Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00499 008237 20949074 na godz. na dobę w sumie
Słomiana motywacja - ebook/pdf
Słomiana motywacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377012147 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ta publikacja powie Ci, jak znaleźć siły, odwagę i energię do tego, aby pomimo trudności nie poddać się i kontynuować batalię z żywiołem, jakim jest głos w naszej głowie, mówiący: „Nie chce mi się” , „Nie nadaję się do tego” czy „Co powiedzą ludzie?”. Książka ta da Ci możliwość poznania i zastosowania skutecznego narzędzia, które sprawi, że słomiana motywacja stanie się nieprzyjemnym wspomnieniem. Poznasz system, który nakierowuje na osiągnięcie celu.

Co da Ci publikacja „Słomiana motywacja”?

 zaczniesz wreszcie kończyć to, co zaczynasz - od zadań w pracy czy w domu, po większe cele i marzenia,

znajdziesz sposób na swoje lenistwo,

będziesz potrafił wytłumaczyć sobie i zmotywować się tak, aby pomimo zniechęcenia i niepowodzenia, dążyć realizacji danego zadania czy celu,

zwiększy się Twoje poczucie własnej wartości.

Po lekturze tej publikacji zbudujesz system do osiągania jednego celu naraz, z wysokim i stałym poziomem

motywacji i energii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp .........................................................................................................................7 Rozdział I .................................................................................................................13 Osobista Baza Motywacji? ..........................................................................13 Korzenie motywacji ......................................................................................17 Skup się na pragnieniach ...........................................................................23 Czy widzisz swoje cele? ...............................................................................31 Wszystko za darmo ..............................................................................32 Nie swoje cele ........................................................................................33 Tylko cele .................................................................................................33 Jak tylko… ..............................................................................................34 Cele warte osiągania ....................................................................................34 Cel spełnienia wszelkich pragnień ..........................................................36 Po co mi to? Wewnętrzny krytyk .............................................................38 Rozdział II................................................................................................................45 Budujemy Osobistą Bazę Motywacji ......................................................45 Dynamika motywacji — cudowna przemiana ...................................49 Metoda wzrostu sumarycznego .....................................................59 W skrócie .................................................................................................63 Co mi to da? Twoje korzyści .......................................................................64 Metoda odkrywania korzyści ...........................................................65 Kategorie Twoich korzyści ................................................................69 Czego unikniesz, osiągając cel? ..............................................................72 Połączenie korzyści z uczuciami przyjemności ..................................77 Serce systemu Osobistej Bazy Motywacji .............................................86 Drugi, arcyistotny element Osobistej Bazy Motywacji ....................89 Główny mechanizm motywacji na przykładzie sprzedaży ............90 Osobiste nastawienie .........................................................................92 Idealny obraz — ćwiczenie ...............................................................93 Zaufanie do siebie — ćwiczenie .....................................................95 Osobista wartość — ćwiczenie .......................................................96 Praca z elementami submodalnymi — ćwiczenie ...................97 Potęgowanie elementów submodalnych — ćwiczenie .....103 Wskaźnik postępów...................................................................................104 Połącz straty z cierpieniem .....................................................................107 System zmiany własnych odczuć .........................................................108 Dwie drogi ....................................................................................................112 A czy powinnam? ..............................................................................112 Moc elementów submodalnych ...........................................................115 Negatywne skojarzenia ............................................................................116 Warsztat cierpienia ....................................................................................118 Wykorzystaj fobie .......................................................................................122 Sprawdzian mocy negatywnych emocji ...................................125 Główna przeszkoda — źródła cierpienia ...........................................126 Źródła przyjemności .................................................................................129 Rozdział III ...........................................................................................................139 Praca z Osobistą Bazą Motywacji ..........................................................139 Zbieraj i dodawaj motywy ......................................................................139 Usuwaj i eliminuj motywy .......................................................................141 Uświadamiaj sobie i pogłębiaj motywy własnych poczynań .....142 Praca nad uczuciami .................................................................................143 Głębia uczuć .................................................................................................144 Uczucia i elementy submodalne ..........................................................146 Praca nad główną umiejętnością — odgrywanie roli ...................148 Użyj wskaźnika ...................................................................................149 Praca ze skojarzeniami .............................................................................150 Praca ze źródłami przyjemności i cierpienia.....................................151 Praca z celem ...............................................................................................153 Wyrabianie nawyku ...................................................................................155 Punkt docelowy ..........................................................................................162 Synteza pracy z Osobistą Bazą Motywacji .........................................162 Praca z Osobistą Bazą Motywacji ................................................163 W drodze do celu ..............................................................................164 Rozdział II Budujemy Osobistą Bazę Motywacji W tym rozdziale zajmiemy się budowaniem Osobistej  Bazy Motywacji. Dla jasności podzieliłem ten proces  na kolejne proste kroki. Najważniejsze na tym etapie jest to, by poznać i zro- zumieć  istotę  kolejnych  etapów  budowania.  Robiąc  tak, szybko nauczysz się stosować tę wiedzę w prak- tyce, by motywować się do osiągnięcia każdego celu,  który postanowisz zrealizować. Dlatego  proponuję  Ci już teraz zastanowić się  i wy- brać  najważniejszy  cel,  jaki  chcesz  osiągnąć.  Wtedy  przechodząc  kolejne  etapy  budowy  Osobistej  Bazy  Motywacji,  będziesz  pracował  nad  poziomem  zaan- gażowania w odniesieniu do tego konkretnego celu.  Przygotuj też sobie kilka czystych kartek papieru i coś  do pisania. W kolejnych rozdziałach pokażę Ci, jak zarządzać wła- sną bazą motywacji w ten sposób, by była ona „żywa”,  motywując Cię wciąż do działania. Pierwsze 2 etapy  związane  będą  bardziej  z  zaangażowaniem  intelek- tu.  Trzeba  będzie  niemal  na  zimno  użyć  własnego  45 Rafał Kraśnicki umysłu. Natomiast w kolejnych ważna będzie Twoja  umiejętność pracy z uczuciami i emocjami. Wszystko  po to, by świadomie obudzić i wzmocnić siłę motywa- cji do osiągnięcia wybranego uprzednio przez Ciebie  określonego celu. W związku z tym, iż każdy Czytel- nik może wybrać różne cele, pracując z Osobistą Bazą  Motywacji, postanowiłem dawać przykłady i ćwicze- nia związane z osiąganiem ich na głównych płaszczy- znach życia. Będą więc przykłady z życia osobistego,  zawodowego, dotyczące zdrowia i związków. Jak  pewnie  wiesz,  na  osiągnięcia  człowieka  mają  największy wpływ nie umiejętności przyrodzone czy  nabyte,  lecz  postawa,  z  jaką  podchodzi  on  do  życia  i  danego  zadania.  Oznacza  to,  że  świetny  specjali- sta  o  korzystnych  cechach  wrodzonych  i  nabytych  nieprezentujący  jednak  odpowiedniej  postawy,  nie  osiągnie tego, co człowiek o niższym poziomie umie- jętności i przeciętnych zdolnościach, jednak niezwy- kle pozytywnie nastawiony do swojego celu. Jeśli bę- dziesz  podekscytowany,  będziesz  w  stanie  osiągnąć  więcej niż inni przez wiele lat ciągnięcia za sobą wła- snej  egzystencji.  Proszę  Cię  więc,  byś  zaangażował  się w zgłębienie kolejnych etapów budowy Osobistej  Bazy Motywacji. Gdy będziesz czytał, myślał i noto- wał na bieżąco swoje spostrzeżenia i refleksje, szybko  odczujesz silniejszą motywację do działania w stronę  upragnionego przez Ciebie celu. Efekt, jaki osiągniesz,  przechodząc cały proces budowy Osobistej Bazy Mo- tywacji, w ogromnej mierze zależy od Ciebie. 46 Rozdział II Pamiętam, jak nie raz brałem udział w różnych, nie  zawsze  interesujących  prelekcjach,  wykładach  i  wy- stąpieniach.  Czasem  musiałem  się  zmuszać,  by  być  nastawionym  na  przyswajanie  wiedzy.  Nierzadko  też spotykałem osoby, które z przekory czy lenistwa  z góry zakładały, iż nic ze spotkania nie wyniosą. Ta- kie założenie oczywiście w ich wypadku się sprawdza.  Ponieważ gdy nie chcesz czegoś osiągnąć, to po pro- stu tego nie zrobisz. Inaczej ma się sprawa z aktyw- nie  prowadzonymi  warsztatami.  Uważam,  że  akty- wizujące formy warsztatowe fenomenalnie wpływają  na przyswajanie wiedzy praktycznej, ponieważ to, co  się  naprawdę  liczy,  to  nie  sama  wiedza,  ale  wiedza  stosowana. Piszę o tym dlatego, że budowa Osobistej  Bazy Motywacji to warsztat. Oznacza to, że musisz się  osobiście  zaangażować  w  jej  stworzenie  dla  samego  siebie.  Otrzymasz tu  niezbędne  wskazówki oraz po- dam Ci zasady, jednak tylko od Ciebie będzie zależeć  efekt końcowy. Z konferencją czy wykładem jest tak,  że wystarczy, byś na nich był i często nie jest ważne,  czy  słuchasz  czy  też  nie.  Ważna  jest  jedynie  Twoja  obecność. Natomiast podczas uczestnictwa w jakim- kolwiek warsztacie, gdy sam zabierasz się do działa- nia,  a  trener  podaje  Ci  tylko  niezbędne  wskazówki  i  prowadzi  przez  kolejne  zadania,  czujesz,  że  wynik  w dużej mierze zależy od Ciebie. To, co przećwiczysz  na warsztacie, jest Twoje i nikt Ci tego nie zabierze.  Ta mobilizująca myśl niosła mnie jak na skrzydłach  przez różne warsztaty. Podobnie jest z tym dziełem.  Jeżeli uświadomisz sobie, że to, co przećwiczysz i cze- go się nauczysz, będzie tylko Twoje i nikt Ci tego nie  47 Rafał Kraśnicki zabierze, będziesz starał się wykorzystać każdą chwi- lę efektywnie. Istnieje słowo klucz, które prowadzi do sukcesu. Za- mieniając  je  w  codzienną  rzeczywistość,  będziesz  w  stanie  osiągnąć  niebywałe  rezultaty.  To  słowo  brzmi:  poświęcenie.  Każde  osiągnięcie  będzie  wy- magało poświęcenia, bez niego to, co robisz, staje się  bolesną  rutyną.  Dzięki  motywacji  i  wierze  w  sukces  jesteś  w  stanie  osiągać  swoje  cele  o  wiele  szybciej.  Aby zbudować podstawy silnej motywacji, kieruj się  słowem: „poświęcenie” i wzmocnij je pełnym zaanga- żowaniem.  Poświęcenie  z  pełnym  zaangażowaniem  to  świetna  postawa,  prowadząca  do  fenomenalnych  efektów. Stań się mistrzem prezentowania pozytyw- nej postawy, pełnej zaangażowania i poświęcenia wo- bec ludzi, problemów czy wydarzeń. Wspaniałą cechą  prezentowanej postawy jest to, że możesz ją dowolnie  kształtować. Oznacza to, że jesteś w stanie ulepszać  ją w nieskończoność. Dobra wiadomość jest taka, że  postawę możesz zmienić natychmiast. Ponieważ jest  ona bezpośrednio kontrolowana przez wolę, w każdej  chwili możesz zdecydować, jaka będzie. Przystępując  do budowy Osobistej Bazy Motywacji, postanów, że  Twoja postawa będzie pełna poświęcenia i zaangażo- wania. Następnie z zapałem zacznij realizować krok  po kroku cały proces wynoszenia własnej motywacji  na  wysoki  poziom,  ucząc  się  jednocześnie  nawyko- wego podkręcania jej godzina po godzinie, dzień po  dniu.  Tak  więc  przygotuj  kartki,  długopis,  umysł,  swój wybrany cel i z poświęceniem przystąp do budo- wania Osobistej Bazy Motywacji.  48 Rozdział II Dynamika motywacji — cudowna przemiana Andrew Carnegie powiedział kiedyś: „Ludzie, którzy  nie są w stanie się zmotywować, muszą zadowolić się  miernością, bez znaczenia jest, jakie wrażenie wywo- łują ich inne talenty”. Każdy  z  nas  został  wyposażony  przez  naturę  w  róż- ne  mechanizmy  psychofizyczne  ułatwiające  nam  przetrwanie  w  trudnych  warunkach  życia  na  Ziemi.  Oprócz nich posiadamy mechanizmy pchające ludz- kość do rozwoju, do „przekraczania” siebie, do two- rzenia korzystniejszych warunków życia. Dzięki tym  mocom  ludzie  obejmują  panowanie  na  Ziemi.  Jed- nym  z  naturalnych  mechanizmów  umożliwiających  szybki rozwój tak jednostki, jak i całych społeczeństw,  jest mechanizm motywacji. Bez motywacji ludzkość  nie  umiałaby  się  rozwijać  i  nikogo  nie  byłoby  stać  na  przekraczanie  kolejnych  ograniczeń.  Mechanizm  motywacji  dotyczy  tylko  ludzi  i  jest  związany  z  całą  bogatą fizyczno-psychiczno-duchową strukturą czło- wieka, gdyż impulsy motywujące do działania mogą  pochodzić  z  każdej  z  tych  płaszczyzn.  Dotyczy  ona  sfery  fizycznej,  psychicznej  i  duchowej.  Odwrotnie  zaś, każda z tych sfer może być również zapalnikiem  wzbudzającym  lub  podtrzymującym  wysoki  jej  po- ziom. Moc motywacji skierowana na osiągnięcie celu  jest oczywista. Osoby przejawiające taki kierunek mo- tywacji  w  życiu  są  cenne  dla  społeczeństwa.  Zobacz  jakiekolwiek  ogłoszenie  o  pracę:  niemal  w  każdym  49 Rafał Kraśnicki doszukać się można zapotrzebowania na ludzi zmo- tywowanych  do  osiągnięcia  celu.  Osoba  zmotywo- wana wewnętrznie, która potrafi się zdyscyplinować,  by efektywnie osiągać cele, ma przed sobą świetlaną  przyszłość.  Ten  natomiast,  kto  nie  chce  się  pozbyć  wyuczonego  systemu  wymówek,  sam  skazuje  się  na  przeciętność i brak wyników. Motywacja ma bezpo- średni związek z podjęciem i kontynuowaniem dzia- łania. Jej wpływ skraca czas potrzebny do osiągnięcia  celu, mobilizuje do przełamywania barier. Świetnym  tego przykładem jest historia biegów sprinterskich na  100 metrów. Tu niemożliwe do przekroczenia bariery  nie tylko za sprawą lepszych diet, treningów, sprzę- tu czy nawierzchni, ale przede wszystkim za sprawą  silnej motywacji i talentu, dziś pozostały już w tyle. Choć obecnie najlepszym sprinterem jest Usain Bolt,  a  jego  wynik  biegu  9,58  s  wydaje  się  nieosiągalny,  pierwszym, który przełamał niemożliwą do przekro- czenia barierę 10 sekund, był Amerykanin Jim Hines.  Otóż 14 października 1968 roku osiągnął on podczas  igrzysk  olimpijskich  w  Meksyku  wynik  9,95  s,  bijąc  rekord  świata  i  stając  się  pierwszym  człowiekiem,  który  przy  pomiarze  elektronicznym  zszedł  poniżej  tej  bariery7.  Dzięki  motywacji  dochodziło  również  do  wspaniałych  odkryć  technologicznych  i  geogra- ficznych.  Nieocenioną  rolę  odegrała  np.  motywacja  7 B.  Drach,  Christophe Lemaitre, pierwszym białym człowie- kiem poniżej 10 s na 100 metrów, 9,98!  [dok.  elektr.]  http:// belchatowbiega.pl/index.php?option=com_content view=ar- ticle id=181:christophe-lemaitre-pierwszym-biaym-czowie- kiem-poniej-10-s-na-100-metrow-998- catid=56:inne  [dostęp:  24.02.2011]. 50 Rozdział II Thomasa Edisona powtarzającego w nieskończoność  próby stworzenia genialnej w swej idei żarówki próż- niowej. To jednak nie wszystko, miał on w sobie tyle  motywacji do dokonywania nowych odkryć, że jesz- cze  za  swego  życia  otrzymał  patenty  na  wynalazki,  z  których  1052  zostało  wdrożonych  do  produkcji  za  jego życia8. Bez tego zapału zaprzestałby swoich dzia- łań o wiele dla nas za wcześnie. Jednak wszelka pasja  i determinacja do osiągania niebotycznych sukcesów  ma związek z motywacją na wysokim poziomie. Można rzec, iż tym, co oddziela ludzi sukcesu od lu- dzi przeciętnych i miernych, jest siła motywacji, któ- ra u tych pierwszych osiągnęła poziom pochłaniającej  wszystko pasji. Umieją oni wykorzystać tak naturalne  impulsy motywacyjne pochodzące ze swego wnętrza,  jak  i  wywierać  na  siebie  samych  presję,  zwiększają- cą siłę motywacji, czego przeciętni ludzie unikają jak  ognia. Jednak jedni, jak i drudzy doświadczają tego  samego  mechanizmu  motywacji  naturalnej.  Są  to  pewne wewnętrzne impulsy związane z determinacją  popychającą  do  działania  wraz  z  odczuwaniem  po- zytywnych, często porywających emocji. Przypomnij  sobie, ile razy miałeś tak, że zapalałeś się do jakiejś  sprawy czy idei i przystępowałeś  do działania pełen  mocy oraz optymizmu? Jest to naturalny proces wła- ściwy tylko ludziom. Polega on na tym, że gdy widzisz  jakąś korzyść, cel czy pomysł, budzi się w Tobie zapał.  Czujesz się zdeterminowany do działania. Jest to nie- samowite uczucie. Często, rozpoczynając coś nowego,  8  B. Tracy, Maksimum osiągnięć, Warszawa 2011. 51 Rafał Kraśnicki czujemy ekscytację, duży optymizm i przede wszyst- kim motywację do działania. Jak dalej przebiega ten  naturalny proces „iskrzenia”? Podczas dalszego prze- żywania tego stanu wykonujesz naprawdę kawał ro- boty i to utrzymując wysoki poziom motywacji. Stać  Cię na poświęcenie i wysiłki, o które byś siebie nigdy  nie  posądzał.  Czujesz  się  wspaniale.  Ile  może  trwać  taki okres? W zależności od celu oraz od cech danej  osoby: od kilku dni aż do kilku tygodni. Potem jednak  następuje  naturalnie  kolejny  etap.  Jest  nim  niemal  niezauważalny,  jednak  regularny  spadek  tak  moty- wacji, jak i siły działań. Gdy pierwszy raz zauważasz,  że trochę się zaniedbałeś, starasz się działać tak jak  poprzednio,  nic  nie  zmieniając.  Spadek  motywacji  następuje jednak nieubłaganie. W końcu zauważasz  znaczne  zaniedbanie  w  pracy  nad  celem.  Działania  niepostrzeżenie stały się mało regularne, czujesz, że  coraz więcej Cię to kosztuje, motywacja jakby osłabła,  choć jeszcze czujesz jej moc. Wtedy  zazwyczaj  ma  miejsce  działanie  jednostki  w kierunku powrotu do poprzedniej korzystnej sytu- acji.  Następuje  w  tym  momencie  próba  utrzymania  efektywności na wysokim poziomie. Odbywa się to na  zasadzie rzutu na taśmę i ostrego zrywu. Najczęściej  jednak dochodzi do zderzenia z rzeczywistością, nie- zbyt przyjemną. Osoba ta zauważa, że te same czyn- ności kosztują ją więcej psychicznie i fizycznie, a do  tego  zaczyna  być  dziwnie  leniwa,  chcąc  zabrać  się  do  działania.  Naturalna  motywacja  ustaje,  po  czym  następuje ostatni etap, czyli zaniechanie działań i za- trzymanie  w  drodze  do  celu.  Działanie  naturalnego  52 Rozdział II mechanizmu  motywacji  można  porównać  do  wzbu- dzania iskry w silniku samochodowym podczas jego  uruchamiania. Iskra się pojawia, jarzy się, dając świa- tło i dużą energię cieplną, po czym gaśnie. Naturalną  dynamikę motywacji przedstawia poniższy wykres: Wykres autorski na podstawie własnych badań, wywiadów i obserwacji za- chowań osób prezentujących podleganie krótkotrwałym impulsom motywa- cji. Wszystkie wykresy pochodzą od autora. Legenda: 1–2  —  Gwałtowny  wzrost  motywacji  i  rozpoczęcie  działań. 2–3 — Utrzymanie stanu wysokiej motywacji i efek- tywności działań. 3–4  —  Niezauważalny  spadek  motywacji  i  efektyw- ności działań. 53 Rafał Kraśnicki 4–5 — Zauważony spadek motywacji i efektywności  działań. 5–6 — Próba powrotu do poprzedniej korzystnej sy- tuacji. 6–7 — Wygaśnięcie motywacji i zaniechanie działań. Ile  razy  rozpoczynałeś  zmianę  swojego  życia,  z  za- pałem przystępując do osiągania upragnionego celu  czy  rozpoczynając  walkę  ze  złym  nałogiem,  jednak  po pewnym czasie poddawałeś się, zaprzestając dzia- łań? Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jak każdy  podlegasz  temu  samemu  mechanizmowi  motywacji  naturalnej,  który  posiada  swoją  dynamikę.  Mecha- nizm  ten  był  i  jest  potrzebny  nie  tylko  do  rozwoju  ludzkości, ale i do przetrwania w warunkach świata  zewnętrznego. Motywacja ma silny związek z psychi- ką  i  inteligencją  jednostki.  Na  siłę  motywacji  mają  wpływ  zarówno  argumenty  racjonalne,  jak  i  uczu- ciowe, stan obecny, jak i przewidywany, świadomość  korzyści i strat. Jeżeli wytworzysz w sobie właściwy  pozytywny  stan  motywacyjno-emocjonalny,  zabez- pieczysz  się  przy  okazji  przed  depresją.  Będzie  tak,  ponieważ  ciężko  jest  być  jednocześnie  w  depre- sji  i  w  stanie  silnej  motywacji.  Problem  jest  jednak  taki,  iż  naturalna  dynamika  motywacji  najczęściej  nie trwa na tyle długo, by podczas jej oddziaływania  osiągnąć jakiś większy cel. Dlatego właśnie tylko nie- liczni cieszą się wielkimi osiągnięciami. Czyli możesz  z wysokim poziomem naturalnej motywacji napisać  w godzinę ciekawy artykuł na temat, który Cię zain- teresował. Jednak napisanie 100 podobnych artyku- 54 Rozdział II łów nie zajmie Ci w sumie 100 godzin pasjonującego  pisania. Tu właśnie leży przyczyna tego, iż niektórzy  osiągają wielkie sukcesy, podczas gdy inni miotają się  od  działania  do  działania.  Pewnie  nie  raz  spotkałeś  w swoim życiu osoby, które szybko „napalają się” na  coś. Następnie w krótkim czasie zarzucają to, by zaraz  ponownie rozpocząć coś innego pod wpływem kolej- nego chwilowego zapału. Właśnie tzw. słomiany za- pał świetnie opisuje naturalną dynamikę motywacji.  Czy więc postrzegać te impulsy jako utrapienie ludz- kości,  targające  ludźmi  raz  na  lewo,  raz  na  prawo?  Zdecydowanie nie, ponieważ za wielkimi osiągnięcia- mi i wspaniałymi osobowościami stoi moc motywa- cji rozwinięta do pasji. Zauważ, że w świecie wszyst- ko  istnieje  jako  celowe,  również  impulsy  motywacji  w każdym z nas mają swój cel. Dlatego warto spojrzeć  na to zjawisko jak na wspaniały dar. Zwróć uwagę na  to,  że  tylko  my,  ludzie,  możemy  doświadczać  wspa- niałej mocy motywacji, „przekraczając” siebie i dążąc  ku wspaniałym celom. Jak każdy dar, tak i natural- ne impulsy motywacji oraz zapału należy umiejętnie  wykorzystywać i rozwijać. Dlatego jedni, posiadając  go, osiągają sukcesy, podczas gdy inni zachowują się  jak chorągiewka na wietrze. Możesz sprawić, by mo- tywacja była Ci pożytecznym sługą, a możesz stać się  jej  poddanym.  Skoro  można  przyrównać  naturalne  impulsy motywacji i zapału do pierwszej iskry w sil- niku samochodowym, to ta książka jest praktycznym  podręcznikiem na temat tego, jak sprawić, by silnik  równo  pracował,  stale  stwarzając  kolejne  iskry  peł- ne żaru i mocy i mając nieprzerwany dopływ paliwa.  55 Rafał Kraśnicki Osobista Baza Motywacji jest receptą na problem do- tyczący naturalnego spadku motywacji. Wykorzystując  zawarte  w  tej  książce  narzędzie,  na- uczysz się świadomie angażować swoją motywację do  własnych  celów.  Nauczysz  się  również,  jak  zapobie- gać  naturalnemu  jej  spadkowi.  Dołączysz  do  grona  najlepszych, którzy umiejętnie kontrolują i przedłu- żają  działanie  własnej  motywacji,  by  osiągać  wszel- kie  cele,  jakie  sobie  wyznaczą.  Niektórym  już  samo  uświadomienie działania naturalnych impulsów mo- tywacji  pomaga  zrozumieć  wiele  swoich  zachowań.  Być może i dla Ciebie teraz stanie się jasne, dlaczego  tyle razy rozpoczynałeś regularne ćwiczenia fizyczne,  lecz w krótkim czasie zaprzestawałeś treningu i wra- całeś do poprzedniego stylu życia? Być może w tym  mechanizmie tkwi odpowiedź, dlaczego tyle razy roz- 56 Rozdział II poczynałeś naukę języka obcego, walkę ze złymi na- wykami  czy  po  prostu  nowe  życie,  by  po  niedługim  czasie niby niepostrzeżenie powrócić na dawne tory?  Taka świadomość jest pierwszym i niezbędnym wa- runkiem zmiany. Poznaj przyczyny, a wszystko stanie  się łatwiejsze. Przyczyna leży w tym wypadku w naturze, natomiast  pożądany  skutek  w  inteligencji  ludzkiej.  Jeżeli  nie  chcesz  stać się niewolnikiem ślepego  impulsu, mio- tany  z  jednego  niedokończonego  działania  w  dru- gie,  musisz  nauczyć  się  kontrolować  i  kierować  siłą  własnej motywacji. Jak odbywa się taki proces? Cała  sztuka polega na tym, by zaangażować w tę pracę siły  umysłu oraz uczucia. Cała Twoja osoba winna przejąć  ów dar naturalnej motywacji i zapału, przekształcając  go  w  strumień  świadomej  motywacji  nakierowanej  na wybrany cel, zgodny z wyznawanymi przez siebie  wartościami. Motywacja działa zawsze w służbie ce- lom, nie ma jej dla niej samej. Dlatego pisząc słowo  „motywacja”,  mam  zawsze  na  myśli  jej  odniesienie  do całej drogi prowadzącej do celu. Gdy „zapaliłeś się” do ważnej dla Ciebie sprawy i jak  na  skrzydłach  przystąpiłeś  do  działań,  to  wiedz,  że  rozpoczął się pierwszy etap, czyli moment startu na- turalnego  impulsu  motywacji.  Ta  świadomość  jest  niezwykle  ważna.  Wiesz  już,  że  stan  ten  jest  krótki,  dlatego  należy  coś  przedsięwziąć,  by  ochronić  się  przed  skutkami  naturalnego  wygaśnięcia  impulsu.  Na  tym  etapie  musisz  zrobić  2  rzeczy.  Po  pierwsze,  polubić  główną  umiejętność  związaną  z  osiąganiem  57 Rafał Kraśnicki celu, a po drugie, odkryć wszystkie możliwe korzyści  z  przebycia  całej  drogi  do  jego  realizacji.  Zaraz  po- tem bowiem zostaniesz postawiony przed poważnym  wyborem  kształtującym  Twój  charakter  i  mającym  wpływ na Twoje przyszłe losy. Będzie to wybór cier- pienia,  jakie  stanie  się  Twoim  udziałem.  Będziesz  musiał wybrać pomiędzy drogą powrotu do swojego  starego  życia  i  nawyków,  schodząc  z  drogi  do  celu,  lub  wybrać  cierpienie,  które  jest  skutkiem  zmiany  i  początkiem  drogi  prowadzącej  do  osiągnięć.  Im  większe to cierpienie, tym zmiana większa i głębsza,  a nagroda w postaci osiągnięcia celu wspaniała. Jeże- li zrezygnujesz z cierpienia, zejdziesz również z drogi  do celu i przyjmiesz wszelkie konsekwencje swojego  wyboru. Często w ten sposób narażasz się na później- sze długotrwałe cierpienie. Jednak nie będzie to cier- pienie wynikające z pozytywnej zmiany, a cierpienie  z  powodu  wyrzutów  sumienia  i  rozczarowania  sa- mym sobą. Najczęściej właśnie w tym punkcie ludzie  zaczynają się dzielić na tych, którzy są silni i osiągają  sukcesy, i na wiecznych nieudaczników skazujących  się na szarość egzystencji. Tak więc decyzja o wybra- niu cierpienia jest niezwykle ważna dla późniejszego  poziomu motywacji i osiągnięcia celu. Na tym etapie  niezbędne jest też, byś odnalazł i przedstawił własnej  świadomości wszystkie możliwe konsekwencje będą- ce Twoim udziałem, gdy zaniechasz dążenia do celu.  Szczególnie  ważna  jest  świadomość  negatywnych  długofalowych konsekwencji związanych z opuszcze- niem drogi do celu. Będziesz musiał stać się wrażli- wym na dostrzeganie najmniejszych sukcesów w dro- 58 Rozdział II dze do celu. Jest to niezwykle ważne ze względu na  motyw nagradzania siebie. Zawsze wtedy, gdy wyko- nasz kolejny krok i posuniesz się naprzód, daj sobie  nagrodę.  Szanuj  siebie  i  postępuj  ze  sobą  mądrze,  doceniając  własne  osiągnięcia  i  ciesząc  się  małymi  sukcesami. Metoda wzrostu sumarycznego Na marginesie przedstawię Ci dobrą metodę na na- uczenie się dostrzegania małych sukcesów w drodze  do celu. Metoda ta świetnie nadaje się we wszelkie- go rodzaju pracach, których wyznacznikiem jest ilość  i  policzalność,  np.  gdy  w  Twojej  pracy  liczy  się,  ile  podpiszesz  umów  w  ciągu  dnia,  liczba  napisanych  wierszy  tekstu,  liczba  metrów  ułożonej  glazury  czy  liczba  umówionych  spotkań.  Kiedy  zajmujesz  się  tworzeniem tekstów wierszy, co jest sztuką niełatwą,  i zbliża się termin ich oddania, możesz czuć frustra- cję, patrząc na swoje notatki. Wtedy warto wypróbo- wać metodę ciągłego wzrostu. Polega ona na tym, że  pod  koniec  każdego  dnia  czy  nawet  2  razy  dziennie  robisz podsumowanie i liczysz, ile zdań, znaków czy  zwrotek udało Ci się stworzyć. Załóżmy, że pierwszego  dnia napisałeś 3500 znaków, drugiego 1450, trzecie- go 1200, a czwartego 420. W piątek zaś poprawiałeś  poprzednie, nie tworząc nic nowego, czyli osiągnąłeś  wspaniałe  0.  Patrząc  na  taki  wynik,  mógłbyś  mieć  czarne myśli na temat zbliżającego się terminu odda- nia materiału, co podcinałoby Ci skrzydła. Wystarczy  jednak nieco inaczej spojrzeć na taki wynik, by ura- tować swoją motywację, a dodatkowo dostrzec nawet  59 Rafał Kraśnicki mały  sukces,  nagradzając  się  za  niego,  umacniając  jednocześnie zapał do pracy. By to osiągnąć, bierzesz  wszystkie wyniki, sumujesz je i wyliczasz z tego śred- nią. W tym wypadku będzie to: 3500 + 1450 + 1200  + 420 + 0 = 6570 ÷ 5 = 1314. Oznacza to, że każdego dnia faktycznie poruszałeś się  we właściwym kierunku, pisząc średnio po 1314 zna- ków, co odpowiada średnio około 200 słowom. Jeśli  Twoją pracą jest pisanie wierszy, nie jest to zły wynik.  Najważniejsze jednak jest to, że Twój umysł otrzymu- je motywującą informację o regularnych postępach,  pomimo  że  nie  każdy  dzień  jest  tak  samo  owocny  i bogaty w wenę twórczą. Jest to niewątpliwie mały  sukces,  przynajmniej  w  tym  sensie,  że  wiesz  jasno,  iż  nie  zboczyłeś  z  drogi  prowadzącej  do  osiągnięcia  celu. Po  zdobyciu  tej  ważnej  informacji  o  swoich  postę- pach, rysujesz prosty wykres z linią czasu X oraz li- nią osiągnięć Y, w tym wypadku z liczbą napisanych  znaków.  Pod  koniec  pierwszego  dnia  zamieszczasz  wynik napawający optymizmem, czyli 3500 znaków.  Drugiego dnia było 1450 znaków, jednak po dodaniu  do poprzednich mamy już 4950. Trzeci dzień pomi- mo  1200  znaków  oznacza  sumaryczny  wynik  6150.  Prowadząc taki zapis i mając wykres przed oczyma,  nie sposób oprzeć się wrażeniu, że faktycznie wynik  wciąż rośnie i posuwa się w czasie. Napawa to opty- mizmem  i  budzi  motywację.  Nawet  wynik  zerowy  piątego dnia przedstawia się w innym świetle. 60 Rozdział II Legenda wykresu sumarycznego wzrostu: 1. dzień — 3500 znaków. 2. dzień — 4950 znaków. 3. dzień — 6150 znaków. 4. dzień — 6570 znaków. 5. dzień — 6570 znaków. Wracając  do  głównego  wątku:  gdy  dokonasz  świa- domego  wyboru  cierpienia,  które  wliczasz  w  koszta  osiągnięcia  wartościowego  celu,  musisz  zrobić  coś  niezwykle istotnego. Ostatnim bowiem krokiem wy- magającym  od  Ciebie  dużego  zaangażowania  jest  stworzenie nawyku powtarzania głównej umiejętno- ści przybliżającej Cię do celu. Jest to w istocie skarb  61 Rafał Kraśnicki nieoceniony. Problem w tym, że nie można go kupić,  a jedynie wypracować. Jeżeli przejdziesz cały proces  budowy  Osobistej  Bazy  Motywacji  krok  po  kroku,  pracując z nią na co dzień, zauważysz jedną istotną  zmianę.  Mianowicie  będziesz  mógł  ujrzeć  cud  prze- miany  smutku  w  radość,  cierpienia  w  przyjemność,  słabości  w  siłę.  Zobaczysz,  jak  Twoja  motywacja,  poczynając  od  momentu  zrodzenia  jej  w  Tobie  pod  wpływem  impulsu,  przeobraża  się  karmiona  siłami  umysłu  i  uczuć,  zmieniając  Cię  w  człowieka  sukce- su,  spójnego  z  wyznawanymi  wartościami  i  silnego.  By  bardziej  Ci  uświadomić  moc  tej  zmiany,  podam  teraz  wręcz  prozaiczny,  jednak  wyraźny  tego  przy- kład.  Mój  znajomy  Robert,  gdy  rozpoczynał  swoją  przygodę  z  siłownią,  cierpiał  nie  tylko  na  zakwasy,  ale walczył z samym sobą podczas wyrabiania nawy- ku regularnych ćwiczeń i stałego przestrzegania die- ty. Zastosował też wtedy cały arsenał Osobistej Bazy  Motywacji  i  miał  szczęście  odczuć  swoją  cudowną  zmianę. Ćwiczenia, dotąd trudne i powodujące często  fizyczny ból i niechęć, stały się źródłem przyjemno- ści i odprężenia. Fizyczny ból związany z ćwiczeniami  zaczął mu sprawiać satysfakcję, motywując do dalszej  walki  o  kilogramy  na  sztandze.  Dieta  stała  się  gwa- rancją  zdrowia,  świetnego  wyglądu  i  samopoczucia.  Zdrowe odżywianie stało się stylem życia, natomiast  myśl o niezdrowych pokarmach powodowała niechęć  i  wręcz  obrzydzenie.  Gdy  kiedyś  w  zimowy,  ciemny  poranek nigdy by nie pomyślał o niczym innym, jak  o przedłużonym pozostawaniu w ciepłym łóżku, teraz  pierwszy biegł na trening. Dostrzegał w ćwiczeniach  62 Rozdział II fizycznych  źródło  większej  odporności  organizmu  i łatwy sposób na świetne samopoczucie oraz „ocie- plenie”  go.  To  wszystko,  co  niegdyś  było  dla  niego  smutkiem,  dziś  stało  się  radością.  To,  co  było  cięż- kie, stało się łatwe, to, co było słabością, stało się siłą.  Robert dokonał na początku wyboru cierpienia, jakie  świadomie  przyjmie,  by  osiągnąć  swój  cel,  zamiast  wyboru  łatwej  drogi  przyjemności  i  lenistwa,  które  owocuje długotrwałym i bezsensownym późniejszym  cierpieniem i poczuciem winy. Jak  widzisz,  naturalny  impuls  motywacji  i  zapału,  świadomie kształtowany, owocuje świetnymi efekta- mi. Czegoś takiego nie da się kupić za żadne pienią- dze, lecz każdy musi zdobyć to sam własnym wysił- kiem. W skrócie Pozwól, że w skrócie powtórzymy cykl kontrolowanej  motywacji. W 7 punktach zawarłem kolejne kroki po- mocne w jej wydłużaniu, aż do osiągnięcia celu. Zapamiętaj, że naturalny impuls motywacji i zapału  gwałtownie  wybucha  w  umyśle,  lecz  równie  szybko  gaśnie. Gdy polegasz tylko na jego sile, rozpoczynając  działanie, najprawdopodobniej go nie dokończysz. Wiedząc o tym, powinieneś świadomie kontrolować  i kierować darem naturalnej motywacji. Zapalając się do wybranego przez siebie celu, wyko- naj następujące kroki: 63 Rafał Kraśnicki 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Polub  główną  umiejętność  prowadzącą  Cię  do  celu. Znajdź jak najwięcej korzyści wynikających z osią- gnięcia celu, jak i z przebycia drogi do celu. Dokonaj wyboru cierpienia. Znajdź możliwie wszystkie straty i szkody, które  staną się Twoim udziałem, gdy zaniechasz dąże- nia do celu. Dostrzegaj najmniejsze sukcesy, postępy i nagra- dzaj się za nie. Wyrób  w  sobie  nawyk  regularnego  powtarzania  głównej umiejętności. Odnawiaj  w  swojej  świadomości  kroki  zawarte  w powyższych punktach. Pamiętaj:  cudowna  przemiana  wewnętrzna  prowa- dząca  do  celu  jest  skutkiem  wprowadzenia  w  życie  powyższych  punktów.  Zmiana  ta  przygotowuje  Cię  do objęcia w posiadanie celu, do którego zmierzasz.  W  dalszej  części  zajmiemy  się  oddzielnie  każdym  z powyższych etapów. Co mi to da? Twoje korzyści Za nami 3 ważne etapy w budowaniu Osobistej Bazy  Motywacji. W pierwszym pracowaliśmy nad wyklaro- waniem konkretnych celów i kierunków dążeń w zgo- dzie  z  własnymi  wartościami  i  tożsamością.  W  dru- gim rozprawialiśmy się z obiekcjami, zastrzeżeniami  i  wątpliwościami.  W  trzecim  etapie  zapoznałeś  się  z dynamiką naturalnej motywacji. Kolejny krok jest  64 Rozdział II już bardziej szczegółowy i niezmiernie ważny. W tej  i w następnych fazach budowania Osobistej Bazy Mo- tywacji najlepiej pracować tylko nad jednym konkret- nym  dążeniem.  Jest  to  niezwykle  istotne  założenie.  Każdy  ważny  życiowo  cel  musi  mieć  swoją  oddziel- ną bazę motywacji. Dlatego następne rozdziały będą  oznaczać  pracę  nad  jednym  z  Twoich  celów.  Proszę  Cię  więc,  byś  już  teraz  obrał  sobie  jedno  konkretne  dążenie, jakie musisz zrealizować w swoim życiu. Ce- lowo piszę, że musisz, ponieważ coś, co mógłbyś czy  ewentualnie chciałbyś osiągnąć, nie ma jeszcze zna- mion konkretnego celu i cechy determinacji. Zapytaj  siebie: co rzeczywiście musisz osiągnąć? Jaki cel nie  może być przez Ciebie zaniechany? Może to być na- uka jakiegoś języka, znalezienie partnera życiowego,  doprowadzenie  do  doskonałości  istniejącego  związ- ku, rzucenie w końcu jakiegoś nałogu, zrzucenie nie- potrzebnego  tłuszczu  czy  osiągnięcie  jakiegoś  stanu  finansów  czy  pozycji  zawodowej.  Ważne,  by  był  to  Twój osobisty cel, który jest ważny dla Ciebie. Metoda odkrywania korzyści Skoro  wybrałeś  już  swój  osobisty  cel,  zastanów  się  chwilę. Jak byś go opisał? Zacznij od prostego stwier- dzenia,  np.:  „Chcę  nauczyć  się  języka  francuskiego  albo  chcę  zrzucić  x  kilogramów”9.  Pragnienie  może  9  Dla ścisłości, w celu uzyskania świetnego wyglądu i smukłej syl- wetki ciała nie tyle chodzi o samą wagę i kilogramy, co o procen- towy poziom tkanki tłuszczowej w stosunku do całkowitej wagi  ciała.  Dlatego  cel  brzmiący:  chcę  zrzucić  x  kilogramów,  winien  brzmieć: chcę osiągnąć x  tkanki tłuszczowej. Więcej np. w mojej  książce Zaklinacz wagi, Gliwice 2011. 65 Rafał Kraśnicki być  większe,  np.:  „Chcę  stać  się  najlepszym  chirur- giem w kraju” albo „Pragnę, by to, co robię, było mo- ralne, i uczyć tego innych”. Takie proste stwierdzenie  to jasny przekaz dostępny dla podświadomości. Zrób- my teraz jeszcze jeden zabieg, by uaktywnić wybrany  cel.  Sformułuj  to  swoje  dążenie  w  czasie  teraźniej- szym, tak jakbyś je już zrealizował. Może to brzmieć  np.: zarabiam x zł, jestem mistrzem Formuły 1, sta- łem  się  fenomenalnym  współmałżonkiem  i  ojcem.  Czas teraźniejszy wydaje polecenie podświadomości,  by  uruchomiła  mechanizmy  ułatwiające  osiągnięcie  stanu  opisanego  przez  Ciebie.  Zrób  to  teraz,  określ  i sformułuj jak najbardziej konkretnie swój cel. Dlatego weź czystą kartkę i zapisz w formie nagłówka  swoje skonkretyzowane pragnienie w czasie teraźniej- szym. Napisz to wielkimi literami, z całą pewnością  siebie. Podkreśl, po czym pod spodem zacznij wypi- sywać korzyści, jakie będą Twoim udziałem, gdy osią- gniesz to, czego pragniesz. Dobra i sprawdzona prak- tyka mówi o minimalnej liczbie wypisanych korzyści,  by ćwiczenie rzeczywiście wpłynęło na poziom Twojej  motywacji. Zapisz 20 konkretnych korzyści. Nie 10,  18, ale minimum 20. Możesz zapisać 30 i więcej, jed- nak nie mniej niż 20. Możliwe, że na początku taka  liczba może Cię przerażać, jednak robiąc to, tworzysz  podstawy  Twojej  Osobistej  Bazy  Motywacji.  Zapre- zentuję Ci za chwilę sposób, jak szybko można upo- rać się z tym zadaniem. Jak się później przekonasz,  napisanie tych odpowiedzi to nie koniec budowania  Osobistej Bazy Motywacji. Od tego kroku trzeba jed- nak  rozpocząć  i  jest  on  niezbędny  do  dalszej  pracy.  66 Rozdział II Gdybyś  zapisał  te  korzyści  i  tak  sprawę  zostawił,  to  najprawdopodobniej nic by się nie wydarzyło. To tak  jakbyś wsiadł do samochodu, lecz nie włożył kluczyka  do stacyjki. Jak możesz sobie pomóc, by uporać się  z tym zadaniem? Na początku wypisz korzyści, jakie będziesz miał po  osiągnięciu celu — takie, jakie narzucają Ci się w spo- sób oczywisty. Potem pogłówkuj i zapisz jeszcze parę  pozycji. Następnie staraj się szukać korzyści według  kategorii.  Pomyśl  zarówno  o  korzyściach  material- nych, jak i niematerialnych. Szukaj korzyści ilościo- wych i jakościowych. Szukaj korzyści krótkotermino- wych i długoterminowych. Szukaj korzyści dla siebie  i  korzyści  dla  swoich  bliskich  czy  nawet  nieznajo- mych. Zaangażuj w to zadanie cały swój intelekt. Nie pytaj  siebie: „W jaki sposób zdobędę te korzyści”, tylko: „Co  mogę uzyskać, osiągając wybrany cel?”. Szukając ko- lejnych motywów swoich działań, nastaw swój umysł  na zdobycie określonych rzeczy, a nie na analizowa- nie możliwości osiągnięcia celu. Motywacja żyje po- przez zestaw motywów. Od Ciebie więc zależy, ile ich  wydobędziesz, korzystając ze swego intelektu. Wiem  z  własnego  doświadczenia,  że  każde  nowe  działanie  czy  propozycja  działania  wiąże  się  ze  znalezieniem  motywu.  Czasem  jest  to  niezwykle  proste,  innym  razem  wymaga  to  zastanowienia,  by  „mieć  motyw”.  Muszę mieć osobisty motyw, myślę, że i Ty również.  Jeżeli np. chcesz stać się supersprzedawcą, to wypisz  wszystkie korzyści związane z osiągnięciem tego celu.  67 Rafał Kraśnicki Ważne jest, byś wszystkie je przedstawił swojej świa- domości. Spisać pewną liczbę korzyści materialnych  przyjdzie Ci dosyć łatwo. Nie zapomnij jednak o tym  wszystkim,  co  związane  jest  z  dobrami  niematerial- nymi. Do takich należą: umocnienie cech osobistych,  dobre nawyki, wartościowe zachowania i lepsze spo- soby postrzegania rzeczywistości, choćby jako szansy  na  lepszą  zmianę  i  wartościowe  działanie.  Wypisuj  je szczegółowo, zadając sobie pytanie w stylu: „Jakie  konkretnie cechy mnie udoskonalą, gdy osiągnę swój  cel?”. Takie pytanie naprowadzi Cię na korzyści, któ- re zapiszesz w tabeli Osobistej Bazy Motywacji. Zwróć  uwagę również na to, jak osiągnięcie celu wpłynie na  Twoje relacje z innymi. Co w nich ulegnie zmianie na  lepsze, gdy osiągniesz ten cel? To pytanie jest niezwy- kle ważne, ponieważ zwraca się ku dobru Twoich bli- skich. Gdy przewidujesz, że osiągnięcie zamierzonego  przez Ciebie celu nie odbije się pozytywnie na Twojej  rodzinie, zastanów się, jak można by go zmodyfiko- wać lub nawet zaniechać. Cel, który krzywdziłby ko- goś  z  Twoich  bliskich,  nie  jest  w  ogóle  wart  uwagi.  Aby  pomóc  Ci  uporządkować  zapisywanie  poszcze- gólnych korzyści, stworzyłem 7 grup. System 7 grup  jest  o  tyle  skuteczny,  iż  wystarczy,  byś  zapisał  dla  każdej z nich tylko po 3 konkretne korzyści, a Twoja  lista zapełni się ponad 20 motywami działania. Uży- cie tego systemu przy zapisywaniu kolejnych pozycji  na Twojej liście jest niezwykle pomocne, gdy już nic  nie  przychodzi  Ci  do  głowy.  Poniżej  przedstawiam  Ci  zestaw  kategorii  możliwych  korzyści,  związanych  z osiągnięciem przez Ciebie zamierzonego celu. 68
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słomiana motywacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: