Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00410 007317 14066920 na godz. na dobę w sumie
Sam wypalam DVD - książka
Sam wypalam DVD - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-434-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook (-75%), audiobook).

Nagrywaj płyty DVD oszczędzając nośniki i nerwy

Płyty DVD stają się coraz bardziej rozpowszechnione, nie tylko jako alternatywa dla kaset wideo, ale również jako nośnik danych. Ich gigantyczna, w porównaniu z płytami CD, pojemność jest tu ogromnym atutem. Jednak nie ma róży bez kolców -- podczas nagrywania płyt DVD można popełnić sporo błędów. W gąszczu formatów, urządzeń i programów łatwo dobrać niewłaściwą kombinację.

Po przeczytaniu książki 'Sam wypalam DVD' zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci znaleźć właściwe rozwiązanie. Dowiesz się, jaką nagrywarkę wybrać, jak zainstalować ją w komputerze oraz jakich płyt i jakiego oprogramowania użyć.

W książce omówiono:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Sam wypalam DVD KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7361-434-6 Format: B5, stron: 192 P³yty DVD staj¹ siê coraz bardziej rozpowszechnione, nie tylko jako alternatywa dla kaset wideo, ale równie¿ jako noġnik danych. Ich gigantyczna, w porównaniu z p³ytami CD, pojemnoġæ jest tu ogromnym atutem. Jednak nie ma ró¿y bez kolców — podczas nagrywania p³yt DVD mo¿na pope³niæ sporo b³êdów. W g¹szczu formatów, urz¹dzeñ i programów ³atwo dobraæ niew³aġciw¹ kombinacjê. ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH Po przeczytaniu ksi¹¿ki Sam wypalam DVD zdobêdziesz wiedzê, która pozwoli Ci znaleĥæ w³aġciwe rozwi¹zanie. Dowiesz siê, jak¹ nagrywarkê wybraæ, jak zainstalowaæ j¹ w komputerze oraz jakich p³yt i jakiego oprogramowania u¿yæ. ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK W ksi¹¿ce omówiono: CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • P³yty DVD, formaty zapisu i pojemnoġci • Parametry nagrywarek p³yt DVD • Monta¿ nagrywarki w komputerze • Kopiowanie p³yt DVD za pomoc¹ ró¿nych programów • Strukturê plików na p³ycie DVD • Zapisywanie p³yt DVD za pomoc¹ programu Nero • Konwersjê z DVD na DivX Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................D...................................................D......................... Rozdział 1. Płyta CD i DVD...................................................D................................................7 ..........5 Podobieństwa...................................................w...................................................w............. .....7 Różnice ...................................................w...................................................w.................. ..........9 Gigantyczne pojemności ...................................................w................................................ 12 Kłopoty z mnogością ...................................................w...................................................w... 14 Zapisywanie DVD ...................................................w...................................................w........ 16 Formaty zapisywalnych płyt DVD...................................................w................................ 18 CSS ...................................................w...................................................w...................... ...........20 Kody regionalne ...................................................w...................................................w.......... . 21 Rozdział 2. Parametry nagrywarki DVD ...................................................D........................23 Jak wybrać nagrywarkę? ...................................................w..................................................23 Rozdział 3. Montaż i instalacja nagrywarki ...................................................D...................29 Montaż nagrywarki wewnętrznej ...................................................w..................................30 Ściąganie ASPI ...................................................w...................................................w........... ...34 Instalacja ASPI ...................................................w...................................................w.......... ....39 ........43 DMA ...................................................w...................................................w...................... Rozdział 4. Kopiowanie płyt DVD ...................................................D..................................47 Objętość płyty źródłowej...................................................w................................................48 Właściwości nagrywarki...................................................w..................................................50 Nero 6...................................................w...................................................w................... ..........52 Sonic MyDVD ...................................................w...................................................w..............58 DVD X Copy XPress...................................................w...................................................w..... 63 Rozdział 5. Struktura plików płyty DVD ...................................................D.......................69 Różne postacie płyt DVD...................................................w...............................................69 Rozdział 6. Konfiguracja Nero Express...................................................D..........................75 Niezwykłe możliwości ...................................................w...................................................w.75 Spis treści Rozdział 7. Nero i DVD ...................................................D...................................................D..87 Archiwizacja danych ...................................................w...................................................w....87 Płyta systemowa ...................................................w...................................................w.......... ..97 Kasowanie zawartości płyty RW...................................................w.................................. 105 DVD-Video...................................................w...................................................w................ MP3 ...................................................w...................................................w...................... Zapisywanie obrazu płyty...................................................w............................................. 124 Nagrywanie płyty z obrazu...................................................w............................................131 Rozdział 8. Jak zmieścić 8 w 4 ...................................................D......................................... 133 .. 108 .........116 DVD Shrink ...................................................w...................................................w............... . 135 Konfigurowanie programu...................................................w.......................................... 137 Kopia DVD ...................................................w...................................................w................ . 142 Rozdział 9. Omijanie zabezpieczeń regionalnych ...................................................D..... 151 DVD Genie...................................................w...................................................w................ ...151 Rozdział 10. Konwersja z DVD na DivX ...................................................D...................... 157 Niezbędne oprogramowanie ...................................................w....................................... 157 Przegrywanie danych z płyty DVD ...................................................w..............................161 Konwersja obrazu...................................................w...................................................w....... 165 Konwersja dźwięku...................................................w...................................................w..... 171 Dodatek A Aktualizacja BIOS-u nagrywarki ...................................................D.............. 177 Aktualizacja krok po kroku ...................................................w......................................... 177 Dodatek B Sprzęt ...................................................D...................................................D........... 187 Skorowidz ...................................................D...................................................D........................ 189 Rozdział 6. Konfiguracja Nero Express Nagrywarka DVD może pełnić te same funkcje, co nagrVywarka CD. Zasadnicze różnice dotyczą rozmiarów nośnika, czasów nagrywania pVłyt i dodatkowych opcji, które są aktywne tylko po zainstalowaniu nagrywVarki DVD. Niektóre nagrywarki DVD nie obsługują formatu danycah MRW i uniemożliwiają korzystanie z programu InCD. Niezwykłe możliwości Popularnym programem rozprowadzanym wraz z nagrywarkVami jest Nero firmy Ahead. Wraz z całym pakietem instalowany jest prVogram Nero Express. Znacznie upraszcza on obsługę pakietu. Większość operaVcji można wykonać przy użyciu kreatorów. Pracę z Nero Express rozpoczniemy od skonfigurowania Vprogramu. Aby uruchomić program, wybierz kolejno polecenia: Start/Programy/Nero/Nero 6/ Nero Express. Po chwili na ekranie pojawi się okno Nero Express (rysunek 6.1). Niezwykłe możliwości Rysunek 6.1. Okno programu Nero Express Aby przejść do trybu konfigurowania programu, kliknij Vwidoczny w dolnej części okna przycisk Więcej. Na samym dole okna wyświetlone zostały dodatkowe przyciski. Kliknij przycisk-ikonę Konfiguruj (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Dodatkowe przyciski Wyświetlone zostało okno Preferencje. Na pierwszym planie widoczna jest karta Ustawienia ogólne (rysunek 6.3). 76 Niezwykłe możliwości Rysunek 6.3. Ustawienia ogólne Po zaznaczeniu opcji Sprawdź poprawność formatu płytki przed zapisem program będzie testował format nośnika i możliwość wykonania zVapisu. Po stwierdzeniu uszkodzenia płyty źródłowej lub wykryciu zabezpieczeń wVyświetlany będzie komunikat ostrzegawczy. Złożona struktura folderów jest odzwierciedleniem złoVżoności spraw, którymi się zajmujemy. Zagnieżdżając kolejne katalogi, zapominVamy o długości ścieżek dostępu. Wypalenie płyty ze zbyt długimi nazwami plikówV może powodować problemy z dostępem do nich. Po zaznaczeniu opcji Sprawdzaj nazwy Joliet plików przed zapisem kontrolowana jest długość nazw plików. Standard nazw VJoliet obsługuje do 64 znaków w nazwie pliku. Nie są wliczane rVozszerzenia (znaki widoczne po kropce w nazwie pliku). Uaktywnienie funkcji Pokazuj rozmiar kompilacji na pasku stanu Nero powoduje, że w trakcie wybierania plików do umieszczenia na płyVcie wyświetlany jest wskaźnik paskowy. Można z niego odczytać ile miejsca Vzajmują wybrane do nagrania pliki, a ile jest jeszcze wolnego miejsca. 77 Niezwykłe możliwości W sekcji Pasek stanu możesz określić właściwości paska stanu pokazującego rozmiary kompilacji. Standardowo wyskalowany jest w mVinutach nagrania audio. Przekroczenie wartości widocznej w polu Żółty spowoduje wyświetlenie znacznika w kolorze żółtym. Ostrzega on o przekroczenViu nominalnej pojemności nośnika docelowego. Przekroczenie wartości widocznej w polu Czerwony spowoduje wyświetlenie znacznika w kolorze czerwonymV. Ostrzega on o przekroczeniu całkowitej pojemności dysku. W polu Żółty (min, s, ramki) standardowo wpisana jest wartość 74 minuty. Może być wyskalowany w minutach, sekundach lub ramkach. W polu Czerwony (min, s, ramki) standardowo wpisana jest wartość 80 minut. Może być on również wyskalowany w minutach, sekundach luVb ramkach. Z rozwijanej listy Skala w poziomie możesz wybrać rodzaj nośnika, na którym będzie wykonywany zapis. Do wyboru są: CD-R/RW, DVD, HD-BURN, DDCD. Po wybraniu opcji Automatycznie program dobierze wartości na podstawie nośnika włożonego do napędu. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj wyświetlone zostanie okno Przeglądaj w poszukiwaniu folderu. Korzystając z niego, możemy wskazać folder zawierajVący wtyczki. Po kliknięciu przycisku Dostępne wtyczki wyświetlone zostanie okno z listą dostępnych wtyczek. Kliknij kartę Pamięć tymczasowa (rysunek 6.4). W polu Ścieżka do pamięci tymczasowej można podać ścieżkę dostępu do folderu tymczasowego. Jest on używany przy nagrywaniu dużycVh plików, kopiowaniu płyt. Kryteriami wyboru lokalizacji powinny być: wolne mViejsce na dysku i szybkość transferu. Po kliknięciu przycisku Testuj transfer wszystkich dysków mierzony jest transfer do wszystkich dysków twardych.V Wyniki pomiarów są wyświetlane obok symbolu dysku. W polu Zarezerwowana przestrzeń dysku wpisz minimalny rozmiar bufora dyskowego. Bufor dyskowy jest zawsze dostępny dla Nero, niezależnie od zapełnienia dysku. 78 Niezwykłe możliwości Rysunek 6.4. Pamięć tymczasowa Zaznaczenie opcji Buforuj pliki, które zostały „przeciągnięte” z napędu CD-ROM zmniejsza problemy związane z odczytem danych z płyty.V Kliknij kartę Język (rysunek 6.5). W polu widocznym w górnej części okna wybierz język. BędzVie to język menu i komunikatów. Jeżeli chcesz zmienić czcionkę widoczną w oknach prograVmu Nero, kliknij przycisk Przeglądaj. Po wyświetleniu okna Czcionka wybierz jej parametry. Wybranie zbyt dużego rozmiaru czcionki może spowodowaća, że niektóre napisy nie będą widoczne. Kliknij kartę Dźwięki w programie (rysunek 6.6). 79 Niezwykłe możliwości Rysunek 6.5. Wybór języka Rysunek 6.6. Dźwięki w programie 80 Niezwykłe możliwości Ta część okna Preferencje umożliwia uaktywnienie sygnalizowania dźwiękiem pomyślnego zakończenia nagrywania, przerwania sesji zV powodu błędu, braku nośnika w napędzie. Kliknij kartę Ustawienia zaawansowane (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. Ustawienia zaawansowane Po zaznaczeniu opcji Nie wysuwaj nośnika po zakończeniu nagrywania dysk nie będzie automatycznie wysuwany z nagrywarki. Uaktywnienie funkcji Zezwalaj na overburning w trybie Disc-At-Once powoduje, że na płytę CD będzie można nagrać nieco więcej danychV niż wynosi jej nominalna pojemność. Odbywa się to kosztem skrócenia obszarów Lead-in oraz Lead-out. Niektóre nagrywarki nie obsługują overburningu. 81 Niezwykłe możliwości Overburning może spowodować uszkodzenie mechanizmu napędowego nagrywarki. Gdy wybrana zostanie opcja Usuwaj atrybut „archiwalny” plików podczas odświeżania ISO bit archiwalny będzie zerowany podczas odświeżania ISO. Uaktywnienie opcji Udostępnij obsługiwane formaty dla nagrywarki obrazów powoduje, że podczas nagrywania obrazów obsługiwane będą te formaVty, które są dostępne w oknie głównym. Zaznaczenie opcji Włącz obsługę NeroNET powoduje, że serwery Nero będą widoczne na liście dostępnych nagrywarek i możliwe będzie nagrywanie na nich za pośrednictwem internetu. Kliknij kartę Baza danych (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Baza danych 82 Niezwykłe możliwości Po zaznaczeniu opcji Baza danych programu możesz wskazać ścieżkę dostępu do bazy danych, w której przechowywane są informacje o wszystkich nagraniach. Uaktywnienie opcji Baza użytkownika powoduje, że możesz wskazać ścieżkę dostępu do bazy danych, w której przechowywane są informacje o nagraniach użytkownika. Baza danych może być dostępna za pomocą internetu. Aby zV niej korzystać, zaznacz opcję Serwer odczytu (http). Po włożeniu płyty do napędu baza danych będzie przeszukiwana. Z niej pobrane zostaną poprawne Vnazwy wykonawców i tytuły utworów. W polu Adres widoczny jest domyślny adres strony WWW. Za pośrednictVwem skryptu można uzyskać dostęp do bazy FreeDB. Domyślnie jest również wpisany adres portu używanego Vdo komunikacji z FreeDB. Jest on widoczny w polu Port. Jeżeli używasz zapory sieciowej, może ona blokować dosVtęp do bazy FreeDB. Kliknij przycisk Serwer proxy, a następnie wpisz dane konfiguracyjne serwera Proxy. Aby wysyłać tytuły płyt lub utworów, których nie ma w bazVie danych do FreeDB, wpisz swój adres e-mail. W polu Serwer SMTP wpisz adres serwera poczty wychodzącej. W polu Nazwa aplikacji podaj nazwę i numer wersji programu, z którego będą wysyłane informacje. Zaznaczenie opcji Otwórz bazę danych podczas zapisu ścieżek powoduje, iż baza danych będzie otwierana podczas zapisywania ścieżek. Uaktywnienie opcji Otwórz bazę danych podczas operacji „Kopiuj CD” powoduje, iż baza danych będzie otwierana podczas kopiowania płyVt CD. Włączenie funkcji Otwórz bazę danych podczas operacji „przeciągnij i upuść” ścieżek „*.cda” powoduje, że baza danych będzie otwierana podczas przeVciągania plików audio do okna Nero. Kliknij kartę Bufor dodatkowy (rysunek 6.9). 83 Niezwykłe możliwości Rysunek 6.9. Bufor dodatkowy Bufor dodatkowy jest obszarem pamięci, którego używa NVero Express. W oknie Bufor dodatkowy można zmienić jego rozmiary. Z listy Metoda można wybrać: Konfiguracja automatyczna — rozmiar bufora pamięci RAM jest ustawiany  przez program. Konfiguracja ręczna — rozmiar bufora pamięci RAM jest określany przez  użytkownika. Można ją wprowadzić w polu Rozmiar bufora danych. Kliknij kartę Inne (rysunek 6.10). Zaznaczenie opcji Pokazuj stan licznika błędów niedopełnienia bufora po zakońcyzeniu nagrywania powoduje, że po zakończeniu nagrywania wyświetlona zVostanie informacja o liczbie operacji nagrywania wstrzymanycVh na skutek zbyt wolnego przesyłania danych do nagrywarki. Uaktywnienie opcji Pokazuj informację przed usuwaniem plików z kompilacji będzie chroniło przed przypadkowym usunięciem pliku z kompilaVcji. 84 Niezwykłe możliwości Rysunek 6.10. Ustawienia, których nie dało się zaliczyć d.o żadnej z kategorii Dwie dolne opcje powodują wyświetlanie pytania o wykonVanie wydruku kompilacji po zakończeniu zapisu i przed zamknięciem Vprojektu. Podsumowanie  Niektóre nagrywarki DVD nie obsługują formatu danych MVRW i uniemożliwiają korzystanie z programu InCD. Na karcie Pamięć tymczasowa można określić położenie i rozmiar bufora  — obszaru dysku twardego zarezerwowanego dla Nero.  Aby poprawić szybkość nagrywania płyt i zmniejszyć licVzbę sesji przerwanych z powodu błędu, często wykonuj defragmentację dysku twardego.  Overburning pozwala na zwiększenie pojemności płyty CD Vo kilka procent. Może spowodować uszkodzenie mechanizmu napędowego nagVrywarki. 85 Niezwykłe możliwości 86
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sam wypalam DVD
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: