Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 008236 20950360 na godz. na dobę w sumie
Słownik audytu, doradztwa podatkowego, księgowości i rachunkowości Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung - ebook/pdf
Słownik audytu, doradztwa podatkowego, księgowości i rachunkowości Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 749
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2439-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Słownik zawiera 32.000 haseł z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz księgowości i rachunkowości. Niniejsza publikacja stanowi znakomitą podstawę do współpracy dla polskich i niemieckich audytorów, doradców podatkowych oraz księgowych. Oprócz fachowego słownictwa zawiera też załączniki, którymi są wzory sprawozdań finansowych z Polski oraz Austrii, Niemiec i Szwajcarii.


Dieses Fachwörterbuch für die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Buchhaltung und Rechnungslegung umfasst 32.000 Stichwörter. Es stellt eine ausgezeichnete Grundlage für die Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Buchhaltern aus Polen und Deutschland dar. Neben dem Fachvokabular enthält es Anhänge, in denen Muster für Jahresabschlüsse aus Polen sowie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu fi nden sind.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Übersetzer bei Rödl Partner Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Redaktionelle Bearbeitung Przemysław Fil Prof. Jens Jungmann polnisch-deutsch deutsch-polnisch Wydawnictwo C.H. Beck Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaft sprüfung Übersetzer bei Rödl Partner Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaft sprüfung Redaktionelle Bearbeitung Przemysław Fil Prof. Jens Jungmann polnisch-deutsch deutsch-polnisch Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja i korekta: Weronika Szemińska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2438-8 ISBN e-book 978-83-255-2439-5 Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja i korekta: Weronika Szemińska © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2438-8 ISBN ebook 978-83-255-2439-5 Spis treści 7 Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słownik polsko-niemiecki/ Wörterbuch polnisch-deutsch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Załączniki/Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Bilans (Polska)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Bilanz PL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Bilans (Austria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Bilanz AT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bilans (Niemcy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Bilanz DE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Bilans (Szwajcaria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Bilanz CH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) (Polska)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Gewinn- und Verlustrechnung (Umsatzkostenverfahren) PL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) (Polska)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) PL  . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Rachunek zysków i strat (Austria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 GuV AT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Rachunek zysków i strat (Niemcy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Gewinn- und Verlustrechnung DE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Rachunek zysków i strat (Szwajcaria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Erfolgsrechnung CH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Polska)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Eigenkapitalspiegel PL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (Austria)   . . . . . . . . . . . 396 Konzerneigenkapitalspiegel AT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Niemcy)  . . . . 400 Konzerneigenkapitalspiegel DE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Zestwienie zmian w kapitale własnym (Szwajcaria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Eigenkapitalnachweis CH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) (Polska)  . . . . . . . . . 406 Kapitalflussrechnung (direkte Methode) PL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (Polska)  . . . . . . . . . . . . . 410 Kapitalflussrechnung (indirekte Methode) PL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 6 Rachunek przepływów pieniężnych (Austria)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Geldflussrechnung AT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Rachunek przepływów pieniężnych (Niemcy)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Geldflussrechnung DE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Rachunek przepływów pieniężnych (Szwajcaria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Geldflussrechnung CH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Słownik niemiecko-polski/ Wörterbuch deutsch-polnisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Wstęp Polska jest od kilku lat jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych nie- mieckich przedsiębiorstw . Dlatego też nieodzownym warunkiem dbania o relacje biznesowe między oboma krajami jest znajomość wzajemnych uwarunkowań ekonomicznych . W ostatnim czasie na mapie politycznej oraz gospodarczej Europy dokonało się wiele zmian, które mają znaczny wpływ na polski porządek prawny, rachunko- wość czy system podatkowy . Tak istotne zmiany wpłynęły naturalnie również na rozwój specjalistycznego słownictwa, związanego z powyższymi dziedzinami . Rozumienie języka obcego staje się dziś niezbędnym elementem nawiązywa- nych i utrzymywanych kontaktów gospodarczych . Wydawca oraz Autorzy zajęli się tym problemem, przygotowując słownik zawierający 32 .000 haseł z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz księgowości i rachunkowości . Niniejsza publikacja stanowi znakomitą podstawę do wspólnej pracy dla polskich i zagranicznych audytorów, doradców podatkowych oraz księgowych . Oprócz fachowego słownictwa zawiera też załączniki, którymi są wzory sprawozdań fi- nansowych z Polski oraz Austrii, Niemiec i Szwajcarii . Przemysław Fil prof. Jens Jungmann Warszawa, lipiec 2012 Einleitung Seit einigen Jahren zählt Polen zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern deutscher Unternehmen . Zur Pflege der Geschäftskontakte zwischen beiden Ländern ist es deshalb unerlässlich, dass die Geschäftspartner die wirtschaftlichen Rahmenbe- dingungen im jeweils anderen Land kennen . In letzter Zeit ist es auf der politischen und wirtschaftlichen Landkarte Europas zu vielen Veränderungen gekommen, die spürbaren Einfluss auf die polnische Rechtsordnung, Rechnungslegung und auf das polnische Steuersystem haben . Dadurch änderte sich natürlich auch das entsprechende Fachvokabular . Fremdsprachenkenntnisse werden immer mehr zu einem unentbehrlichen Fak- tor bei der Aufnahme und Pflege von Wirtschaftsbeziehungen . Verlag und Auto- ren haben sich dieses Problems angenommen, indem sie ein Fachwörterbuch für die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Buchhaltung und Rechnungs- legung erstellt haben, das 32 .000 Stichwörter umfasst . Dieses Wörterbuch stellt eine ausgezeichnete Grundlage für die Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Buchhaltern aus Polen und Deutsch- land dar . Neben dem Fachvokabular enthält es Anhänge, in denen Muster für Jahresabschlüsse aus Polen sowie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu finden sind . Przemysław Fil Prof. Jens Jungmann Warschau, Juli 2012 Słownik polsko-niemiecki Wörterbuch polnisch-deutsch A a conto (= na rachunek, na poczet) lat. a conto, Akonto n, Akontozahlung f, Anzah- lung f auf eine Schuld, Abschlagszahlung f a priori (= z góry, uprzedzając fakty) lat. a priori, von vornherein abolicja 1. Abolition f, Niederschlagung f eines Strafverfahrens vor Urteilserlass; 2. Gnaden- erweis m abolicja podatkowa Niederschlagung f von steuerlichen Strafverfahren vor deren rechts- kräftigem Abschluss abolicjonizm Abolitionismus m abonament Abonnement n, Zeitkarte f, Dau- erkarte f abonament parkingowy Dauerparkkarte f abonament radiowo -telewizyjny Fernseh - und Rundfunkgebühren (GEZ -Gebühren) fpl abonament radiowy gebührenpflichtiges Rundfunkabonnement n, Rundfunkge- bühr f abonament telefoniczny Telefonabonne- ment n, Telefongebühr f abonament telewizyjny Fernsehgebühr f abonamentowy Abonnements - abonent Abonnent m absencja Absenz f, Abwesenheit f, Ausblei- ben n, Fernbleiben n, Fortbleiben n absencja chorobowa Abwesenheit f wegen Krankheit absencja wyborcza Fernbleiben n von der Wahl absolutna ochrona absoluter Schutz m absolutna odpowiedzialność absolute Haf- tung f absolutna prawda absolute Wahrheit f absolutna preferencja absoluter Vorzug m absolutna samodzielność absolute Eigen- absolutna zasada absoluter Grundsatz m absolutny absolut absolutorium (zarządu spółki) Entlastung f (der Geschäftsführung) AC (= ubezpieczenie autocasco) Kaskover- sicherung f ad acta (= złożyć do akt) lat. ad acta (a .a .), zu den Akten fpl adaptacja Anpassung f, Adaptierung f, Adap- tion f, Adaptation f adaptować adaptieren, angleichen, anpassen adekwatna kara angemessene Strafe f adekwatna regulacja adäquate Regelung f adekwatna szkoda adäquater Schaden m adekwatna wpłata adäquate Einzahlung f, angemessene Einzahlung f adekwatne świadczenie angemessene Leis- tung f adekwatność Adäquanz f, Adäquatheit f, An- gemessenheit f adekwatność kapitałowa angemessene Ka- pitalausstattung f adekwatność kapitałowa instytucji kredy- towych angemessene Kapitalausstattung f der Kreditinstitutionen adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw inwestycyjnych angemessene Kapitalaus- stattung f der Investitionsunternehmen adekwatność kary Adäquanz f der Strafe, Angemessenheit f der Strafe adekwatność materiału dowodowego Ad- äquanz f des Beweismaterials adekwatność opisu zdarzenia Adäquanz f der Beschreibung des Geschehens, Rich- tigkeit f der Beschreibung des Geschehens adekwatność przyczyny Adäquanz f der Ursache ständigkeit f adekwatność rozwiązań prawnych Ad- absolutna większość absolute Mehrheit f äquanz f der rechtlichen Lösung Ad 14 Ad adekwatność sankcji Angemessenheit f der administrowanie kredytem Kreditverwal- Sanktion, Adäquanz f der Sanktion adekwatność środków karnych Adäquanz f der strafrechtlichen Mittel, Angemessen- heit f der strafrechtlichen Mittel adekwatny adäquat, angemessen, überein- stimmend adekwatny wyrok angemessenes Urteil n adekwatny związek przyczynowy adäqua- ter Kausalzusammenhang m adhezyjny Adhäsions - administracja Verwaltung f administracja finansowa Finanzverwal- tung f administracja państwowa Staatsverwal- tung f administracja podatkowa Steuerverwal- tung f administracja publiczna öffentliche Verwal- tung f administracja rządowa Staatsverwaltung f, Regierungsverwaltung f administracyjne mechanizmy kontrolne Mechanismen mpl der Verwaltungskon- trolle administracyjno -prawny verwaltungsrecht- lich administracyjno -prawny akt verwaltungs- rechtlicher Akt m administracyjno -prawny charakter verwal- tungsrechtlicher Charakter m administracyjno -prawny element verwal- tungsrechtliches Element n administracyjno -prawny instrument orze- kania verwaltungsrechtliches Entschei- dungsinstrument n administracyjny Verwaltungs - administracyjny dokument towarzyszący begleitendes Verwaltungsdokument n, Be- gleitschreiben n, Begleitzettel m, beiliegen- des Verwaltungsdokument n administrator danych Datenverwalter m administrator informacji Informationsver- walter m tung f adnotacja Notiz f, Bemerkung f, Vermerk m adnotacja (zapis w aktach) Aktenvermerk m, Vermerk m zur Art und Weise der Erledi- gung einer Angelegenheit adnotacja o niezbywalności papieru war- tościowego Sperrvermerk m adnotacja o odbiorze Empfangsvermerk m adnotacja pisemna schriftlicher Vermerk m adnotacja priorytetu Dringlichkeitsver- merk m adnotacja służbowa dienstlicher Vermerk m adnotacja urzędowa amtlicher Vermerk m adnotacja uwierzytelniająca Beglaubi- gungsvermerk m adnotacja ważności Gültigkeitsvermerk m adres Adresse f, Anschrift f adres dla doręczeń Zustelladresse f adres domowy Privatadresse f, Heimatad- resse f adres dotychczasowy bisherige Adresse f, bisherige Anschrift f adres nowego miejsca zamieszkania Ad- resse f des neuen Wohnsitzes adres ostatniego czasowego pobytu Ad- resse f des letzten vorübergehenden Auf- enthalts adres prywatny Privatadresse f adres przedsiębiorstwa Geschäftsanschrift f adres skrzynki pocztowej Briefkastenad- resse f adres stałego miejsca zamieszkania Ad- resse f des ständigen Wohnsitzes, Heimat- adresse f adres wskazany angegebene Adresse f adres zameldowania Meldeadresse f adres zamieszkania Wohnsitzadresse f adresat Adressat m, Empfänger m adresat obowiązku Adressat m einer Ver- pflichtung adresat orzeczenia Adressat m einer Ent- scheidung adresat przesyłki pocztowej Adressat m ei- ner Postsendung administrowanie dokumentacją pracow- niczą Führung f der Personalakten adresat skargi Adressat m einer Beschwerde adresat wniosku Adressat m des Antrags Ad 15 Ak adresat wyprowadził się bez podania ad- resu unbekannt verzogen adresat decyzji Adressat m der Entscheidung adresat nieznany unbekannter Adressat m adresat normy prawnej Adressat m einer Rechtsnorm adresować adressieren, mit Anschrift f ver- sehen adwokacki Anwalts -, anwaltlich adwokat Rechtsanwalt m adwokat z urzędu von Amts m wegen, ge- richtlich bestellter Rechtsanwalt m, Offizial- verteidiger m afera Skandal m afera gospodarcza Wirtschaftsskandal m afera kredytowa Kreditskandal m afera podatkowa Steuerskandal m afera związana z darowiznami Spenden- affäre f agencja Agentur f agencja celna Zollagentur f agencja handlowa Handelsagentur f agencja inkasowa Inkassobüro n agencja kredytowa Kreditagentur f agencja pracy tymczasowej Zeitarbeitsfir- ma f Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agentur f für Restrukturierung und Modernisierung der Landwirtschaft agencja ubezpieczeniowa Versicherungs- agentur f Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Agentur f des Staatlichen landwirtschaftli- chen Eigentums agent Agent m, Händler m, Geschäftsträ- ger m, Vertreter m, Makler m agent celny Zollagent m agent del credere Delkredereagent m agent dyplomatyczny diplomatischer Ge- schäftsträger m agent handlowy Handelsagent m, Handels- vertreter m agio Agio n agio emisyjne Emissionsagio n agregaty monetarne Geldaggregate npl agresywna sprzedaż aggressive Verkaufs- strategie f, aggressive Absatzmethode f akcent Akzent m, Tonfall m, Betonung f akcentować akzentuieren, betonen, Nach- druck m verleihen, Akzent m legen auf akcentowanie Akzentuierung f, Betonung f akcentowany betont akcept Akzept n, Annahme f akcept bankowy Bankakzept n akcept bezwarunkowy unbedingtes Ak- zept n akcept grzecznościowy Ehrenakzept n, Ge- fälligkeitsakzept n akcept handlowy Handelsakzept n akcept in blanco Blankoakzept n akcept krajowy Inlandsakzept n akcept kupiecki kaufmännisches Akzept n, Handelsakzept n akcept milczący stillschweigendes Akzept n akcept ogólny allgemeines Akzept n akcept ograniczony eingeschränktes Ak- zept n akcept warunkowy bedingtes Akzept n akcept weksla Wechselakzept n akcept weryfikacyjny beglaubigtes Akzept n akcept częściowy Teilakzept n akceptacja Akzeptation f, Akzept n, Annah- me f, Akzeptabilität f, Akzeptierbarkeit f, Akzeptanz f akceptacja budżetu Annahme f des Budgets akceptacja częściowa Teilannahme f akceptacja działania Akzeptierbarkeit f des Handelns, Akzeptierbarkeit f der Handlung akceptacja rozstrzygająca entscheidende Akzeptanz f akceptant Akzeptant m, Bezogener m, Neh- mer m akceptować akzeptieren, annehmen akceptować ofertę auf ein Angebot n ein- agent polityczny politischer Geschäftsträ- gehen ger m agent sprzedaży Verkaufsagent m agent ubezpieczeniowy Versicherungs- agent m akceptować weksel Wechsel m mit Akzept versehen akceptowany weksel akzeptierter Wech- sel m Ak 16 Ak akceptujący bank Akzeptbank f akces Akzess m, Beitritt m, Zutritt m, Zu- akcja o pełnych prawach głosu Vollaktie f akcja o wartości nominalnej Aktie f mit gang m akcesja Akzession f, Beitritt m akcesyjny Akzessions -, Beitritts - akcja Aktie f, Anteilspapier n akcja bankowa Bankaktie f akcja bez prawa głosu Aktie f ohne Stimm- recht, stimmrechtlose Aktie f akcja bez wartości nominalnej Aktie f ohne Nennwert, nennwertlose Aktie f akcja będąca przedmiotem publicznego obrotu zum öffentlichen Handel mit Wert- papieren zugelassene Aktie f akcja cząstkowa Bruchteilaktie f akcja depozytowa Depotaktie f, Deponen- tenaktie f akcja dodatkowa zusätzliche Aktie f akcja dopuszczona do obrotu publicznego zum öffentlichen Handel mit Wertpapieren zugelassene Aktie f, börsenfähige Aktie f akcja drobna Kleinaktie f akcja gorąca Wuchsaktie f akcja gotówkowa Aktie f für Bareinlagen akcja gratisowa Gratisaktie f, Berichtigungs- aktie f akcja imienna Namensaktie f akcja imienna winkulowana vinkulierte Na- mensaktie f Nennwert akcja obca Fremdaktie f akcja poniżej wartości nominalnej Aktie f unter dem Nennwert, Aktie f unter dem Nominalwert akcja powyżej wartości nominalnej Aktie f über dem Nominalwert, Aktie f über dem Nennwert akcja promocyjna Werbeaktion f akcja protestacyjna Protestaktion f akcja przynosząca dywidendę Dividenden- aktie f akcja szczególnego rodzaju Aktie f beson- derer Gattung akcja umorzona eingezogene Aktie f akcja uprawniająca do głosowania stimm- berechtigte Aktie f akcja uprzywilejowana Vorzugsaktie f akcja uprzywilejowana w zakresie prawa głosu Mehrstimmrechtsaktie f akcja uszkodzona beschädigte, verunstaltete Aktie f akcja własna eigene Aktie f akcja wyemitowana ausgegebene Aktie f akcja wystawiona w walucie obcej in frem- der Währung ausgestellte Aktie f akcja załogi przedsiębiorstwa Belegschafts- akcja milcząca nicht stimmberechtigte, stimm- aktie f rechtlose Aktie f akcja założycielska Gründeraktie f, Grün- akcja na okaziciela Inhaberaktie f akcja nabyta za pośrednictwem banku über die Bank erworbene Aktie f akcja niema Aktie f ohne Stimmrecht akcja nienotowana nicht notierte Aktie f akcja nieopodatkowana 1. (nieopodatkowa- na) nicht besteuerte Aktie f; 2. (zwolniona z podatku) von der Besteuerung befreite Aktie f akcja niezabezpieczona nicht besicherte dungsaktie f akcja zbywalna übertragbare Aktie f akcja zniszczona vernichtete Aktie f akcja zniżkująca fallende Aktie f, nachgeben- de Aktie f akcja zwykła Stammaktie f akcja zwykła z dywidendą wolną od opo- datkowania Stammaktie f mit einer von der Besteuerung befreiten Dividende akcje emitować Aktien fpl ausgeben, emit- Aktie f tieren akcja notowana na giełdzie börsennotierte akcje i inne udziały kapitałowe Aktien fpl Aktie f, an der Börse notierte Aktie f akcja nowej emisji junge Aktie f akcja o małym nominale Kleinaktie f, Aktie f mit geringem Nominalwert und andere Kapitalanteile mpl akcje i udziały w jednostkach stowarzy- szonych Aktien fpl und Anteile mpl an as- soziierten Unternehmen Ak 17 Ak akcje i udziały w jednostkach zależnych Aktien fpl und Anteile mpl an Tochterge- sellschaften akcje nabywać Aktien fpl erwerben akcje o dużym prawdopodobieństwie wzrostu wartości Wachstumsaktien fpl akcje o odroczonym (opóźnionym) termi- nie wypłaty dywidendy Nachzugsaktien fpl akcje odkupić Aktien fpl zurückkaufen akcje rosnące steigende Aktien fpl akcje Skarbu Państwa staatliche Wertpapie- re npl akcje spadające fallende Aktien fpl akcje subskrybować Aktien fpl zeichnen akcje towarzystw handlujących nierucho- mościami Aktien fpl von Immobiliengesell- schaften akcje umorzyć Aktien fpl einziehen akcje w odcinkach zbiorowych Sammelak- tien fpl akcyza Akzise f, Verbrauchsteuer f akcyza na paliwo Kraftstoffsteuer f akcyza na wyroby tytoniowe Tabaksteuer f akcyza należna geschuldete Akzise f akcyza pobrana erhobene Akzise f akcyza ustalona festgelegte Akzise f akord 1. Akkord m, Akkordlohn m; 2. (praca na akord) Akkordarbeit f akredytacja Akkreditierung f, Beglaubigung f akredytowanie Akkreditierung f akredytywa Akkreditiv n, Beglaubigungs- schreiben n, Kreditbrief m akredytywa akceptacyjna Akzeptakkredi- tiv n akredytywa bankowa Bankakkreditiv n akredytywa budżetowa Budgetakkreditiv n, Haushaltsakkreditiv n akredytywa czysta reines Akkreditiv n akredytywa długoterminowa langfristiges Akkreditiv n akredytywa dokumentowa Dokumenten- akcje wprowadzić na giełdę Aktien fpl an akkreditiv n, Urkundenakkreditiv n der Börse einführen, an die Börse bringen akredytywa dokumentowa przenośna akcje wydawać Aktien fpl aushändigen akcje wypuścić Aktien fpl ausgeben akcjonariusz Aktieninhaber m, Aktionär m akcjonariusz główny Hauptaktionär m akcjonariusz indywidualny Einzelaktionär m akcjonariusz mniejszościowy Minderheits- übertragbares Akkreditiv n akredytywa eksportowa Exportakkreditiv n akredytywa gotówkowa Barakkreditiv n akredytywa importowa Importakkreditiv n akredytywa in blanco Blankoakkreditiv n akredytywa jednorazowa einmaliges Ak- aktionär m kreditiv n akcjonariusz uprawniony do poboru akcji akredytywa nieodnawialna nicht erneuer- bezugsberechtigter Aktionär m bares Akkreditiv n akcjonariusz większościowy Mehrheitsak- akredytywa nieodwołalna unwiderrufliches tionär m Akkreditiv n akcjonariusz zarejestrowany eingetragener akredytywa niepokryta nicht gedecktes Aktionär m Akkreditiv n akcjonariusz zatrudniony w firmie Beleg- akredytywa niepotwierdzona unbestätig- schaftsaktionär m akcjonariusz zwyczajny Stammaktionär m akcyjny Aktien - akcyjny bank Aktienbank f akcyjny bon Aktienbezugsschein m akcyjny kapitał Aktienkapital n akcyjny kapitał całkowicie wpłacony voll eingezahltes Aktienkapital n akcyjny kapitał częściowo wpłacony teil- weise eingezahltes Aktienkapital n tes Akkreditiv n akredytywa niezbywalna nicht übertragba- res Akkreditiv n akredytywa odnawialna revolvierendes Ak- kreditiv n akredytywa odwołalna widerrufliches Ak- kreditiv n akredytywa okrężna Zirkularkreditbrief m akredytywa pieniężna Auszahlungsakkre- ditiv n Ak 18 Ak akredytywa podzielna teilbares Akkreditiv n akredytywa potwierdzona bestätigtes Ak- kreditiv n, Beglaubigungsschreiben n akredytywa towarowa Warenkreditbrief m akredytywa zwykła einfaches Akkreditiv n akt Akt m, Urkunde f akt administracyjno -prawny verwaltungs- rechtlicher Akt m akt administracyjny Verwaltungsakt m akt administracyjny deklaratoryjny dekla- ratorischer Verwaltungsakt m akta spraw sądowych Akten fpl in Gerichts- sachen akta sprawy Fallakten fpl aktualizacja Aktualisierung f, Vergegenwär- tigung f aktualizacja wartości Neubewertung f, Wert- aufholung f aktualizacja wartości aktywów niefinan- sowych Neubewertung f der nicht finan- ziellen Vermögenswerte aktualizacja wartości inwestycji Neube- akt administracyjny jednostronny einseiti- wertung f von Investitionen ger Verwaltungsakt m aktualizacja wyceny Aktualisierung f der akt administracyjny konstytutywny kons- Bewertung titutiver Verwaltungsakt m aktualizować aktualisieren, auf den neuesten akt kupna -sprzedaży Kaufbrief m akt małżeństwa Heiratsurkunde f akt normatywny Normativakt m akt notarialny notarielle Urkunde f, notariel- ler Akt m, österr. Notariatsakt m akt o podziale Teilungsakt m akt oskarżenia Anklage f akt powołania Bestellungsakt m, Bestel- Stand m bringen aktualizować dokumentację Dokumen- tation f aktualisieren aktualizować podstawę kasacyjną Kassations- grundlage f aktualisieren aktualizować wartość należności Forderun- gen fpl wertberichtigen aktualna sytuacja prawna aktuelle rechtli- lungsurkunde f akt prawny Rechtsakt m akt prawodawczy gesetzgeberischer Akt m akt urodzenia Geburtsurkunde f akt ustanowienia spółki Gründungsurkun- che Situation f aktualne rozpoznanie aktuelle Erkenntnis f aktualnie aktuell, zeitgemäß, gegenwärtig aktualnie egzekwowane gegenwärtig voll- streckt de f, Gründungsakt m aktualnie obowiązujące gegenwärtig bin- akt uznania Anerkennungsurkunde f akt wykonawczy Vollstreckungsakt m, Voll- streckungsurkunde f akt założycielski Gründungsurkunde f, Grün- dungsakt m akt zgonu Sterbeurkunde f, Totenschein m akta Akten fpl akta archiwalne Archivakten fpl akta dochodzenia Ermittlungsakten fpl akta osobowe Personalakten fpl akta postępowania przygotowawczego Ermittlungsakten fpl akta postępowania sądowego Gerichtsver- fahrensakten fpl akta przejrzeć Einsicht in die Akten fpl neh- men akta sądowe Gerichtsakten fpl dend aktualność Aktualität f, Gültigkeit f aktualny aktuell, zeitgemäß, gegenwärtig aktualny stan faktyczny i prawny aktuelle Sach - und Rechtslage f aktuarialny versicherungsmathematisch aktuariusz Versicherungsmathematiker m aktywa Aktiva pl, Vermögenswerte mpl, Gut- haben n, Anlagewerte mpl aktywa banku Bankaktiva pl aktywa bieżące laufende Aktiva pl, kurzfris- tige Vermögenswerte mpl, Umlaufvermö- gen n aktywa bilansowe Bilanzaktiva pl aktywa czynne arbeitendes Kapital n aktywa dewizowe Devisenaktiva pl aktywa fikcyjne Scheinaktiva pl Ak 19 Am aktywa finansowe finanzielle Vermögens- aktywność podmiotu gospodarczego Akti- werte mpl, Finanzaktiva pl aktywa gotówkowe Bargeldaktiva pl aktywa i pasywa Aktiva pl und Passiva pl aktywa kapitałowe Kapitalvermögen n aktywa łatwo zbywalne leicht realisierbarer Aktivposten m aktywa materialne materielle Aktiva pl aktywa na otwarcie działalności Eröffnungs- bestand m aktywa netto Reinvermögen n, Netto- -Anlagevermögen n aktywa niematerialne immaterielle Akti- va pl, immaterielle Vermögenswerte mpl vität f eines Wirtschaftssubjekts aktywność procesowa Prozessaktivität f aktywność społeczna gesellschaftliche Ak- tivität f aktywność strony Aktivität f der Partei aktywność życiowa Lebensaktivität f aktywny aktiv, tätig aktywny udział aktive Teilnahme f akumulacja Akkumulation f akumulacja kapitału Vermögensaufbau m akumulacja pieniężna Geldakkumulation f akumulacyjny Akkumulations - akumulacyjny fundusz Akkumulations- aktywa obrotowe kurzfristige Vermögens- fonds m werte mpl, Umlaufvermögen n aktywa ogółem Aktiva pl allgemein, Aktiv- vermögen n, Aktiva pl insgesamt, Summe f der Vermögenswerte aktywa pieniężne monetäre Vermögenswer- te mpl aktywa płynne flüssige Aktiva pl aktywa przedsiębiorcy Guthaben n eines Unternehmers aktywa przemysłowca Guthaben n eines Industriellen akumulować akkumulieren, anhäufen akumulować odsetki aufzinsen akumulować się sich akkumulieren, sich ver- vielfältigen akumulować środki pieniężne thesaurieren akwizycja klientów Anwerben n von Kun- den, Kundenakquise f alimenty Alimente pl, Unterhaltszahlung f alokacja Allokation f alokacja środków produkcji Allokation f der Produktionsmittel aktywa trwałe langfristige Vermögenswerte alokacja wpływów podatkowych Abga- mpl, feste Aktiva pl benverteilung f aktywa ukryte versteckte Aktiva pl aktywa walutowe Währungsguthaben n aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aktive latente Steuer f, ak- tivische latente Steuer f aktywa za granicą Auslandsvermögen n aktywa zamrożone blockierte Vermögens- werte mpl, eingefrorene Vermögenswerte mpl aktywacja Aktivierung f aktywizacja długotrwale bezrobotnych Wiedereingliederung f von Langzeitar- beitslosen aktywne prawo wyborcze aktives Wahl- recht n aktywność Aktivität f aktywność gospodarcza wirtschaftliche Ak- tivität f, Wirtschaftsaktivität f alokacja zysków Gewinnverwendung f alonż (blankietu wekslowego) Allonge f, Wechselallonge f, Wechselanhang m alternatywa Alternative f, Ausweichmöglich- keit f alternatywna polityka alternative Politik f alternatywny alternativ, Alternativ - alternatywny beneficjent alternativer Be- günstigter m amerykanka (typ dziennika księgowego) amerikanisches Journal n amnestia Amnestie f amnestia ogólna allgemeine Amnestie f, Ge- neralamnestie f amortyzacja Amortisation f, Abschreibung f, Absetzung für Abnutzung f amortyzacja degresywna degressive Ab- schreibung f, degressive Amortisation f
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik audytu, doradztwa podatkowego, księgowości i rachunkowości Wörterbuch für Buchhaltung, Rechnungslegung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: