Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 008145 20000572 na godz. na dobę w sumie
Skuteczny coaching dla zaawansowanych - książka
Skuteczny coaching dla zaawansowanych - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5052-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Życie spełnione w stu procentach!

Jeśli znasz poprzednią książkę Katarzyny Kowalskiej albo masz przyjemność znać autorkę osobiście, wiesz, że coaching to jej życiowa pasja, radość i powołanie. W dodatku potrafi się swoją pasją pięknie i zrozumiale dzielić. Pewnie dlatego jej pierwsza książka, czyli Skuteczny coaching, spotkała się z tak ciepłym odbiorem. Teraz oddajemy w Twoje ręce kontynuację poprzedniej pozycji, której zadaniem jest pogłębienie wiedzy o tym, czym jest i czemu służy coaching.

To książka o podróży w głąb siebie, pełna trudnych myśli, emocji i zdarzeń, które udało się wnikliwie rozpoznać i skutecznie sobie z nimi poradzić. To opowieść pełna rzeczywistych przykładów zmagania się ze sobą oraz z życiem obfitującym w niespodzianki chciane i niepożądane. Uwaga, spotkasz się tutaj z niejednym 'obcym' w sobie. Dowiesz się, czym w istocie jest mobbing, jak groźna może być krytyka i jak trudno jest właściwie oceniać innych. Uświadomisz sobie także, o czym informuje Cię dany symptom w ciele, i poznasz potencjalny powód, dla którego sięgasz wciąż po słodycze, pochłaniając ich groźną dla siebie ilość. Przy kolejnej okazji zrozumiesz, czym jest poczucie winy i jakie są jego przyczyny. Odkryjesz również lekarstwo na kryzys, a potem spojrzysz uważnie w lustro i zobaczysz w nim siebie, takiego jakim jesteś i jakim naprawdę siebie widzisz. Spotkasz też pewną 'superkobietę' i porozmawiasz ze sobą po męsku... I tak przejdziesz drogę pełną wrażeń 'od samotności do prawdziwej bliskości'. A wszystko po to, by w pełni zrozumieć i poczuć, że życie jest naprawdę piękne.Katarzyna Helena Kowalska - coach, trener biznesu, mentor kariery, konsultant ds. strategicznego zarządzania personelem (HR) i rozwoju osobistego. Aktywna zawodowo od osiemnastu lat. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w dziedzinie zasobów ludzkich, ale także zarządzania przedsiębiorstwem. Od kilku lat rozwija swoje Centrum Efektywności PEŁNIA w Katowicach, w którym przekazuje wiedzę i umiejętności, prowadząc sesje coachingowe, szkolenia i warsztaty. Szkoli z tematów takich jak rekrutacja i ocena pracownicza, przywództwo i motywowanie, komunikacja i efektywna współpraca w zespole, coaching i inteligencja emocjonalna. Nie ogranicza się jednak do tematyki HR; prowadzi także szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, autodiagnozy, autoprezentacji i wystąpień publicznych czy zarządzania konfliktem. Więcej informacji o autorce znajdziesz na stronie www.pelnia.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?skucoz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5052-1 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Słowem wstępu… ......................................................9 Rozdział 1. STRES I SENS ŻYCIA ................................... 13 1. Przygniecione serce .................................................................... 14 2. Trufle i ja .................................................................................... 16 3. Bolesny sygnał ............................................................................ 19 4. Odnowienie ................................................................................ 25 5. Wirtualna wycieczka .................................................................. 27 6. Bez powodu ............................................................................... 33 7. Kotka uzdrowicielka .................................................................. 37 8. Gdzie się podziały moje marzenia? ............................................ 39 9. Ważny dzień ............................................................................... 42 10. Tak, to jest właśnie Moja Pełnia .............................................. 46 11. Inaczej niż zwykle .................................................................... 48 12. Mądrość ciała ........................................................................... 52 13. Podaj dalej… ........................................................................... 56 14. Ci, których najbardziej kochamy .............................................. 62 15. Ani mniej, ani więcej ................................................................ 67 16. Lekarstwo na kryzys ................................................................. 70 17. Zamiast opłatka ........................................................................ 75 18. Na drodze do szczęścia ............................................................ 79 19. Życie jest piękne ...................................................................... 80 6 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H Rozdział 2. PRACA I KARIERA ...................................... 83 1. Konstruktywna krytyka .............................................................. 84 2. Inteligencja emocjonalna w pracy .............................................. 91 3. Brak odpowiedzi ........................................................................ 93 4. Groźne oblicza mobbingu .......................................................... 98 5. Uwięziona witalność ................................................................. 106 6. Coaching wizerunku ................................................................ 112 7. Komunikacja na odległość ....................................................... 116 8. Efektywność osobista ............................................................... 120 9. Jedno kliknięcie ........................................................................ 123 10. Bestseller ................................................................................ 124 11. Face Bóg ................................................................................ 128 12. Przywództwo z sercem ........................................................... 130 13. Biznes i życie .......................................................................... 131 14. Wolnoć Tomku... ................................................................... 133 15. Ludzie się nie zmieniają… ..................................................... 134 16. Pełnia kompetencji ................................................................. 141 17. Zawodowa ciuciubabka .......................................................... 144 18. Budujmy mosty ...................................................................... 151 19. Jesteśmy sobie potrzebni ........................................................ 153 20. Precyzja celów i kompetencji ................................................. 157 Rozdział 3. SPRAWY DAMSKO-MĘSKIE ..........................163 1. Czas wszystko leczy .................................................................. 164 2. Ukryte korzyści ........................................................................ 167 3. Siła umysłu ............................................................................... 174 4. Uczuciowa odpowiedzialność .................................................. 177 5. Mam zgryz ................................................................................ 181 6. Potrzeby i pragnienia ............................................................... 187 7. Spójrz w lustro ......................................................................... 189 8. Poczucie winy i jego powody ................................................... 198 9. Porozmawiajmy po męsku ....................................................... 201 10. Obcy, część n-ta ..................................................................... 205 11. Od samotności do bliskości ................................................... 209 S p i s t r e ś c i 7 12. Jak zbity pies… ...................................................................... 211 13. Superwoman .......................................................................... 214 14. To, co widzę… ....................................................................... 217 15. Stara prawda .......................................................................... 220 16. Przecież to już było ................................................................ 223 17. Nie ma tego złego .................................................................. 228 18. Głębia miłości ........................................................................ 231 19. Dar życia ................................................................................ 237 20. Najlepszy GPS pod słońcem .................................................. 241 Na zakończenie… ...................................................247 Literatura ..........................................................251 8 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H Rozdziaã 2. PRACA I KARIERA 1. Konstruktywna krytyka 2. Inteligencja emocjonalna w pracy 3. Brak odpowiedzi 4. Groěne oblicza mobbingu 5. UwiÚziona witalnoĂÊ 6. Coaching wizerunku 7. Komunikacja na odlegïoĂÊ 8. EfektywnoĂÊ osobista 9. Jedno klikniÚcie 10. Bestseller 11. Face Bóg 12. Przywództwo z sercem 13. Biznes i ĝycie 14. WolnoÊ Tomku... 15. Ludzie siÚ nie zmieniajÈ… 16. Peïnia kompetencji 17. Zawodowa ciuciubabka 18. Budujmy mosty 19. JesteĂmy sobie potrzebni 20. Precyzja celów i kompetencji 84 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H 1. Konstruktywna krytyka O ileĝ ïatwiej jest krytykowaÊ, niĝ mieÊ racjÚ. — Benjamin Disraeli — Witaj, drogi coachu. — Witaj! WidzÚ, ĝe coĂ ciÚ trapi… — Tak, jestem przygnÚbiona i zasmucona… — Z jakiego powodu? — JakiĂ czas temu przeprowadziïam szkolenie, które zostaïo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników, a gdy poprosiïam zleceniodawcÚ o referencje, dowiedziaïam siÚ, ĝe dwie osoby teraz, czyli po trzech tygodniach od szkolenia, zarzuciïy, ĝe pewne sprawy nie zostaïy na tym szkoleniu poruszone. Zasmuciïo mnie to, ĝe wszyscy wypeïnili ankiety oceniajÈce i wyszli ze szkolenia bardzo zadowoleni, a teraz, po pewnym czasie, opinie dwóch osób jednak nie sÈ pozytywne. Dodatkowo, owi uczestnicy teraz dopiero wymienili oczekiwania, które uznali za niezaspokojone, a nie wskazali na nie ani przed szkoleniem, ani w jego trakcie. Poza tym to, czego ocze- kujÈ, teraz nie zostaïo umieszczone ani w programie, ani w mate- riaïach, które zostaïy przygotowane przez organizatora szkolenia. — Rozumiem. Powiedz, czego potrzebujesz, jak mogÚ ci pomóc. — ChcÚ nabraÊ dystansu i zdrowego stosunku do tego, czyli przyjÈÊ sïusznÈ i konstruktywnÈ krytykÚ oraz wyciÈgnÈÊ cennÈ naukÚ dla siebie z tego doĂwiadczenia, a przede wszystkim poradziÊ sobie ze smutkiem, przygnÚbieniem i rozczarowaniem, które teraz czujÚ. — Dobrze. W takim razie proponujÚ, abyĂmy na poczÈtek przyjrzaïy siÚ wspólnie temu, co jest twoim zdaniem sïuszne i kon- struktywne w tym, co mówili ci dwaj uczestnicy trzy tygodnie po szkoleniu. Zgadzasz siÚ? P R A C A I K A R I E R A 85 — Tak. Moĝe wymieniÚ wszystko, co mi przekazano, a póěniej zastanowiÚ siÚ, z twojÈ pomocÈ, co z tego jest sïuszne i konstruk- tywne dla mnie. Tak wiÚc zarzucono mi brak zgïÚbienia tematu sensu stricto oraz brak przedstawienia konkretnych narzÚdzi i kluczy do dziaïania w tej dziedzinie. Poza tym wystosowano proĂbÚ o dane statystyczne, porównania, tabele oraz o poruszenie problemu niĝu demograficznego, a takĝe odpïywu ludnoĂci za granicÚ. — Czy to wszystko? — Tak. — I jak to oceniasz? — Nie ma jak przyjrzeÊ siÚ temu wszystkiemu punkt po punkcie. 1. Brak zgïÚbienia tematu sensu stricto. Nasuwa mi siÚ pytanie: czyli czego? O co konkretnie chodzi? Co wedïug nich powinnam byïa zgïÚbiÊ i w jaki sposób? 2. Brak przedstawienia konkretnych narzÚdzi i kluczy do dziaïania w tej dziedzinie. Nie zgadzam siÚ z tym, bo przedstawiïam wszystkie narzÚdzia, które zostaïy ujÚte w programie, i dodatkowo metodÈ warsztatowÈ wypracowywaliĂmy wspólnie praktyczne rozwiÈzania do wcielenia w ĝycie po szkoleniu. Aby jednak podejĂÊ i do tego zarzutu konstruktywnie, mam ochotÚ zadaÊ podobne pytania jak w poprzednim punkcie i w ten sposób siÚ dowiedzieÊ konkretnie, o jakie narzÚdzia i klucze chodzi. 3. Dane statystyczne, porównania, tabele. Brr, na samÈ myĂl o tym aĝ mnie trzepie. Tych danych i slajdów byïo tak wiele, ĝe mogïabym zapeïniÊ nimi caïe szkolenie. Wspólnie z grupÈ stwierdziliĂmy jednak, ĝe to strata czasu i lepiej popracowaÊ praktycznie nad rzeczywistymi problemami, a nie traciÊ czas i energiÚ na slajdy i tabelki… Ci uczestnicy teĝ byli za tym. 86 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H 4. Poruszenie problemu niĝu demograficznego, a takĝe odpïywu ludnoĂci za granicÚ. Tu teĝ mam kïopot, bo nie wiem, jakie konkretnie kwestie miaïabym poruszyÊ… Poza tym ja siÚ na tych sprawach po prostu nie znam. — Dobrze. Teraz proponujÚ, abyĂ pod kaĝdym z tych punktów umieĂciïa wniosek — naukÚ, jaka pïynie z tego doĂwiadczenia dla ciebie. Jak ci siÚ ten pomysï podoba? — Tak, myĂlÚ, ĝe to dobry i konstruktywny pomysï. 1. Brak zgïÚbienia tematu sensu stricto. Nasuwa mi siÚ pytanie: czyli czego? O co konkretnie chodzi? Co wedïug nich powinnam byïa zgïÚbiÊ i w jaki sposób? Wniosek: trzeba o to dopytaÊ zleceniodawcÚ. Dodatkowo zapytam koleĝankÚ — trenerkÚ, która teĝ szkoli w tej dziedzinie. Zapytam, co ona o tym myĂli i w jaki sposób sama zgïÚbia ten temat. 2. Brak przedstawienia konkretnych narzÚdzi i kluczy do dziaïania w tej dziedzinie. Nie zgadzam siÚ z tym, bo przedstawiïam wszystkie narzÚdzia, które zostaïy ujÚte w programie i dodatkowo, metodÈ warsztatowÈ wypracowywaliĂmy wspólnie praktyczne rozwiÈzania do wcielenia w ĝycie po szkoleniu. Aby jednak podejĂÊ i do tego zarzutu konstruktywnie, mam ochotÚ zadaÊ podobne pytania jak w poprzednim punkcie i w ten sposób siÚ dowiedzieÊ konkretnie, o jakie narzÚdzia i klucze chodzi. Wniosek: trzeba o to dopytaÊ zleceniodawcÚ, porozmawiaÊ z kole- ĝankÈ, zebraÊ informacje od innych trenerów. P R A C A I K A R I E R A 87 3. Dane statystyczne, porównania, tabele. Brr, na samÈ myĂl o tym aĝ mnie trzepie. Tych danych i slajdów byïo tak wiele, ĝe mogïabym zapeïniÊ nimi caïe szkolenie. Wspólnie z grupÈ stwierdziliĂmy jednak, ĝe to strata czasu i lepiej popracowaÊ praktycznie nad rzeczywistymi problemami, a nie traciÊ czas i energiÚ na slajdy i tabelki… Ci uczestnicy teĝ byli za tym. Wniosek: ja po prostu nie chcÚ tego robiÊ, nie znam siÚ na tym ani mnie to nie interesuje. To nie jest szkolenie statystyczne, ale praktycz- ny warsztat umiejÚtnoĂci. Gdy jednak takie bÚdzie ĝyczenie klienta w przyszïoĂci, zleceniodawca wyrazi na to zgodÚ, uzupeïni teĝ ma- teriaïy dydaktyczne i pomocnicze dla mnie oraz dla uczestników, wówczas wïÈczÚ te zagadnienia do programu szkolenia. 4. Poruszenie problemu niĝu demograficznego, a takĝe odpïywu ludnoĂci za granicÚ. Tu teĝ mam kïopot, bo nie wiem, jakie konkretnie kwestie miaïabym poruszyÊ… Poza tym ja siÚ na tych sprawach po prostu nie znam. Wniosek: co do tego tematu nasuwajÈ mi siÚ takie same wnioski jak w punkcie powyĝej. — I jak teraz? — Zdenerwowaïam siÚ. Poczuïam zïoĂÊ z powodu wymuszania na mnie czegoĂ, do czego nie jestem przekonana. CzujÚ wyraěny opór, bo to jest wbrew temu, z jakiego zakresu i w jaki sposób szkolÚ. — Rozumiem. A czy jest coĂ, co mogïoby ciÚ do tego przekonaÊ? — MyĂlÚ, ĝe inni trenerzy, którzy szkolÈ w tej dziedzinie. Tak, to jest to — mam wyraěnÈ potrzebÚ obiektywnego skonsultowania tego wszystkiego z koleĝankami i kolegami po fachu. — ¥wietnie. Co moĝesz w tym kierunku zrobiÊ? 88 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H — NapisaÊ e-mail do zleceniodawcy z propozycjÈ zorganizowa- nia spotkania z trenerami w siedzibie firmy. SÈdzÚ, ĝe po pierwszej turze szkoleñ w tym zakresie byïoby to bardzo mile widziane i — co najwaĝniejsze — bardzo wskazane. W koñcu wszystkim nam powinno zaleĝeÊ nie tylko na peïnej satysfakcji klienta, ale teĝ na spójnoĂci naszych dziaïañ i uczeniu siÚ od siebie nawzajem. Zwïaszcza ĝe to nowy temat i wszyscy dopiero przecieramy szlaki. — Doskonaïy pomysï! Czy coĂ jeszcze przychodzi ci w tej chwili do gïowy? — Tak! SkontaktujÚ siÚ z najbliĝszÈ koleĝankÈ — trenerkÈ, która teĝ szkoli w tej dziedzinie, i porozmawiamy o tym. — Brawo. Czy masz jeszcze jakiĂ pomysï? — Tak, ale to jest pomysï zwiÈzany z przekazaniem tego, co myĂlÚ i jak siÚ czujÚ, osobie, która napisaïa do mnie tÚ wiadomoĂÊ. — OK. Co ci to da? — OczyszczÚ klimat i moĝe siÚ dowiem czegoĂ bardziej kon- kretnego. ZasugerujÚ teĝ bardziej wnikliwe zbadanie potrzeb zwiÈ- zanych z kolejnymi szkoleniami na ten temat. — ¥wietnie. Czy jest coĂ jeszcze? — Nie, myĂlÚ, ĝe na tÚ chwilÚ to mi wystarczy. — OK. Jak siÚ teraz czujesz? — Dobrze: wróciïa mi energia i siïa, ale jeszcze gdzieĂ w Ărodku tli siÚ zïoĂÊ na tÚ krytykÚ… Zwïaszcza ĝe zleceniodawca tylko na niej siÚ skupiï i te negatywnie i ogólnie sformuïowane zdania, roz- poczynajÈce siÚ od sïów: „Brak…” — obiektywnie rzecz ujmujÈc — uwaĝam za niesprawiedliwe. Tego typu forma wypowiedzi za- waĝyïa na opinii o caïym szkoleniu, wczeĂniej przecieĝ ocenionym bardzo wysoko i pozytywnie. Nadal uwaĝam, ĝe to nie jest w po- rzÈdku, aby dwie osoby na osiemnaĂcie miaïy wyrokowaÊ o caïym szkoleniu. Poza tym, tak dla zdrowej równowagi i lepszego klimatu P R A C A I K A R I E R A 89 naszej wspóïpracy, miïo byïoby usïyszeÊ równieĝ opinie innych i jakieĂ pozytywy… — Rozumiem. Jaki pïynie z tego nasz coachingowy moraï? — Po pierwsze — przekazywaÊ negatywnÈ informacjÚ zwrotnÈ we wïaĂciwy sposób, czyli nie generalizowaÊ, tylko mówiÊ jak naj- bardziej konkretnie, precyzyjnie i — co najwaĝniejsze — konstruk- tywnie, czyli podawaÊ przykïady wïaĂciwych i oczekiwanych przez siebie rozwiÈzañ. Poza tym zauwaĝaÊ, doceniaÊ i równowaĝyÊ ne- gatywy pozytywami, które przecieĝ zawsze sÈ albo — jeĂli tylko chcemy — zawsze siÚ znajdÈ. Nikt ani nic nie jest wyïÈcznie nega- tywne; w kaĝdym czïowieku oraz w kaĝdej sytuacji moĝna odnaleěÊ coĂ pozytywnego. — PiÚknie! Bardzo konkretnie i konstruktywnie to ujÚïaĂ. — (¥miech) DziÚkujÚ, ty to potrafisz czïowieka dowartoĂciowaÊ! A tak przy okazji: ocenianie, udzielanie informacji zwrotnej i kon- struktywne krytykowanie naleĝÈ do gïównych obszarów mojej spe- cjalizacji szkoleniowej… Krótko mówiÈc: trafiïa kosa na kamieñ! — (¥miech) Oj, trafiïa… A tak na powaĝnie: jak widaÊ, dziÚki temu doĂwiadczeniu mogïaĂ przekonaÊ siÚ na wïasnej skórze, jak to jest, kiedy krytykuje siÚ innych w niewïaĂciwy sposób. — Tak, to byïo bardzo cenne dla mnie… A teraz mam nowy — gotowy i przetestowany na wïasnym przykïadzie case1, który mogÚ wykorzystywaÊ na swoich szkoleniach! — ¥wietny pomysï! — DziÚkujÚ ci bardzo za tÚ rozmowÚ. Jak zwykle bardzo mi pomogïa. 1 Case w jÚzyku angielskim oznacza: „przypadek, stan faktyczny, sprawa, argument, kwestia czegoĂ itd.”. W szkoleniach wykorzystuje siÚ case’y do nauki poprzez doĂwiadczenie, analizÚ sytuacji, wyciÈganie wniosków i poszukiwanie konstruktywnych rozwiÈzañ w danej sprawie. 90 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H EFEKTY PRACY I WNIOSKI NA PRZYSZâOĦă 1. Przeanalizowaïam wnikliwie sytuacjÚ, nabraïam odpowiedniego dystansu, wyciÈgnÚïam wnioski i znalazïam konstruktywne rozwiÈzania. 2. Wróciïa mi energia i siïa. 3. Przekonaïam siÚ po raz kolejny o tym, ĝe krytyka boli i zïoĂci, a nawet jeĂli nie, to i tak nigdy nie jest przyjemna. 4. DziÚki temu doĂwiadczeniu mogïam siÚ przekonaÊ na wïasnej skórze, jak to jest, kiedy krytykuje siÚ innych w niewïaĂciwy sposób. 5. Teraz mam nowy — gotowy i przetestowany na wïasnym przykïadzie case, który mogÚ wykorzystywaÊ na swoich szkoleniach! WielkÈ sztukÈ jest krytykowaÊ innych konstruktywnie, czyli przekazywaÊ negatywnÈ informacjÚ zwrotnÈ we wïaĂciwy spo- sób. Bardzo waĝne jest, aby przy tym nie generalizowaÊ, tylko mówiÊ jak najbardziej konkretnie, precyzyjnie, czyli poddajÈc coĂ krytyce, podawaÊ jednoczeĂnie przykïady wïaĂciwych i oczekiwa- nych przez siebie rozwiÈzañ. Poza tym waĝne jest, aby zauwa- ĝaÊ, doceniaÊ i równowaĝyÊ negatywy pozytywami, które przecieĝ — jeĂli tylko chcemy — zawsze siÚ znajdÈ. Nikt ani nic nie jest wyïÈcznie negatywne; w kaĝdym czïowieku oraz w kaĝdej sytuacji moĝna odnaleěÊ przecieĝ coĂ pozytywnego. P R A C A I K A R I E R A 91 2. Inteligencja emocjonalna w pracy Kaĝdy siÚ moĝe zezïoĂciÊ — to proste. Ale zezïoĂciÊ siÚ na odpowiedniÈ osobÚ, w odpowiednim stopniu, o odpowiedniej porze, w sïusznym celu i w stosowny sposób — to juĝ nie takie ïatwe. — Arystoteles Czym jest inteligencja emocjonalna? Jest wiele definicji tego pojÚcia; jedna z tych, które poznaïam, brzmi: Inteligencja emocjonalna to zdolnoĂÊ czucia, rozumienia i skutecznego zastosowania mocy oraz znaczenia uczuÊ jako ěródïa ludzkiej energii, zwiÈzków miÚdzy luděmi oraz ich wzajemnego wpïywu2. W jaki sposób inteligencja emocjonalna moĝe wpïywaÊ na na- szÈ karierÚ zawodowÈ? SpoglÈdajÈc wstecz na wïasnÈ karierÚ zawodowÈ, a zwïaszcza na doĂwiadczenia na stanowisku dyrektora personalnego, twierdzÚ, ĝe to wïaĂnie inteligencja emocjonalna w zasadniczym stopniu decyduje o tym, czy osiÈgniemy sukces zawodowy. WszÚdzie bowiem mamy do czynienia z drugim czïowiekiem i to, w jaki sposób potrafimy z nim wspóïpracowaÊ, wpïywa na nasze wyniki czy to w sprzedaĝy, czy w finansach, czy nawet branĝy informatycznej. Co zawdziÚczamy inteligencji emocjonalnej w kontaktach miÚ- dzyludzkich w pracy? Przede wszystkim umiejÚtnoĂÊ szybkiej adaptacji w nowym miejscu czy w zaistniaïych okolicznoĂciach — czyli ïatwoĂÊ radzenia sobie w obliczu wszelkich zmian. DziÚki inteligencji emocjonalnej jest 2 R.K. Cooper, A. Sawaf, EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i za- rzÈdzaniu, Studio Emka, Warszawa 2000, s. 12. 92 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H nam po prostu ïatwiej i przyjemniej z innymi, co niewÈtpliwie wpïywa na efektywnoĂÊ zarówno osobistÈ, jak i caïego zespoïu, w którym pracujemy. Duĝo siÚ dzisiaj mówi o agresywnych zachowaniach w ĝy- ciu i w pracy. Agresja ta nie ogranicza siÚ jednak do przemocy fizycz- nej; coraz czÚĂciej ranimy siÚ sïowem, czyli emocjonalnie i psychicznie. ¥wiat przyspiesza, wzrastajÈ wymagania rynku i pracodawców, w zwiÈzku z tym przemoc sïowna staje siÚ coraz bardziej niebezpiecz- na — jest wyjÈtkowo destrukcyjna, bo dziaïa niejako z ukrycia. Ataki emocjonalne przyjmujemy i lokujemy w swoim ciele, stÈd na przykïad bóle gïowy czy ĝoïÈdka oraz napiÚcia w miÚĂniach z cza- sem coraz trudniejsze do usuniÚcia. Jakie postawy emocjonalne zyskujÈ aprobatÚ wspóïpracowników, a jakie wzbudzajÈ niechÚÊ? Pozytywne nastawienie, optymizm, wiara w sukces, cierpliwoĂÊ, empatia i spokój, a takĝe gotowoĂÊ do udzielenia wsparcia czy po- mocy w razie potrzeby oraz inicjatywa w dziaïaniu — to cechy, za- chowania i postawy bardzo poĝÈdane w pracy. Do niemile widzianych naleĝÈ na pewno: marudzenie, narzekanie, widzenie wszystkiego w czarnych kolorach, niechÚÊ do wspóïpracy i pomocy czy teĝ brak szacunku i wszelkie nieuczciwe dziaïania naraĝajÈce innych na ja- kiekolwiek szkody, w tym równieĝ te subtelne — uczuciowe i emo- cjonalne. Ludzie sÈ róĝni i róĝny jest poziom ich wraĝliwoĂci. CzÚsto mierzymy innych swojÈ miarÈ, a wtedy to, co nam wydaje siÚ bïahe lub Ămieszne, moĝe kogoĂ innego bardzo dotknÈÊ i uraziÊ. Czy moĝna rozwijaÊ w sobie inteligencjÚ emocjonalnÈ? O, tak, jak najbardziej. Sama to robiÚ od wielu lat. Moĝna, a nawet trzeba to robiÊ, najlepiej dwutorowo: 1. Samodzielnie pracowaÊ nad samokontrolÈ emocjonalnÈ, samodyscyplinÈ i autoregeneracjÈ psychofizycznÈ. Nie ma nic gorszego niĝ przemÚczenie organizmu i psychiki, wtedy P R A C A I K A R I E R A 93 bowiem jesteĂmy duĝo bardziej podatni na rozdraĝnienie, zïoĂÊ czy nawet agresjÚ. 2. W kontakcie z drugim czïowiekiem lub z grupÈ ludzi obserwowaÊ, a wïaĂciwie odczuwaÊ swoje emocje w tych kontaktach oraz wspóïodczuwaÊ emocje innych ludzi w kontaktach z nami. Czy moĝna zmierzyÊ poziom inteligencji emocjonalnej? To trudne, choÊ oczywiĂcie moĝna opracowaÊ odpowiednie kryteria i wskaěniki oceny oparte na konkretnych postawach i zachowaniach. Po ludzku rzecz biorÈc: ja sama mierzÚ jÈ poziomem swojego za- dowolenia w kontaktach z innymi i vice versa. 3. Brak odpowiedzi Cokolwiek ukrywasz, to siÚ rozrasta; cokolwiek zaĂ wyciÈgasz na Ăwiatïo dzienne, jeĂli jest zïe, znika, wyparowuje w sïoñcu, a jeĂli jest dobre — rozkwita. — Osho — Witaj! Od kilku dni nurtuje mnie pewna sprawa i chciaïa- bym dzisiaj z tobÈ o niej porozmawiaÊ. — Witaj! OK, jaka to jest sprawa? — ParÚ dni temu napisaïam do kogoĂ e-mail i ten ktoĂ dotÈd na niego nie odpowiedziaï. Nie byïoby problemu, gdyby ta osoba nie zgodziïa siÚ na coĂ wczeĂniej i nie daïa mi swojego prywatnego ad- resu e-mailowego do kontaktowania siÚ w tej, waĝnej dla mnie osobi- Ăcie i zawodowo, kwestii. — Rozumiem. Jak siÚ z tym czujesz? 94 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H — Jest mi bardzo przykro. CzujÚ siÚ zlekcewaĝona i zawiedzio- na, zwïaszcza ĝe ta sprawa nie tylko mnie dotyczyïa, a teraz wyglÈ- dam niepowaĝnie w oczach paru innych osób. — Ty wyglÈdasz niepowaĝnie czy ta osoba? — To prawda, ta osoba, ale ja poĂrednio teĝ. — Cóĝ, nie ma co pïakaÊ nad rozlanym mlekiem. Co moĝesz z tym teraz zrobiÊ? — Przede wszystkim pogodziÊ siÚ z tym faktem, wyciÈgnÈÊ konstruktywne wnioski na przyszïoĂÊ i robiÊ dalej swoje. Mogïabym teĝ do tej osoby zadzwoniÊ, ale jakoĂ nie bardzo mam na to ochotÚ. — OK. W takim razie moĝe siÚ przyjrzymy teraz wspólnie kon- struktywnym wnioskom na przyszïoĂÊ, o których wspomniaïaĂ. Co ty na to? — To dobry pomysï. Nie ma co siÚ nad sobÈ uĝalaÊ i traciÊ energiÚ na pretensje wobec innych, za to warto siÚ uczyÊ z kaĝdej sytuacji i iĂÊ dalej do przodu! — Brawo! I tak wymieniïaĂ wïaĂnie doskonaïy wniosek numer jeden! Jakie jeszcze wnioski z tego doĂwiadczenia ci siÚ nasuwajÈ? — (¥miech) Faktycznie, konstruktywna zabawa juĝ siÚ rozpoczÚïa! Nie ma jak dobrze ukierunkowane myĂlenie i dziaïanie. Drugi wnio- sek to moĝe to, ĝe przecieĝ mam sto procent wpïywu tylko na samÈ siebie. MogÚ braÊ odpowiedzialnoĂÊ za swoje ĝycie, zmieniaÊ siÚ i rozwijaÊ niezaleĝnie od tego, czy inni teĝ tego chcÈ i czy myĂlÈ po- dobnie. Innych mogÚ jedynie zachÚciÊ czy zainspirowaÊ. MogÚ wyra- ziÊ to, co czujÚ i co myĂlÚ w danej sytuacji. MogÚ równieĝ zapropo- nowaÊ jakieĂ rozwiÈzania. W relacjach z innymi luděmi nie tylko ja istniejÚ i ĝeby efekty byïy w peïni zadowalajÈce dla wszystkich, zawsze potrzebujemy przychylnoĂci i wspóïdziaïania. Jeĝeli jednak ktoĂ nie wykazuje zainteresowania i zaangaĝowania w relacjÚ, to trze- ba go zostawiÊ w spokoju — nic na siïÚ. Po prostu gdy nie jest nam z kimĂ po drodze, to mówi siÚ trudno i idzie siÚ dalej, jest tak wielu P R A C A I K A R I E R A 95 ciekawych ludzi na Ăwiecie… Juĝ nieraz siÚ przekonaïam o tym, ĝe kiedy zwolniïo siÚ w mojej przestrzeni miejsce, bo jakaĂ znajomoĂÊ zawodowa czy prywatna wygasïa, ktoĂ odszedï albo ja odeszïam od kogoĂ, to w bardzo szybkim czasie w to miejsce pojawiaï siÚ ktoĂ inny — czÚsto duĝo bardziej wartoĂciowy dla mnie. Kaĝda nowa rela- cja, którÈ nawiÈzujÚ, jest inna, bogatsza o doĂwiadczenia z prze- szïoĂci, a to jest wspaniaïe. JeĂli jest fajnie i ciekawie, to siÚ anga- ĝujÚ i wspólnie z drugÈ osobÈ rozwijam i budujÚ tÚ relacjÚ. Waĝne jest dla mnie, aby to, co jest pomiÚdzy nami, pïynÚïo w „tu i teraz”, czyli abyĂmy dobrze siÚ ze sobÈ czuïy, dogadywaïy siÚ i rozumiaïy bez kïopotu. Kiedy zaĂ jest trudno, liczy siÚ to, abyĂmy rozmawiaïy o tym szczerze i otwarcie, poszukujÈc zadowalajÈcych obie strony rozwiÈzañ. To dla mnie podstawa udanych relacji i zwiÈzków miÚdzyludzkich. — Bardzo mi siÚ podoba to, co mówisz, i w peïni siÚ z tobÈ zga- dzam. Czy jeszcze jakiĂ ciekawy wniosek masz moĝe w zanadrzu? — Moĝe taki, ĝe istotne jest dla mnie to, by mieÊ poczucie, ĝe ze swojej strony zrobiïam wszystko, co chciaïam i co byïo dla mnie moĝliwe w danej sytuacji. Waĝne jest to, by siÚ staraÊ i postÚpowaÊ najlepiej, jak potrafiÚ — w peïni asertywnie, czyli z poszanowaniem siebie i drugiego czïowieka, którego dana sprawa dotyczy. — PiÚknie. Nic dodaÊ, nic ujÈÊ… — Tak, wnioski sÈ OK, ale zdajÚ sobie sprawÚ z tego, ĝe to nie zawsze jest takie oczywiste i ïatwe. — Jak mawiali mÈdrzy nauczyciele: im wiÚcej wiemy, tym wiÚcej pozostaje do poznania… — WïaĂnie tak, ciÈgle siÚ o tym przekonujÚ. JednoczeĂnie, jak to mówiÈ, co nas nie zabije, to nas wzmocni… Kaĝde doĂwiadczenie uczy mnie czegoĂ nowego, hartuje i wzmacnia, znieczulajÈc i uwraĝ- liwiajÈc mnie na wiele spraw. To zaĂ, gdy przykre emocje juĝ opadnÈ, daje mi duĝÈ satysfakcjÚ i zwiÚksza poczucie pewnoĂci siebie, czyli 96 S K U T E C Z N Y C O A C H I N G D L A Z A A W A N S O W A N Y C H tego, ĝe mogÚ na siebie liczyÊ, bo poradziïam sobie z kolejnÈ trud- nÈ sytuacjÈ, wiÚc mam duĝe szanse na to, ĝe i z nastÚpnymi dobrze sobie poradzÚ. — To wspaniaïa konkluzja, wartoĂciowa puenta dla tej niezwy- kle bogatej w konstruktywne i cenne wnioski rozmowy. Czy jest jeszcze coĂ, co chciaïabyĂ dodaÊ? — Nie, czujÚ siÚ nasycona i speïniona. Emocje opadïy, nabra- ïam dystansu do sprawy i w efekcie jest mi duĝo lĝej na duszy. — ¥wietnie. GratulujÚ i ĝyczÚ ci tej lekkoĂci oraz dobrego na- stroju na resztÚ dnia. — PiÚknie ci dziÚkujÚ za rozmowÚ. Do nastÚpnego spotkania! EFEKTY PRACY I WNIOSKI NA PRZYSZâOĦă 1. Nie ma co siÚ nad sobÈ uĝalaÊ i traciÊ energiÚ na pretensje do innych, za to warto siÚ uczyÊ z kaĝdej sytuacji i iĂÊ dalej do przodu! 2. Mam sto procent wpïywu tylko na samÈ siebie, mogÚ braÊ odpowiedzialnoĂÊ za swoje ĝycie, zmieniaÊ siÚ i rozwijaÊ niezaleĝnie od tego, czy inni teĝ tego chcÈ i czy myĂlÈ podobnie. 3. Innych mogÚ jedynie zachÚciÊ czy zainspirowaÊ. MogÚ wyraziÊ to, co czujÚ i co myĂlÚ w danej sytuacji. MogÚ teĝ zaproponowaÊ jakieĂ rozwiÈzania. 4. W relacjach z innymi luděmi nie tylko ja istniejÚ i aby efekty byïy w peïni zadowalajÈce dla wszystkich, potrzebujemy zawsze przychylnoĂci i wspóïdziaïania. Jeĝeli jednak ktoĂ nie wykazuje zainteresowania i zaangaĝowania w relacjÚ, to trzeba go zostawiÊ w spokoju — nic na siïÚ. 5. Gdy nie jest nam z kimĂ po drodze, to mówi siÚ trudno i idzie siÚ dalej, jest tak wielu ciekawych ludzi na Ăwiecie. P R A C A I K A R I E R A 97 6. Juĝ nieraz siÚ przekonaïam, ĝe kiedy zwolniïo siÚ w mojej przestrzeni miejsce, bo jakaĂ znajomoĂÊ zawodowa czy prywatna wygasïa, ktoĂ odszedï albo ja odeszïam od kogoĂ, to w bardzo szybkim czasie w to miejsce pojawiaï siÚ ktoĂ inny — czÚsto duĝo bardziej wartoĂciowy dla mnie. 7. Kaĝda nowa relacja, którÈ nawiÈzujÚ, jest inna, bogatsza o doĂwiadczenia z przeszïoĂci, a to jest wspaniaïe. JeĂli jest fajnie i ciekawie, to siÚ angaĝujÚ i wspólnie z drugÈ osobÈ rozwijam i budujÚ tÚ relacjÚ. 8. Waĝne jest dla mnie, aby to, co jest pomiÚdzy nami, pïynÚïo w „tu i teraz”, czyli abyĂmy dobrze siÚ ze sobÈ czuïy, dogadywaïy siÚ i rozumiaïy bez kïopotu. Kiedy zaĂ jest trudno, liczy siÚ to, abyĂmy rozmawiaïy o tym szczerze i otwarcie, poszukujÈc zadowalajÈcych obie strony rozwiÈzañ. To dla mnie podstawa udanych relacji i zwiÈzków miÚdzyludzkich. 9. Istotne jest dla mnie to, by mieÊ poczucie, ĝe ze swej strony zrobiïam wszystko, co chciaïam i co byïo dla mnie moĝliwe w danej sytuacji. Waĝne jest to, by siÚ staraÊ i postÚpowaÊ najlepiej, jak potrafiÚ — w peïni asertywnie, czyli z poszanowaniem siebie i drugiego czïowieka, którego dana sprawa dotyczy. 10. Kaĝde doĂwiadczenie uczy mnie czegoĂ nowego, hartuje i wzmacnia, znieczulajÈc i uwraĝliwiajÈc mnie na wiele spraw. A to, gdy przykre emocje juĝ opadnÈ, daje mi duĝÈ satysfakcjÚ i zwiÚksza poczucie pewnoĂci siebie, czyli tego, ĝe mogÚ na siebie liczyÊ, bo poradziïam sobie z kolejnÈ trudnÈ sytuacjÈ, wiÚc mam duĝe szanse na to, ĝe i z nastÚpnymi dobrze sobie poradzÚ. 11. Emocje opadïy, nabraïam dystansu do sprawy i w efekcie jest mi duĝo lĝej na duszy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skuteczny coaching dla zaawansowanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: