Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 003661 18670860 na godz. na dobę w sumie
Social media to ściema - książka
Social media to ściema - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7500-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> social media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Mądra i prowokacyjna. Jeśli jesteś uzależniony od mediów społecznościowych - czytaj i płacz!
'New York Journal of Books'

Prawdy, półprawdy i ćwierćprawdy...

Social media to wielka marketingowa rewolucja! Dzięki nim jesteś bliżej swoich klientów i współpracowników - z ich pomocą możesz wprawić w ruch wielką machinę reklamową! Czyżby? A co Ci podpowiada zdrowy rozsądek? Czy zastanawiałeś się nad tym, kto naprawdę zarabia na tym interesie? Jeśli masz wątpliwości co do prawd objawionych serwowanych Ci przez pięciominutowych internetowych guru i szemranych konsultantów ds. PR, zapraszamy Cię za kulisy tego biznesu.

Twitter, Facebook czy YouTube nie są ani dobre, ani złe, ani przydatne, ani bezużyteczne. Pozwoliliśmy jednak, żeby zadowoleni z siebie chciwi ludzie stworzyli mit, który sugeruje, że wystarczy wejść z firmą na jakąś platformę społecznościową, a wszystkie nasze marzenia się spełnią. A przez cały ten czas korporacje i marketingowcy rozpowszechniający ten mit napychają swoje kieszenie. Masz dość brania udziału w tym podejrzanym procederze? W tej książce znajdziesz wiedzę i narzędzia, których faktycznie potrzebujesz do nawiązywania trwałych relacji z klientami, rozwijania swojej marki oraz wykorzystania pełnego potencjału internetu bez wydawania na to grubej kasy.B.J. Mendelson pisał dla 'The Huffington Post', 'Forbesa', O Music Award w MTV i CNN. Cytowano go w czasopismach 'Newsweek', 'The New York Times', 'Los Angeles Times', 'Psychology Today' i 'SmartMoney'. Był dyrektorem ds. nowych mediów w programie telewizji ABC i prowadził dział poświęcony przetrwaniu na studiach w CBS College Sports.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Social Media Is Bullshit Tłumaczenie: Marcin Machnik Projekt okładki: Jan Paluch (w oparciu o oryginał) ISBN: 978-83-246-7500-5 Copyright 2012 © by Earth’s Temporary Solution, LLC. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/somesc Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie. Podstawy wciskania (cid:258)ciemy 1. Nasza okropna, straszna, niedobra i beznadziejna strona internetowa 2. Zdumiewaj(cid:200)ce opowie(cid:258)ci o przeci(cid:218)tno(cid:258)ci 3. „Napisa(cid:239)em t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) dla Pepsi” 4. Social media to (cid:258)ciema Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pierwsza Social media to (cid:258)ciema 5. Nic zgo(cid:239)a nowego nie ma pod s(cid:239)o(cid:241)cem… ani w internecie 6. Szufle i nowa pa(cid:241)szczyzna 7. Tak, to jest klucz! 8. Teraz ju(cid:285) wiesz, czyli brakuj(cid:200)ca cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) opowie(cid:258)ci 9. Ekonomia bazuj(cid:200)ca na dupkach 10. „Wp(cid:239)ywowi” ludzie to bzdura 11. Przeanalizuj to Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) druga Poznaj ludzi, którzy stoj(cid:200) za (cid:258)ciem(cid:200) 12. A mo(cid:285)e dla korporacji media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe tak(cid:285)e nie s(cid:200) a(cid:285) tak(cid:200) rewelacj(cid:200)? 13. Zakochana para: Facebook i Kia… 14. Jak marketingowcy, cyberhipsterzy i inni radz(cid:200) sobie z krytyk(cid:200) (podpowied(cid:283): niezbyt dobrze) 7 9 13 17 23 29 37 43 55 67 77 89 97 113 125 5 Kup książkęPoleć książkę 6| SOCIAL MEDIA TO (cid:165)CIEMA Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) trzecia Jak bez wi(cid:218)kszego wysi(cid:239)ku sprzedawa(cid:202) (cid:258)ciem(cid:218)? 15. Tworzenie i rozpowszechnianie (cid:258)ciemy w siedmiu prostych krokach 16. A odpowied(cid:283) brzmi… 137 145 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) czwarta Co naprawd(cid:218) dzia(cid:239)a w internecie? 17. Wszystko, co kiedykolwiek trzeba Ci b(cid:218)dzie wiedzie(cid:202) o marketingu 18. Podsumowanie 19. Manifest przeciwko mediom spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym Podzi(cid:218)kowania Przypisy 161 179 187 199 205 Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:146) TRZECI „NAPISA(cid:146)EM T(cid:125) KSI(cid:107)(cid:191)K(cid:125) DLA PEPSI” Istnieje wiele czynników anga(cid:285)uj(cid:200)cych w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci fikcyjny (cid:258)wiat mar- ketingu, a wszystkie zale(cid:285)(cid:200) od Twojego zestawu specyficznych warun- ków. Nie ma wi(cid:218)c takiej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, abym ja — lub ktokolwiek inny — zaoferowa(cid:239) Ci dzia(cid:239)aj(cid:200)c(cid:200) strategi(cid:218) marketingow(cid:200), która b(cid:218)dzie sku- teczna tak(cid:285)e dla wszystkich innych ludzi. Je(cid:258)li zrobisz tak, jak ja robi(cid:239)em, i powtórzysz zalecenia zawodowych marketingowców, taka strategia by(cid:202) mo(cid:285)e zaskarbi Ci drobne plusy w oczach potencjalnych klientów, lecz dla ich firm b(cid:218)dzie bez znaczenia. Wynika z tego, (cid:285)e najlepsze, co mo(cid:285)e zrobi(cid:202) autor poradników marketingowych, to przedstawienie podstaw i opowiedzenie tego, czego si(cid:218) nauczy(cid:239). Reszta nale(cid:285)y od Ciebie. Niestety (cid:285)aden autor tego nie robi. Zamiast tego wszyscy daj(cid:200) z(cid:239)e i s(cid:239)a- bo poparte dowodami rady, które obficie skrapiaj(cid:200) paroma chwytliwymi s(cid:239)owami bez znaczenia i gar(cid:258)ciami nieprzydatnych teorii1. Gdy sko(cid:241)cz(cid:200), próbuj(cid:200) sprzeda(cid:202) Ci swoje inne us(cid:239)ugi. Bezczelne sprzedawanie jest naj- bardziej widoczne, gdy autor przez ca(cid:239)(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) wyja(cid:258)nia, dlaczego po- winiene(cid:258) czego(cid:258) u(cid:285)y(cid:202), ale nie mówi, jak to zrobi(cid:202). Przecie(cid:285) nie powie Ci, (cid:285)e chce Twoich pieni(cid:218)dzy! Pozwól wi(cid:218)c, (cid:285)e wyja(cid:258)ni(cid:218) Ci, dlaczego tak si(cid:218) dzieje, oraz zdradz(cid:218), czego si(cid:218) nauczy(cid:239)em w ci(cid:200)gu poprzednich sze(cid:258)ciu lat na temat mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. W ostatnich kilku rozdzia(cid:239)ach dam Ci podstawy — czyli elementarne rzeczy znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w ka(cid:285)dej ksi(cid:200)(cid:285)ce o marketingu, 17 Kup książkęPoleć książkę 18| SOCIAL MEDIA TO (cid:165)CIEMA które naprawd(cid:218) dzia(cid:239)aj(cid:200). Dzi(cid:218)ki wcale niema(cid:239)ej litanii pope(cid:239)nionych przeze mnie b(cid:239)(cid:218)dów (których wystarczy do zape(cid:239)nienia innej ksi(cid:200)(cid:285)ki o ro- boczym tytule Zdumiewaj(cid:200)ce opowie(cid:258)ci o przeci(cid:218)tno(cid:258)ci) wiem, co faktycznie dzia(cid:239)a, je(cid:258)li chodzi o marketing. Sam fakt, (cid:285)e czytasz t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), jest dowodem na prawdziwo(cid:258)(cid:202) tej tezy. Co dzia(cid:239)a, a co nie dzia(cid:239)a w marketingu? Praktycznie nic nie dzia(cid:239)a — je(cid:258)li nie masz wielomilionowego bud(cid:285)etu i s(cid:239)usznej obecno(cid:258)ci w mediach, to poza samymi podstawami niemal nic Ci nie pomo(cid:285)e. Jak doszed(cid:239)em do tego wniosku? Wymie(cid:241) nazw(cid:218) platformy, a ja Ci powiem, (cid:285)e korzysta- (cid:239)em z niej do promowania czego(cid:258), a moje dzia(cid:239)ania sko(cid:241)czy(cid:239)y si(cid:218) sromotn(cid:200) i ma(cid:239)o zabawn(cid:200) kl(cid:218)sk(cid:200). A skoro czytasz ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) o tytule Social media to (cid:258)ciema, mog(cid:218) si(cid:218) za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e mia(cid:239)e(cid:258) podobne do(cid:258)wiadczenia. Gdy u(cid:258)wiadomi(cid:239)em sobie, (cid:285)e niewielka cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tego, co jest reklamo- wane jako marketing, faktycznie dzia(cid:239)a, w sierpniu 2010 roku na dobre porzuci(cid:239)em profesj(cid:218) specjalisty od marketingu. W ci(cid:200)gu sze(cid:258)ciu lat pracy w tej bran(cid:285)y oraz w ci(cid:200)gu dziesi(cid:218)ciu lat prób promowania siebie i swoich artyku(cid:239)ów w sieci nauczy(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e jedynym sposobem na uzyskanie szczerej i przydatnej porady jest zrezygnowanie ze swojej ga(cid:285)y. Jako konsultant do spraw marketingu ponosisz pe(cid:239)n(cid:200) odpowiedzialno(cid:258)(cid:202), lecz nic nie jest Twoj(cid:200) zas(cid:239)ug(cid:200). Gwarantuj(cid:218) Ci te(cid:285), (cid:285)e klient wys(cid:239)ucha tylko po(cid:239)ow(cid:218) tego, co mówisz, i to tylko wtedy, gdy mu si(cid:218) to spodoba. Chocia(cid:285) nie musisz k(cid:239)ama(cid:202) klientów, jeste(cid:258) zmuszony do st(cid:200)pania z nimi po cien- kim lodzie, aby mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e nie przestan(cid:200) Ci p(cid:239)aci(cid:202). Poniewa(cid:285) nie jestem ju(cid:285) marketingowcem, nie mam takiego problemu. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) specjalistów wie — nawet je(cid:258)li tego nie przyznaj(cid:200) — (cid:285)e ca(cid:239)y marketing2 to (cid:258)ciema, poza… 1. stworzeniem dobrego produktu; 2. sprawieniem, aby produkt by(cid:239) (cid:239)atwy do otwarcia, zrozumienia, u(cid:285)ywania i dzielenia si(cid:218) z innymi; 3. sprawieniem, (cid:285)e ludzie dostrzeg(cid:200) co(cid:258) wi(cid:218)cej poza produktem — poprzez histori(cid:218), w któr(cid:200) mog(cid:200) si(cid:218) wci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), podan(cid:200) w tradycyjnych mediach (w radiu, telewizji, nawet w czasopismach); Kup książkęPoleć książkę „NAPISA(cid:146)EM T(cid:125) KSI(cid:107)(cid:191)K(cid:125) DLA PEPSI” |19 4. wprowadzaniem opartych na informacjach od klientów poprawek, które ulepszaj(cid:200) produkt, ale pozwalaj(cid:200) zachowa(cid:202) jego to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202). Pomy(cid:258)l przez chwil(cid:218) o swojej babci. To, czy co(cid:258) jest „dobre”, jest kwesti(cid:200) subiektywn(cid:200), ale je(cid:258)li potrafisz jej wyja(cid:258)ni(cid:202), czym jest Twój produkt, w sposób, który zrozumie3, oznacza to, (cid:285)e masz przyswojone pod- stawy. Po czym(cid:258) takim b(cid:218)dziesz wiedzie(cid:202), co masz powiedzie(cid:202) dowolnej innej osobie, z któr(cid:200) rozmawiasz o swoim produkcie. Oto, czym jest marketing: uszcz(cid:218)(cid:258)liwianiem babci. Co uszcz(cid:218)(cid:258)liwi babci(cid:218)? Nie wiem. Jak si(cid:218) okazuje, nie istnieje wzor- cowa babcia. W tym ca(cid:239)y s(cid:218)k. Ludzie nie chc(cid:200) p(cid:239)aci(cid:202) za „nie wiem, musisz to roz- gry(cid:283)(cid:202)”. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie dla autorów poradników z marketingu ich odbiorcami nie s(cid:200) pojedynczy ludzie, lecz korporacje. Wynika to cz(cid:218)(cid:258)ciowo z koniecz- no(cid:258)ci. Potencjalna ksi(cid:200)(cid:285)ka jakiego(cid:258) autora jest znacznie atrakcyjniejsza dla wydawcy, je(cid:258)li mo(cid:285)e zobowi(cid:200)za(cid:202) si(cid:218) w umowie do kupienia okre(cid:258)lo- nej liczby egzemplarzy. W ten sposób wielu autorów poradników l(cid:200)duje w pozycji zmuszaj(cid:200)cej ich do skupiania materia(cid:239)u na korporacjach, które mog(cid:200) si(cid:218) zobowi(cid:200)za(cid:202) do kupienia ich ksi(cid:200)(cid:285)ki. Jednak w znacznej mierze przyczyn(cid:200), dla której przemys(cid:239) marketin- gowy — a tym w(cid:239)a(cid:258)nie jest marketing: przemys(cid:239)em — próbuje dotrze(cid:202) do korporacji, nie jest konieczno(cid:258)(cid:202), lecz chciwo(cid:258)(cid:202). Wielkie korporacje maj(cid:200) g(cid:239)(cid:218)bokie kieszenie. Dlatego wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) porad marketingowych nie ma na celu pomóc babci doceni(cid:202) Twój produkt. One s(cid:200) dostosowane do organizacji okre(cid:258)lanych przez firm(cid:218) konsultingow(cid:200) Altimeter Group jako „korporacje klasy przemys(cid:239)owej”, czyli firm zatrudniaj(cid:200)cych tysi(cid:200)c pracowników lub wi(cid:218)cej4. Ale to, co dzia(cid:239)a dla korporacji klasy przemys(cid:239)owej, nie zadzia(cid:239)a dla Ciebie. Nie masz za sob(cid:200) inwestycji podj(cid:218)tych w wielkich firmach ani ich produktów b(cid:218)d(cid:200)cych wynikiem wielu lat — i milionów dolarów — po(cid:258)wi(cid:218)conych na marketing i przekazywanie konsumentom opowie(cid:258)ci o produktach za po(cid:258)rednictwem mediów. Kup książkęPoleć książkę 20| SOCIAL MEDIA TO (cid:165)CIEMA Aby sprawi(cid:202), (cid:285)e ludzie zainwestuj(cid:200) w Ciebie i Twój produkt w takiej skali, musisz przekroczy(cid:202) mas(cid:218) krytyczn(cid:200), co w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków wymaga du(cid:285)ego bud(cid:285)etu, mnóstwa czasu, sztabu ludzi, którzy wiedz(cid:200), co robi(cid:200), obecno(cid:258)ci w mediach oraz Dona Drapera lub dwóch5. (cid:191)adnego z tych elementów nie zdob(cid:218)dziesz w sieci. Cz(cid:218)(cid:258)ciowo wynika to z jej ni- szowej natury, a cz(cid:218)(cid:258)ciowo z tego, (cid:285)e nie wszystko, co mog(cid:200) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) du(cid:285)e korporacje, jest dost(cid:218)pne dla Ciebie. Nie powinno dziwi(cid:202), (cid:285)e pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)t najwa(cid:285)niejszych stron na Facebooku, poza ogóln(cid:200) stron(cid:200) po(cid:258)wi(cid:218)con(cid:200) muzyce, to strony celebrytów, du(cid:285)ych korporacji i popularnych marek6. To samo dotyczy najcz(cid:218)(cid:258)ciej obserwowanych kont na Twitterze7 oraz najpopularniejszych kana(cid:239)ów na YouTubie8. Dziesi(cid:218)(cid:202) najwi(cid:218)kszych marek internetowych wed(cid:239)ug firmy Nielsen to tak(cid:285)e niemal wy(cid:239)(cid:200)cznie jedne z najpot(cid:218)(cid:285)niejszych ameryka(cid:241)skich korporacji9. S(cid:218)k w tym, (cid:285)e marketingowcy nie mog(cid:200) po prostu przyj(cid:258)(cid:202) i powie- dzie(cid:202): „Napisa(cid:239)em t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) dla Pepsi, ale kup j(cid:200), poniewa(cid:285) je(cid:258)li si(cid:218) sprzeda, b(cid:218)d(cid:218) móg(cid:239) od nich wi(cid:218)cej inkasowa(cid:202) za przemówienia i kon- sultacje”. Nikt nie kupi(cid:239)by takiej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Nawet Pepsi. Zamiast tego wi(cid:218)c zawodowi marketingowcy próbuj(cid:200) sprawi(cid:202), aby ich ksi(cid:200)(cid:285)ki wygl(cid:200)- da(cid:239)y na przydatne dla Ciebie — i st(cid:200)d bior(cid:200) si(cid:218) te wszystkie z(cid:239)e rady. Trudno wype(cid:239)ni(cid:202) 230 stron, gdy na podstawowe rzeczy, które faktycz- nie dzia(cid:239)aj(cid:200), wystarczy maksymalnie kilka rozdzia(cid:239)ów. Mimo to taki cz(cid:239)owiek jak Malcolm Gladwell, który sprzedaje ksi(cid:200)(cid:285)ki z pomys(cid:239)ami niemaj(cid:200)cymi (cid:285)adnego zastosowania w Twoim biznesie, re- gularnie kasuje po 80 – 90 tysi(cid:218)cy dolarów za wyk(cid:239)ady dla korporacji10. Inni wi(cid:218)c id(cid:200) w jego (cid:258)lady — od marketingowców w rodzaju Chrisa Brogana, przez analityków w rodzaju Altimeter Group, po cyberutopian11 takich jak Tim O’Reilly — i sprzedaj(cid:200) korporacjom wielkie idee o w(cid:200)t- pliwej warto(cid:258)ci, które nie maj(cid:200) (cid:285)adnego zwi(cid:200)zku z Twoimi potrzebami. Kontrakty na ksi(cid:200)(cid:285)ki, wyst(cid:200)pienia w telewizji, sze(cid:258)ciocyfrowe wyna- grodzenia za wyk(cid:239)ad oraz niebotycznie wysokie op(cid:239)aty za konsultacje na- p(cid:218)dzaj(cid:200) ten przemys(cid:239) i dzia(cid:239)aj(cid:200) jak finansowy bodziec dla tych, którzy Kup książkęPoleć książkę „NAPISA(cid:146)EM T(cid:125) KSI(cid:107)(cid:191)K(cid:125) DLA PEPSI” |21 chc(cid:200) mie(cid:202) swój udzia(cid:239) w tym cie(cid:258)cie. Dlatego w(cid:239)a(cid:258)nie takie osoby tworz(cid:200) chwytliwe s(cid:239)owa, chwytaj(cid:200) si(cid:218) najbli(cid:285)szej mody i czasem udaje im si(cid:218) sfabrykowa(cid:202) co(cid:258) takiego, co przynosi im zyski. Przypuszczam, (cid:285)e ogólnie co(cid:258) takiego emerytowany profesor filozofii z Uniwersytetu Princeton okre- (cid:258)li(cid:239)by mianem (cid:258)ciemy12: „Gdy przemawia uczciwy cz(cid:239)owiek, mówi tylko to, co uwa(cid:285)a za prawdziwe; z kolei k(cid:239)amca musi z konieczno(cid:258)ci wiedzie(cid:202), (cid:285)e jego s(cid:239)owa s(cid:200) fa(cid:239)szywe. Natomiast cz(cid:239)owiek, który (cid:258)ciemnia, znajduje si(cid:218) poza tymi za(cid:239)o(cid:285)eniami; nie stoi ani po stronie prawdy, ani po stronie fa(cid:239)szu… Nie interesuje go, czy jego s(cid:239)owa poprawnie opisuj(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). On po prostu je wybiera lub tworzy w taki sposób, (cid:285)eby pasowa(cid:239)y do jego celu”13. Kup książkęPoleć książkę 22| SOCIAL MEDIA TO (cid:165)CIEMA 1 To, (cid:298)e poradniki dotycz(cid:261)ce mediów spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych s(cid:261) wypchane wype(cid:225)niaczami tre(cid:286)ci, jest najcz(cid:266)(cid:286)ciej powtarzaj(cid:261)cym si(cid:266) zarzutem w recenzjach na stronie sklepu Amazon. Oczywi(cid:286)cie gdy b(cid:266)dziesz przegl(cid:261)da(cid:252) te recenzje, trafisz tak(cid:298)e na mnóstwo takich z pi(cid:266)cioma gwiazdkami. Co podejrzane, zwykle s(cid:261) one napisane przez ludzi, którzy niedawno za(cid:225)o(cid:298)yli konto na Amazonie i na temat danego autora wypowiadaj(cid:261) si(cid:266) wy(cid:225)(cid:261)cznie w superlatywach. T(cid:261) drug(cid:261) kwesti(cid:261) zajmiemy si(cid:266) w dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci niniejszej ksi(cid:261)(cid:298)ki. 2 Marketing to nie reklama, dlatego chocia(cid:298) poza czterema wymienionymi przeze mnie punktami ca(cid:225)y marketing to (cid:286)ciema, reklama stanowi wa(cid:298)ny i kluczowy sk(cid:225)adnik ka(cid:298)dego sukcesu. Gdy rozmawia(cid:225)em z Jeffreyem Harmonem, szefem marketingu w Orabrush, na temat sukcesu ich filmików w serwisie YouTube, stwierdzi(cid:225): „Wszyscy s(cid:261) tak oczarowani s(cid:225)owem »wirusowy«, (cid:298)e nie dostrzegaj(cid:261) faktu, i(cid:298) wydali(cid:286)my pieni(cid:261)dze na reklam(cid:266), która reklamowa(cid:225)a reklam(cid:266)”. Reklama nie jest te(cid:298) lekarstwem na wszystko, lecz (cid:225)atwiej zmierzy(cid:252) skuteczno(cid:286)(cid:252) kampanii reklamowej ni(cid:298) marketingowej. Gdy pracujesz z zerowym bud(cid:298)etem, ta ró(cid:298)nica jest kluczowa. 3 To zdanie przypisuje si(cid:266) Albertowi Einsteinowi: „Nie rozumiesz czego(cid:286) w pe(cid:225)ni, póki nie potrafisz tego wyt(cid:225)umaczy(cid:252) swojej babci”. Nie jest jasne, czy faktycznie on to powiedzia(cid:225) — mo(cid:298)esz sprawdzi(cid:252) dyskusj(cid:266) na portalu Wikiquote, w której uczestnicy próbuj(cid:261) wy(cid:286)ledzi(cid:252) oryginalny cytat i jego autora: http://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein. 4 Shannon Geise z Altimeter Group wyja(cid:286)ni(cid:225)a mi stosowan(cid:261) przez nich definicj(cid:266) korporacji klasy przemys(cid:225)owej: „Standardowo klas(cid:266) przemys(cid:225)ow(cid:261) przyznaje si(cid:266) firmom zatrudniaj(cid:261)cym ponad tysi(cid:261)c pracowników. W ten sam sposób post(cid:266)puje si(cid:266) w innych firmach badaj(cid:261)cych rynek, mi(cid:266)dzy innymi w badaniach, jakie prowadzili(cid:286)my w Forrester Research. Dlaczego liczba pracowników? Dochód nie zawsze da si(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252), podobnie jak stopie(cid:276) dojrza(cid:225)o(cid:286)ci w przypadku m(cid:225)odych i rozwijaj(cid:261)cych si(cid:266) firm”. 5 Don Draper — posta(cid:252) fikcyjna, dyrektor kreatywny agencji reklamowej Sterling Cooper w serialu Mad Men — przyp. t(cid:225)um. 6 Te dane pochodz(cid:261) z portalu Facebook i zosta(cid:225)y zgromadzone przez aplikacj(cid:266) Facebook Pages Leaderboard portalu AllFacebook.com: http://statistics.allfacebook.com/pages/leaderboard/-/-/-/f/DESC//-. 7 Cz(cid:266)sto od(cid:286)wie(cid:298)an(cid:261) list(cid:266) najpopularniejszych u(cid:298)ytkowników Twittera pod wzgl(cid:266)dem liczby obserwuj(cid:261)cych znajdziesz na http://twitaholic.com/. 8 Amir Efrati, Top 50 Youtube Channels Revealed, „The Wall Street Journal”, 22 wrze(cid:286)nia 2011: http://blogs.wsj.com/digits/2011/09/22/top-50-youtube-channels-revealed. 9 Dziesi(cid:266)(cid:252) najwi(cid:266)kszych marek w internecie wed(cid:225)ug Nielsena (stan na sierpie(cid:276) 2011 roku): (1) Google, (2) Facebook, (3) Yahoo!, (4) MSN/ Windows Live/ Bing, (5) YouTube (Google), (6) Microsoft, (7) sie(cid:252) stron internetowych AOL, (8) Wikipedia, (9) Amazon, (10) Apple. List(cid:266) wraz z analiz(cid:261) tego, jak Amerykanie u(cid:298)ywali internetu w sierpniu 2011 roku, znajdziesz tutaj: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/august-2011-top-us-web-brands/. 10 Wesley W. Neff, prezes Leigh Bureau zarz(cid:261)dzaj(cid:261)cego terminarzem wyk(cid:225)adów Malcolma Gladwella, odmówi(cid:225) wyjawienia dok(cid:225)adnych sum. W ksi(cid:261)(cid:298)ce Confession of a Public Speaker, któr(cid:261) szczerze Ci polecam, ta suma jest szacowana na 80 tysi(cid:266)cy dolarów, lecz w raportach internetowych cz(cid:266)sto jest bli(cid:298)sza 90 tysi(cid:261)com. 11 Nie lubi(cid:266) terminu „cyberutopianie”, gdy(cid:298) jest bardzo zaw(cid:266)(cid:298)on(cid:261) klasyfikacj(cid:261) i zak(cid:225)ada, (cid:298)e wszyscy cz(cid:225)onkowie s(cid:261) naiwni w swoim sposobie postrzegania (cid:286)wiata i w swoich wizjach. Przyznaj(cid:266) si(cid:266) do podobnych uproszcze(cid:276), dlatego pozwol(cid:266) sobie w tym miejscu na wyg(cid:225)oszenie ogólnego zastrze(cid:298)enia: nie wszyscy marketingowcy s(cid:261) (cid:296)li. Dotyczy to tak(cid:298)e cyberhipsterów, cyberutopian, analityków, polityków i jakiejkolwiek innej grupy, z której drwi(cid:225)em w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce. 12 Harry G. Frankfurt, On Bullshit, Princeton University Press, 2005. 13 Ibidem, s. 56. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Social media to ściema
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: