Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00367 007147 14485567 na godz. na dobę w sumie
Sekret pięknej aktorki - ebook/pdf
Sekret pięknej aktorki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 153
Wydawca: Harlequin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-238-8247-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> romans
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Rhianna Carlow, znana aktorka, przyjeżdża po latach do Penvarnon House w Kornwalii na ślub swojej przyjaciółki. To również podróż w świat wspomnień trudnego dzieciństwa, które Rhianna spędziła tam jako sierota wychowywana przez apodyktyczną ciotkę. Na ślub przybywa też obecny młody właściciel posiadłości, Diaz Penvarnon, który odegrał znaczącą rolę w przykrych wydarzeniach w życiu Rhianny. Wówczas otaczały ją niechęć, plotki i rodzinne sekrety. Teraz czekają ją jeszcze bardziej dramatyczne wydarzenia...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sekret pięknej aktorki Rhianna Carlow, znana aktorka, przyje(cid:276)d(cid:276)a po latach do Penvarnon House w Kornwalii na (cid:264)lub swojej przyjaciółki. To równie(cid:276) podró(cid:276) w (cid:264)wiat wspomnień trudnego dzieciństwa, które Rhianna spędziła tam jako sierota wychowywana przez apodyktyczną ciotkę. Na (cid:264)lub przybywa te(cid:276) obecny młody wła(cid:264)ciciel posiadło(cid:264)ci, Diaz Penvarnon, który odegrał znaczącą rolę w przykrych wydarzeniach w (cid:276)yciu Rhianny. Wówczas otaczały ją niechęć, plotki i rodzinne sekrety. Teraz czekają ją jeszcze bardziej dramatyczne wydarzenia... m e n a e c o d a n b u l (cid:263) W tym miesiącu polecamy: Gorący Romans (cid:263)lub nad oceanem (cid:263) l u b n a d o c e a n e m i k r o t k a j e n k ę i p t e r k e S 313 Sara Craven Sekret pięknej aktorki p o (cid:276) ą d a n i e J o r k u r m ę w N o w y m Z a m i e r z a p o (cid:264) l u b i ć s z ą k a n d y d a t k ę t a t e c z n i e u w o l n i ć d a w n o n i e w i d z i a n ą c ó r k ą t a n a w i a z n a l e (cid:274) ć ł a n a p i ę k n ą , k t ó r a w y r o s t e g o , w ł a s n y p l a n c o d o i e r p n i u . i ę w s t y m m i e s i ą c u p o l e c a m y : (cid:263) w i a t o w e ¯ y c i e E k s t r a r e a d o r t o r Sara Craven Sekret pięknej aktorki Tłumaczyła Ewa Bobocińska Tytuł oryginału: Ruthless Awakening Pierwsze wydanie: Harlequin Mills Boon Limited, 2009 Redaktor serii: Małgorzata Pogoda Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Pogoda Korekta: Jolanta Spodar ã 2009 by Sara Craven ã for the Polish edition by Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises sp. z o.o., Warszawa 2011 Wszystkie prawa zastrzez˙one, łącznie z prawem reprodukcji części lub całości dzieła w jakiejkolwiek formie. Wydanie niniejsze zostało opublikowane w porozumieniu z Harlequin Enterprises II B.V. Wszystkie postacie w tej ksiąz˙ce są fikcyjne. Jakiekolwiek podobieństwo do osób rzeczywistych – z˙ywych lub umarłych – jest całkowicie przypadkowe. Znak firmowy Wydawnictwa Harlequin i znak serii Harlequin Światowe Z˙ycie Ekstra są zastrzez˙one. Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises sp. z o.o. 00-975 Warszawa, ul. Starościńska 1B lokal 24-25 Skład i łamanie: COMPTEXTÒ, Warszawa ISBN 978-83-238-8247-3 ŚWIATOWE Z˙YCIE EKSTRA – 313 ROZDZIAŁ PIERWSZY Kiedy pociąg z Londynu minął Tamar, niepokój Rhianny zmienił się w panikę. Nie powinnam uczestniczyć w tym ślubie, po- myślała z rozpaczą. Nie mam prawa stać w koś- ciele Polkernick i patrzeć, jak Carrie wychodzi za Simona. Wiedziałam o tym, zanim jeszcze do- stałam zaproszenie. I zanim dano mi niedwuznacz- nie do zrozumienia, z˙e będę niepoz˙ądanym goś- ciem. Więc jak to moz˙liwe, z˙e siedzę w pociągu zmierzającym do Kornwalii? Od chwili ogłoszenia zaręczyn Rhianna zaczęła zastanawiać się nad jakąś wiarygodną wymówką, pozwalającą jej wymigać się od udziału w ceremo- nii. Tymczasem Carrie zaskoczyła ją telefonem, z˙e przyjez˙dz˙a do Londynu, aby skompletować wyprawę ślubną, i zaprosiła Rhiannę na wieczór panieński. – Musisz koniecznie przyjść! – Jej roześmiany głos był pełen entuzjazmu. – To moz˙e być nasze ostatnie spotkanie, bo Simon dostał pracę w Cape Town. Bóg jeden wie, kiedy wrócimy do Wielkiej Brytanii. – W Cape Town? Nie wiedziałam, z˙e Simon... z˙e zamierzacie wyjechać. 6 SARA CRAVEN Nawet jej o tym nie wspomniał... – Och, wcale tego nie planowaliśmy – odparła Carrie swobodnie. – W firmie jednego ze znajo- mych Diaza zwolniło się akurat stanowisko i za- oferował je Simonowi. Oferta była tak dobra, z˙e nie mógł jej odrzucić. Diaz... Tak, to musiała być sprawka Diaza, pomyślała Rhianna. Z˙ołądek ścisnął jej się boleśnie. Postarał się, z˙eby Simon został odesłany na bezpieczną odległość. I dopilnował, aby jego kuzynka Carrie mogła przejść główną nawą dwunastowiecznego, wiejskiego kościółka i połączyć się węzłem mał- z˙eńskim z męz˙czyzną, którego uwielbiała od dziecka. Rhianna z bólem serca patrzyła na śliczną, pro- mieniejącą szczęściem twarz i rozmarzone oczy Carrie, bo wiedziała, z˙e z łatwością mogłaby zmie- nić radość przyjaciółki w prawdziwy koszmar. – Obiecaj, z˙e przyjedziesz na ślub – prosiła Carrie. – Bardzo potrzebuję twojego wsparcia. Obie mamuśki krąz˙ą wokół siebie z odbezpieczo- ną bronią, gotowe skoczyć sobie do gardeł. Zoba- czysz, zanim Wielki Dzień dobiegnie końca, pole- je się krew. Rhianna nie mogła odrzucić prośby Carrie, po- niewaz˙ była jej przyjaciółką. Pierwszą prawdziwą przyjaciółką w z˙yciu Rhianny i jedyną osobą w Penvarnon, która zawsze była dla niej dobra. Skoro więc Carrie jej potrzebowała, to nic nie SEKRET PIĘKNEJ AKTORKI 7 mogło powstrzymać Rhianny przed przyjazdem na ten ślub. Nic i nikt, nawet Diaz. Zresztą Diaza najprawdopodobniej nie będzie. Wróci do Ameryki Południowej, święcie przeko- nany, z˙e jego rozkazy zostaną wykonane nawet pod jego nieobecność. Pozostali mieszkańcy wielkiego, wznoszącego się na cyplu domu z szarego kamienia nie będą uszczęśliwieni jej przyjazdem, ale nikt z nich nie wyrządzi jej juz˙ krzywdy. Nikt nie będzie patrzył na nią z góry i traktował jej jak intruza. Ten etap z˙ycia nalez˙ał juz˙ do przeszłości. Poniewaz˙ Rhianna Carlow nie była juz˙ chu- dym, osieroconym dzieckiem, niechcianą siostrze- nicą gospodyni, z którą Caroline Seymour, córka rezydentów Penvarnon House, niespodziewanie i wbrew protestom zatroskanej rodziny uparła się zaprzyjaźnić. Obecnie Rhianna Carlow była popularną aktor- ką telewizyjną, gwiazdą obsypanego nagrodami serialu Duma zamku. Odniosła sukces, jej twarz była rozpoznawana. Wiedziała z doświadczenia, z˙e to tylko kwestia czasu, zanim ktoś ze współpa- saz˙erów poprosi ją o autograf albo zgodę na wspól- ne zdjęcie. Zawsze tak było. A ona z promiennym uśmiechem spełniała prośbę, aby później zachwy- cano się uprzejmością i urokiem wielkiej gwiazdy. Zaraz wykona kolejne przedstawienie. To nie będzie trudne zadanie. Natomiast pojutrze Rhianna Carlow będzie mu- 8 SARA CRAVEN siała wznieść się na wyz˙yny aktorstwa, aby z nie- wzruszoną miną i bez protestu przyglądać się, jak Carrie zostaje z˙oną Simona. Słuchać, jak Simon publicznie wyrzeka się innych kobiet, wśród nich i jej, Rhianny. I milczeć, pomimo gniewu i bólu, ale przede wszystkim ogromnego niepokoju o Carrie. Kaz˙dy nerw w ciele Rhianny będzie się doma- gał, by wstała z miejsca i zaczęła krzyczeć. Ale tak się nie stanie. Bo czy mogłaby powiedzieć prawdę, a potem patrzeć, jak z jasnej twarzy Carrie powoli znika blask, w miarę jak dociera do niej świado- mość głębokiej zdrady Simona? Carrie zawsze była słoneczną dziewczyną, roz- świetloną wewnętrznym światłem, jasnowłosą i pogodną. Dlatego tak bardzo pociągała Rhiannę. Rekompensowała jej nieprzejednany chłód ciotki Kezii i graniczącą z wrogością wyniosłość pozo- stałych mieszkańców Penvarnon House. I to juz˙ od pierwszego dnia, pomyślała Rhianna. Była wtedy dwunastoletnią, chudą dziewczynką i stała, drz˙ąc z zimna na szczycie schodów. Pamię- tała okropne poczucie winy, bo świadomie złamała jedną z podstawowych zasad ciotki, z˙eby nigdy, ale to nigdy nie wchodziła do Penvarnon House i jego ogrodów. Jej całym światem miało być małe, upiornie schludne mieszkanie ciotki przerobione z dawnych stajni. – Powinnaś być wdzięczna pani Seymour, z˙e w ogóle zgodziła się na twój pobyt tutaj, to wielkie SEKRET PIĘKNEJ AKTORKI 9 ustępstwo z jej strony – powiedziała surowo ciotka Kazia. – Ale postawiła warunek, z˙e będziesz prze- bywała wyłącznie na terenie przeznaczonym dla słuz˙by. Rozumiesz? Nie, nie rozumiem! – pomyślała wówczas Rhianna buntowniczo. Nie rozumiem, dlaczego mamusia musiała umrzeć i dlaczego nie mogłam zostać z państwem Jessop, którzy chcieli się mną zaopiekować. Nie rozumiem, dlaczego po mnie przyjechałaś i przywiozłaś tu, gdzie nikt mnie nie chce, a ty najmniej ze wszystkich. Do tego ogrom- nego domu otoczonego ze wszystkich stron mo- rzem. Do domu, w którym nie chciałam się znaleźć. Rhianna nie zamierzała być nieposłuszna, ale po paru minutach znudziło ją puste, wybrukowane kocimi łbami podwórze, a uchylona furtka do ogrodu przyciągała ją z siłą, której nie potrafiła się oprzeć. Obiecała sobie, z˙e tylko zerknie i zaraz wróci. Nikt się o tym nie dowie. Ruszyła więc ostroz˙nie z˙wirowaną dróz˙ką wokół Penvarnon House. Dotarła na tyły budynku i zobaczyła przed sobą szeroką, porośniętą trawą płaszczyznę, ciąg- nącą się az˙ do końca cypla. Dwoje dzieci ruszyło biegiem w jej stronę. Dziewczynka pierwsza dotarła do stóp schodów i z szerokim uśmiechem podniosła na nią wzrok. – Cześć. Jestem Carrie Seymour, a to Simon. Pewnie przyjechałaś do nas z mamą na herbatę? Z dorosłymi zanudzisz się na śmierć. Chodź z na- mi. Wybieramy się nad zatoczkę. 10 SARA CRAVEN – Nie mogę. – Rhianna uświadomiła sobie na- gle, z˙e wpadła w tarapaty. – W ogóle nie powin- nam tutaj być. Ciocia kazała mi trzymać się stajni. – Ciocia? – rzuciła dziewczynka pytająco i za- milkła na chwilę. – W takim razie musisz być siostrzenicą panny Trewint! Słyszałam, jak rodzice o tobie rozmawiali. – I nagle jej buzia rozpromieni- ła się. – Nie moz˙esz przeciez˙ całymi dniami snuć się sama po podwórzu, tam nie ma nic do roboty. To głupie. Chodź ze mną i z Simonem. Ja wszystko wytłumaczę mamie i pannie Trewint, zobaczysz. I jakimś cudem zdołała tego dokonać, pomyś- jej anielski uśmiech lała Rhianna. Wystarczył i nieugięty upór. Jak zawsze. Z tym samym słodkim uśmiechem oznajmiła stanowczo, z˙e skoro Rhianna zamieszka w Penvar- non House, to muszą zostać przyjaciółkami. I na tym zakończyła się ta historia. Ale zarazem rozpoczęła się następna, całkiem inna, choć wówczas jeszcze z˙adne z nich nie miało o tym pojęcia. Historia pełna tajemnic z przeszło- ści, nieszczęść i zdrady. I tym razem nie było szansy na szczęśliwe zakończenie. Powinnam była trzymać się stajni, pomyślała Rhianna z gorzką ironią. Tak byłoby bezpieczniej. Ale zeszła stromą ściez˙ką nad zatoczkę i przez całe popołudnie łaziła po skałach, ścigała się po piasku i rozbryzgiwała fale bosymi stopami. Odzyskiwała dzieciństwo. Wciągała w płuca pierwszy od wielu tygodni haust radości. SEKRET PIĘKNEJ AKTORKI 11 Początkowo myślała, z˙e Simon – wysoki, jasno- włosy i niebieskooki jak Carrie, ale o kilka lat od niej starszy – jest jej bratem. – Nie! Oboje jesteśmy jedynakami, jak ty – wy- prowadziła ją z błędu Carrie. Juz˙ wówczas, choć byli jeszcze tacy młodzi, instynkt podpowiedział Rhiannie, z˙e centralnym punktem, wokół którego obraca się cały świat Carrie, jest Simon, złotowłosy, cudowny Simon. Po zakończeniu ferii wielkanocnych Carrie i Si- mon mieli wrócić do renomowanych szkół z inter- natem, natomiast Rhianna została zapisana do lo- kalnej szkoły średniej w Lanzion. – Niedługo będzie przerwa międzysemestralna – zapewniała Carrie z zapałem. – A w lecie osiem tygodni wakacji. Będziemy pływać całymi dniami, urządzać pikniki na plaz˙y, a w niepogodę chować się w Chacie. Miała na myśli duz˙y, drewniany budynek przy- tulony do klifu, w którym chowano lez˙aki i łóz˙ka do opalania, ale na dobrą sprawę moz˙na było nawet w nim zamieszkać, bo była tam niewielka kuchen- ka, stara, zapadnięta kanapa i stół. Zmarły Ben Penvarnon, ojciec Diaza, doprowadził nawet do chaty elektryczność. – Będzie wspaniale! – zawołała Carrie i jej uśmiech rozjaśnił cały świat. – Naprawdę bardzo się cieszę, z˙e tu zamieszkasz. I choć ciotka Kezia nie ukrywała swej dezapro- baty, a Moira Seymour, matka Carrie, ostentacyjnie 12 SARA CRAVEN nie dostrzegała Rhianny, to nic nie było w stanie zniszczyć jej zadowolenia. Poczuła, z˙e moz˙e wresz- cie się odpręz˙yć i zadomowić. Nadal jednak nosiła w sercu z˙ałobę po matce – tym bardziej, z˙e ciotka Kezia dała jej jasno do zrozumienia, iz˙ wszelkie wzmianki o Grace Car- low to temat tabu. W ponurym, schludnym miesz- kanku Kezii nie było ani jednej fotografii siostry. Mało tego, oprawione w ramkę zdjęcie ślubne rodziców, które Rhianna postawiła na stoliczku przy łóz˙ku, równiez˙ zostało usunięte. Natomiast nową szkołę Rhianna polubiła i pod koniec letniego semestru wróciła do domu bardzo podekscytowana – otrzymała rolę w szkolnym przedstawieniu. Próby miały się zacząć jesienią, a premiera była zaplanowana na Gwiazdkę. – Nie ma mowy! – oznajmiła ciotka, ku ogrom- nemu rozczarowaniu dziewczynki. – Nie będziesz się puszyła i wynosiła nad innych. Pamiętaj, z˙e w domu pani Seymour jesteś zaledwie tolerowana i naucz się trzymać na uboczu. – Ale to wcale nie jej dom! – próbowała protes- tować Rhianna. – Carrie mi mówiła, z˙e Penvarnon House nalez˙y do jej kuzyna, Diaza, ale on najwię- cej czasu spędza w Ameryce Południowej, więc jej rodzice właściwie opiekują się posiadłością w jego imieniu. Carrie twierdzi, z˙e kiedy Diaz się oz˙eni, to będą musieli poszukać sobie innego mieszkania. – Panna Caroline ma długi język – odparła ciotka ponuro. – A ty masz i tak wybić sobie SEKRET PIĘKNEJ AKTORKI 13 z głowy te bzdury z przedstawieniem. Zamienię słówko z twoim nauczycielem. I pomimo płaczliwych protestów Rhianny speł- niła swoją zapowiedź. – Biedna jesteś – westchnęła Carrie, kiedy Rhianna opowiedziała jej o wszystkim. – Ona jest dla ciebie za surowa. Zawsze była taka? Rhianna potrząsnęła głową. – Nie wiem, na pogrzebie mamy zobaczyłam ją pierwszy raz w z˙yciu. Powiedziała, z˙e została ustanowiona moim opiekunem prawnym i z˙e muszę z nią zamieszkać. Przedtem nie miałam z nią z˙adnego kontaktu, nie przysyłała kartek na- wet na Boz˙e Narodzenie. Była wyraźnie wściek- ła, z˙e musi mnie wziąć. – Rhianna westchnęła z˙ałośnie. – Nie jestem tutaj mile widziana. Chcia- łabym, z˙eby ktoś mi wreszcie powiedział, co takie- go złego zrobiłam? – Nie chodzi o ciebie – odezwała się Carrie po chwili wahania. – Jestem... jestem tego pewna. Rhianna przygryzła wargę. – Słyszałaś kiedyś, jak twoi rodzice rozmawiali o mnie. Moz˙esz mi powiedzieć, co mówili? – Spoj- rzała błagalnie na kolez˙ankę. – Proszę, Carrie. Ja muszę wiedzieć, dlaczego wszyscy mnie tak niena- widzą. Carrie westchnęła. – No... mama powiedziała: ,,W głowie mi się nie mieści, z˙e Kezia Trewint mogła coś podobnego zrobić! Nie tylko zgodziła się wziąć dziecko tamtej 14 SARA CRAVEN i kucharki kobiety, ale jeszcze miała czelność zapytać mnie, czy moz˙e ją tutaj przywieźć!’’. A tatuś na to, z˙e pewnie nie miała wyboru i poradził, z˙eby mamusia nie działała pochopnie, bo nigdy nie znajdą takiej dobrej gospodyni jak twoja ciocia. – Carrie przełknęła z trudem. – A potem dodał: ,,Trudno przeciez˙ obwiniać dziecko o to, co zrobiła jego matka na wiele lat przed jego urodzeniem’’. Wtedy mamusia rozgniewała się i powiedziała, z˙e twoja mama była... z˙e nie była miłą osobą – wy- rzuciła z siebie potwornie zaz˙enowana Carrie. – I jeszcze dodała, z˙e niedaleko pada jabłko od jabłoni i co powie Diaz, jak się o tym dowie. Tata westchnął ,,Bóg jeden wie’’ i orzekł, z˙e wszyscy powinni wstrzymać się z osądem i dać ci szansę. A potem wyszedł do klubu golfowego. – Carrie zamilkła na dłuz˙szą chwilę i wreszcie wyjąkała przez łzy: – Tak mi przykro, Rhianno. – Nie – powiedziała wolno Rhianna. – Ja... ja naprawdę chciałam wiedzieć. – I dumnie uniosła głowę. – Zresztą, to wszystko nieprawda. Mamusia wcale nie była zła. Była cudowna. I taka piękna! Miała ciemne, gęste włosy o kolo- rze, który tatuś określał jako mahoń. I zielone oczy, w kącikach których pojawiały się drobniut- kie zmarszczki, kiedy się śmiała. Natomiast włosy Rhianny były po prostu rude. – Po śmierci taty mama podjęła pracę w opiece społecznej i ludzie, których odwiedzała, szczerze ją kochali. A pani Jessop twierdzi, z˙e gdyby mama SEKRET PIĘKNEJ AKTORKI 15 nie była tak całkowicie pochłonięta pomaganiem innym, to czasem pomyślałaby o sobie. I moz˙e poszłaby do lekarza, zanim zrobiło się za późno. – Głos Rhianny załamał się. – Więc sama widzisz, z˙e musiała zajść jakaś pomyłka. Musiała! Carrie poklepała ją pocieszająco. – Z pewnością – powiedziała, choć jej oczy mówiły co innego: z˙e nawet gdyby jej rodzice popełnili pomyłkę, to trudno wytłumaczyć dziwny stosunek Kezii Trewint do jedynej z˙yjącej krewnej. Miało upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim to zachowanie stało się dla niej zrozumiałe, pomyślała ze znuz˙eniem Rhianna. Zamknęła oczy. Wspomnie- nia napływały nieustannie. Nieproszone. Na przy- kład pierwsze spotkanie z Diazem Penvarnonem. To był jeden z wyjątkowo upalnych dni sierp- niowych, bardzo gorący i bezwietrzny. Cały dzień spędzili na plaz˙y, pluskając się w morzu. W końcu jednak Simon połoz˙ył kres zabawie. Powiedział, z˙e musi wracać do domu, bo rodzice zaprosili gości na obiad. Jak zwykle puścili się pędem, bo kwestią hono- ru było wdrapanie się na klif przed pozostałą dwójką. Dziewczęta zwykle nie miały szans z dłu- gonogim Simonem, ale tego dnia upuścił w biegu jeden but i musiał się zatrzymać, z˙eby go podnieść, więc Rhianna i Carrie nieoczekiwanie znalazły się na prowadzeniu. Pędziły kamienistą ściez˙ką pod górę ramię w ramię, ale nagle Carrie się potknęła, więc Rhianna pierwsza dopadła szczytu. 16 SARA CRAVEN Zasapana, ale roześmiana rzuciła się naprzód i... uderzyła w coś wysokiego i solidnego. Zatoczyła się do tyłu, z trudem łapiąc oddech. Silne dłonie zacisnęły się na jej ramionach, pomagając jej od- zyskać równowagę, a chłodny, męski głos powie- dział: – I kogo my tutaj mamy? Rhianna podniosła oczy na twarz męz˙czyzny, śniadą i szczupłą, o wysokich kościach policzko- wych. Zdąz˙yła dostrzec, jak znika z niej wyraz rozbawienia, a szare oczy stają się zimne jak lód. Z jakimś niedowierzaniem przyglądał się chmurze potarganych włosów otaczających twarz dziew- czynki, jej długim rzęsom i rozchylonym ze zdu- mienia ustom. – Jestem Rhianna Carlow – wykrztusiła. – Ja... ja tutaj mieszkam. Gwałtownie wciągnął powietrze i cofnął się. A ona pomyślała z nagłym poczuciem osamot- nienia: Kolejna osoba, która mnie tutaj nie chce... Przybycie zasapanego Simona odwróciło na chwilę uwagę od Rhianny, a potem pojawiła się Moira Seymour, w niebieskiej bawełnianej sukien- ce, wachlując się ospale słomkowym kapeluszem o szerokim rondzie. – Simonie, mój drogi – powiedziała. – Dzwoni- ła twoja mama i pytała o ciebie. Carrie, kochanie, idź się umyć i przebrać do herbaty. – Jej pełne dez- aprobaty spojrzenie przesunęło się na Rhiannę. – Jestem pewna, z˙e ciotka znajdzie ci jakieś zajęcie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekret pięknej aktorki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: