Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 006574 18458198 na godz. na dobę w sumie
Sieci domowe. Nieoficjalny podręcznik - książka
Sieci domowe. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0215-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci domowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbuduj domową sieć komputerową

Internet jest dziś tak popularny i wszechobecny, jak telewizja i radio. Miliony komputerów łączą się codziennie z ogólnoświatową siecią. Nadal jednak stworzenie z kilku komputerów prywatnej sieci domowej jest dla wielu użytkowników zadaniem niemal niewykonalnym. Dlaczego? Czy jest to aż tak trudne? Na pewno nie. Ale większość publikacji opisujących sposoby jej zbudowania przeraża natłokiem terminów, skrótów i informacji, czym skutecznie zniechęca do poznawania tematu.

Książka 'Sieci domowe. Nieoficjalny podręcznik' jest inna. Znajdziesz w niej wyłącznie te informacje, które są niezbędne, aby szybko i bezproblemowo zaprojektować, a następnie zbudować sieć domową oraz w pełni wykorzystać jej możliwości. Dowiesz się, jaką technologię wybrać, jakie urządzenia kupić i jak je skonfigurować. Nauczysz się przygotowywać komputery do pracy w sieci. Wszystkie te zagadnienia zostały przedstawione w prosty i zrozumiały sposób, bez zbędnych opisów teoretycznych.

Pamiętaj -- domowa sieć komputerowa upraszcza, a nie utrudnia życie.

Pobierz plik MP3 i posłuchaj recenzji o książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sieci domowe. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Scott Lowe T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-246-0215-1 Tytu³ orygina³u: Home Networking: The Missing Manual Format: B5, stron: 272 Internet jest dziœ tak popularny i wszechobecny, jak telewizja i radio. Miliony komputerów ³¹cz¹ siê codziennie z ogólnoœwiatow¹ sieci¹. Nadal jednak stworzenie z kilku komputerów prywatnej sieci domowej jest dla wielu u¿ytkowników zadaniem niemal niewykonalnym. Dlaczego? Czy jest to a¿ tak trudne? Na pewno nie. Ale wiêkszoœæ publikacji opisuj¹cych sposoby jej zbudowania przera¿a nat³okiem terminów, skrótów i informacji, czym skutecznie zniechêca do poznawania tematu. Ksi¹¿ka „Sieci domowe. Nieoficjalny podrêcznik” jest inna. Znajdziesz w niej wy³¹cznie te informacje, które s¹ niezbêdne, aby szybko i bezproblemowo zaprojektowaæ, a nastêpnie zbudowaæ sieæ domow¹ oraz w pe³ni wykorzystaæ jej mo¿liwoœci. Dowiesz siê, jak¹ technologiê wybraæ, jakie urz¹dzenia kupiæ i jak je skonfigurowaæ. Nauczysz siê przygotowywaæ komputery do pracy w sieci. Wszystkie te zagadnienia zosta³y przedstawione w prosty i zrozumia³y sposób, bez zbêdnych opisów teoretycznych. (cid:129) Budowanie sieci kablowej i bezprzewodowej (cid:129) Konfiguracja routerów i punktów dostêpowych (cid:129) Wprowadzanie ustawieñ sieciowych w systemach Windows i Mac OS (cid:129) Udostêpnianie plików i drukarek w sieci (cid:129) £¹czenie komputerów PC i Macintosh (cid:129) Przy³¹czanie konsol Xbox i PlayStation do sieci (cid:129) Zdalny dostêp do sieci domowej Pamiêtaj — domowa sieæ komputerowa upraszcza, a nie utrudnia ¿ycie IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Nieoficjalna czołówka ........................................................................................7 Wprowadzenie ...................................................................................................11 Część I Budowanie sieci .................................................................17 Rozdział 1. Planowanie sieci domowej ............................................................ 19 Sprzęt ....................................................................................................... 19 Oprogramowanie sieci domowych ............................................................. 22 Sieci kablowe ............................................................................................ 25 Sieci bezprzewodowe.................................................................................. 26 Wybór pomiędzy siecią kablową i bezprzewodową .......................................... 28 Rozdział 2. Budowanie sieci kablowej Ethernet ............................................. 31 Sprzęt w sieciach Ethernet ......................................................................... 32 Konfiguracja prostej sieci ........................................................................... 38 Ręczna konfiguracja routera ....................................................................... 42 A może sieć hybrydowa? ............................................................................ 47 Rozdział 3. Tworzenie sieci bezprzewodowej ................................................49 Podstawowe składniki sieci Wi-Fi .............................................................. 49 Wracamy do nauki alfabetu ....................................................................... 50 Wybór urządzeń bezprzewodowych ............................................................ 55 Budowanie prostej sieci bezprzewodowej ................................................... 59 Ręczna konfiguracja routera ...................................................................... 63 Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej ........................................................ 68 A może sieć hybrydowa? ............................................................................ 77 Rozdział 4. Tworzenie sieci Powerline ............................................................79 Czy Powerline nadaje się do Twojej sieci? ..................................................79 Wybór sprzętu Powerline ...........................................................................81 Tworzenie prostej sieci Powerline ..............................................................83 Zabezpieczanie sieci Powerline ..................................................................84 A może sieć hybrydowa? ............................................................................87 Część II Korzystanie z sieci ........................................................... 89 Rozdział 5. Używanie sieci w systemach Windows ........................................91 Nazywanie PC w sieci ................................................................................92 Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi .....................................95 Udostępnianie plików i folderów w PC .....................................................110 Udostępnianie drukarek w PC .................................................................122 Dostęp do plików w innych komputerach ................................................124 Używanie drukarek w innych PC .............................................................132 Rozdział 6. Używanie sieci na komputerach Macintosh ...............................135 Nazywanie Maców w sieci .......................................................................136 Tworzenie kont użytkowników i grup ......................................................138 Udostępnianie plików i folderów w systemie Mac ....................................149 Udostępnianie drukarki w systemie Mac .................................................157 Łączenie się przez sieć z innymi Macami .................................................158 Rozdział 7. Łączenie w sieć systemów Windows i Mac OS ........................... 173 Połączenie z systemem Windows z systemu Mac OS X ............................174 Połączenie z systemem Windows z systemu Mac OS 9 .............................175 Połączenie z systemem Mac OS z systemu Windows ................................180 Drukowanie przez sieć .............................................................................182 Rozdział 8. Zabawy z siecią ............................................................................ 187 Odtwarzanie muzyki z PC na sprzęcie stereo ............................................188 Wyświetlanie zdjęć z PC na ekranie TV ...................................................194 Dodawanie pamięci masowej do sieci ......................................................200 Granie w gry wideo w sieci .......................................................................213 Rozdział 9. Korzystanie z sieci domowej podczas podróży ..........................223 Łączenie się z Windows PC ......................................................................224 Bezpośrednie połączenie modemowe .......................................................224 GoToMyPC ............................................................................................228 Łączenie z systemem Mac ........................................................................235 Narzędzie File Sharing w systemie Mac ....................................................235 Dostęp zdalny przez SSH .........................................................................236 4 S P I S T R E Ś C I Dodatek A Baza haseł Keychain w systemie Mac OS ....................................241 Przypinanie haseł do breloka ................................................................... 241 Otwieranie i zamykanie bazy Keychain .................................................... 242 Zarządzanie bazami Keychain ................................................................. 243 Dodatek B Konta wielu użytkowników w systemie Mac OS 9 .....................247 Tworzenie nowego konta użytkownika .................................................... 247 Logowanie za pomocą kont użytkowników .............................................. 251 Skorowidz ....................................................................................................... 253 S P I S T R E Ś C I 5 ROZDZIAŁ goda, w sklepach komputerowych leżą całe stosy najróżniejszych produktów sieciowych, ale to nie musi wyglądać onieśmielająco. Planowanie sieci do- mowej przypomina kupowanie telefonu przy przeprowadzce do nowego domu: można wybrać tradycyjny telefon stacjonarny albo zdecydować się na ko- mórkowy, kupić aparat z kablem albo bezprzewodowy, głośnomówiący albo z ze- stawem słuchawkowym. Dzisiaj można nawet używać telefonu jak walkie-talkie albo rozmawiać przez Internet. Na szczęście, aby wybrać coś z tych opcji, nie trze- ba nic wiedzieć o technologii systemów telefonicznych. Trzeba jednak znać pewne podstawy — na przykład, dobrze wiedzieć, że telefon bezprzewodowy nie wymaga osobnego gniazdka w każdym pokoju. Sieci domowe są pod tym względem bardzo podobne do telefonów — nie musisz z wszystkimi drastycznymi szczegółami wiedzieć, jak komputery rozmawiają ze sobą, ale musisz orientować się, jakie urządzenia mają sens w danej sytuacji. Na przykład, jeśli chcesz korzystać z Internetu, siedząc przy basenie w ogrodzie, sieć bezprzewodowa (znana pod nazwą Wi-Fi) pozwoli uniknąć wywlekania dziesięciu metrów nieestetycznego kabla przez drzwi do ogrodu. Ale jeśli cała Twoja sieć to dwa komputery stacjonarne w domowym gabinecie, to najlepszym rozwiązaniem będzie sieć kablowa. Niniejszy rozdział opisuje główne elementy sieci domowej, przedstawia kilka „wariacji na temat” i pomaga podjąć decyzję, co będzie najlepsze w danej sytuacji. Sprzęt Do zbudowania sieci domowej będą Ci potrzebne trzy rzeczy (nie licząc kompu- terów, prądu i odrobiny uporu): · Router. To urządzenie doprowadza łącze internetowe (z modemu kablowego, DSL itp.) do komputerów w sieci. Rysunek 1.1 przedstawia router kablowy i bezprzewodowy. Sprzęt Router trzeba podłączyć do modemu kablowego lub DSL za pomocą przewodu, a zależnie od wybranej technologii, komputery łączone są z routerem za pomo- cą albo kabli, albo w sposób bezprzewodowy. Rysunek 1.1. Router sieciowy, niezależnie od tego, czy jest kablowy (góra), czy bezprzewodowy (dół), przesyła ruch w sieci domowej i rozdziela do- stęp do łącza internetowego (kablowego lub DSL): od dostawcy usług in- ternetowych do wszystkich komputerów podłączonych do sieci domowej. Routery przeznaczone dla sieci kablowych mają zwykle z tyłu obudowy gniazdka, do których można podłączyć (kablami sieciowymi) modem i wszystkie komputery w sieci. Routery bezprzewodowe mają tylko gniaz- do do podłączenia modemu i czasem dodatkowego urządzenia sieciowe- go. Lecz routery bezprzewodowe łączą ze sobą wszystkie PC w swoim za- sięgu za pomocą niewidzialnych fal radiowych. Uwaga: Teoretycznie można zbudować bez routera sieć, która będzie jedynie łączyć wszystkie komputery ze sobą i pozwoli udostępniać pliki. Ale ponieważ jednym z głównych powodów budo- wania sieci domowej jest wspólne korzystanie z szybkiego łącza szerokopasmowego przez kilka komputerów, router jest sercem większości sieci domowych. · Kable lub sygnały bezprzewodowe. Zarówno kolorowe kable (rysunek 1.2), jak i fale radiowe (które nie wychodzą zbyt dobrze na fotografii, więc zdjęcie zostało pominięte) służą do łączenia komputerów z siecią. Rysunek 1.2. Komputerowe kable sieciowe, o różnych kolorach i długościach, można kupić w większości sklepów komputerowych. Dla każdego komputera podłączanego do sieci będzie potrzebny jeden przewód. Upewnij się, że wybrane kable będą miały wystar- czającą długość, aby połączyć komputer z routerem. W rozdziale 2. znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o wyborze właściwego ty- pu kabla. · Adaptery sieciowe (lub, prościej, karty sieciowe). Ta groźnie brzmiąca nazwa oznacza złącze z tyłu (lub z boku) komputera, do którego podłącza się kabel sie- ciowy lub urządzenie z anteną do przesyłania sygnałów w sposób bezprzewo- dowy. Takie „coś” jest potrzebne w każdym komputerze i innym urządzeniu (np. drukarce) dodawanym do sieci. 20 C Z Ę Ś Ć I ¨ B U D O W A N I E S I E C I Sprzęt Kiedyś, w latach 90., komputer z zainstalowanym już gniazdem sieciowym był rzadko spotykanym, pięknym i kosztownym cackiem. Dzisiaj gniazda siecio- we (a czasem nawet karty bezprzewodowe) są standardowo instalowane w no- wych komputerach. Prawdę mówiąc, dzisiaj trudno znaleźć w sklepie jaki- kolwiek komputer bez kablowej karty sieciowej, zwykle oznaczonej jako złącze Ethernet. Bezprzewodowe karty sieciowe — zwykle nazywane kartami Wi-Fi — są coraz częściej standardem w laptopach i można je zainstalować w każdym komputerze (zobacz strona 58.). Istnieją trzy typy kart sieciowych, przedstawione na rysunku 1.3. Każdy typ jest instalowany w komputerze inaczej: Karty PCI (Peripheral Component Interconnect) są wkładane do gniazd na płycie głównej wewnątrz komputera. Karta tego typu wyposaża komputer w gniazdo widoczne z tyłu obudowy. · · Adaptery USB są podłączane do dowolnego portu USB dowolnego kompu- tera i same znajdują się na zewnątrz komputera (zobacz ramka „Do czego przydaje się USB?” na stronie 23.). Karty typu PC Card wkładane są do specjalnego gniazda w laptopie. · Rysunek 1.3. Karty sieciowe dla komputerów mogą mieć najróż- niejsze kształty i rozmiary. Zdjęcie górne: ta karta PCI jest instalowana w gnieździe wewnątrz komputera i ma jedno gniazdo Ethernet do podłączenia kabla sieciowego (aby ją zainstalować, trzeba otworzyć obudowę kom- putera). Zdjęcie środkowe: karta typu PC Card przeznaczona dla lapto- pów. Wkłada się ją prosto do gniazda PCMCIA, a na zewnątrz ma gniazdo Ethernet do podłączenia kabla sieciowego. Podobnie wy- glądają karty dla sieci bezprzewodowych. Zdjęcie dolne: ten adapter USB można podłączyć do gniazda USB komputera i zaoszczędzić sobie wysiłku z rozkładaniem komputera na części, aby zainstalować kartę sieciową. Adaptery USB są dość wygodne, lecz na stałe zajmują jeden z portów USB komputera. Uwaga: Jeśli Twój komputer w ogóle nie ma adaptera sieciowego albo chcesz zainstalować kartę bezprzewodową, zajrzyj na stronę 36. R O Z D Z I A Ł 1 . ¨ P L A N O W A N I E S I E C I D O M O W E J 21 Oprogramowanie sieci domowych I to wszystko. Wystarczą trzy elementy, aby zbudować sieć i uszczęśliwić wszyst- kich domowników. No dobrze — powiesz zapewne — nie wygląda to na szczegól- nie trudne. Ale co z oprogramowaniem? B Ą D Ź N A B I E Ż Ą C O ! Możliwości routerów Router odgrywa w sieci domowej przede wszystkim punktu dostępowego — urządzenia, które nadaje ra- rolę „centralki telefonicznej”: doprowadza łączność z In- diowo sygnały z łącza internetowego routera dla kom- ternetem do wszystkich komputerów w domu i prze- puterów wyposażonych w karty Wi-Fi. Wielu produ- kazuje wszelkie żądania z tych komputerów do in- centów wbudowuje funkcję punktu dostępowego do nych, zarówno wewnątrz sieci, jak i w Internecie. Jest routera, podobnie jak funkcję przełącznika. jednak jeszcze kilka rzeczy, które router może robić. Routery, podobnie jak za dawnych czasów centralki te- lefoniczne, są dzisiaj zwykle wyposażone w kilka i więcej złączy, dzięki którym mogą połączyć mnóstwo kom- puterów. Lecz jest to możliwe tylko dlatego, że więk- szość routerów jednocześnie zawiera inne urządzenie, zwane przełącznikiem. Przełącznik przypomina rozdzie- Wreszcie router może mieć wbudowany do tego sa- mego pudełka modem szerokopasmowy. Taka kom- binacja zwykle nosi nazwę bramy domowej. Większość użytkowników otrzymuje modem od dostawcy usług internetowych, ale jeśli chcesz zmniejszyć liczbę pude- łek i kabli pod biurkiem, możesz rozważyć kupno takie- go urządzenia. lacz wkładany do gniazdka elektrycznego: dodaje do W sumie wszelkie urządzenia tego typu, zawierające routera kilka złączy (tzw. portów). Kupowanie osobnego przełącznika ma sens tylko wte- dy, gdy zaczyna brakować złączy w routerze: wystar- czy podłączyć przełącznik do ostatniego wolnego złą- cza routera — i proszę bardzo, możesz podłączyć tyle nowych komputerów, ile portów ma przełącznik. router, przypominają urządzenia wielofunkcyjne, zawie- rające faks, skaner i drukarkę, których podstawową rolą jest drukowanie dokumentów. Ponieważ jednak trzeba wykonywać też inne zadania związane z papierem, na przykład wysyłać faksy i kopiować dokumenty, pro- ducenci oferują uniwersalne urządzenia, które pełnią wszystkie te funkcje. To samo dzieje się dziś w świecie Jeśli chcesz zbudować sieć bezprzewodową, to router sieci domowych: router jest w sieci zdecydowanie nie- nadal będzie potrzebny, lecz oprócz portów, do których zbędny, ale nietrudno znaleźć urządzenie, które będzie można podłączyć komputery kablami, potrzebujesz tzw. odgrywać też inne role. Oprogramowanie sieci domowych Oprogramowanie sieci domowych Dobra wiadomość: oprogramowanie, które pozwala podłączyć komputer do sieci jest już wbudowane w system operacyjny! Niepotrzebne są inne skomplikowane programy, najwyżej niewielki program nazywany sterownikiem — kawałek kodu dostarczany razem ze sprzętem sieciowym i umożliwiający komunikację tego urzą- dzenia z systemem operacyjnym. Z punktu widzenia sieci wszystkie systemy operacyjne są równe. Do sieci można podłączyć komputery z zainstalowanym praktycznie każdym dostępnym syste- mem operacyjnym — Windows, Macintosh, Linux, DOS; do wyboru, do koloru. Ale podobnie jak świnie w Folwarku zwierzęcym, niektóre systemy operacyjne są równiejsze. 22 C Z Ę Ś Ć I ¨ B U D O W A N I E S I E C I Szczególnie dobrze nadają się do sieci domowych nowe, eleganckie systemy Win- dows XP i Mac OS X, ponieważ oba pozwalają zdefiniować kilka kont i są zgodne z wszystkimi urządzeniami Wi-Fi. Pojęcie „konto” nie ma tu nic wspólnego z ban- kowością; w systemach operacyjnych typu Windows XP i Mac OS X można dla każdej osoby korzystającej z komputera utworzyć osobne konto użytkownika, mające własną nazwę, hasło, ustawienia i pliki, z przyczyn bezpieczeństwa i es- tetycznych jednocześnie (rozdziały 5. i 6. zawierają wszystko, co musisz wiedzieć o kontach użytkowników). Komputery ze starszymi wersjami Windows i Mac OS również możesz przyłączyć do sieci, ale będzie to wymagało trochę więcej pracy nad konfiguracją. W niniejszej książce znajdziesz wskazówki i instrukcje dotyczące wszystkich wersji Windows i Mac OS. Oprogramowanie sieci domowych K L I N I K A Z A A W A N S O W A N E G O U Ż Y T K O W N I K A Do czego przydaje się USB? Wielu ludzi sądzi, że aby połączyć się z Internetem, W razie konieczności możesz nawet połączyć ze sobą trzeba koniecznie zdjąć obudowę komputera i zainsta- dwa PC w minisieć za pomocą specjalnego kabla USB lować wewnątrz kartę sieciową. Jeśli jednak robi Ci się przeznaczonego do transmisji danych (tzw. mostu USB). niedobrze na myśl o grzebaniu we wnętrznościach kom- Może to się przydać, jeśli nie masz gotowej sieci, a chcesz putera, możesz wykorzystać do połączenia coś inne- skopiować choćby kilka gigabajtów fotografii z jednego go: port USB (skrót od Universal Serial Bus — uniwer- komputera na drugi. salna magistrala szeregowa). USB można spotkać w dwóch wersjach: USB 1.1 i now- Złącza USB są standardem w urządzeniach PC i Macin- szej USB 2.0, która jest o wiele szybsza i przydaje się tosh od końca lat 90. Pozwalają nie tylko podłączać do szczególnie, gdy chcesz podłączyć np. odtwarzacz iPod komputera wszelakie urządzenia, od skanerów i dru- do komputera, ponieważ pozwala szybko skopiować po- karek, przez zewnętrzne dyski twarde, aż po joysticki nad 20 GB plików muzycznych. Wszystkie nowe kom- do gier, lecz również umożliwiają połączenie się z siecią putery są wyposażone w porty USB 2.0, lecz obie wersje bez rozbierania komputera na części. Jak wspomniano na stronie 20., potrzebny jest tylko adapter sieciowy USB. Wystarczy podłączyć go do jed- nego z dostępnych portów USB, zainstalować opro- gramowanie dołączone do urządzenia i podłączyć kabel Ethernet z drugiej strony adaptera. używają takiego samego płaskiego złącza i można pod- łączyć urządzenie USB 1.1 do portu USB 2.0. Złącza USB są stosowane w wielu różnych urządzeniach; dostępne są również produkty USB dla sieci bezprze- wodowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o USB (i urządzeniach, które można podłączyć do tych portów), możesz zajrzeć do oficjalnego serwisu USB pod adresem www.usb.org, gdzie zobaczysz, co można zrobić z urządzeniami dostępnymi dziś i co jest plano- wane na przyszłość. R O Z D Z I A Ł 1 . ¨ P L A N O W A N I E S I E C I D O M O W E J 23 Oprogramowanie sieci domowych Uwaga: Jeśli używasz w domu wyłącznie systemów Microsoftu (Windows XP, Windows 98, Win- dows Me lub Windows 2000), dokładne informacje na ich temat zawiera rozdział 5. Speców od sys- temów Mac bardziej zainteresuje rozdział 6. Jeśli masz w domu zarówno systemy Windows, jak i Mac OS X, rozdział 7. przedstawia konfigurację takiego mieszanego środowiska. Zanim jednak wybierzesz się na zakupy, musisz zdecydować, czy sieć ma być kablowa, bezprzewodowa czy kombinowana. Lektura pozostałej części rozdziału pomoże w podjęciu tej decyzji. K L I N I K A Z A A W A N S O W A N E G O U Ż Y T K O W N I K A Ciężka artyleria: zapory sieciowe i VPN W każdej sieci niezbędne są: router, karty sieciowe i oka- Większość prostych routerów pomaga chronić sieć przed blowanie albo sygnały bezprzewodowe. Niektórzy użyt- atakami z zewnątrz, choćby dlatego, że znajdują się kownicy potrzebują także dodatkowych zabezpieczeń pomiędzy siecią domową i Internetem. Niektóre bar- sieci — albo po to, aby trzymać niegodziwców z dale- dziej zaawansowane routery mają pełną funkcjonalność ka, albo do zapewnienia bezpiecznego dostępu do sieci zapory sieciowej. Standardowy router jedynie przeka- z zewnątrz podczas podróży. Zapora sieciowa pozwala zuje informacje do i z Internetu, natomiast taki z za- uszczelnić wirtualne luki i odgrodzić sieć domową wraz porą sieciową działa jak potężny, zwalisty bramkarz i nie z osobistymi danymi w PC od internetowych złoczyńców. wpuszcza intruzów do naszego prywatnego klubu. Za- Jeśli sporo podróżujesz i chcesz z dala łączyć się z sie- cią domową, pomyśl nad zainstalowaniem wirtualnej sieci prywatnej, znanej w skrócie jako VPN (ang. Virtual Private Network). VPN opakowuje całą przychodzącą i wychodzącą komunikację sieciową w szyfrowane kap- suły, podobnie jak w poczcie pneumatycznej, przeno- szącej paczki pieniędzy w supermarkecie. miast po prostu przekazywać dane, zapora sieciowa sprawdza, czy przesyłane informacje można bezpiecz- nie skonsumować. Router z zaporą sieciową nie przepu- ści żadnej transmisji z Internetu, której nie zażądałeś. Funkcjonalność zapory sieciowej jest wyraźnie wska- zywana na opakowaniu urządzenia, więc radzę mieć na nią oko, jeśli chcesz dodatkowo zwiększyć bezpieczeń- stwo sieci. Zapora sieciowa Router VPN W wielu budynkach publicznych można spotkać wzmoc- nione ściany zwane „ścianami ogniowymi”, dzielące bu- dynek w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia. W sieciach firm stosowane są urządzenia i pro- gramy o tej samej funkcji i tej samej nazwie w języku angielskim (firewall), które blokują dostęp hakerowi (pło- mieniom) do sieci firmy (budynku) przez Internet. Coraz więcej użytkowników domowych dysponuje szyb- kimi łączami z Internetem, więc komputery domowe stają się ulubionym celem hakerów. Co gorsza, po- nieważ połączenia szerokopasmowe są zawsze ak- tywne, niezabezpieczony komputer może paść ofia- rą ataku, nawet gdy jego użytkownik nie korzysta z Internetu. Jeśli tworzysz małą sieć w swojej firmie i chcesz, aby użytkownicy z zewnątrz, na przykład przedstawiciele handlowi lub pracownicy wykonujący swoją pracę z do- mu, mieli dostęp do jej zasobów (np. poczty elektro- nicznej i innych plików), pomyśl o zainstalowaniu VPN. VPN zapewnia bezpieczny „tunel” do sieci, który pozwala chronić dane przed ciekawskimi na trasie transmisji. Wiele routerów ma wbudowaną funkcjonalność VPN, która jest przydatna z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala wybranym osobom bezpiecznie łączyć się z na- szą siecią. Po drugie, możesz skonfigurować router wyposażony w VPN tak, że będzie na stałe połączony ze zdalną siecią, do której zasobów bez problemu bę- dzie miała dostęp sieć domowa. 24 C Z Ę Ś Ć I ¨ B U D O W A N I E S I E C I Sieci kablowe B Ą D Ź N A B I E Ż Ą C O ! O bitach słów parę Jednostka „bity na sekundę” służy do oznaczenia szyb- sieć pliku o wielkości 10 MB z jednego komputera na kości transmisji w sieci. Jak można się domyślić, mówi drugi) jest mierzona w megabitach na sekundę (Mb/s). o tym, ile informacji można przesłać przez sieć w ciągu jednej sekundy. Szybkość sieci i modemów jest poda- wana w kilobitach na sekundę i megabitach na sekundę, w skrócie kb/s i Mb/s. Jeden megabit to 1024 kilobity. Możesz nie interesować się w ogóle szybkością transmi- sji, dopóki pewnego dnia nie będziesz musiał zaczekać na pobranie jakiegoś wielkiego pliku. Aby mieć pewne pojęcie o znaczeniu szybkości transmisji, rozważmy prze- Bit sam w sobie to malutka porcja danych, a osiem bi- ciętny czas, jaki zajmuje przesłanie 10 MB danych (mniej tów składa się na jeden bajt. Trzeba jednak pamiętać, więcej dwa utwory w MP3) przez Internet z użyciem że wprawdzie objętość danych jest mierzona w me- starego modemu 56 kb/s i łącza DSL 1,5 Mb/s. Pierw- gabajtach (MB), lecz szybkość przesyłania danych szemu przesłanie pliku zajmie 23 minuty i 8 sekund, na- (decydująca o tym, ile czasu zajmie np. przesłanie przez tomiast drugi upora się z tym w zaledwie 50 sekund. Sieci kablowe Wprawdzie sieci bezprzewodowe są modne i popularne, lecz sieć kablową często można zbudować najszybciej i najtaniej i jest najbardziej stabilna podczas pracy. Sieci kablowe występują w dwóch głównych odmianach: · Ethernet wykorzystuje kable podobne do grubych przewodów telefonicznych. Jest obecnie najpopularniejszym typem sieci, dzięki temu, że jest szybka, ta- nia i niezawodna. Jak szybka? Może mieć znamionową szybkość od 10 do 1000 megabitów na sekundę. Ramka „O bitach słów parę” powyżej przedsta- wia bardziej szczegółowo szybkości transmisji, lecz na razie wystarczy sobie wyobrazić, że przy 10 Mb/s całą zawartość dysku o wielkości 40 GB można przesłać przez sieć w 9 godzin, a przez łącze 1000 Mb/s w niecałe 6 minut. Praktycznie każde urządzenie dla sieci domowych, jakie można spotkać, ma porty Ethernet. Nawet urządzenia dla sieci bezprzewodowych obsługują Ether- net, dzięki czemu można je z łatwością podłączyć do sieci kablowej. Taka stan- daryzacja jest szczególnie ważna, ponieważ ogromnie ułatwia łączenie różnych technologii sieciowych. Uwaga: Szybkość sieci Ethernet zależy od sprzętu. Obecnie najczęściej spotyka się urządzenia 100 Mb/s, a standard 1000 Mb/s (nazywany też Gigabit Ethernet) zyskuje na popularności. Standard 10 Mb/s podzielił los płyt winylowych. Jedyną wadą standardu Ethernet jest to, że łączenie komputerów w dwóch pomieszczeniach i przemieszczanie się z laptopem po mieszkaniu wymaga przeciągania nieestetycznych kabli. Ethernet został szczegółowo omówiony w rozdziale 2. R O Z D Z I A Ł 1 . ¨ P L A N O W A N I E S I E C I D O M O W E J 25 Sieci bezprzewodowe · Powerline, inaczej HomePlug, wykorzystuje do przenoszenia danych istnieją- cą sieć elektryczną. Sieć tego typu można zbudować jeszcze łatwiej niż Ether- net, ponieważ nie wymaga przeciągania kabli z pokoju do pokoju. Do zbu- dowania sieci Powerline wystarczy kilka specjalnych adapterów (zobacz rysunek 1.4), które z łatwością łączą komputery i router z okablowaniem elektrycznym i są wyposażone w złącza Ethernet lub USB. Rysunek 1.4. Klockowaty adapter Powerline Ethernet pozwala podłączyć komputer do sieci równie łatwo jak suszarkę do włosów do prądu. Wystar- czy włożyć adapter do najbliższego gniazdka elektrycznego i jeden koniec kabla Ethernet do gniazda na dole obudowy, a drugi do komputera. Wielką zaletą Powerline jest to, że gniazdka elektryczne można znaleźć w każ- dym pomieszczeniu (o ile ktoś nie mieszka w szałasie), co ułatwia zbudowanie sieci domowej. Wadą tego standardu jest szybkość — niższa od większości sieci Ethernet. Urządzenia Powerline pracują z szybkością 14 Mb/s (i tak dziesięciokrotnie większą niż typowych szerokopasmowych łączy internetowych — ramka na stronie 28. wyjaśnia różnice pomiędzy szybkością łącza internetowego i we- wnętrzną szybkością sieci domowej). Oprócz tego adaptery Powerline muszą być podłączane bezpośrednio do gniazdka w ścianie, więc nie możesz wykorzy- stywać przedłużaczy i większości listew zasilających. Jeśli te wszystkie wa- runki są do przyjęcia, zajrzyj do rozdziału 4., który opisuje szczegółowo sieci Powerline. Sieci bezprzewodowe Sieci kablowe mają mnóstwo zalet, lecz wymagają mnóstwa kabla i przykuwają komputer do najbliższego łącza sieciowego. Omówimy zatem teraz sieci bezprze- wodowe, które do przesyłania danych wykorzystują fale radiowe zamiast kabli. Mogą być wygodną alternatywą dla plątaniny kabli Ethernet dookoła nóg biurka i krzesła i pozwalają przemieszczać się z komputerem tak daleko, jak daleko się- gają fale radiowe, na przykład pod drzewo w ogrodzie, gdzie w gorący letni dzień można usiąść w cieniu. Oprócz tego laptop z kartą bezprzewodową pozwala połą- czyć się z Internetem w coraz większej liczbie miejsc — zwanych strefami Wi-Fi lub hotspotami — w portach lotniczych, parkach publicznych, modnych kawiar- niach itp. 26 C Z Ę Ś Ć I ¨ B U D O W A N I E S I E C I Uwaga: Inżynierowie, gdy nie są zajęci wymyślaniem skomplikowanych nazw dla różnych rzeczy, opracowują technologie sieci bezprzewodowych zgodnie z szeregiem reguł. Reguły te, zwane Sieci bezprzewodowe standardami, tworzy międzynarodowa organizacja IEEE (Institute of Electrical and Electronics En- gineers). Standardy określają, jak mają działać urządzenia bezprzewodowe: którego pasma radio- wego mają używać i jak komunikować się ze sobą. Skrót „Wi-Fi” odnosi się do dominującej na rynku rodziny standardów bezprzewodowych. Do zbudowania sieci bezprzewodowej potrzebny jest router bezprzewodowy (ina- czej stacja bazowa — ten termin jest preferowany przez firmę Apple), nadający radiowo sygnały sieciowe. W zależności od typu technologii routery bezprzewo- dowe mają wewnątrz budynków zasięg rzędu 15 – 50 metrów. Każdy komputer z bezprzewodową kartą sieciową (zobacz strona 58.) może połączyć się z siecią. Rysunek 1.5 pokazuje, jak to działa. Rysunek 1.5. Modem szerokopasmowy jest połą- czony z routerem bezprzewodowym. Komputery wyposażone w bezprzewodowe karty sieciowe mogą łączyć się z siecią i komunikować z Interne- tem i ze sobą nawzajem. Technologia Wi-Fi jest bardzo wygodna, ale ma kilka wad. Szybkością nie do- równuje staremu, kablowemu Ethernetowi; obecnie górna granica szybkości Wi-Fi to 54 Mb/s. Konfiguracja systemu może być dość skomplikowana (aczkolwiek rozdział 3. pokazuje cały proces). Poza tym zakłócenia ze strony innych urządzeń, które używają fal radiowych, na przykład telefonów bezprzewodowych i kuchenek mikrofalowych, mogą spowolnić i pogorszyć stabilność sieci. Na dodatek fale radiowe z sieci bezprzewodowych sąsiadów mogą zakłócać Twój system, a przeszkody fizyczne, na przykład rury i grube ściany, pogarszać sygnał. A oprócz tego, chociaż żadna sieć komputerowa nie jest w 100 bezpieczna, sieci bezprzewodowe są szczególnie podatne na ataki hakerów, jeśli nie skonfiguru- jemy pewnych zabezpieczeń (na stronie 68. dowiesz się, jak wykopać wirtualną fo- sę i podnieść wirtualny most zwodzony do zamku o nazwie Sieć Bezprzewodowa). R O Z D Z I A Ł 1 . ¨ P L A N O W A N I E S I E C I D O M O W E J 27 Wybór pomiędzy siecią kablową i bezprzewodową B Ą D Ź N A B I E Ż Ą C O ! Jak szybko? Większość ludzi odczuwa presję szybkości, lecz w przy- od wybranego typu sieci możesz nawigować po WWW padku sieci domowych szybkość ma dwa różne aspekty. i wysyłać pocztę elektroniczną tylko z szybkością łącza Po pierwsze, mamy określoną szybkość łącza interne- szerokopasmowego. towego. Jeśli używasz szerokopasmowego łącza kablo- Jeśli chcesz używać sieci domowej tylko do typowych wego lub usługi DSL, jego szybkość zapewne nie prze- zadań online, na przykład przeglądania WWW i wysy- kracza 1,5 Mb/s (zajrzyj do ramki na stronie 25., jeśli nie bardzo orientujesz się w tych wszystkich megabitach). To jest połączenie „zewnętrzne”, ponieważ stanowi łą- cze pomiędzy Twoją prywatną siecią i olbrzymim świa- tem Internetu. Jest jednak jeszcze szybkość sieci wewnętrznej, w do- mu. Z nią możesz przesyłać dokumenty, muzykę i filmy pomiędzy komputerami połączonymi siecią domową. Szybkość sieci wewnętrznej zależy od zastosowanej łania poczty, to wszystkie dostępne technologie sieci komputerowych spełnią Twoje wymagania, ponieważ wszystkie są szybsze od łącza internetowego. Lecz jeśli chcesz przesyłać gigantyczne pliki filmowe i muzyczne do swojego domowego centrum rozrywki, to szybkość sieci wewnętrznej staje się o wiele ważniejsza. Rzadkim wyjątkiem są ci szczęściarze, którzy mają do- stęp do ultraszybkich łączy internetowych, np. T3 lub światłowodowych. Mogą one mieć szybkości od porów- nywalnej z modemem kablowym aż po te, przy których technologii i może wynosić od 11 Mb/s aż po 1000 Mb/s pracują superkomputery NASA. W takich przypadkach (zarówno sieci kablowe, jak i bezprzewodowe mają róż- zalecana jest technologia sieciowa, która nie będzie ne odmiany o różnych szybkościach). Lecz niezależnie wolniejsza od łącza internetowego. Wybór pomiędzy siecią kablową i bezprzewodową Wybór sieci: kablowej, bezprzewodowej lub hybrydowej — czyli takiej, która za- wiera urządzenia zarówno kablowe, jak i bezprzewodowe — zależy od tego, jakiego typu urządzenia chcesz do niej podłączyć, jak korzystać z sieci i jak wygląda układ domu (w końcu właściciele willi wielkości pałacu mają inne wymogi co do dzia- łania sieci niż użytkownicy mieszkający w kawalerkach). W pewnych przypadkach od początku może być oczywiste, czy w danej sytuacji najlepsza będzie sieć kablowa czy tylko bezprzewodowa. Na przykład, w nowych budynkach, które mają już wbudowane okablowanie Ethernet dostępne w każdym pokoju, a wszystkie łączone komputery są stacjonarne, Wi-Fi może stanowić mar- notrawstwo pieniędzy i fal radiowych. Jeśli połączonych ma być tylko kilka kom- puterów w jednym pomieszczeniu, sieć Ethernet w zupełności wystarczy i będzie łatwa do zbudowania. Z drugiej strony, jeśli masz wygodny ogród i uwielbiasz używać laptopa do przeglądania WWW, wygrzewając się w słońcu, Wi-Fi może być opcją najbardziej atrakcyjną. 28 C Z Ę Ś Ć I ¨ B U D O W A N I E S I E C I Jeśli nie masz pewności, co wybrać, nie przejmuj się; możesz eksperymentować i budować sieć po kawałku. Może nawet okazać się, że najwygodniejsza będzie kom- binacja technologii kablowych i bezprzewodowych. Na przykład, metodą prób i (rozlicznych) błędów możesz przekonać się, że bezprzewodowy router w gabinecie na piętrze nie obejmuje swoim zasięgiem kuchni na parterze. Rozwiązanie? Prze- ciągnij dodatkowy kabel Ethernet lub wykorzystaj adaptery Powerline i już mo- żesz szukać w Sieci przepisów kulinarnych na przystawki, jednocześnie przygo- towując danie główne. Poniższa tabela, przedstawiająca typy sieci, pomoże w podjęciu decyzji, jaka tech- nologia będzie najlepsza w danej sytuacji: Wybór pomiędzy siecią kablową i bezprzewodową Szybkość Łatwość instalacji Okablowanie Ethernet 10, 100 lub 1000 Mb/s (typowo 100 Mb/s). Jeden pokój: drobnostka. Kilka pomieszczeń: uciążliwa, o ile kabel nie został zainstalowany podczas budowy domu. Wyspecjalizowane — w większości mieszkań nieobecne, lecz łatwo kupić. Powerline (HomePlug) Aktualnie do 14 Mb/s. Nowy standard znacznie zwiększa szybkość, lecz na razie nie jest dostępny. Tak prosta, jak to tylko możliwe. Sieć elektryczna — gniazdka we wszystkich pomieszczeniach. Do łączenia z komputerem służy USB albo Ethernet. Bezpieczeństwo Bardzo bezpieczna. Bardzo bezpieczna. Wi-Fi Od 11 Mb/s do 54 Mb/s. Prosta. Wymaga jedynie skonfigurowania routera i ewentualnie zainstalowania kart sieciowych. Zgodnie z nazwą, bez przewodów. Rozmaite; od „stosunkowo bezpieczna” do „dziurawa jak ser szwajcarski”. Widoki na przyszłość Koszt Doskonałe. Dobre. Doskonałe. Niski. Wysoki. Umiarkowanie wysoki. Następne trzy rozdziały zawierają informacje potrzebne, by zbudować sieć. Jeśli chcesz zacząć od sieci Ethernet, przejdź do rozdziału 2. Jeśli życzysz sobie tylko sieci bezprzewodowej, przekartkuj książkę do rozdziału 3. A jeśli uważasz, że Po- werline najlepiej spełni Twoje wymagania, zapraszam do rozdziału 4. W każdym z rozdziałów zostały dodatkowo zawarte informacje, jak tworzyć sieci hybrydowe. R O Z D Z I A Ł 1 . ¨ P L A N O W A N I E S I E C I D O M O W E J 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci domowe. Nieoficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: