Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 006596 14489330 na godz. na dobę w sumie
Ściany w budownictwie jednorodzinnym - ebook/pdf
Ściany w budownictwie jednorodzinnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 53
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-128-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dokument elektroniczny Ściany w budownictwie jednorodzinnym zawiera praktyczne informacje dotyczące metod obliczeniowych ścian oraz wyboru materiałów do ich konstrukcji z uwzględnieniem różnych grup materiałowych.
Praktyczny dokument w formacie pdf!

Tematyka:
Dokument elektroniczny Ściany w budownictwie jednorodzinnym zawiera praktyczne informacje dotyczące wyboru materiałów do konstrukcji ścian z uwzględnieniem różnych grup materiałowych: ceramika, silikaty, betony komórkowe, drewno, izolacje, etc.
Przedstawiono również metody obliczeniowe ścian tj. rozkład obciążeń i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Szeroko opisane zostały również zagadnienia fizyki budowli z uwzględnieniem termomdernizacji budynków jednorodzinnych.
Dokument zawiera również wskazówki dotyczące wykonywania pionowych przegród budowlanych oraz wskazuje najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze.

Publikacja przeznaczona jest dla inżynierów i architektów zajmujących się projektowaniem budynków jednorodzinnych jak i innych obiektów kubaturowych. Publikacja może być też przydatna inwestorowi prywatnemu planującemu budowę.

Fachowosc publikacji zapewniona jest przez wysokiej klasy specjaliste - dr inż. Piotra Łobodę, konstruktora, zatrudnionego od 1972 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w Katedrze Procesow Budowlanych na Wydziale Budownictwa, projektanta konstrukcji wielu obiektów budowlanych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dr inż. Piotr Łoboga Ściany w budownictwie jednorodzinnym Jak i z czego budować i o w t c n w o d u B +1);9*7,91+691--,4,1; +FOHECDJ ! 15* ! # 9O@=ME?JM8AH=C,=IDBAH5F K5A=JHI= 9=HI=M= JA ## !$$ ## !$B=N   Copyright © 2011 MMM@=IDBAHFMMM K@EBF ISBN 978-83-7537-128-4 4A@=JH@FMEA@E=O)H=@EKIHMIE Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559 36 00~05, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl; www.budinfo.pl A=EHMIE(@=IDBAHF HAJ=2HBAI=A EKHHAJO-,;64 -@O?=)H=@EKIHMIE Korekta: Profesjonalne biuro korekty EDYTOR Skład: Krzysztof Zabielski 5=@HOIJB= EAIE 9IAEA FH=M= =IJHA@A FH=M @ JOJKK E E?A?E AIJ M=I ?E ,=IDBAH 0@EC J@ FEM=EA FHA@HKMOM=EA E HFMIA?DE=EA ?= ?E K BH=CAJM EEAIA FK E=?E HMEA@ = E=?D =CAJO?O?D E AAJHE?O?D A C@O 9O@=M?O AIJ = HEA AMCF@K=IJ=AE=OMFIEFH=MEAH=EAA@EJAEJAHFHAJ=?AFHAFEIM9O@=ME?JM EAFIE@FMEA@E= ?E==EAI?AEBH=?A MMM@=IDBAHF Copyright © 2011 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ 2 1.4)+- +1);9*7,91+691--,4,1; 1.4)+- 521564-+1 1BH=?A! 5FEIJHA ?E! 1BH=?A=KJHA !9O=FEJCH=M 9FHM=@AEA# ,=ACA# 6H?DFJAHEE$ !4@=AI?E=M K@O=?DA@H@EO?D =JAHE=O@ K@MO ?E= # E?AE=IJ=JO?MOJHO= ?EMA # ?E @AE= ! # E?AE=IJ=JO?MOJHO=I?EMA $=C=@EAE=BEO?A@JO? ?A ?E=! 6AH@AHE=?= K@OMA@H@EO?D! CA=I=@OMO=E= ?E= +1IJA 1@O ?AC K@M=?OE@MEA?O@OA=JEMAIJH=# EJAH=JKH=#! MMM@=IDBAHF Copyright © 2011 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ ! 3 1.4)+- +1);9*7,91+691--,4,1; 1.4)+-)764- 2EJH @= ` @JH E@OEAH IJHKJH @  H 2H=?KA = 2EJA?DE?A IEAM/EME?=?DM=JA@HA2H?AIM*K@M=O?D=9O@E=A*K@ME?JM= A?EA=IJ=MEIKIJ=HIACMO=@M?O 2HAJ=JIJHK?EMEAK EAJM K@M=O?D=IJ=AMIFFH=?K ?OCHKF =FHO= EO?D=H?DEJAJM 5FA?=EKAIEFF=@JM=HAIEAIAHHKE=A?DHOHAM=?EEHAMEJ=E =?E = OJM =H?DEJAJKHO A I?ACO KMCF@EAEA IJHK?E @HAME= O?DI?ACEA=IO?O?DIJHK?E?EAIEAIE?D 1JAHAIKAIEFF=@JME =OEJHM= ?E E@AIJHK? IJHK?EKHMO?DAA AJM MOIJHK =H?DEJAJE?AC H= =C=@EAE=E ECE?OE E ?DH FHA@H ECE? )KJHE?O?DAIFAHJOEFH=?M=FHAJMO?D=HAIKHAM=HO=?E?DH O E = AFEA?=E= AAAJM IJHK?OO?D M EAJ=?D = OJMO?D E M=KIE @ J 2I?OIE?DM 2I?OEA=K 2E=IJMIEM*HACK @HAM E=O?D ?E=?D= I=HA I=EJF 9O=@M?=M2@OFMO5JK@EKIAHM=?E= OJM)H?DEJAJKHOE7H =EIJOE=9O@E=A)H?DEJAJKHO2EJA?DEE IEAM/EME?=?D !9;)216/4)9 95)91 79)/) 24;), ,-.11+) MMM@=IDBAHF Copyright © 2011 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ 4 4,)-+1)9*7,91+691--,4,1; +1);9*7,91+691--,4,1; !4,)-+1)9*7,;)+0 -,4,1;+0 ?E==FHACH@FEMOIJ=ME=IEFIAHACMO=C=JHAI F@IJ=M @E?D=IOBE=?E =?F ?EA ?E=O@EAEIEF _AMCF@K=BK?FIJHK?O  ?E=O AIJHK?OA ?E=OEA AEAIJHK?OAK I= A ?E=O ?E=E@E=MA _AMCF@K=KIOJKM=EAMIJIKK@FHAIJHAE K@OK ?E=OAMFJHA ?E=OMAMFJHA _AMCF@K=KIOJKM=EAMIJIKK@FEKJAHAK ?E=OFHOEAE= ?E=O=@EAE= ?E=O@=?DMA=MAIJ?MA=AE?MAEJF _AMCF@K=IJHK?F ?E=OA@H@AA@M=HIJMMA ?E=OMEAM=HIJMMA ?E=OMEAM=HIJMMAFKIJ FMEAJH  ?E=O=@KHMA FHAIAE= _AMCF@K==JAHE=IJHK?E ?E=O ?E=O=EAA ?E=O@HAME=A ?E=OJMHOM@HAMF?D@O?D ?E=O?AH=E?A ?E=O AJMAK @A AJMA ?E=OAE?D AJMHMO?D MMM@=IDBAHF Copyright © 2011 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ 8 4,)-+1)9*7,91+691--,4,1; +1);9*7,91+691--,4,1; ?E=OMOH M?AAJMO?DM=FEAO?DECEFIMO?D ?E=OAI=EMOH MI=O?D ?E=OJMHOMIJK?O?D ?E=OIJHK?EEAI=AMEA=JAHE=MA =MOE=FMO@IO?DF@E=MH@=M ?E=AIJMEAA=EAJHAMO=C= MO= EAE=K AJ=H= ?E=O = C FHAI  ?E @AE= FEMA ?D EAMOK?A I EA H@=A ?E @AFF=H?EAEAE= ?E=OFHOEAE=F=H?EAK II=EAME=JHKHFH@ IJHK?E@=?DKEJF 2@ FF?EA ?E=O A HKEA =A@O ?E=F JH= FH? BK?E BEO?A FHACH@OFAEHMEA@BK?AKIJHK AC@=EO?DAAAJM K@OKF IJHFM AAAJM =JA I?D@MO?D @=?DM =M EJF ?E== J= FHAIE =JA ?E @AE=CMEAFEMAF?D@ ?A@=IOM=IAH=@EO?DAA AJM EAJK 9 JO JA ?EA ?E== EA = I= = FHAIE M =I=@EA MO ?EA ?E @AE= @ =IO M=IA K ? =MO@A @@=JMA ?E @AE= MOE= ?A BK?EKIJOMEAE= @FMEA@E ?E=O @E=MA I M =I=@EA MO ?EA FHACH@=E FEMOE MAM JH K@OK K FEAI?AE= MOI ?E EAFHAH=?= ?A MOI ?E @OC=?E E FHAI IJIKM EAMEAEA ?E @AE= F?D@ ?A MO ?EA @ =IO M=IA 9 @H@EAEK @ @M?D FFHA@E?D ?E=O @E=MA @= @AJM=K FHA K@MOM= AMFOMK=EAAAAJOIJHK?E 2HOFJO FMIA?DEA F@E= = ?E=O A E I= A EA M FAE @FME=@= HA?OMEIJ ?E9A MIF?AIO?D K@O=?D A@H@EO?D IJHFO F=HJA I = MEA?=?D M@MO?D?=MAJFHOE?DA@EAHKMOF=H?EKFM@KA@ @E=OM=EA=MEA?A=MIAMA?EE= ?E=OKIOJKM=AHMACA@EA HKK HFEF?E= =?= J @A M FHOF=@K A@EAHKMO?D EJO M=O?DIJHFMF=HJO?D=MEA?=?D M@MO?D ?E==EA =?OEEA F@ ?=IJHK?O F@FH JACIJHFKAIJMHA?OMEIJ ?EJOIJHFAFHO= EAM?F ?E ?E @=JH=? ?JOI=O?D=H=JAH ?E=OI= A) O ?E== C= OK===I= KIE= O@@O=JM==@IJHK?EIJHFK 9 IJHF=?D EJOM=O?D A @O=J=?E F@IJ=MMO FH AA AIJ EA ? I=?M=E=MEA ?E FHOF=@= ?AC = ?E=F = F?D@ ?AC @ IJHFK ?E @AE=2H AJA@=HME =MIFI ?EIOK KFHI?O9FHO F=@K IJHK?E FHIJO?D @ =E?D =E?= IEF @O A@H@EA IJIKA IEF FHAM=@EAIFI KFHI?O, FMIA?DEAIJIM= MJ=E?DFHOF=@=?D =I=@FFHA@IJ=ME=HOI! MMM@=IDBAHF Copyright © 2011 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ 9 4,)-+1)9*7,91+691--,4,1; +1);9*7,91+691--,4,1; 4OI!=I=@= H@E=K ?E @A @= IJHFM EJOM=O?D F=HJO?D = MEA?=?D )`@=IJHFMF=HJO?DA@EAHKM *`@=IJHFMF=HJO?D@MKEAHKM C@EA ` ?E== =IJHFK=(cid:18)AE=FHAJMAC ` ?E==EA =EA@@O=JM==@IJHFK ` ?E==EA =@@O=JM==@IJHFK `HFE(cid:27)J IJHFKE(cid:27)@O ?E==E OE ME K ?=H=FHAJM=E=IJHK?EKHMO?D!@FKI?= ?E @=EA EA O?D ?E= EA@@O=JM=O?D =IJFF?O ?E @AEA @ IJHFK = HMEAHEAH@OE@AM=OF=I=IAH ?EHMA!HFEF J ?EIJHFK,=IJHFMCFIJ@A HMO?DAIJJ?DO =M=HJ EA?=MO@=EM JO?D FHOF=@=?D =A@= O FHOM= H=?A M=HJ HM ! M=HJ ?E ?E @AE=@IJHFK=IH= ?E=F  2@E== ?E=OAM1JHAEMAM1JHA EA K@E=IJHA@AHOJAHEKF@E=K AIJKIOJKM=EAFHACH@OMCF@AFHAIJHAEAMFJHA9O=C=E=IJ=ME=A K H@= ?E= H@E IEF =I=@E? 9 FHOF=@K ?E= MAM1JHO?D M=I?= @EA ?O?D FEAI?AE= F@ O BH?EA I J MO=C=E= MCMAEAHA?D=H=JAHAIJHK?OO9O=C=E=@JO? ?AIAHHK E=A E=?O ?E I?D@ M JO FHOF=@K = F= @=IO @A MO JEA MO=C= HA A E=?O ?E =KIJO?A ?E=O AM1JHA FAE BK?F IJHK?O = ?E=O A K I= A = F=@J E=?O FHAIJHAE MAMFJHA@ H@MEI=AMFJHAC 2@E== ?E=OFHOEAE=E=@EAE= F@OJM=OAIJ@@E=OM=EAF@@= K@M=AC2@@A K@M=A?OECHKJ@@E=KA= ?E=FA?D=E?EA= F=H?EAFM@K ?ACE=EAK MOFEAH=EAMOM=AMJOFHOF=@K=MEI=E HMOE@@E=OM=EACHKJK= ?E=F=HMEA@?D=H=JAHBEO?OE?DAE ?O M CMA EAHA @EFE M@EA =M=HJA M E ?E=O =@EAE= MOEAEOMFOM AF HA@EEAF@AC= ?E=O=MA I M=I=@EA ?E==EAMFJHOE=@EAE=JHAFH?IJ= @=H@MO?D@@E=OM=F@AC= @@=JM@@E=OM=E@IJHK?E@=?DK MMM@=IDBAHF Copyright © 2011 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ F@E= ?E= 10 4,)-+1)9*7,91+691--,4,1; +1);9*7,91+691--,4,1; 2@E= ?E= A MCF@K = IJHK?F EA MO=C= M =I=@EA AJ=H= 2@IJ=MMA JOFO ?E=M JO F@E=A FHA@IJ=ME = HOI ! ?E=O JA@= AIJ=ME= M @MO?D BECKH=?=?D =JAHE=MO?D F@ M=HKEA KOI=E= F@ @=O?D?A?D 4OI! 2@IJ=MMAJOFO ?E=M K@ME?JMEA ) ?E==A@M=HIJMM= * ?E==MEAM=HIJMM=AMFJH= AFKIJEFMEAJHA + ?E==MEAM=HIJMM=AMFJH=FKIJ FMEAJH C@EA JJM`@FMEA@EJOAM(cid:27)JHOEMAMAJHO M`M=HIJM=KHK MB`M=HIJM=B=JKHM=AAM=?O= EM=HIJM=E=?E?EAFA F`FKIJ=FMEAJH=MAJO=?O= =HOIKKEAFHA@IJ=ME ?E=E=8KHMA IJIM=A A?EAH=@2AE= HF EAFAA FHACH@O ?OE FHAFEAHAE= E AIJ IJIM== M FEME?=?D FEAI?AE=?D CIF@=H?O?D = ?=I=E = F@FH= AAAJM @=?DMO?D M IJHF@=?D=?DMAJOM=O?D ?E=E JAMOOM=@=M =I=@EA @M O?D=JAHE=MEAFMEOA O ?E @=AF=@=IFM=I ?E=OFAE ?AHFFHAIA M@=?DA@H@EO?DMOKAIEF=?F ?EA MFIJ=?EMEABH=JMAIJ=HEEAA@= ?E=AMFJHO?DK IJ=JA I=O?DMFHOF=@K ?E=MAMFJHO?D MMM@=IDBAHF Copyright © 2011 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ściany w budownictwie jednorodzinnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: