Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00458 007888 20263646 na godz. na dobę w sumie
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V - książka
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V - książka
Autor: Liczba stron: 624
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3607-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> budowa sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy każdego administratora!

Autor bestsellerów i jeden z największych autorytetów w dziedzinie sieci komputerowych - Douglas E. Comer - przedstawia wszechstronny i kompletny przegląd technologii internetowych, które umożliwiają korzystanie z różnorodnych aplikacji, od przeglądarek internetowych, przez systemy telefonii IP, po programy multimedialne. Piąte wydanie obejmuje wiele nowych zagadnień, od protokołów komunikacji bezprzewodowej po problematykę wydajności sieci.

W tej książce znajdziesz odpowiedzi na niemal wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania sieci komputerowych. Poznasz fundamenty ich działania (wielowarstwowy model ISO OSI) oraz zaznajomisz się z ich historią, rodzajami czy dostępnymi protokołami. Ponadto dowiesz się więcej o sposobach programowania aplikacji intensywnie korzystających z sieci, organizacji sieci Internet oraz najlepszych praktykach tworzenia aplikacji webowych. W części drugiej autor skupia się na fizycznych aspektach transmisji danych. Zrozumiesz, jak przesyłane są sygnały oraz jakie media transmisyjne masz do dyspozycji. To tylko niektóre zagadnienia poruszone w tym niezwykłym kompendium wiedzy na temat sieci komputerowych, będącym lekturą obowiązkową dla każdego administratora.

W tej książce znajdziesz:

Bogate i kompletne źródło informacji o sieciach komputerowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Computer Networks and Internets, Fifth Edition Tłumaczenie: Marek Pałczyński Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3607-5 Authorized translation from the English language edition, entitled: Computer Networks and Internets, Fifth Edition, ISBN 0136061273, by Douglas E. Comer, published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright © 2009, 2004, 2001, 1999, 1997 by Pearson Education, Inc All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by Helion S.A. Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/skint5 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Przedmowa 19 CzÚĂÊ I Wprowadzenie do sieci komputerowych i aplikacji internetowych Rozdziaï 1. Wprowadzenie 1.1. Rozwój sieci komputerowych 29 1.2. Dlaczego komunikacja sieciowa wydaje się trudna? 30 1.3. Pięć kluczowych zagadnień sieciowych 30 1.4. Publiczne i prywatne obszary internetu 34 1.5. Sieci, współdziałanie i standardy 36 1.6. Stos protokołów i modele warstwowe 37 1.7. Przekazywanie danych między warstwami 39 1.8. Nagłówki i warstwy 40 1.9. Organizacja ISO i siedmiowarstwowy model odniesienia OSI 40 1.10. Kulisy standaryzacji 41 1.11. Pozostała część książki 42 1.12. Podsumowanie 43 Rozdziaï 2. Kierunki rozwoju internetu 2.1. Wprowadzenie 45 2.2. Współdzielenie zasobów 45 2.3. Rozwój internetu 46 2.4. Od współdzielenia zasobów do komunikacji 47 2.5. Od tekstu do multimediów 49 2.6. Najnowsze trendy 50 2.7. Podsumowanie 51 27 29 45 Rozdziaï 3. Aplikacje internetowe i programowanie sieciowe 55 3.1. Wprowadzenie 55 3.2. Dwa podstawowe pojęcia związane z internetem 56 3.3. Komunikacja połączeniowa 57 3.4. Model klient-serwer 58 6 Spis treści 3.5. Cechy aplikacji klienckich i serwerowych 59 3.6. Programy serwerowe oraz komputery pełniące rolę serwerów 59 3.7. Żądania, odpowiedzi i kierunek przepływu danych 60 3.8. Wiele aplikacji klienckich i serwerowych 60 3.9. Identyfikacja serwerów i demultipleksacja 61 3.10. Praca współbieżna serwerów 62 3.11. Pętla zależności między serwerami 63 3.12. Odwołania peer-to-peer 63 3.13. Programowanie sieciowe i interfejs gniazd 64 3.14. Gniazda, deskryptory i sieciowe operacje wejścia-wyjścia 64 3.15. Parametry i interfejs gniazd 65 3.16. Odwołania do gniazd w aplikacjach klienckich i serwerowych 66 3.17. Funkcje gniazda wykorzystywane po stronie klienta i serwera 66 3.18. Funkcja połączenia wykorzystywana jedynie po stronie klienta 68 3.19. Funkcje gniazd wykorzystywane jedynie po stronie serwera 69 3.20. Funkcje gniazd wykorzystywane w transmisji komunikatów 71 3.21. Inne funkcje gniazd 73 3.22. Gniazda, wątki i dziedziczenie 73 3.23. Podsumowanie 74 Rozdziaï 4. Typowe aplikacje internetowe 79 4.1. Wprowadzenie 79 4.2. Protokoły warstwy aplikacji 79 4.3. Reprezentacja i transfer danych 80 4.4. Protokoły WWW 81 4.5. Reprezentacja dokumentów w standardzie HTML 81 4.6. Ujednolicony format adresowania zasobów i odsyłacze 83 4.7. Dostarczanie dokumentów za pomocą protokołu HTTP 84 4.8. Buforowanie stron w przeglądarkach 87 4.9. Budowa przeglądarki 88 4.10. Protokół transferu plików (FTP) 88 4.11. Komunikacja FTP 89 4.12. Poczta elektroniczna 92 4.13. Prosty protokół dostarczania poczty (SMTP) 93 4.14. Dostawcy usług internetowych, serwery pocztowe i dostęp do poczty elektronicznej 95 4.15. Protokoły dostępu do poczty (POP, IMAP) 96 4.16. Standardy zapisu wiadomości e-mail (RFC2822, MIME) 97 4.17. System nazw domenowych (DNS) 98 4.18. Nazwy domenowe rozpoczynające się od www 100 4.19. Hierarchia DNS i model powiązań serwerowych 101 4.20. Odwzorowanie nazw 101 4.21. Buforowanie danych w systemie DNS 103 4.22. Rodzaje wpisów DNS 104 4.23. Aliasy nazw i rekordy CNAME 105 4.24. Skróty w systemie DNS 106 4.25. Znaki narodowe w nazwach domenowych 106 4.26. Rozszerzalne formaty reprezentacji danych (XML) 107 4.27. Podsumowanie 108 7 111 113 121 Spis treści CzÚĂÊ II Wymiana danych Rozdziaï 5. Podstawowe informacje na temat transmisji danych 5.1. Wprowadzenie 113 5.2. Istota transmisji danych 114 5.3. Założenia i zakres zagadnienia 114 5.4. Teoretyczne elementy systemu komunikacyjnego 115 5.5. Elementy modelu transmisji danych 116 5.6. Podsumowanie 118 Rozdziaï 6. Sygnaïy i ěródïa informacji 6.1. Wprowadzenie 121 6.2. Źródła informacji 121 6.3. Sygnały analogowe i cyfrowe 122 6.4. Sygnały okresowe i nieokresowe 122 6.5. Przebieg sinusoidalny i cechy sygnału 123 6.6. Sygnał zespolony 124 6.7. Znaczenie sygnałów zespolonych i sinusoidalnych 125 6.8. Reprezentacja sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości 126 6.9. Szerokość pasma sygnału analogowego 127 6.10. Sygnały cyfrowe i ich poziomy 127 6.11. Body i bity na sekundę 129 6.12. Przekształcenie sygnału cyfrowego w sygnał analogowy 130 6.13. Szerokość pasma sygnału cyfrowego 131 6.14. Synchronizacja i uzgodnienia odnośnie sygnałów 131 6.15. Kodowanie liniowe 132 6.16. Wykorzystanie kodowania Manchester w sieciach komputerowych 134 6.17. Przekształcenie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy 135 6.18. Twierdzenie Nyquista i częstotliwość próbkowania 136 6.19. Twierdzenie Nyquista w transmisji telefonicznej 137 6.20. Kodowanie i kompresja danych 137 6.21. Podsumowanie 138 Rozdziaï 7. Media transmisyjne 141 7.1. Wprowadzenie 141 7.2. Transmisja przewodowa i bezprzewodowa 141 7.3. Podział ze względu na rodzaj energii 142 7.4. Zakłócenia elektromagnetyczne i szum 142 7.5. Skrętka miedziana 143 7.6. Ekranowanie — kabel współosiowy oraz skrętka ekranowana 145 7.7. Kategorie skrętek 146 7.8. Media przenoszące energię świetlną oraz włókna światłowodowe 146 7.9. Rodzaje włókien i transmisji światłowodowych 148 7.10. Porównanie włókien światłowodowych i kabli miedzianych 149 7.11. Technologie komunikacji w podczerwieni 150 8 Spis treści 7.12. Laserowa komunikacja punkt-punkt 150 7.13. Komunikacja z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych (radiowa) 151 7.14. Propagacja sygnału 152 7.15. Rodzaje satelitów 153 7.16. Geostacjonarne satelity komunikacyjne 153 7.17. Pokrycie obszaru Ziemi przez satelity geostacjonarne 155 7.18. Satelity niskoorbitowe i ich klastry 156 7.19. Wybór medium transmisyjnego 156 7.20. Pomiary parametrów medium transmisyjnego 157 7.21. Wpływ szumu na komunikację 157 7.22. Znaczenie pojemności kanału 158 7.23. Podsumowanie 159 Rozdziaï 8. NiezawodnoĂÊ i kodowanie kanaïowe 163 8.1. Wprowadzenie 163 8.2. Trzy główne przyczyny błędów transmisyjnych 163 8.3. Wpływ błędów transmisyjnych na dane 164 8.4. Dwie strategie obsługi błędów 165 8.5. Kody blokowe i splotowe 166 8.6. Przykład kodu blokowego — pojedyncza kontrola parzystości 167 8.7. Matematyka kodów blokowych i notacja (n,k) 168 8.8. Odległość Hamminga — miara siły kodu 168 8.9. Odległość Hamminga między elementami książki kodowej 169 8.10. Kompromis między detekcją błędów a narzutem transmisyjnym 170 8.11. Korekcja błędów — parzystość wierszy i kolumn 170 8.12. 16-bitowa suma kontrolna stosowana w internecie 171 8.13. Cykliczny kod nadmiarowy (CRC) 173 8.14. Sprzętowa implementacja algorytmu CRC 175 8.15. Mechanizmy automatycznego powtarzania żądań (ARQ) 175 8.16. Podsumowanie 176 Rozdziaï 9. Tryby transmisji danych 179 9.1. Wprowadzenie 179 9.2. Podział trybów transmisji danych 179 9.3. Transmisja równoległa 180 9.4. Transmisja szeregowa 181 9.5. Kolejność wysyłania bitów i bajtów 182 9.6. Zależności czasowe w transmisji szeregowej 182 9.7. Transmisja asynchroniczna 183 9.8. Asynchroniczna transmisja znaków — RS-232 183 9.9. Transmisja synchroniczna 184 9.10. Bajty, bloki i ramki 185 9.11. Transmisja izochroniczna 186 9.12. Simpleks, półdupleks i dupleks 186 9.13. Urządzenia DCE i DTE 187 9.14. Podsumowanie 188 Spis treści Rozdziaï 10. Modulacja i modemy 9 191 10.1. Wprowadzenie 191 10.2. Częstotliwość, fala nośna i propagacja 191 10.3. Modulacja analogowa 192 10.4. Modulacja amplitudy 192 10.5. Modulacja częstotliwości 193 10.6. Modulacja fazy 194 10.7. Modulacja amplitudy i twierdzenie Shannona 194 10.8. Modulacja, sygnał cyfrowy i kluczowanie 194 10.9. Kluczowanie fazy 195 10.10. Przesunięcie fazowe i diagram konstelacji 195 10.11. Kwadraturowa modulacja amplitudy 198 10.12. Modem — urządzenie do modulacji i demodulacji 198 10.13. Modemy optyczne i radiowe 200 10.14. Modemy telefoniczne 200 10.15. Modulacja QAM w telefonii 201 10.16. Modemy V.32 i V.32bis 201 10.17. Podsumowanie 202 Rozdziaï 11. Multipleksacja i demultipleksacja 205 11.1. Wprowadzenie 205 11.2. Multipleksacja 205 11.3. Podstawowe rodzaje multipleksacji 206 11.4. Multipleksacja z podziałem częstotliwości (FDM) 206 11.5. Zakres częstotliwości w kanale komunikacyjnym 208 11.6. Hierarchia FDM 209 11.7. Multipleksacja z podziałem długości fali 210 11.8. Multipleksacja z podziałem czasu 211 11.9. Synchroniczne zwielokrotnienie TDM 211 11.10. Ramkowanie w telefonicznych systemach TDM 212 11.11. Hierarchia TDM 213 11.12. Wada synchronicznego systemu TDM — puste szczeliny czasowe 214 11.13. Statystyczny algorytm TDM 215 11.14. Odwrotna multipleksacja 216 11.15. Multipleksacja kodowa 216 11.16. Podsumowanie 218 Rozdziaï 12. Technologie ïÈczy dostÚpowych i rdzeniowych 221 12.1. Wprowadzenie 221 12.2. Dostęp do internetu 221 12.3. Wąskopasmowe i szerokopasmowe technologie dostępowe 222 12.4. Łącze abonenckie i ISDN 223 12.5. Technologie cyfrowych linii abonenckich (DSL) 224 12.6. Charakterystyka łącza abonenckiego i mechanizmy adaptacyjne 225 12.7. Przepustowość łączy ADSL 226 12.8. Instalacja ADSL i filtry 227 10 Spis treści 12.9. Modemy kablowe 228 12.10. Przepustowość modemów kablowych 228 12.11. Instalacja modemu kablowego 229 12.12. Sieć HFC 229 12.13. Światłowodowe technologie dostępowe 230 12.14. Terminologia związana z modemami 231 12.15. Technologie dostępu bezprzewodowego 231 12.16. Wysokowydajne połączenia rdzenia internetowego 231 12.17. Zakończenie obwodu, moduły CSU/DSU i NIU 233 12.18. Standardy łączy cyfrowych 234 12.19. Standardy DS i ich przepustowości 235 12.20. Obwody o największej pojemności (standardy STS) 235 12.21. Standardy łączy optycznych 235 12.22. Sufiks C 236 12.23. Synchroniczna sieć optyczna (SONET) 236 12.24. Podsumowanie 238 CzÚĂÊ III PrzeïÈczanie pakietów i technologie sieci komputerowych Rozdziaï 13. Sieci lokalne — pakiety, ramki, topologie 241 243 13.1. Wprowadzenie 243 13.2. Przełączanie obwodów 243 13.3. Przełączanie pakietów 245 13.4. Rozległe sieci pakietowe 246 13.5. Standardy formatów i identyfikatorów pakietów 247 13.6. Model i standardy IEEE 802 248 13.7. Sieci punkt-punkt i wielodostępne 250 13.8. Topologie sieci LAN 250 13.9. Identyfikacja pakietów, demultipleksacja i adresy MAC 252 13.10. Adresy w emisji pojedynczej, multiemisji i w rozgłoszeniach 253 13.11. Rozgłoszenia, multiemisja i efektywne dostarczanie danych do wielu jednostek 254 13.12. Ramki i proces ich formowania 255 13.13. Nadziewanie bajtami i bitami 256 13.14. Podsumowanie 257 Rozdziaï 14. Podwarstwa MAC 261 14.1. Wprowadzenie 261 14.2. Podział mechanizmów regulujących dostęp do medium 261 14.3. Statyczna i dynamiczna alokacja kanałów 262 14.4. Protokoły alokacji kanałów 263 14.5. Protokoły sterowania dostępem 264 14.6. Protokoły dostępu swobodnego 266 14.7. Podsumowanie 272 Spis treści Rozdziaï 15. Przewodowe technologie LAN (Ethernet i 802.3) 11 275 15.1. Wprowadzenie 275 15.2. Ethernet 275 15.3. Format ramki ethernetowej 276 15.4. Pole typu i demultipleksacja 276 15.5. Ethernet w wersji IEEE (802.3) 277 15.6. Połączenia sieci LAN i karty sieciowe 278 15.7. Rozwój Ethernetu — gruby Ethernet 278 15.8. Cienki Ethernet 279 15.9. Skrętka i koncentratory ethernetowe 280 15.10. Fizyczna i logiczna topologia Ethernetu 281 15.11. Okablowanie budynkowe 281 15.12. Odmiany okablowania i przepustowości 281 15.13. Złącza kabli ethernetowych 283 15.14. Podsumowanie 284 Rozdziaï 16. Technologie sieci bezprzewodowych 287 16.1. Wprowadzenie 287 16.2. Podział sieci bezprzewodowych 287 16.3. Sieci osobiste (PAN) 288 16.4. Pasmo ISM w sieciach LAN i PAN 288 16.5. Technologie bezprzewodowych sieci lokalnych i Wi-Fi 289 16.6. Techniki rozpraszania widma 290 16.7. Inne standardy bezprzewodowych sieci LAN 291 16.8. Architektura bezprzewodowej sieci LAN 292 16.9. Nakładanie obszarów, stowarzyszanie się urządzeń i format ramki 802.11 293 16.10. Koordynacja działań punktów dostępowych 293 16.11. Rywalizacja o dostęp i obsługa bezkolizyjna 294 16.12. Technologie bezprzewodowych sieci MAN i standard WiMAX 296 16.13. Technologie i standardy sieci PAN 298 16.14. Inne technologie komunikacji na niedużych odległościach 300 16.15. Technologie bezprzewodowych sieci WAN 300 16.16. Klastry komórek i wielokrotne wykorzystywanie częstotliwości 302 16.17. Generacje technologii komórkowych 303 16.18. Technologia satelitarna VSAT 306 16.19. Satelity GPS 307 16.20. Radio programowe i przyszłość technologii bezprzewodowych 308 16.21. Podsumowanie 309 Rozdziaï 17. Rozszerzenie sieci LAN — modemy optyczne, regeneratory, mosty i przeïÈczniki 313 17.1. Wprowadzenie 313 17.2. Budowa sieci LAN i ograniczenia w jej zasięgu 313 17.3. Modemy optyczne 314 17.4. Regeneratory 315 17.5. Mosty 315 12 Spis treści 17.6. Filtrowanie ramek 316 17.7. Dlaczego warto używać mostów? 317 17.8. Rozproszone drzewo rozpinające 318 17.9. Przełączanie i przełączniki warstwy 2. 319 17.10. Przełączniki sieci VLAN 321 17.11. Funkcje mostu w innych urządzeniach 322 17.12. Podsumowanie 322 Rozdziaï 18. Technologie sieci WAN i routing dynamiczny 325 18.1. Wprowadzenie 325 18.2. Sieci rozległe 325 18.3. Tradycyjna architektura sieci WAN 326 18.4. Budowanie sieci WAN 327 18.5. Zasada „zapisz i przekaż” 328 18.6. Adresacja w sieciach WAN 329 18.7. Wyznaczanie następnego skoku 330 18.8. Niezależność od źródła 332 18.9. Dynamiczne aktualizacje informacji o routingu w sieci WAN 332 18.10. Trasy domyślne 333 18.11. Wypełnianie tablicy przekazywania 334 18.12. Rozproszone mechanizmy wyznaczania tras 335 18.13. Wyznaczenie najkrótszej trasy w grafie 337 18.14. Problemy routingu 340 18.15. Podsumowanie 340 Rozdziaï 19. Technologie sieciowe — przeszïoĂÊ i teraěniejszoĂÊ 345 19.1. Wprowadzenie 345 19.2. Technologie łączy dostępowych 345 19.3. Technologie sieci LAN 347 19.4. Technologie sieci WAN 349 19.5. Podsumowanie 352 CzÚĂÊ IV Sieci TCP/IP Rozdziaï 20. Internet — koncepcje, architektura i protokoïy 20.1. Wprowadzenie 355 20.2. Przyczyny powstania internetu 355 20.3. Idea jednolitych usług 356 20.4. Jednolite usługi w heterogenicznym świecie 356 20.5. Internet 357 20.6. Fizyczne łączenie sieci za pomocą routerów 357 20.7. Architektura internetu 358 20.8. Wdrażanie jednolitych usług 359 20.9. Wirtualna sieć 359 20.10. Protokoły internetowe 361 353 355 13 365 Spis treści 20.11. Warstwy stosu TCP/IP 361 20.12. Stacje sieciowe, routery i warstwy protokołów 362 20.13. Podsumowanie 362 Rozdziaï 21. IP — adresowanie w internecie 21.1. Wprowadzenie 365 21.2. Adresy wirtualnego internetu 365 21.3. Schemat adresowania IP 366 21.4. Hierarchia adresów IP 367 21.5. Klasy adresów IP 367 21.6. Notacja dziesiętna z kropkami 368 21.7. Podział przestrzeni adresowej 369 21.8. Organizacje zarządzające przydziałem adresów 370 21.9. Adresowanie bezklasowe i podsieci 370 21.10. Maski adresów 371 21.11. Notacja CIDR 373 21.12. Przykład notacji CIDR 374 21.13. Adresy stacji w notacji CIDR 375 21.14 Adresy IP o specjalnym znaczeniu 375 21.15. Zestawienie adresów IP o specjalnym znaczeniu 378 21.16. Adres rozgłoszeniowy w formacie Berkeley 378 21.17. Routery i zasady adresowania IP 379 21.18. Stacje o wielu interfejsach sieciowych 380 21.19. Podsumowanie 380 Rozdziaï 22. Przekazywanie datagramów 383 22.1. Wprowadzenie 383 22.2. Usługa transmisji bezpołączeniowej 383 22.3. Wirtualne pakiety 384 22.4. Datagram IP 384 22.5. Format nagłówka datagramu IP 385 22.6. Przekazywanie datagramu IP 387 22.7. Odczytywanie prefiksów sieci i przekazywanie datagramów 388 22.8. Dopasowanie o najdłuższym prefiksie 389 22.9. Adresy docelowe i adresy następnego skoku 389 22.10. Brak gwarancji dostarczenia datagramu 390 22.11. Enkapsulacja IP 391 22.12. Transmisja datagramu w internecie 391 22.13. MTU i fragmentowanie datagramu 393 22.14. Odtwarzanie datagramu z fragmentów 394 22.15. Rejestrowanie fragmentów datagramu 395 22.16. Konsekwencje utraty pakietu 395 22.17. Fragmentowanie fragmentów 396 22.18. Podsumowanie 397 14 Rozdziaï 23. Protokoïy i technologie uzupeïniajÈce Spis treści 401 23.1. Wprowadzenie 401 23.2. Odwzorowanie adresów 401 23.3. Protokół odwzorowania adresu (ARP) 403 23.4. Format komunikatu ARP 403 23.5. Enkapsulacja ARP 405 23.6. Buforowanie ARP i przetwarzanie komunikatów 406 23.7. Teoretyczna granica stosowania adresów 408 23.8. Internetowy protokół komunikatów sterujących (ICMP) 408 23.9. Format komunikatu i enkapsulacja ICMP 410 23.10. Oprogramowanie, parametry i konfiguracja protokołu 411 23.11. Protokół dynamicznej konfiguracji stacji (DHCP) 411 23.12. Działanie protokołu DHCP i optymalizacja pracy 413 23.13. Format komunikatu DHCP 414 23.14. Pośrednictwo w dostępie do serwera DHCP 415 23.15. Translacja adresów sieciowych (NAT) 415 23.16. Działanie usługi NAT i adresy prywatne 416 23.17. Translacja NAT na poziomie warstwy transportowej (NAPT) 418 23.18. Operacja NAT a dostęp do serwerów 419 23.19. Oprogramowanie NAT i systemy przeznaczone do sieci domowych 420 23.20. Podsumowanie 420 Rozdziaï 24. PrzyszïoĂÊ protokoïu IP (IPv6) 425 24.1. Wprowadzenie 425 24.2. Sukces protokołu IP 425 24.3. Potrzeba zmian 426 24.4. Model klepsydry i trudności we wprowadzaniu zmian 427 24.5. Nazwa i numer wersji 428 24.6. Funkcje IPv6 428 24.7. Format datagramu IPv6 429 24.8. Format podstawowego nagłówka protokołu IPv6 429 24.9. Jawny i niejawny rozmiar nagłówka 431 24.10. Fragmentacja, odtwarzanie datagramów i MTU trasy 431 24.11. Przeznaczenie wielokrotnych nagłówków 433 24.12. Adresacja IPv6 434 24.13. Zapis adresów IPv6 w formacie szesnastkowym z dwukropkami 435 24.14. Podsumowanie 436 Rozdziaï 25. UDP — usïuga transportu datagramów 439 25.1. Wprowadzenie 439 25.2. Protokoły transportowe i komunikacja między jednostkami końcowymi 439 25.3. Protokół datagramów użytkownika 440 25.4. Zasada komunikacji bezpołączeniowej 441 25.5. Przetwarzanie komunikatów 441 25.6. Przebieg komunikacji UDP 442 25.7. Rodzaje interakcji i dostarczanie rozgłoszeniowe 443 Spis treści 15 25.8. Identyfikacja punktów końcowych za pomocą numerów portów 444 25.9. Format datagramu UDP 444 25.10. Suma kontrolna UDP i pseudonagłówek 445 25.11. Enkapsulacja komunikatu UDP 445 25.12. Podsumowanie 446 Rozdziaï 26. TCP — usïuga niezawodnego transportu danych 449 26.1. Wprowadzenie 449 26.2. Protokół sterowania transmisją 449 26.3. Usługi TCP świadczone na rzecz aplikacji 450 26.4. Usługi aplikacji końcowych i połączenia wirtualne 451 26.5. Techniki wykorzystywane w pracy protokołów transportowych 452 26.6. Techniki unikania przeciążeń 456 26.7. Sztuka projektowania protokołu 458 26.8. Obsługa utraconych pakietów w protokole TCP 458 26.9. Adaptacyjne retransmisje 460 26.10. Porównanie czasów retransmisji 460 26.11. Bufory, sterowanie przepływem i okna 461 26.12. Trójetapowe porozumienie 462 26.13. Kontrola przeciążenia 464 26.14. Format segmentu TCP 465 26.15. Podsumowanie 466 Rozdziaï 27. Routing internetowy i protokoïy routingu 469 27.1. Wprowadzenie 469 27.2. Routing statyczny a routing dynamiczny 469 27.3. Routing statyczny w komputerze i trasa domyślna 470 27.4. Routing dynamiczny i routery 471 27.5. Routing w globalnym internecie 472 27.6. Idea systemu autonomicznego 473 27.7. Dwa rodzaje protokołów routingu internetowego 473 27.8. Trasy i transport danych 476 27.9. Protokół bram granicznych (BGP) 476 27.10. Protokół informowania o trasach (RIP) 478 27.11. Format pakietu RIP 479 27.12. Otwarty protokół wyznaczania najkrótszych tras (OSPF) 479 27.13. Przykład grafu OSPF 481 27.14. Obszary OSPF 482 27.15. Protokół systemów pośrednich (IS-IS) 482 27.16. Routing w multiemisji 483 27.17. Podsumowanie 487 Spis treści 489 491 16 CzÚĂÊ V Inne aspekty funkcjonowania sieci komputerowych Rozdziaï 28. WydajnoĂÊ sieci (QoS i DiffServ) 28.1. Wprowadzenie 491 28.2. Miary wydajności 491 28.3. Opóźnienie 492 28.4. Przepustowość, pojemność i efektywna szybkość dostarczania danych 494 28.5. Zrozumienie przepustowości i opóźnienia 495 28.6. Fluktuacja opóźnienia 496 28.7. Zależność między opóźnieniem a przepustowością 497 28.8. Pomiar opóźnienia, przepustowości i fluktuacji opóźnienia 499 28.9. Pomiar pasywny, małe pakiety i mechanizm NetFlow 500 28.10. Jakość usługi (QoS) 501 28.11. Ogólna i szczegółowa specyfikacja QoS 502 28.12. Implementacja mechanizmów QoS 505 28.13. Internetowe technologie QoS 506 28.14. Podsumowanie 508 Rozdziaï 29. Multimedia i telefonia IP (VoIP) 513 29.1. Wprowadzenie 513 29.2. Transmisja w czasie rzeczywistym 513 29.3. Opóźnione odtwarzanie i bufory fluktuacji opóźnienia 514 29.4. Protokół transportowy czasu rzeczywistego (RTP) 515 29.5. Enkapsulacja RTP 516 29.6. Telefonia IP 517 29.7. Sygnalizacja i standardy sygnalizacji VoIP 518 29.8. Elementy składowe systemu telefonii IP 519 29.9. Podsumowanie protokołów i podział na warstwy 523 29.10. Charakterystyka protokołu H.323 523 29.11. Warstwy systemu H.323 524 29.12. Charakterystyka protokołu SIP 524 29.13. Przebieg sesji SIP 525 29.14. Odwzorowanie numerów telefonicznych i routing 525 29.15. Podsumowanie 527 Rozdziaï 30. Bezpieczeñstwo sieci 531 30.1. Wprowadzenie 531 30.2. Działalność przestępcza i ataki sieciowe 531 30.3. Polityka bezpieczeństwa 534 30.4. Odpowiedzialność za dane i nadzór nad nimi 536 30.5. Technologie związane z bezpieczeństwem 536 30.6. Generowanie skrótów — weryfikacja spójności danych i uwierzytelnianie 537 30.7. Kontrola dostępu i hasła 538 30.8. Szyfrowanie — podstawowa technika zabezpieczeń 538 30.9. Szyfrowanie z użyciem klucza prywatnego 539 Spis treści 17 30.10. Szyfrowanie z użyciem klucza publicznego 539 30.11. Uwierzytelnianie z wykorzystaniem podpisów cyfrowych 540 30.12. Organa zarządzające kluczami i certyfikaty cyfrowe 541 30.13. Zapory sieciowe 543 30.14. Zapory sieciowe z filtrowaniem pakietów 544 30.15. Systemy wykrywania włamań 545 30.16. Skanowanie treści i szczegółowa inspekcja pakietów 546 30.17. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 547 30.18. Wykorzystanie technologii VPN w pracy zdalnej 549 30.19. Szyfrowanie pakietów a tunelowanie 550 30.20. Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieci 552 30.21. Podsumowanie 553 Rozdziaï 31. ZarzÈdzanie sieciÈ (SNMP) 557 31.1. Wprowadzenie 557 31.2. Zarządzanie intranetem 557 31.3. Model FCAPS 558 31.4. Przykładowe elementy sieci 560 31.5. Narzędzia do zarządzania siecią 561 31.6. Aplikacje do zarządzania siecią 562 31.7. Prosty protokół zarządzania siecią 563 31.8. Zasada „pobierz-zapisz” w protokole SNMP 564 31.9. Baza MIB i nazwy obiektów 565 31.10. Różnorodność zmiennych MIB 565 31.11. Zmienne tablicowe w bazie MIB 566 31.12. Podsumowanie 567 Rozdziaï 32. Trendy w technologiach sieciowych i sposobach wykorzystywania sieci 571 32.1. Wprowadzenie 571 32.2. Zapotrzebowanie na skalowalne usługi internetowe 571 32.3. Buforowanie treści (Akamai) 572 32.4. Rozkładanie obciążenia serwerów WWW 572 32.5. Wirtualizacja serwerów 573 32.6. Komunikacja P2P 573 32.7. Rozproszone centra danych i replikacja 574 32.8. Jednolita reprezentacja danych (XML) 574 32.9. Sieci społecznościowe 575 32.10. Mobilność i sieci bezprzewodowe 575 32.11. Cyfrowy przekaz wideo 575 32.12. Multiemisja 576 32.13. Dostęp szerokopasmowy i przełączanie 576 32.14. Przełączanie optyczne 577 32.15. Sieć w biznesie 577 32.16. Czujniki w domu i otoczeniu 577 32.17. Sieci ad hoc 578 18 Spis treści 32.18. Procesory wielordzeniowe i sieciowe 578 32.19. IPv6 578 32.20. Podsumowanie 579 Dodatek A Uproszczony interfejs programistyczny 581 Wprowadzenie 581 Model komunikacji sieciowej 582 Model klient-serwer 582 Zasady komunikacji 582 Przykładowy interfejs programistyczny 583 Intuicyjna praca z interfejsem API 584 Opis interfejsu API 584 Kod aplikacji echo 588 Kod serwera aplikacji echo 589 Kod klienta aplikacji echo 590 Kod serwera czatu 592 Aplikacja WWW 597 Kod klienta WWW 597 Kod serwera WWW 599 Obsługa wielu połączeń z użyciem funkcji select 603 Podsumowanie 604 Skorowidz 607 5.1. Wprowadzenie 5 113 Podstawowe informacje na temat transmisji danych 5.1. Wprowadzenie Pierwsza część książki dotyczyła programowania sieciowego oraz aplikacji interneto- wych. W rozdziale poświęconym gniazdom omówiony został interfejs programistyczny, który jest implementowany w systemie operacyjnym i udostępniany aplikacjom siecio- wym. Z zamieszczonych tam informacji wynika, że programiści mogą z niego korzystać bez konieczności dogłębnego poznawania mechanizmów transmisji sieciowej. W dalszych częściach książki zaprezentowane zostaną jednak protokoły i technologie, które zapew- niają komunikację między jednostkami sieciowymi. Zapoznając się z tymi zagadnieniami, będzie się można przekonać, że zrozumienie wszelkich niuansów w funkcjonowaniu opi- sywanych mechanizmów może znacznie poprawić jakość pisanego kodu. W tej części publikacji omówione zostało zagadnienie transmisji informacji w mediach takich jak przewody, włókna optyczne i fale radiowe. Choć szczegóły implementacji poszcze- gólnych rozwiązań są różne, ogólne zasady przekazywania informacji i zapewnienia komu- nikacji urządzeń są niezmienne niezależnie od formy transmisji. Transmisja danych jako dziedzina nauki zapewnia pojęciowe i analityczne narzędzia ułatwiające opracowanie spójnego modelu działania systemów komunikacyjnych. Ponadto umożliwia zestawienie tego, jakie rodzaje transmisji są teoretycznie możliwe, a jakie można praktycznie zreali- zować. Rozdział ten zawiera ogólne omówienie idei transmisji danych oraz komponentów pełnego systemu komunikacyjnego. Uszczegółowienie poszczególnych zagadnień znajduje się natomiast w kolejnych rozdziałach. 114 Rozdział 5. Podstawowe informacje na temat transmisji danych 5.2. Istota transmisji danych Co kryje się pod pojęciem transmisji danych? Zgodnie z rysunkiem 5.1 zagadnienie to jest niezwykle ciekawym połączeniem idei pochodzących z trzech różnych dyscyplin naukowych. Rysunek 5.1. Transmisja danych jest elementem wspólnym fizyki, matematyki i inżynierii elektrycznej Z uwagi na przekazywanie informacji w medium fizycznym, wymiana danych obej- muje elementy fizyki. Bazuje na technikach związanych z przepływem prądu, propagacją światła oraz innymi formami emisji fal elektromagnetycznych. Przechowywanie i przeno- szenie informacji w postaci cyfrowej sprawia, że w transmisji danych niezbędne są odwo- łania do matematyki i różnych rodzajów analiz matematycznych. Ponieważ jednak osta- tecznym celem każdego projektu jest opracowanie i zbudowanie systemu przesyłania danych, konieczne jest uwzględnienie w tym procesie również rozwiązań z dziedziny inży- nierii elektrycznej. Mimo że transmisja danych jako dziedzina nauki odwołuje się do matematyki i fizyki, nie ogranicza się do formułowania abstrakcyjnych teorii. Zapewnia natomiast pod- stawy teoretyczne do budowy praktycznych systemów komunikacyjnych. 5.3. Zaïoĝenia i zakres zagadnienia Trzy podstawowe założenia transmisji danych wyznaczają jednocześnie zakres tego zagadnienia. 5.4. Teoretyczne elementy systemu komunikacyjnego 115 x Źródła danych mogą mieć dowolny charakter. x Transmisja bazuje na wykorzystaniu fizycznego systemu. x Medium transmisyjne może być wykorzystywane przez wiele źródeł danych. Pierwszy punkt jest szczególnie istotny, jeśli weźmie się pod uwagę fakt upowszech- niania się aplikacji multimedialnych. Zgodnie z nim informacja nie jest ograniczona jedy- nie do bitów przechowywanych w komputerze. Może natomiast być pozyskiwana z ota- czającego nas świata i mieć charakter przekazu dźwiękowego lub wizyjnego. Konieczne wydaje się więc poznanie potencjalnych źródeł i form przekazu informacji, a także zasad przekształcania jednej formy przekazu w inną. Drugi punkt stanowi, że do przekazu informacji muszą być wykorzystywane naturalne zjawiska, takie jak elektryczność i promieniowanie elektromagnetyczne. Ważne są więc rozróżnianie rodzajów mediów transmisyjnych oraz umiejętność interpretacji ich właści- wości. Ponadto projektant systemu komunikacyjnego musi rozumieć sposób wykorzy- stania zjawisk fizycznych do przekazywania informacji w medium transmisyjnym oraz znać zależności między przepływem danych a wykorzystywaną techniką transmisji. Nie- zbędne jest również poznanie ograniczeń fizycznych systemu, problemów, które mogą wystąpić w trakcie przekazywania danych, oraz technik, które można wykorzystać do wykrywania i rozwiązywania problemów. Trzeci punkt wskazuje współdzielenie medium jako fundamentalny element systemu transmisji danych. W praktyce istotnie dostęp do wspólnego medium stanowi podstawę funkcjonowania większości sieci komputerowych. Sieć pozwala bowiem na to, aby wiele par jednostek komunikowało się ze sobą jednocześnie w ramach pojedynczego medium transmisyjnego. Istotne jest więc zrozumienie zasad współdzielenia komponentów odpo- wiedzialnych za wymianę danych, zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wynikających z nich form komunikacji. 5.4. Teoretyczne elementy systemu komunikacyjnego Aby zrozumieć ideę transmisji danych, należy sobie wyobrazić działający system komu- nikacyjny, który składa się z wielu źródeł informacji i umożliwia każdemu źródłu wysyłanie danych do innej jednostki docelowej. Wydawałoby się, że komunikacja między jednost- kami nie jest szczególnie skomplikowana. Każde źródło musi dysponować mechanizmami zbierania informacji, przygotowania ich do transmisji oraz wysyłania ich za pośrednic- twem współdzielonego medium. Analogiczne mechanizmy są niezbędne do wyodręb- nienia danych po stronie odbiorczej i dostarczenia ich do jednostki docelowej. Opisany schemat postępowania został przedstawiony na rysunku 5.2. W rzeczywistości transmisja danych jest znacznie bardziej skomplikowana, niż można by wywnioskować z diagramu widocznego na rysunku 5.2. Z uwagi na różnorodność źródeł informacji konieczne jest stosowanie różnych technik przetwarzania danych źródło- wych. Przed przekazaniem informacji do medium transmisyjnego trzeba przekształcić je do postaci cyfrowej, a następnie uzupełnić o dodatkowe dane, które zapewnią informacji ochronę przed błędami. W rozwiązaniach wymagających zachowania wysokiego poziomu 116 Rozdział 5. Podstawowe informacje na temat transmisji danych Rysunek 5.2. Uproszczony obraz systemu komunikacyjnego obejmującego wiele źródeł danych poufności konieczne okazuje się uwzględnienie szyfrowania. Z kolei możliwość przeka- zywania wielu strumieni danych z różnych źródeł w ramach wspólnego medium oznacza obowiązek oznaczania danych w sposób pozwalający na identyfikację źródła, a także na zaimplementowanie mechanizmów przeplatania informacji pochodzących z różnych źró- deł na czas transmisji. Niezbędny jest więc system identyfikacji źródeł danych, który zagwa- rantuje, że informacje generowane przez określoną jednostkę nie zostaną nieodwracalnie wplecione w informacje innej jednostki. Aby wyjaśnić najważniejsze elementy procesu transmisji danych, inżynierowie opra- cowali teoretyczny model systemu, który pozwala na zrozumienie funkcji pełnionych przez poszczególne elementy systemu komunikacyjnego. Każdy komponent modelu można więc analizować niezależnie, a zrozumienie zasad działania każdego z nich pozwala na zrozu- mienie całego mechanizmu. Wspomniany model pokazano na rysunku 5.3. 5.5. Elementy modelu transmisji danych Każdy element widoczny na rysunku 5.3 odpowiada jednemu zagadnieniu z dziedziny transmisji danych. W kolejnych punktach zamieszczono wyjaśnienie wykorzystanej ter- minologii. Szczegółowe omówienie poszczególnych bloków znajduje się natomiast w następ- nych rozdziałach książki. x Źródła informacji. Źródła informacji mogą mieć charakter analogowy lub cyfrowy. Do ich najważniejszych cech należy zaliczyć charakterystykę przetwarzanych sygna- łów, czyli amplitudę, częstotliwość, fazę oraz przynależność do grupy sygnałów okresowych lub nieokresowych. W źródłach danych realizowana jest również kon- wersja danych analogowych na dane cyfrowe. 5.5. Elementy modelu transmisji danych 117 Rysunek 5.3. Teoretyczny model funkcjonowania systemu wymiany danych. Wiele jednostek nadawczych przekazuje informacje do wielu jednostek odbiorczych za pośrednictwem wspólnego kanału fizycznego x Koder źródłowy i dekoder źródłowy. Po sprowadzeniu informacji do formatu cyfrowego można je poddawać dalszemu przetwarzaniu i kolejnym transforma- cjom. Mechanizmy implementowane w blokach kodera źródłowego i dekodera źródłowego odpowiadają za kompresję danych i jej wpływ na samą komunikację. 118 Rozdział 5. Podstawowe informacje na temat transmisji danych x Szyfrator i deszyfrator. Szyfrowanie informacji przed wysłaniem oraz rozszy- frowywanie ich po odbiorze pozwala na ochronę danych i zachowanie ich pouf- ności. Do najważniejszych zagadnień związanych z tym elementem modelu nale- żą techniki i algorytmy kryptograficzne. x Koder kanałowy i dekoder kanałowy. Kodowanie kanałowe jest techniką wyko- rzystywaną do wykrywania i usuwania błędów transmisyjnych. Wśród najważniej- szych związanych z nią zagadnień są metody detekcji i ograniczania błędów trans- misyjnych oraz techniki sprawdzania parzystości, generowania sum kontrolnych oraz cyklicznych kodów nadmiarowych, które są stosowane powszechnie w sieciach komputerowych. x Multiplekser i demultiplekser. Multipleksacja jest operacją przeplatania infor- macji pochodzących z różnych źródeł podczas przesyłania ich we wspólnym medium transmisyjnym. Szczególnie istotne zagadnienia z nią związane to techniki wspól- nego korzystania z medium transmisyjnego oraz zasady wyznaczania kolejności w dostępie do medium. x Modulator i demodulator. Terminem „modulacji” określa się technikę wykorzy- stania fal elektromagnetycznych do przenoszenia informacji. W analizie zagadnie- nia trzeba uwzględnić rodzaje modulacji analogowych i cyfrowych oraz urządzenia nazywane modemami, które wykonują operacje modulacji i demodulacji sygnałów. x Kanał fizyczny i transmisja danych. Te określenia obejmują media transmisyjne oraz tryby transmisji danych. Do ich opisu wykorzystuje się pojęcia szerokości pasma, szumu i interferencji, pojemności kanału, a także trybów transmisji (szere- gowych lub równoległych). 5.6. Podsumowanie Wykorzystanie fizycznego medium transmisyjnego oraz operowanie informacjami cyfro- wymi sprawia, że transmisja danych jest dziedziną zależną od matematyki i fizyki. Sta- nowi jednocześnie podstawę wszelkich technik, które umożliwiają inżynierom projekto- wanie użytkowych systemów komunikacyjnych. Chcąc uprościć prace projektowe, inżynierowie opracowali teoretyczny model systemu transmisji danych. Dzięki temu złożony problem został podzielony na kilka niezależnych zagadnień, których szczegółowy opis znajduje się w kolejnych rozdziałach książki. Jakie trzy dyscypliny naukowe stanowią podstawę transmisji danych? Jakie są założenia transmisji danych? ZADANIA 5.1. 5.2. 5.3. Wymień elementy modelu opisującego system transmisji danych. 5.4. 5.5. Który z elementów systemu transmisji danych przetwarza analogowe dane wejściowe? Który z elementów systemu transmisji danych zabezpiecza przekaz przed błędami i prze- kłamaniami informacji? Skorowidz 100BaseT, 282 10Base2, 279 10Base5, 278 10BaseT, 282 16-PSK, 198 2-PSK, 198 3-way handshake, 462 4-PSK, 198 A ABR, Available Bit Rate, 503 ACK, Acknowledgement, 453 ACL, Access Control List, 538 administrator sieci, 557 adres, 252 docelowy, 389, 393 emisji pojedynczej, 254 IP, 61, 366, 379 MAC, 366 multiemisji, 254 następnego skoku, 389 ograniczonego rozgłaszania, 377 pętli zwrotnej, 377 rozgłoszeniowy, 253, 254, 378 sieci, 367 URL, 83 własny komputera, 377 źródłowy, 393 adresacja CIDR, 376 IPv6, 434 w sieciach WAN, 329 adresowanie bezklasowe, 370 hierarchiczne, 329 klastrowe, 434 adresy IP o specjalnym przeznaczeniu, 375, 378 MAC, 254 nieroutowalne, 416 prywatne, 416 rozgłoszenia kierowanego, 376 stacji, 375 ADSL, 225 DMT, 226 filtry, 227 instalacja, 227 łącza adaptacyjne, 225 podkanał, 226 podział pasma, 225 przepustowość łączy, 226 agent, 567 algorytm cieknącego wiadra, 507 CRC, 173 CSMA/CA, 295 CSMA/CD, 270, 280 Dijkstry, 336, 337 drzewa rozpinającego, 319 karuzelowy, 212, 506 karuzelowy deficytowy, 507 karuzelowy ważony, 507 klucza prywatnego, 539 klucza publicznego, 539 obliczania sumy kontrolnej, 172 parzystości wierszy i kolumn, 171 powolnego startu, 465 RAC, 171 statystyczny TDM, 215 wektora odległości, 338 wiadra z żetonami, 507 wyboru tras, 332 ALOHA, 267 608 alokacja kanałów, 262 kanałów częstotliwościowych, 208 kanałów dynamiczna, 263 kanałów statyczna, 262 rodzaje protokołów, 263 subkanałów, 209 analizator ruchu NetFlow, 562 antena paraboliczna, 306 API, Application Programming Interface, 64, 583 aplikacja czatu, 592 echo, 588 FTP, 494 kliencka, 58 serwerowa, 58 WWW, 597 aplikacje do zarządzania siecią, 562 aplikacje internetowe, 50 aplikacje sieciowe, 31 aproksymacja sygnału, 130 architektura bezprzewodowej sieci LAN, 292 internetu, 358 przełącznika, 321 sieci WAN, 326 ARP, Address Resolution Protocol, 403 buforowanie, 406 enkapsulacja, 405 format komunikatu, 403 przetwarzanie, 406 ARPA, Advanced Research Projects Agency, 46 ARPANET, 46, 349 ARQ, Automatic Repeat reQuest, 165 komunikat potwierdzenia, 175 retransmisja wiadomości, 175 arytmetyka uzupełnień do jedności, 172 ASK, Amplitude Shift Keying, 195 asynchroniczna transmisja RS-232, 185 atak DoS, 533 atak man-in-the-middle, 534 ataki sieciowe, 531 ATM, 351 audio, 518 autentyczność wiadomości, 541 automatyczne powtarzanie żądania, 165 Skorowidz B bajt, 185 baza MIB, 565 best-effort, 390 bezpieczeństwo autoryzacja, 536 dostępność danych, 535 DPI, 546 filtr pakietów, 544 IDS, 545 kontrola, 536 poufność danych, 536 prywatność, 536 rejestrowanie zdarzeń, 536 skanowanie plików, 546 spójność danych, 535 uwierzytelnienie, 536 zapory sieciowe, 543 bezpieczeństwo sieci, 552 HTTPS, 553 IPSec, 553 PGP, 552 RADIUS, 553 SSH, 552 SSL, 552 TLS, 553 WEP, 553 BGP, Border Gateway Protocol, 476 cechy protokołu, 477 biblioteka API, 585, 587 bit, 129 bit LSB, 182 bit MSB, 182 bit parzystości, 167 bit startu, 183 bit stopu, 184 bitowa reprezentacja maski, 388 blok, 185 Bluetooth, 288, 299 błąd synchronizacji, 132 błędy powtórzeniowe, replay errors, 453 błędy transmisyjne, 163 automatyczne powtarzanie żądania, 165 błąd pojedynczego bitu, 165 interferencje, 164 kodowanie korekcyjne, 165 obsługa błędów, 165 tłumienie, 164 Skorowidz usunięcie, 165 zbitka błędów, 165 zniekształcenia, 164 bod, baud, 129 BOOTP, Bootstrap Protocol, 412 BPSK, Binary Phase Shift Keying, 198 brama, gateway, 521 budowa przeglądarki, 88 budowa przełącznika, 320 budowa sieci LAN, 313 buforowanie ARP, 406 buforowanie danych, 103 buforowanie stron, 87 buforowanie treści (Akamai), 572 bufory fluktuacji opóźnienia, 514 C CBR, Constant Bit Rate, 503 CCITT, Consultative Commitee for International Telephone and Telegraph, 349 CCITT, Consultative Committee for International Telephone and Telegraph, 41 CDDI, 348 CDM, Code Division Multiplexing, 216 CDMA, Code Division Multi-Access, 216, 263 CDMA 2000, 305 cechy transmisji radiowej, 308 centrala sieci komórkowej, 301 CIDR, Classless Interdomain Routing, 373 cienki Ethernet, 279 CMTS, Cable Modem Termination System, 231 CNAME, 105 Comer Douglas, 23 COPS, Common Open Policy Services, 506 CRC, Cyclic Redundancy Code, 173 cechy kodu, 173 implementacja sprzętowa algorytmu, 175 wielomian generującym kod, 175 CSMA/CA, 267, 271 CSMA/CD, 267 CSU/DSU, Channel Service Unit/Data Service Unit, 233 cyfrowa linia abonencka, 224 cyfrowa modulacja wielotonowa, 226 cyfrowe obwody dzierżawione, 233 cyfrowe obwody punkt-punkt, 232 cyfrowy procesor sygnałowy, 308 cyfrowy przekaz wideo, 575 609 cyfrowy sygnał informacyjny, 196 cykliczny kod nadmiarowy, 173, 176 czarna lista adresów URL, 547 czas dzierżawy, 413 czas oczekiwania na potwierdzenie, 461 czas retransmisji, 460 czas wstrzymania transmisji, 269 częstotliwość próbkowania, 136 częstotliwość radiowa, Radio Frequency, 151 czujniki, 577 D datagram IP, 384 fragmentowanie, 393 nagłówek, 385 przekazywanie datagramu, 387 rejestrowanie fragmentów, 395 datagram IPv6, 429, 432 datagram UDP, 444 DCF, Distributed Coordination Function, 294 decybele (dB), 157 dekoder kanałowy, 118 dekoder źródłowy, 117 demodulator, 118, 198 demultipleksacja, 205, 252 demultipleksacja FDM, 207 demultiplekser, 118, 205 deskryptor, 64 deszyfrator, 118 detekcja błędów, 170 detekcja kolizji, 268 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, 412 diagram konstelacji, 195, 197, 199 DiffServ, Differentiated Services, 507 DMT, Discrete Multi Tone, 226 DNS, Domain Name System, 98 aliasy nazw, 105 buforowanie danych, 103 CNAME, 105 drzewa nazw, 102 hierarchia, 101 odpowiedzi, 103 odwzorowywanie nazwy na adres, 104 rodzaje wpisów, 104 serwery główne, 101 skróty, 106 znaki narodowe, 106 żądania, 103 610 Skorowidz docelowy adres IP, 544 DOCSIS, Data Over Cable System Interface Specification, 231 ENUM, 526 ethernet, 268, 348 ethernet skrętkowy, 280 dokument RFC 1889, 528 RFC 2663, 421 RFC 2766, 421 RFC 2916, 528 RFC 3216, 528 F fala nośna, 191, 196 faza, 194 FDDI, 348 FDM, Frequency Division Multiplexing, 206 FDMA, 263 FEC, Forward Error Correction, 165 FHSS, 290 filtrowanie pakietów, 544 filtrowanie ramek, 316 firma Cisco, 22, 501 Linksys, 420 fluktuacja opóźnienia, 496, 514 format Berkeley, 378 komunikatu ARP, 403 ramki 802.11, 293, 294 ramki ethernetowej, 276 ramki IEEE 802.3, 277 forum WiMAX, 296 Fourier, 130 fragment, 394 fragmentowanie fragmentów, 396 Frame Relay, 350 FSK, Frequency Shift Keying, 195 FTP, File Transfer Protocol, 89 konto anonimowe hasło guest, 91 nazwa anonymous, 91 sesja, 90 ustanawianie połączenia, 91 FTTB, 230 FTTC, 230 FTTH, 230 FTTP, 231 funkcja accept, 70 appname_to_appnum, 583, 585 await_contact, 583, 585 bind, 69 bram sygnalizacji, 522 bramy mediów, 522 close, 68 domeny administracyjne telefonii IP, 527 domeny najwyższego poziomu, 99 domeny rozgłoszeniowe, 321 dopasowanie o najdłuższym prefiksie, 389 dostarczanie datagramu, 390 dostawca treści, 575 dostawca usług, 34, 221 dostęp do internetu, 222 szerokopasmowy, 222 wąskopasmowy, 222 DPI, Deep Packet Inspection, 546 drzewa nazw DNS, 102 drzewo rozpinające, 318 DSL, Digital Subscriber Line, 224, 346 DSL lite, 227 DSP, Digital Signal Processors, 308 DSSS, 290 DST, Distributed Spanning Tree, 318 dupleks, 186 DVR, Distance Vector Routing, 335, 336 DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, 210 dwustronna translacja NAT, Twice NAT, 419 dynamiczne aktualizacje informacji o routingu, 332 dziedziczenie, 73 E efektywna szybkość dostarczania danych, 494 EGP, Exterior Gateway Protocols, 474 EGPRS, Enchanced GPRS, 304 ekran, 143 ekranowanie, 145 element sieci, 560 enkapsulacja ARP, 405 ICMP, 410 IP, 391 RTP, 516 UDP, 445 Skorowidz funkcja cname_to_comp, 583, 586 connect, 68 gethostbyaddr, 73 gethostbyname, 73, 101 gethostname, 73 getsockopt, 73 gniazda, 66 interfejsu API gniazd, 65 kontrolera bram mediów, 522 listen, 70 make_contact, 583, 585 modułu połączenia, 522 NetFlow, 501 obsługi kont, 522 read, 68 readln, 595 recv, 67, 583, 586 recvfrom, 72 recvln, 583, 586, 595 recvmsg, 72 routingu, 522 rozszyfrowująca, 539 select, 603 send, 67, 583, 586 send_eof, 583, 587 sendmsg, 72 sendto, 71 serwera aplikacji, 522 serwera mediów, 522 setsockopt, 73 skrótu, 537 socket, 66 sterowania usługami, 522 sygnalizacji w bramie dostępowej, 522 szyfrująca, 540 write, 68 współpracy z innymi sieciami, 522 G GEO, Geostationary Earth Orbit, 154 geostacjonarne satelity komunikacyjne, 153 GET, 85 gęsta multipleksacja z podziałem długości fali, 210 Gig-E, 283 globalny system komunikacji mobilnej, 304 gniazdo, 64 GNU Radio, 309 611 GPRS, General Packet Radio Service, 304 GPS, Global Positioning System, 307 graf, 333 graf OSPF, 481 graf z wagami przypisanymi do krawędzi, 338 granica stosowania adresów, 408 gruby Ethernet, 278 GSM, Global System for Mobile Communications, 304 H harmonogramowanie ruchu, 507 HEAD, 85 HFC, Hybrid Fiber Coax, 229 hierarchia DNS, 101 FDM, 209 synchronicznych systemów cyfrowych, 237 TDM, 213 HTML, HyperText Markup Language, 81 HTTP, HyperText Transfer Protocol, 81 HTTPS, 553 hub, 280 I ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 99, 370 ICMP, Internet Control Message Protocol, 409 enkapsulacja, 410 komunikaty, 409 konfiguracja, 411 identyfikacja pakietów, 252 identyfikacja serwerów, 61 identyfikator mostu, 319 identyfikatory standardów sieci LAN, 249 IDNA, Internationalizing Domain Names in Applications, 106 IDS, Intrusion Detection System, 545 IEEE, Institute for Electrical and Electronic Engineers, 247 IGMP, Internet Group Multicast Protocol, 484 IGP, Interior Gateway Protocols, 474 iloczyn logiczny maski i adresu docelowego, 388 iloczyn opóźnienia i przepustowości, 498 impuls świetlny, 148 indeks modulacji, 194 InfraRed, 300 612 instalacja ADSL, 227 instalacja modemu kablowego, 229 inteligentny interfejs, 320 interfejs API, 581, 584 API gniazd, 64, 65 programistyczny, 583 programistyczny aplikacji, API, 64 programowania aplikacji, 583 przyłączeniowy, 278 sieciowy, 380 interferencje, 164 internet, 357 internetowe technologie QoS, 506 internetowy protokół grup multiemisji, 484 internetowy protokół komunikatów sterujących (ICMP), 409 intranet, 557 IntServ, Integrated Services, 504 IPSec, 553 IPTV, 575 IPv4, Internet Protocol wersja 4, 365 IPv6, 578 IR, Infra Red, 150 ISDN, Integrated Services Digital Network, 224 IS-IS, Intermediate System to Intermediate System, 482 ISM, Industrial, Scientific and Medical, 288 ISO, International Organization for Standardization, 41 ISP, Internet Service Provider, 34, 221 ITAD, IP Telephone Administrative Domains, 527 ITU, International Telecommunications Union, 349 ITU-T, International Telecommunications Union — Telecommunication Standardization Sector, 41 J jakość usługi (QoS), 501 jawny i niejawny rozmiar nagłówka Ipv6, 431 jednolita usługa, 356 jednostki obsługi danych, 233 jednostki obsługi kanału, 233 język znacznikowy, 82 jitter, 186, 496 Skorowidz K kabel miedziany, 149 prosty, 283 współosiowy, 145 z przeplotem, 283 kanał, 206 kanał fizyczny, 118 kanał komunikacyjny, 208 kanał ramkowania, 213 kanał w dół, downstream, 222 kanał w górę, upstream, 222 karta sieciowa, 278 kategorie parametrów QoS, 503 kategorie sieci, 247 kategorie skrętek, 146 kąt krytyczny, 147 klastry, 156, 302 klastry komórek, 303 klasy adresów IP, 367 klient i serwer, 60 klucz deszyfrujący, 539 klucz prywatny, 539 klucz publiczny, 539 klucz szyfrujący, 539 kluczowanie, 195 kluczowanie amplitudy, 196 kluczowanie częstotliwości, 196 kluczowanie fazy, 195 kod CRC, 173 kod RAC, 171 kod uwierzytelniający wiadomość, 537 koder kanałowy, 118 koder źródłowy, 117 kodowanie liniowe, 132 bipolarne, 133 unipolarne, 133 wielopoziomowe, 133 Manchester, 134 różnicowe Manchester, 134 kodowanie kanałowe, 167 kodowanie korekcyjne, 165, 176 kodowanie wierszy i kolumn, 171 kody blokowe, 166, 176 bez pamięci, 166 nadmiarowość, 166 notacja (n,k), 168 pojedyncza kontrola parzystości, 167 Skorowidz kody splotowe, 166 z pamięcią, 166 kolizja, 268 kompresja bezstratna, 137 kompresja stratna, 137 komunikacja bezpołączeniowa, 441 FTP, 89 laserowa, 150 P2P, 573 przezroczysta, 415 punkt-punkt, 159 radiowa, 151 satelitarna, 306 sieciowa, 50 UWB, 299 w paśmie ISM, 288 komunikat, 56 ARP, 403 DHCP, 414 DVR, 337 sterujący, 463 UDP, 444 koncentrator, hub, 280 konfiguracja systemu pocztowego, 95 konfiguracja zapory sieciowej, 545 konstelacja modulacji QAM, 201, 202 kontrola dostępu, 538 korekcja błędów, 170, 175 korekcja pojedynczego błędu, 171 koszt administracyjny, 475 kryptografia, 538 książka kodowa, 168 kwadraturowa modulacja amplitudy, 198 kwantowanie, 135 L LAN, Local Area Network, 42, 247 laser, 150 LEO, Low Earth Orbit, 154 liczba komputerów, 370 liczba przeskoków, 475 liczba sieci, 370 licznik TTL, 410 lista kontroli dostępu, 538 lista masek podsieci, 373 LOS, Line-Of-Sight, 297 LSR, Link-State Routing, 335 613 ’ łącza ADSL, 225 łącza satelitarne VSAT, 347 łącza typu trunk, 235 łącze abonenckie, 223 M MAC, Media Access Control, 252 MAC, Message Authentication Code, 537 magistrala, 235 maksymalna jednostka transmisyjna, 393 MAN, Metropolitan Area Network, 247 martwa strefa, 293 maska adresu, 371 maska podsieci, 371 maszyna wirtualna, Virtual Machine, 573 MCU, Multipoint Control Unit, 521 mechanizm ALOHA, 267 CSMA/CA, 270 CSMA/CD, 268 detekcji błędów, 166 dystrybucji kluczy, 542 nadziewania bajtami, 256 NetFlow, 500 połączeniowy, 58 start-stop, 456 medium transmisyjne, 141 opóźnienie propagacyjne, 157 parametry, 157 pojemność kanału, 157 wybór medium, 156 menedżer, 567 MEO, Medium Earth Orbit, 154 metryka routingu, 475 MGCP, Media Gateway Control Protocol, 519 MIB, Management Information Base, 565 MIME, Multi-purpose Internet Mail Extensions, 97 MIMO, Multiple-Input Multiple-Output, 309 MISTP, Multiple Instance Spanning Tree Protocol, 319 mobile IP, 575 mobilność, 575 mobilny WiMAX, 296 model FCAPS, 558 IEEE 802, 275 klient-serwer, 58, 582 614 model OSI, 41 powiązań serwerowych, 101 transmisji danych, 116 warstwowy, 37 modem, 198 czołowy, 231 kablowy, 228, 346 instalacja, 229 przepustowość, 228 końcowy, 231 optyczny, 200, 314 radiowy, 200 telefoniczny, 200 V.32, 201 V.32bis, 201 wewnętrzny, 201 zewnętrzny, 201 16QAM, 199 amplitudy, 192 analogowa, 192 częstotliwości, 193 delta, 136 modulacja kumulowanie błędów, 136 fazy, 194 impulsowo-kodowa (PCM), 135, 518 QAM, 198 QAM w telefonii, 201 modulator, 118, 198 moduł interfejsu sieciowego, 234 monitorowanie sieci, 500, 558 most, 315 most adaptacyjny, 316 most uczący się, 316 MPLS, Multiprotocol Label Switching, 351, 507 MSC, Mobile Switching Center, 301 MSTP, Multiple Spanning Tree Protocol, 319 MTU, Maximum Transmission Unit, 393 multicast, 253 multiemisja, 576 multiemisja IP, 483 multimedia, 49, 513 multimedia czasu rzeczywistego, 513 multipleksacja, 205 kodowa, 216 odwrotna, 216 przestrzenna, 309 statystyczna, 215 z podziałem czasu, 211 Skorowidz z podziałem częstotliwości, 206 z podziałem długości fali, 210 multiplekser, 118, 205 multiplekser add/drop, 346 N naciąganie, 532 nadajnik, 192 nadpróbkowanie, 136 nadziewanie bajtami, 256, 257 nadziewanie bitami, 233, 256 nadziewanie znakami, 256 nadzorca, gatekeeper, 521 nagłówek, 40 datagramu IP, 386 odpowiedzi, 86 protokołu IPv6, 429 najbardziej znaczący bit, MSB, 182 najmniej znaczący bit, LSB, 182 nakładanie obszarów, 293 NAPT, Network Address and Port Translation, 418 narzędzia do zarządzania siecią, 561 narzut protokołów, 494 narzut transmisyjny, 170 narzut transmisyjny i fragmentacja, 552 następny skok, next hop, 330 NAT, Network Address Translation, 91, 415 dostęp do serwerów, 419 działanie usługi, 416 forma podstawowa, 417 oprogramowanie, 420 tablica translacji, 418 warstwa transportowa, 418 NetFlow, 501 NIC, Network Interface Card, 252 nieciągłe wartości sygnału, 194 niezależna obsługa ruchu, 327 niezależność od źródła, 332 niezawodny transport danych, 450 NLOS, Non-Line-Of-Sight, 297 notacja (n,k), 168 notacja ASN.1, 564 notacja CIDR, 373, 374 notacja dziesiętna z kropkami, 368, 369 numer portu, 61, 444 numeracja telefoniczna, 525 numerowanie, 452 Nyquist, 137 DHCP, 412 DNS, 103 echa, 421 HTTP, 86 odpytywanie, 264 odtwarzanie datagramu z fragmentów, 394 odwołania do gniazd, 66 odwołania peer-to-peer, 63 odwzorowanie adresów, 401, 402 odwzorowanie nazw, 101 OFDM, 290 ogólna usługa pakietowej transmisji radiowej, 304 okablowanie, 281 okno przesuwne, 454, 455 okno zerowe, 461 oktet, 369 operacja przekazania, 328 operacja zapisu, 328 opóźnienie, 492, 551 Skorowidz O obsługa błędów, 165 obszary OSPF, 482 obwiednia, 192 obwody przełączane, 244 obwody trwałe, 244 obwody wirtualne, 244 OC, Optical Carrier, 235 odległość do celu, 336 odległość Hamminga, 168 odległość Hamminga minimalna, 169 odmowa obsługi, 532 odpowiedź 0,2 s, 155 dostępu do medium, 492, 493 kolejkowania, 492, 493 propagacyjne, 492 przełączania, 492, 493 serwera, 492, 493 transmisji, 460 oprogramowanie routingu, 332 orbita geostacjonarna, 154 organ zarządzający kluczami, 542 organizacja IEEE, 247 IETF, 106, 436, 518 ISO, 41 ITU, 41, 518 nadzorcza, 473 normalizacyjna, 41 615 OSI, Open System Interconnection, 41 OSPF, Open Shortest Path First, 479, 480 cechy protokołu, 480 graf, 481 obszary, 482 otwarty protokół wyznaczania najkrótszych tras (OSPF), 479, 480 OUI, Organizationally Unique ID, 253 P P2P, peer-to-peer, 574 pakiet, 245 pakiet RIP, 479 PAN, Personal Area Network, 288 parametr DIFS, 295 QoS, 502 SIFS, 295 pasma ochronne, 207 pasmo danych, 201 pasmo głosowe, 201 pasmo ISM, 288 PCF, Point Coordination Function, 294 PCM, Pulse Code Modulation, 135 peer-to-peer (P2P), 64, 574 pętla routingu, 340 pętla zwrotna, 233 PGP, 552 Phishing, 532 plik chatclient.c, 595 chatserver.c, 593 echoclient.c, 590 echoserver.c, 589 webcontent.c., 597 webserver.c, 599 poczta elektroniczna, 92 algorytm, 92 aplikacja interfejsu, 93 dostęp do poczty, 95 IMAP, 96 kolejka poczty wychodzącej, 93 MIME, 97 POP3, 96 protokoły, 93 RFC2822, 97 skrzynka pocztowa, 93 SMTP, 93 616 podczerwień, IR, Infra Red, 150, 288 podpis cyfrowy, 540 autentyczność wiadomości, 541 zaufany nadawca, 541 podpróbkowanie, 136 podsieć, 370 podwarstwa LLC, 248 MAC, 248, 261 sterowania dostępem do medium, 248 sterowania połączeniem logicznym, 248 podział na klasy, 504 podział protokołów, 262 podział sieci bezprzewodowych, 287 podział warstwy 2, 248 pojedyncza kontrola parzystości, 167 pojemność, 494 pojemność kanału, 158 pojemność warstwy sprzętowej, 494 pole elektromagnetyczne, 144 polecenie ping, 105 polityka bezpieczeństwa, 535, 537 połączenia danych, 90 optyczne (OC), 346 routera bezprzewodowego, 420 sterujące, 90 wirtualne, 451 połączenie, 57 dwóch modemów, 199 dwóch sieci fizycznych, 357 klient-serwer, 60 pomiar fluktuacji opóźnienia, 499 opóźnienia, 499 pasywny, 500 przepustowości, 499 wydajności sieci, 499 port, 61 docelowy, 466 źródłowy, 466 POST, 85 poszukiwanie MTU trasy, 433 pośrednik DHCP, 415 POTS, 225 potwierdzenie, 453 powiadomienia ICMP, 421 półdupleks, 187 prawo Keplera, 153 Skorowidz prefiks, 434 prefiks bezklasowy, 372 prefiks klasy C, 372 prefiks sieci, 388 problem dystrybucji kluczy, 542 problem ostatniej mili, 231 problem ukrytej stacji, 270 procesory sieciowe, 578 program dostarczania poczty, 93 Wireshark, 22, 561 zróżnicowanych usług, 507 programowanie sieciowe, 31, 583 projektowanie protokołu, 458 promieniowanie elektromagnetyczne, 143 propagacja fal elektromagnetycznych, 152 propagacja sygnału, 152 prosty protokół zarządzania siecią, 563 protokoły alokacji kanałów, 263 dostępu do poczty, 96 dostępu swobodnego, 266 ALOHA, 267 CSMA/CA, 270 CSMA/CD, 268 internetowe, 361 multiemisji, 486 CBT, 486 DVMRP, 486 MOSPF, 486 PIM-DM, 486 PIM-SM, 486 routingu wewnętrznego, 474 routingu zewnętrznego, 474 sterowania dostępem, 264 odpytywanie, 264 przekazywanie znacznika, 266 rezerwacja, 265 strumieniowania, 496 TCP/IP, 362 Patrz także stos protokołów TCP/IP transportowe, 439, 452 WWW, 81 protokół ALOHA, 267 ARP, 391, 403 BGP, bram granicznych, 476 CBT, 486 CDMA, 263, 264 Skorowidz 617 CSMA/CA, 267, 272 CSMA/CD, 267 datagramów użytkownika, UDP, 419, 440 DHCP, dynamicznej konfiguracji stacji, 411–414 format komunikatu, 414 dostarczania poczty, 93 drzewa rozpinającego, 318 DVMRP, 486 EGP, 474 FDMA, 263 FTP, 89 H.323, 519, 521 brama, 521 cechy protokołu, 523 nadzorca, 521 terminal, 521 warstwy, 524 HTTP, 84, 108 format nagłówka odpowiedzi, 86 kody statusowe, 86 żądania HTTP, 85 IGMP, 484 IGP, 474, 476, 479 IMAP, 96 informowania o politykach, 506 informowania o trasach (RIP), 478 inicjowania sesji, 519 internetowy, 494 internetowy IPv4, 425 IPv6, 428 adresacja, 434 datagram, 431 format datagramu, 429 format nagłówka, 428, 429 fragmentacja, 431 MTU trasy, 431 nagłówki rozszerzające, 428 obsługa ruchu, 429 rodzaje adresów, 435 rozmiar adresu, 428 rozmiar nagłówka, 431 rozszerzalność protokołu, 429 zapis adresów, 435 komunikacyjny, 36 MOSPF, 486 odwrotnego odwzorowania adresów, 411 odwzorowania adresu (ARP), 391, 403 PIM-DM, 486 PIM-SM, 486 POP, 96 rezerwacji zasobów, 506 RIP, 478 routingu telefonicznego, 527 routingu wewnętrznego (IGP), 474, 476, 479 routingu zewnętrznego (EGP), 474 RSVP, 506 RTP, 515, 518 sieciowy, 36, 494 SIP, 520 cechy protokołu, 524 metody protokołu, 525 moduł użytkownika, 521 przebieg sesji, 525 serwer lokalizacji, 521 serwer pośredniczący, 521 serwer rejestrujący, 521 serwery przekierowań, 521 SMTP, 93, 109 sterowania bramami mediów, 519 sterowania transmisją, TCP, 440, 450 STP, Spanning Tree Protocol, 318 systemów pośrednich (IS-IS), 482 TCP, Patrz TCP, 440, 450 TDMA, 263, 264 transferu plików, Patrz FTP transportowy, 494 transportowy czasu rzeczywistego (RTP), 515, 518 UDP, Patrz UDP uruchomieniowy, 412 warstwy aplikacji, 79, 494 reprezentacja danych, 80 transfer danych, 80 wielu drzew rozpinających, 319 próbkowanie, 135 przeciążenie, congestion, 456, 457 przejmowanie pakietów, 534 przekazywanie danych między warstwami, 39 przekazywanie znacznika, 266 przełączanie, 319 przełączanie obwodów, 243 przełączanie optyczne, 577 przełączanie pakietów, 32, 46, 245, 329 przełącznik, 283 przełącznik ethernetowy, 319 przełącznik pakietów, 326, 327 przełącznik sieci LAN, 320, 321 618 przełącznik VLAN, 321 przełącznik warstwy 2, 319 przepływność strumieni danych, 454 przepustowość, 494, 497, 552 przepustowość systemu, 495 przestrzeń adresowa, 369 przesunięcie fazy, 195 przesyłanie datagramów, 485 konfiguracja i tunelowanie, 485 wyszukiwanie w rdzeniu, 485 zalej i odetnij, 485 przetwarzanie pakietów, 254 przetwarzanie żądań, 62 przydział adresów IP, 379 pseudonagłówek, 445 PSTN, Public Switched Telephone Network, 518 publiczne sieci telefoniczne, 518 punkt demarkacyjny, 234 punkt dostępowy, 292 punkt końcowy, 440 PUT, 85 PVST, Per-VLAN Spanning Tree, 319 PVST+, 319 Q QAM, Quadrature Amplitude Modulation, 198 QoS, Quality of Service, 502 ABR, 503 CBR, 503 ogólna specyfikacja, 502, 504 przetwarzanie pakietów, 505 szczegółowa specyfikacja, 502 technologie internetowe, 506 UBR, 503 VBR, 503 R RAC, Row And Column, 170 RADIUS, 553 ramka, 185 nagłówek, 255 pole danych, 255 znak EOT, 256 znak SOH, 256 ramka ethernetowa, 276 ramka SONET, 237 ramkowanie, 185, 212, 255 Skorowidz RARP, Reverse Address Resolution Protocol, 411 rdzeń, 232 reasemblacja, 394 regenerator, 315 reguły filtrowania, 546 rejestracja domen, 99 replikacja, 101 reprezentacja bitu, 133 retransmisja, 453 retransmisja pakietu, 268, 459 rezerwacja, 265 rezerwacja zasobów sieciowych, 501 RF, Radio Frequency, 151 RFC, Request for Comments, 97 RFID, Radio Frequency Identification, 300 RIP, Routing Information Protocol, 478 cechy protokołu, 478 format pakietu, 479 RJ45, 283 rodzaje adresów IPv6, 435 błędów, 165 interakcji UDP, 443 modulowania fali nośnej, 192 multipleksacji, 206 okablowania, 143 opóźnień, 492 protokołów alokacji kanałów, 263 protokołów sterowania dostępem, 264 przesyłanych danych, 49 transmisji, 186 włókien optycznych, 148 router, 357 router bezprzewodowy, 420 routing, 332, 388, 472 koszt administracyjny, 475 liczba przeskoków, 475 metryka routingu, 475 routing dynamiczny, 334, 469, 471 routing LSR, 335 routing na bazie informacji o stanie łączy, 335 routing SPF, 335 routing statyczny, 334, 469, 470 routing w multiemisji, 483 routing z wykorzystaniem wektorów odległości, 335 rozgłaszanie na podstawie tras powrotnych, 485 rozgłoszenie okna, 461 rozgłoszenie w formacie Berkeley,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: