Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00282 009003 20599123 na godz. na dobę w sumie
Służebność przesyłu w praktyce - ebook/pdf
Służebność przesyłu w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 190
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-273-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Służebność przesyłu w praktyce jest poświęcona wprowadzonej w 2008 r. do polskiego prawa cywilnego instytucji, zbliżonej do służebności gruntowej. W książce wyjaśniono wiele istotnych kwestii związanych z prawami i obowiązkami przedsiębiorcy przesyłowego oraz właściciela nieruchomości obciążonej, z trybem powstania, zmiany i ustania służebności przesyłu, jej celów i funkcji, a także wiele zagadnień procesowych.
W drugim wydaniu publikacji uzupełniono zagadnienia dotyczące m.in. zasiedzenie służebności przesyłu, opłat sądowych czy posiadania, uwzględniając nowe orzecznictwo Sądu Na-wyższego oraz poglądy doktryny. Autor pokrótce omawia też projektowane zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu.
Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców przesyłowych, właścicieli nieruchomości, sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy, a także osób zajmujących się prawem cywilnym i obrotem nieruchomościami. Ma ona za zadanie ułatwić ustanowienie słu-żebności przesyłu oraz rozstrzygnięcie ewentualnych sporów cywilnych.
Bartosz Rakoczy – prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Służebność przesyłu w praktyce Bartosz Rakoczy Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Barszcz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-273-8 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.1. Pojęcie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2. Konstytucyjne podstawy służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3. Służebność przesyłu a inne służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.4. Służebność przesyłu a inne instrumenty prawne korzystania z cudzych nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ROZDZIAŁ 2. Zakres podmiotowy służebności przesyłu . . . . . . . . . . 42 2.1. Pojęcie przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.2. Pojęcie urządzenia przesyłowego oraz innego urządzenia podobnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.3. Zamiar wybudowania urządzeń lub własność urządzeń jako przesłanki ustanowienia służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . 68 2.4. Podmiot, którego nieruchomość można obciążyć służebnością przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ROZDZIAŁ 3. Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy przesyłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.1. Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego . . . . . . . . . . . . . 87 3.3. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ROZDZIAŁ 4. Powstanie służebności, jej zmiana i ustanie . . . . . . . . 95 4.1. Powstanie służebności przesyłu. Umowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4.2. Ustanowienie służebności przesyłu na podstawie orzeczenia sądu 102 5 Spis treści 4.3. Zasiedzenie służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.4. Zmiana służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.5. Ustanie służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ROZDZIAŁ 5. Zagadnienia procesowe związane ze służebnością przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.1. Właściwość sądu w postępowaniu procesowym . . . . . . . . . . . . . 144 5.2. Orzeczenie sądu jako podstawa ustanowienia służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5.3. Zmiana treści lub sposobu wykonywania i zniesienia służebności 152 5.4. Zasiedzenie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.5. Postępowanie wieczystoksięgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.6. Postępowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5.7. Opłaty sądowe a służebność przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 5.8. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 ROZDZIAŁ 6. Przedawnienie roszczeń związanych ze służebnością przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6.2. Przedawnienie roszczeń właściciela nieruchomości obciążonej . . 171 6.3. Przedawnienie roszczeń przedsiębiorcy przesyłowego . . . . . . . . 173 6.4. Przedawnienie roszczeń z art. 3052 k.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 6.5. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia . . . . . . 183 6.6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wykaz skrótów Dz.U. k.c. – Dziennik Ustaw – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, Konstytucja RP k.p.a. k.p.c. k.s.h. Lex LexPolonica OTK pr.energ. pr.tel. pr.wod. PS u.g.k. u.g.n. u.k.s. u.o.l. u.f.p. u.z.z.w. lub ustawa zaopatrzeniowa poz. 93 ze zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa z  14  czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z  2000  r. Nr  98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – system informacji prawnej Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) – ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) – ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) – „Przegląd Sądowy” – ustawa z  23  grudnia 1996  r. o  gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa- mi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z  28  września 1991  r. o  lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) – ustawa z  27  sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – ustawa z  7  czerwca 2001  r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 7 Wstęp Służebność przesyłu została wprowadzona do polskiego systemu praw- nego na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Ko- deks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Jest to nowa instytucja w polskim prawie cywilnym, choć zbliżona do służebności gruntowej. Uwzględnia ona zarówno potrzeby właścicieli nieruchomości, jak i  przedsiębiorców przesyłowych, a  ustawodawca polski zmierza – za pomocą wprowadzonych rozwiązań – do uregulo- wania spraw związanych z urządzeniami przesyłowymi. Zagadnienia związane ze  służebnością przesyłu były już omawiane w szerszym kontekście urządzeń przesyłowych przez G. Bieńka1. Prze- pisy dotyczące tej problematyki były też analizowane w komentarzach do Kodeksu cywilnego2. W najnowszym piśmiennictwie z zakresu pra- wa cywilnego służebnością tą zajęli się Z. Gołba3 oraz G. Matusik4. Służebność przesyłu jest instytucją prawa cywilnego interesującą za- równo z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego. Można nawet stwierdzić, że to właśnie praktyczne aspekty zmusiły prawo- dawcę do uregulowania – odrębnej od służebności gruntowej – służeb- ności pozwalającej regulować status prawny urządzeń przesyłowych, których właścicielem jest przedsiębiorca przesyłowy, znajdujących się na cudzej nieruchomości. Poglądy takie były już omawiane w doktry- 1 G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2009. 2 S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. 9, Warszawa 2009; E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Ko- deks cywilny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2008, s. 476. 3 Z. Gołba, Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu, Warszawa 2011. 4 G. Matusik, Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2011. 9 Wstęp nie w  sytuacji, gdy próbowano rozwiązywać zagadnienia związane z istnieniem urządzeń, korzystając z instytucji służebności gruntowej, a szczególnie ze służebności drogi koniecznej. E. Gniewek zauważał, że: „Nie można wszakże ustanowionego w trybie art. 124 u.g.n. ogra- niczenia cudzego prawa własności traktować jako służebności grunto- wej (we współczesnej literaturze odmiennie m.in. G. Bieniek, w: Ko- mentarz do ustawy o  gospodarce nieruchomościami, red.  G.  Bieniek, t. II, Zielona Góra 2000, s. 136). Zresztą nawet stosownego obciążenia umownego nie można by uznać za służebność gruntową (odmiennie G.  Bieniek, tamże, s.  138–139).  Istotną przeszkodą jurydyczną jest brak nieruchomości władnącej, której potrzebom służy ustanowiona służebność. Pamiętamy bowiem, że służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części (art. 285 § 2 k.c.). Nie przystaje zaś do takiej funkcji gospodarczej cel «prowadzenia przedsiębiorstwa», choćby korzystającego w działalności gospodarczej z cudzej nieruchomości. Nie w tym problem, by przedsiębiorcę uważać za właściciela nieruchomości – w zamyśle »nieruchomości władnącej« w rozumieniu art. 285 § 1 k.c. – lecz, by stwierdzić, że nieruchomość obciążona służy zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej. Na marginesie, idealnie pasowałaby tu koncepcja osobistej służeb- ności, polegającej – podobnie jak w  przypadku czynnej służebności gruntowej – na korzystaniu w  oznaczonym zakresie z  nieruchomo- ści obciążonej, przysługującej jednak oznaczonej osobie (chociażby przedsiębiorcy). Zwróćmy wszakże uwagę, że de lege lata może ona przysługiwać wyłącznie osobom fizycznym (art. 296 k.c.)”5. Wpraw- dzie Autor ten zgłaszał potrzebę uregulowania pojawiających się pro- blemów praktycznych za pomocą służebności osobistej, ale dostrzegał on potrzebę odrębnego potraktowania zagadnień służebności doty- czących urządzeń przesyłowych. 5 E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komen- tarz, Kraków 2001, s. 127. 10 Wstęp Ten teoretyczny i praktyczny aspekt służebności przesyłu powoduje, że warto jest dokonać analizy tej instytucji. Zasadniczym celem opra- cowania jest charakterystyka służebności przesyłu. Opracowanie ma na celu dokonanie analizy i oceny rozwiązań przyjętych w ustawie no- welizującej, przy czym chodzi tu zarówno o analizę i ocenę na płasz- czyźnie teoretycznej, jak i na płaszczyźnie przydatności praktycznej. Ocena obejmuje ewentualne postulaty de lege ferenda. Dodatkowym celem opracowania będzie wskazanie właścicielom nieruchomości obciążonych, jak i  przedsiębiorcom przesyłowym, jakie możliwości daje im służebność przesyłu, jakie warunki muszą być spełnione, jaką powinna ona pełnić funkcję oraz jakie czynności materialnoprawne i procesowe należy podjąć, aby ustanowić taką służebność. Taki cel opracowania wiąże się z  zastosowaniem formalno-dogma- tycznej metody, która sprowadza się do analizy przyjętych w prawie polskim rozwiązań związanych ze służebnością przesyłu. Nie obejmuje ona jedynie przepisów o służebności przesyłu, ale także przepisy wią- żące się z tą służebnością, a przede wszystkim przepisy o służebności gruntowej, prawach rzeczowych ograniczonych w ogólności, ochronie własności, a nawet przepisy procesowe. Opracowanie zawiera także rozważania dotyczące konstytucyjnych podstaw służebności przesyłu. Wiodąca w pracy jest wykładnia językowa, choć nie będzie ona w peł- ni przydatna, gdyż analiza gramatyczna nie będzie zawsze prowadziła do zadowalających wyników. Konieczna będzie także wykładnia celo- wościowa. Praca składa się z  sześciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest za- gadnieniom ogólnym i wprowadzającym w problematykę służebności przesyłu. Zawiera on analizę podstawowych pojęć, konstytucyjnych podstaw służebności przesyłu, a  także innych instrumentów praw- nych pozwalających na lokalizację urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości. W rozdziale drugim zawarte są rozważania dotyczące aspektów pod- miotowych służebności przesyłu, a w szczególności wyjaśnienie pojęć „przedsiębiorca przesyłowy” i „właściciel nieruchomości”. Rozdział ten 11 Wstęp zawiera także analizę istotnych cech tych podmiotów z punktu widze- nia legitymacji do ustanowienia służebności przesyłu. Rozdział trzeci obejmuje analizę praw i obowiązków stron stosunku prawnego służebności przesyłu. W  rozdziale czwartym została poddana analizie kwestia powstania służebności, jej ustania i zmiany zarówno w stosunku do właściciela nieruchomości obciążonej, jak i przedsiębiorcy przesyłowego. Przedawnienie roszczeń zarówno właściciela nieruchomości, jak i przedsiębiorcy przesyłowego są omówione w rozdziale piątym, a za- gadnienia procesowe będą przedmiotem analizy w rozdziale szóstym. Podstawowym źródłem prawa jest Konstytucja  RP, Kodeks postępo- wania cywilnego i ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru- chomościami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Służebność przesyłu w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: