Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00496 008066 17355993 na godz. na dobę w sumie
Sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Ćwiczenia - książka
Sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-976-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sieci bezprzewodowe zyskują coraz większą popularność. Za pomocą transmisji bezprzewodowej łączy się już nie tylko komputery w sieciach amatorskich, ale również w budynkach biurowych. Urządzenia służące do budowy takich sieci są coraz tańsze, a w niektórych komputerach są nawet montowane przez ich producentów. Samodzielne stworzenie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej nie jest trudnym zadaniem -- wiele osób twierdzi, że jest łatwiejsze od zbudowania 'tradycyjnej' sieci.

'Sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Ćwiczenia' to podręcznik dla tych, którzy chcą zbudować swoją pierwszą sieć bezprzewodową. Przedstawia sposoby połączenia komputerów w sieć zarówno z wykorzystaniem punktu dostępowego, jak i bez niego. Opisuje również metody podłączenia sieci bezprzewodowej do internetu oraz możliwości wykorzystania technologii Bluetooth. Znajdziesz tu również informacje o zagadnieniu niezwykle istotnym -- o bezpieczeństwie sieci bezprzewodowych.

Wykorzystaj możliwości komunikacji bezprzewodowej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Sieæ bezprzewodowa Wi-Fi. Æwiczenia Autor: Ireneusz Skop ISBN: 83-7361-976-3 Format: B5, stron: 104 Sieci bezprzewodowe zyskuj¹ coraz wiêksz¹ popularnoġæ. Za pomoc¹ transmisji bezprzewodowej ³¹czy siê ju¿ nie tylko komputery w sieciach amatorskich, ale równie¿ w budynkach biurowych. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do budowy takich sieci s¹ coraz tañsze, a w niektórych komputerach s¹ nawet montowane przez ich producentów. Samodzielne stworzenie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej nie jest trudnym zadaniem — wiele osób twierdzi, ¿e jest ³atwiejsze od zbudowania „tradycyjnej” sieci. „Sieæ bezprzewodowa Wi-Fi. Æwiczenia” to podrêcznik dla tych, którzy chc¹ zbudowaæ swoj¹ pierwsz¹ sieæ bezprzewodow¹. Przedstawia sposoby po³¹czenia komputerów w sieæ zarówno z wykorzystaniem punktu dostêpowego, jak i bez niego. Opisuje równie¿ metody pod³¹czenia sieci bezprzewodowej do internetu oraz mo¿liwoġci wykorzystania technologii Bluetooth. Znajdziesz tu równie¿ informacje o zagadnieniu niezwykle istotnym — o bezpieczeñstwie sieci bezprzewodowych. • Standardy komunikacji bezprzewodowej • £¹czenie dwóch komputerów • Budowa sieci bezprzewodowej • Stworzenie sieci opartej na technologii Bluetooth • Po³¹czenie z internetem • Zabezpieczenie sieci przed atakami z zewn¹trz Wykorzystaj mo¿liwoġci komunikacji bezprzewodowej Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych .................................................................................5 Standardy ...................................................5...................................................5.............. 5 Dobór sprzętu do budowy własnej sieci bezprzewodowej ......................................... 6 Zestawy testowe oraz ich konfiguracje ...................................................5.................... 8 Topologie ...................................................5...................................................5.............. 9 Rozdział 2. Połączenie dwóch komputerów ........................................................................................................11 Instalacja karty ...................................................5...................................................5.... 11 Konfiguracja ustawień z poziomu systemu Windows .............................................. 14 Konfiguracja z wykorzystaniem dołączonego oprogramowania .............................. 18 Nawiązanie połączenia ...................................................5.......................................... 22 Zarządzanie profilami ...................................................5............................................ 25 Rozdział 3. Budowa sieci lokalnej z wykorzystaniem punktu dostępowego ..................................29 Podstawowa konfiguracja ...................................................5...................................... 29 Nawiązywanie połączenia ...................................................5..................................... 36 Zaawansowane ustawienia punktu dostępowego ...................................................5... 39 Rozdział 4. Sieć Bluetooth ............................................................................................................................................47 Instalacja adaptera ...................................................5................................................. 47 Nawiązanie połączenia oraz transfer plików ...................................................5......... 49 Komunikacja z innymi urządzeniami ...................................................5.................... 59 Rozdział 5. Podłączenie bezprzewodowej sieci lokalnej do internetu ..............................................63 Podstawowa konfiguracja ...................................................5...................................... 64 Konfiguracja usługi Neostrada TP ..................................................5.......................... 69 Zarządzanie połączeniem ..................................................5........................................ 73 Rozdział 6. Bezpieczeństwo połączenia ................................................................................................................79 Protokół WEP ...................................................5...................................................5..... 80 Protokół WPA ...................................................5...................................................5.... 84 Filtrowanie adresów MAC ...................................................5.................................... 89 Ukrycie identyfikatora sieci ...................................................5................................... 92 Rozdział 7. Montowanie wtyczki na kablu sieciowym ...................................................................................97 Rozdział 2. Połączenie dwóch komputerów Przejdźmy teraz do sedna naszych ćwiczeń. Na połączenie czekają dwa komputery wy- posażone w bezprzewodowe karty sieciowe (na slocie PCI). Tak zbudowana sieć cha- rakteryzuje się najmniejszymi nakładami finansowymi. Wykorzystamy do tego karty bezprzewodowe firmy D-Link, które cieszą się dużą popularnością ze względu na przy- stępną cenę oraz łatwość obsługi. Instalacja karty Jeśli posiadamy już niezbędną wiedzę teoretyczną oraz dokonaliśmy wyboru sprzętu, na którym oprzemy budowę naszej sieci, możemy przystąpić do działania. W starszych systemach operacyjnych, takich jak Windows 98SE, producenci zalecają rozpocząć od instalacji sterowników z dołączonej płyty CD. W przypadku nowszych systemów kolej- ność ta może być dowolna, gdyż zamontowana karta zostanie automatycznie rozpoznana przez system. Nasza ingerencja ograniczy się do wskazania miejsca, w którym znajdują się sterowniki (najczęściej na płycie CD). W tym ćwiczeniu zamontujemy oraz zainstalu- jemy bezprzewodową kartę sieciową. Ćwiczenie 2.1. Aby zamontować i zainstalować kartę bezprzewodową, należy: 1. Otworzyć obudowę komputera i po wyjęciu zaślepki z tylnego panelu zamontować kartę sieciową w wolnym gnieździe PCI na płycie głównej (rysunek 2.1). 12 Rysunek 2.1. Montaż karty w gnieździe PCI Sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Ćwiczenia 2. Zamknąć ostrożnie obudowę. Jeśli nasza karta jest wyposażona w zewnętrzną antenę, pamiętajmy, aby ją ustawić w pozycji pionowej. 3. Po włączeniu komputera system powinien automatycznie rozpoznać nowy sprzęt i przystąpić do instalacji (rysunek 2.2). Rysunek 2.2. System wykrył nowe urządzenie 4. Nie zawsze sterowniki użyte przez Windows w procesie automatycznej instalacji są najnowsze, dlatego zalecamy skorzystać z nowszych, dołączonych na płycie CD (lub pobranych z internetu). Wielu producentów do karty dołącza aplikację do jej obsługi. Możemy również ją zainstalować — trzeba kliknąć w odpowiednim miejscu w menu (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Okno instalacji sterowników karty Rozdział 2. (cid:1) Połączenie dwóch komputerów 13 5. Nasza instalacja powinna zaowocować pojawieniem się nowego połączenia sieciowego, do którego dostaniemy się poprzez: Menu Start/Ustawienia/Połączenia sieciowe (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. W oknie Połączenia sieciowe pojawi się nowy skrót — Połączenie sieci bezprzewodowej 2 6. Gdy klikniemy to połączenie, wyświetlimy okno zawierające wszystkie sieci bezprzewodowe, jakie wykryła nasza karta (rysunek 2.5). Jeśli nie ma tam żadnej dostępnej sieci, to nie szkodzi — sami taką za chwilkę utworzymy. Rysunek 2.5. Nasza karta nie wykryła jeszcze żadnych sieci bezprzewodowych Ćwiczenie 2.2. Aby utworzyć połączenie sieciowe: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót nowego połączenia sieciowego (Połączenie sieci bezprzewodowej). Wybierz z menu podręcznego Właściwości (rysunek 2.6). 2. Po zaznaczeniu składnika: Protokół internetowy (TCP/IP), wybierz polecenie Właściwości. Do uzupełnienia mamy kilka podstawowych parametrów (rysunek 2.7). 14 Sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Ćwiczenia Rysunek 2.6. Polecenie wyświetlające parametry naszej karty bezprzewodowej Rysunek 2.7. Przykładowe wartości dla adresu IP oraz maski podsieci 3. Ponieważ w tym ćwiczeniu nawiązujemy połączenie tylko pomiędzy komputerami wyposażonymi w karty bezprzewodowe, sami wprowadzamy adres IP oraz maskę podsieci. Pozostałe rubryki pozostawiamy puste (są wykorzystywane przy połączeniu z internetem). Przykładowe wartości są pokazane na rysunku (rysunek 2.7). Konfiguracja ustawień z poziomu systemu Windows Po zainstalowaniu karty i wprowadzeniu adresu IP jest ona aktywna, ale jeszcze niego- towa do pracy. W ćwiczeniu 2.3 skonfigurujemy bezprzewodową kartę sieciową bezpo- średnio z poziomu systemu Windows. Operacja ta jest w pełni bezpieczna i wygodna, gdyż użytkownik nie musi uruchamiać żadnych dodatkowych aplikacji. Ten sposób konfi- guracji jest domyślny i uaktywnia się zaraz po zainstalowaniu karty.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: