Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00515 013274 17012406 na godz. na dobę w sumie
Słowotwórstwo z Języka Angielskiego w Przysłowiach - ebook/pdf
Słowotwórstwo z Języka Angielskiego w Przysłowiach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 46
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-930208-6-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja jest doskonałą pomocą dla wszystkich maturzystów, kandydatów na studia oraz osób pragnących poszerzyć swój zasób słownictwa lub ugruntować nabytą wiedzę. Materiał ćwiczeniowy stanowi zbiór przysłów z całego świata, co sprawia, że nauka staje się o wiele szybsza, przyjemniejsza, a zarazem przynosi lepsze rezultaty.

Ponadto, zróżnicowanie materiału pod względem trudności, a także klucz do ćwiczeń z pewnością pozwolą na samodzielne monitorowanie postępu językowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Wydawnictwo źPROŻźSS (cid:297)ory 2010 Wydanie I ISBN: 978-83-930208-6-7 Projekt okładkiŚ Jacek Piekarczyk ŻotografieŚ Łukasz Malcharek SkładŚ źPROŻźSS, (cid:297)ory (cid:297)ory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl Autor oraz wydawnictwo źPROŻźSS doło(cid:298)yli wszelkich stara(cid:276), by zawarte w tej publikacji informacje były kompletne i rzetelne. Nie bior(cid:261) jednak (cid:298)adnej odpowiedzialno(cid:286)ci za ich wykorzystanie, ani za zwi(cid:261)zane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich, patentowych i innych. Autor i wydawnictwo nie ponosz(cid:261) równie(cid:298) (cid:298)adnej odpowiedzialno(cid:286)ci za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w publikacji. prawa zastrze(cid:298)one. Wszelkie Nieautoryzowane rozpowszechnianie cało(cid:286)ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Kopiowanie w cało(cid:286)ci oraz we fragmentach, za pomoc(cid:261) urz(cid:261)dze(cid:276) elektronicznych, kopiarek mechanicznych, nagrywaj(cid:261)cych i innych, stanowi naruszenie praw autorskich. WST(cid:265)P ugruntować Niniejsza publikacja jest doskonał(cid:261) pomoc(cid:261) dla wszystkich maturzystów, kandydatów na studia oraz osób pragn(cid:261)cych poszerzyć swój zasób słownictwa lub nabyt(cid:261) wiedz(cid:266). Materiał ćwiczeniowy stanowi zbiór przysłów z całego (cid:286)wiata, co sprawia, (cid:298)e nauka staje si(cid:266) o wiele szybsza, przyjemniejsza, a zarazem przynosi lepsze rezultaty. Ponadto, zró(cid:298)nicowanie materiału pod wzgl(cid:266)dem trudno(cid:286)ci, a tak(cid:298)e klucz do ćwicze(cid:276) z pewno(cid:286)ci(cid:261) pozwol(cid:261) na samodzielne monitorowanie post(cid:266)pu j(cid:266)zykowego. (cid:297)ycz(cid:266) przyjemniej i owocnej pracy, Martyna Somerlik Spis tre(cid:286)ci PORADY DOTYCZ(cid:260)Cź SŁOWOTWÓRSTWA ...... 5 POZIOM PODSTAWOWY ...................................... 7 POZIOM ............................................................... 22 (cid:285)RźDNIOZAAWANSOWANY .............................. 22 POZIOM ............................................................... 29 ZAAWANSOWANY .............................................. 29 ODPOWIEDZI ...................................................... 34 Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego w Przysłowiach Martyna Somerlik PORADY DOTYCZ(cid:260)CE SŁOWOTWÓRSTWA str. 5 Zanim przejdziesz do wykonywania zada(cid:276) zapoznaj si(cid:266) z poni(cid:298)szymi wskazówkamiŚ 1) Przeczytaj uwa(cid:298)nie całe zdanie. 2) Zastanów si(cid:266), jak(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) mowy nale(cid:298)y uzupełnić luk(cid:266). 3) Zdecyduj czy musisz utworzyć wyraz o znaczeniu negatywnym czy pozytywnym, w liczbie pojedynczej czy mnogiej. 4) Uzupełniwszy luk(cid:266), przeczytaj ponownie całe zdanie i odpowiedz sobie na nast(cid:266)puj(cid:261)ce pytania:  Czy zdanie jest logiczne?  Czy zdanie jest poprawne pod wzgl(cid:266)dem gramatycznym?  Czy zdanie jest poprawne pod wzgl(cid:266)dem ortograficznym? 5) Pami(cid:266)tajŚ PRACTICź MAKźS PźRŻźCTĄ Przyrostki typowe dla rzeczownikówŚ -ness gracious - graciousness -ship -ment govern government -er sing fellow -ion abduct - fellowship - - singer - abduction Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Martyna Somerlik Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego w Przysłowiach Martyna Somerlik str. 6 Przyrostki typowe dla przymiotnikówŚ -able pay -ful wonder -y sport Przyrostki typowe dla czasownikówŚ -en length - -ise/ -ize general - wonderful generalize - - - payable sporty lengthen Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Martyna Somerlik str. 7 Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego w Przysłowiach Martyna Somerlik POZIOM PODSTAWOWY Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Martyna Somerlik str. 8 Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego w Przysłowiach Martyna Somerlik 1) When things are at the ………… they begin to mend. BAD 2) There is ………… in numbers. SAFE 3) ………… is silver, silence is golden. SPEAK 4) ………… nothing of what you hear, and only half of what you see. BELIEF 5) ………… is only skin deep. BEAUTIFUL 6) ………… speak louder than words. ACT 7) All things are …………with żod. POSSIBILITY 8) An apple a ………… keeps the doctor away. DAILY 9) źverything has an ………… . ENDLESS 10) You can t ………… an old dog new tricks. TEACHER 11) Rules are made to be ……… . BREAK 12) ………… is thicker than water. BLEED 13) Children and fools tell the ………… . TRUE Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Martyna Somerlik Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego w Przysłowiach Martyna Somerlik 14) Common ………… is seldom to blame. str. 9 FAMOUS 15) ………… men don t bite. DEATH 16) ………… men may die, but old men must die. YOUTH 17) The devil is not so black as he is ………… . PAINTING 18) Don t cry before you re ………… . HURTFUL 19) All is ………… that comes to the net. FISHY 20) You never miss the ………… till the well runs dry. WATERPROOF 21) Cold hands, ………… heart. WARMTH 22) źat to ………… , not ………… to eat. LIVELINESS 23) The end crowns the ………… . WORKER 24) Early to bed and early to rise, makes a man ………… , wealthy, and wise. HEALTH Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Martyna Somerlik str. 10 Słowotwórstwo z J(cid:266)zyka Angielskiego w Przysłowiach Martyna Somerlik 25) Better be ………… than sorry. SAFETY 26) You cannot ………… with the hare and hunt with the hounds. RUNNER 27) A door must be either shut or ………… . OPENLY 28) Call no man ………… till he dies. HAPPINESS 29) Delays are ………… . DANGER 30) The difficult is done at once, the ………… takes a little longer. IMPOSSIBLY 31) źvery ………… has a silver lining. CLOUDY 32) źxperience is the best ………… . TEACH 33) A good horse cannot be of a bad ………… . COLOURFUL 34) He ………… best who ………… last. LAUGHTER 35) He ………… fastest who ……… alone. TRAVELLER 36) A ………… man is an angry man. HUNGER Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Martyna Somerlik
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słowotwórstwo z Języka Angielskiego w Przysłowiach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: