Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00467 036570 17284575 na godz. na dobę w sumie
Samouczek języka angielskiego - ebook/pdf
Samouczek języka angielskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 317
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-433-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Podręcznik do samodzielnej nauki pomaga w opanowaniu języka angielskiego na podstawowym poziomie, niezbędnym do porozumiewania się w codziennych oraz okazjonalnych sytuacjach życiowych. Krok po kroku, opierając się na licznych, przejrzystych przykładach, tłumaczy kolejne trudności gramatyczne. Zawiera typowe dialogi o różnorodnej tematyce (wraz tłumaczeniami), niezbędne słownictwo, zagadnienia gramatyczne, ćwiczenia z kluczem oraz słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Konsultacje – doświadczony native speaker Jerome Prescott Knight.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Chapter four This is my flat Dialogue 1 D: Good afternoon, Mrs Moore! MM: Good afternoon, Dorota, how are you? D: I’m fine, thank you. Is Emily at home? MM: Yes, she is, come in! D: Hallo, Emily! E: Hallo, Dorota! Come to my room! D: It’s big and so light. E: Yes, I like reading here. There is a wardrobe. It’s very big. The bed and a lamp are next to it. The bed is very comfortable. There is a window. There are four flowerpots on the windowsill. There are bookshelves by the window. My desk is next to the bookshelves. I enjoy reading and I have got lots of books here. D: This room is beautiful indeed. Do you live here alone? E: Yes, my brother lives in the room next door. There is a table and a computer. He has got a bed, a wardrobe and shelves. He hasn’t got as many plants as I have, but he has more posters than me. D: Your plants are beautiful. You have green fingers. Vocabulary room – pokój wardrobe – szafa (na ubrania) bad – łóżko lamp – lampa comfortable – wygodny flowerpot – doniczka windowsill – parapet bookshelf – półka na książki by – przy, obok beautiful – piękny alone – sam, sama, samo indeed – naprawdę 44 Phrases How are you? – Jak się masz? Co słychać? Jak leci? I’m fine, thank you. – Dobrze, dziękuję. Come in! – Wejdź! I like reading here. – Lubię tu czytać. I enjoy reading. – Bardzo lubię czytać. My sister lives in the room next door. – Moja siostra mieszka w pokoju obok. He hasn’t got as many plants as I have. – On nie ma tyle roślin co ja. He has more posters than me. – On ma więcej plakatów niż ja. To have green fingers. (idom) – Mieć dobrą rękę do roślin. Grammar WHERE? (GDZIE?) – PREPOSITIONS OF PLACE Położenie określamy za pomocą prepositions, czyli przyimków. Do tej pory poznaliśmy dwa z nich: IN – w ON – na W tym rozdziale pojawiły się nowe prepositions, które pomogą w dokładniej- szym określeniu położenia różnych przedmiotów. Oto one: BY – przy, obok NEXT TO – przy, obok OVER – nad, powyżej UNDER – pod, poniżej ON THE LEFT – na lewo ON THE RIGHT – na prawo IN FRONT OF – przed BEHIND – za Położenie opisują również przysłówki – adverbs, np.: BETWEEN – pomiędzy Examples Where is the dress? The dress is in the wardrobe. Gdzie jest sukienka? Sukienka jest w szafie. Where is the book? The book is on the bookshelf. Gdzie jest książka? Książka jest na półce. 45 Where is the bookshelf? The bookshelf is by the window. Gdzie jest półka na książki? Półka na książki jest obok okna. Where is the window? The window is next to the bed. Gdzie jest okno? Okno jest obok łóżka. Where is the picture? The picture hangs over the bed. Gdzie jest obraz? Obraz wisi nad łóżkiem. Where is the doll? The doll is under the table. Gdzie jest lalka? Lalka jest pod stołem. Where is my favourite chair? My favourite chair is on the right. Gdzie jest moje ulubione krzesło? Moje ulubione krzesło jest po prawej. Where is the map? The map is in front of the blackboard. Gdzie jest mapa? Mapa jest przed tablicą. Where is my little sister? My sister stands behind my mother. Gdzie jest moja mała siostra? Moja siostra stoi za moją mamą. Where is the window? The window is between the bookshelf and the lamp. Gdzie jest okno? Okno jest pomiędzy półką na książki i lampą. Exercise 1. Przetłumacz zdania na język angielski: a. Krzesło znajduje się po lewej. b. Stół znajduje się pomiędzy krzesłami. c. Dwa lustra (mirrors) wiszą na ścianie. d. Coś jest pod stołem. e. Mama stoi (to stand) obok taty. f. Rower (bicycle) jest przed domem (house). g. Książka jest pod krzesłem. h. Doniczka jest na parapecie. i. j. Mikrofon jest na półce. k. Komputer jest obok mikrofonu. l. Czarna tablica jest obok białej tablicy. Lalka jest w szafie. 46 LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW NIEREGULARNYCH W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się, jak tworzyć liczbę mnogą rze- czowników – poprzez dodanie końcówki -s. Istnieją jednak takie przypadki, kiedy tej reguły nie da się zastosować. Poniżej przedstawiono listę rzeczowni- ków o nieregularnej liczbie mnogiej. SINGULAR shelf (półka) child (dziecko) man (mężczyzna) woman (kobieta) person (osoba) tooth (ząb) foot (stopa) mouse (mysz) knife (nóż) PLURAL shelves children men women people teeth feet mice knives Tych rzeczowników trzeba nauczyć się na pamięć (czyli by heart). Exercise 2. Utwórz liczbę mnogą od następujących rzeczowników: nóż mężczyzna żona stopa ząb osoba LET’S TALK! IDIOMY W ostatnim zdaniu Dialogu 1 pojawiło się stwierdzenie You have green fingers. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono: masz zielone palce, ale oczywiście nie to Dorota miała na myśli. Chodziło jej o to, że Emily wspaniale opiekuje się roślinami. Ten typ wyrażeń, których nie tłumaczymy dosłownie, nazywamy idiomami, po angielsku idioms. Polskim przykładem tego typu wyrażenia jest np. „kupić kota w worku”. 47 Text 1 This is Emily’s room. The room is big, and there are many things in here. There is a bed on the left. It’s very big and takes a lot of space. There is a window with a curtain above the bed. There are four flowerpots on the windowsill. Next to the bed there is a lamp. There are also bookshelves in this room. Between the bed and the bookshelves there is a wooden desk. A chair stands by the desk. It’s wooden too. There is a door on the right. The pictures hang on the wall next to the door. Vocabulary space – przestrzeń curtain – zasłona, firanka wooden – drewniany picture – obraz THE SAXON GENETIVE – DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI Dopełniacz saksoński używany jest przy określaniu posiadacza czegoś, ale tyl- ko w przypadku rzeczowników żywotnych, czyli ludzi i zwierząt. Konstrukcja dopełniacza saksońskiego polega na dodaniu do rzeczownika litery s po apostrofie. Gdy rzeczownik zakończony jest literą s, to na końcu takiego wyrazu stawia się jedynie apostrof. Examples Emily’s room – pokój Emily Michael’s book – książka Michaela cat’s bowl – miska kota the Simpsons’ house – dom Simpsonów Exercise 3. Jak powiesz po angielsku? lalka (doll) Moniki roślina Doroty plakat Michaela miska psa (dog) 48 Dialogue 2 E: Do you live in a detached house? D: No, I don’t. I live in a block of flats. I live on the first floor. E: Is your flat big? D: My flat consists of five rooms, a kitchen, a bathroom, and a cor- ridor. There is also a balcony, but it’s not very big. E: Five rooms! That’s a lot! D: Everybody has their own room. My room is not big, but it’s cosy. I usu- ally study there. Sometimes I read books or listen to music. My sister has got her own room too. She plays there. She’s got lots of toys. My par- ents have a bedroom and a living room. In the bedroom there is a bed, wardrobe and a mirror. In the living room there is an armchair and a sofa. There is also a TV-set. We often watch films together. Many pictures hang on the wall in the living room. My mum is a painter. My father is a programmer and he works a lot. He has his own room, where he works. He has got a table and, of course, a computer. There are also bookshelves and many, many arch-files. We have a big kitchen too. There is a table and chairs around it. In the kitchen we can cook and eat. In the bathroom we can have a bath or take a shower. E: I live in detached house. We also have five rooms, a kitchen, a bathroom and a terrace. We have a cellar and a garden as well. The garden is big and beautiful. Vocabulary block of flats – blok mieszkalny first – pierwszy floor – piętro flat – mieszkanie to consist of – składać się z kitchen – kuchnia bathroom – łazienka corridor – korytarz balcony – balkon cosy – przytulny to listen to – słuchać (czegoś) toys – zabawki 49 to play – bawić się bedroom – sypialnia living-room – salon mirror – lustro armchair – fotel sofa – sofa couch – tapczan carpet – dywan ceiling – sufit radiator – kaloryfer garage – garaż to take a bath – brać kąpiel to take a shower – brać prysznic terrace – taras cellar – piwnica garden – ogród *** ground floor – parter stairs – schody wide – szeroki narrow – wąski Grammar THERE IS, THERE ARE – PYTANIA I PRZECZENIA W poprzednim rozdziale poznaliśmy wyrażenia znajduje się / znajdują się, czyli there is / there are. Były one często używane również w tym rozdziale. Examples There is a TV set in the living room. – W salonie znajduje się telewizor. There are bookshelves in my father’s room. – W pokoju mojego taty znajdują się półki na książki. Jak już wiemy, w języku angielskim pytania tworzy się, stosując szyk przestawny, czyli inwersję. W przypadku there is i there are polega to na przestawieniu odpo- wiednio is lub are na pierwsze miejsce w zdaniu, przed there. Examples There is a TV set in the living room. – W salonie znajduje się telewizor. Is there a TV set in the living room? – Czy w salonie znajduje się telewizor? Yes, there is a TV set in the living room. – Tak, w salonie znajduje się telewizor. Yes, there is. – Tak, jest. 50 No, there is not a TV set in the living room. – Nie, w salonie nie ma telewizora. No, there is not. – Nie, nie ma. / No, there isn’t. – Nie, nie ma. Zazwyczaj używa się krótkich odpowiedzi, a więc: Yes, there is. / No, there isn’t. Exercises 4. Utwórz pytania, używając wyrażenia there is lub there are oraz wyrazów: computer, Michael, room a. window, classroom b. c. desk, microphone d. many, books, bookshelf e. f. sofa, armchair, living room rooms, six, house Odpowiedz na powyższe pytania twierdząco lub przecząco (pełnym zdaniem oraz wersją skróconą). Text 2 There are five rooms in Dorota’s flat. This is her parents’ bedroom. This is a bed and that is a mirror. The mirror hangs there, on the wall. This is Monica’s room. She often plays here. This is her teddy bear. That is her doll. It lies under the bed. And that thing on the desk is Monica’s book. These are plants. These are Monica’s plants. There are plants in the other room too. Those plants belong to Dorota. Vocabulary belong to – należeć do the other – drugi teddy bear – miś (zabawka) to lie – leżeć doll – lalka thing – rzecz 51 THIS AND THAT, THESE AND THOSE – ZAIMKI WSKAZUJĄCE, CZYLI DETERMINERS Zaimki wskazujące this i that oznaczają odpowiednio: to i tamto. This używamy gdy rzecz, osoba lub zwierzę, o którym mówimy, jest blisko, czyli it’s here (to jest tutaj). That – gdy dany obiekt znajduje się w pewnym oddaleniu, a więc it’s there (to jest tam). Zaimki wskazujące these i those są odpowiednikami this i that w liczbie mno- giej. This i these używa się w stosunku do rzeczy lub osób znajdujących się w pobliżu osoby, która o nich mówi. That i those używa się w stosunku do rzeczy lub osób znajdujących się w oddaleniu od osoby, która o nich mówi. Examples This is my book. – To jest moja książka. These are my books. – To są moje książki. That is her doll. – Tamta lalka jest jej. Those are her toys. – Tamte zabawki są jej. (dosł. Tamte są jej zabawki) This girl is Polish. – Ta dziewczyna jest Polką. These girls are Polish. – Te dziewczyny są Polkami. That boy is English. – Tamten chłopak jest Anglikiem. Those boys are English. – Tamci chłopcy są Anglikami. This cat is black. – Ten kot jest czarny. These cats are black. – Te koty są czarne. That dog is white. – Tamten pies jest biały. Those dogs are white. – Tamte psy są białe. Exercise 5. Przetłumacz na język angielski a. To są moje książki, tamte książki są jego. b. Ta szkoła jest nowa, tamta jest stara. c. Czy to jest twoja lalka? Nie, to jest lalka Moniki. d. Tamten rower jest mój. (Tamten jest mój rower) e. To i tamto. f. Czy tamten mężczyzna uczy niemieckiego? g. Te pokoje są duże. 52 h. Tamten pokój jest Doroty. i. To są rośliny Doroty. One są piękne. ZAIMKI OSOBOWE PEŁNIĄCE ROLĘ DOPEŁNIENIA W rozdziale pierwszym poznaliśmy zaimki osobowe pełniące w zdaniu rolę podmiotu. W tej części rozdziału czwartego poznamy zaimki osobowe pełniące rolę dopełnienia. Oto one: Zaimek osobowy pełniący Zaimek osobowy pełniący rolę rolę podmiotu I you he she it we you they dopełnienia me – mi, mnie you – tobie, ciebie him – jemu, jego, go, niego, mu, nim her – jej, ją it – jego, to us – nam, nas you – wam, was them – im, ich Examples You give me the pen. – Ty dajesz mi pióro. I love you. – Kocham ciebie. Do you miss her? – Czy brakuje ci jej? I admire him. – Podziwiam go. He helps us. – On nam pomaga. I do it for you. – Robię to dla was. There are my parents. Do you see them? – Tam są moi rodzice. Widzisz ich? Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia występują zazwyczaj po czasowniku lub przyimku, np. I see you. – Widzę ciebie. (zaimek osobowy dopełnienia po czasowniku) I rely on you. – Polegam na tobie. (zaimek osobowy dopełnienia po przyimku) 53 Exercises 6. Wstaw odpowiednie zaimki osobowe w wolne miejsca i przetłumacz zda- nia: a. Look at .............. (nich). b. Give it to …………. (jej). c. Don’t touch …………. (tego). d. I miss ………………. (nim). I don’t love .................. (ciebie). e. f. I always go with ……………. (nimi). 7. Wstaw zaimki osobowe w wolne miejsca. Przetłumacz zdania na język pol- ski. a. These are Dorota’s plants. They belong to (należą)…………. b. This is Michael’s bicycle. It belongs to …………… c. You are my friend. I rely on ………………. d. This is my little sister. She goes to the kindergarten with ......... e. This is my computer. I often use …………………… f. These are my books. I often read ………………… g. Those plants are mine. I water (podlewam) …………every two days. Revision 1. Przetłumacz zdania na język angielski: a. Dorota ma swój własny pokój. To pokój Doroty. Dorota go lubi. b. Czy to książka Emily? Nie, ona jest Michaela. On często ją czyta. c. W klasie są uczniowie. Czy ich widzisz? d. Tamte fotele są jej rodziców. Nie dotykaj ich. e. W pokoju Emily jest wiele roślin. Ona często je podlewa. f. Mam pięć dużych półek. Jedna jest mojego brata. g. Ta zabawka jest Moniki. Monika jej nie lubi. h. To jest dom rodziny Moore. Oni tu mieszkają. 2. Przetłumacz poniższy tekst na język polski: Emily lives in a detached house. Her room is big. There are a wardrobe, a bed, two bookshelves and a lamp. Emily has many plants. There are four flower- pots on the windowsill. Michael doesn’t like plants. There is a computer in his room. Dorota lives in a block of flats on the first floor. There are no posters in the liv- ing room. There are many pictures on the walls. Their flat consists of five rooms, a kitchen and a bathroom. Dorota’s father has got his own room. He works there. Dorota’s parents have a bedroom too. There is a TV set in the living room. They 54 all watch TV there. In the kitchen they cook and eat. In the bathroom they take a shower or a bath. Co powinnaś/powinieneś umieć po przerobieniu rozdziału czwartego? określić położenie przedmiotów • • mówić o posiadaniu • tworzyć liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samouczek języka angielskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: