Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 007541 20703074 na godz. na dobę w sumie
Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu. Rosyjska medycyna naturalna i energetyczna drogą do eliminacji powszechnych chorób i dolegliwości - ebook/pdf
Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu. Rosyjska medycyna naturalna i energetyczna drogą do eliminacji powszechnych chorób i dolegliwości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 528
Wydawca: Studio Astropsychologii Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8171-483-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

 

Zdrowie jest najistotniejszym elementem naszego życia. Według prawa matrycy energetyczno-biologicznej wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. Jeśli ta zasada zostaje zachwiana, pojawiają się dolegliwości i choroby. Możliwe jest jednak przywrócenie stanu równowagi matrycy i samouzdrowienie. Autor wyjaśnia, jak z perspektywy szeptuchy - a zatem w sposób naturalny - możesz pokonać najczęstsze choroby oraz wspierać swoje zdrowie naturalnymi terapiami. Z tej książki dowiesz się, jak przy użyciu całej gamy przepisów zielarskich, ćwiczeń i energetycznych metod samouzdrawiania, znanych tylko szeptuchom, usunąć blokady w ciele, umyśle i duszy. Szeptucha udostępnia Ci swoją tajemną wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Vadim Tschenze Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Rosyjska medycyna naturalna i energetyczna drogą do eliminacji powszechnych chorób i dolegliwości Redakcja: Irena Kloskowska Skład: Dorota Sikora Projekt okładki: Dorota Sikora Tłumaczenie: Piotr Lewiński Wydanie I BIAŁYSTOK 2021 ISBN 978-83-8171-485-3 Original title: Matrix Wiederherstellung. Ganzheitliche Heilung durch Kräuter - und Energiemedizin by Vadim Tschenze © 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany. © Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2020 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Poczyniono wszystkie starania, aby upewnić się, że informacje zawarte w  tej książce są pełne i dokładne. Niemniej jednak, ani wydawca, ani autor nie zajmują się udzielaniem profesjonalnych porad poszczególnym czytelnikom. Pomysły, procedury i sugestie zawarte w tej książce nie mają na celu zastąpienia konsultacji z  lekarzem. Wszystkie sprawy dotyczące zdrowia wymagają nadzoru medycznego. Ani autor, ani wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, rzekomo wynikające z korzystania z informacji i sugestii zawartych w tej książce. Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku. www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal strona wydawnictwa: www.studioastro.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND   Spis treści Podziękowania ................................................................ 7 Wstęp .............................................................................. 9 Rozdział 1 Matryca energetyczno-biologiczna ................................ 13 Energie matrycy od zewnątrz i od wewnątrz ................ 14 Ataki na matrycę ............................................................ 18 Uzdrawianie matrycy ..................................................... 27 Rozdział 2 Dolegliwości od A do Z .................................................. 43 Ostre dolegliwości i urazy .............................................. 45 Codzienne dolegliwości ................................................. 66 Choroby dróg oddechowych .......................................... 102 Choroby oczu .................................................................. 122 Choroby aparatu ruchowego ......................................... 140 Choroby przewlekłe ....................................................... 167 Choroby kobiece ............................................................. 173 7 Choroby mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów ............ 186 Choroby gardła, nosa i uszu .......................................... 212 Choroby skóry, włosów i paznokci ................................ 231 Choroby sercowo-naczyniowe i problemy z żyłami ..... 273 Choroby układu hormonalnego i przemiany materii ........................................................ 309 Infekcje i inwazje pasożytów ......................................... 347 Choroby jamy ustnej, zębów i szczęki .......................... 363 Choroby nerek, dróg moczowych, pęcherza i podbrzusza .................................................................... 373 Choroby psychiczne ....................................................... 393 Choroby przewodu pokarmowego i jamy brzusznej ... 417 Środki przeciw oznakom upływu czasu ....................... 447 Rozdział 3 Zioła zapobiegające starzeniu się .................................. 455 Dodatek Dodatkowe przepisy ....................................................... 493 Inne popularne rośliny lecznicze .................................. 506 Posłowie .......................................................................... 511 Seminaria Akademii Vadima Tschenze ....................... 513 Bibliografia ...................................................................... 515 O Autorze ........................................................................ 517 Wykaz prezentowanych w książce roślin leczniczych z nazwami łacińskimi ..................... 518 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu   Podziękowania „Tak, jak każdy niewidomy wie, że istnieje światło, tak każ- dy człowiek powinien wiedzieć, że jego szata energetyczna umożliwia wszystko”. Zawsze powtarzam to podczas moich wykładów i seminariów… Tę książkę poświęcam moim uczniom, czytelnikom i lu- dziom oglądającym moje programy telewizyjne, których za- interesowała moja praca. Dziękuję rodzinie za przekazaną mi wiedzę na temat ziół i zabiegów medycyny naturalnej, które mają wam, moi Czytelnicy, wskazać drogę do lepsze- go samopoczucia i roztoczyć przed wami nowe perspektywy uzdrawiania ciała, umysłu i ducha. Vadim Tschenze 9   Wstęp „Na łonie przyrody czujemy się tak dobrze, ponieważ ona nas nie osądza”. Fryderyk Nietzsche Drogi Czytelniku! Choroby są równie liczne jest ziarenka piasku na dnie mo- rza, toteż przygotowanie tego tomu zabrało mi wiele lat. Nie zawsze wiemy, co mogą przynieść ze sobą różne schorzenia albo jakie jest ich znaczenie. W tej książce chciałbym wy- jaśnić, co one oznaczają i jak można je leczyć z perspekty- wy szeptuch – zatem w sposób naturalny. Tłumaczę, po jakie środki wspierające z natury można sięgnąć w przypadku róż- nych chorób. Nie zastąpią one wprawdzie konwencjonalnej terapii medycznej, mogą ją jednak uzupełniać. Dlatego za- wsze skonsultuj się najpierw z lekarzem lub naturopatą. Moja wiedza sięga kilku generacji wstecz, gdyż w mo- jej rodzinie jestem uzdrowicielem w siódmym pokoleniu. 11 Oprócz tego zajmuję się też badaniami, dzięki czemu dowia- duję się zawsze czegoś nowego. Sto tysięcy porad, których udzieliłem w ciągu ostatnich lat, traktuję jako moją szko- łę stawania się uzdrowicielem. Uważam, że pomaganie lu- dziom i umożliwianie im pójścia w życiu do przodu to moja karma. W moich książkach chciałbym przekazać najcenniej- sze wskazówki ze sfery ducha i natury. Nie są one nowe i nie są też stare – są ponadczasowe. Niektóre z nich otrzymałem jako spuściznę rodzinną, inne odkryłem w trakcie własnej praktyki. Uważam, że moim zadaniem jest szerzenie radości, witalności, wolności i zadowolenia. Już od ponad dwudziestu lat oferuję wykłady, semina- ria i prywatne sesje na temat duchowego uzdrawiania, pa- rapsychologii, mediumizmu i medycyny ludowej, a także indywidualnego rozwoju duchowego, i rad jestem, że wy- kształciłem tak wielu uczniów. Również ty jesteś moim ucz- niem, bo czytasz tę książkę. Powinna ci ona pomóc rozpoznać i usunąć codzienne problemy, odnaleźć drogę powrotną do natury i wzbudzić radość życia. Poszukaj związków swoje- go ciała, umysłu i ducha ze wszechświatem. Dzięki temu w okamgnieniu na zawsze rozpuścisz swoje blokady (tema- ty), a twoja własna energia znów będzie mogła bez proble- mów płynąć i nieść radość zarówno tobie, jak i bliźnim. W tej książce chodzi o samouzdrawianie. Człowiek bowiem nie jest uzdrawiany, lecz sam siebie uzdrawia. Zatem zrób coś dla siebie. A ta książka ci w tym pomoże. Przedstawiam ci wskazówki, w jaki sposób dzięki natu- ralnym metodom leczniczym możesz znów stać się sprawny i zdrowy. Oczywiście nie jest możliwe opisanie w jednym to- mie wszystkich chorób świata, przedstawiłem jednak te naj- bardziej rozpowszechnione. Dalej znajdziesz rady dotyczące 12 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Wstęp  ciała, umysłu i ducha, cenne przepisy z różnych kontynentów, a także wiele propozycji na poprawę własnego stanu zdrowia. Życzę ci wiele zabawy podczas lektury tej książki. Napi- sałem ją dla chorych, którzy pragną wyzdrowieć, oraz dla zdrowych, którzy chcieliby takimi pozostać. A zatem powodzenia! Twój Vadim Tschenze Rozdział 1 Matryca   energetyczno  -biologiczna ENERGIE MATRYCY OD ZEWNĄTRZ I OD WEWNĄTRZ Twoje zdrowie opiera się na biochemii. Szeptuchy nazywają to matrycą. Ta energetyczno-biologiczna matryca określa, czy jesteś zdrowy czy chory. Różne jej elementy składowe pod- trzymują wymianę energetyczną z naturą. Podczas przeszło dwudziestu lat mojej działalności jako szeptucha, duchowe- go uzdrowiciela i doradcy życiowego szukałem natury i od- nalazłem dzięki niej uzdrowienie mojej własnej duszy. Żyję zgodnie z prawem natury, które głosi, że wszystko stanowi wzajemnie powiązaną jedność, wszystko jest naturą. Jest to prawo matrycy energetyczno-biologicznej. Ta zasada medy- cyny ludowej nie jest niestety przestrzegana w życiu człowie- ka. Tylko ten bowiem, kto szanuje swoją matrycę, pozostaje zdrów jak ryba. W tym rozdziale chciałbym wyjaśnić, co właściwie reprezentuje nasza „matryca”. Co oznacza dla ciebie „zdrowie”? Kiedy współpraca ener- gii jest zgodna, a twoja matryca funkcjonuje, można cię na- zwać zdrowym. Nie każdy uzyskał przywilej bycia zdrowym albo dożycia sędziwego wieku, a tylko ty sam możesz zatrosz- czyć się o swoje zdrowie. Cóż zatem znaczy „być zdrowym”? Szeptuchy mówią w tym kontekście o złotym środku i matrycy, matematycy o złotym podziale, a jeszcze inni o pra- wach mechaniki kwantowej i szerzej fizyki. Niżej przedsta- wiam kilka przykładów tych zjawisk. Czy zadałeś sobie kiedyś pytanie, dlaczego możliwe jest uzdrawianie za pośrednictwem fotografii, włosów albo płynów 16 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   ciała? Podczas uzdrawiania duchowego używa się włosów, śli- ny, krwi, przedmiotów osobistych osoby chorej oraz jej wizerun- ków. Te obiekty wykorzystuje się jako hologramy (swego rodzaju energetyczne przekaźniki) do przenoszenia energii. Mistrzowie tradycji voodoo sporządzają laleczkę, do której włączają jeden z wyżej wymienionych obiektów, dzięki czemu daje ona dostęp do pacjenta. To działa, ponieważ występuje związek energetycz- ny między człowiekiem a tym obiektem. Wszystko jest ener- getycznym odzwierciedleniem człowieka, jego częścią. Zatem uzdrawiające energie mogą za pośrednictwem owych przedmio- tów zostać przeniesione na ludzkie ciało. Czy wiesz, że pszczoły podążają za swoją królową, a mrówki za swoją? Dlaczego przerywają pracę, gdy królo- wa już nie żyje? Kto zajmuje się pszczelarstwem, ten wie, co mam na myśli. Kiedy królowa roju opuszcza dom, wszyst- kie pszczoły automatycznie podążają za nią. Nie inaczej jest w przypadku mrówek. W jakiś tajemniczy sposób wyczuwają one obecność swojej władczyni. Ale także pestka awokado jest związana z miąższem owocu. Kiedy przyrządza się sałat- kę z tego owocu, należy dołożyć pestkę, dzięki czemu sałatka dłużej zachowa zielony kolor. We wszystkich tych przykła- dach chodzi o wymianę kwantową. Również sposób funkcjonowania tak zwanego botanikum da się wyjaśnić w kategoriach energetycznych. Botanikum to dusza rośliny wykazująca wyższą energię. Może ona zo- stać przeniesiona na chore lub bolące miejsce. W tym celu szeptuchy stawiają talerz z wodą i kiełkującymi ziarnami pszenicy na fragmencie ubrania noszonego wcześniej przez pacjenta i pozwalają, aby energia kiełkowania oddziaływała za jego pośrednictwem na ludzkie ciało. Ponieważ ból cechu- je się niższą energią niż zdrowa tkanka, zostaje on, by tak 17 rzec, „nakarmiony” i przykryty przez świeżą energię. Często- tliwość wibracji choroby zostaje tym samym podniesiona na zdrowy poziom, dlatego ból ustępuje. Potrafimy wykorzystywać dusze drzew, mamy też to szczęś- cie, że możemy chłonąć ich energię i dokonywać wymiany ener- getycznej z Matką Naturą. Jeśli obejmowałeś już kiedyś drzewa, to wiesz, że otrzymujesz w ten sposób świeżą energię. Czujesz się silny i swobodny. Energie drzew to pewne częstotliwości, ich udziały duchowe. Szeptucha zajmująca się drzewami potrzebuje mniej więcej dziesięciu dni, aby dotrzeć do drzewa na poziomie duchowym i wypytać o określone tematy. Następnie postrzega on jego botanikum (duszę). Chodzi tutaj o czystą wymianę ener- getyczną pomiędzy człowiekiem a drzewem. Może spotkałeś się już z tym, że pozytywna energia jest przyciągana przez spiralę. Spirala wiąże się z tak zwanym złotym podziałem. Dlatego oddziałuje wyrównująco i może pomagać w czerpaniu energii. Występuje tu różnica między spiralami prawo- i lewoskrętnymi. Także złoto i srebro mają odmienne działanie. Na tej samej zasadzie działają młotecz- ki neurologiczne używane do zabiegów akupunktury ucha. Mają one części srebrne wywierające działanie żeńskie i czę- ści złote wywierające działanie męskie. Spirala kręcąca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (mę- ska) oczyszcza ducha, natomiast kręcąca się w kierunku zgodnym (żeńska) daje mu świeżą energię. Możemy też wykorzystać uzdrawiające działanie pięciu ele- mentów (żywiołów) medycyny ludowej, czyli ognia, powietrza, wody, ziemi i drewna. Opiera się to na tym, że elementy są za- razem częstotliwościami, które wzbogacają nasze życie. Dzięki wymianie energetycznej możemy te energie postrzegać i chłonąć. Także w tym przypadku szeptuchy mówią o tak zwanej matrycy. 18 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   Ale czym właściwie jest matryca? Ponieważ wszystko skła- da się z kwantów, jesteśmy ściśle powiązani z Matką Naturą i wszystkim, co istnieje tutaj na Ziemi. Wdychamy na przy- kład powietrze, które wcześniej wdychały już i wydychały inne żywe organizmy. Pijemy też wodę, którą później wydalamy. Krąży ona w całym świecie i zawiera wiele informacji. Dlatego woda jest darzona dużą czcią w kręgach szeptuch. Picie wody święconej albo pochodzącej z Lourdes wywołuje na przykład pozytywne zmiany energetyczne w szacie naszej aury, gdyż przyjmujemy przy tym kwanty święcenia albo kwanty z Lour- des. „Jako na górze, tako na dole”, mówią szeptuchy. Wszystko jest powiązane. To właśnie wyraża słowo „matryca”. TWOJA MATRYCA OBEJMUJE: • twoje ciało (komórki, krew, chłonkę, narządy, czakry, energię qi, meridiany i tak dalej); • twój umysł: siłę wyobraźni, wzorce myślowe, dogma- ty, ducha, postrzeganie, kanały prowadzące do świata mentalnego); • twoją duszę (wewnętrzne dziecko albo podświadomość, aspekty duszy, emocje, uczucia, sznury duszy, wspo- mnienia, doświadczenia); • twoją karmę (doświadczenia z poprzednich wcieleń); • Matkę Naturę (ziemię, drzewa, rośliny, zwierzęta, pięć żywiołów); • twoje otoczenie (bliźnich, energie przodków, energie ze świata duchowego, stany owładnięcia przez obce ener- gie, dom, inne wymiary); 19 • energie planet Układu Słonecznego (Słońca, Księżyca, Mar- sa, Merkurego, Jowisza, Wenus, Urana, Neptuna i Plutona); • wiele innych aspektów, które cię otaczają. ATAKI NA MATRYCĘ Wyobraź sobie swoje ciało, złożone z bilionów komórek, które w każdej sekundzie komunikują się między sobą i wymieniają najróżniejsze wiadomości. Robią to z prędkością ponadświet- lną, bez błędów i przekłamań. Komórki mózgu porozumiewa- ją się z komórkami wątroby, a komórki wątroby z komórkami palców i odwrotnie. Wszystko to opiera się na częstotliwoś- ciach. Kiedy zachorujemy, wtedy ta komunikacja jest zabu- rzona. Szeptuchy mówią wówczas o obcych energiach, utracie aspektów duszy bądź też owładnięciach w matrycy. CO MOŻE ZABURZAĆ KOMUNIKACJĘ MATRYCY? • nasz styl życia i nastawienie; • nasze myśli i fałszywe wyobrażenia o życiu; • nasze lęki i obawy przed niepowodzeniem; • obce energie takie jak promieniowanie i zazdrość innych; • ignorowanie własnego ciała, duszy i umysłu. Jak bardzo zdrowy się czujesz? Jak to oceniasz? Wybierz liczbę od 1 do 10, przy czym „1” oznacza niezdrowy, a „10” – w doskonałej formie. 20 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   Którą liczbę wybrałeś? Siódemkę czy ósemkę? A może nawet dziesiątkę? Dlaczego? Co zadecydowało o twojej oce- nie? Co dla ciebie znaczy „zdrowie”, a co ewentualnie czyni cię chorym? 1 10 Zdrowie to ocena subiektywna. Kto ci mówi, czy jesteś chory czy zdrowy? Lekarz czy raczej własna dusza lub ciało? Ludzie rozmaicie reagują na bóle o takim samym nasileniu. Kiedy zapyta się Niemca, Szwajcara lub Austriaka, jak się czuje, odpowie „dobrze” albo „źle”. Odpowiedź na pytanie „gdzie cię boli?” może brzmieć na przykład „tutaj, w bar- ku”, otrzymujemy więc jednoznaczną informację. Możemy też jednak usłyszeć opowieści opatrzone bogatą gestykulacją. Wszyscy pytani cierpią wprawdzie na bóle, ale jedna osoba najwyraźniej doświadcza ich zupełnie inaczej niż druga, po- nieważ budzi to emocje o różnym nasileniu. Odczucia należy więc traktować subiektywnie! Ocena własnego zdrowia lub choroby ma zatem charakter względny. Także ocena lekarza może wypaść subiektywnie. Medy- cyna konwencjonalna wiarygodnie jednak ocenia stan ciała, gdyż opiera się na pomiarach. Niezależnie od tego, gdzie i kim jesteśmy, wyniki badania krwi są zawsze mierzalne i zawsze dostarczają tych samych informacji! Jest to pozytywna stro- na medycyny konwencjonalnej: prawie wszystko da się tam zmierzyć. Wiadomo też, że nie istnieją działania pozbawio- ne skutków ubocznych. Leki chemiczne skuteczne w danej chorobie wywierają również efekty niepożądane. Natomiast preparaty homeopatyczne działają przeważnie bez skutków ubocznych. Występuje jedynie zjawisko zwane pogorszeniem 21 pierwotnym. Dlatego homeopatia nie została jak dotąd tak naprawdę zaakceptowana przez medycynę konwencjonalną. Można obserwować pewne działania preparatu, ale nie spo- sób ich zmierzyć. W homeopatii chodzi o niewidzialne ener- gie, które wpływają na nasze ciało. Uzdrowienie zachodzi tutaj poprzez wymiar psychiczny, a nie fizyczny. PARAMETRY MIERZALNE W MEDYCYNIE KONWENCJONALNEJ TO: Ciśnienie tętnicze krwi Obejmuje ono dwie wartości: skurczową i rozkurczową. Ciśnienie skurczowe wyraża maksymalne ciśnienie krwi w naczyniach, a rozkurczowe – najniższe. Normalne ciśnie- nie tętnicze wynosi 130/85 mm Hg, optymalne są wartości 120/80. Istotne jest zawsze to, kiedy dokonano pomiaru ciś- nienia tętniczego. Najlepiej, aby odbyło się to w okresie od- poczynku. Kiedy przed kilku laty wprowadzono w Stanach Zjednoczonych nową prawidłową wartość maksymalną 120/80, z dnia na dzień miliony ludzi stały się „chore”. Od zaraz „potrzebują” oni leków, ponieważ wartość ich ciśnienia tętniczego nie odpowiada już nowym wyobrażeniom na te- mat zdrowia czy też, jak uważam, nowej modzie. 22 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   Tętno Jest to częstotliwość bicia serca wyrażona w liczbie uderzeń na minutę. Wartość normalna dla osoby dorosłej wynosi od 60 do 80 uderzeń. U sportowców puls jest wolniejszy, u przedstawicieli dyscyplin wytrzymałościowych za normę uważa się nawet wartość poniżej 40. W przypadku stałej wartości tętna powyżej 100 uderzeń na minutę bez towarzy- szącego wysiłku fizycznego mówi się o tachykardii, należy wówczas skonsultować się z lekarzem. Wartości pH Wartości te pokazują stopień kwasowości lub zasadowości roztworu w postaci moczu lub krwi. Wartość normalna wyno- si od 7,35 do 7,45 dla krwi oraz 7,0 dla wody. Wartość pH dla moczu waha się w granicach normy wynoszących od 5,0 do 7,5. Prostą metodą samodzielnego pomiaru wartości pH jest tak zwane badanie paskowe. Nie tylko pokazuje ono wartość pH, ale też informuje o ewentualnym nadmiernym 7,7 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 16.00 Godz. 8.00 13.00 zakwaszeniu. W tym celu należy trzykrotnie zmierzyć war- tość pH moczu przy użyciu specjalnych pasków testowych. Pierwszy pomiar wykonuje się przed śniadaniem, drugi po obiedzie, a ostatni po południu. Uzyskuje się w ten sposób 23 trzy wartości, które nanosi się na wykres jak na powyższym przykładzie. Punkty łączy się ze sobą prostymi kreskami. Przebieg ta- kiej linii łamanej informuje o tym, czy nie występuje zakwa- szenie. Im niższa jest wartość pH (poniżej 7), tym wyższa jest zawartość kwasów. Mocz poranny jest w normalnym przy- padku lekko kwaśny (do około 6,5). Po śniadaniu staje się bardziej zasadowy, a jeszcze później ponownie kwaśniejszy. Nazywa się to zdrową krzywą. Dwie godziny po śniadaniu wartość pH moczu powinna wynosić poniżej 6. Później sta- je się znowu „kwaśna”. Jeśli krzywa wygląda inaczej, jest wygięta w przeciwną stronę, to wartości pH naszego ciała nie są prawidłowe i jesteśmy zakwaszeni. Jeśli nie powstała żadna krzywa, ale trzy połączone punkty wyznaczają linię prostą, nazywa się to zależnie od wartości pH sztywnością kwaśną bądź zasadową. W tym przypadku należy skonsul- tować się z lekarzem. Dalej chciałbym pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób po- wstają w organizmie kwasy i toksyny oraz co doprowadza do zakwaszenia. Na płaszczyźnie duchowej są to uczucia, nie- czyste myśli, stres, smutek, gniew i tak dalej, a na fizycznej – powietrze, promieniowanie, niewłaściwe napoje i produk- ty spożywcze, a także rozmaite leki. Dostarczamy do nasze- go organizmu różne kwasy, na przykład spożywając mięso i wędliny albo białą mąkę, cukier i słodycze. Także środki przeciwbólowe są kwaśne. Zawarty w napojach kwas wę- glowy zakwasza organizm, podobnie jak płytkie oddychanie i niedobór ruchu. Nie należy też zapominać o przekwaszeniu w wyniku nadmiernego wysiłku fizycznego i stresu, jak rów- nież występującego w związku ze stosowaniem głodówek, diet oraz w przypadku cukrzycy. 24 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   Ponadto wystawiamy nasz organizm na działanie najróż- niejszych toksyn i szkodliwych substancji, takich jak na przykład nikotyna, alkohol, spaliny samochodowe, środki owadobójcze i pestycydy, grzyby pleśniowe, środki powodują- ce narkozę, leki i szczepionki (które mogą wywierać działania niepożądane, nawet kiedy są konieczne!), amalgamaty denty- styczne, metale ciężkie, chemikalia w miejscu pracy, a także substancje unoszące się z mebli i wykładzin podłogowych, farby i lakiery, elektrosmog, promieniowanie telefonów ko- mórkowych, wreszcie negatywne energie, które wprowadza do naszego ciała jedzenie przygotowane w mikrofalówce. Organizm reaguje na to stanami zapalnymi, wrzodami, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniow- skiego-Crohna, atopowym zapaleniem skóry (neurodermitis) i innymi dolegliwościami skórnymi, cukrzycą, niepłodnoś- cią, zapaleniem lub zwyrodnieniem stawów, bólami, szuma- mi usznymi, chorobą Alzheimera, zawałem serca, udarem mózgu, miażdżycą tętnic lub chorobą Parkinsona. Trucizny i przekwaszenie mogą też doprowadzić do powstawania ka- mienia nazębnego, obfitych potów i uderzeń gorąca, aler- gii, łojotoku skóry, w szczególności skóry owłosionej głowy, pryszczy, czyraków oraz ropni, łuszczycy, nadmiernego rogo- wacenia skóry na piętach, brodawek, hemoroidów, takich ran jak owrzodzenie żylakowate kończyn dolnych, nadwagi i bó- lów całego ciała. Zwracaj uwagę na te oznaki! Są to sygnały ostrzegawcze, które wzywają do zmiany nawyków. Nasza matryca nie tylko jest wytrącana z równowagi wsku- tek zakwaszenia lub szkodliwych substancji, ale jest też często narażona na ataki energetyczne. Żyjemy w świecie złożonym z energii, których nawet nie możemy zobaczyć. Może to i lepiej, 25 że ich nie dostrzegamy, bo mogłyby nas za bardzo irytować. Ener- gie te – a są one zarówno dobroczynne, jak i szkodliwe, pozo- stają w stanie nieustannej wymiany – także z nami. Na matrycę wpływa przede wszystkim nasze otoczenie, bliźni oraz stres. Ten ostatni jest przy tym najważniejszym czynnikiem, który może zniszczyć naszą matrycę. Często mówi się o stresie pozytywnym i negatywnym. Każdy stres jest mierzalny, jest też postrzegany subiektywnie. Ciało jednak funkcjonuje jak przed 150 tysiąca- mi lat i nie rozróżnia stresu pozytywnego i negatywnego. Stres należy też zawsze postrzegać relatywnie. Co stresuje jednego człowieka, może być zupełnie obojętne dla innego, stres bowiem zawsze uwarunkowany jest naszym subiektywnym odbiorem. Jakiś czas temu prowadziłem seminarium wspólnie z le- karzem medycyny konwencjonalnej. Stało się wówczas jas- ne, w jak różny sposób mówimy o ludzkim zdrowiu, mając przy tym to samo na myśli. Kiedy opowiadałem o zabiegach szeptuch, jego oczy rozwierały się ze zdumienia, a kiedy on w naukowy sposób wyjaśniał pewne szczegóły, podobnie działo się ze mną. Mówiliśmy o tych samych rzeczach, uży- wając różnej terminologii, i wywiązała się pewnego rodzaju symbioza. On opowiadał podczas seminarium o francuskim lekarzu doktorze Paulu Nogier, który odkrył tak zwany od- ruch RAC (odruch Nogiera). Polega on na tym, że bodziec działający na małżowinę uszną człowieka wywołuje okre- ślone reakcje w jego ciele. Kiedy na przykład pobudza się punkt akupunkturowy na uchu (przy użyciu igły lub pro- mienia światła) – ale także kiedy wprowadza się podrażnie- nia pola aury w odległości do 44 centymetrów od ucha, jak na przykład zgniłe jabłko – wzbudza to dającą się zmierzyć reakcję ciała. Można to też stwierdzić na podstawie badania pulsu. Zmienia się on, ponieważ mózg natychmiast reaguje 26 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   i odpowiada na bodziec zmienionym pulsem. Zdarza się czę- sto, że pojawia się nawet tak zwany dodatkowy skurcz serca. Co ciekawe, u wszystkich obecnych podczas testu osób wy- stępuje podobna reakcja. Dlatego doktor Nogier nazwał mózg „aparatem pomiarowym”. Bodziec w obszarze aury daje się według niego przedstawić jako odruch mózgu, a więc odruch wyzwalany przez podrażnienie aury. Nieistotne jest przy tym, jaki bodziec działa na aurę. Siostra doktora Nogiera miewała wciąż bóle brzucha po spożyciu jabłka. Nie musiała go nawet jeść, już samo umiesz- czenie tego owocu w polu jej aury wywoływało reakcję ze strony żołądka i serca. Jest to odruchowa reakcja mózgu na dany bodziec. Układ wegetatywny odpowiada na impuls energetyczny krótkotrwałym zamknięciem światła tętnic obocznych i powoduje zator, a przez to wsteczną falę ude- rzeniową. Fakt ten wyjaśnia wiele zabiegów szeptuch, które działają za pośrednictwem aury. Także tutaj w grę wchodzi nasza matryca energetyczna. Aby zrozumieć zależność między naszą matrycą a zdro- wiem, musisz poza tym wiedzieć, że istnieją cztery poziomy zdrowia. Pierwszy to poziom cielesny, czyli strukturalny. Obejmu- je on narządy i kręgosłup. Ten poziom mogą zaburzać ope- racje chirurgiczne, traumy, blizny i nadmierna aktywność sportowa. Drugi to poziom biochemiczny. Bardzo wielką rolę od- grywają tutaj różne substancje dostające się do organizmu. Ten poziom mogą zaburzać działania uboczne leków, zatru- cia, zmiany poziomu pH i niedobór określonych substancji. Trzeci to poziom psychiczny. Obejmuje on duszę, emocje, smutki, zmartwienia i nasze doświadczenia. Jego równowagę 27 zakłócają zaburzenia psychospołeczne w otoczeniu naszym oraz naszych bliźnich, takie zaburzenia psychoduchowe jak destabilizacja, stłumienie i przesądy, ale także zaburzenia psychomentalne na przykład nocne koszmary. Czwarty to poziom bioenergetyczno-duchowy. Obejmuje on aurę, punkty akupunkturowe, różne strefy na ciele oraz ośrodkowy układ nerwowy. Na ten poziom mogą wpływać zaburzenia ze strony stref geopatycznych takie jak promie- niowanie i elektrosmog. Każdy człowiek składa się ponadto z pięciu matryc. Pierwsza matryca to ciało fizyczne. Należą do niej kości, więzadła, mięśnie, narządy i płyny ustrojowe, czyli materia żywa. Zdrowe odżywianie i odpoczynek wzmacniają to ciało. Druga matryca to ciało plazmatyczne. Należą do niej cza- kry, oddech i postrzeganie ciała, sen, a także kwanty. Pole magnetyczne Ziemi wzmacnia to ciało, podobnie jak kąpiele i dieta wegetariańska. Trzecia matryca to ciało holograficzne. To ciało myślowe związane z DNA i samopoznaniem. Dzięki fotografii kirlia- nowskiej można zobaczyć tę matrycę. Medytacje oraz zdrowy sen wzmacniają to ciało. Cierpi ono jednak między innymi z powodu promieniowania geopatycznego, telewizorów pla- zmowych i niewłaściwego odżywiania. Czwarta matryca to ciało poznania. Należy do niego świa- domość. Ciało to archiwizuje informacje z chromosomów i karmi się jasnym stanem psychicznym takim jak dążenie do sprecyzowanego celu życiowego, a także bezwarunkowa wiara w sukces. Piąta matryca to sama dusza. Jest to najsubtelniejsza ma- tryca. Karmi się radością życia, miłością i koncentracją umy- słu. Ma związek z DNA. Ładują ją medytacje i kreatywność. 28 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   Podsumowując: dobre zdrowie to zdrowa współpraca wszystkich pięciu matryc! Obejmuje ono ponadto unikanie: • przesytu („koniecznie tego potrzebuję!”); • spektakli („muszę pokazać, co mam!”); • obsesji („potrzebuję alkoholu, narkotyków i tak dalej”); • bezdusznego konsumpcjonizmu („potrzebuję coraz więcej!”). UZDRAWIANIE MATRYCY Matryca jest zmienna. Wiele odbywa się w głowie! Okolica brwi w pobliżu nasady nosa wiąże się na przykład zarówno z lękami, jak i z duchowością. Ten „ośrodek strachu” jest podobnie jak oba tematy (duchowość i strach) zaopatrywany przez te same naczynia krwionośne, są więc one jednakowo ukrwione. Środek czoła (trzecie oko) jest związany w równej mierze z obydwoma tematami, ponieważ za kością czołową leży przysadka mózgowa, która odpowiada za tę problema- tykę. Jeśli cierpisz na lęki, powinieneś postępować z nimi na sposób szeptuch: w tym celu wyobraź sobie, że lęk umiej- scowiony jest w żołądku. Wizualizuj go jako jakiś obraz. Jak tylko będziesz mieć ów obraz przed swoim wewnętrznym okiem, wykonaj szybko ruch dłonią od mostka w kierunku podbrzusza. Znajduje się tam tak zwany wyłącznik wzorców. W ten sposób wyłącza się lęk. Oto jak to zrobisz. Wyobraź so- bie teraz, że masz pośrodku czoła wyłącznik światła. Jest wy- łączony i skierowany ku dołowi. Wyobraź sobie, jak pięknie byłoby żyć bez lęku. Zwizualizuj jakiś piękny obraz. Mając 29 przed swoim wewnętrznym okiem ten obraz oraz uczucie wolności, wykonaj ruch palcem wskazującym od nasady nosa ku środkowi czoła i włącz przełącznik. Całość funkcjo- nuje jak komputer: usunąłeś stary program i uzyskałeś w pa- mięci wolne miejsce na nowy. Zapiszesz tam nowy program. Bardzo dużo zajmuję się kinezjologią. Uważam, że to genialne narzędzie, ponieważ ciało wie, co jest dla niego dobre albo co mu szkodzi, dlatego natychmiast reaguje na rozmaite rzeczy. Istnieją różne testy kinezjologiczne. Wiele można sprawdzić przy użyciu tak zwanego testu długości ręki. Dzięki niemu stają się zrozumiałe przyczyny choroby, cierpienia lub niedające się wyjaśnić reakcje partnera na jakiś bodziec. Można też w ten sposób testować leki lub zioła, olejki naturalne, preparaty homeopatyczne, potrawy lub napoje, a także innych ludzi. Oto jak wykonać test na sobie. Wstań. Spróbuj się od- prężyć. Zwieś luźno ręce wzdłuż ciała. Unieś tylko dłonie i złóż je przed ciałem. Odwiedź kciuki, będą to twoje wzorce pomiarowe. Kiedy jesteś zrównoważony i rozluźniony, kciu- ki są jednakowej długości, znajdują się więc na tej samej wysokości. A teraz znowu opuść ręce. Odpręż się. Powiedz „tak” i ponownie złóż dłonie przed ciałem. Kciuki znajdu- ją się na tej samej wysokości. Następnie powtórz wszystko, mówiąc „nie”. Kciuki nie będą już na tej samej wysokości. Ciało inaczej reaguje na słowo „nie”. Jeśli chcesz na przy- kład sprawdzić, czy ktoś dobrze na ciebie wpływa, po prostu pomyśl o nim i podnieś dłonie przed sobą. Zwróć uwagę na wysokość kciuków. Jeśli znajdują się na tej samej wysokości, dana osoba dobrze na ciebie wpływa. Możesz też sprawdzić kogoś innego. Niech położy się na plecach. Oczy powinny być otwarte. Najpierw postaw 30 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   w myślach jakieś pytanie, a potem sprawdź reakcję rąk. Pod- nieś obie ręce i zaobserwuj, czy pozostają jednakowo długie (odpowiedź „tak”) czy nie (odpowiedź „nie”). Jeśli stwier- dzisz jakąś negatywną reakcję, na przykład lęk przed czymś albo przed kimś, wtedy klepnij w brzuch tej drugiej osoby, aby usunąć negatywne informacje. Przekaż teraz w duchu pozytywną informację. Przełącz przełącznik na czole, jak to wcześniej opisano, aby zapisać nową informację. Przy użyciu „testu długości rąk” możesz sprawdzić na- stępujące rzeczy: • promieniowanie telefonu komórkowego (kładziesz na brzuchu komórkę); • tolerancję na kawę lub herbatę (kładziesz na brzuchu ziarna kawy lub saszetkę herbaty); • zawartość soli we krwi (nalej nieco słonej wody do pępka); • leki (połóż opakowanie na brzuchu); • zioła (połóż na brzuchu fragment rośliny); • olejki (połóż na brzuchu buteleczkę); • kosmetyki (połóż na brzuchu tubkę); • amulety (połóż je na brzuchu); • książki (połóż je na brzuchu). WYNIKI PRÓBY: • Ręce pozostają jednakowej długości: pozytywny, odpo- wiedź brzmi „tak”. • Ręce są różnej długości: blokada, odpowiedź brzmi „nie”. • Prawa ręka jest dłuższa: coś należy zmienić. • Lewa ręka jest dłuższa: powinieneś coś odpuścić. 31 Aby dowiedzieć się, na jakim poziomie należy szukać przyczyn problemu, pomocne okazują się mudry (ustawienia jogi palców). W tym celu składa się razem dwa palce i sta- wia pytanie. Potem uwalnia się palce. Następnie sprawdza się długość rąk. Konkretnie pracuje się z następującymi palca- mi. Zetknięcie kciuków i palców wskazujących oznacza po- ziom ciała, kciuków i palców środkowych – poziom umysłu, natomiast kciuków i palców serdecznych – poziom duszy. Kiedy na przykład chcemy sprawdzić, jaka jest przyczyna określonego cierpienia, takiego jak bóle głowy, wykonujemy pierwszą mudrę, a następnie rozłączamy palce i sprawdzamy długość rąk. Jeśli obie są jednakowej długości, to przyczyny należy szukać na poziomie cielesnym i odpowiednio dla ko- lejnych mudr. Jeśli ręce nie są tej samej długości, przyczyna leży na innym poziomie. Kolejna metoda badania wykorzystuje puls. Należy w tym celu umieścić palce w miejscu, gdzie wyczuwalny jest puls, i zadać pytanie (w myślach albo na głos), na przykład: „Czy to tutaj znajduje się przyczyna bólu głowy?”. Następnie nale- ży wykonać kolejno wcześniej opisane mudry. Zmiana pulsu wskazuje na poziom, gdzie występuje przyczyna. Mam nadzieję, że te wywody okazały się dla ciebie po- uczające, gdyż teraz przejdziemy o krok dalej. Jak już wcześ- niej wyjaśniono, medycyna naturalna i konwencjonalna (akademicka) stanowią dla mnie jedność. Muszą się wzajem- nie uzupełniać. Obie mają jednak swoje mocne i słabe strony. Medycyna konwencjonalna jest ważna, gdy w grę wchodzą wypadki, analizy krwi, operacje chirurgiczne i nagłe przy- padki medyczne. W takich sytuacjach medycyna naturalna jest bezradna. Można ją natomiast stosować w razie zabu- rzeń funkcjonalnych. 32 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   Tymczasem wielu lekarzy o wykształceniu akademickim otwiera się na medycynę naturalną i uznaje, że obie te dyscy- pliny są ze sobą powiązane. Również doktor Lissa Rankin, amerykańska lekarska i autorka bestsellerów, traktuje łącz- nie medycynę konwencjonalną i zdolności samouzdrawiania. Uważa ona, że nasze myśli mogą wpływać na fizjologię i są w stanie uzdrowić ciało. Jako szeptun jestem podobnego zda- nia. Autorka ta opisuje system samoregulacji (samouzdra- wiania) ciała. Wiele badań dowiodło istnienia efektu placebo i jego długo niedocenianej mocy uzdrawiania. Jako przykład doktor Rankin wspomina w swoim wykładzie pewnego pa- cjenta, u którego dwukrotnie doszło do zmniejszenia się guza tylko dlatego, że wierzył, iż podano mu nowe leki. Zachodnia medycyna akademicka coraz bardziej zajmu- je się też medycyną chińską. W Chinach mówi się: „nie trać oddechu ciała”. W TMC (tradycyjnej medycynie chińskiej) często wspomina się o tak zwanym oddechu ciała, mając na myśli energię ciała. Inna jej nazwa to qi. Owa energia utrzy- muje nas przy życiu i zanika z biegiem lat. Żyje ona w ciele i zaopatruje je w strawę świetlną. Szczególnie niebezpieczne są dla niej zranienia ciała fizycznego takie jak smutek i roz- czarowania. W następstwie operacji ta złota energia opuszcza według Chińczyków ludzkie ciało. Aby stale utrzymywać ją w stanie zdrowia, naturopaci zalecają tak zwane zdrowe od- dychanie. W tym celu codziennie przynajmniej przez kwa- drans wykonuje się głębokie wdechy przez nos, a wydechy przez usta. Zaopatruje to płuca w świeżą energię i tlen. Naj- lepiej wyobrażać sobie przy tym, że wszystko, co negatywne, opuszcza ciało wraz z wydechem. Szeptuchy, które dużo pracują z wizjami i myślami, nazy- wają tę energię qi „aspektami duszy”. Każdy ich rytuał jest 33 wspierany przez siłę wyobraźni i elementy (żywioły) natury. Także tutaj nasz umysł odgrywa wielką rolę w uzdrawianiu. Szeptuchy wierzą również, że do wyleczenia w znacznej mie- rze może się przyczynić nasza karma. Za karmę uważają oni sumę energii przyniesionych z poprzednich wcieleń, są one zatem częścią aspektów duszy. Chodzi tutaj zarówno o kar- mę własną, jak i rodzinną. Aby zrozumieć, co powinniśmy przepracować i dlaczego spotyka nas to czy tamto, możemy skonsultować się z ekspertem od karmy albo sporządzić ze- stawienie. Nie należy mieć zahamowań ani obawiać się tego tematu, gdyż bez wiedzy o energiach karmicznych nie sposób posunąć się dalej. Eksperci potrafią poddać analizie podświa- domość i zidentyfikować tematy. Co więcej, ktoś z zewnątrz zawsze zobaczy sprawy jaśniej niż osoba zainteresowana. Kto rozumie, dlaczego coś się dzieje, może sam łatwo skorygować sytuację i od razu zmienić swoje życie. Aby zachować zdrowie powinieneś codziennie dbać o swoją matrycę. To łatwiejsze, niż sądzisz. Zaplanuj swo- je dni tak, aby odczuwać radość. Kiedy podtrzymujesz we- wnętrzny ogień i odczuwasz radość życia, także inni ludzie chcą się przy nim ogrzać. Myśl częściej o tym, co ci dobrze robi. Przypominaj sobie piękne momenty, które należą tylko do ciebie. Oto w jaki sposób będziesz stale utrzymywać swoją matrycę w porządku. Wyjawię ci też siedem następujących tajemnic życia. 1. Zapomnij, co inni o tobie myślą lub mówią (tajemnica wolności). 2. Twoje myśli materializują się prędzej lub później (tajem- nica rzeczywistości). 3. Kochaj siebie i swoje ciało (tajemnica urody). 4. Nie krytykuj siebie i innych (tajemnica przyjaźni). 34 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   5. Darz innych miłością i nikogo nie zmieniaj (tajemnica miłości). 6. Naucz się wpierw dawać, a potem brać (tajemnica bogactwa). 7. Mniej myśl, zamiast tego kochaj i się ciesz (tajemnica szczęścia). DWADZIEŚCIA OZNAK TEGO, ŻE DOBRZE CI IDZIE (TAKŻE WTEDY, GDY TEGO NIE ZAUWAŻASZ): 1. Masz dach nad głową. 2. Zjadłeś dzisiaj obiad. 3. Masz dobre serce. 4. Życzysz innym tylko dobrego. 5. Masz czystą wodę do picia. 6. Masz kogoś, kto się o ciebie troszczy. 7. Potrafisz wybaczać. 8. Masz czystą bieliznę. 9. Ludzie ci ufają. 10. Oddychasz. 11. Twoje dzieci są zdrowe. 12. Masz siłę żyć i cieszyć się każdego dnia. 13. Pozostajesz myślami ze swoimi rodzicami. 14. Masz swoje zadanie i cele życiowe. 15. Masz kogoś, z kimś możesz porozmawiać. 16. Potrafisz słuchać innych. 17. Potrafisz myśleć. 18. Możesz spać każdej nocy we własnym łóżku. 35 19. Masz czas dla siebie. 20. Nie interesuje cię, co inni o tobie myślą lub mówią. Bądź wdzięczny za te „oczywiste” drobiazgi. Ciesz się nimi! Śmiej się! Rozpoznaj swoje szanse! Odkryj swoją ra- dość życia! Każdego z nas spotyka czasem sytuacja, kiedy musi za- chować spokój i jasną głowę, nie każdemu jednak udaje się wówczas uporządkować myśli i się nie denerwować. Wska- zane jest wtedy wyobrażenie sobie po prostu ośnieżonego krajobrazu albo patrzenie na przedstawiający go obraz. Ta- kie śnieżnobiałe, nieme pejzaże sztucznie „schładzają” mózg, emocje spadają wtedy do zera, a my podejmujemy właści- wą decyzję. A to dlatego, że sygnały związane z ciepłem czy- nią nas rozlazłymi, natomiast te „chłodne” wzmagają naszą czujność. Kiedy mówi się, że należy podejmować decyzje „z chłodną głową”, ma to całkiem realne uzasadnienie. W tym rozdziale chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś, co niszczy naszą matrycę, więc powinniśmy to mieć pod kontrolą – o lękach. Dlaczego tak często zajmujemy się rze- czami, które mogą nigdy się nie zdarzyć? Rozmyślamy nad naszym życiem, zadręczamy się pytaniami o jutro. Wiele osób często łamie sobie głowę nad czymś, co nigdy się nie zdarzy. Powinniśmy jednak uwolnić się od takich lęków! Dlatego proponuję tutaj kilka ćwiczeń energetycznych, któ- re pozwolą usunąć lęki. Namaść sobie palce prawej ręki odrobiną oliwy z oliwek. Wszystkie pięć palców przyłóż jednocześnie do trzeciego oka. Natrzyj środek czoła i wykonaj pocierający ruch od środka na zewnątrz (rozsuń palce!). Powiedz sobie: „Jestem silny i niezwy- ciężony. Moje lęki zniknęły”. Otwórz lewą dłoń i wyobraź sobie 36 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   jakąś osobę, która leży przed tobą jak lalka. Przeżegnaj tę osobę prawą ręką i zaprogramuj w myślach, co powinno się zdarzyć (na przykład uzdrowienie). Tą osobą jesteś ty sam. Czy miałeś kiedykolwiek poczucie, że wokół ciebie gro- madzi się gęste powietrze? W takim przypadku weź w lewą rękę garść soli. Pogrzechocz grzechotką przed swoją czakrą serca i wokół głowy. Wyrzuć sól do toalety. Także to rozpro- szy twoje lęki. W celu uzdrowienia matrycy możemy też wykorzystać trzy kanały energetyczne w naszym ciele (neutralny, pluso- wy i minusowy). Prowadzą one od czwartego oka (zlokali- zowanego w mózgu koło szyszynki) aż do kości ogonowej. Możemy je aktywować poprzez ciągłą wizualizację. Według szeptuch gonitwę myśli w naszej głowie da się wyłączyć, sku- piając uwagę na biciu serca. Ten mętlik w głowie powstaje wskutek nadmiaru myśli i zmartwień. Jednak zawsze sami podejmujemy życiowe decyzje i możemy na to wpływać. Kie- dy drażnią nas określone bodźce, powinniśmy ich unikać – na przykład impulsów Merkurego w ruchu wstecznym. W tych fazach radzę nie podpisywać żadnych umów, nie rozpoczy- nać niczego nowego (raczej wszystko przygotować zamiast działać) i się nie przeprowadzać. Należy też wówczas unikać niebezpiecznych sportów (ryzyko wypadku), ograniczyć spo- życie alkoholu, a także więcej myśleć o swojej karmie (na przykład analizować własne uczynki). Merkury w fazie ruchu wstecznego oczyszcza energię karmy, dlatego może oddziały- wać w bolesny sposób. Chodzi przy tym o wszelkiego rodza- ju karmę (rodzinną, indywidualną, związku między ludźmi, społeczną i tak dalej). W celu codziennej ochrony w takich fazach zaleca się namaszczanie olejkiem wnętrza dłoni i po- deszew stóp. Dodatkowo należy jedną ręką nakreślić krzyż na 37 pępku, a także pentagram przed czakrą serca. Pępek repre- zentuje poziom podświadomości, który gromadzi informacje i komunikuje się z energiami kosmosu. W Rosji do uzdrawiania matrycy człowieka bardzo chętnie wykorzystuje się drzewa. W naszym dualistycznym świecie zawsze i wszędzie występują dwa bieguny: dodatni i ujemny. Także wśród drzew są dawcy energii i wampiry energetyczne (w sensie pozytywnym). Do uzdrowienia duszy potrzebujemy obu aspektów: najpierw biorcy energii w celu oczyszczenia aury, a następnie dawcy, aby doładować się nową. Najlepszą porą na leczenie drzewami jest zawsze wiosna. W tym celu wychodzi się po prostu codziennie do lasu i obejmuje drzewa, które nam odpowiadają. Biorcami ener- gii (potocznie „wampirami energetycznymi”) są: topole, osiki, olchy, cyprysy i śliwy. Dawcami zaś: dęby, brzozy, świerki, jodły, cedry i morele. Drzewa, podobnie jak ludzie, posiadają siłę życiową, którą można nazwać częstotliwością (poziomem wibracji). Tempo życia drzew jest jednak znacznie wolniej- sze niż ludzi – zależnie od gatunku od pięciu do dziesięciu razy. Dlatego szeptuchy pracujące z drzewem potrzebują kil- ku dni, aby nawiązać z nim więź energetyczną. Potrafią oni łatwo rozpoznać, czy drzewo do nich pasuje. Weź po prostu kawałek folii aluminiowej i przyłóż na chwilę do pnia drze- wa. Następnie połóż go sobie na dłoni i pogładź paznokciem. Przyłóż rękę do pnia drzewa. Jeśli folia pozostanie przyklejo- na do dłoni, znaczy to, że drzewo do ciebie nie pasuje. Jeśli zaś zostanie przyciągnięta przez pień – to drzewo oddaje ci energię, więc pasuje do twojej aury. Drzewa pracują jak nasze dłonie: przyjmują energię lub ją oddają. Kiedy obejmujemy drzewo i odczuwamy jego moc, to daje nam ono nową siłę. Jeśli jednak czujemy zmęczenie, 38 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   świadczy to o tym, że drzewo nam ją odbiera. Często zacho- wujemy się w tym świecie w sposób zbyt sterylny. Wybieramy się do lasu i boimy się czegokolwiek tam dotykać. Powin- niśmy jednak jak najczęściej obejmować drzewa, gdyż dają nam one siłę. Sam spróbuj: weź w lewą rękę coś metalowego, na przykład klucz, i każ komuś naciskać twoją prawą rękę. A potem wypuść klucz i weź w rękę dowolny konar. Poproś ponownie o naciśnięcie prawej ręki. Na koniec zrób to samo, dotykając drzewa lewą dłonią i poczuj, co się dzieje. Ramię staje się silne, a twoja aura i matryca – pełne energii. Także nasze oczy pomagają nam na co dzień chłonąć energie. Może znasz to uczucie: gdy ktoś patrzy na ciebie za twoimi plecami, pojawia się czasem wrażenie, jakby jakaś ciężka energia wwiercała ci się w tył głowy. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili eksperymenty dotyczące energii oczu z udziałem setki osób, z których każda siedziała sama w pokoju. Raz na jakiś czas ktoś patrzył na nią od tyłu. Oka- zało się, że 95 badanych rozpoznawało, kiedy i jak długo oddziaływano na nich w ten sposób za pośrednictwem oczu. Oczy promieniują tajemniczą energią – to fakt. Co to za energia, do dzisiaj nie wiadomo. Jednak może ona uzdra- wiać. Szeptuchy pracują w oparciu o tę wiedzę. Można na przykład za pomocą oczu rozluźniać kręgosłup i barki pa- cjenta w ten sposób, że kilkakrotnie zygzakowatym ruchem przeciąga się spojrzeniem z góry na dół wzdłuż jego pleców. Przeprowadzono eksperymenty, podczas których badani wy- łącznie za pomocą oczu oddziaływali na metalowe spirale i wprawiali je w ruch. Nasze oczy rozszerzają się, kiedy widzimy coś nowego albo coś nas zainteresuje. Dzieje się to automatycznie, gdy chce- my zebrać więcej informacji. Natomiast zamykamy oczy, kiedy 39 mamy już czegoś za dużo. To również dzieje się automatycz- nie. Przymykamy oczy, chcąc skoncentrować się na czymś, więc wyłączamy w ten sposób inne źródła informacji. Podczas wykładu słuchacze – którzy są w tej sytuacji słabszą stroną – patrzą prosto w oczy mówiącego (uczniowie patrzą w oczy nauczyciela). Referujący natomiast raczej unika spoglądania w oczy słuchaczy. W ten sposób broni się przed obcymi my- ślami. Im bardziej są od siebie oddaleni dwaj rozmówcy, tym bardziej patrzą sobie w oczy, aby uzyskać informacje. Dlate- go podczas rozmowy powinno się patrzeć w oczy rozmówcy – dzięki temu informacje przepływają z mózgu do mózgu. Nasza chroniąca nas aura podlega nieustanej wymianie energetycznej z innymi źródłami energii. Są to między inny- mi energie przyrody, kosmosu, ludzi oraz formy energetyczne, a także energie świata duchowego. Ponieważ istnieją nie tylko „dobre” energie, aura nieustannie ulega deformacji. Można ją jednak wyrównać, ewentualnie wyregulować. Koryguje to siłę życiową i zapewnia pewien stopień ochrony. Zabieg wy- równania aury jest dziecinnie łatwy. Pomyśl o wszystkich tych ludziach, którym ofiarowałeś współczucie. Następnie skon- centruj się na siódmym kręgu szyjnym i dotknij go dłonią. Wyczuj jego wielkość i powiedz w duchu: „Wybaczam wam wszystkim”. A teraz pomyśl o wszystkich ludziach, którzy kie- dykolwiek cię urazili lub rozczarowali. Wybacz im i wyobraź sobie każdego z nich w jasnym świetle. Powiedz w duchu: „Wybaczam wam i pozwalam odejść”. Następnie zamknij oczy i wyobraź sobie, że znajdujesz się w pomieszczeniu pełnym książek. Niektóre z nich stoją na regałach, inne leżą na podło- dze. Książki na regałach pozostawiasz. To są twoje doświad- czenia. Natomiast książki leżące na podłodze to programy służące bojkotowaniu. Układasz je w stos i spalasz wzrokiem. 40 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   Powiedz sobie w duchu: „Odpuszczam emocjonalne śmiecie”. Na koniec wyobraź sobie następujące zdanie: „Żaden człowiek nie może mnie zranić, już do tego nie dopuszczę. Moja szyja jest uwolniona. Udzielam mojego ciepła wszystkim, którzy go potrzebują. Wypowiadam w ten sposób wszystko, co nie zosta- ło wypowiedziane”. Puść teraz siódmy kręg szyjny i poruszaj głową. Jest ona teraz lżejsza i bardziej ruchliwa. W przypadku poważnych problemów znika stwardnienie okolicy tego kręgu. Zrób głęboki wdech i wydech, zamknij oczy i wyobraź sobie swoją aurę. Otacza cię niczym płaszcz. Płaszcz jest nowy i wy- prasowany. Teraz ponownie otwórz oczy. Jak widziałeś, prawie wszystko da się przekształcić. Nie- którzy uzdrowiciele proponują, aby przekształcać problemy w piecu łaski. Wyobraź sobie, że coś negatywnego w postaci bułki leży na twojej ręce. Jest ona niewypieczona. Teraz wy- obraź sobie piec. Połóż bułkę na blasze i wsuń do środka. Po- wiedz: „Przeobrażę tę materię”. Teraz wyjdź z medytacji i wróć do niej po upływie kilku godzin. Wyjmij z pieca upieczoną bułkę. Szybko zauważysz, że twój problem został rozwiązany. Teraz chciałbym jeszcze zaprezentować zabieg uzdrawia- jący z użyciem fal mózgowych. Patrz przez trzy minuty na różne kolory. Weź w tym celu kilka arkuszy kolorowego pa- pieru. Zamknij oczy i skoncentruj się na swojej czakrze ser- ca. Wyobraź sobie, że przez nią oddychasz. Teraz przemieść świadomość do głowy. Wyobraź sobie, że jest ona bańką myd- laną. Oddziela się od twojego ciała i wznosi do nieba. Teraz mija białe światło i leci w kosmos. Mija go i jest teraz spowita różnymi barwami. Niektórych z nich zupełnie nie znasz. Te- raz poproś o proces uzdrowienia. Sformułuj, co ma się zda- rzyć, na przykład wyleczenie twoich stawów. Powiedz sobie w duchu: „To już się stało”. Pozwól teraz, aby bańka mydlana 41 opadła. Spływa ona na twoje ciało i osiada ci na barku. Wy- obraź sobie na przykład swoje bolące stawy. Obserwuj, jak zachodzi uzdrawianie. Jesteś przy tym jedynie obserwatorem i pośrednikiem. Uzdrawianie odbywa się za sprawą wszech- świata. Kiedy poczujesz, że energia już przybyła, pozwól, aby bańka mydlana ponownie się uniosła. Gdy dotrze do sfery barw, ciesz się procesem oczyszczania. Na koniec pozwól, aby znowu spłynęła na twoje ciało, i otwórz oczy. W Rosji zawsze mieszkali uzdrowiciele, którzy wykorzy- stywali dawną wiedzę. Także dzisiaj pracują w całym kra- ju z energią żywiołów wody lub ognia. Wodę zaklina się i święci, a potem stosuje wewnętrznie bądź do omywania. Aby wzmocnić jej działanie uzdrowiciele zanurzają w wo- dzie srebro, popiół, gorący węgiel, sól i kamienie szlachetne. W ten sposób wiążą kilka elementów (żywiołów). W innych wersjach uzdrawiania wykorzystuje się igły, gwoździe, a na- wet noże, albo spożywa się wosk. W różnych dolegliwoś- ciach działa także magia węzłów. Stwierdzisz może teraz, że to rytuały rodem ze średniowiecza. Nie podzielam tej opi- nii. Elementy natury stale współdziałają z naszą matrycą, niezależnie od tego, czy w to wierzymy czy nie. Należą do niej i działają za pośrednictwem kwantów. Także energie in- nych ludzi ciągle wpływają na stan naszej matrycy. Podczas wszystkich rytuałów chodzi przede wszystkim o pracę men- talną. Rytuały oddziałują za pośrednictwem mózgu i różnych narzędzi, które wspierają fale mózgowe. Wśród moich pro- pozycji pracy z energiami metodą szeptuch, które zostaną przedstawione w następnym rozdziale, znajdziesz przykłady do wypróbowania. Na końcu tego rozdziału chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym. Każdy z nas dysponuje trzema ciałami: ciałem 42 Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu Matryca energetyczno-biologiczna   fizycznym, umysłem i duszą. Wszystkie trzy są wzajemnie powiązane i współpracują ze sobą. To, czym jest ciało fi- zyczne, nie wymaga wyjaśnień. Do umysłu należą wszyst- kie nasze myśli i wizje. Z nimi właśnie pracują szeptuchy. Dzięki wizjom możemy wiele zmienić. Do duszy należą na- sze ambicje, karma, doświadczenia z poprzednich wcieleń, plan życiowy i wszystkie nasze emocje. „Cegiełkami” naszego ciała są kości, mięśnie, komórki z DNA i krew. Bez krwi nie możemy istnieć. Zaopatruje ona wszystkie narządy w mikro- i makroelementy oraz tlen. Kto chce stracić na wadze, powi- nien według ekspertów jadać tylko raz na szesnaście godzin. Wzmaga to tworzenie krwi i pozwala pozbyć się tłuszczu. Krew jest cudem natury. Zgromadzone są w niej wszystkie informacje – o naszym zdrowiu i przeszłości. Kropla krwi ma zawsze połączenie energetyczne z osobą, do której należy. Obraz krwi przechowuje całą rzeczywistość człowieka, jego biologiczne, fizyczne, psychiczne i karmiczne „dziedzictwo”. I tak na przykład z kropli krwi można uzyskać różne infor- macje, które przyniosą mu uzdrowienie. Używa się przy tym biotensora lub wahadełka i przekazuje mentalne informacje na temat danej osoby. To, gdzie znajduje się pacjent nie jest ważne. Według niektórych energetyczne uzdrowienie może nastąpić, kiedy raz po raz zakrapla się do pępka kropelki krwi bądź śliny. Ten zabieg przekazuje pierwotne informacje narządom i pozwala przeprogramować je na stan zdrowia. W następnym rozdziale, który jest rdzeniem tej książ- ki, zestawiłem przepisy z natury służące uzdrowieniu ma- trycy. Pokazuję tam, jak można wyleczyć bądź też złagodzić wiele chorób przy użyciu środków medycyny naturalnej i energetycznej. 43
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety szeptuch w samouzdrawianiu. Rosyjska medycyna naturalna i energetyczna drogą do eliminacji powszechnych chorób i dolegliwości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: