Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 004696 14056539 na godz. na dobę w sumie
Samochód w firmie VAT PIT/CIT UoR Praktyczne wskazówki - ebook/pdf
Samochód w firmie VAT PIT/CIT UoR Praktyczne wskazówki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962554 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera szerokie omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem wydatków na auta wykorzystywane w działalności gospodarczej. Składają się na nią zarówno komentarze, jak i interpretacje oraz odpowiedzi ekspertów na pytania wynikające ze stosowania przepisów związanych z tym zagadnieniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S A M O C H Ó D W F I R M I E . V A T , C I T / P I T , U o R . P r a k t y c z n e w s k a z ó w k i e k s p e r t a Samochód w firmie VAT, CIT/PIT, UoR Praktyczne wskazówki eksperta B I B L I O T E K A F I N A N S O W O – K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 3 3 1 M O U Cena brutto 59,00 zł Samochód w fi rmie VAT, CIT/PIT, UoR Praktyczne wskazówki eksperta B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A WYDAWCA: Katarzyna Bednarska REDAKTOR PROWADZĄCY: Katarzyna Brzozowska KOORDYNATOR PRODUKCJI: Magdalena Huta KOREKTA: Zespół ISBN 978-83-269-6255-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Druk: MDruk Publikacja „Samochód w firmie VAT, CIT/PIT, UoR. Praktyczne wskazówki eksperta” chroniona jest prawem au- torskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Samochód w firmie VAT, CIT/PIT, UoR. Praktyczne wskazówki eksperta” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Spis treści Defi nicja samochodu na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kupno samochodu na potrzeby fi rmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ujęcie zakupu w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ujęcie korekty w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Amortyzacja samochodu będącego środkiem trwałym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Stawka obniżona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Stawka podwyższona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Stawka indywidualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Amortyzacja aut ciężarowych metodą degresywną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ujęcie amortyzacji w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rozliczanie kosztów paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Koszty eksploatacji samochodów będących majątkiem fi rmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ujęcie pozostałych kosztów eksploatacji środków trwałych w księdze rachunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Korzystanie z auta na podstawie umowy leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 AC – uwaga na limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 KOSZTY EKSPLOATACJI I WYKUPU AUTA Z LEASINGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wykup poleasingowego auta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ewidencja wykupu auta w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wydatki na eksploatację auta będącego środkiem trwałym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pozostałe koszty eksploatacji auta niebędącego środkiem trwałym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ujęcie pozostałych kosztów eksploatacji w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Koszty eksploatacji auta zastępczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Prywatny samochód w działalności gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wykorzystanie prywatnego samochodu przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Korzystanie z samochodu współmałżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Samochody pracowników na potrzeby służbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Samochody wykorzystywane w jazdach lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Używanie samochodu przez pracowników w jazdach zamiejscowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Sprzedaż i wycofanie samochodu z działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Odszkodowanie za samochód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Wykorzystanie fi rmowego auta do celów prywatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sposób dokumentowania liczby dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Koszty paliwa zapłacone przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Wynajem samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Wątpliwości dotyczące wykładni przepisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kwoty ryczałtu samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3 Spis treści Auta przekazane współpracownikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Dwa sposoby wyceny świadczeń nieodpłatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Auta elektryczne i pojemność skokowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Odliczanie VAT od aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Prywatny użytek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Nieodpłatne udostępnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Nabycie przed 1 kwietnia 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Odliczenie VAT od wydatków związanych z autem jest limitowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pełne odliczenie VAT nie dla wszystkich pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sposób wykorzystywania auta decyduje o wysokości odliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Warunkiem pełnego odliczenia jest prowadzenie ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Konieczna informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Konstrukcja pojazdu decyduje o odliczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Korekta wieloletnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Leasing korzysta z zasady ochrony praw nabytych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Odliczanie VAT od wydatków na paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Sankcja za brak informacji o pojazdach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o odliczaniu VAT od aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Naprawa samochodu poza krajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Rozliczanie leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Leasing fi nansowy to dostawa towarów, a operacyjny to usługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Ograniczone odliczanie VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Rodzaj leasingu decyduje o skutkach podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Przeniesienie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Bankowóz i wóz pogrzebowy a odliczenie VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Przewożenie pensji pracowników a odliczenie VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Rozliczenie sprzedaży auta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Obowiązek podatkowy w PCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Badanie techniczne samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Zakup auta a akcyza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Podatnik podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Przedmiot opodatkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Stawka podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Sposób zapłaty akcyzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Zwolnienia podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Interpretacje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Odliczanie VAT od samochodów demonstracyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Sporadyczne wykorzystywanie do potrzeb prywatnych auta a prawo zaliczania do kosztów podatkowych wydatków z nim związanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Opodatkowanie sprzedaży auta wykupionego z leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4 Spis treści Odpowiedzi ekspertów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Niektóre pojazdy z homologacją ciężarową pozwalają odliczać VAT od paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Prowadzenie działalności w domu nie pozwala na pełne odliczenie VAT od aut osobowych . . . . . . . . . . . . 105 Motorower kupiony na fi rmę z pełnym prawem do odliczenia VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Podatnik odliczy VAT z biletu za przejazd autostradą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 O wielkości odliczenia decyduje sposób wykorzystania pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Pojazdu konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu ładunków nie ujmujemy w deklaracji VAT-26 . . . . 109 Można odliczyć VAT z faktury za parking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Nie wszystkie zaświadczenia o przeprowadzonym przed 1 kwietnia 2014 r. badaniu auta są ważne . . . . 111 Do ewidencji przebiegu pojazdu nie trzeba dołączać innych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Pełne odliczenie VAT od aut osobowych tylko po spełnieniu kilku warunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Odliczenie VAT od auta z kratką tylko na podstawie homologacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Sprzedaż pojazdu może wymagać korekty odliczonego VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Wykorzystanie samochodu determinuje prawo do odliczenia podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Koszty wyciągnięcia ciągnika siodłowego z rowu oraz jego naprawy można zaliczyć do kup . . . . . . . . . . . . 118 Przejściowe zaprzestanie używania środka trwałego nie pozbawia amortyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 W przypadku użyczenia samochodu raty leasingowe nie mogą stanowić kosztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Samochód przeznaczony do odsprzedaży jest towarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5 Samochód w fi rmie Defi nicja samochodu na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym Na gruncie podatku dochodowego bardzo istotne jest rozróżnienie samochodu osobowego od samochodu niebędącego osobowym, ponieważ nie wszystkie wydatki związane z tym pierwszym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z zapisem art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych (dalej: ustawa o PIT) i art. 4a pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części prze- znaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: • klasyfi kowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozada- niowy, van lub • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: • agregat elektryczny/spawalniczy, • do prac wiertniczych, • koparka, koparka-spycharka, • • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, • żuraw samochodowy; ładowarka, d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Od 1 kwietnia 2014 roku ustawodawca wprowadził legalną defi nicję samochodu osobowego na potrzeby podatków dochodowych. Istotne znaczenie ma fragment „(…) pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”. Dzięki niemu pod tę defi nicję podlegają „pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h” (art. 2 pkt 33 Kodeksu drogowego), w tym quady, motocykle czy samochody osobowe. Dodatkowo wprost w ustawie został wprowadzony wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych – poprzednio wystarczającym dowodem były dokumenty zaświadczające, że pojazd jest pojazdem specjalnym. Zmiany te spowodowały jeszcze dokładniejsze ujednolicenie przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT z zapisami ustawy o VAT. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samochód w firmie VAT PIT/CIT UoR Praktyczne wskazówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: