Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00375 007887 15708449 na godz. na dobę w sumie
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W dążeniu do perfekcji - książka
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W dążeniu do perfekcji - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2525-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uwaga! Scott Kelby znów wkracza do akcji.

Kolejna solidna porcja wiedzy na temat fotografii jest na wyciągnięcie Twojej ręki; podana w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób. Czytając tę książkę, poczujesz się jak na indywidualnej sesji z jej autorem. Na wszystkie pytania, które mógłbyś mu zadać w trakcie wspólnego fotografowania, tu właśnie znajdziesz odpowiedź. Bez zbędnej otoczki i niepotrzebnej teorii - po prostu dowiesz się, jak robić jeszcze lepsze zdjęcia!

Poznasz tajniki zaawansowanego wykorzystania lampy błyskowej. Opanujesz techniki użycia softboksa, kilku lamp błyskowych, filtrów czy dyfuzora. Odbędziesz także wycieczkę do studia i zdobędziesz wiedzę na temat lamp studyjnych, tła, statywów oraz oświetlania sylwetki. Poznasz także całą gamę obiektywów, ich zalety i wady oraz przeznaczenie. Potem przyjdzie czas na fotografowanie! W pierwszej kolejności nauczysz się robić zdjęcia przedmiotom i wydobywać z nich to, co najlepsze. Następnie zabierzesz się za fotografowanie krajobrazów, ludzi oraz wydarzeń sportowych. Każda strona tej książki obfituje w bezcenne porady i wskazówki. Jest to zatem obowiązkowa pozycja dla każdego przyszłego mistrza fotografii!

Wybierz się na wspólną sesję ze Scottem Kelbym!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d¹¿eniu do perfekcji Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2525-3 Tytu³ orygina³u: The Digital Photography Book, Volume 3 Format: 158235, stron: 256 Uwaga! Scott Kelby znów wkracza do akcji. Kolejna solidna porcja wiedzy na temat fotografii jest na wyci¹gniêcie Twojej rêki; podana w wyj¹tkowy i niepowtarzalny sposób. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, poczujesz siê jak na indywidualnej sesji z jej autorem. Na wszystkie pytania, które móg³byœ mu zadaæ w trakcie wspólnego fotografowania, tu w³aœnie znajdziesz odpowiedŸ. Bez zbêdnej otoczki i niepotrzebnej teorii – po prostu dowiesz siê, jak robiæ jeszcze lepsze zdjêcia! Poznasz tajniki zaawansowanego wykorzystania lampy b³yskowej. Opanujesz techniki u¿ycia softboksa, kilku lamp b³yskowych, filtrów czy dyfuzora. Odbêdziesz tak¿e wycieczkê do studia i zdobêdziesz wiedzê na temat lamp studyjnych, t³a, statywów oraz oœwietlania sylwetki. Poznasz tak¿e ca³¹ gamê obiektywów, ich zalety i wady oraz przeznaczenie. Potem przyjdzie czas na fotografowanie! W pierwszej kolejnoœci nauczysz siê robiæ zdjêcia przedmiotom i wydobywaæ z nich to, co najlepsze. Nastêpnie zabierzesz siê za fotografowanie krajobrazów, ludzi oraz wydarzeñ sportowych. Ka¿da strona tej ksi¹¿ki obfituje w bezcenne porady i wskazówki. Jest to zatem obowi¹zkowa pozycja dla ka¿dego przysz³ego mistrza fotografii! • Profesjonalne zastosowanie lamp b³yskowych • Regulacja si³y rozproszenia œwiat³a • Wykorzystanie kana³ów komunikacyjnych w lampach b³yskowych • Zastosowanie dyfuzora • Fotografowanie w studiu • U¿ycie lamp studyjnych i wykorzystanie te³ • Mo¿liwoœci lampy pierœcieniowej • Uzyskiwanie odblasków w oczach • Wybór obiektywu i metody czyszczenia obiektywów • Zastosowanie filtrów • Fotografowanie przedmiotów • Wykorzystanie namiotu bezcieniowego • Uzyskiwanie efektu odbicia • Fotografowanie krajobrazów • Fotografia podwodna • Eksperymenty z balansem bieli • Fotografowanie dzieci • Zdjêcia wydarzeñ sportowych • Automatyczne ustawianie czu³oœci ISO • Zasady fotografowania wnêtrz, koncertów i imprez • Tworzenie filmów poklatkowych Wybierz siê na wspóln¹ sesjê ze Scottem Kelbym! Spis treści Rozdział 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Profesjonalne użycie lampy błyskowej, część 2. Ciąg dalszy informacji podanych w książce Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujęcia... Dziewięć rzeczy, które powinieneś wiedzieć… . . . . . . . . . . . . . .16 …zanim przeczytasz tę książkę! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 To było tylko sześć rzeczy. Oto ostatnie trzy . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Rozproszone światło w warunkach studyj­nych (metoda niskokosztowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Regulowanie siły rozproszenia światła przy użyciu parasola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Lepsza kontrola nad światłem dzięki przenośnemu softboksowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Grupy lamp błyskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Do czego służą kanały komunikacyj­ne w lampach błyskowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Wyzwalanie lampy błyskowej­ przy użyciu bezprzewodowego nadaj­nika . . . . . . . . . . . . . . .24 Jak sprawdzić, czy wszystkie flesze rzeczywiście wyemituj­ą błysk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Skrócenie czasu pomiędzy błyskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Szybsze ładowanie baterii dzięki zewnętrznym akumulatorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Kolej­na porada dotycząca szybszego ładowania baterii . . . . . .28 Typowe ustawienia siły błysku lampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Zdalne wyzwalanie drugiej­ lampy błyskowej­ w innym pomieszczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Przyćmić słońce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Jak uzyskać efekt charakterystyczny dla lampy pierścieniowej­ przy użyciu zwykłego flesza? . . . . . . . . . . . . .32 Co zrobić, j­eśli poj­edyncza lampa błyskowa nie daj­e wystarczaj­ąco silnego światła? . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Zmniej­szanie intensywności błysku wbudowanego flesza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Kiedy nie należy używać dyfuzora? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Sztuczka, której­ używaj­ą zawodowcy: j­ak zrobić ładniej­szy portret? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Dwa inne bardzo potrzebne filtry żelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Filtry naklej­ane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Porady dotyczące oświetlania tła przy użyciu flesza . . . . . . . . . .39 Zastosowanie miniaturowego „statywu” dodawanego do lamp błyskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Miej­sce, w którym ustawiasz ostrość, decyduj­e o intensywności błysku flesza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli o fleszach podczas realizacj­i płatnych zleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Na j­akiej­ wysokości umieścić lampę błyskową? . . . . . . . . . . . . . .43 Po której­ stronie należy umieścić lampę błyskową? . . . . . . . . . .44 8 Spis treści Rozdział 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Profesjonalne fotografowanie w studio W książce Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujęcia... zbudowałeś swoje studio od zera. Teraz należy je solidnie wyposażyć! Naj­prostszy sposób na uzyskanie idealnie białego tła . . . . . . . .48 Lampy studyj­ne, które można zdalnie wyzwalać, są po prostu niezastąpione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Zastosowanie nietypowych teł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Zadbaj­ o tło muzyczne podczas sesj­i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 „Słoneczko” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Plaster miodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Wyświetlanie podglądu wykonanych zdj­ęć na telewizorze . . . 54 Jak wygodnie podłączyć aparat do laptopa podczas sesj­i? . . . 55 Naj­tańsze z naj­przydatniej­szych akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Statywy oświetleniowe na kółkach — pokochasz j­e! . . . . . . . . .57 Do czego przydaj­ą się woreczki z piaskiem? . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Lampy studyj­ne a zasilanie akumulatorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Jedno tło, trzy różne efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Zastosowanie lampy pierścieniowej­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ekrany ustawione w literę „V” a fotografowanie mody . . . . . . . .62 Odblaski w oczach — dlaczego są aż tak pożądane? . . . . . . . . .63 Blendy — kiedy używać srebrnych, a kiedy warto sięgnąć po białe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Kalibrowanie kolorystyki przy użyciu neutralnie szarej­ karty wzorcowej­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Unikaj­ równomiernego oświetlania całej­ sylwetki . . . . . . . . . . . .66 Różnica pomiędzy światłem głównym a wypełniaj­ącym . . . . .67 Jak uniknąć czarnego paska świadczącego o problemach z synchronizacj­ą lampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Rozdział 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Cała prawda o obiektywach Który, kiedy i dlaczego, czyli o tym, jak dobrać właściwy obiektyw Kiedy warto sięgnąć po obiektyw szerokokątny? . . . . . . . . . . . . .72 Kiedy warto sięgnąć po obiektyw typu „rybie oko”? . . . . . . . . . .73 Kiedy warto sięgnąć po teleobiektyw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Kiedy warto użyć superj­asnego obiektywu? . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Kiedy warto sięgnąć po obiektyw superszerokokątny? . . . . . . .76 Kiedy warto sięgnąć po teleobiektyw o bardzo długiej­ ogniskowej­? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Zastosowanie telekonwertera w celu j­eszcze silniej­szego powiększenia obrazu . . . . . . . . .78 Obiektywy ze stabilizacj­ą obrazu typu VR lub IS . . . . . . . . . . . . . .79 Zastosowanie filtrów optycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Do czego służą osłony obiektywów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Kiedy warto sięgnąć po obiektyw makro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Kiedy warto sięgnąć po obiektyw typu tilt-shift? . . . . . . . . . . . . .83 Jak wyczyścić obiektyw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Kiedy warto ręcznie ustawić ostrość przy użyciu pierścienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 9 Spis treści Matryce o mniej­szym formacie i przetworniki pełnoklatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 O efekcie winiety i sposobach j­ego usuwania . . . . . . . . . . . . . . . .87 Dlaczego w niektórych obiektywach podawany j­est zakres wartości przysłon (na przykład f/3,5 – f/5,6)? . . . . . .88 Wskazówki dotyczące wymiany obiektywów . . . . . . . . . . . . . . . .89 Kiedy warto sięgnąć po obiektyw uniwersalny? . . . . . . . . . . . . . .90 Kiedy warto sięgnąć po obiektyw Lensbaby? . . . . . . . . . . . . . . . .91 Co to znaczy „dobry obiektyw portretowy”? . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Obiektywy stało- i zmiennoogniskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Ustaw przysłonę, przy której­ Twój­ obiektyw da naj­ostrzej­sze zdj­ęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 A mój­ kolega to używa tego obiektywu do zupełnie innych rzeczy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Rozdział 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Profesjonalne fotografowanie przedmiotów Jak pokazać przedmioty z ich najlepszej strony Jak uzyskać prawdziwe odbicia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Trudno dostępne detale przedmiotu można doświetlić za pomocą lusterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Oświetlenie od spodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Zalety fotografowania w namiocie bezcieniowym . . . . . . . . . 101 Zastosowanie źródeł światła ciągłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Łączenie oświetlenia dziennego i lamp studyj­nych . . . . . . . . . 103 Akcentowanie świateł i cieni podczas edytowania zdj­ęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Przygotowywanie stołu do fotografowania przedmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Linki do wieszania przedmiotów w powietrzu . . . . . . . . . . . . . . 106 Zalety wąskich softboksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ekrany z pianki polistyrenowej­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Eleganckie tło dla luksusowych przedmiotów . . . . . . . . . . . . . . 109 Zastosowanie statywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Maskowanie zbędnych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wyczyść fotografowany przedmiot przed zrobieniem zdj­ęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rozdział 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Profesjonalne fotografowanie w plenerze Jeszcze więcej wskazówek ułatwiających zrobienie fascynujących zdjęć krajobrazowych Zrób listę sprzętu i czynności, aby o niczym nie zapomnieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Pokaż ruch, aby zaakcentować dynamikę uj­ęcia . . . . . . . . . . . . 117 „Gwiazdka”, czyli efekt rozszczepienia światła . . . . . . . . . . . . . . 118 Twórcze eksperymenty z balansem bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Pozwól, by światło samo w sobie stało się tematem zdj­ęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Unikaj­ zbyt j­asnych plam światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 10 Spis treści Trzy naj­ważniej­sze składniki dobrej­ fotografii kraj­obrazowej­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Poszukaj­ chmur — naturalnego źródła barw . . . . . . . . . . . . . . . 123 Fotografowanie pod wodą, część 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Fotografowanie pod wodą, część 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Czasami mniej­ znaczy lepiej­, czyli o tym, co warto zostawić poza kadrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Fotografowanie przy naj­mniej­szej­ możliwej­ wartości ISO . . 127 Nie masz pomysłu na zdj­ęcie z podróży? Wypróbuj­ tę sztuczkę! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Osłona przed niepożądanym światłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Zastosowanie gradientowego filtra połówkowego . . . . . . . . . 130 Jak przygotować materiały do utworzenia obrazu HDR? . . . 131 Co zrobić ze zdj­ęciami wykonanymi na potrzeby fotografii HDR? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Idź na zwiad w miej­scu planowanej­ sesj­i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Szeroki kąt? Tak, ale nie zawsze! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wykorzystaj­ zalety oświetlenia z tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Dlaczego tak wcześnie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Dlaczego poszczególne segmenty zdj­ęć panoramicznych powinny być pionowe? . . . . . . . . . . . . . . 137 Sposób na bardziej­ nasycone pej­zaże . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Nie czekaj­ — kasuj­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Rozdział 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Profesjonalne zdjęcia z podróży Całe mnóstwo kolejnych wskazówek, dzięki którym pokażesz ludzi w najlepszym świetle Rekwizyty łagodzą napięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Denerwuj­esz się? Usiądź wygodnie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Fotografowanie z dużej­ wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zamierzasz zrobić portret ¾? Wybierz punkt, w który będzie patrzył model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Przygotuj­ wszystko przed przyj­ściem modeli do studia . . . . 146 Bardzo płytka głębia ostrości w portretach . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Zestaw ekranów odbij­aj­ących w fotografii portretowej­ . . . . . 148 Blendy umożliwiaj­ące fotografowanie w pełnym słońcu . . . 149 Fotografowanie na plaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Fotografowanie na ulicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku sfotografowanych osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Uśmiech nie zawsze j­est konieczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Celowe prześwietlanie zdj­ęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Zbierz razem kilka zdj­ęć, aby opowiedzieć j­akąś historię . . . 155 Fotografuj­esz dzieci? Oderwij­ się od aparatu! . . . . . . . . . . . . . . 156 Fotografuj­ dzieci z niewielkiej­ wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Profesjonalne zdjęcia sportowe Jak zrobić doskonałe zdjęcia z zawodów i imprez sportowych Funkcj­a automatycznego ustawiania czułości ISO ułatwi Ci skrócenie czasu naświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 11 Spis treści Zastosowanie dodatkowych przycisków ustawiania ostrości na długich teleobiektywach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Nocne zdj­ęcia przy bardzo wysokich wartościach ISO . . . . . . 162 Zalety fotografowania z linii końcowej­ boiska . . . . . . . . . . . . . . 163 Dwa naj­bardziej­ pożądane rodzaj­e zdj­ęć sportowych . . . . . . 164 Gdy uda Ci się zrobić perfekcyj­ne zdj­ęcie j­akiej­ś sceny, zmień uj­ęcie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Wyłączanie sygnałów dźwiękowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Automatyczna zmiana ustawienia ostrości w ślad za rozgrywaj­ącymi się wydarzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 „Zamrożenie” ruchu nie zawsze j­est pożądane . . . . . . . . . . . . . 168 Unikaj­ ogrodzeń za wszelką cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ustaw się tak, by j­ak naj­lepiej­ wykorzystać naturalne oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Fotografuj­ z niewielkiej­ wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Skup się na poj­edynczym zawodniku, aby wywrzeć większe wrażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Bądź w samym centrum akcj­i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Używasz dwóch aparatów? Koniecznie kup pasek R-Strap! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Spraw, aby Twoj­e zdj­ęcia opowiadały j­akąś historię . . . . . . . . 175 Wpływ rozmiaru przetwornika na powiększenie obrazu . . . . 176 Nie posiadasz odpowiedniej­ klasy „lunety”? Wypożycz j­ą na kilka dni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Zdj­ęcia stoj­ących zawodników nie są zbyt interesuj­ące . . . . 178 Jeszcze j­eden powód, dla którego warto kontynuować fotografowanie po zakończonej­ akcj­i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Nie musisz taszczyć ze sobą torby ze sprzętem . . . . . . . . . . . . . 180 Fotografowanie przed rozpoczęciem meczu . . . . . . . . . . . . . . . 181 Rozdział 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Profesjonalne wskazówki dla początkujących fotografów Porady, sztuczki i podpowiedzi, które pozwolą Ci robić jeszcze lepsze zdjęcia Zmiana ustawienia balansu bieli na podstawie podglądu na żywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Punktowy pomiar światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Fotografowanie koncertów i imprez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Fotografowanie wnętrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Tworzenie filmów poklatkowych (Canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Tworzenie filmów poklatkowych (Nikon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Nakładanie na siebie dwóch różnych zdj­ęć . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Na ile ważny j­est histogram zdj­ęcia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Internetowe laboratoria fotograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Fotografowanie przy bardzo słabym oświetleniu . . . . . . . . . . . 193 Fotografowanie nocnych scenerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 W j­aki sposób skonfigurowany j­est zazwyczaj­ mój­ aparat? . . . .195 Co zabieram ze sobą, kiedy wybieram się w plener? . . . . . . . . 196 Co zabieram ze sobą, kiedy planuj­ę fotografowanie sportu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Co zabieram ze sobą na sesj­ę u klienta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 12 Spis treści Co zabieram ze sobą, gdy planuj­ę fotografowanie w podróży? . . . . . . . . . . . . . . . 199 Co zabieram ze sobą, gdy planuj­ę sesj­ę ślubną? . . . . . . . . . . . . 200 Balans bieli a korekcj­a koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Jak wielu bardzo dobrych uj­ęć należy się spodziewać po j­ednej­ sesj­i? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Jeśli Twój­ aparat umożliwia rej­estrowanie materiału wideo …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Rozdział 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Profesjonalne rozwiązywanie problemów ze zdjęciami Czyli jak uniknąć rzeczy, które mogą doprowadzić do pasji Czy wyświetlaczowi LCD w aparacie można zaufać? . . . . . . . . 206 Przywracanie domyślnych ustawień aparatu . . . . . . . . . . . . . . . 207 Błyskawiczne wyodrębnianie obrazów JPEG ze zdj­ęć w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Kiedy warto rej­estrować zdj­ęcia w formacie JPEG, a kiedy w formacie RAW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Wbudowane funkcj­e czyszczenia matrycy . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Formatowanie karty pamięci „na skróty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Upewnij­ się, że Twój­ aparat wyposażony j­est w naj­nowsze oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Nie zapomnij­ o… karcie pamięci! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Pamiętaj­ o zabezpieczeniu swoich zdj­ęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Przed sformatowaniem karty zrób kopię zapasową zdj­ęć, a j­eszcze lepiej­ — dwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Sposób naciskania spustu migawki nie j­est bez znaczenia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Ustabilizuj­ ręce, dociskaj­ąc łokcie do tułowia . . . . . . . . . . . . . . . 217 Nie daj­ się zwieść wyświetlaczowi aparatu! . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Jak uniknąć rozterek podczas formatowania karty? . . . . . . . . 219 Zalety fotografowania sekwencyj­nego przy niedostatecznym oświetleniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mit dotyczący kart o dużej­ szybkości zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Zanim dopniesz plecak lub torbę podróżną na ostatni guzik… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Dlaczego warto pobrać z internetu elektroniczną wersj­ę instrukcj­i obsługi aparatu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Sztuczka ułatwiaj­ąca wykrycie uporczywych drobin i pyłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Fotografowanie przy złej­ pogodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Rozdział 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Kolejna porcja przepisów na „życiowe” zdjęcia Przystępnie podane sposoby na wykonanie różnego rodzaju fotografii Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 13 Rozdział 2 Profesjonalne fotografowanie w studio W książce Sekrety mistrza fotogra(cid:31) i cyfrowej. Nowe ujęcia... zbudowałeś swoje studio od zera. Teraz należy je solidnie wyposażyć! W 2. tomie Sekretów… opisałem, w jaki sposób można skutecznie i profesjonalnie wyposażyć proste studio fotogra(cid:26) czne w najbardziej potrzebne gadżety i akcesoria, a wszystko to bez nadwyrężania cienkiego, niewielkiego kawałka tworzywa sztucznego, który tkwi w Twoim portfelu. Po opracowaniu tego rozdziału, moi czytelnicy zaczęli jednak zadawać rozmaite, skłaniające do myślenia (i (cid:26) lozo(cid:26) cznych rozważań) pytania, które w ten czy inny sposób zahaczały o potencjalną konieczność zwiększenia liczby źródeł światła dostępnych w takim studio. „Co zrobić, jeśli chciałbym użyć dwóch lamp?”, „A jeśli zaszłaby konieczność dodania drugiej lampy, co wtedy?” albo „No dobrze, mam jedną lampę i jest świetnie, ale boję się, że mogę potrzebować kolejnej…”. Będę z Tobą szczery: wydawało mi się, że po tak dużej ilości materiału, który zawarłem w poprzednim tomie, nikogo nie najdzie chęć dalszego poszerzania swej wiedzy na temat oświetlenia studyjnego, toteż podczas planowania i zbierania materiałów do tomu 3. w ogóle nie brałem pod uwagę napisania rozdziału zawierającego opis zaawansowanych sztuczek dotyczących tej tematyki. Ba, w pewnym momencie z rozmysłem postanowiłem uniknąć używania sformułowań zawierających litery „s” i „t”, takich jak „techniki studyjne”. Zauważyłem jednak, że w ten sprytny sposób pozbawiłbym się możliwości używania swojego imienia, na przykład podczas zwracania się do siebie w trzeciej osobie („zły, niedobry Scott nie chce pisać o technikach fotografowania w studio”). Musiałem więc spojrzeć na całą sprawę nieco inaczej, co okazało się tym łatwiejsze, że niedługo po zakończeniu prac nad książką Sekrety mistrza fotogra(cid:31) i cyfrowej. Nowe ujęcia... moje własne studio niemal doszczętnie spłonęło w wyniku nieszczęśliwego wypadku i musiałem zacząć odbudowywać je od zera. I pomyśleć, że jeszcze niedawno wydawało mi się, że rozdział o wyposażeniu studia w poprzednim tomie książki będzie ostatnim takim rozdziałem. Scott nie lubi budować wszystkiego od zera. Scott nie lubi wyciągać z portfela cienkiego kawałka plastiku. Scott musi znaleźć sobie drugą pracę. [ 47 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Najprostszy sposób na uzyskanie idealnie białego tła Uzyskanie dobrego, idealnie białego tła (które doskonale nadaje się do fotografowania dzieci lub mody) może być sporym wyzwaniem, gdyż poprawne oświetlenie wymaga zastosowania co najmniej dwóch świateł zrównoważonych tak dokładnie, by jedna strona kadru nie była jaśniej- sza od drugiej. Właśnie z powodu trudności w równomiernym oświetleniu tła, jakiś czas temu zrezygnowałem z tradycyjnych teł fotogra(cid:26) cznych i kupiłem gadżet o nazwie HiLite Illuminated Background (cid:26) rmy Lastolite. Od kiedy go używam, zapomniałem o problemach z nierównym oświetleniem: za każdym razem, nawet podczas fotografowania poza studiem, mogę z łatwością uzyskać idealnie gładkie, jednolite tło. Ekran HiLite można złożyć do niewielkich rozmiarów, zaś po rozłożeniu wystarczy umieścić lampę błyskową (lub dwie) w specjalnej kieszeni i skierować ją na jego tylną ściankę. Po zredukowaniu siły błysku lampy do około ¼ można przystąpić do fotografowania. Zasada działania ekranu HiLite jest bardzo prosta: błysk lampy odbija się od jego tylnej ścianki i równomiernie rozprasza na całej powierzchni. Kieszenie na lampy znajdują się po obydwu stronach ekranu, lecz równie dobrze można używać go tylko z jednym (cid:22) eszem; trzeba jedynie pamiętać o osłonięciu lampy przy użyciu re(cid:22) ektora, aby uniknąć jej przegrzania. Ekran HiLite można z łatwością zabrać ze sobą na sesję u klienta, gdyż po złożeniu mieści się w futerale niewiele większym od dużej blendy. Rozłożenie ekranu zajmuje najwyżej trzy minuty, a cała kon- strukcja jest tak lekka, że z powodzeniem można trzymać ją w dłoni. Jeśli chcesz przekonać się, jak wygląda przykładowe zdjęcie z sesji pokazanej na fotogra(cid:26) i powyżej, odwiedź moją stronę internetową pod adresem http://www.kelbytraining.com/books/digphotogv3. Nie licz na przypadek — zrób listę zdjęć! Jeśli przygotowujesz się do ważnej sesji w studio, poświęć dwie minuty na wykonanie listy zdjęć — zwykłego zestawienia wszystkich ujęć, które zamierzasz zrobić w trakcie fotografo- wania. Pokrótce opisz wszystko, co chcesz uwzględnić, począwszy od rodzaju oświetlenia, przez układ choreogra(cid:26) czny kompozycji, aż do ewentualnych gadżetów i akcesoriów. Dobry plan działania zwiększa szanse na udaną sesję! [ 48 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Lampy studyjne, które można zdalnie wyzwalać, są po prostu niezastąpione Czytając wskazówki podane na poprzedniej stronie, nietrudno się domyślić, że zawsze staram się znaleźć sposób na ułatwienie sobie… w zasadzie wszystkiego (im prostsze są różne czynności, tym więcej czasu można spędzić na fotografowaniu, prawda?). To dlatego tak bardzo spodobały mi się nowe lampy Elinchrom BXRi wyposażone w zdalny wyzwalacz Skyport EL — do ich wyzwo- lenia wystarczy nadajnik wsunięty w stopkę aparatu. Prócz funkcji zdalnego wyzwalania, lampy te mają jeszcze jedną, bardzo użyteczną właściwość: siłę ich błysku można regulować wprost z aparatu, przy użyciu wspomnianego nadajnika. Oznacza to, że jeśli zastosowałeś dodatkową lampę (kontrę) umieszczoną na wysokim statywie lub wysięgniku, na przykład do zaakcentowania włosów modelki, i okazała się ona zbyt jasna, to możesz z łatwością zmniejszyć intensywność błysku przy użyciu aparatu. Koniec ze wspinaniem się na drabinę lub uciążliwym skracaniem i wydłużaniem statywów w celu ręcznej zmiany siły emitowanego światła! Omawiany system regulacji obsługuje do czterech niezależnych grup lamp, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by do jednej grupy przypisać główną lampę, do drugiej kontrę, do trzeciej zaś oświetlenie tła i sterować intensywnością każdej z nich bez odchodzenia od aparatu. To naprawdę bardzo wygodne. Ze- staw składający się z dwóch 500-watowych lamp BXRi, dwóch softboksów 26”, dwóch statywów oświetleniowych, dwóch walizeczek i bezprzewodowego nadajnika można kupić w serwisie B H Photo za około 1550 dol., co przy tej klasie sprzętu jest moim zdaniem bardzo okazyjną ceną (sam kupiłem taki zestaw). [ 49 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Zastosowanie nietypowych teł Y B L E K T T O C S © Jeśli często zdarza Ci się fotografować w studio, to nie minie wiele czasu, zanim znudzi Cię mo- notonia jednolitych, białych, szarych lub czarnych, papierowych teł i postanowisz trochę uroz- maicić swoje zdjęcia. Na szczęście, przygotowanie własnych, nietypowych teł fotogra(cid:26) cznych jest znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać (zauważ, że użyłem słowa „przygotowanie”, a nie „stworzenie” — to drugie sugerowałoby znacznie większy nakład pracy). Do dzieła zatem! Pierwszy krok polega na odwiedzeniu sklepów z wyprzedażami, pchlich targów i wszelkiego rodzaju miejsc, gdzie za grosze można kupić składane przepierzenia z żaluzjami lub bez, duże ramy obrazów, stoliczki, starą kanapę, lampy z abażurami — wszystko, co tylko nadaje się do ustawienia w tle. W praktyce rodzaj przedmiotów nie ma większego znaczenia, a to z dwóch po- wodów. Po pierwsze, przedmioty te będą pełniły funkcję rekwizytów drugiego planu, a zatem to nie na nie kierować się będzie uwaga oglądającego. Aby ujęcie miało pożądaną głębię, rekwizyt powinien być ustawiony pomiędzy białym, szarym lub czarnym tłem a fotografowaną osobą (tło, metr lub półtora odstępu, rekwizyty, znowu metr lub półtora pustej przestrzeni i główny temat zdjęcia. Jeśli chcesz zobaczyć „scenogra(cid:26) ę” przykładowego ujęcia pokazanego wyżej, zajrzyj na stronę http://www.kelbytraining.com/books/digphotogv3). Po drugie zaś (i jest to kluczowa kwe- stia), scenę należy sfotografować przy bardzo szeroko otwartej przysłonie, takiej jak f/4 lub f/2,8, aby obiekty w tle zostały bardzo silnie rozmyte. Tak silnie, by trudno było na pierwszy rzut oka zgadnąć, czy zdjęcie zostało wykonane w dużym domu, w sypialni, czy też w studio. Sam nadal jestem pod wrażeniem tego, jak korzystnie zmienia się charakter zdjęcia pod wpływem kilku prostych rekwizytów w tle (o ile przestrzega się podanych przed chwilą reguł). Jeśli tylko będziesz miał taką możliwość, spróbuj poszukać jeszcze innego gadżetu, który nada się do zawieszenia na wysięgniku, przez co będzie sprawiał wrażenie umieszczonego na su(cid:26) cie w prawdziwym pokoju. Taki detal jeszcze lepiej i ciekawiej zaakcentuje całą kompozycję. Pamiętaj, że najważniejszym warunkiem powodzenia omawianej techniki jest przestrzeń, „oddech” pomiędzy tłem, rekwizy- tami i fotografowanym obiektem oraz bardzo niewielka głębia ostrości. Gwarantuję, że będziesz zaskoczony uzyskanymi efektami! [ 50 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Zadbaj o tło muzyczne podczas sesji Jeśli zapytasz dowolnego fotografa, który zarabia na życie fotografowaniem ludzi, czy podczas sesji, gdzieś w tle, sączy się jakaś muzyka, to z pewnością odpowie Ci, że odpowiednio dobrane tło dźwiękowe jest bardzo ważne. Muzyka w tle sprawia, że fotografowane osoby są bardziej zrelaksowane i czują się swobodniej, co w większości przypadków przekłada się na bardziej naturalne, lepiej wyglądające zdjęcia (jeśli modelka lub model czują się dobrze i świetnie się bawią, to fotogra(cid:26) e z pewnością oddadzą ich dobre nastroje). Wystarczy iPod (lub dowolny inny przenośny odtwarzacz), kilka dobrych albumów, niewielkie głośniki — i gotowe. Pamiętaj tylko o tym, by wybrane utwory nie były wyłącznie Twoimi ulubionymi (owszem, Ty będziesz czuł się przy nich świetnie, ale to nie wszystko…), lecz przede wszystkim podobały się Twoim modelom. Najlepsze będą takie utwory, przy których modelka lub model powie: „O rany, ależ ja lubię ten kawałek!”. Bardzo wiele zdjęć użytych w tej książce zostało wykonanych podczas sesji z zawodowymi modelkami i modelami. Zawsze pytam ich, jakiej muzyki słuchają. Niestety, nigdy nie spotkałem osoby, która tra(cid:26) ałaby w moje gusta i słuchała na przykład starego funku z lat 80. lub klasycznego rocka, a szkoda, bo także i ja mógłbym wówczas posłuchać utworów, które uwielbiam. Modelki najczęściej proszą mnie o to, czego same słuchają w domu lub samo- chodzie — R B, hip hopu, rapu i muzyki alternatywnej. Któregoś dnia zadzwoniłem do mojego kolegi fotografa, Terry’ego White’a, (którego muzyczne składanki do posłuchania w trakcie sesji są ponoć znakomite) i zapytałem, jak udało mu się dobrać odpowiednie utwory. Odparł, że to nie jego zasługa — jedna z jego modelek ułożyła całą listę. Odkąd odtwarza ją w studio, niemal wszyscy fotografowani bardzo chwalą sobie jego muzyczne gusta. Poprosiłem wówczas Terry’ego o przygotowanie w serwisie iTunes listy utworów, którą mógłbym pobrać, a on zgodził się bez wahania, a co więcej — pozwolił mi na udostępnienie jej czytelnikom. Zapraszam Cię więc na stronę http://www.kelbytraining.com/books/digphotogv3, na której znajdziesz łącze prowadzące do listy utworów w serwisie iTunes, gdzie będziesz mógł kupić wybrane piosenki. [ 51 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji „Słoneczko” Jeśli zależy Ci na oświetleniu, które byłoby nie tak miękkie jak światło softboksu, a jednocześnie nie tak ostre jak błysk nieosłoniętej lampy, wypróbuj tzw. słoneczko. Światło takiej lampy ma właściwości pośrednie pomiędzy dwiema wymienionymi i umożliwia uzyskanie silniejszego, bardziej zdecydowanego kontrastu niż softboks, a jednocześnie gwarantuje uniknięcie ostrych, konturowych cieni. „Słoneczko” montuje się do zaczepów lampy studyjnej, podobnie jak softboks, lecz ma ono zupełnie inną konstrukcję: jest to dość duży, okrągły, metalowy re(cid:22) ektor. Dzięki odbijającym właściwościom wnętrza re(cid:22) ektora, światło emitowane przez lampę jest bardziej „skondensowane” i doskonale nadaje się do fotografowania zbliżeń twarzy i do typowych portre- tów (nadaje ono twarzy i skórze gładki, piękny wygląd). Warto sięgnąć po „słoneczko” (angielska nazwa tego urządzenia to beauty dish) za każdym razem, kiedy będzie Ci zależało na uzyskaniu efektu znanego z eleganckich magazynów kobiecych i reklam kosmetyków. Na „słoneczko” można nałożyć specjalny dyfuzor z tkaniny, który dodatkowo zmiękcza i rozprasza światło. Re(cid:22) ektor ten montuje się najczęściej na wysokim statywie oświetleniowym i kieruje na fotografowaną osobę pod kątem około 45° w dół (jak na rysunku). W połączeniu z re(cid:22) ektorem beauty dish dość często stosuje się dodatkowy ekran odbijający, ustawiany poziomo na wysokości klatki piersiowej fotografowanej osoby. Ekran ten umożliwia zniwelowanie naturalnych cieni pod oczami, które powstają ze względu na kierunek padania światła (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 64). W zależności od producenta (ja używam 17-calowego re(cid:22) ektora marki Elinchrom), wnętrza „słoneczek” są srebrne lub polakierowane na biało. Osobiście posługuję się wersją lakie- rowaną, gdyż daje ona nieco łagodniejsze światło (w przypadku srebrnych re(cid:22) ektorów jest ono ostrzejsze i bardziej kontrastowe). [ 52 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Plaster miodu Po zdjęciu softboksu z lampy studyjnej, błysk światła emitowany przez żarówkę zostałby rozpro- szony niemal we wszystkich kierunkach. To jedna z przyczyn stosowania softboksów — ułatwiają one skierowanie światła w odpowiednie miejsce i oczywiście bardzo silnie je „zmiękczają”. Przeci- wieństwem softboksów są siatki zwane potocznie „plastrami miodu”. Są one wykonane z metalu, zakłada się je bezpośrednio na niewielką czaszę re(cid:22) ektora okalającego żarówki lampy (te, którymi sam się posługuję, mocowane są do wewnętrznej krawędzi re(cid:22) ektora), a ich struktura przypomina siatkę złożoną z sześciokątnych otworów. Błysk światła przepuszczony przez taką siatkę jest silnie skupiony, ostry (ponieważ żarówka nie jest osłonięta dyfuzorem, tylko metalową kratownicą, która dodatkowo skupia i ukierunkowuje światło) i umożliwia uzyskanie ciekawych efektów podkreśla- jących dramaturgię ujęcia. Plastry miodu bardzo często stosuje się do lamp pełniących rolę kontr w ujęciach portretowych („Bardzo często”? Co ja mówię — chyba wszystkie zdjęcia portretowe z okładek kolorowych magazynów, jakie ostatnio widziałem, są wykonane z użyciem jednej lub dwóch lamp z tego typu nakładkami, które elegancką, jasną poświatą podkreślają kontury postaci i wyodrębniają je z tła). Dostępnych jest wiele różnych wariantów takich siatek, a są one oznaczone wartościami w stopniach (na przykład siatka 10°, siatka 20° itp.). Im mniejsza jest podana wartość, tym silniej skupione będzie światło otrzymane przy użyciu tego typu nakładki (osobiście posługuję się najczęściej siatkami 20° i 30°). Obsługa siatek nie nastręcza większych trudności. Wystarczy założyć je na czaszę lampy studyjnej, by cieszyć się mocnym, silnie ukierunkowanym błyskiem światła. Umieść po jednej lampie z siatką po obydwu stronach fotografowanej osoby, skieruj na boczne części twarzy, odpowiednio doświetl modelkę lub modela z przodu i gotowe. No, może odrobinę przesadziłem — szczegółowe wskazówki dotyczące tego rodzaju oświetlenia znajdziesz w ostatnim rozdziale tej książki — niemniej najważniejszymi gadżetami, elementami decydującymi o powodzeniu opisanej pokrótce sesji portretowej, są właśnie nakładki w postaci plastra miodu. [ 53 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Wyświetlanie podglądu wykonanych zdjęć na telewizorze C V J D N A Y B L E K T T O C S © Jeśli chciałbyś zobaczyć znacznie większy podgląd wykonanego zdjęcia niż ten, który wyświetlany jest na miniaturowym ekranie LCD znajdującym się w tylnej części korpusu aparatu, podłącz aparat do telewizora. Większość nowoczesnych lustrzanek cyfrowych wyposażona jest w jakieś wyjście wideo (najnowsze aparaty (cid:26) rmy Canon lub Nikon mogą poszczycić się nawet złączami HDMI), sięgnij więc po przewód wideo i podłącz aparat do odbiornika telewizyjnego, aby już po chwili cieszyć się gigantycznym podglądem wykonanego zdjęcia. Dla wyjaśnienia dodam, że takiego rozwiązania nie można w żaden sposób porównać do kon(cid:26) guracji, w której aparat podłączony jest do komputera stacjonarnego lub laptopa, gdyż wykonywane zdjęcia są w standardowy sposób zapisywane na karcie pamięci, a telewizor pełni rolę zwykłego, choć gigantycznego, wyświetlacza. Podobnie jak na zwykłym wyświetlaczu, będziesz mógł zobaczyć na nim podgląd prześwietlo- nych i niedoświetlonych miejsc oraz sprawdzić ustawienia ekspozycji i wszystkie inne parametry aparatu, które normalnie kon(cid:26) gurowane są na jego ekranie. Wszystko to, oczywiście, w zupełnie innej skali! Możliwości takiego rozwiązania naprawdę trudno przecenić — na wielkim ekranie telewizora doskonale widać specy(cid:26) kę oświetlenia, ostrość obrazu i inne detale, których próżno wypatrywać na 2,5- lub 3-calowym wyświetlaczu LCD. Prócz tego zauważyłem, że fotografowane osoby bardzo lubią oglądać się na tak dużym ekranie, a to z kolei przekłada się na jeszcze lepsze, bardziej naturalne zdjęcia. No dobrze, a zatem czego potrzeba, aby uszczęśliwić zarówno Ciebie, jak i Twoje modelki (prócz samego telewizora, oczywiście)? Wystarczy dowolny przewód zgodny ze standardem złącza wideo w Twoim aparacie (w większości przypadków stosowny kabel znaj- dziesz w pudełku z lustrzanką). To wszystko! [ 54 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Jak wygodnie podłączyć aparat do laptopa podczas sesji? Y B L E K T T O C S © Jeśli decydujesz się na podłączenie aparatu fotogra(cid:26) cznego bezpośrednio do laptopa, dzięki czemu wykonane zdjęcia będą tra(cid:26) ały wprost na jego dysk twardy, a Ty będziesz mógł od razu sortować je i poprawiać (o tym, jak należy to zrobić, pisałem w poprzednim tomie Sekretów…), szczególnie ważne okazuje się ustawienie komputera w wygodnym miejscu. Dogodny dostęp do laptopa pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. System pokazany na przykładowym zdjęciu to jedno z najwygodniejszych i najłatwiejszych w obsłudze rozwiązań, z jakimi miałem dotychczas do czynienia. Składa się on z metalowej podstawy o nazwie Gitzo G-065 Monitor Platform, którą można zamontować na zwykłym statywie. Wymiary tej podstawy czynią ją idealną podpórką na typowy laptop z ekranem o przekątnej 15”. Jeśli bardzo często fotografujesz przy użyciu statywu, to możesz użyć go jednocześnie do wykonywania zdjęć i jako podstawkę do laptopa — należy w tym celu kupić gadżet (cid:26) rmy Manfrotto o nazwie 131DD Tripod Accessory Arm for Four Heads. Jest to pozioma, instalowana zamiast zwykłej głowicy statywu poprzeczka, na której można za- montować złącza na kolejne głowice. Dzięki temu po jednej stronie poprzeczki można umieścić podstawę Gitzo Monitor Platform z laptopem, po drugiej zaś normalną głowicę kulową, którą wymontowałeś ze statywu. Wystarczy kilka chwil, by na jednym statywie, w doskonałej harmonii, spoczął laptop wraz z aparatem fotogra(cid:26) cznym. Czyż to nie genialne? Ocenianie jakości obrazu na ekranie Chciałbym napisać o pewnym drobiazgu, na który warto zwrócić uwagę: po wyświetleniu zdjęcia na dużym monitorze komputerowym (o przekątnej rzędu 24 cali lub większym) i po- większeniu do 100 nominalnej wielkości zapewne nie będzie ono wyglądało na idealnie ostre. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji oglądasz je w formacie większym niż docelowy. Zmniejsz podgląd na tyle, by rozmiar zdjęcia na ekranie był w przybliżeniu taki, jaki zamierzasz nadać odbitce. Jeśli planujesz wydrukowanie fotogra(cid:26) i w formacie plakatowym, odejdź od monitora na przynajmniej dwa metry — z takiej bowiem odległości ogląda się zazwyczaj zdjęcia w dużym rozmiarze. [ 55 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Najtańsze z najprzydatniejszych akcesoriów Jeśli w Twoim przyborniku z akcesoriami fotogra(cid:26) cznymi nie ma ani jednej rolki taśmy ga(cid:20) a, to odłóż tę książkę i zamów kilka sztuk. Najlepiej od razu. Nie może to być zwykła taśma samo- przylepna. Ani izolacyjna. Ani żadna inna — tylko i wyłącznie taśma ga(cid:20) a. Jest to jedna z tych rzeczy, bez której nie może obyć się żadne szanujące się studio fotogra(cid:26) czne i (cid:26) lmowe (zapytaj znajomego fotografa!). Już niedługo przekonasz się sam, że ta wszechstronna taśma może słu- żyć do wszystkiego — począwszy od przytrzymywania oczek prującej się siatki kierunkowej do lamp studyjnych, przez zaklejenie przypadkowo wydartego kawałka tkaniny w softboksie, aż do sklejenia kilku rzeczy, które za żadne skarby nie chcą się trzymać w jednym kawałku… zresztą, długo mógłbym wymieniać. Drugim niezbędnym gadżetem są uniwersalne klipsy — sześć sztuk powinno wystarczyć w zupełności. To kolejny drobiazg, bez którego nie wyobrażam sobie pracy w dowolnym studio fotogra(cid:26) cznym. Klipsy przydają się do wieszania różnych obiektów, których nie da się w zwykły sposób zamocować na wysięgniku, czy spinania fragmentów odzieży w celu wygładzenia załamań i zmarszczek tkaniny (ze względu na takie zastosowania warto zaopatrzyć się w klipsy o różnych rozmiarach). Klipsy można dostać w sklepie ze sprzętem dla majsterko- wiczów lub w składzie budowlanym; z pewnością są też dostępne w sklepach internetowych. Jestem pewien, że znajdziesz dla nich tysiąc jeden zastosowań. Zarówno taśma ga(cid:20) a, jak i klipsy to tylko drobiazgi, lecz jedne z tych, które uchronią Cię przed przedwczesną siwizną, a niejedną sesję przed klapą (a przynajmniej dłuższą przerwą, podczas której będziesz pędził na złamanie karku do najbliższego sklepu). [ 56 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Statywy oświetleniowe na kółkach — pokochasz je! W pewnym momencie z pewnością będziesz chciał kupić statywy oświetleniowe do studia, już teraz dam Ci więc pewną radę, która z pewnością ułatwi Ci późniejszą pracę: koniecznie kup sta- tywy na kółkach! Przemawiają za tym dwa ważne powody: pierwszy jest oczywisty — oświetlenie w studio wymaga częstego przenoszenia, a znacznie łatwiej przesunąć lampę z softboksem, niż ją dźwigać. Zauważyłem też (co potwierdzają moi koledzy fotografowie), że statywy oświetleniowe na kółkach zachęcają do eksperymentowania ze światłem. Drugi powód to bezpieczeństwo. Lampy studyjne są duże i dość ciężkie, a po zamocowaniu na nich softboksu, środek ciężkości całej konstrukcji spoczywa na samej górze (cid:26) ligranowego zazwyczaj statywu. Gdy weźmie się taką konstrukcję do ręki, nietrudno o coś uderzyć, stracić równowagę czy nawet potknąć się i przewrócić (wierz mi, widziałem taką sytuację). Nawet jeśli statywy na kółkach są nieco droższe, to dodatkowy wydatek zwróci Ci się z nawiązką, choćby przez to, że unikniesz kosztów wymiany stłuczonych żarówek i częstych wizyt u masażysty-kręgarza. [ 57 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Do czego przydają się woreczki z piaskiem? Niezależnie od tego, jak solidny i drogi kupisz wysięgnik, któregoś dnia (zapewne wcześniej niż później) może się on przewrócić. W najlepszym przypadku stłuczeniu ulegnie żarówka lampy studyjnej, podrze się softboks lub — w nieco gorszym razie — cała lampa zostanie uszkodzona. Może się jednak zdarzyć, że całość upadnie na modelkę, klienta, wizażystę lub przyjaciela, który odwiedził Cię w studio. Z przewracającymi się wysięgnikami jest jak z niespodziewanym uszko- dzeniem dysku twardego w komputerze: nie chodzi o to, czy coś takiego się wydarzy, tylko kiedy. Właśnie z tego względu powinieneś mieć pod ręką kilka woreczków z piaskiem i używać ich za każdym razem, gdy na wysięgniku zamontowane są dowolne urządzenia lub też gdy zabierasz go ze sobą w plener (gdzie o wywrotkę jest jeszcze łatwiej ze względu na wiatr). Eleganckie woreczki są dostępne na przykład w serwisie B H Photo — po zakupie trzeba po prostu wy- pełnić je piaskiem. (W niektórych sklepach dostępne są „gotowe”, pełne woreczki, lecz koszt ich doręczenia jest nieporównywalnie większy). Dobre woreczki możesz też znaleźć w niektórych sklepach z narzędziami i materiałami budowlanymi. Po zakupie i wypełnieniu piaskiem ułóż je na stojaku wysięgnika i (lub) załóż na jego krótszym ramieniu jako przeciwwagę (patrz zdjęcie). Gdy to zrobisz, możesz skreślić istotną pozycję z listy swoich zmartwień. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać: uważaj podczas zdejmowania woreczków. Ponieważ ich masa stabilizuje wysięgnik, usunięcie kilku obciążeń może spowodować nieprzewidzianą wywrotkę. Miej oczy dookoła głowy i przygotuj się na szybką interwencję! [ 58 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Lampy studyjne a zasilanie akumulatorowe Zwykłe lampy studyjne podłącza się do gniazdka elektrycznego w studio. Wszystko jest w porząd- ku, dopóki nie potrzebujesz silnej lampy błyskowej w plenerze. Jeszcze do niedawna zabranie studyjnego (cid:22) esza w plener było bardzo trudne — owszem, dostępne są zestawy składające się z akumulatora i lamp błyskowych specjalnie przystosowanych do zasilania bateryjnego (sam po- sługuję się zestawem Ranger (cid:26) rmy Elinchrom, który składa się z takiej właśnie nietypowej lampy i specjalnego akumulatora), lecz nie należą one do tanich. Zaletą zestawów takich jak Ranger jest możliwość „zabrania studia fotogra(cid:26) cznego” ze sobą na plażę, na pustynię, na jacht… właściwie gdziekolwiek zechcesz. Wadą — konieczność stosowania tylko specjalnych lamp skonstruowanych z myślą o zasilaniu bateryjnym. Na szczęście, coraz więcej (cid:26) rm proponuje zasilanie akumulatorowe, które umożliwia podłączenie zwykłych lamp błyskowych (ja używam na przykład akumulatora o nazwie Explorer XT (cid:26) rmy Innovatronix, który z powodzeniem zasila dwie zwykłe lampy studyjne i który był względnie przystępny cenowo w porównaniu do wspomnianych zestawów — kosztował około połowy ich ceny). Innymi słowy, zamiast kupować specjalny zestaw, składający się z lampy zasilanej bateryjnie i akumulatora, możesz kupić sam akumulator. Czyż to nie wspaniałe? [ 59 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Jedno tło, trzy różne efekty Y B L E K T T O C S © Ważną zaletą białych, jednolitych teł jest możliwość uzyskania trzech różnych efektów kolorystycz- nych w zależności od użytego oświetlenia (i czasu naświetlania). Oto jak należy to zrobić: 1. W celu uzyskania idealnie białego tła należy je dobrze oświetlić, a zatem umieść lampę (byłoby znakomicie, gdybyś użył dwóch lamp, po jednej na każdą stronę) dość nisko, przy podłodze i skieruj w górę, bezpośrednio na tło. 3. 2. Aby uzyskać tło w kolorze szarym, po prostu wyłącz lampę błyskową (lub lampy), której użyłeś do jego oświetlenia. Biały papier pozbawiony dodatkowego światła nabierze niezbyt ciemnego, szarego odcienia — będzie to drugi kolor uzyskany przy użyciu tego samego tła. Lampy oświetlające powinny pozostać wyłączone także wówczas, gdy zależy Ci na uzyskaniu czarnego tła. Ponadto ustaw możliwie najkrótszy czas naświetlania (biorąc oczywiście pod uwagę minimalny czas synchronizacji dostępny w Twoim aparacie), który zapewne będzie wynosił 1/200 lub 1/250 sekundy. Białe tło na zdjęciu zostanie wówczas przedstawione jako bardzo ciemne lub wręcz czarne. Stanie się tak dlatego, że poprzez maksymalne skrócenie czasu naświetlania niemal zupełnie wyeliminujesz wpływ naturalnego oświetlenia pomiesz- czenia, w którym trwa sesja. [ 60 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Zastosowanie lampy pierścieniowej Jeden z najmodniejszych ostatnio efektów, stosowanych podczas fotografowania mody, można uzyskać przy użyciu lampy pierścieniowe. Składa się ona z kilku niewielkich (cid:22) eszy rozmieszczo- nych na obwodzie specjalnej konstrukcji w kształcie grubego pierścienia z otworem, przez który przechodzi obiektyw aparatu. W rozdziale 1., poświęconym lampom błyskowym, opisałem proste urządzenie, zakładane na zwykły, zewnętrzny (cid:22) esz aparatu, które imituje działanie pierścieniowej lampy błyskowej. Zachęcająca jest też cena tego urządzenia, szczególnie w porównaniu z bardzo drogimi, prawdziwymi lampami pierścieniowymi. Nie wszystkie lampy tego typu są jednak zabój- czo drogie — udało mi się znaleźć jedną o relatywnie przystępnej cenie. Powinna przypaść do gustu wszystkim tym, którzy nie zamierzają zarabiać na życie fotografowaniem mody z najwyższej półki, a jednocześnie chcieliby od czasu do czasu wypróbować interesujące możliwości oświetle- niowe, jakie daje tego typu lampa. Mam tutaj na myśli lampę AlienBees ABR800, która jest dość lekka (jak na lampę pierścieniową, ma się rozumieć — zazwyczaj są one bardzo ciężkie i masywne) i daje zaskakująco dobre efekty, szczególnie w kontekście niezbyt wygórowanej ceny, wynoszącej 399 dol. (co w porównaniu do ponad 1000 dol., jakie należy wydać na zwykłą lampę tego typu, wydaje się umiarkowaną ceną). Na stronie 237 znajdziesz zdjęcie wykonane lampą pierścieniową AlienBees, zajrzyj tam więc, aby przekonać się, czy zainteresują Cię jej możliwości. [ 61 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Ekrany ustawione w literę „V” a fotografowanie mody Jeśli specjalizujesz się w fotografowaniu mody, to zapewne wykonujesz na co dzień wiele zdjęć ukazujących całą sylwetkę lub ¾ sylwetki modelki. W takim przypadku warto zaopatrzyć się w ekrany „V” (pod tą szumną nazwą kryją się zwykłe, choć bardzo duże, ekrany z pianki o wysokości około 2,5 m i szerokości 1 – 1,5 m, pomalowane z jednej strony na biało, z drugiej zaś na czarno). Biała strona takiego ekranu pełni rolę gigantycznego re(cid:22) ektora doświetlającego całą sylwetkę fotografowanej osoby. Ekrany należy umieścić bezpośrednio obok modelki (po przeciwnej stronie niż główne źródło światła) lub z przodu i nieco z boku, tak aby odbite od nich światło doświetlało jej sylwetkę. Dlaczego nazywam je ekranami „V”? Otóż, po zetknięciu krawędzi dwóch takich ekranów tworzą one kształt, który (widziany z góry) przypomina wielką literę „V”. Złączone krawędzie należy dodatkowo uszczelnić, sklejając je taśmą, co jednocześnie zapewni stabilność całej konstrukcji. Dobrze sklejone ekrany można dowolnie ustawiać i przesuwać bez użycia żad- nego dodatkowego statywu. Ponieważ jedna strona każdego ekranu jest czarna, możesz użyć jej jako kurtyny (osłaniającej obiektyw przed światłem, które może spowodować pojawienie się niepożądanych (cid:22) ar i odblasków). W niektórych sytuacjach można też pokusić się o ustawienie ekranu czarną stroną w kierunku fotografowanej osoby. Dzięki temu zostaje pochłonięta pewna ilość światła i zwiększa się kontrast portretu, którego oświetlenie nabiera wówczas interesującej dramaturgii. Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie wykonane podczas przykładowej sesji, przy ustawieniu ekranów zaprezentowanym na fotogra(cid:26) i powyżej, zapraszam na stronę http://www.kelbytraining. com/books/digphotogv3. [ 62 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Odblaski w oczach — dlaczego są aż tak pożądane? Y B L E K T T O C S © Z pewnością niejeden raz zwróciłeś uwagę na odbicia światła softboksów w oczach fotografo- wanej osoby. Te „iskierki” mają tak korzystny wpływ na wygląd portretu, że warto zadbać o nie w każdym przypadku. Poważnie. Bez nich oczy fotografowanych osób wydają się pozbawione blasku, są puste niczym dwie wyschnięte studnie, wyrażają bezdenny smutek i zniechęcenie (no dobrze, dobrze… oczywiście przesadzam, chodzi mi tylko o to, że są po prostu mniej atrakcyjne). Nie panikuj: wszystko da się zrobić. Nie próbuj też usuwać ich w Photoshopie (co sugerowali w li- stach niektórzy moi czytelnicy). Wręcz przeciwnie, zrób wszystko, by pojawiły się we właściwych miejscach. To rzekłszy, zachęcam Cię do małej zgadywanki. Otóż, gdy następnym razem będziesz miał okazję pooglądać dobre zdjęcia portretowe w dużym powiększeniu, spójrz uważnie w oczy modelki lub modela i postaraj się odgadnąć, jakimi rodzajami akcesoriów oświetleniowych posługiwał się fotograf (może był to prostokątny, kwadratowy lub ośmiokątny softboks, parasol, a może „słoneczko”?). Mało tego, na niektórych zdjęciach można odgadnąć nie tylko rodzaj, lecz także położenie świateł (z przodu, z boku itp.). Spróbuj poszukać w dolnej części oka niewielkiego odblasku światła; jeśli go dostrzeżesz, to znaczy, że fotograf zapewne użył dodatkowego ekranu, którego zadaniem było odbicie pewnej ilości światła w górę i doświetlenie oczu i twarzy modelki. Taka analiza to także ciekawa lekcja fotogra(cid:26) i! [ 63 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Blendy — kiedy używać srebrnych, a kiedy warto sięgnąć po białe? Blendy odbijające światło dostępne są w różnych kolorach, lecz najczęściej używa się białych, srebrnych i złotych (choć te ostatnie najczęściej przydają się w plenerze. Dodanie żółtego, ciepłego światła do neutralnego oświetlenia w studio rzadko kiedy sprawdza się w praktyce). Skupmy się więc na blendach w kolorze srebrnym i białym; w jakich sytuacjach warto je stosować? Oto garść ogólnych porad: srebrne pokrycia odbijają więcej światła, toteż można używać ich w sytuacji, gdy konieczne jest umieszczenie blendy z dala od fotografowanej osoby. Jeśli możesz pozwolić sobie na umieszczenie blendy tuż obok modela lub modelki, wówczas lepiej użyć pokrycia w kolorze białym, które jest subtelniejsze i odbija mniej światła (na stronie 245 znajdziesz zdjęcie wykonane na sesji z fotogra(cid:26) i powyżej). Zmniejszenie odblasków światła w okularach Jeśli fotografowana osoba nosi okulary, to bardzo trudno będzie Ci uniknąć odbicia softbok- sów i innych akcesoriów oświetleniowych w ich szkłach. Takie odbicie jest jednak niepożą- dane, szczególnie jeśli w pewnym stopniu przysłania ono oczy sfotografowanej osoby. Jeśli zauważysz zbyt intensywne odblaski światła od soczewek okularów, to spróbuj odsunąć główne światło nieco na bok, na tyle daleko, by zniknęły bez śladu (co wcale nie jest takie trudne, szczególnie jeśli będziesz przesuwał softboks, nie wyłączając żarówki pilotującej lam- py, której światło będzie odbijało się w okularach podobnie jak pełny błysk (cid:22) esza). Pamiętaj jedynie o tym, że odblask musi zniknąć nie z punktu widzenia softboksu, tylko z Twojego, w miejscu, w którym znajduje się aparat, toteż najlepszym wyjściem będzie „zatrudnienie” pomocnika, który podpowie Ci, jak daleko powinieneś przesunąć softboks, by pozbyć się niepożądanych odbić. [ 64 ] Profesjonalne fotografowanie w studio Kalibrowanie kolorystyki przy użyciu neutralnie szarej karty wzorcowej Y B L E K T T O C S © Jeśli zamierzasz edytować i przetwarzać wykonane zdjęcia przy użyciu programów takich jak Photoshop lub Photoshop Elements, pozwól, że zasugeruję Ci pewną sztuczkę, która sprawi, że korekcja kolorystyki fotogra(cid:26) i stanie się absolutnie bezproblemowa i będzie przebiegać niemal automatycznie. Na czym polega ta sztuczka? To proste! Po skon(cid:26) gurowaniu oświetlenia ustaw modelkę w odpowiednim miejscu i poproś ją o przytrzymanie niewielkiej karty wzorcowej z sza- chownicą składającą się z prostokątów w kolorze szarym, jasnoszarym, czarnym i białym (karta pokazana na przykładowym zdjęciu jest dodawana do książki Fotogra(cid:31) a cyfrowa. Edycja zdjęć). Ustaw kadr w taki sposób, by cała karta była wyraźnie widoczna, zrób jedno próbne zdjęcie, a potem kontynuuj sesję już bez karty. Po otwarciu wykonanych fotogra(cid:26) i w Photoshopie (lub w programie Photoshop Elements), wydaj polecenie Levels (Poziomy), kliknij przycisk z szarym kroplomierzem znajdujący się w oknie dialogowym tego polecenia, a następnie kliknij szary pro- stokąt na karcie sfotografowanej na pierwszym zdjęciu. Następnie włącz czarny kroplomierz i kliknij prostokąt w kolorze czarnym, na koniec zaś kliknij białym kroplomierzem prostokąt w kolorze białym — to wszystko; zdjęcie powinno zostać wówczas elegancko skorygowane. Teraz możesz otworzyć dowolne zdjęcie wykonane przy takim samym oświetleniu i nacisnąć Ctrl+Alt+L (Mac OS: Command+Option+L), aby automatycznie skorygować je w taki sam sposób jak poprzednie. Tej samej karty wzorcowej można użyć do ustawiania balansu bieli fotogra(cid:26) i RAW. Zdjęcie należy wówczas otworzyć w module Camera Raw Photoshopa (lub w trybie edycji obrazu w programie Photoshop Lightroom), włączyć narzędzie do korygowania balansu bieli, którego przycisk znajduje się na pasku narzędzi (lub w panelu z podstawowymi narzędziami korekcyjnymi programu Ligh- troom), a następnie kliknąć jasnoszarą próbkę. Gotowe! Ustawienia balansu bieli skorygowanego zdjęcia można następnie z łatwością przenieść do innych fotogra(cid:26) i RAW — wystarczy je skopiować i wkleić do całej sekwencji zdjęć jednocześnie. To olbrzymia oszczędność czasu! [ 65 ] Rozdział 2 Sekrety mistrza fotogra(cid:30) i cyfrowej. W dążeniu do perfekcji Unikaj równomiernego oświetlania całej sylwetki Y B L E K T T O C S © Uwaga oglądającego zdjęcie w naturalny sposób kieruje się najpierw na te elementy kompozycji, które są najjaśniejsze lub najostrzejsze. Warto o tym pamiętać podczas ustawiania oświetlenia w studio lub w wyznaczonym miejscu (nawet jeśli „ustawianie” sprowadza się do skon(cid:26) gurowa- nia zwykłej, zewnętrznej lampy błyskowej), ponieważ równomierne oświetlenie całej sylwetki utrudnia zaakcentowanie najważniejszych elementów zdjęcia, czyli najczęściej twarzy m
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W dążeniu do perfekcji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: