Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 009735 11018451 na godz. na dobę w sumie
Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego - ebook/pdf
Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 271
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1490-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Postępująca informatyzacja i elektronizacja życia prywatnego oraz gospodarczego, rozwój środków komunikacji i możliwości regulowania zobowiązań pieniężnych, niosą ze sobą wiele możliwości, ale także niespotykane i – często nowe – zagrożenia dla legalności obrotu pieniężnego.

Niniejsza praca poświęcona została instytucji pieniądza elektronicznego w zakresie spełniania świadczeń pieniężnych. Stawia sobie za cel dokonanie analizy zagadnień związanych z pieniądzem elektronicznym – począwszy od istoty pieniądza elektronicznego poprzez spełnianie zobowiązań, aż do usystematyzowania zdarzeń prawnych z jego udziałem na podstawie przepisów polskiej ustawy z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) w kontekście obcych uregulowań prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic- twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Postępująca informatyzacja i elektronizacja życia prywatnego oraz go- spodarczego, rozwój nowoczesnych nośników komunikacyjnych i elek- tronicznego sposobu regulowania zobowiązań pieniężnych otwiera nowe możliwości, ale także niespotykane zagrożenia dla legalności obrotu pieniężnego. Niniejsza praca poświęcona została instytucji pieniądza elektronicz- nego w zakresie spełniania świadczeń pieniężnych. Stawia sobie za cel dokonanie analizy zagadnień związanych z pieniądzem elektronicznym – począwszy od istoty pieniądza elektronicznego poprzez spełnianie zobowiązań, aż do usystematyzowania zdarzeń prawnych z jego udzia- łem na podstawie przepisów polskiej ustawy z 12.9.2002 r. o elektro- nicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) w kontekście obcych uregulowań prawnych. Tomasz Roman Smus – doktor nauk prawnych, Master of Business Administration. Autor publikacji fachowych. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, bankowego oraz prawa nowych technologii. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1490-7 Ą C O M O P A Z H C Y N Ż Ę I N E I P Ń E Z C D A W Ś E I N A N Ł E P S I I MONOGRAFIE PRAWNICZE SPEŁNIANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZA POMOCĄ PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO TOMASZ ROMAN SMUS I O G E N Z C N O R T K E L E A Z D Ą N E I P I S U M S . R . T Cena: 59,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ ROMAN SMUS · SPE£NIANIE ŒWIADCZEÑ PIENIʯNYCH ZA POMOC¥ PIENI¥DZA ELEKTRONICZNEGO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA. KONSTRUKCJA PRAWNA Wojciech Sawczyn ŚRODKI DYSCYPLINOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRAWIE O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Michał Behnke, Marcin Pchałek POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRAWIE POLSKIM I UE Małgorzata Frysztak NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE. FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH Marek Szydło JURYSDYKCJA KRAJOWA W TRANSGRANICZNYCH SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH www.sklep.beck.pl SPE£NIANIE ŒWIADCZEÑ PIENIʯNYCH ZA POMOC¥ PIENI¥DZA ELEKTRONICZNEGO TOMASZ ROMAN SMUS Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Publikacja dofinansowana przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Fundację BGŻ ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1490-7 Pracę dedykuję Kochanym Rodzicom Spis treści Wykaz tabel i schematów ............................................................................... XIII Wykaz skrótów ..................................................................................................... XV Wykaz orzeczeń sądowych ............................................................................ XXI Wykaz literatury ................................................................................................. XXIII 1 Wprowadzenie ..................................................................................................... Rozdział I. Świadczenie i pieniądz – zagadnienia ogólne .................. 7 7 1. Ogólne uwagi o świadczeniu ................................................................. 7 1.1. Świadczenie jako przedmiot zobowiązania ............................... 10 1.2. Świadczenie a kwalifikacja prawna jego wykonania .................. 13 1.3. Postacie świadczeń ............................................................................ 1.4. Możliwość spełniania świadczenia ............................................... 16 19 2. Niektóre rodzaje świadczeń ................................................................... 20 2.1. Kryterium czasu w świadczeniach ............................................... 20 2.1.1. Świadczenie jednorazowe .................................................. 2.1.2. Świadczenie ciągłe ................................................................ 21 23 2.1.3. Świadczenie okresowe ........................................................ 24 2.2. Podział zobowiązań na świadczenia podzielne i niepodzielne ... 25 2.2.1. Świadczenie podzielne ........................................................ 2.2.2. Świadczenie niepodzielne ................................................. 25 26 2.3. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo .............. 26 2.3.1. Świadczenia indywidualne ................................................ 2.3.2. Świadczenia rodzajowe ....................................................... 26 3. Przedmiot zobowiązań pieniężnych – świadczenie pieniężne ....................................................................................................... 3.1. Przedmiot świadczenia pieniężnego ........................................... 4. Istota pieniądza ........................................................................................... 4.1. Charakter pieniądza .......................................................................... 4.2. Definicja pieniądza ............................................................................ 4.3. Prawne pojęcie pieniądza ............................................................... 4.4. Pieniądz w szerokim znaczeniu ..................................................... 4.5. Pieniądz w węższym znaczeniu ..................................................... 4.6. Pieniądz gotówkowy ......................................................................... 27 28 29 30 31 32 35 36 36 VII Spis treści 4.7. Pieniądz bezgotówkowy .................................................................. 4.8. Pieniądz bankowy .............................................................................. 4.9. Pieniądz elektroniczny ..................................................................... Rozdział II. Pieniądz elektroniczny – istota i natura prawna, klasyfikacja ....................................................................................................... 1. Istota prawna pieniądza elektronicznego .......................................... 2. Natura prawna jednostki pieniądza elektronicznego .................... 3. Natura prawna pieniądza elektronicznego ....................................... 4. Pieniądz elektroniczny zapisany na instrumencie pieniądza elektronicznego formą papieru wartościowego ............... 5. Podział pieniądza elektronicznego ....................................................... 6. Znaczenie pojęcia pieniądz elektroniczny ........................................ 7. Definiowanie i klasyfikacja pieniądza elektronicznego ................ 7.1. Definicje pieniądza elektronicznego ........................................... 7.2. Klasyfikacja pieniądza elektronicznego ..................................... Rozdział III. Spełnianie świadczenia pieniądzem elektronicznym .............................................................................................. 1. Ewolucja form płatności spełniających zobowiązania ................... 2. Umorzenie długu pieniądzem elektronicznym ................................ 3. Konstrukcja prawna dokonania płatności z użyciem pieniądza elektronicznego ...................................................................... 3.1. Instrument pieniądza elektronicznego – elektronicznym środkiem płatniczym ..................................... 3.2. Wydawca pieniądza elektronicznego .......................................... 3.3. Akceptant pieniądza elektronicznego ......................................... 4. Sposoby zapłaty pieniądzem elektronicznym .................................. 5. Elektroniczny zadatek ............................................................................... 6. Pieniądz elektroniczny a konstrukcja zapłaty ................................... 7. Zasady obrotu pieniężnego ..................................................................... 7.1. Zasada nominalizmu .......................................................................... 7.2. Zasada waloryzacji ............................................................................. 7.3. Zasada walutowości ........................................................................... Rozdział IV. Porządek prawny zdarzeń prawnych z udziałem pieniądza elektronicznego .............................................. 1. Wydanie pieniądza elektronicznego .................................................... 2. Przyjmowanie pieniądza elektronicznego jako środka płatniczego ................................................................................................... 37 37 38 41 41 42 43 46 48 49 51 51 54 59 59 64 69 70 76 79 81 86 90 92 92 94 96 99 99 105 VIII Spis treści 3. Wymiana pieniądza elektronicznego na pieniądz gotówkowy ................................................................................................... 4. Ograniczenie odpowiedzialności wydawcy za wydany pieniądz elektroniczny ............................................................................. 5. Stosunki występujące przy zapłacie pieniądzem elektronicznym ........................................................................................... 5.1. Posiadacz pieniądza elektronicznego a akceptant .................. 5.2. Akceptant pieniądza elektronicznego a wydawca .................. 5.3. Wydawca pieniądza elektronicznego a posiadacz .................. 6. Czas wykonania zobowiązania ............................................................... 7. Odpowiedzialność cywilna podmiotów ............................................. 7.1. Odpowiedzialność wydawcy .......................................................... 7.2. Odpowiedzialność agenta ............................................................... 7.3. Odpowiedzialność akceptanta ....................................................... 8. Płatność pieniądzem elektronicznym a ochrona danych osobowych .................................................................................................... Rozdział V. Odpowiedzialność prawna podczas używania pieniądza elektronicznego ....................................................................... 1. Brudne elektroniczne pieniądze ........................................................... elektronicznych jednostek pieniężnych ..................................... elektronicznego .................................................................................. elektronicznych ................................................................................... 1.1. Pojęcie i zakres legalizowania nielegalnych dochodów ............................................................................................. 1.2. Przestępstwa z wykorzystaniem instrumentów pieniądza elektronicznego .............................................................. 1.3. Czyszczenie brudnych pieniędzy z pomocą 1.4. Kryminalizacja fałszowania pieniędzy 1.5. Penalizacja działań przeciwko bezpieczeństwu obrotu prawnego przy użyciu pieniądza 1.6. Mechanizm kradzieży pieniądza elektronicznego drogą elektroniczną ........................................................................... 1.7. Kradzież instrumentu pieniądza elektronicznego na okaziciela ......................................................................................... 2. Utracone jednostki pieniądza elektronicznego ............................... 3. Miejsce i moment spełnienia świadczenia pieniężnego – konsekwencje prawne ................................................. 107 108 109 110 111 112 113 115 115 119 119 120 123 123 123 128 134 138 141 142 143 145 147 IX Rozdział VI. Pieniądz elektroniczny w systemach prawnych Spis treści wybranych państw europejskich ......................................................... 1. Uregulowania pieniądza elektronicznego w Austrii ......................... 1.1. Instytucja pieniądza elektronicznego w Austrii ...................... 1.2. Ograniczenia w działalności i w kapitale instytucji pieniądza elektronicznego .............................................................. 1.3. Zwrot pieniądza gotówkowego, ochrona praw konsumenta .......................................................................................... 1.4. Wnioski wynikające z uregulowań instytucji pieniądza elektronicznego w Austrii ........................................... 1.5. Obecna sytuacja oraz funkcjonowanie pieniądza 1.6. Ocena uregulowań dotyczących pieniądza elektronicznego w Austrii ............................................................... elektronicznego w Austrii ............................................................... 2. Uregulowania pieniądza elektronicznego w Niemczech ............. 2.1. Systemy pieniądza elektronicznego w Niemczech ................. 2.2. Systemy pieniądza elektronicznego – balanced oraz note-based system .............................................................................. 2.3. Analiza przebiegu płatności środkiem eCash ........................... 2.4. Inne pojęcia pieniądza elektronicznego w Niemczech ....................................................................................... 2.5. Ocena prawnych uregulowań dotyczących e-pieniądza w Niemczech ................................................................ 3. Pieniądz elektroniczny w innych państwach Europy .................... 3.1. Belgia ...................................................................................................... 3.2. Francja .................................................................................................... 3.3. Hiszpania ............................................................................................... 3.4. Holandia ................................................................................................ 3.5. Norwegia ............................................................................................... 3.6. Szwajcaria .............................................................................................. 3.7. Wielka Brytania ................................................................................... 3.8. Włochy ................................................................................................... 4. Pieniądz elektroniczny wobec uregulowań prawnych ................. 4.1. Analiza systemów prawnych Unii Europejskiej w świetle dyrektyw ............................................................................ 4.2. Uregulowania Dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego ....................... X 151 152 155 158 159 159 160 162 164 166 169 170 171 172 173 173 175 177 177 178 179 179 181 182 184 193 Spis treści Rozdział VII. Używanie, techniczne aspekty i funkcje pieniądza elektronicznego ....................................................................... 1. Cechy i funkcje pieniądza elektronicznego ...................................... 1.1. Wzajemne przekazywanie wartości pieniądza elektronicznego .................................................................................. 1.2. Akceptowalność pieniądza elektronicznego ............................ 1.3. Anonimowość a potrzeba korzystania z instytucji pośredniczących w obrocie pieniądzem elektronicznym ................................................................................... 2. Obrót pieniądzem elektronicznym ...................................................... 3. Proces zapłaty pieniądzem elektronicznym ...................................... 4. Przepływ pieniądza elektronicznego a bilans banku ..................... 5. Zagrożenia elektronicznych transakcji ............................................... 6. Opodatkowanie ........................................................................................... 7. Ryzyka systemów elektronicznych płatności .................................... Zakończenie .......................................................................................................... Załącznik ................................................................................................................. Indeks rzeczowy ................................................................................................. 197 197 203 212 213 215 217 217 220 221 222 225 229 231 XI Wykaz tabel i schematów Tabela Nr 1 Formy i rodzaje pieniądza gotówkowego, bezgotówkowego i pieniądza elektronicznego oraz funkcje (cechy) wspólne pieniądza, które po- winny być spełnione .............................................................................................. 55 Schemat 1. Przepływ jednostek pieniądza elektronicznego w ramach jednakowego systemu operacyjnego ..................................................................................... 205 Schemat 2. Przepływ jednostek pieniądza elektronicznego w ramach dwóch róż- nych systemów operacyjnych ............................................................................. 209 Schemat 3. Przepływ gotówki i wyemitowanych jednostek pieniądza elektronicznego a bilans banku .......................................................................................................... 218 XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABG ............................. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (austriacki KC z 1.6.1811 r.) BGB ............................. Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki KC z 18.8.1896 r.) BWG ............................. Bundesgesetz über Bankwesen (Bankwesengesetz, BWG – ustawa o bankowości), BGBI Nr 532, 1993 CC ................................ Code civil (francuski KC z 21.3.1804 r.) DenZłU ........................ ustawa z 7.7.1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386 ze zm.) E-GG ............................. E-Geld-Gesetz (ustawa o pieniądzu elektronicznym), BGBl. I 1999, Nr 190, która weszła w życie 2.4.2002 r. EIPU ............................. ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) IAA ............................... Insurance Agrement Act (ustawa dotycząca ubezpieczeń z 16.6.1989 r.) IPER ............................. rozporządzenie Ministra Finansów z 24.9.2003 r. w spra- wie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywa- nia przez banki i instytucje pieniądza elektronicznego danych dotyczących wydanych przez nie instrumentów pieniądza elektronicznego (Dz.U. Nr 175, poz. 1702) KC ................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KK ................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 poz. 93 ze zm.) ze zm.) Konwencja Wiedeńska ................. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nie- legalnego obrotu narkotykami i substancjami psychotro- powymi, sporządzona 20.12.1988 r. w Wiedniu (Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69) Konstytucja RP ......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KRO .............................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH .............................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XV Wykaz skrótów KW ................................ ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) KZ .................................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NBPU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim PrBank ........................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) PrDew ......................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, Nr 72, poz. 665 ze zm.) poz. 1178 ze zm.) PrGosp ........................ ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.) ProdNiebU ................. ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsu- mentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzo- ną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) RDC .............................. Regulation of Debt Collection (regulacja ustawowa doty- cząca spłaty należności z 13.5.1988 r.) SwobDziałGospU ..... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) UMSA .......................... Uniform Money Services Act (ustawa amerykańska za- aprobowana 28.8.2000 r. przez National Conference of Commissioners on Uniform State Law) 2. Inne akty prawne Insurance Agrement Act (ustawa dotycząca ubezpieczenia) – z 16.6.1989 r. Regulation of Debt Collection (regulacja ustawowa dotycząca spłaty należno- ści) – z 13.5.1988 r. Ustawa z 24.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeksy cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 228, poz. 1506) Dyrektywa Nr 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.9.2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pie- niądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalno- ścią, OJ L 275, 27.10.2000 r. Dyrektywa Nr 91/308/WE w sprawie przeciwdziałania korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, OJ L 166, 28.6.1991 r. Dyrektywa 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/97/WE z 4.12.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/308/EWG w sprawie przeciw- działania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania brudnych pieniędzy, OJ L 344, 28.12.2000 r. XVI Wykaz skrótów Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. zmie- niająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchy- lająca dyrektywę 97/5/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku we- wnętrznego, OJ L 319, 5.12.2007 r. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z 26.4.2006 r. o projekcie dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (EBC/2006/21), Dz.Urz. UE C 109 z 9.5.2006 r. Zalecenie Komisji Europejskiej Nr 97/489/EC z 30.7.1997 r. dotyczące transak- cji z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych a w szczególności stosunków pomiędzy wydawcą a posiadaczem kart [Commission recommen- dation of 30 July 1997 concerning transaction by electronic payment instru- ment and in particular the relationship between issuer and holder (97/489/ EC), Dz.Urz. UE L 2008 z 2.8.1997 r., s. 52–58, brak wersji polskiej] Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R/95/13 w sprawie problemów karnoprocesowych związanych z nowoczesną technologią przetwarzania danych, Strasburg 1995 Zarządzenie Prezesa NBP z 29.5.1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadza- nia rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem, M.P. Nr 21, poz. 320 3. Źródła internetowe http://www.eBiK.ch/d/publik/bericht/pdf/jb06.pdf Committee on Payment and Settlement Systems 2000, Survey of Electronic mon- ey Developments, Bank for International Settlements, Basle www.bis.org „Lista dyskusyjna Yahoo – Pieniądz jawny” w zakładce „Publikacje” strony in- ternetowej http://www.barter.org.pl/pieniadz_jawny.php; przedruk z „Lista dyskusyjna Yahoo. Grupa osób zainteresowanych walutami komplemen- tarnymi ze strony internetowej http://uk.groups.yahoo.com/group/altere- konomia 4. Czasopisma AcP ......................... Archiv für civilistische Praxis B. ............................ Bank BiK ......................... Bank i Kredyt BoE QB ................. Bank of England Quarterly Bulletin C.T.L.R. ................. Computer and Technology Law Review CBIKE ................... CBIKE e-Biuletyn CR .......................... Computer und Recht DuD ....................... Datenschutz und Datensicherheit E.B.L.R. ................. European Business Law Review F.R.B.M.Q.R. ........ Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review Gl. .......................... Glosa XVII Wykaz skrótów GP .......................... Gazeta Prawna GS .......................... Gazeta Sądowa J.I.B.L. ................... Journal of International Banking Law J.L.I.S. .................... Journal of Law and Information’s Science JILT ........................ The Journal of Information, Law and Technology KPP ........................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ....................... Krakowskie Studia Prawnicze KuR ....................... Kommunikation Recht MMR ..................... Multimedia und Recht MoP ....................... Monitor Prawniczy NHP ....................... Neue Herausforderungen an das Privatrecht NJW ...................... Neue Juristische Wochenschrift NP .......................... Nowe Prawo O. ........................... Omówienia OSPiKA ................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. . ........................ Palestra PB ........................... Prawo Bankowe PiP .......................... Państwo i Prawo PiŻ ......................... Prawo i Życie PPH ........................ Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. .................... Prawo Spółek PUG ...................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWP ...................... Prawo. Wykładnia. Praktyka Rzeczp. ................. Rzeczpospolita SC .......................... Studia Cywilistyczne SP ........................... Sprawy Międzynarodowe SWZWR ............... Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ZNUJ PP .............. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace ZNUR SP ............. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria praw- Prawnicze nicza ZWB WM ............. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, Wertpapier- mitteilungen 5. Inne ak. .......................... akapit art. ......................... artykuł cz. .......................... część EDI ........................ Electronic Data Interchange (system elektronicznej wymia- ny danych) GINB .................... Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego i.p.e. ...................... instytucja pieniądza elektronicznego j.p.e. ...................... jednostka pieniądza elektronicznego XVIII Wykaz skrótów KNB ...................... Komisja Nadzoru Bankowego lit. ........................... litera m.in. ...................... między innymi n. ............................ następny (-a, -e) NBP ........................ Narodowy Bank Polski Nr ........................... numer NSA ........................ Naczelny Sąd Administracyjny orz. ........................ orzeczenie p.e. ........................ pieniądz elektroniczny pkt ......................... punkt por. ........................ porównaj post. ...................... postanowienie poz. ....................... pozycja s. ............................ strona (-y) SA .......................... Sąd Apelacyjny SN .......................... Sąd Najwyższy t. ............................ tom t.j. ........................... tekst jednolity tzw. ........................ tak zwany (-a, -e) UE .......................... Unia Europejska ust. ......................... ustęp wyr. ........................ wyrok z. ............................ zeszyt ze zm. .................... ze zmianami zob. ........................ zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: