usuń). Zmiany, których dokonujesz wewnątrz okna prezentująceg o listę plików przygotowanych do nagrywania, nie mają wpływu na oryginały tych plików. Nawet jeśli zmienisz nazwę jednego z plików lub usuniesz go, wpłynie to tylko na przyszłą zawart ość płyty kompaktowej, a nie na znajdujące się na dysku twardym (lub innych nośnikach) pliki wysłane do nagrywania. 39 40
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sam wypalam CD
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: