Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 020026 17744479 na godz. na dobę w sumie
Słowo o wyprawie Igora czyli Wyprawa Igora na Połowców - ebook/pdf
Słowo o wyprawie Igora czyli Wyprawa Igora na Połowców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 54
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7639-029-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka dla wszystkich interesujących się historią i mitologią Słowian! „Słowo o wyprawie Igora”, którego pełny tytuł brzmi: „Słowo o wyprawie Igorowej – Igora syna Swiatosławowego, wnuka Olegowego” jest najbardziej znanym pomnikiem średniowiecznej ruskiej literatury. Opowiada on o niefortunnej i tragicznej w skutkach wyprawie ruskich książąt przeciw Połowcom. Odbyli ją pod wodzą Igora Swiatosławicza w roku 1185. Bardzo ciekawa jest historia odkrycia i dalszych losów tego zabytku literatury. Został on odnaleziony w zbiorze rękopisów Spaso-Preobrażeńskiego monastyru w Jarosławiu nad górną Wołgą. Odkrycia dokonał hrabia A. I. Musin-Puszkin, który ten tekst wydał drukiem w Moskwie, w roku 1800. Oryginał „Słowa...” odnaleziony przez Musina-Puszkina spłonął podczas pożaru Moskwy w roku 1812 w czasie kampanii napoleońskiej. Od tego czasu istnieje tylko tekst drukowany. Książka zawiera dwa przekłady – XIX-wieczny, wierszem Augusta Bielowskiego i współczeny, prozą, opatrzony przypisami – Andrzeja Sarwy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                                                             ! ∀#∃ ∋( ∃)∗+, ∋    −.//012 −33 12 45 6 7 8 99:;: 993;;98;=9 9 ?96 ≅ : 9./0ΑΒ6 ≅ : Χ    ∆Ε ∋ Φ ΓΗ Ιϑ !+∋ 2 Ιϑ !Κ )Λ∗∃ Ε∋ΚΓ) ∃∋ Κ2 ∋∗Η∃ Μ Νϑ ∋∃Ο Χ  ∆Ε ∋ Φ # Π+ Ιϑ !+∋ Θ2 Ιϑ !Κ2 )Λ∗∃ Ε∋Κ ) ∃∋ ∋∃2 ∋∗Η∃ Μ +ϑ ∋∃Ο Ρ 8 Σ Τ00Υ = 3 ς 6 ∆Ω; Ο Ρ 8 Σ Τ00/ = ? 8 8 = Ω 3 ΩΞΨΖΩ : 3 . Τ[7 00 ; −07.∴1 /]] Τ. ⊥. 7; 3:; _: 8 99:; :?:9 6 Υ[/7/]7[ ]Υ70ΤΥ7.   3α ςβ χ ;  Χ  6 δ3ε Ω ς3 3; δφ  γφ2  δ =η  3 2 δ ι3 3δ3 δφ 2 ; δϕ  = ;ϕ2 38 38 β5 η δ =5 ; 2  ςχ 5 3  =ς κ  3ϕ δϕ =; 5 3  2 Ξδ3 38= 2 Ρ δ5 5 382 λ ; δ ς = 2 6 ;  38 =; ς: µ3  5  =ς  =32 3 32    3 3 6 ϕ ϕβϕ β =; : ∴ β ς3 ; = ; Ψ ; 6 3;η Ρ 5 ; 5 ϕ  2 32 ; ; 382   38=;  338 ;δ3χ  ;: 6 6  φ3 κ ; γχ; 2  β µβ = χ 3ς ; β 4 χ 2 φ =3α  ; λ : Ρ8ςχ  ; ςϕ3 ; 2 γ 3 ;ς  43 2 6 λ =; ς2 ς  35 ;3 γ =ϕ α ; ;ϕ ς ;3 κ = 8 ;; λ ς::: α 35 = 38 2 Ψ= δ  η 3ϕ3 ;ς  2 ;; = δ = 2 λ  ϕβϕ3 = Χ= δχ =  Χ κ = χ 6  ;: =  ϕ= : ;  χ; ς λα  3 2  32 χ 3 = α γ ϕ βϕ 6 ϕ=ϕ ϕ= ;38 2 =; ϕ2   ϕ2 6 3 η 6 3 ι; 2   =3α  φ3 = χ; 32 δϕ ϕ δχ; 6 α  ϕ3 2 Ξβ β ;  βϕ =η 3 ;  ϕβϕ =2 Χϕ= 38ϕ2 8 ; = ; =ϕ2 Ψ   ; 32 γ ; 2  2 ς ϕ ϕ δ3ϕ2 γ ; 2 ϕ =ϕ2 ς3   3ϕ 2 β 3ϕ 3ϕ 3δχ =2 3ϕ ς ς3: 6 ϕ ϕβς 6   ;ςη Ξ χ;ϕ ; ς2 3  3 3 = 2  β 38 δ32 Ω 38  3 2 ; = ; ;η Ω 2 2  ;2 β φ2  8 Χ;φ 5 ; =β 3α 3 3 ; δ3 [ ν; λ 38 β ; = ϕ ς2 ϕ 5 3ϕ ϕ3 2 = δ2 β 3ϕ 38 =ς: 6 ιλ ; 54 ;ςϕ2 Ω β ς 3  ϕ ςϕ  4  38  2 β ς  ϕ ; 6 =ϕ  3 3 : Ψ ;α δ ;;: λ  3 ;382  δ ; ; 38; 2 χ; ς ;;2 γ; 2  38χ 2 δ; 3  = δ  2  ; ςς3 γχ 3δχ =2 χ ς ς3: ϕ ; = δ ; 38ϕ  35 = 2 Ω  3 ;  3ς3; ϕ2  ; λ  2 ;  η Ψ; 2 φ3 ?; ; ς2  = ; ;; ς ;  : Ρ  38ϕ = 2 Ρ 35  = ; 3 λ 3= 38=  3α / λ ; δ5 5 Ψ 38= 2 3δ ς δ; ;  ;   δ  ϕ2  β  ;2 3;2 = 3 2 3 α ο ; ; =β  ς2 3 ιλ ; δ3 ;: λ φ  ; 38; π ϕ2 3ϕ 38; ς ςϕ3 Ρϕ  ;2 χ;χ 3 φ3: λβϕ = 2  2  λ ; 3 2 Χ 3ϕ 2 ; ; Ψ 8 ; 35 =  2 ; λ;2  : Ψ ;α δ  ;;: = 2 ς 6 δ 38=ϕ ; ;3ϕ 2 6 ς ;2 ;ς 3ϕ 2 χ;ϕ ; 2 = 3ϕ2 Ψ λ2 ;2 3ϕ 3ϕ ϕ 3ϕ 2  =ςϕ :  38 3  = = 2 δ 3;  ς 3 : Χ α = 2 ϕ δ ; ;;2  2 Υ Ψ 8 ; ;3; ; ς; ; : ο 3 2 8 ; = δ  : µβϕ   ; 3ς  8 ; ; Ψ 3= 2 α   =3α   3  2 Ρ385 2 γ ς 332 β 3  ο= ::: Ξς 3 Χ ;    Ψ δη Ψ κ = =3α ;3; δ: 6 ς   ; Χ;  ϕ ;ς  2  ;ς π;  η ; 3 π5 Ρ38 38 =:  δ ϕ ϕ3 5= ς= γ  Ψ 2 38= ; 32 6 3    : γ β  5 3 6 3 ;ςβ5 38 3 δς γ?  : ο ; Ψ 2 ; ος  52 λβ= 2   2 δφ ϕβϕ ; 3 β η .0 3  χ 2  38ϕ ;ϕ3ϕ3 ϕ2 ;2 5 ; ς 2 6 ϕ3 3 ϕ::: Χ  δ δ3 ς ;3 α µ3   3 Ψ 38 δ5 3 2 3 λ δ2 ς ς ϕ 32 38χ ; = δ5 35 ; 338 5: Ω 3 = φ;  γ 2 δχ; 2 ϕ ; 2   = κ ς:::: Ρ ; ; ;ε 3 4ς3 ε 6 3 2 β = γ =ϕ ; =3 α 6 2   =5 2 3;  6  η Χ ς = =; = ϕ ϕ θ κ  ;  : φ3 3ς 38= ;ς2 33 52  ϕ ;ςα::: θ  ;ϕ δχ δ32 6 ς  2  3 2 3  3  = : .. 5 λ4= 2  3 ;ς Χ 2   ς =ς2 Ω  ;  λ γ ;3 = ς :::: ρ =5  ;2 = = ς  ;2  ; =ς2 6 3ς ϕ δφ 3 ;  38 3ςδ3 : Ω  ;   ϕ ;ς χ ; β : 5 5 5 ς ;2 µ3    6 α γ ; β  γ  = ϕ 6 ςϕ β   ; : Ω β 3ϕ ∆ ; δ ; Ω ; δχ2 ;χ ;2 Ω β ; ϕχ 3 ;2 ; ;ςβα =2  ;αΟ γς 2 ;38 Ρ8 ϕ 2 ; 3 2 ; δ  ;5 γ 2 ς = =2 Ω 5 3 38 = 6 φ = 5ς : χ ϕ 38= 38 35 = .Τ =2 ϕ3 = ο4    ; Ψ ; ;352 ςβ ;    352  38 γ 2 ;ϕ3  2  2 = κ ;5 ς γ β 38 5 ς  38; 3ς 38 2 φ =α 6 5 ϕβς3  ς:::: Χ ;3 2 ο3 2 2 Ξ2 ϕ δ38 ;ς 2 Ω 6 3ςβ ;3ϕ β2 θ ; ;  ς: 6  6     3η 38 ς η γ η  3  ; ϕ  −31 538 ;38; 3 ; ;ς =3 δ3 =2 ϕ3 ;ϕ β δχ 3 β ; 3ϕ ;; Ω 5β= φ38 ; 3;  ;   η = ;2 β  ; 38;α ; ; δ = =α::: Ψ = φ φ =; .] Ρ ϕ 3  2 Ξ;β χ ι; ϕ = ε Ψ ϕβα ς ; 5 2 χ  3 3  ; ϕχ Χ;φ2 χ λ ;η Ω β ;   3ς  Ξ3;2   3 : 3; 3; = κ  φ3 γ;38 κ 5 δ  5β 2 Ω ; ; ;  ;ϕ3  Ψ ; ϕ ς ; 2 ς ς = χ; ;38 :   ς 38  ;2 ;;  ;3 52  Ρ8 8φ=ς ςς  3δχ ;2 ; ; ; ς ;: β 3  ;5 ϕ ϕ ϕ 2 ; ; ϕ2 φ ϕ 3δχ ;δ33 µ3  =3 ; β α::: 3    3: γ; ; ; α δ3 3δ  ;32 λ 3 2 ;  32 γ 38= 3  .⊥ 2 ;ς 8; Ωδ3 3  β; γ 3δ3ϕ 3 2  3δ3ϕ α β 5 ;5 3 δ3α::: β7= ς ς  δ3 = ; = ςβ2 Ψ α =3 ;5 38 2 Ρδ Ρ8 5 = ;ςβ2 Ω Ξ 2 = 2 Χ 2 γ Ψ=52 52 Χ35 β ϕ 5 = 3 5  ϕ 8 ϕ2 γ ; = 3 ς 2 λϕ3 δ; ϕ ς: δ  5 3  δ3 ; 38 3; ς ϕ: 6 ; ς ; δϕ:  β= =3 ; χ 3ε  β 5 2 ς 2 Ω = ;  : Ωβ ;3 ϕβϕ ; =  ;α ρ ; =; 3 2 ;  = 3 2 ; ς =  ο=α  α = ; δ β χ 35 3 3 2 Χ δ ;3 ς χ  .∴
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słowo o wyprawie Igora czyli Wyprawa Igora na Połowców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: