Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 007963 20658005 na godz. na dobę w sumie
Sercu najbliżej do poezji - ebook/pdf
Sercu najbliżej do poezji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788362480692 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Wiele lat krążę po orbicie poezji. Patrzę w pełne rozpaczy oczy poetów: młodych - tak trudno im się do życia przystosować, starych - życie tak szybko umknęło. Te eseje powstały z rozpaczy. Mijamy bezpowrotnie i trzeba po sobie coś zostawić. Jesteśmy tylko nikłym błyskiem w kosmosie. Może to być powodem do filozoficznych rozważań. Na swój sposób poezja to robi. A twórczość (wszelką) otwiera w jakimś sensie, mój wiersz. Tchnienie spłynie na ciebie z którymś świtemlub z którymś cierpieniemświatło wyrażania siebiei upłynie jeszcze trochę czasunim zrozumiesz na czym polega -będzie lekarstwem podnoszącym z kolan ani pomyślisz że masz być sobą -bo będzie w tobie jak krew i myśla nawet na tobie jak rzep wczepiony w sztruksową kurtkęłagodzący strachprzed upływającym czasem Eseje tutaj zamieszczone były już publikowane w niedużym od siebie przedziale czasowym.  Pierwodruki: 'Drugi krzyk' AKANT 6(84)2004, 'Terapeutyczna rola poezji' ŚLĄSK  11(121) 2005, 'Terapeutyczna rola poezji 2' AKANT 6(123) 2007. Jerzy Lucjan Woźniak Z recenzji: Refleksyjnym, mocnym, bezpretensjonalnym wierszom Woźniaka można wierzyć. Sam autor cały zbiór podzielił na trzy rozdziały: pierwszy to 'Otwieranie przestrzeni', drugi 'Drzewa przy drodze', trzeci 'Zamykanie przestrzeni'. Już ta trójdzielna struktura wskazuje, że mamy do czynienia z pełnią, z wyższym uporządkowaniem poszczególnych tekstów w stosunku do drogi życia. Ze swoistym opus magnum, gdzie ktoś patrzy na swój los z perspektywy końca.[...\ Te różnorodne doświadczenia oraz aspekty czasu wpisują się w odwieczny dialog człowieka z własnym i powszechnym przemijaniem, utracaniem siebie i świata, na który zgody być nie może. [...\ W ten sposób, dzięki próbie emotywnego opisu stanu ducha i umysłu nieuniknionego dla wszystkich tych co czują i myślą, poeta zaszczepił niewyrażalną cząstkę nieśmiertelności w czytelniku. Z recenzji Bogdana Nowickiego, ostatniego tomiku 'Ślimak na asfalcie' zatytułowanej   'Uwierzytelnienie'  - 'Śląsk' nr 4/174 2010 r. Ogólne wrażenie bardzo korzystne. Naprawdę mądrze Pan nad wierszami popracował. Całość nabrała klarowności, najlepsze wiersze są teraz czyściutkie, ostre jak światło. Powtórzę na koniec: tomik prezentuje się dojrzale, jest w nim wiele przejmujących metafor. Z tekstu Artura D. Liskowackiego na skrzydełku okładki 'Ślimaka na asfalcie' A tymczasem sygnalizujemy nowy zbiór wierszy zatytułowany 'Z oczu bielmo z serca strach'. Pod tym oryginalnym tytułem kryje się wyważona, mądra poezja, wolna od histerycznych póz i okrzyków, bardzo czytelna i osobista, budząca zaufanie. Rzadko dzisiaj w potopie poetyckich książek znajduje się lirykę wiarygodną, a taką właśnie jest najnowsza książka Woźniaka. Poeta rozlicza się uczciwie z samym sobą, czyni to z narzuconą przez siebie pokorą. Ten liryczny rachunek sumienia wygląda miejscami jak spowiedź 'dziecięcia wieku' u końca drugiego tysiąclecia naszej nowej ery, który to koniec nie był dla ludzi łaskawy, raczej okrutny i bezlitosny. Kilka razy w najnowszym tomie wierszy Woźniaka pojawia się słowo 'pokora'. Jest to harda pokora wynikająca z poczucia wartości swego istnienia. Parokrotnie przywoływany Rainer Maria Rilke też jest widziany w 'płaszczu pokory' . Ten wybitny austriacki poeta z przełomu wieków, reprezentant liryki symbolicznej, wyraźnie patronuje Woźniakowi. Z recenzji Emila Bieli - 'Topos' 2-3 1999 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JJEERRZZYY LLUUCCJJAANN WWOOŹŹNNIIAAKK SSeerrccuu nnaajjbblliiżżeejj ddoo ppooeezzjjii Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 3 © Copyright by Jerzy Lucjan Woźniak e-bookowo Grafika i projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-62480-69-2 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 www.e-bookowo.pl Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 4 SPIS TREŚCI Wstęp…………………………………………………………………5 Drugi krzyk………………………………….……………………..7 Terapeutyczna rola poezji…………………………………..14 Terapeutyczna rola poezji (2)……………………………..22 www.e-bookowo.pl Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 5 WSTĘP Wiele lat krążę po orbicie poezji. Patrzę w pełne rozpaczy oczy poetów: młodych – tak trudno im się do życia przystosować, starych – życie tak szybko umknęło. Te eseje powstały z rozpaczy. Mijamy bezpowrotnie i trzeba po sobie coś zostawić. Jesteśmy tylko nikłym błyskiem w kosmosie. Może to być powodem do filozoficznych rozważań. Na swój sposób poezja to robi. A twórczość (wszelką) otwiera w jakimś sensie, mój wiersz. Tchnienie spłynie na ciebie z którymś świtem lub z którymś cierpieniem światło wyrażania siebie i upłynie jeszcze trochę czasu nim zrozumiesz na czym polega – będzie lekarstwem podnoszącym z kolan www.e-bookowo.pl Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 6 ani pomyślisz że masz być sobą – bo będzie w tobie jak krew i myśl a nawet na tobie jak rzep wczepiony w sztruksową kurtkę łagodzący strach przed upływającym czasem tutaj zamieszczone były Eseje już publikowane w niedużym od siebie przedziale czasowym. Pierwodruki: „Drugi krzyk” AKANT 6(84)2004, „Terapeutyczna rola poezji” ŚLĄSK 11(121) 2005, „Terapeutyczna rola poezji 2” AKANT 6(123) 2007. Jerzy Lucjan Woźniak www.e-bookowo.pl Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 7 DRUGI KRZYK Rodzi się dziecko. Jeszcze śliskie i zakrwawione od przeciskania się przez matczyne krocze, osiąga światło. Widzi je samodzielnie – nie jak dotychczas – czuje tylko przez kokon ciała rodzicielki. Jeśli jest zdrowe i silne – krzyczy przerażone, teraz musi podjąć już bezpośrednią walkę o oddychanie. To krzyk pierwszy. Skończyła się wygoda. Jeszcze parasol rodzicielskiej troski chroni, zapewnia, co trzeba. Rośnie nowy człowiek – rodzice widzą w nim przyszłego bohatera – chwała mu. Dorasta – chce się podobać – trądzik młodzieńczy bardzo przeszkadza. Teraz będzie krzyk drugi (często trwający do końca życia) – OTO JESTEM JA – TU I TERAZ – chcę zaznaczyć, podkreślić i przypieczętować swoją obecność. Rozgląda się, przez naturę obdarzony nadwrażliwością, widzi swoją samotność i beznadziejność w sposób wyol- brzymiony. Zakochał się, dziewczyna czeka, patrzy na www.e-bookowo.pl Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 8 swego mężczyznę – musi się potwierdzić, już. Sięga do pierwszej z brzegu, najłatwiej dostępnej możliwości, za- czyna pisać. Zdumiewa go szansa stwarzania własnego świata. Dziewczęta przechodzą to podobnie. Postanawia zostać poetą. Nie będąc jeszcze przekonany o swojej war- tości, pisarski dorobek chowa po różnych zakamarkach, szafach i szufladach. Jednak już się pogrążył, przepadł – ten sposób kreacji wciągnął go. W poezji można powie- dzieć (i mówi się) rzeczy skrajnie przykre, skrajnie od- ważne. Bardzo blisko do Boga – przecież tworzymy – mo- żemy wszystko przerobić, zmodyfikować, stare meble ustawić od nowa lub zmienić na nowe. Autor czuje swą potęgę. Stojący obok nie znają jego rozterek, dla nich to tylko pisanie wierszyków. A w nim siedzi ość, którą bę- dzie się często krztusił – może nawet się udusić.1 Wielo- krotnie będzie odchodził od poezji, wielokrotnie będzie do niej wracał. Został nieodwołalnie zaszczepiony. Do serca wlała się trwoga: czy dobrze piszę? – lepiej czy gorzej od innych? – przeżywam rozwój czy regres? Od takich pytań wszystko inne będzie mniej ważne. Gdy odniesie sukces, 1 J. Marx, Legendarni i tragiczni, Warszawa 1996 www.e-bookowo.pl Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 9 zaczną drukować, będą chwalić – zostanie zakłócony in- stynkt samozachowawczy. Świat poza twórczością prze- stanie się liczyć. Energia twórcza, którą C. K. Jung uważa za pierwiastek autonomiczny – zniszczy go: Ileż to bio- grafii wielkich artystów dowiodło już dawno, że twórczy nacisk w nich był tak wielki, iż angażował całe swe człowieczeństwo, wciągając je w służbę dzieła nawet kosztem ich zdrowia i zwykłego ludzkiego szczęścia.2 Oczywiście mowa tu o wielkich twórcach, ale zależności psychologiczne na wszystkich szczeblach tej drabiny są podobne. Autor już wie, jest słuchany i czytany – czas przedstawić swoje racje. Trzeba wtedy wielkiej determi- nacji, aby zakomunikować światu rzeczy najważniejsze – i jednocześnie – ocalić swoją prywatność szczególnie, gdy jest modne wywnętrzanie się z intymności swego życia. Trudno tu coś radzić, nie ma mądrych. Chociaż życiowe doświadczenie mówi: uspokojenie, twórcza łagodność – przychodzi po czterdziestce. Autorzy, ze wzmiankowanej wyżej książki J. Marxa, których poezja zniszczyła, lub do- pomogła w ich zniszczeniu – ledwie tę granicę przekro- 2 C.K. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1976 www.e-bookowo.pl Jerzy Lucjan Woźniak: Sercu najbliżej do poezji | 10 czyli. Wbrew pozorom, poezja angażuje wszystkie siły psychosomatyczne (powiedziałbym witalne) organizmu. Słabsi, nie wytrzymując napięcia, wykruszają się szybciej. Wierzę głęboko, że ich śmierć położyła podwaliny obecnej siły polskiej poezji. www.e-bookowo.pl JERZY LUCJAN WOŹNIAK Urodzony w 1939 r. mieszka w Sos- nowcu. Debiutował w katowickich „Poglądach” w roku 1983. Publikował wiersze w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Miesięczniku Literackim”, „Piśmie Literacko-Artysycznym”, „Ak- cencie”, „Pograniczach”, „Akancie”, „Toposie”. „Śląsku”, Kilka razy wiersze i rozmowy na antenie radia: Szczecin, Katowice, Sosnowiec (dwukrotnie), Kraków Radio Alfa (dwukrotnie). Wydał tomiki poetyckie: „Pod skórą” (1991), „Rózga światła” (1991), „Szelest czasu” (1993), „Z oczu bielmo z serca strach” (1998), „W Tatrach” (2001), „Korowanie pokory” (2003), „Samotność kota” (2005), „Ślimak na asfalcie” (2009). Także prozaik i eseista. Krótkie opowiadania i eseje drukował w „Zes- zytach Literackich”, „Pograniczach”, „Śląsku”, „Akancie”, „Kurierze Literackim”, „SOSNarcie”. Pisuje również recenzje: „Śląsk” , „Akant”, „Kurier Literacki” „SOS- Nart”. Obecny w antologii „Tatry i poeci”, wydanej w koedycji Biblioteki Narodowej i Państwowego Instytutu Wydawniczego, a także w anto- logiach: „Zagłębie poetów” i ”Pisarze z Zagłębia” oraz w kilku alma- nachach pokonkursowych. W 2008 r. zdobył jedno z pięciu równorzędnych wyróżnień w kon- kursie na pastisz Herbertowski zorganizowanym przez szczeciński dwumiesięcznik kulturalny „Pogranicza”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sercu najbliżej do poezji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: