Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 003537 18665940 na godz. na dobę w sumie
Słowacja zimą. Narty. Kuchnia. Kąpieliska termalne. Wydanie 3 - książka
Słowacja zimą. Narty. Kuchnia. Kąpieliska termalne. Wydanie 3 - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Wydawnictwo Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7560-091-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-84%), audiobook).

Słowacja to jeden z najbardziej górzystych krajów Europy, nic dziwnego zatem, że 'ilość ośrodków narciarskich na głowę mieszkańca' jest tu znacznie wyższa niż w większości krajów europejskich. Dużym plusem jest także duża dostępność naprawdę nowoczesnych obiektów, związana z bliskim położeniem od granicy z Polską.

Słowacja to jeden z najbardziej górzystych krajów Europy, a 'ilość ośrodków narciarskich na głowę mieszkańca' jest tu znacznie wyższa niż w większości krajów europejskich, w tym w Polsce. Nic więc dziwnego, że Słowacja od lat jest zimowym adresem tysięcy polskich narciarzy. Blisko, tanio, smacznie i swojsko. Nieco lepsza infrastruktura, góry wyższe, ludzie przyjaźni, i język prawie jak nasz...

Warto więc zapoznać się z najbardziej aktualną ofertą narciarską, także kulinarną i zdrowotną, którą znajdziemy w tym atlasie narciarskim. Narty, kuchnia, kąpieliska termalne, wydanym przez Wydawnictwo Bezdroża. To godna zaufania rekomendacja, dzięki której poznamy ośrodki, pensjonaty, wyciągi, karczmy i wypożyczalnie sprzętu, z aktualnymi cenami podanymi w obowiązującej od niedawna na Słowacji walucie EURO.

Autorzy przewodnika zaprowadzą nas do słowackich kurortów geotermalnych, w których łączyć możemy relaks z intensywną rehabilitacją. A zatem zyskujemy szczegółową wiedzę turystyczną o Małej i Wielkiej Fatrze, Beskidach Kysuckich, Górach Kremnickich, Magurze Orawskiej i Spiskiej, słowackim paśmie tatrzańskim, wreszcie Górach Czerchowskich i Wołowskich. W sumie 24 ośrodki, szczegółowo opisane pod względem użyteczności sportowo-turystycznej. Na pewno przyda się w podróży drobiazgowy opis dojazdów, a także krótkie, ale satysfakcjonujące wyliczenie najważniejszych obiektów godnych zwiedzenia, gdy zmęczy nas już szusowanie, a uciechy stołu zaczną przygniatać nas ku ziemi. Przewodnik jest nowocześnie opracowany, poza kolorowymi fotografiami zawiera sporo map i planów, charakterystykę tras zjazdowych (wraz z cennikami), pomysłowe tabelki z piktogramami, ryciny obiektów zabytkowych, indeksy i minirozmówki polsko-słowackie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ośrodki narciarskie Rużomberk-Malinne | Wielka Fatra RUŻOMBERK-MALINNE ***** O środek narciarski SKI PARK Ružomberok-Malinné***** zajmu- je północno-wschodnie rubieże Wielkiej Fatry (Veľká Fatra), leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Rużomberku (Ružomberok). Ruch narciarski obsługuje 8-osobowa kolejka gondolowa, 4-osobowy wyciąg krzesełkowy oraz kilka orczyków. Większość tras (trudnych i średnio trudnych) wytyczono w obrębie wybitnie widokowych polan na północno- -wschodnich stokach szczytu Malinné (in. Malinô Brdo, 1209 m n.p.m.). Wszyst- kie są dobrze utwardzone ratrakami, większość – sztucznie naśnieżana. Oświe- tlenia brak. Najdłuższa z tras ma 3900 m długości i 642 m deniwelacji. Ośrodek zapewnia typowe usługi – m.in. serwis, wypożyczalnię, szkółkę oraz zabawy w dziecięcym parku narciarskim. Narciarze biegowi mają do dyspozycji kilka kilometrów nieregularnie prze- cieranych tras. Ośrodek jest także dobrym punktem startowym dla narciarzy turystów, planujących wycieczki w północną część Wielkiej Fatry. 84 85 Ośrodki narciarskie Rużomberk-Malinne | Wielka Fatra Dojazd Osobom zmotoryzowanym, podró- żującym z zachodniej Polski najwy- godniej jechać przez Czechy (grani- cę można przekroczyć na przejściach Chałupki/Bohumín lub Cieszyn/Český Těšín). Za Czeskim Cieszynem kieru- jemy się na południe (szosa nr E75, 11), przekraczamy granicę ze Sło- wacją i dalej przez Čadcę, Żylinę oraz Martin jedziemy w stronę Ru- żomberku (od Żyliny droga E50, 18). Przed wjazdem do miasta, po minię- ciu miejscowości Rybárpole, skręca- my w prawo obok stacji benzynowej Shell i po ok. 800 m docieramy do osa- dy Hrabovo, w obrębie której funkcjo- nuje ośrodek. Kierowcy z Małopolski lub rejo- nów położonych dalej na wschód powinni wjechać na Słowację przej- ściem Chyżne/Trstená. Po przekro- czeniu granicy jedziemy cały czas główną drogą (E77, 59) – najpierw doliną rzeki Orawy do Dolnego Ku- bina, z którego przez niewysoki dział docieramy do Rużomberku, kierując się z niego na Żylinę. Po wyjechaniu z miasta, przy stacji benzynowej, skrę- camy do ośrodka. Dojazd komunikacją publiczną jest bezproblemowy, choć – co oczywiste – bardziej czasochłonny. Do Rużom- berku, oprócz autobusów (z Żyliny i miejscowości orawskich), można również dotrzeć koleją. Z Rużomberku do Hrabova kursu- je autobus miejski nr 3 oraz ski-busy (początek kursów 26 XII, busy startu- ją spod marketu Kaufland w dzielni- cy Roveň, zatrzymują się obok stacji kolejowej i dojeżdżają w rejon hote- lu Hrabovo, obok dolnej stacji kolej- ki gondolowej; odjazdy: 8.00, 8.30, 9.00 i 16.15, powrót: 8.18, 8.48, 15.55 i 16.35; w ciągu dnia nieco więcej bu- sów kursuje w obrębie ośrodka, mię- dzy hotelami Hrabovo i Áčko). Informacje dodatkowe Na terenie ośrodka działają: dyżurka służb ratowniczych, centrum infor- macyjne, szkoła narciarska i snoboar- dowa, wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego, sklepy, park narciarski Wyciągi 8 4 A B C – Zalomená poma D – Poma F – S (dziecięcy) F – P1 (dziecięcy) F – P2 (dziecięcy) F – P3 (dziecięcy) F (snowtubing) F (szkółka) 1770 1120 1000 900 136 136 220 250 200 70 415 250 238 260 25 25 32 26 26 18 960 1209 1161 1140 955 955 955 — — — 1500 2200 900 900 280 600 600 600 400 150 łączna długość wyciągów: 5802 m łączna przepustowość: 8130 os./godz. maksymalna różnica wysokości: 415 m (kolejka gondolowa) 86 dla najmłodszych (m.in.: małe skocz- nie, tor saneczkowy, stok do uprawia- nia snowtubingu, czyli zjazdu w pon- tonie), lodowa ścianka wspinaczkowa, lodowisko. Ofertę uzupełniają: bogata baza noclegowa, restauracje, mała ga- stronomia i bezpłatne parkingi. Usytuowanie centrum sprawia, że z wysoko położonych tras na zbo- czach góry Malinné (1209 m n.p.m.) podziwiać można rozległe panora- my Niżnych Tatr, Zachodnich Tatr oraz Gór Choczańskich, rozciągających się po drugiej stronie doliny Wagu. Niestety, miłośnicy narciarstwa bie- gowego nie znajdą w ośrodku dobrze przygotowanych tras, zadowoleni bę- dą natomiast turyści narciarze, którzy mogą wykorzystać wyciągi do szyb- kiego zdobycia wysokości, wyrusza- jąc na znakowane szlaki piesze pół- nocnej części Wielkiej Fatry. Dla osób zainteresowanych bu- downictwem ludowym „żelaznym punktem” programu powinna być wy- cieczka do wioski Vlkolínec ze znako- micie zachowanym kompleksem za- budowy drewnianej. Zimą od strony wyciągów najłatwiej dostać się tam zielonym szlakiem, wiodącym do Ru- żomberku, wędrując na nartach tury- stycznych lub rakietach. Najlepszy odpoczynek po narciar- skim szaleństwie zapewniają baseny termalne w pobliskiej Beszeniowej (Bešeňová). Okolice – co warto zobaczyć } W najbliższym sąsiedztwie Vlkolínec – zespół zabytkowej wiejskiej architektury ludowej, wpi- sany w 1993 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrod- niczego UNESCO. } Po drodze, od strony Čadcy Kysucké Nové Mesto – kościół św. Jakuba z początku XIV w., pierwotnie gotycki, na początku XX w. przebudo- Po drodze lub w pobliżu ośrodka – zob. s. 223 – zob. s. 205 – zob. s. 227 Beszeniowa (Bešeňová) Dolny Kubin (Dolný Kubín) – zob. s. 208 Liptowski Mikułasz (Liptovský Mikuláš) Martin Oravský Podzámok – zob. s. 230 Rużomberk (Ružomberok) – zob. s. 242 Trzciana (Trstená) Twardoszyn (Tvrdošín) Vlkolínec Żylina (Žilina) – zob. s. 250 – zob. s. 243 – zob. s. 255 – zob. s. 252 wany (po pożarze) na neoromański (przed kościołem krzyż z 1776 r.); ko- ściół z 1. poł. XVII w., później przebu- dowywany; browar z 2. poł. XVII w.; re- nesansowe domy z XVII w. na rynku. Strečno – ruiny zamku (najstar- sza wzmianka z 1384 r.); przełom Wa- gu (Váh) powyżej miasteczka. Zarów- no zamek (w zimie niedostępny dla zwiedzających), jak i przełom dosko- nale widoczne z czerwonego szla- ku prowadzącego w stronę Krywań- skiej Małej Fatry, ok. 2,5 km dalej ze szlaku widoczne kolejne ruiny – tzw. Starý hrad. Turany – kościół gotycki z koń- ca XIII w. } Po drodze, od strony przejścia granicznego w Chyżnem Dlhá n. Oravou – barokowo-klasy- cystyczny kościół z 1811 r.; przy szosie kompleks zabytkowych spichlerzy. 87 Ośrodki narciarskie Trasy zjazdowe 1 – Hlavná 2 – Vyhliadková 3 – Malá Mulda 4 – Majstrovská 5 – Vlkolínska 6 – Pretekárska 7 – Veľká Mulda 3900 1250 1050 900 800 1200 1400 642 286 240 240 240 286 286 łączna długość tras: 10 500 m maksymalna różnica wysokości: 642 m (trasa nr 1: w górnej części średnio trudna, w środkowej i dolnej łatwa, odcinkami nieco bardziej wymagająca) Horná Lehota – kościół z 1688 r.; barokowo-klasycystyczny kasztel z XVIII w. Leštiny (2 km od Wyżnego Kubi- na, w bocznej dolince) – drewniany kościół artykularny z 1689 r.; kasztel z XVIII w. Likavka – nad wsią ruiny zamku z XIII w. Martinček – kościół pw. św. Mar- cina z 1260 r., wielokrotnie przebu- dowywany. Podbieľ – rezerwat architektury ludowej – zabytkowe zrębowe domy z XIX i początku XX w.; kościół baro- kowy z 1781 r. Valaská Dubová – karczma z po- czątku XIX w. (wybudowana na miej- scu dawniejszej, w której – jak chce tradycja – ujęto słynnego zbójnika Ju- raja Jánošíka). Wyżny Kubin (Vyšný Kubín) – kasz- tele z początku XVII (później przebu- dowy) i XVIII w. Informacje praktyczne Wybrane noclegi n Hotel ÁČKO***, ul. Hrabovská cesta 34, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 4332484, 4332486, faks: +421 44 4332487, e-mail: hotelacko@ne- xtra.sk; http://www.hotelacko.sk (50 miejsc; po- koje z pełnym wyposażeniem; restauracja, kawiar- 88 nia, nocny bar, możliwość korzystania z internetu, kryty basen, parking; nocleg od 800 Sk/os.). n Penzión BLESK**, ul.Vajanského 9, 034 01 Ru- žomberok, tel.: +421 44 4320025, faks: +421 44 4329140, e-mail: penzionblesk@stonline.sk, http://www.penzionblesk.skg.sk (34 miejsca; dwójki/apartamenty 4-osobowe, wszystkie z ła- zienką i toaletą; restauracja, kawiarnia, parking; nocleg od 600 Sk/os.). n Chata BYSTRINA, Hrabovská dolina 3303, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 4322293, +421 905211767, e-mail: bystrina@stonline.sk, http:// www.liptov.sk/bystrina (23 miejsca; dwójki/trójki, standard turystyczny, wspólne łazienki i toalety, kuchnia i jadalnia turystyczna; parking; nocleg od 350 Sk/os.). n Chata DARIA, Malinô Brdo, 034 01 Ružombe- rok, tel.: +421 905602503, e-mail: chata@ve- get.sk, http://www.veget.sk/daria (19 miejsc; trójka/4 czwórki, wszystkie z łazienką i toaletą, TV satelitarną; restauracja, parking; nocleg 300– 500 Sk/os.). n Chata HALINA, Hrabovská dolina, 034 01 Ružom- berok, tel.: +421 910555649, 907558623, e-mail: svetlana.stikicova@zoznam.sk, http://www.albus- online.sk/halina (43 miejsca; dwójka/3 trójki/ 8 czwórek, standard turystyczny, wspólne łazien- ki i toalety, kuchnia turystyczna; bilard, parking; nocleg od 250 Sk/os.). n Hotel HRABOVO**, ul. Hrabovská cesta 1678/30, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 4328744, faks: +421 44 4323178, e-mail: recepcia@hotelhrabo- vo.sk, http://www.hotelhrabovo.sk (84 miejsca; dwójki/apartamenty z łazienką i toaletą, TV sate- litarną, telefonem; restauracja, kawiarnia, parking; nocleg od 450 Sk./os.). n Hotel MALINA**, Malinô Brdo, 034 01 Ružom- berok, tel./faks: +421 44 4325070, e-mail: hotel- malina@stonline.sk, http://www.liptovtravel.com/ malina (ok. 50 miejsc; pokoje z łazienką i toaletą, TV Rużomberk-Malinne | Wielka Fatra Cennik (wybrana oferta, sezon zimowy 2005/06, ceny w koronach słowackich) rodzaj biletu 17 XII–19 III od 20 III dorośli dzieci/ seniorzy dorośli dzieci/ seniorzy 1-dniowy 2-dniowy 3-dniowy 4-dniowy 5-dniowy 6-dniowy 7-dniowy do godz. 13.00 od godz. 12.00 od godz. 13.30 750 1460 2100 2700 3250 3750 4200 600 530 380 530 1020 1440 1820 2150 2430 2660 420 370 270 690 1340 1920 2460 2950 3390 3780 550 480 350 480 920 1290 1620 1900 2130 2310 380 340 240 Bilet dziecięcy przysługuje do 12 roku życia. Maluchy do lat 5 korzystają ze stoków i wyciągów (pod opieką rodziców) bezpłatnie. Zniżki dla seniorów przysługują kobietom powyżej 55 roku życia i mężczyznom powyżej 60 lat. satelitarną, radiem, telefonem; restauracja, bufet, sauna, bilard, centrum fitness, masaże). n Chata MALINO, ul. Hrabovská cesta 1103, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 907454875, e-mail: mali- no@stonline.sk, http://www.liptov.sk/malino (19 miejsc; jedynki/dwójki/trójki, możliwe dostaw- ki, standard turystyczny, wspólne łazienki i toale- ty, kuchnia i jadalnia turystyczna; sauna, parking; nocleg 200–350 Sk/os.). n Hotel FLORA**, Bešeňová 58, 034 83 Be- šeňová, tel.: +421 44 4303134, faks: +421 44 4303136, e-mail: flora@besenovaflora.sk, http://www.besenovaflora.sk (60 miejsc; 14 dwójek/2 trójki/apartament, wszystkie z łazienką i toaletą, TV satelitarną, lodówką; restauracja, ka- wiarnia, bar nocny, parking; 50 m od zespołu ką- pielisk; nocleg od 700 Sk/os.). Gastronomia: n Malinô Brdo – restauracja przy hotelu MALINA, Malinô Brdo, tel./faks: +421 44 4325070; mała ga- stronomia. n Rużomberk – restauracja przy hotelu ÁČKO, ul. Hrabovská cesta 34, tel.: +421 44 4332484, 4332486; restauracja przy pensjonacie BLESK, ul.Vajanského 9, tel.: +421 44 4320025; bar CAFÉ EFEKT, ul. Š. Moyzesa 16, tel.: +421 44 4329595; restauracja przy hotelu HRABOVO, ul. Hrabovská cesta 1678/30, tel.: +421 44 4328744; restauracja PANSKÝ DOM, Nám. A. Hlinku 1117/43, tel.: +421 44 4328206; restauracja SKI PARK RUŽOMBE- ROK, ul. Hrabovská cesta 1679/31, tel.: +421 44 4322606; restauracja VLČÍ DVOR, ul. Korytnická 7387, tel.: +421 44 4321662. Informacja, służby ratunkowe Administracja ośrodka, kontakt: SKI PARK Ru- žomberok, a.s., ul. Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 4322606, +421 907839754, faks: +421 44 4303982, e-mail: ski- park@skipark.sk, http://www.skipark.sk; zo- bacz też: http://www.holidayinfo.sk, http:// www.ski.sk. Informacja turystyczna: na terenie ośrodka – Informačné centrum SKI PARK Ružomberok, ul. Hrabovská cesta 1679/31, tel.: +421 44 4322606, e-mail: info@skipark.sk, http://skipark.sk; w Rużomberku – Kultúrne a informačné centrum, ul. Madačova 3, 034 01 Ružomberok, tel./faks: +421 44 4326887, e-mail: kicrbk@isternet.sk. Służby ratunkowe: lokalna placówka: tel.: +421 44 4326606; Horská záchranná služba, rejon Ve- ľká Fatra, 976 39 Donovaly, tel.: +421 48 4199724, +421 903624049, e-mail: vfatra@hzs.sk; strony internetowe: Horská záchranná služba: http:// www.hzs.sk, Horská služba na Slovensku: http:// www.horska-sluzba.sk; numer alarmowy do we- zwań z telefonów komórkowych: 18300 (bezpłat- nie z sieci Eurotel). 89
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słowacja zimą. Narty. Kuchnia. Kąpieliska termalne. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: