Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 008309 20965721 na godz. na dobę w sumie
Sekrety największych mistrzów iluzji - ebook/pdf
Sekrety największych mistrzów iluzji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-623-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> ezoteryka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chcesz poznać najbardziej skrywane sekrety iluzji?
Chcesz poznać fascynujące ciekawostki z życia wielkich mistrzów?
Chcesz nauczyć się wielu efektów iluzjonistycznych?
Ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Książka ujawnia sekrety zawodowe oraz sekrety z życia prywatnego największych mistrzów iluzji. Ich dokonania są ilustrowane zdjęciami oryginalnych wiekowych eksponatów z kolekcji autora, które bezpośrednio nawiązują do opisywanych wydarzeń. Zadziwiające historie mistrzów dodatkowo zostały przedstawione tak, aby czytelnik otrzymał odpowiedź na następujące pytania:

- Jaki jest najstarszy opisany efekt iluzjonistyczny?
- Dlaczego iluzjonista kojarzy się z klasycznym frakiem?
- Dlaczego wyjmuje się królika z kapelusza?
- Czy podczas pokazów ktoś zginął?
- Jak wykorzystywano iluzje w celach militarnych?
- Jaki wpływ mieli iluzjoniści na kulturę i naukę?

W książce znajduje się również rozdział, w którym autor krok po kroku wyjaśnia szereg efektów iluzjonistycznych do samodzielnego wykonania. Fachowe porady i uwagi w nim zawarte stanowią nieocenioną pomoc w tworzeniu profesjonalnych występów dla wszystkich zainteresowanych praktykowaniem sztuki iluzji.

Bartłomiej Cichała
Iluzjonista i performer występujący na scenach oraz estradach na terenie całego kraju, jak również za granicą. Wieloletni kolekcjoner oryginalnych wiekowych przedmiotów związanych z tematyką iluzji oraz jej najwybitniejszymi przedstawicielami. Współtwórca pierwszego w historii Polski „Muzeum Sztuki Iluzji”, którego częścią stała się jego bogata kolekcja eksponatów. Pomysłodawca cieszącego się wielkim powodzeniem pierwszego w Polsce spektaklu opowiadającego o historii iluzji i jej najbardziej znanych przedstawicielach z minionych epok. Autor wielu wystaw, wykładów i warsztatów poświęconych ciekawostkom związanym z jego kolekcją, historią i technikami wykorzystywanymi przez najwybitniejszych mistrzów. Jego kolejnym osiągnięciem jest właśnie niniejsza książka, która nie mogłaby powstać bez jego wiedzy historycznej, pasji kolekcjonerskiej oraz zamiłowania do sztuki iluzji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BARTŁOMIEJ CICHAŁA SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI © Copyright by Bartłomiej Cichała e-bookowo Projekt okładki: Bartłomiej Cichała Wykonanie okładki: Joanna Chmielewska ISBN 978-83-7859-623-3 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2017 SPIS TREŚCI O AUTORZE PRZEDMOWA HISTORIA ILUZJI MISTRZOWIE ILUZJI John Henry Anderson Jean Eugène Robert-Houdin Alexander Herrmann John Nevil Maskelyne Harry Kellar Howard Thurston Harry Houdini Chung Ling Soo Harry Blackstone, Sr SEKRETY Zasady i porady Znikający pierścionek Pojawienie kuli do kręgli Przenikający sznur Zagadkowy kieliszek Naszyjnik z pereł Przecięte karty Uwolnienie z więzów Chiński parawanik Znikające radio ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA 4 5 7 10 23 24 39 55 69 87 105 124 148 164 184 185 189 195 201 207 212 218 227 232 238 245 246 SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI O AUTORZE BARTŁOMIEJ CICHAŁA - Iluzjonista i performer występujący na scenach oraz estradach na terenie całego kraju, jak również za granicą. Wieloletni ko- lekcjoner oryginalnych wiekowych przedmiotów związanych z tematyką iluzji oraz jej najwybitniej- szymi przedstawicielami. Współtwórca pierwszego w historii Polski „Muzeum Sztuki Iluzji”, którego częścią stała się jego bogata kolekcja eksponatów. 5 SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI Pomysłodawca cieszącego się wielkim powodzeniem pierwszego w Polsce spektaklu opowiadającego o historii iluzji i jej najbardziej znanych przedstawi- cielach z minionych epok. Autor wielu wystaw, wy- kładów i warsztatów poświęconych ciekawostkom związanym z jego kolekcją, historią i technikami wy- korzystywanymi przez najwybitniejszych mistrzów. 6 SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI PRZEDMOWA Moja przygoda z iluzją zaczęła się wiele lat temu, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej. Wtedy to w telewizji zobaczyłem jeden z odcinków całej serii pokazów Davida Copperfielda, czyli naj- bardziej rozpoznawalnego iluzjonisty, znanego między innymi ze zniknięcia Statuy Wolności. Iluzje oraz sposób ich zaprezentowania zrobiły na mnie tak wielkie wrażenie, że dosłownie od razu po pro- gramie zacząłem wykonywać proste sztuczki na zasadzie prób i błędów. Nie przynosiło to jednak wielkich efektów, dlatego postanowiłem wyposażyć się w książki poświęcone tej tematyce. Pierwsze pu- blikacje, jakie zdobyłem, wyjaśniały jedynie sekrety przeróżnych iluzji i były pozbawione szerszego kon- tekstu. Dopiero po ponad dwóch latach udało mi się zdobyć świetną książkę Waltera Gibsona pod tytułem „Zostań mistrzem magii”, która oprócz sekretów opisywała skrótowo mistrzów dawnych czasów i ich ciekawe historie życiowe. Tak też zaczął się kolejny etap fascynacji nie tylko iluzją, ale również jej historią i życiorysami osób, które przez kolejne stulecia ukształtowały tę sztukę do postaci znanej wszystkim obecnie. Pierwsze książki zapoczątkowały też moje zbiory związane z tematyką iluzji, które chciałem systematycznie po- większać o inne materiały, takie jak oryginalne pla- katy, artykuły i rekwizyty z czasów, w których żyli mistrzowie, o których czytałem. Z biegiem lat ko- lekcja rozrosła się do tego stopnia, że stała się pod- stawą do utworzenia pierwszego w historii Polski „Muzeum Sztuki Iluzji”. Z kolei wnioski z działania 7 SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI muzeum przekonały mnie, że warto wydać książkę poświęconą największym mistrzom iluzji. Jakie to były wnioski najlepiej wytłumaczę na przykładzie, ale żeby to zrobić muszę zadać jedno proste pytanie. Drogi czytelniku, czy jesteś w stanie bez więk- szego zastanowienia wymienić nazwiska trzech zna- nych iluzjonistów? Jeżeli potrafisz to zrobić, to zapewne jesteś iluzjo- nistą bądź osobą związaną z tą tematyką albo nale- żysz do bardzo małego grona osób, które znają od- powiedź. Jak małe jest to grono, mogłem osobiście przekonać się podczas wielu wykładów prowadzo- nych w „Muzeum Sztuki Iluzji”. Przez kolejne lata, począwszy od otwarcia muzeum w 2012 roku, moich opowieści o iluzjonistach i ich historiach wysłuchały tysiące osób. Zawsze na początku spotkania zada- wałem właśnie to pytanie, aby mniej więcej zorien- tować się, jakie jest ogólne pojęcie o tym, co będzie głównym tematem wykładu. Ku mojemu zdumieniu okazało się, że wśród wielu tysięcy osób, które od- wiedziły muzeum, dosłownie kilka było w stanie wy- mienić nazwiska trzech znanych iluzjonistów. Warto w tym momencie dodać, że nie pytałem o znane historyczne postacie, a o nazwiska światowych mi- strzów, którzy występują obecnie i często pojawiają się w mediach. Na kolejne bardziej szczegółowe py- tania odpowiedzi padało jeszcze mniej. Dzięki temu zauważyłem, że w Polsce panuje bardzo dziwny stan rzeczy, który polega na tym, że większość ludzi doskonale wie, co to jest iluzja i kto to jest iluzjonista, natomiast kiedy przejdzie się do szczegółów, pojawia się problem. A przecież iluzjo- nista jest w naszej świadomości dobrze znanym za- wodem, podobnie jak aktor czy muzyk, z tą jednak różnicą, że nazwiska znanych aktorów czy też mu- 8 SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI zyków większość osób jest w stanie wymienić bez większego zastanowienia. I to jest właśnie powód, dla którego postanowiłem napisać tę książkę, w której przybliżam życie prywatne i zawodowe mistrzów, do- datkowo udokumentowane oryginalnymi eksponatami z czasów ich działalności. Książka ta oczywiście nie wyczerpuje całego te- matu, zawiera opisy moich ulubionych postaci i obej- muje czas dynamicznego rozwoju iluzji, czyli XIX oraz początki XX wieku. Jest to czas ogólnego rozkwitu nauki i techniki, z którego pochodzą dobrze znane nam wynalazki używane do dziś, takie jak na przykład ża- rówka, telefon, radio, samochód czy też samolot. Oczy- wiście taki rozkwit pomysłowości nie mógł ominąć te- matyki iluzji. Jej wielcy mistrzowie z tamtych lat byli geniuszami w wielu dziedzinach i ich pomysłowość znajdowała zastosowanie nie tylko na scenie, ale rów- nież w wynalazkach usprawniających ludziom życie. Pisząc tę książkę, starałem się tak przedstawiać wy- brane historie, aby można było łatwo zauważyć, jak po- szczególni wykonawcy dobrze się znali, jak wzajemnie się inspirowali, jak ze sobą rywalizowali i co było pod- stawą ich największych osiągnięć. Dodatkowo do- dałem też dział, w którym wyjawiam sekrety efektów, które można wykonać samodzielnie w domu. Są to iluzje prezentowane obecnie przez wielu wykonawców na całym świecie i mogą być dobrą podstawą do rozpo- częcia przygody z praktykowaniem tej sztuki. Po tych krótkich wyjaśnieniach nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do dalszej lektury fascynujących historii wykonawców, którzy w głównej mierze nadali kształt sztuce iluzji, jaką znamy dzisiaj. Mam nadzieję, że kiedyś ta książka stanie się dla kogoś taką samą in- spiracją, jaką dla mnie była książka Waltera Gibsona. 9 248 SEKRETY NAJWIĘKSZYCH MISTRZÓW ILUZJI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety największych mistrzów iluzji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: