Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 010732 20684400 na godz. na dobę w sumie
Słownik łacińsko-polski tematyczny. Medycyna, farmacja, anatomia - ebook/pdf
Słownik łacińsko-polski tematyczny. Medycyna, farmacja, anatomia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 122
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-363-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Niniejszy słownik łacińsko-polski przeznaczony jest dla wszystkich osób, które interesują się medycyną, farmacją i biologią. Język łaciński jest niezmiernie istotny we wszystkich tych dziedzinach. Nasz słownik polecany jest uczniom liceów ogólnokształcących (przede wszystkim klas o profilu biologiczno-chemicznym i medycznym), słuchaczom policealnych szkół medycznych i farmaceutycznych, kandydatom na studentów oraz studentom biologii, farmacji lub medycyny, jak też i osobom, które pracują już w zawodach związanych w różny sposób z medycyną: aptekarzom, ratownikom medycznym, fizjoterapeutom oraz całemu personelowi medycznemu (m.in. lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszkom). Słownik medyczny jest również pomocny dla wszystkich tych, których ciekawią tematy związane z medycyną oraz farmacją; ważny jest dla nich temat zdrowia i chcą poznać budowę i mechanizmy funkcjonowania ciała ludzkiego. Książka pomaga także rozszyfrować tajemnicze skróty słów i zwrotów łacińskich, które pojawiają się na receptach lub opakowaniach lekarstw. Poza tym prezentujemy najważniejsze i najczęściej używane terminy anatomiczne, części ciała ludzkiego oraz słowa związane z podstawowymi układami w organizmie ludzkim: kostnym, mięśniowym, nerwowym itd.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Postaci leków Medicamenta fluĭda leki płynne aquae aromatĭcae (aqua, -ae f) wody aromatyczne decoctum, -i n odwar emulsiōnes (emulsio, -onis f) zawiesiny emulsiōnes spurĭae zawiesiny sztuczne emulsiōnes verae zawiesiny prawdziwe extractum, -i n wyciąg extractum fluĭdum wyciąg płynny extractum siccum wyciąg suchy extractum spissum wyciąg gęsty infūsum, -i n napar iniectiōnes (iniectio, -onis f) wstrzyknięcia mixtūra, -ae f mieszanka sirŭpi (sirupus, -i m) ulepki, syropy sirŭpus simplex syrop prosty mucilagĭnes (mucilago, -inis f) kleiki solutĭo, -onis f roztwór solutiōnes aetherĕae roztwory eterowe solutiōnes aquōsae roztwory wodne solutiōnes oleōsae roztwory tłuszczowe solutiōnes spirituōsae roztwory spirytu- sowe soki ze świeżych ziół tinctūra, -ae f nalewka Medicamenta solĭda leki stałe bacilli (bacillus, -i m) pałeczki globŭli (globulus, -i m) gałki granŭlae (granulum, -i n i granula, -ae f) ziarenka pilŭlae (pilula, -ae f) pigułki pulvĕres (pulvis, -eris m) proszki rotŭlae (rotula, -ae f) kołaczyki succi (succus, -i m) herbārum recentes -ae f) naczynie oryginalne Postaci leków/Opakowania suppositorĭa (suppositorium, -ii n) czop- ki Medicamenta mollĭa leki miękkie electuarĭa powidełka emplastra (emplastrum, -i n) plastry linimenta (linimentum, -i n) mazidła pastae (pasta, -ae f) ciasta unguenta (unguentum, -i n) maście Opakowania Ampulla (Amp.) (ampulla, -ae f) ampuł- Capsŭlae amylacĕae (Caps. amyl.) (cap- sula, -ae f) kapsułki opłatkowe Capsulae gelatinosae (Caps. gelat.) kap- ka Charta (Chart.) (charta, -ae f) torebka, Charta cerāta (Chart. cerat.) papier wo- sułki żelatynowe papier, koperta skowy Lagoena originālis (Lag. orig.) (lagoena, Oblata (Obl.) (oblate, -is n i oblata, -ae f) kapsułka opłatkowa Olla (Oll.) (olla, -ae f) słoik Olla alba (Oll. alb.) słoik porcelanowy Olla grisĕa (Oll. gris.) słoik szary Scatŭla (Scat.) (scatula, -ae f) pudełko Scatŭla lignĕa (Scat. lign.) pudełko drew- niane Vitrum, lagoena (Vitr. lag.) (vitrum, -i n lagoena, -ae f) butelka Vitrum rostrātum (Vitr. rostr.) butelka Vitrum nigrum (Vitr. nigr.) butelka z dziobkiem z ciemnego szkła 5 Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept aa ana partes aequāles w równych czę- ściach pars, partis f część Ac. acetum ocet acetum, -i n ocet Acid. acidum kwas acidum, -i n kwas Acid. acidus kwaśny acidus, -a, -um kwaśny ad chart. ad chartam do papieru charta, -ae f papier add. adde, addatur dodaj ad l., ad lib. ad libitum do woli ad man. mag. ad manus magistri do rąk aptekarza manus, -us f ręka ad man. med. ad manus medici do rąk lekarza ad oll. ad ollam do słoika olla, -ae f słoik 6 ad perf. color. ad perfectum colorem do dobrego koloru color, -oris m kolor ad perf. odor. ad perfectum odorem do dobrego zapa- chu odor, -oris m zapach ad rat. ad rationem na rachunek ratio, -onis f rachunek ad sc. ad scatulam do pudełka scatula, -ae f pudełko ad us. ad usum do użytku usus, -su m użytek ad us. ext. ad usum externum do użytku zewnętrz- externus, -a, -um zewnętrzny ad us. int. ad usum internum do użytku wewnętrz- nego nego internus, -a, -um wewnętrzny ad us. propr. ad usum proprium do użytku własnego ad vitr. ad vitrum do butelki Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept ad vitr. rostr. ad vitrum rostratum do butelki z dziobkiem Bals. balsamum, -i n balsam add. adde dodaj aerophorus, -a, -um musujący antidotum, -i n odtrutka antipyreticum, -i n środek przeciwgo- rączkowy Aq. aqua woda aqua, -ae f woda Aq. bull. aqua bulliens woda wrząca Aq. com. aqua communis woda zwykła Aq. dest. aqua destillata woda destylowana destillatus, -a, -um destylowany Aq. ferv. aqua fervida woda gorąca fervidus, -a, -um gotowany Aq. fluv. aqua fluvialis woda rzeczna fluvialis, -e rzeczny Aq. font. aqua fontana (fontis) woda studzienna fons, fontis m źródło Bacill. bacillus, -i m pręcik bis dwa razy Bol. bolus, -i f gałka c. cum z c. f. cum formula z receptą formula, -ae f recepta Caps. capsula, -ae f kapsułka Caps. amylac. capsula amylacea opłatek skrobiowy amylaceus, -a, -um skrobiowy Caps. gelat. capsula gelatinosa kapsułka żelatynowa gelatinosus, -a, -um żelatynowy cardiacum, -i n środek nasercowy cer. cereolus, -i m pręcik, czopek, świeczka lekarska ch. charta cerata papier woskowy (parafino- wany) ceratus, -a, -um woskowy clysma, -atis n lewatywa, wlew cochl. cochlea, -ae f łyżka comp., cmp., cpt., co. 7 Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept compositus, -a, -um złożony conc. concisus, -a, -um pocięty conct. concentratus, -a, -um stężony cont. contusus, -a, -um; contunde zgnie- ciony, skruszony; pokrusz! corrigens, entis środek poprawiający smak, zapach coq. et mac. per. hor. coque et macera per horas zagotuj i ma- ceruj przez ... godzin macero, -are, -avi 1. macerować Cort. cortex, -icis m kora d. da, detur, dentur daj (niech będzie dane) do, dedi, datum 1. dawać d. ad. vitr. da ad vitrum daj w butelce vitrum, -i n szkło d. s. da signaturam, da! signa! wydaj z ozna- czeniem, daj! oznacz! signatura, -ae f oznaczenie d. s. nomine da suo nomine wydaj pod właściwą na- zwą nomen, -inis n nazwa d. s. sign. ven. da sub signo veneni wydaj pod znakiem trucizny 8 signum, -i n nazwa venenum, -i n trucizna d. t. d., d. tal. dos. dentur tales doses daj takich dawek dosis, -is f dawka decem dziesięć Dct., dec. decoctum, -i n odwar dest. destillatus, -a, -um oczyszczony diaphoretica, -orum n pl środki napotne dig. digere ogrzewaj łagodnie digero, gessi, gestum 3 ogrzewać dil. dilutus, dilutio rozcieńczony, rozcieńcze- nie dilutus, -a, -um rozcieńczony dilutio, -onis f rozcieńczenie diluo, -ui, -utum 3. rozcieńczać dim. dimidius, -a, -um pół, połowa, połowicz- ny dimidium, -i połowa div. in part. aequ. divide in partes aequales podziel na rów- ne części disp. dispensa rozdziel dispenso, -avi, -atum 1. rozdzielać diuretica środki moczopędne diureticus, -a, -um moczopędny Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept dos. dosis, doses dawka, dawki drastica środki silnie działające drasticus, -a, -um silnie działający duo dwa duplex podwójny e, ex z effervescens, -entis musujący Empl. emplastrum, -i n plaster Em., Emuls. emulsio, -onis f emulsja Ess. essentia, -ae f esencja ext. extende rozsmaruj extendo, -ndi, -ntum 3. rozsmarowywać Extr. extractum, -i n wyciąg excipiens, -entis (środek) rozcieńczający expectorans, -antis środek wykrztuśny ex tempore doraźnie filtr. filtra przesącz filtro, -avi, -atum 1. przesączać fluidus, -a, -um płynny flos, floris m kwiat Fol. folium, folia liść, liści folium, -i n liść foment. fomentatio, -onis f okład form. formula f przepis frictio, -onis f wcieranie Fruct. fructus, -us m owoc gelatinosus, -a, -um żelatynowy glob. vag. globulus vaginalis gałka dopochwowa globulus, -i m owoc granulum, -i n ziarenko Gum. gummi guma gtt. gutta, -ae f kropla haemostaticum, haemostypticum śro- dek tamujący krwotok haemostaticum, -i n Hb. herba, -ae f ziele hypnoticum, -i n środek nasenny Flor. flos, flores kwiat, kwiaty Inf. infusum, -i n napar 9 Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept inhalatio, -onis f wziewanie iniectio, -onis f wstrzykiwanie, zastrzyk l. a. lege artis prawidłowo lex, legis f ustawa, prawo ars, artis f sztuka laxantia środki przeczyszczające lexantium, -i n środek przeczyszczający Lin. linimentum, -i n mazidło liq. liquor, -oris m roztwór, płyn liquidus, -a, -um płynny, ciekły m. misce zmieszaj misceo, miscui, mixtum 2. mieszać mac. macera maceruj, wymocz macero, -avi, -atum 1. miękczyć myoticum, -i n środek zwężający źrenice Mixt. mixtura, -ae f mikstura ml mililitr mydriaticum, -i n środek rozszerzający źrenice No, Nr numero, numeris w ilości, w ilościach numerus, -i m numer, liczba 10 novem dziewięć obd., obduc. obducantur powlecz, pokryj obduco, duxi, ductum 3. zasłonić, robić sekcję zwłok octo osiem Ol. oleum, -i n olej oll. olla, ae -f słoik oll. gris. olla grisea słoik gliniany griseus, -a, -um gliniany oxydatus, -a, -um utleniony (tlenek) p. pars, partis f część Pastil. pastilli, -orum pastylki per os doustnie os, -oris n usta per rectum doodbytniczo rectum, -i n odbytnica per vaginam dopochwowo vagina, -ae f pochwa P. I. praescriptio internationalis przepis mię- dzynarodowy praescriptio, -onis f przepis Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept Pil. pilula, -ae f pigułka Pulp. pulpa, -ae f miazga Pulv. pulvis, -eris m proszek pulveratus, -a, -um sproszkowany q. quantum ile Rad. radix, -icis f korzeń rect. rectificatus, -a, -um oczyszczony, zrek- tyfikowany remedium, -i n środek leczniczy Res. resina, -ae f żywica Rhiz. rhizoma, -atis n kłącze rubefaciens, -entis (środek) rumieniący skórę s. signa, signetur oznacz, niech będzie oznaczone signo, -avi, -atum 1. oznaczyć secundum według sedativum, -i n środek uspokajający Sem. semen, -inis n nasienie serum, -i n surowica Sir. sirupus, -i m syrop Sol. solutio, -onis f roztwór sol. solutus, -a, -um rozpuszczalny solv. solve rozpuść solvo, solvi, solutum 3. rozpuszczać, uwalniać Spec. species, -erum f ziółka, zbiór ziół Sp., Spir. spiritus, -us m spirytus, wyziew Spir. V. Spiritus Vini spirytus spissus, -a, -um gęsty Stigm. stigma, -atis n znamię sal, -alis n sól sapo, -onis m mydło Sat. saturatio, -onis f saturacja, wysycenie stomachicum, -i n środek poprawiający apetyt Styl. stylus, -i m pałeczka, pręcik, szyjka 11 Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept succus, -i m sok sum. summatur jest dodany summo, sumpsi, sumptum 3. Suppos. suppositoria czopki suppositorium, -ii n suspensio, -onis f zawiesina syring. vitr. syringa vitrea strzykawka szklana syringa, -ae f strzykawka Tab. tabuletta, -ae f tabletka Tinct. tinctura, -ae f nalewka tonicum, -i n środek pobudzający tritus, -a, -um roztarty, utarty Troch. trochisci pastylki Ung., Ungt. unguentum, -i n maść ust. ustus, -a, -um palony vermifugum, -i n środek czerwiopędny verte odwróć verto, verti, versum 3. obracać vitr. vitrum, -i n szkło, butelka vitr. gutt. vitrum guttatum kroplomierz 12 Przyrostki wchodzące w skład terminów złożonych Przyrostki wchodzące w skład medycznych terminów złożonych -aemia, -ae f obecność… we krwi -algia, -ae f ból w określonym miejscu -anastomosis, -is f zespolenie, połącze- -asthenia, -ae f brak sił, niemoc, osłabie- -atonia, -ae f zwiotczenie, osłabienie na- nie nie pięcia -cele, -es f przepuklina -centhesis, -is f nakłucie, przekłucie -clasis, -is f rozpad -desis, -is f umocowanie, usztywnienie -dysplasia, -ae f rozwój nieprawidłowy, zaburzenia rozwoju -ectasia, -ae f rozszerzenie -ectomia, -ae f wycięcie całkowite -ectopia, -ae f przemieszczenie, opadnię- -genes, -is f (genicus, a, um) pochodzenie (pochodzący od…) -genesis, -is f tworzenie się -gnosia, -ae f wiedza o…, nauka o… -graphia, -ae f rejestracja graficzna, zapi- -itis, -itidis f nieżyt, stan zapalny, zapa- -lithus, -i m kamień w… -logia, -ae f nauka o… -lysis, -is f rozpuszczenie, uwolnienie -malacia, -ae f rozmiękczenie, rozmięk- sywanie lenie nienie cie -mania, -ae f mania, nienormalność, cho- robliwy popęd do… -oma, -atis n narośl, nowotwór, guz -pathia, -ae f stan chorobowy, schorzenie -pexis, -is f umocowanie -phagia, -ae f pochłanianie -philia, -ae f skłonność, upodobanie cho- robliwe -phobia, -ae f chorobliwy lęk, obawa -plastica, -ae f operacja plastyczna, plasty- -porosis, -is f porowatość, rozrzedzenie, -ptosis, -is f opadnięcie (przemieszcze- ka nie) gąbczastość wydalanie -rrhagia, -ae f; -rrhoë, -es f nadmierne -rrhaphia, -ae f zeszycie, szew -rrhexis, -is f pęknięcie, rozdarcie -schisis, -is f rozszczepienie, szczelina -scopia, -ae f badanie wzrokiem, oglądanie (wziernikowanie) -stasis, -is f zastój -stenosis, -is f zwężenie -stomia, -ae f przetoka -synthesis, -is f połączenie (operacyjne), zespolenie -tomia, -ae f cięcie, nacięcie, przecięcie -tripsis, -is f rozdrobnienie, skruszenie -uria, -ae f obecność… w moczu 13 Terminy anatomiczne Terminy anatomiczne Termini generales Miana ogólne Przymiotniki caudalis, -e ogonowy cavus, -a, -um próżny, jamisty cecus, -a, -um ślepy celiacus, -a, -um trzewny centralis, -e środkowy, ośrodkowy cephalicus, -a, -um głowowy, odpromie- niowy ceruleus, -a, -um sinawy cinereus, -a, -um popielaty circumflexus, -a, -um okalający clinoideus, -a, -um pochyły collateralis, -e poboczny communis, -e wspólny congenitus, -a, -um wrodzony conjuctivus, -a, -um łączący convexus, -a, -um wypukły, sklepiony convolutus, -a, -um skłębiony (kręty) corniculatus, -a, -um rożkowaty coronalis, -e wieńcowy cranialis, -e czaszkowy cribriformis, -e sitowaty cribrosus, -a, -um sitowy cricoideus, -a, -um pierścieniowaty cruciatus, -a, -um krzyżowy deciduus, -a, -um doczesny deferens, -ntis schodzący densus, -a, -um skupiony, gęsty denticulatus, -a, -um ząbkowany dexter, -a, -um prawy digastricus, -a, -um dwubrzuścowy digitalis, -e palcowy distalis, -e dalszy dorsalis, -e grzbietowy durus, -a, -um twardy efferens, -entis odprowadzający ejaculatorius, -a, -um wytryskowy elasticus, -a, -um sprężysty elipsoideus, -a, -um elipsowaty emissarius, -a, -um wypustowy entericus, -a, -um jelitowy abducens, -entis odwodzący aberrans, -antis zbaczający accessorius, -a, -um dodatkowy acutus, -a, -um ostry adventicius, -a, -um zewnętrzny (przy- dankowy) afferens, -entis doprowadzający affixus, -a, -um przytwierdzony albicans, -a, um białawy albugineus, -a, um białawy albus, -a, -um biały alimentarius, -a, um pokarmowy ambiguus, -a, -um dwuznaczny anserinus, -a, -um gęsi (dotyczący gęsi) anterior, -ius przedni aquosus, -a, -um wodnisty arcuatus, -a, -um łukowaty ascendens, -entis wstępujący asper, -a, -um szorstki, chropowaty associus, -a, -um towarzyszący, zespolo- autonomicus, -a, -um niezależny, auto- basilicatus, -a, -um królewski, odłokcio- bicornis, -e dwurożny bifidus, -a, -um rozszczepiony (na dwie ny wy nomiczny części) bifurcatus, -a, -um rozdwojony brevis, -e krótki capillaris, -e włosowaty capitalis, -e główny capitatus, -a, -um główkowaty cardiacus, -a, -um wpustowy, sercowy carneus, -a, -um mięsny 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik łacińsko-polski tematyczny. Medycyna, farmacja, anatomia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: