Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 004709 20008362 na godz. na dobę w sumie
Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu - ebook/pdf
Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 162
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0179-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
W publikacji Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu kompleksowo i zwięźle omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym. W monografii szeroko uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę poświęcono służebności przesyłu, która jako regulacja kodeksowa funkcjonuje stosunkowo niedługo – od 3 sierpnia 2008 r. Autor krytycznie ocenia stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności gruntowej, co umożliwia zasiedzenie tej służebności na nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym. W publikacji przedstawiono niekorzystne sytuacje właścicieli nieruchomości, na których usytuowane zostały urządzenia przesyłowe w okresie PRL.

 

W ramach uzupełnień do drugiego wydania przedstawione zostały różnice między urządzeniem przesyłowym (art. 3051 k.c.) a trwałym i widocznym urządzeniem służebności gruntowych, umożliwiającym stwierdzenie jej nabycia przez zasiedzenie (art. 292 k.c.) oraz aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń dotyczących wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu.

 

Książka jest polecana dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także innych osób zainteresowanych problematyką służebności.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0179-1 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 ROZDZIAŁ I. Służebności gruntowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.1. Regulacje prawne służebności stosowane w prawie rzymskim . . 13 1.2. Służebności na ziemiach polskich w okresie przedrozbio- 1. Historia służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3. Służebności na ziemiach dzielnicowych rowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Normy ogólne ograniczonych praw rzeczowych (art. 244–251 k.c.) . 18 3. Rodzaje i funkcje służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1. Ustanowienie służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1.1. Umowne ustanowienie służebności gruntowych . . . . . . 21 3.1.2. Postępowanie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.1.3. Postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 29 4. Wykonywanie służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 37 3.2. Służebności czynne i bierne 3.3. Funkcja gospodarcza (art. 285 § 2 k.c.) . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Ograniczenia w wykonywaniu służebności . . . . . . . . . . . . . 4.2. Uprawnienie właś ciciela nieruchomości obciążonej do żądania zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności (art. 291 k.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem 39 i bez niego (art. 294–295 k.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 46 5. Podział nieruchomości władnącej i służebnej . . . . . . . . . . . . . . 6. Utrzymanie urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7. Zasiedzenie służebności gruntowej (art. 292 k.c.) . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8. Wygaśnięcie służebności gruntowej 5 ROZDZIAŁ II. Sytuacja polityczna państwowych przedsiębiorstw przesyłowych i właś cicieli nieruchomości w latach władzy ludowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1. Korzystanie przez przedsiębiorstwa państwowe na potrzeby urządzeń przesyłowych z cudzych nieruchomości bez tytułu prawnego . . . . 59 2. Stanowisko ustawodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3. Sytuacja polityczno-ekonomiczna rolników w okresie PRL . . . . . . 74 4. Bariera świadomości społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5. Powody niepozwalające na stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa do 31 stycznia 1989 r. . . . . . 81 1.1. Ustawowa regulacja służebności drogowej . . . . . . . . . . . . . 1.2. Inna czynność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Interes społeczno-gospodarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej ROZDZIAŁ III. Droga konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1. Regulacja służebności drogi koniecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 90 91 91 . . . . . . . . . . . . . . 94 2. Ustanowienie służebności drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3. Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej . . . . . . . . . . . 101 4. Utrzymanie urządzeń drogi koniecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności drogowej . . . . . 104 6. Zniesienie służebności drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7. Zasiedzenie służebności drogi koniecznej . . . . . . . . . . . . . . . . 107 8. Wygaśnięcie służebności drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 9. Droga konieczna dla urządzeń przesyłowych . . . . . . . . . . . . . . 108 10. Sprawy proceduralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ROZDZIAŁ IV. Służebności osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1. Różnice między służebnościami osobistymi a gruntowymi . . . . . . 115 2. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych (art. 297 k.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3. Źródła powstania służebności osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4. Treść służebności osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.1. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności osobistych . . 118 4.2. Niezbywalność służebności osobistych . . . . . . . . . . . . . . . 121 5. Służebność mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5.1. Unormowania szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu . . . . . . . 124 5.3. Zamiana na rentę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 126 5.4. Wygaśnięcie służebności osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spis treściwww.lexisnexis.pl 1. Nowelizacja art. 49 k.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Regulacja ustawowa służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ustanowienie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ V. Służebność przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 128 132 138 3.1. Umowa stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.2. Postanowienie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 141 3.3. Wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 147 4. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności przesyłu . . . . 5. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Różnice funkcjonalne „urządzeń” na tle zasiedzenia służebności gruntowej o treści przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5.2. Zasiedzenie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 6. Wygaśnięcie, zniesienie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . 158 7. Kwestie proceduralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Spis treści Wykaz skrótów Biul. SN k.c. – Biuletyn Sądu Najwyższego – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, k.p.c. k.r.o. Legalis LexisNexis MoP NP ONSA OSN OSNC OSNCP OSNC-ZD OSNP poz. 93 ze zm.) – ustawa z  17  lis topada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – System Informacji Prawnej C.H. Beck – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (od 1945 do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 do 1995) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zbiór Urzędowy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Ge- OSP OSPiKA OTK PAKC pr.rzecz. pr. upadł. i napr. SN u.g.n. neralnej – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i  Komisji Arbitrażowych (od 1957 do 1989 r.) – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Powszechny Austriacki Kodeks Cywilny – dekret z 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319) – uchylony (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) – ustawa z  28  lutego 2003  r. – Prawo upadłościowe i  naprawcze – Sąd Najwyższy – ustawa z 21 sierp nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) u.k.w.h. – ustawa z  6  lipca 1982  r. o  księgach wieczystych i  hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) 9 Wstęp Służebności od zarania powstania cywilizacyjnych skupisk ludzkich są in- stytucją umożliwiającą korzystanie z cudzej nieruchomości, jeśli jest to niezbędne dla nieruchomości sąsiedniej. W obowiązującym od 1965 r. Kodeksie cywilnym zostały zawarte normy prawne służebności gruntowych, drogi koniecznej i osobistych, które stały się także tematem tej pracy w rozdziałach I, III i IV. Z trzech wymienionych służebności najobszerniej rozbudowany system prawny ma służebność gruntowa, co niewątp liwie zadecydowało o tym, że jej przepisy są także odpowiednio stosowane do modelu służebności osobi- stych oraz służebności drogi koniecznej. Stało się to możliwe, ponieważ służebności te łączy jedna wspólna płaszczyzna, którą jest nieruchomość występująca także w postaci budynkowej. Po zmianach ustrojowych dokonanych w 1989  r., w wyniku których powstała III  Rzeczpospolita, służebność gruntowa stała się ożywionym problemem orzecznictwa i piśmiennictwa. Spowodowane to zostało pozo- stawioną po latach władzy ludowej infrastrukturą przesyłową, która „roz- gościła się” na cudzych gruntach z pogwałceniem praw ich właś cicieli. Nowa władza wykonawcza, aczkolwiek deklarowała poszanowanie prawa włas ności, przekazała poszczególne urządzenia przesyłowe odpowiednim spółkom akcyjnym lub z ograniczoną odpowiedzialnością bez jakichkol- wiek wiążących dyrektyw w zakresie unormowania stanu prawnego znaj- dujących się na cudzych gruntach urządzeń przesyłowych, a przede wszystkim zaniedbała wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w celu umożliwienia zawierania takich umów. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: