Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00348 008672 13885704 na godz. na dobę w sumie
Skandal i ekstaza - ebook/pdf
Skandal i ekstaza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 433
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-1687-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).
Książka pokazuje specyficzną skandaliczność pojednania w epoce nowożytnej (gdzie normą jest raczej konflikt wartości) oraz ekstatyczność związaną z zalecaną metodą pojednania (gdzie ekstaza rozumiana jest jako konieczne do pojednania wyjście ku drugiemu człowiekowi). Apel o równouprawnienie płci w Nowym Feminizmie wiąże się z koniecznością zniesienia dominacji jednostronnej męskiej normy w wielu obszarach życia społecznego późnej nowożytności na rzecz normy komplementarnej, gdzie nie dość cenione dotychczas wartości uświadamiane mężczyznom przez kobiety, jak receptywność i relacyjność, powinny być uznane społecznie za normy ogólnoludzkie. Publikacja omawia stanowisko inspirowane teologią katolicką, jednocześnie pokazując uniwersalność przesłania pojednawczego i dialogicznego. Omówienie tematu z pogranicza kilku dyscyplin (socjologii teoretycznej, filozofii społecznej i teologii) jest teoretycznym wkładem autorki w pojednanie interdyscyplinarne w naukach społecznych i humanistycznych. Jak można spojrzeć na zagadnienie pojednania, które w obliczu konfliktów jednostek, zbiorowości i ich wartości zaleca powrót do pewnego rodzaju jedności? Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na to pytanie, śledząc argumentację na temat pojednania w nauczaniu i inicjatywach Jana Pawła II, a zwłaszcza w zainspirowanym tym nauczaniem Nowym Feminizmie. Nurt ten zawiera społecznie doniosły potencjał do swoistego pojednania kobiet i mężczyzn, natury i kultury/społeczeństwa, płci biologicznej i płci kulturowej, cielesności i świadomości itd.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS UW Poszukując przymiotnika najtrafniej w mojej ocenie określającego recenzowaną rozprawę dr Anety Gawkowskiej, doszłam do wniosku, że jest to dla mnie praca przede wszystkim intrygująca. Autorka przedstawia bardzo spójny i oryginalny wywód, który jest na tyle konsekwentny i stanowiący zamkniętą całość, że można go właściwie w całości zaakceptować lub w całości mu się przeciwstawić. Mnie wizja Autorki przekonuje – chociaż w wielu sprawach mam inny niż Autorka pogląd – jej wywód jest dobrze uzasadniony, konsekwentny i spójny, ponadto jest prowokujący i intrygujący intelektualnie. […] Praca Anety Gawkowskiej ma szereg zalet. Jest bardzo oryginalna – nie znam pracy, która łączyłaby wybrane wątki teoretyczne w sposób, który został zaproponowany przez Autorkę. Porusza się ona swobodnie wśród wybranych wątków teorii socjologicznych i społecznej myśli kościoła, zwłaszcza Jana Pawła II, ciekawie je ze sobą zestawia i łączy, w pracy widać ogromne oczytanie i erudycję Autorki. Z pracy też przebija, chociaż jako wątek wyraźnie poboczny, jej znajomość różnych nurtów feminizmu, w tym wątków innych niż tytułowy „nowy feminizm”. Inną zaletą pracy jest powrót do podstawowych, rzadko obecnie pojawiających się w naukach społecznych kategorii, takich jak np. „miłość”, „integracja ludzkiego świata”, „humanizacja różnych sfer życia”. […] Kolejna zaleta pracy to pokazanie nowatorstwa myśli i nauczania Jana Pawła II, przede wszystkim w odniesieniu do sytuacji kobiet i relacji między płciami, a zwłaszcza seksualności. Jest to tym ważniejsze, że – paradoksalnie – w Polsce właśnie te ważne wątki w nauczaniu Jana Pawła II są szczególnie mało znane. Praca jest tym ważniejsza w polskim kontekście, że w jej centrum znajduje się podstawowe pytanie o możliwość połączenia feminizmu z katolicyzmem. Autorka, przybliżając „nowym feminizm”, pokazuje taką możliwość. I chociaż można zastanawiać się, czy rzeczywiście termin „feminizm” jest tu właściwy, jedno nie ulega wątpliwości – Autorka poświęca pracę, a zwłaszcza jej drugą połowę, temu nurtowi myśli Jana Pawła II i innych katolickich myślicieli i myślicielek, którzy w centrum ważnych rozważań stawiają kobiety i ich sytuację społeczną. […] Tytułowe pojednanie ma dla Autorki wiele wymiarów, ale wspólnym założeniem jest waga harmonii, a nie konfliktu, który w niektórych nurtach myśli społecznej jest nie tylko nieuniknionym, ale podstawowym zjawiskiem charakteryzującym społeczeństwa, a nawet umożliwiającym rozwój. Autorka konsekwentnie się takiej wizji przeciwstawia, podkreślając wagę harmonii i pojednania jako budujących wspólnotę. Wśród najróżniejszych pojednań poczesne miejsce zajmuje zdaniem Autorki to, które oferuje nowy feminizm, gdyż jest to „szczególny przypadek pojednania, które obejmuje nie tylko przedstawicieli obojga płci, ale także pojednanie społeczeństwa i natury”. Temu ostatniemu służy, szeroko w pracy omawiana teologia ciała i ważne miejsce, jakie zajmuje w nauczaniu Jana Pawła II. […] Chętnie podjęłabym polemikę z niektórymi wątkami poruszanymi w rozprawie dr Anety Gawkowskiej. Świadczy to, w moim głębokim przekonaniu, o wadze tej pracy – tylko z rozprawami banalnymi i nic niewnoszącymi do nauki nie mamy ochoty polemizować. Przedstawionej przez dr Gawkowską rozprawy nie obciąża ten grzech – jest to rozprawa bardzo interesująca, dyskusyjna, nowatorska, imponująca erudycją Autorki łączącej w ciekawy sposób różne nurty i wątki obecne naukach społecznych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skandal i ekstaza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: