Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 004186 18661032 na godz. na dobę w sumie
Skazany na sukces. Znajdź pracę marzeń - ebook/pdf
Skazany na sukces. Znajdź pracę marzeń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3092-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej.

Znasz to powiedzenie? A teraz wyobraź sobie, że codziennie budzisz się z uśmiecham na twarzy, bo wiesz, że czeka Cię dzień wypełniony inspirującymi i ważnymi zadaniami. Pracą, którą uwielbiasz wykonywać i która daje Ci morze satysfakcji. Brzmi jak sen? Niekoniecznie. Praca marzeń jest na wyciągnięcie ręki. A ta książka pomoże Ci ją znaleźć.

Pasja, bezpieczeństwo finansowe i radość. Dzięki praktycznemu przewodnikowi Chrisa Guillebeau znajdziesz idealne zajęcie, które pozwoli Ci odnieść finansowy sukces oraz pracować w prawdziwym uniesieniu. Autor poprowadzi Cię przez niebezpieczeństwa dzisiejszego świata zawodowego, byś na końcu tej drogi znalazł pracę idealnie odpowiadającą Twoim wyjątkowym zainteresowaniom, umiejętnościom i doświadczeniom.

Książka składa się z szeregu konkretnych i użytecznych rad, praktycznych narzędzi, ćwiczeń oraz opowieści ludzi, którzy znaleźli swoje zawodowe przeznaczenie.

Dowiedz się, jak:

Większość życia spędzisz w pracy. Niech będzie ona tym, co kochasz!


Chris Guillebeau — przedsiębiorca, podróżnik, który odwiedził wszystkie kraje świata. Autor bestsellerowych książek Niskobudżetowy startup i Szczęście w poszukiwaniach. Znajdź cel, który nada sens Twojemu życiu, które sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Ma specjalny dar przeobrażania pomysłów w strumień pieniędzy, które wykorzystuje zarówno na prowadzenie swojego pełnego przygód życia, jak i na pomoc innym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Born for This: How to Find the Work You Were Meant to Do Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-283-3075-7 Copyright © 2016 Chris Guillebeau. All rights reserved. This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. CROWN BUSINESS is a trademark and CROWN and the Rising Sun colophon are registered trademarks of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2017 by Helion SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/skasuk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Plan ofensywy .............................................................. 7 1. Zmie(cid:241) zasady gry ........................................................ 15 Cel: wybierz zwyci(cid:171)ski los, który zmieni Twoje (cid:352)ycie zawodowe 2. Twoje pieni(cid:200)dze i Twoje (cid:285)ycie ...................................... 31 Cel: miej pieni(cid:167)dze oraz satysfakcjonuj(cid:167)ce (cid:352)ycie prywatne 3. Zawsze stawiaj na siebie .............................................. 63 Cel: przechytrz los 4. Ucieczka z wi(cid:218)zienia dla pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych ....................... 83 Cel: osi(cid:167)gnij mistrzostwo w odpowiednich umiej(cid:171)tno(cid:321)ciach 5. Odpowied(cid:283) znajdziesz w swojej skrzynce ..................... 107 Cel: znajd(cid:350) swoje przeznaczenie 6. Coaching (cid:285)yciowy prosto od Jaya Z ............................. 127 Cel: poszerz perspektyw(cid:171), by nast(cid:171)pnie j(cid:167) ograniczy(cid:250) Kolejne kroki: menu opcji .......................................... 143 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7. Dodatkowe (cid:283)ród(cid:239)o dochodów ...................................... 147 Cel: popraw swoj(cid:167) sytuacj(cid:171) materialn(cid:167) 8. Ty Sp. z o.o. ............................................................. 177 Cel: stwórz ma(cid:175)e imperium 9. Jak zosta(cid:202) stra(cid:285)akiem (lub kimkolwiek tylko chcesz) ..... 197 Cel: graj w tak(cid:167) gr(cid:171), w której masz najwi(cid:171)ksze szanse na wygran(cid:167) 10. Samozatrudniony pracownik ...................................... 221 Cel: sta(cid:302) si(cid:171) cz(cid:175)owiekiem niezast(cid:167)pionym 11. Zrób to sam: zosta(cid:241) gwiazd(cid:200) rocka ............................. 243 Cel: stwórz ma(cid:175)(cid:167) armi(cid:171) fanów i obserwatorów 12. Jak robi(cid:202) wszystko, co tylko si(cid:218) chce? ......................... 263 Cel: brak konieczno(cid:321)ci wyboru 13. Zwyci(cid:218)zcy przez ca(cid:239)y czas si(cid:218) poddaj(cid:200) ........................ 287 Cel: wykorzystuj w(cid:175)a(cid:321)ciwe okazje (i zapomnij o tych niew(cid:175)a(cid:321)ciwych) Dodatek 1. Zestaw narz(cid:171)dzi ...........................................................303 Dodatek 2. „Oto jak zarobi(cid:171) dla ciebie du(cid:352)o pieni(cid:171)dzy” (e-mailowy przekaz wynosz(cid:167)cy) .................................306 Dodatek 3. Jak nigdy nie przegra(cid:250) w kó(cid:175)ko i krzy(cid:352)yk (lekcja bonusowa) ........................................................308 6 Poleć książkęKup książkę 1 Zmie(cid:241) zasady gry CEL: wybierz zwyci(cid:218)ski los, który zmieni Twoje (cid:285)ycie zawodowe Nie ma jednej jedynej drogi do sukcesu zawodowego, ale Tobie powinno zale(cid:285)e(cid:202) na znalezieniu takiej, która b(cid:218)dzie dla Ciebie najlepsza — dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)dziesz bowiem robi(cid:202) to, do czego si(cid:218) urodzi(cid:239)e(cid:258). Chodzi o to, aby wygra(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwy los na loterii kariery i odkry(cid:202) prac(cid:218) b(cid:218)d(cid:200)c(cid:200) powo(cid:239)aniem, w której nie b(cid:218)dziesz si(cid:218) czu(cid:202) jak w pracy. Osi(cid:200)gni(cid:218)cie tego celu b(cid:218)dzie wymaga(cid:239)o zmiany podej(cid:258)cia i wprowadzenia nowej strategii i dzia(cid:239)a(cid:241). Jak zmieni(cid:175)oby si(cid:171) Twoje (cid:352)ycie, gdyby(cid:321) jutro wygra(cid:175) na loterii? Niektórzy pewnie od razu pop(cid:171)dziliby do salonu samochodowego, aby sprawi(cid:250) sobie luksusow(cid:167), l(cid:321)ni(cid:167)c(cid:167) nowo(cid:321)ci(cid:167) zabawk(cid:171) na czterech ko(cid:175)ach, a potem wykupiliby wakacje na Karaibach. Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces Inni sp(cid:175)aciliby wszystkie d(cid:175)ugi, a reszt(cid:171) zainwestowaliby, aby za- pewni(cid:250) sobie przyjemn(cid:167) przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250). Jeszcze inni pewnie wzruszyliby ramionami i przekazali te pieni(cid:167)dze jakiej(cid:321) organizacji charytatywnej. W odniesieniu do pracy i kariery zawodowej poszczególni cz(cid:175)on- kowie grupy hipotetycznych zwyci(cid:171)zców loterii prawdopodobnie wy- braliby ró(cid:352)ne drogi. Cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) z nich pewnie natychmiast zrezygnowa(cid:175)aby z pracy, rzucaj(cid:167)c j(cid:167) z dnia na dzie(cid:302). Inni odwo(cid:175)aliby si(cid:171) do swojego do- (cid:321)wiadczenia i zacz(cid:171)liby robi(cid:250) to, co naprawd(cid:170) zawsze chcieli robi(cid:250). A potem post(cid:171)powaliby zgodnie z tym, co podpowiada im wyobra(cid:350)nia, w po- czuciu bezpiecze(cid:302)stwa zapewnianym przez stabiln(cid:167) sytuacj(cid:171) finansow(cid:167), gdy ma si(cid:171) wszystkie pieni(cid:167)dze potrzebne do podj(cid:171)cia ryzyka zaj(cid:171)cia si(cid:171) tym, o czym zawsze si(cid:171) marzy(cid:175)o — niezale(cid:352)nie od tego, czy mowa o otwarciu sklepu ze sprz(cid:171)tem do surfowania na Bora-Bora, czy o za(cid:175)o- (cid:352)eniu organizacji non profit w Afryce Subsaharyjskiej albo rozkr(cid:171)ceniu nowej firmy w bran(cid:352)y innowacyjnych technologii. Istnieje jeszcze inna grupa, której cz(cid:175)onkowie to prawdziwi szcz(cid:171)- (cid:321)ciarze. Osoba nale(cid:352)(cid:167)ca do niej, spogl(cid:167)daj(cid:167)c na swoj(cid:167) wygran(cid:167), powie- dzia(cid:175)aby: „Wiesz co? Te pieni(cid:167)dze to wspania(cid:175)a sprawa, ale ja naprawd(cid:171) lubi(cid:171) to, co robi(cid:171). Na tyle, (cid:352)eby niczego nie zmienia(cid:250). Mo(cid:352)e zrobi(cid:171) so- bie jakie(cid:321) wakacje na rajskiej pla(cid:352)y albo kupi(cid:171) samochód, który zawsze chcia(cid:175)em mie(cid:250), ale po tygodniu opalania pewnie po prostu pojad(cid:171) nim do biura”. (cid:351)adna z tych dróg nie jest jedyn(cid:167) „s(cid:175)uszn(cid:167)”. Je(cid:321)li padnie na Ciebie i wyci(cid:167)gniesz szcz(cid:171)(cid:321)liwy los, b(cid:171)dziesz mie(cid:250) do(cid:321)(cid:250) pieni(cid:171)dzy, aby zrobi(cid:250) dok(cid:175)adnie to, na co masz ochot(cid:171). I nawet je(cid:321)li kochasz swoj(cid:167) prac(cid:171), moment wygrania na loterii prawdopodobnie stanie si(cid:171) tym momen- tem, w którym dojdzie do przewarto(cid:321)ciowania Twoich priorytetów (cid:352)y- ciowych. Czy kochasz t(cid:171) prac(cid:171) tak bardzo, (cid:352)e gotów jeste(cid:321) w niej zosta(cid:250), nawet gdyby(cid:321) nie potrzebowa(cid:175) pieni(cid:171)dzy? 16 Poleć książkęKup książkę Zmie(cid:241) zasady gry Praca nie jest w (cid:352)yciu najwa(cid:352)niejsza, ale prawda jest taka, (cid:352)e w pracy sp(cid:171)dzamy naprawd(cid:171) du(cid:352)(cid:167) cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) naszego (cid:352)ycia. S(cid:167) tacy, którym to wcale nie przeszkadza. Ci szcz(cid:171)(cid:321)ciarze tak (cid:321)wietnie czuj(cid:167) si(cid:171) w swoich rolach zawodowych, (cid:352)e wydaje si(cid:171), i(cid:352) s(cid:167) do nich po prostu idealnie dopasowani. Tak jakby urodzili si(cid:171) w(cid:175)a(cid:321)nie po to, aby pracowa(cid:250) tam, gdzie pracuj(cid:167). Je(cid:321)li kiedykolwiek realizacja jakiego(cid:321) projektu zawodowego sprawia(cid:175)a Ci wielk(cid:167) rado(cid:321)(cid:250), a ponadto dostawa(cid:175)e(cid:321) za to spore wynagrodzenie, wiesz, o co mi chodzi. A je(cid:321)li nigdy nie do(cid:321)wiadczy(cid:175)e(cid:321) tej przyjemno(cid:321)ci, mo(cid:352)e znasz kogo(cid:321), kto ma to szcz(cid:171)(cid:321)cie. Czy zdarzy(cid:175)o Ci si(cid:171) spotka(cid:250) znajomego z dzieci(cid:302)stwa, z którym od wielu lat nie mia(cid:175)e(cid:321) (cid:352)adnego kontaktu? Mo(cid:352)e w(cid:175)a(cid:321)nie pojawi(cid:175) si(cid:171) na portalu w jakiej(cid:321) sieci spo(cid:175)eczno(cid:321)ciowej? A mo(cid:352)e przypadkiem wpad(cid:175)e(cid:321) na swoj(cid:167) dawn(cid:167) znajom(cid:167) w kawiarni? Jakkolwiek by wygl(cid:167)da(cid:175)o wasze spotkanie, pewnie rozmawiali(cid:321)cie o tym, co dzia(cid:175)o si(cid:171) z wami w ci(cid:167)gu ostatnich 10 lub 20 lat. I w takich okoliczno(cid:321)ciach wydaje Ci si(cid:171), (cid:352)e wszystko uk(cid:175)ada si(cid:171) w spójn(cid:167) ca(cid:175)o(cid:321)(cid:250). Nic dziwnego, (cid:352)e ona zosta(cid:175)a praw- niczk(cid:167)! Zawsze by(cid:175)a osob(cid:167) skrupulatn(cid:167) i dociekliw(cid:167). To przecie(cid:352) natu- ralne, (cid:352)e Twój kumpel spe(cid:175)nia si(cid:171) jako nauczyciel — zawsze by(cid:175) cierpli- wy i systematyczny. To w(cid:175)a(cid:321)nie farciarze, którzy wygrali los na loterii kariery. To ludzie, którzy robi(cid:167) to, co zawsze mieli robi(cid:250). S(cid:167) z tego powodu szcz(cid:171)(cid:321)liwi, a w konsekwencji zapewne bardziej skuteczni w swojej pracy. Cokolwiek by to by(cid:175)o, ci ludzie po prostu dostali od losu zwyci(cid:171)ski kupon do (cid:321)wiata pracy. To jest cel ka(cid:352)dego z nas: Znale(cid:350)(cid:250) prac(cid:171), która wydaje si(cid:171) zabaw(cid:167), zaj(cid:171)cie, które ma znaczenie, a na dodatek przynosi nam niez(cid:175)e pieni(cid:167)dze. Wygranie jakiej(cid:321) niewyobra(cid:352)alnie wielkiej kwoty pieni(cid:171)dzy na loterii by(cid:175)oby naprawd(cid:171) mi(cid:175)e, ale znalezienie celu w (cid:352)yciu zawodowym jest o wiele wa(cid:352)niejsze. Ta ksi(cid:167)(cid:352)ka pomo(cid:352)e Ci wygra(cid:250) szcz(cid:171)(cid:321)liwy los w in- nym konkursie — nie takim, po którego zwyci(cid:171)(cid:352)eniu na progu Twojego 17 Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces domu pojawia si(cid:171) go(cid:321)(cid:250) z czekiem na kwot(cid:171) z mnóstwem zer, gotowy od razu wys(cid:175)a(cid:250) Ci(cid:171) do salonu samochodowego lub domu mody Prada. To co(cid:321) o wiele lepszego. CZYM SI(cid:163) ZAJMUJESZ? To pytanie s(cid:175)ysza(cid:175)e(cid:321) prawdopodobnie tysi(cid:167)ce razy na ró(cid:352)nych impre- zach, w trakcie spotka(cid:302) ze znajomymi z Twojego kr(cid:171)gu, na trybunach podczas meczów pi(cid:175)ki no(cid:352)nej dru(cid:352)yny Twojego dziecka i przy setkach ró(cid:352)nych innych okazji. W zale(cid:352)no(cid:321)ci od tego, na jakim etapie (cid:352)ycia si(cid:171) akurat znajdowa(cid:175)e(cid:321), pytanie to mog(cid:175)o wywo(cid:175)ywa(cid:250) dreszcz ekscytacji, strach i poczucie niepewno(cid:321)ci lub emocje zawieraj(cid:167)ce si(cid:171) pomi(cid:171)dzy tymi dwoma ekstremami. W pytaniu tym oczywi(cid:321)cie chodzi o to, jak zarabiasz na (cid:352)ycie. W takich sytuacjach zwykle pytanie to jest równoznaczne z pytaniem: „Gdzie pracujesz?”. Przygotowuj(cid:167)c materia(cid:175)y do tej ksi(cid:167)(cid:352)ki, zada(cid:175)em to pyta- nie setkom ludzi. Oto kilka wybranych odpowiedzi, przedstawionych w skróconej formie. Akupunkturzysta: „Pomagam cierpi(cid:167)cym ludziom pozby(cid:250) si(cid:171) dole- gliwo(cid:321)ci, z którymi medycyna konwencjonalna nie jest w stanie sobie poradzi(cid:250), których nie jest w stanie wyja(cid:321)ni(cid:250) lub wyleczy(cid:250); pomagam te(cid:352) tym, którzy szukaj(cid:167) naturalnych rozwi(cid:167)za(cid:302) dotycz(cid:167)cych dobrego sa- mopoczucia i dobrej kondycji ogólnej”. Mened(cid:352)erka spo(cid:174)eczno(cid:321)ci online: „Codziennie gram w gr(cid:171), któr(cid:167) mo- g(cid:175)abym nazwa(cid:250) »zabij kreta«. A tak naprawd(cid:171) jestem mened(cid:352)erem spo- (cid:175)eczno(cid:321)ci. Odpowiadam za wiele spraw, od organizacji seminariów dla w(cid:175)a(cid:321)cicieli firmy, przez wspó(cid:175)prac(cid:171) z mediami, planowanie wydarze(cid:302) oko- liczno(cid:321)ciowych, po sponsoring imprez, wyst(cid:167)pienia publiczne, marke- ting spo(cid:175)eczny i nocne walki z trollami”. 18 Poleć książkęKup książkę Zmie(cid:241) zasady gry Garncarz: „Mówi(cid:171) ludziom, (cid:352)e jestem na emeryturze. Po tym, jak przez tyle lat pracowa(cid:175)em dla ró(cid:352)nych ludzi, teraz naprawd(cid:171) wydaje mi si(cid:170), (cid:352)e jestem na emeryturze. Niech to ci(cid:171) nie zwiedzie, bo faktycznie pracuj(cid:171) ci(cid:171)(cid:352)ej ni(cid:352) kiedykolwiek wcze(cid:321)niej, ale kocham to, dlatego tylko jakie(cid:321) 20 z tego, co robi(cid:171), wydaje mi si(cid:171) prac(cid:167). Zwykle chodzi o mar- keting i ksi(cid:171)gowo(cid:321)(cid:250)”. Nomada: „Nie mam jeszcze standardowej odpowiedzi. Czasem mówi(cid:171), (cid:352)e jestem pisarzem. Innym razem odpowiadam, (cid:352)e zajmuj(cid:171) si(cid:171) kr(cid:171)ceniem filmów. A je(cid:321)li mam dobry dzie(cid:302) i jestem wyj(cid:167)tkowo optymistycznie nastawiony do (cid:321)wiata, mog(cid:171) powiedzie(cid:250), (cid:352)e mieszkam w kamperze i stale podró(cid:352)uj(cid:171). I mo(cid:352)e na tym poprzesta(cid:302)my”. Odpowiedzi na pytanie: „Co robisz?” mog(cid:167) by(cid:250) o wiele bardziej zró(cid:352)nicowane i interesuj(cid:167)ce, ni(cid:352) mo(cid:352)na by przypuszcza(cid:250), zw(cid:175)aszcza gdy wykraczaj(cid:167) poza niejasny opis brzmi(cid:167)cy: „Jestem nauczycielem” lub „Wspó(cid:175)pracuj(cid:171) z redakcj(cid:167) gazety”. Jeszcze ciekawiej robi si(cid:171) wówczas, gdy pojawia si(cid:171) rzadko zadawane pytanie o rozwini(cid:170)cie, czyli „Jak to si(cid:171) sta(cid:175)o?”. Przecie(cid:352) jest tyle (cid:321)cie(cid:352)ek kariery i mo(cid:352)liwo(cid:321)ci! W jaki sposób lu- dzie znajduj(cid:167) to jedno jedyne zaj(cid:171)cie, które kochaj(cid:167) tak, jakby urodzili si(cid:171) w(cid:175)a(cid:321)nie do jego wykonywania? JAK TO SI(cid:163) STA(cid:167)O? By(cid:250) mo(cid:352)e na (cid:321)wiecie (cid:352)yje kilku „nadludzi”, którzy w wieku lat pi(cid:171)ciu dok(cid:175)adnie wiedzieli, co chc(cid:167) robi(cid:250), gdy dorosn(cid:167), i jak(cid:167) ta praca b(cid:171)dzie mia(cid:175)a form(cid:171). Dla reszty z nas to nie by(cid:175)o takie proste. Praca i kariera nie spadaj(cid:167) z nieba do naszych stóp, tak (cid:352)e wystarczy(cid:175)oby tylko podnie(cid:321)(cid:250) z ziemi to, co nam darowano, i przyj(cid:167)(cid:250) jak idealnie dopasowany garnitur naszego (cid:352)ycia. Mówi(cid:167)c najpro(cid:321)ciej: w przypadku wi(cid:171)kszo(cid:321)ci ludzi proces odkry- wania jest troch(cid:171) bardziej skomplikowany. W miar(cid:171) jak pracujemy nad 19 Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces rozwijaniem swojej kariery (lub kilku karier w ró(cid:352)nych sferach), wi(cid:171)k- szo(cid:321)(cid:250) z nas zbiera mnóstwo ró(cid:352)nych do(cid:321)wiadcze(cid:302), od frustracji po unie- sienie. Oczywi(cid:321)cie w ka(cid:352)dej pracy mo(cid:352)na si(cid:171) nauczy(cid:250) czego(cid:321) nowego, ale najcz(cid:171)(cid:321)ciej dowiadujemy si(cid:171) raczej, czego nie chcemy robi(cid:250). Kiedy rozmawia(cid:175)em z setkami ludzi o pracy, dla której si(cid:171) urodzili, by(cid:175)em ciekaw, jak to si(cid:171) sta(cid:175)o, (cid:352)e ludzie ci wybrali akurat t(cid:171), a nie inn(cid:167) (cid:321)cie(cid:352)k(cid:171) kariery do stania si(cid:171) akupunkturzystk(cid:167), urz(cid:171)dnikiem, nauczy- cielem itd. W odpowiedziach zauwa(cid:352)y(cid:175)em pewn(cid:167) regularno(cid:321)(cid:250): Doj(cid:321)cie do tego, co chcesz robi(cid:250) w (cid:352)yciu, wymaga czasu i wysi(cid:175)ku, a (cid:321)cie(cid:352)ka nigdy nie jest prosta, tylko sk(cid:175)ada si(cid:171) z wielu zakr(cid:171)tów i rozwidle(cid:302). Jednak wszyscy moi rozmówcy ci(cid:171)(cid:352)ko pracowali, (cid:352)eby dotrze(cid:250) do celu. Wie- rzyli w niego, a gdy natrafiali na przeszkody, szukali sposobów, aby je usun(cid:167)(cid:250) lub obej(cid:321)(cid:250). Znasz mo(cid:352)e wiersz Roberta Frosta zatytu(cid:175)owany The Road Not Taken? Mówi o tym, (cid:352)e gdy docieramy do skrzy(cid:352)owania, musimy wybra(cid:250) jedn(cid:167) z dróg. W ostatnich strofach autor wybiera „t(cid:171) mniej ucz(cid:171)szczan(cid:167)” i prze- konuje, (cid:352)e reszta (wszystkie konsekwencje, wzloty i upadki) wzi(cid:171)(cid:175)a si(cid:171) z tego, (cid:352)e to j(cid:167) wybra(cid:175). (cid:320)wietny wiersz! Ale wiesz co? Mo(cid:352)e wybór drogi jednak wcale nie ma tak wielkiego znaczenia? Bo w prawdziwym (cid:352)yciu istnieje wiele (cid:321)cie(cid:352)ek, które zaprowadz(cid:167) nas do tego samego miejsca, gdzie znajdziemy los na loteri(cid:171) kariery. A gdyby tak napisa(cid:250) kontynuacj(cid:171) The Road Not Taken z perspektywy bohatera cofaj(cid:167)cego si(cid:171) w czasie i podejmuj(cid:167)cego inny wybór? Prawdo- podobnie nie brzmia(cid:175)aby ona równie poetycko: „Hej, s(cid:175)uchajcie! Jo(cid:175)! Wróci(cid:175)em do tamtego skrzy(cid:352)owania i wybra(cid:175)em inn(cid:167) drog(cid:171). Okazuje si(cid:171), (cid:352)e i tak dotar(cid:175)em tam, gdzie chcia(cid:175)em doj(cid:321)(cid:250)! Ka(cid:352)dy wybór by(cid:175)by równie dobry”. Nagrod(cid:171) Pulitzera dosta(cid:175) Robert Frost, a nie ja… Chc(cid:171) Ci(cid:171) przeko- na(cid:250), (cid:352)e przy dokonywaniu (cid:352)yciowych wyborów tak naprawd(cid:171) mamy do swojej dyspozycji wi(cid:171)cej ni(cid:352) jedn(cid:167) (cid:321)cie(cid:352)k(cid:171). 20 Poleć książkęKup książkę Zmie(cid:241) zasady gry W gruncie rzeczy wa(cid:352)ne jest nie tylko to, (cid:352)e w prawdziwym (cid:352)yciu mo(cid:352)emy pod(cid:167)(cid:352)a(cid:250) wieloma (cid:321)cie(cid:352)kami, ale tak(cid:352)e to, (cid:352)e szcz(cid:171)(cid:321)cie mo(cid:352)na osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) na wiele ró(cid:352)nych sposobów. Co nie zmienia faktu, (cid:352)e niektóre (cid:321)cie(cid:352)ki s(cid:167) lepsze ni(cid:352) inne. Oczywi(cid:321)cie mo(cid:352)na by(cid:250) szcz(cid:171)(cid:321)liwym w ró(cid:352)- nych okoliczno(cid:321)ciach — ale czy nie by(cid:175)by(cid:321) szcz(cid:170)(cid:321)liwszy, robi(cid:167)c to, co chcesz robi(cid:250), zamiast tego, czego robi(cid:250) nie chcesz? A je(cid:321)li to prawda, (cid:352)e niektóre (cid:321)cie(cid:352)ki s(cid:167) lepsze od innych, to istnieje chyba jedna (cid:321)cie(cid:352)ka, która jest najlepsza ze wszystkich? Jest taka (cid:321)cie(cid:352)- ka, idealnie dopasowana do naszej osobowo(cid:321)ci, prowadz(cid:167)ca do poczu- cia ca(cid:175)kowitego spe(cid:175)nienia i satysfakcji, które jest mo(cid:352)liwe tylko wów- czas, gdy budzisz si(cid:171) ka(cid:352)dego ranka i wiesz, (cid:352)e p(cid:175)ac(cid:167) Ci za robienie tego, co kochasz. Dlatego naszym celem nie jest wy(cid:175)(cid:167)cznie szcz(cid:171)(cid:321)cie: Zale(cid:352)y mi na tym, aby(cid:321) znalaz(cid:175) to, dla czego si(cid:171) urodzi(cid:175)e(cid:321). W TRUPIE CYRKOWEJ Powiedzmy, (cid:352)e marzysz o tym, aby uciec i przy(cid:175)(cid:167)czy(cid:250) si(cid:171) do artystów z cyrku. Mo(cid:352)e zawsze by(cid:175)e(cid:321) zafascynowany wyczynami klaunów („Jak oni wszyscy zmie(cid:321)cili si(cid:171) w tym male(cid:302)kim samochodzie?”), a mo(cid:352)e od dawna (cid:250)wiczy(cid:175)e(cid:321) na podwórku balansowanie na linie, podczas gdy 21 Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces powiniene(cid:321) by(cid:175) siedzie(cid:250) w domu nad ksi(cid:167)(cid:352)kami? Wspaniale! A zatem jakie b(cid:171)d(cid:167) Twoje kolejne kroki? T(cid:171) misj(cid:171) trzeba b(cid:171)dzie prawdopodobnie zacz(cid:167)(cid:250) od analizy danych. Mo(cid:352)esz odwiedzi(cid:250) jaki(cid:321) w(cid:171)drowny cyrk i poprosi(cid:250) o rozmow(cid:171) z kim(cid:321), kto jest akurat odpowiedzialny za zatrudnianie artystów. Mo(cid:352)esz po- szuka(cid:250) w internecie ofert pracy w cyrku. Z czasem dowiesz si(cid:171), jakie kwalifikacje s(cid:167) niezb(cid:171)dne do tej pracy (trzeba pewnie umie(cid:250) radzi(cid:250) so- bie ze zwierz(cid:171)tami), poznasz wi(cid:171)cej szczegó(cid:175)ów dotycz(cid:167)cych warunków pracy (artystom na pewno nigdy nie jest nudno), wynagrodzenia (pew- nie da si(cid:171) wy(cid:352)y(cid:250), ale zarobisz niewiele) i (cid:321)wiadcze(cid:302) (darmowe orzeszki ziemne), a tak(cid:352)e konkretne etapy procesu rekrutacji. Potem udajesz si(cid:171) na rozmow(cid:171) kwalifikacyjn(cid:167) w zwi(cid:167)zku z wakatem trenera s(cid:175)oni i dostajesz t(cid:171) robot(cid:171)! Gratulacje! Pojawiasz si(cid:171) w namiocie s(cid:175)onia, gdzie otrzymujesz do wykonania pierwsze zadanie, do którego zabierasz si(cid:171) przepe(cid:175)niony rado(cid:321)ci(cid:167) i nadziej(cid:167). Po kilku tygodniach okazuje si(cid:171) jednak, (cid:352)e do(cid:175)(cid:167)czenie do trupy cyrkowej wcale nie by(cid:175)o tak (cid:321)wietnym pomys(cid:175)em, jak Ci si(cid:171) wydawa(cid:175)o. Ta cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) o ucieczce… wspa- nia(cid:175)a. Ale sprz(cid:167)tanie po s(cid:175)oniach wcale nie jest rewelacyjnym zaj(cid:171)ciem. Teraz ju(cid:352) wiesz, co lubisz, a czego nie. Nie zra(cid:352)asz si(cid:171) jednak i zmieniasz stanowisko, zatrudniaj(cid:167)c si(cid:171) przy sprzeda(cid:352)y biletów. Najpierw doceniasz zakres nowych obowi(cid:167)zków i to, (cid:352)e nie musisz ju(cid:352) sprz(cid:167)ta(cid:250) po s(cid:175)oniach. Ale wkrótce okazuje si(cid:171), (cid:352)e pra- ca w kasie jest nie tylko nudna, lecz równie(cid:352) wymaga od Ciebie sta(cid:175)ej dyspozycyjno(cid:321)ci kilka dni w tygodniu, a tak(cid:352)e w ka(cid:352)dy weekend. Wtedy decydujesz, (cid:352)e odejdziesz z cyrku i zajmiesz si(cid:171) tym, do czego zach(cid:171)cali Ci(cid:171) Twoi rodzice: spokojn(cid:167) prac(cid:167) biurow(cid:167) w dziale sprzeda(cid:352)y reklam. Tyle (cid:352)e — i to Ci(cid:171) chyba nie zdziwi — praca w du(cid:352)ej korporacji te(cid:352) Ci nie pasuje. Próbujesz przetrwa(cid:250) tydzie(cid:302), odliczaj(cid:167)c kolejne go- dziny do pi(cid:167)tkowego popo(cid:175)udnia, a(cid:352) pewnego dnia, podczas spotkania z klientem, który uruchamia butik odzie(cid:352)owy, nagle doznajesz ol(cid:321)nienia. 22 Poleć książkęKup książkę Zmie(cid:241) zasady gry W ko(cid:302)cu do Ciebie dociera, (cid:352)e urodzi(cid:175)e(cid:321) si(cid:171) po to, aby projektowa(cid:250) T-shirty utrzymane w tematyce cyrkowej. To oczywi(cid:321)cie bardzo uproszczony przyk(cid:175)ad, ale jasno ilustruje on to, (cid:352)e gdy rozpoczynasz karier(cid:171) zawodow(cid:167), prawdopodobnie nie wiesz dok(cid:175)adnie, czego szukasz, a przynajmniej nie od razu. Nie ma w tym niczego dziwnego. Zdobycie tej wiedzy wymaga czasu i do(cid:321)wiadczenia, co oznacza te(cid:352), (cid:352)e po drodze natkniesz si(cid:171) na pewn(cid:167) liczb(cid:171) przeszkód. Poszukiwania przeznaczonej Ci pracy rzadko oznaczaj(cid:167) podró(cid:352)owanie po szerokiej autostradzie. To raczej proces odkrywania zakamarków, dokonywanie wyborów na skrzy(cid:352)owaniach i rozwidleniach kr(cid:171)tych (cid:321)cie(cid:352)ek, które prowadz(cid:167) Ci(cid:171) do miejsca, gdzie wreszcie poczujesz si(cid:171) jak w domu. SZCZ(cid:163)(cid:316)LIWY LOS Wró(cid:250)my do grupy zwyci(cid:171)zców loterii. Jak to si(cid:171) sta(cid:175)o, (cid:352)e zostali tak uszcz(cid:171)(cid:321)liwieni? Czy wszystko sprowadza si(cid:171) do przypadku, czy mo(cid:352)e podj(cid:171)li oni (cid:321)wiadomie kilka trafnych decyzji, które u(cid:175)atwi(cid:175)y im wygran(cid:167)? Przede wszystkim nale(cid:352)y zauwa(cid:352)y(cid:250), (cid:352)e nawet je(cid:321)li chodzi o plan emerytalny, równie niepewny jak loteria, (cid:352)eby wygra(cid:250), trzeba gra(cid:250). Je(cid:352)eli nie kupisz losu, masz zerowe szanse na wygran(cid:167). Ale nie wystarczy kupienie losu. Trzeba równie(cid:352) podj(cid:167)(cid:250) co najmniej kilka dzia(cid:175)a(cid:302) dodatkowych. Je(cid:321)li kupisz los i nigdy nie sprawdzisz wy- ników losowania, zakup oka(cid:352)e si(cid:171) zupe(cid:175)nie bez znaczenia. Trzeba jeszcze zg(cid:175)osi(cid:250) si(cid:171) po wygran(cid:167), podpisa(cid:250) wszystkie formula- rze, wyrazi(cid:250) zgod(cid:171) na op(cid:175)acenie wymaganych podatków, a tak(cid:352)e wyko- rzystanie przez organizatora loterii Twojego zdj(cid:171)cia z czekiem na tak niebagateln(cid:167) kwot(cid:171). 23 Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces Te dzia(cid:175)ania mog(cid:167) wydawa(cid:250) si(cid:171) oczywiste, ale co roku w kasie orga- nizatorów loterii zostaj(cid:167) miliony (i mówimy tu o prawdziwych pieni(cid:167)- dzach!), bo tyle osób nie odbiera swoich nagród. Nawet zwyci(cid:171)zcy loterii, którzy zdecydowali si(cid:171) na wykupienie losu „na chybi(cid:175) trafi(cid:175)”, musz(cid:167) po- czyni(cid:250) konkretne kroki, aby odebra(cid:250) wygran(cid:167). A teraz czas na naprawd(cid:171) (cid:321)wietn(cid:167) wiadomo(cid:321)(cid:250): Podczas gdy Twoja wygrana na loterii jest bardzo ma(cid:175)o prawdopodobna, z wygran(cid:167) na lo- terii kariery zawodowej jest zupe(cid:174)nie inaczej. To bardzo wa(cid:352)ne! Je(cid:352)eli lo- teria z nagrodami pieni(cid:171)(cid:352)nymi jest zorganizowana prawid(cid:175)owo, nie da si(cid:171) w (cid:352)aden sposób „pomóc” szcz(cid:171)(cid:321)ciu. Wygrywasz albo przegrywasz — wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) z nas oczywi(cid:321)cie przegrywa — zgodnie z rachunkiem prawdopodobie(cid:302)stwa i innymi zmiennymi, które s(cid:167) ca(cid:175)kowicie poza nasz(cid:167) kontrol(cid:167). Za to w przypadku loterii kariery zawodowej masz wielki wp(cid:175)yw na jej wynik. Dzia(cid:175)ania, które podejmujesz dzi(cid:321), b(cid:171)d(cid:167) bezpo(cid:321)rednio oddzia(cid:175)ywa(cid:175)y na mo(cid:352)liwo(cid:321)ci, jakie otworz(cid:167) si(cid:171) przed Tob(cid:167) w przy- sz(cid:175)o(cid:321)ci. Dlatego tak wa(cid:352)ne jest podejmowanie w(cid:175)a(cid:321)ciwych dzia(cid:175)a(cid:302). Je(cid:321)li planujesz strategicznie, mo(cid:352)esz znacznie zwi(cid:171)kszy(cid:250) swoje szanse na wielki sukces. Krótko mówi(cid:167)c, zale(cid:352)y nam na zapewnieniu jak najlepszych warun- ków do wygrania — przynajmniej na tyle, na ile mo(cid:352)emy kontrolowa(cid:250) nasze szcz(cid:171)(cid:321)cie — ale chcemy te(cid:352) podejmowa(cid:250) w(cid:175)a(cid:321)ciwe decyzje. (cid:165)cie(cid:285)ka prowadz(cid:200)ca do wygranej na loterii Decyzje: podejmuj w(cid:239)a(cid:258)ciwe Szcz(cid:218)(cid:258)cie: zwi(cid:218)kszaj prawdopodobie(cid:241)stwo przy ka(cid:285)dej mo(cid:285)liwej okazji 24 Poleć książkęKup książkę Zmie(cid:241) zasady gry CEL: POPRAW WZORCE ZACHOWA(cid:297) Wiele osób — (cid:321)wiadomie lub nie — ma sk(cid:175)onno(cid:321)(cid:250) do tego, by wybiera(cid:250) (cid:321)cie(cid:352)k(cid:171) (cid:352)yciow(cid:167) w oparciu o gotowy skrypt. Mówi(cid:167)c „skrypt”, mam na my(cid:321)li pewien zestaw oczekiwa(cid:302) i za(cid:175)o(cid:352)e(cid:302) dotycz(cid:167)cych zachowania. Niezale(cid:352)nie od tego, czy chodzi o post(cid:171)powanie w otoczeniu zawodo- wym, czy w ramach wi(cid:171)kszej spo(cid:175)eczno(cid:321)ci, niektóre wzory i normy za- chowa(cid:302) s(cid:167) istotne z punktu widzenia porz(cid:167)dku spo(cid:175)ecznego. I tak na przyk(cid:175)ad bez wzgl(cid:171)du na przekonania polityczne wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) z nas p(cid:175)aci podatki, poniewa(cid:352) rozumiemy, (cid:352)e dobra publiczne musz(cid:167) kosztowa(cid:250), i nie chcemy i(cid:321)(cid:250) do wi(cid:171)zienia. Ogólnie rzecz bior(cid:167)c, jest to dobry wzór do na(cid:321)ladowania. Niemniej jednak wiele innych norm wynika tylko z tradycji, nieza- le(cid:352)nie od tego, czy normy te s(cid:167) aktualne, czy maj(cid:167) na celu zachowanie istniej(cid:167)cej struktury w(cid:175)adzy. Co gorsza, wydaje si(cid:171), (cid:352)e niektóre z nich s(cid:167) przestrzegane, mimo (cid:352)e w(cid:175)a(cid:321)ciwie nie ma to (cid:352)adnego uzasadnienia. W przypadku kariery zawodowej wzorce spo(cid:175)eczne bywaj(cid:167) wyj(cid:167)tkowo ma(cid:175)o po(cid:352)yteczne. Mog(cid:167) one zniech(cid:171)ca(cid:250) do my(cid:321)lenia i dzia(cid:175)ania, które s(cid:167) niezb(cid:171)dne do zdobycia wymarzonego stanowiska lub rozwijania w(cid:175)asnej kariery. Oto niektóre z nich: (cid:120) Skrypt nr 1. Do(cid:321)wiadczenie zdobywane w pracy na najni(cid:352)szym szczeblu hierarchii s(cid:175)u(cid:352)bowej powinno prowadzi(cid:250) do powierzenia stanowiska m(cid:175)odszego mened(cid:352)era, a to z kolei staje si(cid:171) przepustk(cid:167) do awansu na wy(cid:352)sze stanowiska kierownicze (czasami niezale(cid:352)nie od rzeczywistych umiej(cid:171)tno(cid:321)ci pracowników), przy czym celem ostatecznym jest wprowadzenie si(cid:171) do w(cid:175)asnego luksusowego gabinetu w jednym z tych ekskluzywnych, nowoczesnych biurowców. 25 Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces (cid:120) Skrypt nr 2. Ka(cid:352)dy pracownik ma specyficzn(cid:167) „nisz(cid:171) kariery”, której ma si(cid:171) trzyma(cid:250). Je(cid:321)li ju(cid:352) znajdziesz si(cid:171) w takim miejscu, nie próbuj wystawia(cid:250) g(cid:175)owy, rozwija(cid:250) si(cid:171) lub my(cid:321)le(cid:250) o opuszczeniu swojej „dziupli” poprzez poszukiwanie innych mo(cid:352)liwo(cid:321)ci, zdobywanie nowych umiej(cid:171)tno(cid:321)ci lub wchodzenie w inne role funkcjonalne. (cid:120) Skrypt nr 3. Je(cid:321)li pojawia si(cid:171) szansa awansu — jakakolwiek szansa — skorzystaj z niej bez wahania. Prawdopodobnie b(cid:171)dziesz mie(cid:250) tylko jedn(cid:167) okazj(cid:171), wi(cid:171)c nie schrza(cid:302) tego. (cid:120) Skrypt nr 4. Ka(cid:352)dy powinien pracowa(cid:250) od 35 do 40 godzin w tygodniu, g(cid:175)ównie w biurze, zwykle w tych samych dniach i godzinach co pozostali pracownicy (mimo (cid:352)e badania naukowe jasno pokazuj(cid:167), (cid:352)e w przypadku wi(cid:171)kszo(cid:321)ci ludzi jest to w du(cid:352)ym stopniu nieefektywny sposób planowania pracy). Skrypty takie jak te, i inne im podobne, które ograniczaj(cid:167) horyzont i zmniejszaj(cid:167) liczb(cid:171) dost(cid:171)pnych (cid:321)cie(cid:352)ek rozwoju lub rozwi(cid:167)za(cid:302), s(cid:167) w naj- lepszym razie niew(cid:175)a(cid:321)ciwe, a w najgorszym — zwyczajnie b(cid:175)(cid:171)dne. W tej ksi(cid:167)(cid:352)ce b(cid:171)d(cid:171) chcia(cid:175) Ci pokaza(cid:250), jak uzyska(cid:250) znacznie lepsze wyniki poprzez odrzucenie ogranicze(cid:302) i wybranie podej(cid:321)cia mniej kon- wencjonalnego. Dzieje si(cid:171) tak, gdy zmieniasz skrypt, aktualizujesz go, (cid:175)(cid:167)czysz z innym lub w jakikolwiek inny sposób modyfikujesz tradycyjne podej(cid:321)cie, tak (cid:352)e wszystko wydaje si(cid:171) stawa(cid:250) na g(cid:175)owie. Zastanów si(cid:171) nad nast(cid:171)puj(cid:167)cymi wersjami alternatywnymi: (cid:120) Poprawiony skrypt nr 1: Nie my(cid:258)l jak CEO. Na blogach i w ró(cid:352)nych czasopismach znajdziesz mnóstwo porad brzmi(cid:167)cych na przyk(cid:175)ad tak: „Inwestuj jak Warren Buffett” lub „Zarz(cid:167)- dzaj jak Steve Jobs”. Je(cid:321)li masz na zbyciu miliard dolarów i nie wiesz, co z nim zrobi(cid:250), Warren Buffet pewnie by(cid:175)by dla Ciebie (cid:321)wietnym mentorem. 26 Poleć książkęKup książkę Zmie(cid:241) zasady gry W ka(cid:352)dym innym przypadku Warren niew(cid:167)tpliwie pierwszy powie- dzia(cid:175)by Ci, (cid:352)e prawdopodobnie osi(cid:167)gniesz lepsze zyski, je(cid:352)eli zainwe- stujesz w fundusze indeksowe i pozwolisz swoim pieni(cid:167)dzom po prostu przynosi(cid:250) zyski z oprocentowania na lokatach. Steve Jobs by(cid:175) genial- nym projektantem, ale surowym szefem, który uwa(cid:352)a(cid:175), (cid:352)e produkt jest wa(cid:352)niejszy ni(cid:352) ludzie; czasem ukrywa(cid:175) to, (cid:352)e na jego sukces pracuj(cid:167) ci, którzy musz(cid:167) pozosta(cid:250) w cieniu. Czy naprawd(cid:171) uwa(cid:352)asz, (cid:352)e powinien sta(cid:250) si(cid:171) dla Ciebie wzorem do na(cid:321)ladowania? Poniewa(cid:352) wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) z nas nie jest ani Warrenem, ani Steve’em, nie mo(cid:352)emy po prostu zastosowa(cid:250) ich taktyk i oczekiwa(cid:250) podobnych re- zultatów. Musimy my(cid:321)le(cid:250) za siebie i znale(cid:350)(cid:250) swoje w(cid:175)asne mechanizmy. Lepiej na(cid:321)ladowa(cid:250) faceta pracuj(cid:167)cego w nieco mniejszym biurze, który kocha swoj(cid:167) prac(cid:171), dogaduje si(cid:171) ze wszystkimi i ma satysfakcjonuj(cid:167)ce (cid:352)ycie prywatne. (cid:120) Poprawiony skrypt nr 2: Nie szukaj niszy, tylko (cid:285)yj dobrze zbilansowanym (cid:285)yciem. Gdzie(cid:321) po drodze skorzysta(cid:175)e(cid:321) z kiepskiej rady dotycz(cid:167)cej wyboru niszy. Jednak trzeba powiedzie(cid:250) z pe(cid:175)nym przekonaniem, (cid:352)e w wi(cid:171)kszo- (cid:321)ci przypadków specjalizacja w pracy jest wyj(cid:167)tkowo przereklamowana. Ludziom zdarza si(cid:171) ogranicza(cid:250) do specyficznego zakresu obowi(cid:167)zków przy jednoczesnym odrzuceniu wszystkich innych. Jednak wiele osób osi(cid:167)ga sukces w (cid:321)rodowiskach, w których liczy si(cid:171) bardziej z(cid:175)o(cid:352)ona mie- szanka umiej(cid:171)tno(cid:321)ci, talentów i zainteresowa(cid:302). Je(cid:321)li kiedykolwiek stan(cid:167)- (cid:175)e(cid:321) przed wyborem mi(cid:171)dzy dwoma niepo(cid:352)(cid:167)danymi efektami i powiedzia- (cid:175)e(cid:321): „Wybieram bramk(cid:171) numer trzy”, dobrze wiesz, (cid:352)e zawsze istnieje jakie(cid:321) inne rozwi(cid:167)zanie. Równie(cid:352) w tym przypadku celem powinno by(cid:250) znalezienie takiego rozwi(cid:167)zania, które sprawdza si(cid:171) najlepiej w Twoim przypadku, a nie ograniczanie si(cid:171) do czyjej(cid:321) listy gotowych rozwi(cid:167)za(cid:302). 27 Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces (cid:120) Poprawiony skrypt nr 3: Je(cid:258)li stracisz jedn(cid:200) okazj(cid:218), nie zamartwiaj si(cid:218), bo b(cid:218)d(cid:200) inne. Wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) z nas odczuwa wielki strach w zwi(cid:167)zku z dokonaniem z(cid:175)ego wyboru w zakresie kariery zawodowej. Zwykle próbujemy trzy- ma(cid:250) si(cid:171) tego, co dobrze znamy, szczególnie gdy to co(cid:321) jest „wystar- czaj(cid:167)co dobre”. A przecie(cid:352) wiele takich decyzji na (cid:321)cie(cid:352)ce zawodowej mo(cid:352)na zmieni(cid:250) lub nawet cofn(cid:167)(cid:250). Zmiana jest nie tylko normalna, ale tak(cid:352)e cz(cid:171)sto okazuje si(cid:171) wr(cid:171)cz lepszym wyborem. Najlepiej uj(cid:167)(cid:175) to Richard Branson, mówi(cid:167)c: „Okazje w biznesie s(cid:167) jak autobusy. Zawsze pojawi si(cid:171) kolejna”. Nie tylko (cid:321)wiat biznesu zna takie okazje. Co chwila pojawiaj(cid:167) si(cid:171) okazje ró(cid:352)nych typów. Je(cid:321)li przegapisz jeden „autobus”, zawsze mo(cid:352)esz z(cid:175)apa(cid:250) nast(cid:171)pny. (cid:120) Poprawiony skrypt nr 4: T(cid:218) sam(cid:200) prac(cid:218) mo(cid:285)na wykona(cid:202) na wiele sposobów. Pomy(cid:321)l o znanych Ci osobach, które naprawd(cid:171) ciesz(cid:167) si(cid:171), (cid:352)e pracuj(cid:167) tam, gdzie pracuj(cid:167). Mo(cid:352)e która(cid:321) z nich (cid:321)wietnie czuje si(cid:171) w jednej z tych firm, w których mo(cid:352)na samemu zdecydowa(cid:250) o d(cid:175)ugo(cid:321)ci wakacji i u(cid:175)o- (cid:352)y(cid:250) w(cid:175)asny harmonogram pracy biurowej? Mo(cid:352)e kto(cid:321) inny pracuje z domu? A jeszcze inny uwielbia prac(cid:171) zespo(cid:175)ow(cid:167) i ma (cid:321)wietny zespó(cid:175)? Gdyby(cid:321) mia(cid:175) do wyboru dwie posady o takim samym wynagrodzeniu, ale w przypadku jednej z nich mia(cid:175)by(cid:321) jeszcze zapewnione wspania(cid:175)e warunki pracy i wi(cid:171)ksz(cid:167) elastyczno(cid:321)(cid:250), to czy nie wybra(cid:175)by(cid:321) wówczas w(cid:175)a(cid:321)nie jej? 28 Poleć książkęKup książkę Zmie(cid:241) zasady gry LEKTURA TEJ KSI(cid:159)(cid:347)KI POMO(cid:347)E CI „WEJ(cid:316)(cid:245) NA WY(cid:347)SZY POZIOM” Zanim przejdziesz do nast(cid:171)pnego rozdzia(cid:175)u, mog(cid:171) Ci obieca(cid:250) jeszcze jedno: w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce nie mówi(cid:171) o jakiej(cid:321) marginalnej poprawie. Je(cid:321)li Twoja praca jest do bani, zyskanie prawa do urwania si(cid:171) wcze(cid:321)niej w je- den pi(cid:167)tek w miesi(cid:167)cu nie zrobi wielkiej ró(cid:352)nicy. Je(cid:352)eli masz kredyt o warto(cid:321)ci 300 000 z(cid:175)otych, czteroprocentowa podwy(cid:352)ka pensji nie po- zwoli Ci sp(cid:175)aci(cid:250) go od r(cid:171)ki. Nie wystarczy dokonanie drobnych korekt w Twoim (cid:352)yciu. Musisz wej(cid:321)(cid:250) na wy(cid:352)szy poziom. Moja ksi(cid:167)(cid:352)ka zosta(cid:175)a pomy(cid:321)lana tak, aby pomóc Ci to osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). Sp(cid:171)dzi(cid:175)em ostatnie 10 lat, podró(cid:352)uj(cid:167)c po (cid:321)wiecie i analizuj(cid:167)c ró(cid:352)ne ro- dzaje karier zawodowych. Podczas rozmów z lud(cid:350)mi, którzy opisywali swoj(cid:167) wymarzon(cid:167) prac(cid:171), zauwa(cid:352)y(cid:175)em, (cid:352)e maj(cid:167) oni tendencje do u(cid:352)ywa- nia bardzo podobnych zwrotów. Typowe s(cid:167) na przyk(cid:175)ad nast(cid:171)puj(cid:167)ce komentarze: Czuj(cid:163) si(cid:163) tak, jakbym wygra(cid:167) los na loterii kariery. Nie mog(cid:163) uwierzy(cid:247), (cid:349)e mi za to p(cid:167)ac(cid:159). Nie mów nikomu, ale to, co robi(cid:163), podoba mi si(cid:163) tak bardzo, (cid:349)e by(cid:167)bym gotów pracowa(cid:247) nawet za darmo. Praca wcale nie wydaje mi si(cid:163) prac(cid:159). Cz(cid:163)sto po prostu mam wra(cid:349)enie, (cid:349)e to zabawa. I nawet kiedy czasami jest ci(cid:163)(cid:349)ko, wiem, (cid:349)e robi(cid:163) co(cid:318), co ma znaczenie. Brzmi nie(cid:350)le, prawda? Ale tak w(cid:175)a(cid:321)nie si(cid:171) dzieje, gdy znajdujesz wymarzon(cid:167) prac(cid:171) lub two- rzysz idealne warunki do prze(cid:352)ycia jednej trzeciej swojego (cid:352)ycia. Nadszed(cid:175) czas, aby(cid:321) wreszcie odebra(cid:175) swój szcz(cid:171)(cid:321)liwy los z kolektury. Dok(cid:167)d zaprowadzi Ci(cid:171) ta droga? 29 Poleć książkęKup książkę Skazany na sukces „Wymarzona praca dla ka(cid:285)dego wygl(cid:200)da inaczej. Dla jednego jest to pasywny dochód. Dla kogo(cid:258) innego to praca w korporacji. Jeszcze inni uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e chodzi o mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) bezpo(cid:258)redniej, bliskiej wspó(cid:239)pracy z klientami. Inni z kolei twierdz(cid:200), (cid:285)e prac(cid:200) marze(cid:241) jest ta, któr(cid:200) mo(cid:285)na wykonywa(cid:202) z dowolnego miejsca na ziemi. W ko(cid:241)cu chodzi w(cid:239)a(cid:258)nie o to, jak ka(cid:285)dy z nas definiuje wolno(cid:258)(cid:202)”. — Caroline, lat 34, naturopatka 30 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skazany na sukces. Znajdź pracę marzeń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: