Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 006942 19929749 na godz. na dobę w sumie
Sekrety giełdowych milionerów. Skuteczne strategie na światowych rynkach Forex, akcji, surowców - ebook/pdf
Sekrety giełdowych milionerów. Skuteczne strategie na światowych rynkach Forex, akcji, surowców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0657-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Najważniejszą przyczyną tego, że ludzie nie odnoszą sukcesów na giełdzie, jest brak wiedzy. Nie tylko o sposobie inwestowania, ale o całej jego otoczce — psychologii najlepszych, tych, którzy odnieśli realny sukces.

Książka Sekrety sukcesu światowych mistrzów giełdy to wynik poszukiwań odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

Dr Dariusz Świerk przez siedem lat prowadził wywiady z najlepszymi traderami na świecie i poszukiwał przyczyn ich sukcesów. Skupił się na takich, którzy zaczęli od zera i odnieśli potwierdzone sukcesy. W tym gronie znalazło się wielu zwycięzców międzynarodowych konkursów giełdowych, w tym Larry Williams (potwierdzone jedenaście tysięcy procent zysku na realnym koncie w ciągu roku), Andrea Unger (czterokrotny zwycięzca Robins World Cup, w tym trzy razy z rzędu). Książka jest zapisem tych rozmów i stanowi nie tylko źródło wiedzy o tym, jak grają i jak myślą najlepsi, ale także potężną inspiracją dla każdego, kto poważnie myśli o systematycznym zarabianiu na rynku kapitałowym.
 


Dariusz Świerk — szef Forex Institute. Autor pionierskich badań na temat ścieżki rozwoju tradera, czynników sukcesu w tradingu i roli siły wewnętrznej jako jednego z kluczowych elementów sukcesu. Autor i współautor kilku projektów badawczych w dziedzinie tradingu na szybkich rynkach. Były partner w warszawskim oddziale międzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej SBI Polska. Były strateg marketingowy portalu Wirtualna Polska SA (rok 2000) oraz dyrektor ds. strategii w Sklepie Wirtualnej Polski SA (lata 2000 – 2002). Autor licznych artykułów poświęconych problematyce zarządzania, które ukazywały się w prasie specjalistycznej (m.in. „Magazyn Kadry Zarządzającej CXO”, „Computerworld”, „Gazeta Giełdy Parkiet”, „Media i Marketing Polska”, „Magazyn WWW”, „PC Kurier”). Członek American Management Association. W 1995 odnotowany w Who is Who in the World.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?seksuk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9910-0 Copyright © Dariusz Świerk 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie do ksi(cid:200)(cid:285)ki Co znajdziesz w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce? Wyniki bada(cid:241) najlepszych, wywiad z doktorem Dariuszem (cid:165)wierkiem CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I: TRADERZY STAREJ SZKO(cid:146)Y Rozdzia(cid:239) 1. Wywiad z Larrym Williamsem Rozdzia(cid:239) 2. Wywiad z Joem Rossem Rozdzia(cid:239) 3. Wywiad z Robertem Minerem Rozdzia(cid:239) 4. Wywiad z Tomem Williamsem CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II: TRADERZY M(cid:146)ODEGO POKOLENIA Rozdzia(cid:239) 5. Wywiad z Andre(cid:200) Ungerem Rozdzia(cid:239) 6. Wywiad z Mostaf(cid:200) Belkhayate Rozdzia(cid:239) 7. Wywiad z Gavinem Holmesem Rozdzia(cid:239) 8. Wywiad z Alem Bruno Rozdzia(cid:239) 9. Wywiad z Philem Newtonem Rozdzia(cid:239) 10. Wywiad ze Steve’em DeWittem Rozdzia(cid:239) 11. Wywiad z doktorem Jeffem Wilde’em Rozdzia(cid:239) 12. Wywiad z Toddem Judkinsem 7 9 11 39 51 79 87 97 111 129 145 155 179 199 219 Kup książkęPoleć książkę 6 SEKRETY SUKCESU (cid:165)WIATOWYCH MISTRZÓW GIE(cid:146)DY Kup książkęPoleć książkę Wywiad z Larrym Williamsem 39 Rozdzia(cid:239) 1. Wywiad z Larrym Williamsem Larry Williams gra na rynkach kontraktów terminowych i akcji od ponad 50 lat. Larry stworzy(cid:239) liczne wska(cid:283)niki rynkowe, w tym Williams R, Ultimate Oscillator, indeks COT, wska(cid:283)niki akumulacji/dystrybucji, prognozy cykli, wska(cid:283)niki nastroju rynku i wyceny warto(cid:258)ci dla cen surowców. W 1987 roku Larry wygra(cid:239) mi(cid:218)dzynarodowy turniej World Cup Championship of Futures Trading organizowany przez Robbins Trading Company, gdzie na realnym koncie z 10 tysi(cid:218)cy dolarów w ci(cid:200)- gu 12 miesi(cid:218)cy zrobi(cid:239) ponad milion dolarów (zwrot ponad 11 000 ). Dziesi(cid:218)(cid:202) lat pó(cid:283)niej jego córka Michelle, aktorka nominowana do Oscara, wygra(cid:239)a ten sam kon- kurs, osi(cid:200)gaj(cid:200)c na realnym koncie roczny zwrot ok. 1000 . Larry Williams nauczy(cid:239) tysi(cid:200)ce ludzi gry na rynkach i pozostaje jedynym traderem kontraktów terminowych, który na (cid:285)ywo w czasie szkole(cid:241) i seminariów na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie wielokrotnie gra(cid:239) na realnym koncie milionem dolarów w(cid:239)asnych pieni(cid:218)dzy. W przerwach mi(cid:218)dzy tradingiem, analizami i tworzeniem nowych narz(cid:218)dzi tradingowych, szkoleniami i pisaniem, Larry dwukrotnie ubiega(cid:239) si(cid:218) o mandat Senatora Stanów Zjednoczonych. Przebieg(cid:239) równie(cid:285) 76 maratonów. D(cid:239)uga lista bestsellerowych ksi(cid:200)(cid:285)ek Larry’ego zawiera m.in. pozycj(cid:218) How to Prosper in the Coming Good Years z 1982 roku, w której trafnie przewidzia(cid:239) on najwi(cid:218)ksz(cid:200) hoss(cid:218) i wzrost tempa rozwoju gospodarczego w historii Ameryki. Larry jest by(cid:239)ym cz(cid:239)onkiem zarz(cid:200)du National Futures Association i laureatem licznych nagród, w tym Futures Magazine’s First Doctor of Futures Award, Omega Research Lifetime Achievement Award, Significant Sig, Traders International 2005 Trader of the Year, a dzie(cid:241) 6 pa(cid:283)dziernika bur- mistrz San Diego og(cid:239)osi(cid:239) w 2002 roku dniem Larry’ego Williamsa. Kup książkęPoleć książkę 40 SEKRETY GIE(cid:146)DOWYCH MILIONERÓW POCZ(cid:107)TKI Kiedy i w jakich okoliczno(cid:258)ciach po raz pierwszy uzna(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e trading to co(cid:258), czego warto spróbowa(cid:202)? By(cid:239)o to w 1962 roku. Jestem starym cz(cid:239)owiekiem. Czy móg(cid:239)by(cid:258) opisa(cid:202) swój pierwszy system? Wed(cid:239)ug dzisiejszych standardów nie by(cid:239) to nawet system. Nie mieli(cid:258)my wtedy komputerów. To by(cid:239)a bardziej strategia ni(cid:285) system. Opiera(cid:239) si(cid:218) na wyprzedaniu rynku, co mia(cid:239)a pokazywa(cid:202) opa- daj(cid:200)ca linia trendu. Stworzy(cid:239)em t(cid:218) strategi(cid:218) w latach 60. Nie gra(cid:239)em wtedy na kontraktach, to by(cid:239)a strategia dla rynku akcji. Czy mia(cid:239)e(cid:258) okresy wahania, kiedy chcia(cid:239)e(cid:258) zrezygnowa(cid:202) z tradingu? Jasne, mam je do dzisiaj. Bycie odnosz(cid:200)cym sukcesy traderem nie jest (cid:239)atwe. Bez przerwy po- jawiaj(cid:200) si(cid:218) pytania i w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci. Bycie traderem zawsze jest frustruj(cid:200)ce. To nie jest (cid:239)atwe (cid:285)ycie. Jakie jest twoje najbardziej pami(cid:218)tne do(cid:258)wiadczenie, które sprawi(cid:239)o, (cid:285)e chcia(cid:239)e(cid:258) dalej gra(cid:202) na rynkach? Do zostania traderem zach(cid:218)ci(cid:239)o mnie to, (cid:285)e wygl(cid:200)da(cid:239)o to na (cid:239)atwe zaj(cid:218)cie. Nie masz pracy, nie masz szefa. Kiedy dorasta(cid:239)em, mój tata pracowa(cid:239) w rafinerii ropy naftowej. By(cid:239)a to ci(cid:218)(cid:285)ka, brudna i (cid:258)mierdz(cid:200)ca robota. Nie chcia(cid:239)em tak (cid:285)y(cid:202). Mój tata zawsze mówi(cid:239), (cid:285)e musz(cid:218) nauczy(cid:202) si(cid:218) pracowa(cid:202) g(cid:239)ow(cid:200), wykorzystywa(cid:202) do pracy swój mózg, a nie swoje mi(cid:218)(cid:258)nie, jak on to robi(cid:239). A trading wygl(cid:200)da(cid:239) na co(cid:258) wr(cid:218)cz idealnego. Je(cid:258)li rynek idzie do góry, zarabiasz pieni(cid:200)dze. Brzmia(cid:239)o to jak dobry interes. Czy mia(cid:239)e(cid:258) w tym czasie zewn(cid:218)trzne wsparcie, ze strony przyjació(cid:239), rodziny, mentora, czy w po- staci ksi(cid:200)(cid:285)ek? Nie, niespecjalnie. Po drodze spotka(cid:239)em kilka osób, które pomog(cid:239)y mi lepiej pozna(cid:202) rynek. Jed- n(cid:200) z nich by(cid:239) Gill Haller. By(cid:239) bardzo mi(cid:239)y, sp(cid:218)dzi(cid:239)em z nim mo(cid:285)e trzy dni w przeci(cid:200)gu kilku lat. W tamtych czasach pisa(cid:239)o si(cid:218) listy, wi(cid:218)c wymienili(cid:258)my du(cid:285)o listów i zostali(cid:258)my przyjació(cid:239)mi. Inspi- rowa(cid:239) mnie i zach(cid:218)ca(cid:239) do dzia(cid:239)ania. Pokaza(cid:239) mi, jak wa(cid:285)ne jest to, (cid:285)eby stara(cid:202) si(cid:218) pomaga(cid:202) innym ludziom. By(cid:239) te(cid:285) inny go(cid:258)(cid:202), Bill Meehan. Zap(cid:239)aci(cid:239)em mu kup(cid:218) forsy. Pracowa(cid:239) dla mnie i nauczy(cid:239) mnie wszystkiego, co wiedzia(cid:239). By(cid:239) cz(cid:239)onkiem gie(cid:239)dy w Chicago. By(cid:239) bardzo pomocny. Oprócz nich nie by(cid:239)o nikogo, kto móg(cid:239)by mnie prowadzi(cid:202) za r(cid:218)k(cid:218). Przez pierwsze dziesi(cid:218)(cid:202) lat sam musia(cid:239)em trzyma(cid:202) si(cid:218) za r(cid:218)k(cid:218). Zazwyczaj trzyma(cid:239)em r(cid:218)ce jak do modlitwy (cid:258)miech . Czy mia(cid:239)e(cid:258) dziennik tradingowy? Czy by(cid:239) on pomocny? W tamtym czasie nie. Teraz jak najbardziej. Nie by(cid:239)em wówczas jeszcze wystarczaj(cid:200)co sprytny, (cid:285)eby to wymy(cid:258)li(cid:202). Czy kiedy zaczyna(cid:239)e(cid:258), mia(cid:239)e(cid:258) wysoki poziom stresu? Prawdopodobnie nie. By(cid:239)em za m(cid:239)ody, (cid:285)eby w ogóle rozumie(cid:202), co robi(cid:239)em. Kiedy jeste(cid:258) m(cid:239)ody, robisz ca(cid:239)y szereg g(cid:239)upich rzeczy. Wypijesz red bulla i mo(cid:285)esz skaka(cid:202) z urwiska. W moim wieku prawdopodobnie ju(cid:285) nie móg(cid:239)bym tego robi(cid:202). Nie mia(cid:239)em (cid:258)wiadomo(cid:258)ci tego, w co si(cid:218) pakuj(cid:218), wi(cid:218)c nie odczuwa(cid:239)em tyle stresu, ile w pó(cid:283)niej- szym okresie swojego (cid:285)ycia. A do tego chodzi(cid:239)o wy(cid:239)(cid:200)cznie o mnie. Teraz, gdy co(cid:258) zrobi(cid:218), na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie s(cid:200) ludzie, którzy mnie na(cid:258)laduj(cid:200), wi(cid:218)c mój poziom stresu wyra(cid:283)nie ro(cid:258)nie, bo nie chc(cid:218) wyj(cid:258)(cid:202) na g(cid:239)upka przed tymi wszystkimi lud(cid:283)mi. Wi(cid:218)c stres jest podwójny. A do tego mam do stra- cenia o wiele wi(cid:218)cej, ni(cid:285) kiedy zaczyna(cid:239)em. Wtedy wszystko, co ryzykowa(cid:239)em, to by(cid:239)a ma(cid:239)a suma pieni(cid:218)dzy. Kup książkęPoleć książkę Wywiad z Larrym Williamsem 41 Jak dzisiaj radzisz sobie ze stresem? Du(cid:285)o pij(cid:218) (cid:258)miech . My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e trzeba spojrze(cid:202) na to z pewnej perspektywy. Nikt nie mo(cid:285)e mie(cid:202) racji przez ca(cid:239)y czas. Na pewno nie ja, udowodni(cid:239)em to wielokrotnie. Musisz akceptowa(cid:202) to, (cid:285)e tra- ding to biznes niedoskona(cid:239)y, nie mo(cid:285)esz otwiera(cid:202) zbyt du(cid:285)ych pozycji, robi(cid:202) zak(cid:239)adów z rynkiem, które przekracza(cid:239)yby twój próg wytrzyma(cid:239)o(cid:258)ci emocjonalnej. Czy bra(cid:239)e(cid:258) udzia(cid:239) w szkoleniach albo w seminariach tradingowych? Nie, wtedy jeszcze w ogóle ich nie by(cid:239)o. Co z tego, czego nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) w tej pocz(cid:200)tkowej fazie, przynios(cid:239)o ci najwi(cid:218)cej korzy(cid:258)ci? Jedn(cid:200) z tych rzeczy jest to, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) materia(cid:239)ów o rynku to (cid:258)mieci. Przynajmniej dla mnie. Rzeczy takie jak ci(cid:200)g Fibonacciego czy fale Elliotta, astrologia i tym podobne mog(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202). Ale nie dzia(cid:239)a(cid:239)y w moim przypadku. Musia(cid:239)em znale(cid:283)(cid:202) co(cid:258), co by(cid:239)oby zgodne z tym, jak my(cid:258)la(cid:239)em, jak dzia(cid:239)a(cid:239)em i jak reagowa(cid:239)em. To jest swego rodzaju prze(cid:239)om, gdy odkryjesz, (cid:285)e to nie dzia(cid:239)a, tamto nie dzia(cid:239)a. To jedna rzecz. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e wpada(cid:239)em w pewien rytm, zupe(cid:239)nie jakbym móg(cid:239) poczu(cid:202), co robi(cid:239) rynek, dok(cid:200)d zmierza(cid:239). Po prostu to wyczuwa(cid:239)em. To pewna wyj(cid:200)tkowa umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202). Nauczy(cid:202) si(cid:218) bycia w fazie z rynkiem, nauczy(cid:202) si(cid:218) u(cid:285)ywania stoplossów. Kiedy by(cid:239)em m(cid:239)ody, Paul Tudor Jones nazwa(cid:239) mnie „kowbojem kamikaze” [„Kamikaze Cowboy”], bo gra(cid:239)em tak wysokimi stawka- mi. Mia(cid:239)em du(cid:285)e zyski i du(cid:285)e straty. Kiedy(cid:258) mnie to nie obchodzi(cid:239)o, lubi(cid:239)em si(cid:218) bi(cid:202), wi(cid:218)c nie przej- mowa(cid:239)em si(cid:218) tym, (cid:285)e mog(cid:218) przegra(cid:202), po prostu wdawa(cid:239)em si(cid:218) w bójki. Tak samo wygl(cid:200)da(cid:239) te(cid:285) mój trading. Nie czu(cid:239)em (cid:285)adnego strachu przed rynkiem. Twój ojciec by(cid:239) pracownikiem rafinerii i powiedzia(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e by(cid:239)e(cid:258) zdecydowany, by nie sko(cid:241)czy(cid:202) w podobnej pracy. Jaka by(cid:239)a rola motywacji i determinacji w twoim sukcesie? My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e zarówno moja mama, jak i tata bardzo mnie motywowali. Moja mama zdecydowanie zach(cid:218)ca(cid:239)a nas, (cid:285)eby(cid:258)my ca(cid:239)y czas co(cid:258) robili, niewa(cid:285)ne co. (cid:191)eby(cid:258)my nie siedzieli bezczynnie. A mój tata wyra(cid:285)a(cid:239) si(cid:218) bardzo jasno na temat tego, (cid:285)e oczekuje, by(cid:258)my poszli na studia. Ci(cid:218)(cid:285)ko pracowa(cid:239), aby jego rodzina mog(cid:239)a wie(cid:258)(cid:202) lepsze (cid:285)ycie. Jego ojciec równie(cid:285) pomóg(cid:239) mu wie(cid:258)(cid:202) lepsze (cid:285)ycie. To by(cid:239)o, jakby mówi(cid:239): „Musisz znale(cid:283)(cid:202) sposób, (cid:285)eby (cid:285)y(cid:202) lepszym (cid:285)yciem ni(cid:285) ja, (cid:285)eby(cid:258) nie musia(cid:239) tak ci(cid:218)(cid:285)- ko pracowa(cid:202), moja praca jest do kitu, jest mi ci(cid:218)(cid:285)ko”. Wi(cid:218)c mia(cid:239)em du(cid:285)o zach(cid:218)t ze strony rodziny, by zdoby(cid:202) wykszta(cid:239)cenie. (cid:191)eby by(cid:202) wydajnym pracownikiem, nie paso(cid:285)ytowa(cid:202) na spo(cid:239)ecze(cid:241)stwie. Jak min(cid:200)(cid:239) twój pierwszy rok tradingu? Zako(cid:241)czy(cid:239)e(cid:258) go zyskiem? Nie mog(cid:218) sobie nawet przypomnie(cid:202). Prawdopodobnie nie by(cid:239) zyskowny, albo by(cid:239) niezbyt zy- skowny. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e przez dwa czy trzy lata to by(cid:239)a sinusoida: sukces, pora(cid:285)ka, sukces, pora(cid:285)ka. Je(cid:258)li w danym dniu by(cid:239)em na plusie, to by(cid:239)em. Ale kilka miesi(cid:218)cy pó(cid:283)niej znów mog(cid:239)em by(cid:202) do ty(cid:239)u. To by(cid:239)o zupe(cid:239)nie jak jo-jo. Czy mia(cid:239)e(cid:258) w tym czasie inn(cid:200) prac(cid:218)? Jak godzi(cid:239)e(cid:258) t(cid:218) prac(cid:218) z tradingiem? Tak, mia(cid:239)em prac(cid:218). Robi(cid:239)em wszystko, (cid:285)eby mnie z niej nie zwolnili (cid:258)miech . Chodzi(cid:239)o o to, (cid:285)e po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:239)em znacznie wi(cid:218)cej uwagi rynkom ni(cid:285) temu, (cid:285)eby pracowa(cid:202). Zawsze pracowa(cid:239)em, ale to nie by(cid:239)o (cid:285)ycie. Gdy tylko wraca(cid:239)em do domu, siedzia(cid:239)em nad rynkami. Zacz(cid:200)(cid:239)em szuka(cid:202) pracy, która da(cid:239)aby mi wi(cid:218)cej swobody, (cid:285)ebym móg(cid:239) wi(cid:218)cej czasu po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:202) rynkom. W 1967 roku zacz(cid:200)(cid:239)em systematycznie zarabia(cid:202) i by(cid:239)em gotowy mówi(cid:202) ludziom, czym si(cid:218) zajmo- wa(cid:239)em. A oni chcieli tego s(cid:239)ucha(cid:202). Wi(cid:218)c zacz(cid:200)(cid:239)em pisa(cid:202) o tym, co robi(cid:239)em. Jeden z moich profeso- rów z czasów studiów mawia(cid:239): „Nie rozdawajcie niczego za darmo”. Nie wiedzia(cid:239)em, o co mu cho- dzi(cid:239)o, dopóki nie okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e wszyscy chcieli mie(cid:202) to, co pisa(cid:239)em. Wtedy zda(cid:239)em sobie spraw(cid:218), (cid:285)e mój profesor, Max Wales, mia(cid:239) racj(cid:218), i zdecydowa(cid:239)em si(cid:218) ufundowa(cid:202) stypendium jego imienia Kup książkęPoleć książkę 42 SEKRETY GIE(cid:146)DOWYCH MILIONERÓW na Uniwersytecie Oregon. W tym roku b(cid:218)dzie to ju(cid:285) dziesi(cid:218)(cid:202) stypendiów. Zacz(cid:200)(cid:239)em pobiera(cid:202) op(cid:239)a- t(cid:218) za newsletter i w ten sposób zacz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) moja kariera wydawnicza. Jakie ksi(cid:200)(cid:285)ki mia(cid:239)y na ciebie najwi(cid:218)kszy wp(cid:239)yw? Je(cid:258)li chodzi tylko o rynek, powiedzia(cid:239)bym, (cid:285)e The Zurich Axioms. Je(cid:258)li spojrzymy szerzej, uwzgl(cid:218)d- ni(cid:239)bym wielkie dzie(cid:239)a ludzko(cid:258)ci, jak Biblia — jest w niej wiele o (cid:285)yciu i cyklach — czy ksi(cid:200)(cid:285)ki na te- mat filozofii. Jest bardzo wiele dobrych ksi(cid:200)(cid:285)ek o rynku, nawet nie wiem, od której zacz(cid:200)(cid:202). Ksi(cid:200)(cid:285)ki poma- gaj(cid:200)ce w zrozumieniu siebie, jak ta, któr(cid:200) napisa(cid:239) mój syn. Chcia(cid:239)bym j(cid:200) mie(cid:202) 30 czy 40 lat temu. Jest zatytu(cid:239)owana The Mental Edge in Trading i napisa(cid:239) j(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)nie mój syn, dr Jason Williams. Jest psychiatr(cid:200) i przeprowadza(cid:239) wywiady z profesjonalnymi traderami, (cid:285)eby okre(cid:258)li(cid:202) typ ich osobowo- (cid:258)ci oraz to, jak radzili sobie z pora(cid:285)kami i sukcesami. Chcia(cid:239)bym mie(cid:202) wiedz(cid:218) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, kiedy zaczyna(cid:239)em. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e Analiza transakcyjna Erica Berne’a to równie(cid:285) przydatna ksi(cid:200)(cid:285)ka. By(cid:239)a te(cid:285) seria ksi(cid:200)- (cid:285)ek na temat samo(cid:258)wiadomo(cid:258)ci, ale nie pami(cid:218)tam nazwiska autora. Du(cid:285)o zajmowa(cid:239)em si(cid:218) buddy- zmem zen, by(cid:239)em w klasztorze mnichów buddyjskich w górach w Kalifornii. Fundamentem ca(cid:239)e- go tego podej(cid:258)cia jest akceptacja tego, kim si(cid:218) jest, i tego, (cid:285)e (cid:285)ycie nie jest doskona(cid:239)e. Nie mo(cid:285)esz by(cid:202) uzale(cid:285)niony od perfekcji, bo ca(cid:239)e twoje (cid:285)ycie b(cid:218)dzie wtedy pe(cid:239)ne frustracji. Po prostu trzeba akceptowa(cid:202) (cid:258)wiat taki, jaki jest. Któr(cid:200) swoj(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) poleci(cid:239)by(cid:258) pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cemu? Dla tradera na rynku akcji by(cid:239)aby to moja pierwsza ksi(cid:200)(cid:285)ka — Sure Thing Stock Investing. Wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) z tego materia(cid:239)u jest dalej aktualna i sprawdza si(cid:218) ca(cid:239)kiem dobrze. Potem mo(cid:285)na przej(cid:258)(cid:202) do rzeczy bardziej zaawansowanych. Jak na studiach, mo(cid:285)na przej(cid:258)(cid:202) na wy(cid:285)szy poziom nauki, zdoby(cid:202) tytu(cid:239) magistra. Dla rynku towarowego zacz(cid:200)(cid:239)bym od How I Made One Million Dollars Trading Commodities Last Year. W pewien sposób jest to bardzo inspiruj(cid:200)ca ksi(cid:200)(cid:285)ka. To historia m(cid:239)odego dzieciaka, który jest w stanie zarobi(cid:202) milion dolarów w ci(cid:200)gu roku, a zaczyna(cid:239) praktycznie z niczym. S(cid:200) w niej równie(cid:285) opisane pewne techniki, ale ma ona przede wszystkim inspirowa(cid:202) ludzi do zaj(cid:218)cia si(cid:218) tradingiem. Moje pozosta(cid:239)e ksi(cid:200)(cid:285)ki s(cid:200) bardziej techniczne i mniej inspiruj(cid:200)ce, wi(cid:218)c mog(cid:200) nie by(cid:202) zbyt przydat- ne dla pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych. Bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) twoje do(cid:258)wiadczenia jako tradera, jakie sugestie mia(cid:239)by(cid:258) dla pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych? Studiuj zarz(cid:200)dzanie kapita(cid:239)em. B(cid:200)d(cid:283) skromny. Poniewa(cid:285) rynki ci(cid:218) poskromi(cid:200). Zapewne wie- lokrotnie (cid:258)miech . Zrozum, (cid:285)e to warunki poruszaj(cid:200) rynkiem. Wykresy nie poruszaj(cid:200) rynkiem. Wykresy s(cid:200) odzwierciedleniem zachowania si(cid:218) cen. Ale nie s(cid:200) nimi. S(cid:200) tylko ich odbiciem. Tak jak s(cid:239)owa s(cid:200) tylko literami alfabetu, ale maj(cid:200) te(cid:285) jaki(cid:258) sens poza reprezentowaniem liter. Jak s(cid:239)owo „mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202)” — nie tylko sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) na nie litery m, i, (cid:239), o, (cid:258), (cid:202), ale ma ono te(cid:285) inne znaczenie. Tym w(cid:239)a- (cid:258)nie s(cid:200) wykresy. S(cid:200) odzwierciedleniem tego, co si(cid:218) sta(cid:239)o. Ale to nie one sprawiaj(cid:200), (cid:285)e rynek si(cid:218) ru- sza. To kupuj(cid:200)cy i sprzedaj(cid:200)cy sprawiaj(cid:200), (cid:285)e rynek si(cid:218) rusza. PRZEMIANA POCZ(cid:107)TKUJ(cid:107)CEGO W ZAWODOWEGO TRADERA Kiedy doszed(cid:239)e(cid:258) do poziomu systematycznych zysków? Troch(cid:218) czasu to zaj(cid:218)(cid:239)o. Nie osi(cid:200)ga(cid:239)em systematycznych zysków do mniej wi(cid:218)cej szóstego roku tradingu. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi nie chce siedzie(cid:202) nad tym a(cid:285) tak d(cid:239)ugo. My(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e b(cid:218)d(cid:200) rozumie(cid:202) trading Kup książkęPoleć książkę Wywiad z Larrym Williamsem 43 natychmiast. W ko(cid:241)cu s(cid:200) inteligentni. Zarabiaj(cid:200) du(cid:285)o pieni(cid:218)dzy — s(cid:200) lekarzami czy prawnikami. Ale nawet takim osobom zajmuje to wi(cid:218)cej czasu, ni(cid:285) my(cid:258)l(cid:200). To nie jest biznes prowadz(cid:200)cy do szyb- kiego bogactwa. Czy móg(cid:239)by(cid:258) opisa(cid:202) swoj(cid:200) najwi(cid:218)ksz(cid:200) wygran(cid:200)? Jak si(cid:218) wtedy czu(cid:239)e(cid:258)? Czu(cid:239)em si(cid:218) przygn(cid:218)biony, troch(cid:218) jakby by(cid:239)a to moja pora(cid:285)ka. Bo mog(cid:239)em zarobi(cid:202) wi(cid:218)cej. Bo to móg(cid:239) by(cid:202) lepszy trade. Nie czu(cid:239)em rado(cid:258)ci, egzaltacji czy szcz(cid:218)(cid:258)cia. To by(cid:239)o mi(cid:239)e uczucie, ale wci(cid:200)(cid:285) w pewnym sensie uczucie pora(cid:285)ki, bo mog(cid:239)em mie(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) pozycj(cid:218), mog(cid:239)em d(cid:239)u(cid:285)ej utrzymywa(cid:202) t(cid:218) pozycj(cid:218). Chcia(cid:239)em zarobi(cid:202) milion dolarów w jeden dzie(cid:241). Zarobi(cid:239)em milion dolarów w rok, zarobi(cid:239)em milion w miesi(cid:200)c, zarobi(cid:239)em milion w tydzie(cid:241). I próbowa(cid:239)em zarobi(cid:202) milion dolarów w ci(cid:200)gu jed- nego dnia. W momencie, kiedy zamkn(cid:200)(cid:239)em pozycj(cid:218), mia(cid:239)em na niej oko(cid:239)o 850 tysi(cid:218)cy dolarów zy- sku, ale nie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em swojego celu. St(cid:200)d to uczucie niedosytu, pora(cid:285)ki. Nie czu(cid:239)em si(cid:218) z tym zbyt dobrze, po prostu by(cid:239) to kolejny trade. Kiedy zamkn(cid:200)(cid:239)em pozycj(cid:218), ta presja na jaki(cid:258) czas mnie opu(cid:258)ci(cid:239)a. Gdy przyjrzysz si(cid:218) wielkim traderom, takim jak Paul Tudor Jones czy Steve Cohen, którzy zarz(cid:200)dzaj(cid:200) miliardami dolarów, zo- baczysz, (cid:285)e oni takie rzeczy robi(cid:200) ca(cid:239)y czas. Robi(cid:200) to, wykorzystuj(cid:200)c wi(cid:218)kszy kapita(cid:239), i nie maj(cid:200) dla nich znaczenia konkretne sumy w dolarach. To jest to, co wprawia ludzi w zak(cid:239)opotanie. Kiedy to ja utkn(cid:218) w jakim(cid:258) miejscu, dla mnie milion dolarów to kupa forsy, któr(cid:200) mog(cid:218) zarobi(cid:202) albo straci(cid:202). Mój tata nie mia(cid:239) tyle przez ca(cid:239)e swoje (cid:285)ycie. Wi(cid:218)c je(cid:258)li chodzi o du(cid:285)e sumy pieni(cid:218)dzy, nadal mam pewien próg wytrzyma(cid:239)o(cid:258)ci emocjonalnej, nawet je(cid:258)li wyra(cid:285)amy je w procentach. Dla mnie to po prostu gargantuiczna suma pieni(cid:218)dzy, wi(cid:218)c nadal odczuwam silne emocje przy du(cid:285)ych sumach. Z drugiej strony, jak wygl(cid:200)da(cid:239)a twoja najwi(cid:218)ksza pomy(cid:239)ka? Czego si(cid:218) z niej nauczy(cid:239)e(cid:258)? Moj(cid:200) najwi(cid:218)ksz(cid:200) pora(cid:285)k(cid:200) by(cid:239)o po(cid:258)wi(cid:218)canie wi(cid:218)kszej uwagi rynkom ni(cid:285) mojej rodzinie. Nauczy- (cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e w (cid:285)yciu musz(cid:218) mie(cid:202) równowag(cid:218). Oczywi(cid:258)cie je(cid:258)li chcesz odnie(cid:258)(cid:202) sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, w twoim (cid:285)yciu musi pojawi(cid:202) si(cid:218) zachwianie równowagi. Je(cid:258)li nie osi(cid:200)gniesz pewnego ekstremum, do niczego nie dojdziesz. Dlatego po prostu musz(cid:218) zwraca(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) uwag(cid:218) na zacho- wanie równowagi (cid:285)yciowej. Kiedy zainteresowa(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) Forexem i indeksami? Tak naprawd(cid:218) to nie po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:239)em tym rynkom specjalnie du(cid:285)o uwagi. Handlowa(cid:239)em na nich tylko troch(cid:218). Szczerze mówi(cid:200)c, uwa(cid:285)am, (cid:285)e to z(cid:239)y interes, poniewa(cid:285) musisz p(cid:239)aci(cid:202) wi(cid:218)ksze prowi- zje. Kiedy po raz pierwszy zacz(cid:200)(cid:239)em handlowa(cid:202) na rynku Forex, broker pobiera(cid:239) dwa pipsy pod- czas wej(cid:258)cia i dwa pipsy podczas zamkni(cid:218)cia pozycji. Czasami cena przekracza(cid:239)a poziom mojego zlecenia oczekuj(cid:200)cego, a nie by(cid:239)o ono realizowane. To szale(cid:241)stwo, nie mog(cid:218) otworzy(cid:202) pozycji, nie ma tu (cid:285)adnego prawnie usankcjonowanego rynku, nie ma gie(cid:239)dy, (cid:285)adnych regulacji. A do tego tam, gdzie wcze(cid:258)niej p(cid:239)aci(cid:239)em trzy dolary, teraz mam p(cid:239)aci(cid:202) 45. Wi(cid:218)c nie handluj(cid:218) ju(cid:285) na Forexie. Mo(cid:285)e teraz warunki na rynku s(cid:200) mniej lichwiarskie. Za otwarcie i zamkni(cid:218)cie pozycji p(cid:239)ac(cid:218) cztery dolary, a prawdopodobnie — je(cid:258)li bym chcia(cid:239) — móg(cid:239)bym p(cid:239)aci(cid:202) mniej. Ale nie lubi(cid:218) skuba(cid:202) swo- jego brokera. Jestem starszym facetem. Dla mnie Forex jest skomplikowany — masz te wszystkie pary walutowe — z jenem, z funtem, z dolarem australijskim czy czymkolwiek innym. A ja po prostu chc(cid:218) mie(cid:202) d(cid:239)ug(cid:200) pozycj(cid:218) na psze- nicy, wo(cid:239)owinie czy z(cid:239)ocie. Mam wystarczaj(cid:200)co wiele problemów na takim prostym rynku. W przypadku spo(cid:239)eczno(cid:258)ci forexowej bardzo mnie denerwuje oferowanie ludziom d(cid:283)wigni 50:1 czy 100:1. Mam wi(cid:218)cej szacunku dla go(cid:258)ci sprzedaj(cid:200)cych kokain(cid:218) na skrzy(cid:285)owaniu ni(cid:285) dla lu- dzi oferuj(cid:200)cych innym d(cid:283)wigni(cid:218) 100:1. Naprawd(cid:218) tak my(cid:258)l(cid:218). Je(cid:258)li oferujesz komu(cid:258) d(cid:283)wigni(cid:218) 100:1, Kup książkęPoleć książkę 44 SEKRETY GIE(cid:146)DOWYCH MILIONERÓW strata pieni(cid:218)dzy przez twojego klienta jest tylko kwesti(cid:200) czasu. Kropka. Po prostu tak si(cid:218) stanie. Dlaczego ludzie to robi(cid:200)? Dlaczego próbuj(cid:200) w ten sposób dogadza(cid:202) innym? Naprawd(cid:218) bardzo mnie to martwi. Ludzie my(cid:258)l(cid:200): „O, mog(cid:218) otworzy(cid:202) konto, wykorzystuj(cid:200)c swoj(cid:200) kart(cid:218) kredytow(cid:200)!”. Tak, mo(cid:285)esz. Ale za chwil(cid:218) stracisz ca(cid:239)y depozyt. Naprawd(cid:218) szybko (cid:258)miech . DOJRZA(cid:146)O(cid:165)(cid:109) Czy przygotowujesz si(cid:218) mentalnie przed ka(cid:285)dym dniem tradingowym? Nie robi(cid:218) nic specjalnego. W tym momencie swojego (cid:285)ycia jestem ju(cid:285) profesjonalist(cid:200). Przycho- dz(cid:218) do pracy i jestem przygotowany, wiem, co zamierzam zrobi(cid:202). Na wcze(cid:258)niejszych etapach swojego (cid:285)ycia próbowa(cid:239)em afirmacji, g(cid:239)(cid:218)bokiego oddychania i in- nych rzeczy. Ale jestem zawodowcem, sporz(cid:200)dzam notatki, rejestruj(cid:218) swoje transakcje, wiem, co robi(cid:218). Je(cid:258)li nie mam czasu na trading — tak jak ostatniej nocy, kiedy byli(cid:258)my na wystawnym obie- dzie — to nie traduj(cid:218). Nie stosuj(cid:218) (cid:285)adnych mantr ani niczego podobnego. Masz tylko jeden system czy wi(cid:218)cej? Mam ich kilka. Niektóre z nich s(cid:200) zautomatyzowane. Nawet nie wiem, czy mam krótk(cid:200), czy d(cid:239)ug(cid:200) pozycj(cid:218). Po prostu traduj(cid:200) w ci(cid:200)gu dnia. Mam te(cid:285) strategi(cid:218), któr(cid:200) stosuj(cid:218) w swoim w(cid:239)asnym tradingu. Mam system do rynku kontraktów na rop(cid:218), mam system do kontraktów na S P, mam system do z(cid:239)ota, mam system do obligacji — s(cid:200) obs(cid:239)ugiwane mechanicznie przez algorytmy kompu- terowe. Oprócz tego mam inne pozycje, które zajmuj(cid:218) na podstawie wskaza(cid:241) swoich indykatorów. Czyli — je(cid:258)li dobrze zrozumia(cid:239)em — u(cid:285)ywasz robotów tradingowych? Tak, nazywamy je systemami automatycznymi albo mechanicznymi. U(cid:285)ywam ich regularnie. Móg(cid:239)bym stworzy(cid:202) takie systemy dla rynku Forex, je(cid:258)li bym chcia(cid:239). Ale lubi(cid:218) du(cid:285)e rynki — takie jak z(cid:239)oto, ropa, S P, obligacje. Jest tam mnóstwo (cid:258)wietnych okazji tradingowych. Jaka jest twoim zdaniem rola dyscypliny w tradingu? Ogromna, nie tylko w tradingu, ale w ka(cid:285)dym aspekcie (cid:285)ycia. Na przyk(cid:239)ad je(cid:258)li jeste(cid:258) sportow- cem, to bez dyscypliny nigdy nie b(cid:218)dziesz w stanie trenowa(cid:202). To, kiedy przestaniesz, jest tylko kwe- sti(cid:200) czasu. Musisz trzyma(cid:202) si(cid:218) tego, co wiesz, (cid:285)e musisz robi(cid:202). Co móg(cid:239)by(cid:258) doradzi(cid:202) osobie, której poziom samodyscypliny jest niski? Znajd(cid:283) sobie prac(cid:218) na etacie (cid:258)miech . Bo na rynku nie przetrwasz. Lepiej przeka(cid:285) te pieni(cid:200)- dze Armii Zbawienia. Poczujesz si(cid:218) lepiej i b(cid:218)dziesz wiedzia(cid:239), kto dosta(cid:239) twoje pieni(cid:200)dze. W ten sposób przynajmniej zrobisz co(cid:258) dobrego dla (cid:258)wiata. Czy (cid:285)a(cid:239)owa(cid:239)e(cid:258) czego(cid:258) w trakcie swojej kariery tradera? Tak, jasne. Jest mnóstwo rzeczy, których (cid:285)a(cid:239)uj(cid:218). (cid:191)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e by(cid:239)em takim kowbojem w swoim tradingu, (cid:285)e nigdy nie wszed(cid:239)em w zarz(cid:200)dzanie pieni(cid:218)dzmi innych ludzi. To w(cid:239)a(cid:258)nie tam s(cid:200) du(cid:285)e pieni(cid:200)dze. Oczywi(cid:258)cie idzie mi ca(cid:239)kiem nie(cid:283)le. Ale du(cid:285)e pieni(cid:200)dze s(cid:200) w zarz(cid:200)dzaniu, ci go(cid:258)cie za- rz(cid:200)dzaj(cid:200) miliardami dolarów. Mog(cid:239)em si(cid:218) tym zajmowa(cid:202), ale spapra(cid:239)em spraw(cid:218). Chcia(cid:239)em za bar- dzo szpanowa(cid:202). (cid:191)a(cid:239)uj(cid:218) równie(cid:285) tego, (cid:285)e ludzie w instytucjach finansowych nie darz(cid:200) mnie zbyt du(cid:285)ym szacunkiem, z tego w(cid:239)a(cid:258)nie powodu. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e zwykli ludzie szanuj(cid:200) mnie i doceniaj(cid:200) to, co uda(cid:239)o mi si(cid:218) zrobi(cid:202). Ale wielcy ludzie tego biznesu nie chc(cid:200) mie(cid:202) ze mn(cid:200) nic wspólnego, bo nie jestem jednym z nich. To jedna z rzeczy, których (cid:285)a(cid:239)uj(cid:218) i które uwa(cid:285)am za pora(cid:285)k(cid:218). (cid:191)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e nie by(cid:239)em bardziej zdyscyplinowany i zorganizowany w tym, co robi(cid:218). Mog(cid:239)em robi(cid:202) lepsze notatki. Kup książkęPoleć książkę Wywiad z Larrym Williamsem 45 Mia(cid:239)em tyle z(cid:239)ych transakcji. Robienie dobrych transakcji jest (cid:239)atwe, ka(cid:285)dy to potrafi. Ale to te kiep- skie powoduj(cid:200), (cid:285)e zaczynasz zadawa(cid:202) sobie pytania: „Dlaczego to zrobi(cid:239)em? Jak mog(cid:239)em by(cid:202) taki g(cid:239)upi? Czego nie widzia(cid:239)em?”. Mam du(cid:285)o (cid:285)alów, ale równie(cid:285) wspania(cid:239)e wspomnienia. Pozna(cid:239)em w tym biznesie mnóstwo ludzi, wielu z nich jest teraz moimi przyjació(cid:239)mi, ale kilku przyjació(cid:239) stra- ci(cid:239)em, bo powiedzia(cid:239)em co(cid:258) nieodpowiedniego, zdenerwowa(cid:239)em kogo(cid:258). Próbuj(cid:218) by(cid:202) troch(cid:218) lepsz(cid:200) osob(cid:200), ni(cid:285) by(cid:239)em w przesz(cid:239)o(cid:258)ci, ale nie zawsze mi si(cid:218) udaje. To nie znaczy, (cid:285)e nie jestem zadowo- lony. Mia(cid:239)em i nadal mam fenomenalne, wspania(cid:239)e (cid:285)ycie. Nie da si(cid:218) temu zaprzeczy(cid:202). To by(cid:239)o nie- zwyk(cid:239)e do(cid:258)wiadczenie, którego nigdy bym si(cid:218) nie spodziewa(cid:239). Ale s(cid:200) pewne rzeczy, które mog(cid:239)em zrobi(cid:202) o wiele lepiej, mog(cid:239)em by(cid:202) milsz(cid:200) osob(cid:200). Twoje ksi(cid:200)(cid:285)ki s(cid:200) pe(cid:239)ne opisów prób zrozumienia mechanizmu dzia(cid:239)ania rynków i tworzenia na tej podstawie nowych wska(cid:283)ników. Czy ju(cid:285) zarzuci(cid:239)e(cid:258) t(cid:218) spraw(cid:218), czy wci(cid:200)(cid:285) tworzysz co(cid:258) nowego? Ca(cid:239)y czas pracuj(cid:218), b(cid:218)d(cid:218) nad tym pracowa(cid:239) do dnia, kiedy umr(cid:218) (cid:258)miech . B(cid:218)d(cid:218) w szpitalu pod respiratorem i nadal b(cid:218)d(cid:218) mówi(cid:239): „Mam pomys(cid:239) — musimy to zaprogramowa(cid:202) w naszym systemie! Musimy tego spróbowa(cid:202)”. PYTANIA DODATKOWE Przez wiele dziesi(cid:200)tek lat by(cid:239)e(cid:258) pionierem i liderem w analizie rynku, wr(cid:218)cz wyznacza(cid:239)e(cid:258) nowe trendy. Co w tym momencie uwa(cid:285)asz za najbardziej obiecuj(cid:200)ce pomys(cid:239)y i koncepcje, które warto (cid:258)ledzi(cid:202)? My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e nadal nie mierzymy dok(cid:239)adnie akumulacji i dystrybucji. Przebyli(cid:258)my d(cid:239)ug(cid:200) drog(cid:218), ale prawdopodobnie wci(cid:200)(cid:285) s(cid:200) lepsze sposoby. Nie robimy te(cid:285) tak dobrej roboty, jak by(cid:258)my mogli, w analizie cykli. Albo mo(cid:285)e jest to tak niedoskona(cid:239)y obszar rynku, (cid:285)e nie da si(cid:218) nic poprawi(cid:202). My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e jest jeszcze kilka rzeczy, które w analizie cykli mo(cid:285)na by udoskonali(cid:202). Ale mo(cid:285)e to te(cid:285) by(cid:202) (cid:258)lepy zau(cid:239)ek. Pewnie nigdy si(cid:218) tego nie dowiemy, po prostu si(cid:218) nad tym zastanawiam. Praw- dopodobnie troch(cid:218) da si(cid:218) jeszcze zrobi(cid:202) w zarz(cid:200)dzaniu kapita(cid:239)em. Niewiele, bo Ralph Vince zaj(cid:200)(cid:239) si(cid:218) przypuszczalnie prawie wszystkim. Ale nadal prawdopodobnie jest jeszcze co(cid:258), ta jedna, jedy- na rzecz, tylko nie potrafi(cid:218) dok(cid:239)adnie wskaza(cid:202), co to mo(cid:285)e by(cid:202). Najwa(cid:285)niejsze jest zrozumienie, (cid:285)e rynek porusza si(cid:218) z punktu A do punktu B ze wzgl(cid:218)du na warunki, o których rozmawiali(cid:258)my wcze(cid:258)niej. Ale dociera tam z powodu emocji kupuj(cid:200)cych i sprzedaj(cid:200)cych. Tak naprawd(cid:218) chodzi o mierzenie emocji na rynku. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e to jest to, czym tak naprawd(cid:218) zajmuje si(cid:218) analiza technicz- na. Wi(cid:218)c jaki(cid:258) sposób na pomiar emocji na rynku móg(cid:239)by by(cid:202) bardzo przydatny dla traderów. W roku 1999 napisa(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e na rynkach z powodu internetu zasz(cid:239)o wi(cid:218)cej zmian w ci(cid:200)gu 18 miesi(cid:218)- cy ni(cid:285) w ostatnich 18 latach. Dzi(cid:258) dzi(cid:218)ki internetowi mo(cid:285)emy handlowa(cid:202) praktycznie na ka(cid:285)dym rynku na (cid:258)wiecie. Jaki ma to wp(cid:239)yw na rynki? Wp(cid:239)ywa to na rynki na dwa sposoby. Zwi(cid:218)kszy(cid:239)a si(cid:218) zmienno(cid:258)(cid:202) na rynku oraz skróci(cid:239) si(cid:218) czas, który jest potrzebny rynkowi na doj(cid:258)cie z punktu A do punktu B. Sta(cid:239)o si(cid:218) tak, poniewa(cid:285) wcze(cid:258)niej na rynkach dzia(cid:239)a(cid:239)o bardzo niewiele osób. Teraz wydaje si(cid:218), (cid:285)e s(cid:200) ich tysi(cid:200)ce. Czy jestem w Indo- nezji, Australii, Chinach, czy Rosji — wszyscy chc(cid:200) zajmowa(cid:202) si(cid:218) tradingiem. Kiedy zaczyna(cid:239)em, aktywnych traderów by(cid:239)o mo(cid:285)e dziesi(cid:218)(cid:202) tysi(cid:218)cy. Teraz g(cid:239)(cid:218)boko(cid:258)(cid:202) rynku i zmienno(cid:258)(cid:202) znacznie si(cid:218) zwi(cid:218)kszy(cid:239)y, poniewa(cid:285) ludzie s(cid:200) aktywni na rynkach przez ca(cid:239)(cid:200) dob(cid:218). To go(cid:258)cie, którzy s(cid:200) znacznie bardziej inteligentni ni(cid:285) ja — z doktoratami, ze znajomo(cid:258)ci(cid:200) zaawansowanej matematyki, siedz(cid:200)cy przy komputerach w Rosji, naukowcy z NASA — wszyscy oni staraj(cid:200) si(cid:218) wygra(cid:202) z rynkiem. Wi(cid:218)c teraz konkurencja na rynkach jest znacznie trudniejsza. Mo(cid:285)e nie trudniejsza, ale konkurenci s(cid:200) bardziej inteligentni. Kiedy zaczyna(cid:239)em, w 1962 roku, mieli(cid:258)my mo(cid:285)e 20 lat danych rynkowych, Kup książkęPoleć książkę 46 SEKRETY GIE(cid:146)DOWYCH MILIONERÓW które mogli(cid:258)my analizowa(cid:202). Teraz mamy 70 lat danych, naprawd(cid:218) dobrych danych. A na rynku akcji mo(cid:285)esz si(cid:218) cofn(cid:200)(cid:202) o 115 lat. Wi(cid:218)c mamy wi(cid:218)cej danych i s(cid:200) one wy(cid:285)szej jako(cid:258)ci. Co radzisz swoim studentom, gdy chc(cid:200) szybko zarabia(cid:202) du(cid:285)e pieni(cid:200)dze? Mówi(cid:218) im, (cid:285)eby znale(cid:283)li sobie innego nauczyciela. Chc(cid:218) uczy(cid:202) tylko takich ludzi, którzy odnios(cid:200) sukces. To moja zasada. Je(cid:258)li wszyscy moi studenci b(cid:218)d(cid:200) traci(cid:202), b(cid:218)d(cid:218) mia(cid:239) kiepsk(cid:200) reputacj(cid:218). Wi(cid:218)c je(cid:258)li mam studenta, który zamierza zrobi(cid:202) co(cid:258) g(cid:239)upiego, mówi(cid:218) mu, (cid:285)eby znalaz(cid:239) sobie innego szko- leniowca. Nie chc(cid:218) mie(cid:202) z nim nic wspólnego. Nie potrzebuj(cid:218) pora(cid:285)ek w swoim (cid:285)yciu. Czy masz jakie(cid:258) wskazówki, jak radzi(cid:202) sobie z chciwo(cid:258)ci(cid:200) i strachem? My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e chciwo(cid:258)(cid:202) jest tak naprawd(cid:218) bardzo dobra, bo jest emocj(cid:200), która motywuje nas do pracy. Sprawia, (cid:285)e ci(cid:218)(cid:285)ko pracujemy. To odró(cid:285)nia nas od ludzi, którzy nie zajmuj(cid:200) si(cid:218) tradingiem. Ale z drugiej strony chciwo(cid:258)(cid:202) powoduje, (cid:285)e robimy pewne rzeczy za szybko, zbyt impulsywnie. Wi(cid:218)c trzeba nauczy(cid:202) si(cid:218) kontrolowa(cid:202) impulsy powodowane przez nasz(cid:200) chciwo(cid:258)(cid:202). Nie mo(cid:285)na próbo- wa(cid:202) by(cid:202) w ka(cid:285)dej mo(cid:285)liwej transakcji, ka(cid:285)dego dnia. Trzeba znale(cid:283)(cid:202) w(cid:239)asny rytm, w(cid:239)asne tempo, nie mo(cid:285)na przeszar(cid:285)owa(cid:202). A strach zazwyczaj wynika raczej z wielko(cid:258)ci pozycji ni(cid:285) z samego ryn- ku. Je(cid:258)li nie ryzykujesz na rynku (cid:285)adnych pieni(cid:218)dzy, w ogóle si(cid:218) nie boisz. Wi(cid:218)c tak naprawd(cid:218) cho- dzi tylko o to, ile w danym momencie ryzykujesz. Jak nauczy(cid:202) si(cid:218) radzi(cid:202) sobie ze stratami? Co mam zrobi(cid:202), je(cid:258)li ponios(cid:239)em d(cid:239)ug(cid:200) seri(cid:218) strat? Po pierwsze, prawdopodobnie ryzykowa(cid:239)e(cid:258) zbyt du(cid:285)o, wi(cid:218)cej, ni(cid:285) mog(cid:239)a wytrzyma(cid:202) twoja psychika, albo twój stop by(cid:239) zbyt szeroki. Prawdopodobnie przesuwa(cid:239)e(cid:258) swojego stoplossa, wi(cid:218)c brakowa(cid:239)o ci dyscypliny. Wi(cid:218)c musisz nauczy(cid:202) si(cid:218): a) by(cid:202) zdyscyplinowanym, b) nie otwiera(cid:202) wi(cid:218)k- szych pozycji, ni(cid:285) mog(cid:200) wytrzyma(cid:202) twoje emocje. Nigdy nie powinno si(cid:218) ponie(cid:258)(cid:202) du(cid:285)ej straty. Je(cid:258)li masz du(cid:285)o ma(cid:239)ych strat, to w porz(cid:200)dku. Po ma(cid:239)ych stratach zawsze mo(cid:285)esz wróci(cid:202) do gry. Ale bardzo trudno jest wróci(cid:202) po jednej du(cid:285)ej stracie. Zarówno ze wzgl(cid:218)dów psychologicznych, jak i finansowych. Kilkana(cid:258)cie lat temu napisa(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e twoim najwa(cid:285)niejszym przekonaniem, gdy wchodzisz na ry- nek, jest: „Uwa(cid:285)am, (cid:285)e ten trade przyniesie wielk(cid:200) strat(cid:218)”. Czy co(cid:258) si(cid:218) zmieni(cid:239)o w tej kwestii? Tak, teraz my(cid:258)l(cid:218) sobie, (cid:285)e przyniesie naprawd(cid:218) wielk(cid:200), wielk(cid:200) strat(cid:218) (cid:258)miech . To nadal jest dobry sposób zapobiegawczego tradingu, poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki temu nie siedzisz jak na szpilkach, nie jeste(cid:258) zbyt nerwowy, nie jeste(cid:258) fanatycznie nastawiony do swojej pozycji, masz odpowiedni(cid:200) per- spektyw(cid:218). Jakie s(cid:200) twoje najwa(cid:285)niejsze przekonania na temat rynków? Czy móg(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) nimi podzieli(cid:202)? Rynek jest czym(cid:258) nieo(cid:285)ywionym. Rozumiem przez to, (cid:285)e nie mo(cid:285)e ci(cid:218) skrzywdzi(cid:202), dopóki nie zaczniesz na nim gra(cid:202). To nie jest co(cid:258) ryzykownego, dopóki si(cid:218) w to nie zaanga(cid:285)ujesz. To, w jaki sposób si(cid:218) zaanga(cid:285)ujesz, okre(cid:258)la twoje ryzyko. Nie robi tego rynek. To ty, okre(cid:258)laj(cid:200)c swój sposób gry na rynku, tworzysz ryzyko i wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób sobie z tym nie radzi. Ciekaw(cid:200) obserwacj(cid:200) jest to, (cid:285)e gdyby wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi po prostu robi(cid:239)a co(cid:258) dok(cid:239)adnie przeciwnego do tego, co robi, to zarobi(cid:239)a- by du(cid:285)o pieni(cid:218)dzy. Wystarczy(cid:239)oby po prostu odwróci(cid:202) to, co robi(cid:200). Je(cid:258)li tracisz, to znajd(cid:283) sposób na odwrócenie tego, co akurat robisz, i zbuduj na tej podstawie system. Zazwyczaj ludzie maj(cid:200) du(cid:285)e straty i ma(cid:239)e zyski. Wystarczy to odwróci(cid:202) i masz strategi(cid:218), która da ci sukces. Jaki procent twoich transakcji ko(cid:241)czy si(cid:218) zyskiem? (cid:191)ebym móg(cid:239) odpowiedzie(cid:202), trzeba najpierw doprecyzowa(cid:202), czy chodzi o transakcje w d(cid:239)u(cid:285)szym, czy w krótszym terminie. Moje transakcje krótkoterminowe ko(cid:241)cz(cid:200) si(cid:218) zyskami prawdopodobnie Kup książkęPoleć książkę Wywiad z Larrym Williamsem 47 w oko(cid:239)o 70 przypadków. Te d(cid:239)ugoterminowe prawdopodobnie w oko(cid:239)o 55 . Co ciekawe, je(cid:258)li chodzi o transakcje krótkoterminowe, jeste(cid:258)my na rynkach tylko przez oko(cid:239)o 30 czasu. Nie jeste- (cid:258)my na rynku przez ca(cid:239)y czas. Gramy bardzo selektywnie. Jaki procent twoich transakcji ko(cid:241)czy si(cid:218) du(cid:285)ym zyskiem? Znowu trzeba oddzieli(cid:202) transakcje d(cid:239)ugoterminowe od krótkoterminowych. W krótszym okre- sie niezbyt wiele, bo chcemy przede wszystkim osi(cid:200)ga(cid:202) szybkie zyski. W d(cid:239)ugim okresie prawdo- podobnie oko(cid:239)o jednej trzeciej. Jaki jest przepis na trade zako(cid:241)czony du(cid:285)ym zyskiem? Szczerze, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z tych transakcji to po prostu szcz(cid:218)(cid:258)liwy traf. Kiedy otwieram pozycj(cid:218), nie wiem, czy sko(cid:241)czy si(cid:218) ona du(cid:285)ym zyskiem. Po prostu mam tak(cid:200) nadziej(cid:218). Ale zawsze boj(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e zako(cid:241)czy si(cid:218) du(cid:285)(cid:200) strat(cid:200). Nigdy nie mog(cid:218) na 100 powiedzie(cid:202): „Ta transakcja sko(cid:241)czy si(cid:218) du(cid:285)ym zyskiem”. Nauczy(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e nie mog(cid:218) tak robi(cid:202). Nie jestem a(cid:285) tak dobry. Ale jestem wystarczaj(cid:200)co dobry, by móc zarz(cid:200)dza(cid:202) swoj(cid:200) pozycj(cid:200). Jestem profesjonalnym traderem w przeciwie(cid:241)stwie do kogo(cid:258), kto po prostu „strzela z biodra”. Zazwyczaj mam ca(cid:239)kiem dobre przeczucie, (cid:285)e dany trade zamknie si(cid:218) zyskiem. By(cid:239)o jednak wiele transakcji, o których my(cid:258)la(cid:239)em, (cid:285)e przynios(cid:200) du(cid:285)e zyski, ale nie przynios(cid:239)y. Wiem, (cid:285)e by zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze, musz(cid:218) by(cid:202) na rynku. I (cid:285)e która(cid:258) z transakcji wypali. Wiem, (cid:285)e b(cid:218)dzie du(cid:285)o strat. Wi(cid:218)c musz(cid:218) zarz(cid:200)dza(cid:202) zarówno zyskownymi, jak i stratnymi pozycjami w ten sposób, (cid:285)eby pozwoli(cid:202) tej jednej, zwyci(cid:218)skiej pozycji przynie(cid:258)(cid:202) du(cid:285)y zysk. Jakie — twoim zdaniem — s(cid:200) najwa(cid:285)niejsze zasady zarz(cid:200)dzania kapita(cid:239)em? Ryzykuj ma(cid:239)o, zyskuj du(cid:285)o. Wed(cid:239)ug mojego rozumienia rynku trend jest podstaw(cid:200) wszelkich zysków. Nie ma trendu, nie ma zysków. Musimy zatem spojrze(cid:202) na to, co powoduje powstawanie trendu. Trend jest funkcj(cid:200) czasu. Im wi(cid:218)cej czasu, tym wi(cid:218)kszy trend. Wi(cid:218)c je(cid:258)li jestem daytrade- rem, to nie mam du(cid:285)o czasu, czas mi nie sprzyja, nie dzia(cid:239)a na moj(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202). Ale nawet w krótkich okresach wci(cid:200)(cid:285) musz(cid:218) pami(cid:218)ta(cid:202) o tym, (cid:285)eby utrzymywa(cid:202) zyskowne pozycje tak d(cid:239)ugo, jak tylko si(cid:218) da, by z(cid:239)apa(cid:202) ruch trendowy. Daytraderzy otwieraj(cid:200) i zamykaj(cid:200) pozycje i nie s(cid:200) w stanie z(cid:239)apa(cid:202) du(cid:285)ych ruchów rynku. Tak samo dzieje si(cid:218), je(cid:258)li spojrzysz na wykresy dzienne czy tygodniowe. Potrzebujesz czasu jako swojego sprzymierze(cid:241)ca, czas jest twoim przyjacielem. (cid:191)eby powsta(cid:239) trend, potrzeba czasu. Jak przygotowywa(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) do startu w Robbins World Cup? Nie wydaje mi si(cid:218), (cid:285)ebym si(cid:218) w ogóle przygotowywa(cid:239). Mia(cid:239)em bardzo dobry system, który za- rabia(cid:239) sporo pieni(cid:218)dzy. To wszystko. Nie robi(cid:239)em pompek, przysiadów ani niczego w tym rodzaju (cid:258)miech . To mi(cid:239)o, (cid:285)e uda(cid:239)o si(cid:218) wygra(cid:202), ale nie uwa(cid:285)am tego za jakie(cid:258) swoje wielkie osi(cid:200)gni(cid:218)cie. Mia(cid:239)em szcz(cid:218)(cid:258)cie, mia(cid:239)em akurat dobry okres, by(cid:239)em totalnie skupiony na rynkach. Prawdziwym osi(cid:200)gni(cid:218)ciem jest to, (cid:285)e tak wielu z moich studentów wygra(cid:239)o ten sam turniej. To jest sukces! Jestem znacznie bardziej dumny z tego faktu ni(cid:285) z tego, (cid:285)e to ja wygra(cid:239)em czy (cid:285)e wygra(cid:239)a moja córka. Jestem dobrym traderem i powinienem by(cid:239) wygra(cid:202). Ale je(cid:258)li mog(cid:218) wzi(cid:200)(cid:202) cz(cid:239)owieka z ulicy, na- uczy(cid:202) go tradingu i on mo(cid:285)e wygra(cid:202) mi(cid:218)dzynarodowy turniej, to jest to dla mnie prawdziwy po- wód do dumy, to wielka rzecz. Ze wszystkich rzeczy, które robi(cid:239)em na rynkach, ta jedna najbardziej porusza moje serce. Czy trading w czasie konkursu jest inny ni(cid:285) normalnie? Tak, zdecydowanie. To w ko(cid:241)cu walka o nagrody. Musisz wygra(cid:202). Wi(cid:218)c zadajesz tyle ciosów, ile si(cid:218) da, jeste(cid:258) superagresywny. Nigdy nie gra(cid:239)bym w ten sposób na swoim normalnym koncie Kup książkęPoleć książkę 48 SEKRETY GIE(cid:146)DOWYCH MILIONERÓW czy na koncie, na którym bym zarz(cid:200)dza(cid:239) cudzymi pieni(cid:218)dzmi. Istota takiego turnieju to pokona(cid:202) innych ludzi, którzy w nim startuj(cid:200). Nie tradujesz w ten sposób przez ca(cid:239)y czas, ale tylko w trakcie turnieju. Czy masz jakie(cid:258) rady dla osób, które chcia(cid:239)yby wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239) w takim konkursie? Po pierwsze, musisz mie(cid:202) dobr(cid:200), przetestowan(cid:200) strategi(cid:218), musisz te(cid:285) by(cid:202) inteligentny, (cid:285)eby mie(cid:202) jakiekolwiek szanse. Musisz szybko zrobi(cid:202) dobry wynik. Na pocz(cid:200)tku musisz by(cid:202) agresywny, (cid:285)eby wyj(cid:258)(cid:202) na prowadzenie. Celem jest wygranie turnieju. Nie obchodzi ci(cid:218) konkretna suma. Musisz walczy(cid:202) ze wszystkimi innymi uczestnikami. Potem mo(cid:285)esz chwil(cid:218) odpocz(cid:200)(cid:202) i zobaczy(cid:202), co robi(cid:200) inni. Przez t(cid:218) chwil(cid:218) mo(cid:285)esz oddycha(cid:202) swo- bodniej. Pó(cid:283)niej mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) u(cid:285)ywa(cid:202) troch(cid:218) bardziej agresywnych metod zarz(cid:200)dzania kapita- (cid:239)em. Ale celem jest najlepszy wynik na koniec roku, niekoniecznie najwy(cid:285)szy wynik w dolarach. Je(cid:258)li we(cid:283)miemy przyk(cid:239)ad biegu na jedn(cid:200) mil(cid:218) i kto(cid:258) przebiegnie ten dystans w cztery minuty, to pobi(cid:239) rekord, o którym ludzie my(cid:258)leli, (cid:285)e jest nie do pobicia. Ale je(cid:258)li kto(cid:258) inny przebiegnie ten sam dystans w 3,5 minuty, to on b(cid:218)dzie zwyci(cid:218)zc(cid:200). Niekoniecznie chodzi o dok(cid:239)adny wynik czasowy, chodzi o to, kto pierwszy dobiegnie do mety. W turnieju chodzi o to, kto uzyska najlepszy wynik. To ma by(cid:202) twój cel. „B(cid:218)d(cid:218) lepszy ni(cid:285) Larry Williams!” to nie jest twój cel. Bardzo wielu ludzi stra- ci(cid:239)o pieni(cid:200)dze, bo próbowali by(cid:202) lepsi ni(cid:285) Larry Williams. A mogli wygra(cid:202) turniej. Ale uparli si(cid:218) na jedn(cid:200) my(cid:258)l — (cid:285)e musz(cid:200) by(cid:202) lepsi ni(cid:285) Larry. Dajcie spokój! Twoim celem jest wygra(cid:202) turniej. Nie mo(cid:285)na podchodzi(cid:202) do tego emocjonalnie. Obserwujemy, (cid:285)e wielu dobrych traderów po nauce u ciebie staje si(cid:218) nagle bardzo dobrymi i ma znacznie lepsze wyniki. Na czym polega twój sekret? Czego ich uczysz? Wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e ucz(cid:218) ich podstaw dzia(cid:239)ania rynków. Tego, (cid:285)e musz(cid:200) uczy(cid:202) si(cid:218) sami. Tego, (cid:285)eby dopasowali swoj(cid:200) strategi(cid:218) do swojej osobowo(cid:258)ci, do okresów, na jakich zamierzaj(cid:200) gra(cid:202). Je(cid:258)li zawsze mówi(cid:218), (cid:285)e jestem sprinterem, to prawdopodobnie zostan(cid:218) daytraderem, a je(cid:258)li biegasz na d(cid:239)u(cid:285)sze dystanse, to b(cid:218)dziesz wola(cid:239) d(cid:239)u(cid:285)sze ramy czasowe. Ucz(cid:218) ich tego, jak maj(cid:200) dawa(cid:202) sobie rad(cid:218). Logicznych sposobów my(cid:258)lenia o rynkach. Jasne, daj(cid:218) im konkretne szczegó(cid:239)y czy wska(cid:283)niki, i to jest bardzo dobre. Ale moim zdaniem je(cid:258)li chcesz, (cid:285)eby twoi uczniowie byli odnosz(cid:200)cymi suk- cesy traderami, musisz nauczy(cid:202) ich tego, jak gra(cid:202), kiedy ciebie tam nie ma. Musz(cid:200) wiedzie(cid:202), (cid:285)e ja nie jestem im potrzebny. (cid:191)e w pewnym momencie b(cid:218)d(cid:200) musieli radzi(cid:202) sobie sami. Tego równie(cid:285) ich uczymy. Jakie problemy maj(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej ludzie, których uczysz? G(cid:239)ównym problemem jest zarz(cid:200)dzanie kapita(cid:239)em. Nie chc(cid:200) stosowa(cid:202) zasad rz(cid:200)dz(cid:200)cych t(cid:200) cz(cid:218)- (cid:258)ci(cid:200) tradingu. Nie chc(cid:200) zastosowa(cid:202) ich do siebie samych. Kiedy dowiaduj(cid:200) si(cid:218), jak trudne jest to, czego si(cid:218) podj(cid:218)li, s(cid:200) w szoku. To jest ich g(cid:239)ówny problem. Jakie s(cid:200) problemy najlepszych traderów, których znasz? Ci go(cid:258)cie te(cid:285) maj(cid:200) problemy, mo(cid:285)esz si(cid:218) o to za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202). Ich problemem jest to, (cid:285)e zarz(cid:200)dzaj(cid:200) pie- ni(cid:218)dzmi innych ludzi, wi(cid:218)c musz(cid:200) my(cid:258)le(cid:202) o tym, co my(cid:258)l(cid:200) ich klienci. Nie mog(cid:200) mie(cid:202) zbyt du(cid:285)ych zysków, bo du(cid:285)e zyski oznaczaj(cid:200) du(cid:285)e ryzyko i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci du(cid:285)ych strat. Wi(cid:218)c nie mog(cid:200) gra(cid:202) tak agresywnie, jak by chcieli albo jak by grali swoimi pieni(cid:218)dzmi. Czy jest co(cid:258), z czym ty masz jeszcze na rynkach problem? Jasne! Wszystko sprawia mi problemy (cid:258)miech . Kup książkęPoleć książkę Wywiad z Larrym Williamsem 49 Co ci da(cid:239)o uczestnictwo w maratonach? Czy mia(cid:239)o jaki(cid:258) wp(cid:239)yw na twój trading? My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e maratony nauczy(cid:239)y mnie bardzo du(cid:285)o. Sport nauczy(cid:239) mnie dyscypliny i po(cid:258)wi(cid:218)ce- nia. Zrozumia(cid:239)em, (cid:285)e trzeba mie(cid:202) cel. Musisz mie(cid:202) odpowiednie podej(cid:258)cie, (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) ten cel. Musisz trenowa(cid:202). B(cid:218)dziesz mie(cid:202) bardzo kiepskie dni na (cid:202)wiczenia i b(cid:218)dziesz mie(cid:202) bardzo kiepskie starty w maratonach, ale te(cid:285) kilka (cid:258)wietnych. Biegn(cid:200)c w maratonie, musisz wiedzie(cid:202), jak przetrwa(cid:202) trudny okres, bo po 18 czy 20 milach naprawd(cid:218) zaczyna bole(cid:202). Jak sobie z tym poradzisz? To zu- pe(cid:239)nie jak w tradingu. W swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce The Secret of Selecting Stocks opisa(cid:239)e(cid:258) imponuj(cid:200)cy sposób wyboru akcji. Czy w tej metodzie w ci(cid:200)gu ostatnich lat zasz(cid:239)y jakie(cid:258) znacz(cid:200)ce zmiany? Wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e teraz stosowa(cid:239)bym wi(cid:218)cej analizy fundamentalnej, a tamta metoda skupia(cid:239)a si(cid:218) na technice. Zamiast tylko porównywa(cid:202) si(cid:239)(cid:218) akcji, bra(cid:239)bym pod uwag(cid:218) wi(cid:218)cej czynników fun- damentalnych. Ludzie czytaj(cid:200) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), (cid:285)eby wybiera(cid:202) dobre akcje, a w(cid:239)a(cid:258)nie ten temat jest w niej poruszany. Jak rozumiem, wykorzystanie metody akumulacji/dystrybucji by(cid:239)o (cid:283)ród(cid:239)em twoich pierwszych sukcesów? Tak, to prawda. Porównujesz akcj(cid:218) z indeksem DJIA, czy na rynku Forex i towarowym da si(cid:218) wykorzysta(cid:202) po- dobn(cid:200) metod(cid:218)? Czy jeste(cid:258)my w stanie zaobserwowa(cid:202) proces akumulacji i dystrybucji? Jasne. Powiedzmy, (cid:285)e chcesz kupi(cid:202) walut(cid:218). Porównujesz j(cid:200) do dolara australijskiego, do funta, do franka, do dolara kanadyjskiego i widzisz, która z tych walut jest najsilniejsza. Generalnie wszyst- kie ruszaj(cid:200) si(cid:218) w jednym momencie. W gór(cid:218) albo w dó(cid:239). Wi(cid:218)c kiedy znajd(cid:200) si(cid:218) w strefie kupna, mo(cid:285)- na zobaczy(cid:202), która z nich jest najsilniejsza, a która najs(cid:239)absza. Jak oceniasz si(cid:239)(cid:218) lub s(cid:239)abo(cid:258)(cid:202) pary walutowej? Patrz(cid:218) na co(cid:258), co nazywam si(cid:239)(cid:200) porównawcz(cid:200). Jest to technika pozwalaj(cid:200)ca okre(cid:258)li(cid:202), która wa- luta by(cid:239)a najsilniejsza, a która najs(cid:239)absza. Ale nie mam do tego (cid:285)adnego wska(cid:283)nika. Czy jeste(cid:258)my w stanie zaobserwowa(cid:202) proces akumulacji i dystrybucji na rynku towarowym czy Forexie? Tak, jasne. Na rynku Forex nie ma raportu Commitment of Traders, ale moje wska(cid:283)niki, takie jak COT Surrogate Index, pozwalaj(cid:200) na okre(cid:258)lenie, kim s(cid:200) gracze i co robi(cid:200). Kiedy b(cid:218)dzie dost(cid:218)pny twój najnowszy kurs „Larry Williams Stock Investing CD Course”? Kurs ju(cid:285) w tym momencie jest dost(cid:218)pny na naszej stronie internetowej ireallytrade.com. Raz do roku robi(cid:218) intensywne szkolenie na temat tradingu w krótkich interwa(cid:239)ach tutaj, w Saint Croix. Ludzie przyje(cid:285)d(cid:285)aj(cid:200) tu z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata, sp(cid:218)dzamy razem trzy dni, tradujemy, ucz(cid:218) ich swojego systemu, swojej strategii. Potem przez dziesi(cid:218)(cid:202) tygodni robimy webinaria. Ca(cid:239)y czas widz(cid:200) wszyst- kie moje transakcje, a ja widz(cid:218) ich transakcje, rozmawiamy o nich i upewniam si(cid:218), (cid:285)e wszyscy ro- zumiej(cid:200), o co chodzi, i stosuj(cid:200) t(cid:218) wiedz(cid:218) w tradingu. To (cid:258)wietne do(cid:258)wiadczenie. Dwa razy kandydowa(cid:239)e(cid:258) do Senatu — co kierowa(cid:239)o twoj(cid:200) decyzj(cid:200) o startowaniu w wyborach? By(cid:239)em wkurzony na rz(cid:200)d, (cid:285)e próbuje wszystko regulowa(cid:202). Zbyt du(cid:285)o rz(cid:200)du nie jest rozwi(cid:200)za- niem, jest problemem. Nikt wtedy o tym nie mówi(cid:239). Ale nadal mamy ten sam problem (cid:258)miech . Nic si(cid:218) nie zmieni(cid:239)o. Kup książkęPoleć książkę 50 SEKRETY GIE(cid:146)DOWYCH MILIONERÓW Co chcia(cid:239)by(cid:258) powiedzie(cid:202) obecnym i przysz(cid:239)ym pokoleniom traderów? B(cid:200)d(cid:283) ostro(cid:285)ny, je(cid:258)li chodzi o trading. Mo(cid:285)e da(cid:202) ci wspania(cid:239)e (cid:285)ycie albo przynie(cid:258)(cid:202) katastrof(cid:218). To nie rynki powoduj(cid:200), (cid:285)e b(cid:218)dziesz mie(cid:202) cudowne albo katastrofalne (cid:285)ycie, ale to, w jaki sposób ty po- st(cid:218)pujesz na rynku. Wi(cid:218)c ca(cid:239)y czas chodzi o ciebie i o to, jak reagujesz na to, co si(cid:218) dzieje. Musisz mie(cid:202) przewag(cid:218) nad innymi, swoj(cid:200) przewag(cid:218). Jest wiele osób, które s(cid:200) lepszymi trade- rami ni(cid:285) ja. Prawdopodobnie potrzebujesz kogo(cid:258), kto pomo(cid:285)e ci zdoby(cid:202) wiedz(cid:218). Musisz te(cid:285) ca(cid:239)y czas pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e to jest jak boks — (cid:285)eby wyj(cid:258)(cid:202) z walki ca(cid:239)o, musisz si(cid:218) chroni(cid:202). Nie mo(cid:285)esz popa(cid:258)(cid:202) w letarg. Musisz by(cid:202) ca(cid:239)y czas skupiony, musisz siedzie(cid:202) wysoko w siodle i spogl(cid:200)da(cid:202) na horyzont. Trading to (cid:258)wietny sposób na zarabianie pieni(cid:218)dzy i wspania(cid:239)y styl (cid:285)ycia. Nie masz pracowników, nie masz klientów, nie masz szefa. Masz totaln(cid:200) wolno(cid:258)(cid:202). Dlatego mo- (cid:285)emy zarabia(cid:202). Nikt nie zarabia na rynku, (cid:285)eby móc powiedzie(cid:202) „Zarobi(cid:239)em wi(cid:218)cej pieni(cid:218)dzy od ciebie”. No i co z tego? Chodzi o to, jak wykorzystasz mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, które daje styl (cid:285)ycia, jaki wybra(cid:239)e(cid:258). Te pieni(cid:200)dze mo(cid:285)esz przeznaczy(cid:202) na to, (cid:285)eby (cid:258)wietnie (cid:285)y(cid:202). Mo(cid:285)esz tak (cid:285)y(cid:202). Ale nie ka(cid:285)demu b(cid:218)- dzie to odpowiada(cid:202). Nie ka(cid:285)dy odniesie sukces w tym biznesie. Ci, którym si(cid:218) uda, b(cid:218)d(cid:200) najszcz(cid:218)- (cid:258)liwszymi lud(cid:283)mi na ziemi. Bardzo dzi(cid:218)kuj(cid:218) za dzisiejsz(cid:200) rozmow(cid:218). To wielki honor i przyjemno(cid:258)(cid:202) móc z tob(cid:200) porozmawia(cid:202) na (cid:285)ywo. Ja równie(cid:285) dzi(cid:218)kuj(cid:218). Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e pozwoli to czytelnikom zrozumie(cid:202) rynek cho(cid:202) troch(cid:218) lepiej. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety giełdowych milionerów. Skuteczne strategie na światowych rynkach Forex, akcji, surowców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: