Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00342 017894 16942934 na godz. na dobę w sumie
Słowotwórstwo z Języka Angielskiego - ebook/pdf
Słowotwórstwo z Języka Angielskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-930228-2-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ten ebook to najszybsza i najskuteczniejsza powtórka przed samym egzaminem ze słowotwórstwa. Ebook pomaga wyćwiczyć 'słowotwórczą' wiedzę językową. Zawiera zróżnicowany poziom trudności ćwiczeń przygotowujących do matury, egzaminów i certyfikatów. Poznasz i utrwalisz słownictwo jakie najczęściej występuje na testach i egzaminach oraz zagłębisz tajniki słowotwórstwa z języka angielskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Wydawnictwo źPROŻźSS (cid:297)ory 2010 Wydanie I ISBN: 978-83-930208-2-9 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: źPROŻźSS, (cid:297)ory (cid:297)ory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl Autor oraz wydawnictwo źPROŻźSS doło(cid:298)yli wszelkich stara(cid:276), by zawarte w tej publikacji informacje były kompletne i rzetelne. Nie bior(cid:261) jednak (cid:298)adnej odpowiedzialno(cid:286)ci za ich wykorzystanie, ani za zwi(cid:261)zane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich, patentowych i innych. Autor i wydawnictwo nie ponosz(cid:261) równie(cid:298) (cid:298)adnej odpowiedzialno(cid:286)ci za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w publikacji. prawa zastrze(cid:298)one. Wszelkie Nieautoryzowane rozpowszechnianie cało(cid:286)ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Kopiowanie w cało(cid:286)ci oraz we fragmentach, za pomoc(cid:261) urz(cid:261)dze(cid:276) elektronicznych, kopiarek mechanicznych, nagrywaj(cid:261)cych i innych, stanowi naruszenie praw autorskich. Zalety tej ksi(cid:261)(cid:298)ki:  praktyczne ćwiczenia dla maturzystów, studentów, kandydatów na studia, osób pragn(cid:261)cych poszerzyć swoj(cid:261) ‘słowotwórcz(cid:261)’ wiedz(cid:266)  słownictwo jakie najcz(cid:266)(cid:286)ciej pojawia si(cid:266) na testach, egzaminach  szybka powtórka przed samym egzaminem  rozwini(cid:266)cie znajomo(cid:286)ci słownictwa angielskiego  nabycie wi(cid:266)kszej znajomo(cid:286)ci zasad słowotwórstwa angielskiego  lista najcz(cid:266)(cid:286)ciej wyst(cid:266)puj(cid:261)cych słówek na testach ze słowotwórstwa  zró(cid:298)nicowany poziom trudno(cid:286)ci ćwicze(cid:276)  pełny klucz do ćwicze(cid:276) str. 4 Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego Anna Piekarczyk Porady dotycz(cid:261)ce słowotwórstwa 1. Przeczytaj dokładnie całe zdanie. 2. Pomy(cid:286)l, jak(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ć mowy masz utworzyć (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, etc.). 3. Zdecyduj, czy musisz utworzyć wyraz o znaczeniu negatywnym, czy pozytywnym. 4. Pami(cid:266)taj o przedrostkach i przyrostkach. 5. Utworzony wyraz musi pasować gramatycznie i logicznie w zdaniu. 6. Czasami wyraz nie wymaga zmiany cz(cid:266)(cid:286)ci mowy. 7. Pami(cid:266)taj o liczbie pojedynczej i mnogiej. 8. Nigdy nie uzupełniaj luki nie przeczytawszy zdania do ko(cid:276)ca. 9. Czytaj jak najwi(cid:266)cej. Poprzez czytanie zapami(cid:266)tujesz du(cid:298)o słówek. 10. Sporz(cid:261)dzaj mapy wyrazów, aby utrwalić słownictwo. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego Anna Piekarczyk Typowe przyrostki dla czasowników: legal -ize/-ise legalize str. 5 -fy -en simplify shorten simple short Typowe przyrostki dla rzeczowników: drive -er driver cold -ness coldness friend -ship friendship present -ation presentation develop -ment development stupid -ity stupidity Typowe przyrostki dla przymiotników: dirt atom -y -ic hope -ful dirty atomic hopeful Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk str. 6 pain Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego Anna Piekarczyk -less painless wash -able washable Typowe przyrostki dla przysłówków: easy -ly easily Przedrostki wyra(cid:298)aj(cid:261)ce negacj(cid:266): happy unhappy complete incomplete possible impossible logical illogical regular irregular sense nonsense agree disagree increase decrease normal abnormal un- in- im- il- ir- non- dis- de- ab- Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego Anna Piekarczyk Prefiks Znaczenie str. 7 Przykłady be- make or cause befriend re- again rebuild over- too much overwork under- not enough underdevelop pre- before mis- badly pretest mislead co- together co-operate trans- across, over transform inter- between interact de- do the opposite of devalue fore- before sub- under foresee subdivide out- more outperform anti- against antithesis auto- self automobile dis- the converse of dislike Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk str. 8 ex- former mal- bad neo- new Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego Anna Piekarczyk exchairman malfunction neocolonialism ultra- beyond ultrasound bi- two bilingualism Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego Anna Piekarczyk Lista słówek najcz(cid:266)(cid:286)ciej wyst(cid:266)puj(cid:261)cych na testach ze słowotwórstwa: str. 9 helpful retirement childhood childish poisonous unreliable pride height depth self-confident poverty ashamed exceptional knowledge knowledgeable loyalty Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego Anna Piekarczyk str. 10 visible historian dissatisfied weakness foggy truth musician dishonesty punishment especially wisdom neighbourhood irresponsible talkative sociable speech majority Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słowotwórstwo z Języka Angielskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: