Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 006435 20266142 na godz. na dobę w sumie
Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 523
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-416-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów, a także do aplikantów, kandydatów do rad nadzorczych oraz ludzi innych zawodów, dla których znajomość prawa handlowego jest nierozerwalnie związana z charakterem ich pracy.
Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii Kodeksu spółek handlowych. Uwzględniono też wybrane zagadnienia z zakresu Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych, takich jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej czy ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze.
Dodatkowym atutem książki są załączone w części II tabele, które pomagają usystematyzować wiadomości z zakresu prezentowanej problematyki. Część III jest skierowana do kandy-datów na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą..
Niniejsze wydanie zostało zaktualizowane zgodnie z bieżącym stanem prawnym, a ponadto uzupełnione o kolejne przykłady pytań egzaminacyjnych na aplikacje prawnicze.
Autorami opracowania są: Anna Koronkiewicz-Wiórek, dr Bogusław Książek, Marta Piotrowska-Kłak, dr Lidia Siwik, Anna Śmigaj, Łukasz Świderek – aplikanci, praktycy i doktoranci Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego, Wy-działu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor naukowy Jerzy Jacyszyn jest profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spó∏ki handlowe w pytaniach i odpowiedziach Anna Koronkiewicz-Wiórek | Bogusław Ksià˝ek Marta Piotrowska-Kłak | Lidia Siwik Anna Âmigaj | Łukasz Âwiderek pod redakcjà naukowà Jerzego Jacyszyna Wydanie 3 Warszawa 2012 Anna Koronkiewicz-Wiórek – Cz. I: rozdz. II, rozdz. III pyt. 1–9, rozdz. IV; Poszczególne rozdziały opracowali: Cz. II: tab. 10–12; Cz. III: pkt VII–IX Bogusław Książek – Cz. I: rozdz. VI, rozdz. VII, rozdz. X pyt. 1–13, 23–56 Marta Piotrowska-Kłak – Cz. I: rozdz. III pyt. 10–20, rozdz. IX; Cz. II: tab. 17; 23–25; Cz. III: pkt IV–VI Lidia Siwik – Cz. I: rozdz. XI; Cz. II: tab. 1–9, 13–22, 26–36 Anna Śmigaj – Cz I: rozdz. I, rozdz. V Łukasz Świderek – Cz. I: rozdz. VIII, rozdz. X pyt. 14–22, rozdz. XII; Cz. III: pkt I–III Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Magdalena Urbańska Opracowanie techniczne: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-416-9 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail:biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Powoływane akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział I. ZAGADNIENIA OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1. Co to jest prawo handlowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2. Co to jest prawo gospodarcze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3. Co to jest prawo spółek handlowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4. Jakie są podstawowe źródła prawa handlowego? . . . . . . . . . . . 38 5. Kim jest przedsiębiorca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6. Kim jest mikroprzedsiębiorca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7. Kim jest mały przedsiębiorca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. Kim jest średni przedsiębiorca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9. Co to jest przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym? . . . . . 40 10. Co to jest przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym? . . . . . . 41 41 11. Kim jest konsument?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Czy prawo przyznaje konsumentowi szczególną ochronę? . . . . . . 41 13. Jakie są podstawowe cechy obrotu handlowego? . . . . . . . . . . . 42 14. Co to jest działalność gospodarcza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 15. W jakich formach można prowadzić działalność gospodarczą? . . . 43 16. Czym są wolne zawody? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 17. Jakie są przedmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 18. Jaka działalność wymaga uzyskania koncesji?. . . . . . . . . . . . . 45 19. Jaka działalność wymaga zezwolenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 20. Co to jest regulowana działalność gospodarcza? . . . . . . . . . . . 46 21. Jakie są podmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 22. Czym są podmioty non profit i non for profit? . . . . . . . . . . . . . 47 6 23. Co to jest koncentracja gospodarcza i jakie są jej przykładowe formy?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 24. Czy dane przedsiębiorców podlegają rejestracji i jakie są rodzaje rejestrów?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 25. Co to jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i jakie są jej zadania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 26. W jaki sposób należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG? . . . . . . . 48 27. W jaki sposób dokonywane są wpisy do CEIDG? . . . . . . . . . . . 49 28. Jakie dane podlegają wpisowi do CEIDG? . . . . . . . . . . . . . . . 49 29. Kiedy wpis do CEIDG nie może zostać dokonany? . . . . . . . . . . 51 30. Na czym polega domniemanie prawdziwości wpisu do CEIDG?. . . 51 31. W jakim terminie należy złożyć wniosek o zmianę lub wykreślenie wpisu do CEIDG? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 32. Czy możliwe jest dokonanie zmiany wpisu z urzędu?. . . . . . . . . 52 33. Czy wnioski o wpis w CEIDG podlegają opłacie? . . . . . . . . . . . 53 34. Czy możliwe jest usunięcie danych z bazy CEIDG? . . . . . . . . . . 53 35. Jakie są zasady udostępniania informacji wpisanych do CEIDG? . . 53 36. Czy możliwe jest udostępnianie zbioru danych z CEIDG w celach komercyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 37. Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 38. Jakie dane podlegają wpisowi do KRS lub ujawnieniu w aktach rejestrowych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 39. Co to jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego? . . . . . . . . . . . 56 40. Co to jest wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego? . . . . . . . . . . 57 41. Co to jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego? . . . . . 57 42. Na czym polega jawność rejestrów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 43. Co to jest firma i w jaki sposób tworzy się firmę? . . . . . . . . . . . 59 44. Czy firmę można zbyć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 45. Czy prawo do firmy podlega ochronie i jakie roszczenia przysługują w razie jego naruszenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 46. Jakie akty prawne regulują kwestie związane z konkurencją i nieuczciwą konkurencją? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 47. Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji? . . . . . . . . . . . . . . . . 61 48. Jakie roszczenia przysługują przeciwko przedsiębiorcy, który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji?. . . . . . . . . . . . . . 62 49. Czym są praktyki ograniczające konkurencję? . . . . . . . . . . . . . 63 50. Jakie uprawnienia przysługują przeciwko przedsiębiorcy, który realizuje praktyki ograniczające konkurencję?. . . . . . . . . . . . . 64 51. Co to jest prokura?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 52. Jaki jest zakres działania prokurenta? . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 53. Jakie są ograniczenia prokury? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 54. Jakie są rodzaje prokury? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 55. W jakiej formie udzielana jest prokura? . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Spis treściwww.lexisnexis.pl 7 67 56. Czy prokura podlega wpisowi do rejestru? . . . . . . . . . . . . . . . 57. Kto może być prokurentem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 58. Kiedy prokura wygasa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 59. Jakie są różnice między klasycznym pełnomocnictwem a prokurą? . 68 60. Co to jest spółka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 61. Czy wszystkie spółki mają zdolność prawną i są osobami prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 62. Które spółki zaliczamy do osobowych, a które do kapitałowych? . . 70 63. Kto może założyć spółkę (kto może być wspólnikiem spółki)? . . . 70 64. Ilu wspólników powinna liczyć spółka?. . . . . . . . . . . . . . . . . 70 65. Czy wszystkie spółki działają przez swoje organy? . . . . . . . . . . 71 66. Co to jest uchwała? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 67. Co to jest kworum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 68. Co to jest zwykła większość głosów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 69. Co to jest bezwzględna większość głosów?. . . . . . . . . . . . . . . 72 70. Co to jest kwalifikowana większość głosów? . . . . . . . . . . . . . . 73 71. Co to jest spółka dominująca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 74 72. Jakie obowiązki prawne wynikają ze stosunku dominacji?. . . . . . 73. Co to jest spółka powiązana?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74. Co to jest spółka publiczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział II. SPÓŁKA CYWILNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1. Na czym polega spółka cywilna i jaki jest jej charakter prawny? . . 76 2. Czy spółka cywilna jest przedsiębiorcą? . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3. Czy spółka cywilna ma firmę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4. Jakie są treść i forma umowy spółki cywilnej? . . . . . . . . . . . . . 78 5. Kto może być wspólnikiem spółki cywilnej? . . . . . . . . . . . . . . 79 6. Czy spółkę cywilną można zawrzeć w każdym dowolnym celu? . . 79 7. Czy spółka cywilna posiada odrębny majątek od majątków wspólników? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 8. Co może być wkładem do spółki cywilnej? . . . . . . . . . . . . . . . 80 9. Czy możliwa jest bezwkładowa spółka cywilna? . . . . . . . . . . . 81 10. Jakie są skutki wspólności łącznej w spółce cywilnej? . . . . . . . . 81 11. Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej i jakie są cechy tej odpowiedzialności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 12. Kto prowadzi sprawy spółki i jakie są zasady prowadzenia spraw w spółce cywilnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 13. Kto reprezentuje spółkę cywilną i jakie są zasady reprezentacji? . . 84 14. Czy spółka cywilna może udzielić prokury? . . . . . . . . . . . . . . 84 15. Jaki jest udział wspólników w zyskach i stratach spółki cywilnej? . . 84 16. Czy można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach? . . . . . . . 85 17. Czy można zwolnić wspólnika lub wspólników od udziału w stratach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Spis treści 8 18. Czy wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki cywilnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 19. Jakie są przyczyny wystąpienia wspólnika, kiedy wspólnik może wypowiedzieć spółkę i czy możliwe jest ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej bez wypowiedzenia?. . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Czy wierzyciel wspólnika może wypowiedzieć udział wspólnika w spółce cywilnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Jakie są skutki śmierci wspólnika dla istnienia spółki cywilnej?. . . 22. Czy spadkobiercy wspólnika mogą wejść do spółki cywilnej 86 87 87 na jego miejsce, a jeśli tak, to jakie są tego skutki? . . . . . . . . . . 88 23. Jak rozlicza się występujący wspólnik ze spółką cywilną? . . . . . . 88 24. Jakie są przyczyny rozwiązania spółki cywilnej? . . . . . . . . . . . 89 25. Jakie są skutki rozwiązania spółki cywilnej? . . . . . . . . . . . . . . 90 26. Czy spółka cywilna może istnieć niezależnie od wielkości przychodów z prowadzonego w związku z umową spółki cywilnej przedsiębiorstwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 27. Czy przepis art. 875 k.c. ma zastosowanie do rozliczeń między stronami umowy spółki cichej? Czym się różni spółka cywilna od spółki cichej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 28. Na czym polega umowa spółki cichej? . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 29. Czy można obecnie zawrzeć umowę spółki cichej? . . . . . . . . . . 94 30. Jaki jest charakter prawny spółki cichej? Czy spółka cicha jest spółką czy umową zobowiązaniową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 31. Jakie są zalety spółki cichej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 32. Jakie obawy wiążą się z funkcjonowaniem spółki cichej w obecnym stanie prawnym?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Co powinna zawierać umowa spółki cichej w obecnym stanie prawnym?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 95 Rozdział III. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – PRZEPISY WSPÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1. Jaki jest zakres regulacji Kodeksu spółek handlowych? . . . . . . . 97 2. Jakie spółki są spółkami handlowymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3. Czy do kwestii uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4. Na czym polega umowa spółki handlowej i czy możliwa jest bezwkładowa spółka handlowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5. Jakie są zasady ogłoszeń dotyczące spółek handlowych? . . . . . . 99 6. Czy spółki osobowe są osobami prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . 99 7. Czy zmiana umowy osobowej spółki handlowej wymaga zgody wszystkich wspólników? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 8. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Spis treściwww.lexisnexis.pl 9 9. W jaki sposób sporządzane są sprawozdania finansowe spółek, które nie są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości? . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10. Czy spółka kapitałowa w organizacji ma podmiotowość prawną i czy jest przedsiębiorcą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 11. Kiedy powstaje spółka kapitałowa w organizacji i co się z nią dzieje po wpisie do rejestru przedsiębiorców? . . . . . . . . . . . . . 12. Kto odpowiada za zobowiązania spółki kapitałowej 102 w organizacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 13. Co nie może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej? . . . 104 14. Do czego zobowiązany jest wspólnik, który wniósł do spółki aport mający wady? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 15. Jaki organ musi wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z członkiem zarządu i jakie są skutki zawarcia umowy bez zgody tego organu? . . . . . . . . . . . 106 16. Jaki skutek pociąga za sobą dokonanie przez spółkę czynności prawnej bez wymaganej przez ustawę uchwały zgromadzenia wspólników? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 17. Kto może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorem w spółce kapitałowej? . . . . . . . . . 107 18. Na czym polega zasada równości wspólników i akcjonariuszy? . . . 108 19. Kiedy sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu spółki kapitałowej wpisanej do rejestru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Rozdział IV. SPÓŁKA JAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 110 1. Na czym polega spółka jawna?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kto może być wspólnikiem spółki jawnej? Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce jawnej? . . . . . . 110 3. Jakie są cechy spółki jawnej i czy spółka jawna jest przedsiębiorcą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4. Jakie są elementy umowy spółki jawnej oraz jej forma? . . . . . . . 112 5. Co powinna zawierać firma spółki jawnej?. . . . . . . . . . . . . . . 112 6. Co może być przedmiotem działalności spółki jawnej? . . . . . . . . 113 7. W którym momencie powstaje spółka jawna? . . . . . . . . . . . . . 113 8. Jakie są elementy zgłoszenia spółki jawnej do rejestru? . . . . . . . 114 9. Czy możliwa jest działalność konkurencyjna wspólników wobec spółki jawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 10. Czy spółka jawna ma odrębny od wspólników majątek? . . . . . . . 115 11. Czy możliwe jest dokonywanie przez wspólnika potrącenia wierzytelności spółki jawnej z wierzytelnościami wierzycieli osobistych wspólnika, a przez dłużnika spółki potrącenia z wierzytelnością, jaka mu przysługuje wobec wspólnika?. . . . . . 12. Co może być wkładem do spółki jawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . 115 115 Spis treści 10 13. Kto odpowiada za zobowiązania spółki jawnej i jakie są cechy tej odpowiedzialności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 14. Czy można zmienić zasady odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 15. Jak kształtuje się odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki jawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 16. Czy spółka jawna ponosi odpowiedzialność za zobowiązania osobiste wspólników? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 17. Kto prowadzi sprawy spółki jawnej i czy mogą prowadzić je osoby niebędące wspólnikami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 18. Jakie są zasady prowadzenia spraw spółki w spółce jawnej? . . . . 118 19. Czy wspólnik prowadzący sprawy spółki jawnej otrzymuje za to wynagrodzenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 20. Czy można wspólnika ograniczyć w jego prawach kontrolnych? . . 119 21. Na czym polega reprezentacja i kto może reprezentować spółkę jawną?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 22. Czy wspólnik może być prokurentem? . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 23. Jakie są zasady ustanawiania i odwoływania prokury w spółce jawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 24. Jaki jest udział wspólników w zyskach i stratach spółki jawnej? . . 121 25. Na czym polega wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i jakie są tego skutki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 123 26. Jakie są przyczyny i skutki rozwiązania spółki jawnej?. . . . . . . . 27. Na czym polega likwidacja spółki jawnej i czy jest ona obligatoryjna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 28. Kto może być likwidatorem spółki jawnej? Kto powołuje i odwołuje likwidatorów?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. W którym momencie przestaje istnieć spółka jawna?. . . . . . . . . 125 126 Rozdział V. SPÓŁKA PARTNERSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1. Co to jest spółka partnerska?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2. Jakie są cechy charakterystyczne spółki partnerskiej? . . . . . . . . 127 3. Jak tworzy się firmę spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4. Jakie niezbędne elementy musi zawierać umowa spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5. Co może być przedmiotem działalności spółki partnerskiej? . . . . 129 6. Jaka forma jest wymagana dla zawarcia umowy spółki partnerskiej, jej zmiany lub wypowiedzenia? . . . . . . . . . . . . . 130 7. Co może być przedmiotem wkładu wspólników do spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 8. Kto może być partnerem (wspólnikiem) spółki partnerskiej? . . . . 130 9. Co jest wymagane do zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru? . . . 131 10. Kiedy powstaje spółka partnerska? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Spis treściwww.lexisnexis.pl 11 11. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 12. Czy jest możliwe przystąpienie nowych wspólników do spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13. Czy przepisy prawa przewidują minimalny kapitał zakładowy konieczny do założenia i funkcjonowania spółki partnerskiej? . . . 133 133 14. Kto odpowiada za zobowiązania spółki partnerskiej?. . . . . . . . . 15. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki partnerskiej?. . 135 16. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki partnerskiej? . . . . . . 135 17. Kto prowadzi sprawy spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . 136 18. Czy partnerzy mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 19. W jaki sposób następuje podział zysków i strat w spółce partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 20. Jak kształtuje się opodatkowanie dochodów spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 21. Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki partnerskiej? . . . . . . . 138 22. Na czym polega wystąpienie partnera ze spółki i jakie są tego skutki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 23. Na czym polega likwidacja spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . 140 24. Kto może być likwidatorem spółki partnerskiej i kiedy przestaje ona istnieć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 25. Czym różni się spółka partnerska od spółki jawnej? . . . . . . . . . 141 26. Jakie zalety i wady ma spółka partnerska w porównaniu z innymi spółkami osobowymi i kapitałowymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Rozdział VI. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 143 1. Co to jest spółka komandytowa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jakie cechy są charakterystyczne dla spółki komandytowej? . . . . 143 3. Jak tworzy się firmę spółki komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . 144 4. Jakie niezbędne elementy musi zawierać umowa spółki komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5. Co może być przedmiotem działalności spółki komandytowej? . . . 145 6. Jaka forma jest wymagana dla zawarcia umowy spółki komandytowej, jej zmiany lub wypowiedzenia?. . . . . . . . . . . . 145 7. Co może być przedmiotem wkładu wspólników do spółki komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8. Kto może być wspólnikiem spółki komandytowej? . . . . . . . . . . 146 9. Co jest wymagane do zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 10. Kiedy powstaje spółka komandytowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 11. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Spis treści 12 12. Czy jest możliwe przystąpienie nowych wspólników do spółki komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 13. Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej? . . . . . . . 148 14. Co to jest suma komandytowa i jakie są najważniejsze przypadki rozszerzenia odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 15. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 16. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki komandytowej? . . . . 149 17. Kto oprócz komplementariusza może reprezentować spółkę komandytową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 18. Czy komandytariusz może reprezentować spółkę jako wspólnik, pełnomocnik zwykły lub prokurent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 150 19. Kto prowadzi sprawy spółki komandytowej?. . . . . . . . . . . . . . 20. Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 21. W jaki sposób następuje podział zysków i pokrywanie strat w spółce komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 22. Jak opodatkowane są dochody spółki komandytowej? . . . . . . . . 152 23. Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki komandytowej?. . . . . . 152 24. Czy wspólnik spółki komandytowej może wystąpić ze spółki? . . . 152 25. Na czym polega likwidacja spółki komandytowej? . . . . . . . . . . 153 26. Kto może być likwidatorem spółki komandytowej i kiedy przestaje ona istnieć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 27. Czym różni się spółka komandytowa od spółki jawnej? . . . . . . . 155 28. Czym różni się spółka komandytowa od spółki partnerskiej? . . . . 155 29. Jakie zalety i wady ma spółka komandytowa w porównaniu do innych spółek osobowych i kapitałowych? . . . . . . . . . . . . . 156 30. Jakie są elementy osobowe spółki komandytowej? . . . . . . . . . . 156 31. Jakie są elementy kapitałowe spółki komandytowej?. . . . . . . . . 157 32. Czy komplementariuszem może być spółka kapitałowa? Jakie jest praktyczne wykorzystanie spółki komandytowej?. . . . . . . . . . . 157 Rozdział VII. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA . . . . . . . . . . . 158 158 1. Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?. . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jakie są cechy charakterystyczne spółki komandytowo-akcyjnej?. . 158 3. Jak tworzy się firmę spółki komandytowo-akcyjnej? . . . . . . . . . 159 4. Jakie niezbędne elementy musi zawierać statut spółki komandytowo-akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 160 5. Czy spółka komandytowo-akcyjna posiada kapitał zakładowy?. . . 6. Co może być przedmiotem działalności spółki komandytowo- -akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Spis treściwww.lexisnexis.pl 13 7. Jaka forma jest wymagana dla sporządzenia statutu spółki komandytowo-akcyjnej i jego zmiany? . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 8. Co może być przedmiotem wkładu komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 9. Co nie może być przedmiotem wkładu akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 10. Kto może być wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej? . . . . . 162 11. Kto jest założycielem spółki komandytowo-akcyjnej i czyje podpisy są wymagane przy sporządzaniu jej statutu? . . . . . . . . 162 12. Co jest wymagane do zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej do rejestru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 13. Kiedy powstaje spółka komandytowo-akcyjna? . . . . . . . . . . . . 163 14. Czy jest możliwe przystąpienie nowych komplementariuszy do spółki komandytowo-akcyjnej?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 15. Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej? . . 164 16. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki komandytowo-akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 17. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki komandytowo- -akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 18. Kto oprócz komplementariusza może reprezentować spółkę komandytowo-akcyjną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 19. Czy akcjonariusz może reprezentować spółkę jak komplemen- tariusz, pełnomocnik zwykły lub prokurent? . . . . . . . . . . . . . 165 165 20. Kto prowadzi sprawy spółki komandytowo-akcyjnej?. . . . . . . . . 21. Kiedy należy powołać radę nadzorczą w spółce komandytowo- -akcyjnej i jakie są jej kompetencje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 22. Co to jest walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej i jakie są zasady jego funkcjonowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 23. Jakie kompetencje walnego zgromadzenia spółki komandytowo- -akcyjnej nie mogą być przekazane radzie nadzorczej lub komplementariuszom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 24. Wykonanie jakich kompetencji walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej wymaga zgody komplementariuszy? . . . . 167 25. Czy wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? . . . . . . . . . . . . . . . 168 26. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków komplemen- tariusza na inną osobę w spółce komandytowo-akcyjnej? . . . . . . 168 27. W jaki sposób następuje podział zysków i strat w spółce komandytowo-akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 28. Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki komandytowo- -akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 29. Czy wspólnikom spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje prawo wypowiedzenia spółki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Spis treści 14 30. Na czym polega wystąpienie wspólnika spółki komandytowo- -akcyjnej i jakie są tego skutki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 31. Kto może być likwidatorem spółki komandytowo-akcyjnej i kiedy przestaje ona istnieć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 32. Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki jawnej? . . 171 33. Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki partnerskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 34. Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki komandytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 173 35. Jakie zalety i wady ma spółka komandytowo-akcyjna? . . . . . . . . 36. Czy komplementariuszem może być spółka kapitałowa i jakie jest praktyczne wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej?. . . . . . 173 Rozdział VIII. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . 174 1. Jaką spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? . . . . . 174 2. Kto może zawiązać spółkę z o.o. i w jakim celu? . . . . . . . . . . . 175 3. Co oznacza spółka z o.o. „w organizacji”? . . . . . . . . . . . . . . . 175 4. Jakie wymogi należy spełnić, by powstała spółka z o.o.?. . . . . . . 176 5. Jakie wymagania należy spełnić, aby zgłosić spółkę z o.o. do re jestru?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 6. Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki z o.o.? . . . . . . . 178 7. Jakie czynności należy podjąć, by zmienić umowę spółki? . . . . . 179 8. Jakie są zasady formułowania firmy spółki z o.o.? . . . . . . . . . . 180 9. Jak określić siedzibę spółki z o.o.?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 10. Jak należy określić przedmiot działalności spółki z o.o.?. . . . . . . 181 11. W jakim terminie należy zgłosić spółkę w organizacji do sądu rejestrowego?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 12. Co to jest wkład niepieniężny (aport)? . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 13. Jakie są przesłanki uznania za wkład niepieniężny (aport)?. . . . . 183 14. Jakie skutki wywołuje zawyżenie lub zaniżenie wartości wkładu niepieniężnego (aportu)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 15. W jaki sposób powstaje tzw. agio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 16. Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce z o.o.? . . . . . . 186 17. W jakim celu podwyższa się kapitał zakładowy? . . . . . . . . . . . 186 18. Jakie są sposoby podwyższania kapitału zakładowego? . . . . . . . 187 19. Gdzie należy zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20. W jakim celu dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego? . . . . 188 21. W jaki sposób można dokonać obniżenia kapitału zakładowego?. . 189 22. Jak należy rozumieć umorzenie udziału w spółce z o.o.? . . . . . . 190 23. Czy możliwe jest uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.? . . . 191 24. Czym jest księga udziałów?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 25. Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.? . . . . . . . . . . . . . . . 192 Spis treściwww.lexisnexis.pl 15 26. Kiedy wspólnicy spółki z o.o. mogą żądać wyłączenia wspólnika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 27. W jaki sposób, obok sądowego wyłączenia, wspólnik może stracić swój status? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 28. Jak należy rozumieć prawo do dywidendy? . . . . . . . . . . . . . . 195 29. Jak należy rozumieć obowiązek dopłaty? . . . . . . . . . . . . . . . 196 30. Jak należy rozumieć obowiązek dostarczania spółce świadczeń niepieniężnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 31. Czy spółka z o.o. może obejmować własne udziały? . . . . . . . . . 197 32. Kiedy wspólnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaty? . . . . . . . . 198 33. Czy można ograniczyć prawo spadkobierców do wstąpienia w prawa wspólnika?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 34. Czy umowa spółki z o.o. może ograniczać prawa współmał- żonków wstąpienia do spółki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 35. Kiedy mogą wykonywać swoje prawa współuprawnieni z udziału (wspólnik zbiorowy)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 36. Jak liczebny może być zarząd? Kto powołuje członków zarządu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 37. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki z o.o.? . . . . . . . . . . 201 38. Jak należy rozumieć zakaz konkurencji członków zarządu? . . . . . 202 39. Jak należy rozumieć sprzeczność interesów członków zarządu? . . 202 40. Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 41. Jaką funkcję pełni prawo do indywidualnej kontroli spraw spółki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 42. Jakie organy nadzoru można wyróżnić w spółce z o.o.? . . . . . . . 205 43. Jaką funkcję pełni rada nadzorcza w spółce z o.o.? . . . . . . . . . . 205 44. Jakie kompetencje posiada komisja rewizyjna w spółce z o.o.? . . . 207 45. Jaką funkcję pełni zgromadzenie wspólników? . . . . . . . . . . . . 208 46. Kto ma prawo zwołania zgromadzenia wspólników? . . . . . . . . . 210 47. W jaki sposób wspólnicy spółki z o.o. mogą podejmować uchwały? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 48. W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę wspólników spółki z o.o.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 49. Jakie są przyczyny rozwiązania spółki z o.o.? . . . . . . . . . . . . . 215 50. Jak przebiega proces likwidacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Rozdział IX. SPÓŁKA AKCYJNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 1. Jaką spółką jest spółka akcyjna i kto może ją zawiązać? . . . . . . . 219 2. Jakie elementy powinna zawierać firma spółki akcyjnej? . . . . . . 220 3. W jaki sposób powstaje jednoosobowa spółka akcyjna i czym się charakteryzuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 221 4. Jakich czynności należy dokonać, by powstała spółka akcyjna?. . . Spis treści 16 5. Kiedy następuje zawiązanie spółki akcyjnej?. . . . . . . . . . . . . . 6. Kiedy założyciele spółki akcyjnej mają obowiązek sporządzić pisemne sprawozdanie i kto bada je w zakresie prawdziwości i rzetelności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 7. Kto reprezentuje spółkę akcyjną w organizacji? . . . . . . . . . . . . 226 8. Kto prowadzi sprawy spółki akcyjnej w organizacji? . . . . . . . . . 226 9. Kto zgłasza zawiązanie spółki akcyjnej do rejestru przedsiębior- 223 ców i jakie dokumenty należy załączyć do tego zgłoszenia? . . . . . 227 10. Kiedy trzeba przeprowadzić likwidację spółki akcyjnej w organi- zacji i kiedy spółka akcyjna w organizacji ulega rozwiązaniu? . . . 228 11. Kogo uważa się za akcjonariusza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 12. Czy każdy założyciel spółki akcyjnej jest jednocześnie jej akcjonariuszem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 13. W jaki sposób akcjonariusze uczestniczą w zyskach spółki akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 14. Czy akcjonariuszowi mogą być przyznane osobiste uprawnienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 15. Czym są akcje własne spółki? Czy spółka akcyjna może je nabywać i obejmować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 16. Jak należy rozumieć termin „akcja”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 17. Kiedy dokument akcji będzie nieważny? . . . . . . . . . . . . . . . . 236 18. Czy akcje są podzielne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 19. Jaka jest różnica między akcją imienną a akcją na okaziciela? . . . 237 20. Czym są imienne świadectwa założycielskie? . . . . . . . . . . . . . 239 21. Czym są akcje nieme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22. Czym są świadectwa użytkowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 23. Czym są świadectwa tymczasowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24. Czym są akcje uprzywilejowane? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 25. Czym różnią się akcje uprzywilejowane od osobistych uprawnień przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi? . . . . 242 243 26. Czym jest księga akcyjna i kto ma obowiązek ją prowadzić?. . . . . 27. Co dzieje się w przypadku, gdy dokument akcji został uszkodzony albo jego treść okazała się nieaktualna? . . . . . . . . . . . . . . . . 244 28. Z jaką akcją można związać obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Czy można zbywać akcje i czy można ograniczyć rozporządzanie akcjami?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 246 30. Na czym polega umorzenie akcji? Czym różni się umorzenie przymusowe od umorzenia dobrowolnego? . . . . . . . . . . . . . . 248 31. Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce akcyjnej i  czy kapitał zakładowy to to samo co majątek spółki akcyjnej? . . . 249 32. Czym różni się objęcie akcji od pokrycia akcji? Kiedy powinno nastąpić pokrycie akcji?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Spis treściwww.lexisnexis.pl 17 33. W jakim celu tworzy się kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe? . . 251 34. Jakie tryby i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego możemy wyróżnić w spółce akcyjnej?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. W jaki sposób może nastąpić objęcie nowych akcji?. . . . . . . . . . 36. Jakich czynności należy dokonać, by podwyższyć kapitał zakładowy w trybie zwykłym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 253 254 37. Czym jest prawo poboru akcji i czy można pozbawić akcjo- nariusza tego prawa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 38. W jaki sposób przeprowadza się subskrypcję zamkniętą? . . . . . . 256 39. Na czym polega podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. Czy zarząd ma prawo samodzielnie podwyższać kapitał zakładowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 259 41. W jaki sposób następuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 42. Na czym polega warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 43. W jaki sposób następuje objęcie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym? . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 44. Czym są warranty subskrypcyjne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 45. W jaki sposób można dokonać obniżenia kapitału zakładowego? . . 264 46. Ilu członków może liczyć zarząd? Kto ich powołuje i na jaką kadencję? Komu przysługuje prawo odwołania członka zarządu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 47. Kiedy wygasa mandat członka zarządu? . . . . . . . . . . . . . . . . 267 48. Jakie kompetencje ma zarząd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 49. W jaki sposób zarząd wieloosobowy prowadzi sprawy spółki akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 50. W jaki sposób zarząd wieloosobowy reprezentuje spółkę akcyjną?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Czy członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie?. . . . . . . . . 52. Kto reprezentuje spółkę w sporze pomiędzy nią a członkiem 270 270 zarządu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 53. Kogo obowiązuje zakaz konkurencji w spółce akcyjnej i na czym on polega? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 54. Kto może być członkiem rady nadzorczej? . . . . . . . . . . . . . . . 272 272 55. Ilu członków ma rada nadzorcza, kto ich powołuje i odwołuje?. . . 56. Jakie kompetencje ma rada nadzorcza?. . . . . . . . . . . . . . . . . 274 57. Jak działa rada nadzorcza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 58. Czy w spółce akcyjnej uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane bez odbycia walnego zgromadzenia? . . . . . . . . . 277 59. Kiedy powinno odbyć się zwyczajne walne zgromadzenie i co powinno być przedmiotem jego obrad?. . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Spis treści 18 60. Czy członkowie organów spółki akcyjnej, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo w nim uczestniczyć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Kiedy powinno zostać zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 279 62. Kto zwołuje walne zgromadzenie, a kto może żądać zwołania tego organu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 63. W jaki sposób zwołuje się walne zgromadzenie? . . . . . . . . . . . 281 64. Komu przysługuje prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i czy osoby te mogą uczestniczyć przez pełnomocników?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 65. Jak przebiega posiedzenie walnego zgromadzenia? . . . . . . . . . 285 66. Jaka większość głosów jest potrzebna do podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 67. Kiedy uchwały walnego zgromadzenia zapadają w głosowaniu tajnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 68. W jaki sposób dokonuje się wykupu akcji? . . . . . . . . . . . . . . . 288 69. W jaki sposób dochodzi do przymusowego wykupu akcji? . . . . . . 289 70. Jak dokonuje się przymusowego odkupu akcji? . . . . . . . . . . . . 291 71. Jaką uchwałę walnego zgromadzenia można zaskarżyć w drodze powództwa o jej uchylenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 72. Kto i w jakim terminie może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 73. Komu i kiedy przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia? . . . 294 74. Jakie skutki wywołuje wyrok uchylający uchwałę walnego zgromadzenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 75. Komu przysługuje prawo do informacji w spółce akcyjnej i kto ma obowiązek jej udzielić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 76. Jakie są przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej i czy można zapobiec rozwiązaniu spółki akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 77. Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w spółce akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 78. Kiedy następuje otwarcie likwidacji i jakie pociąga to za sobą skutki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 79. Kto może być likwidatorem w spółce akcyjnej? . . . . . . . . . . . . 300 80. Jakie obowiązki mają likwidatorzy?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 81. Czy w okresie likwidacji akcjonariuszom można wypłacać zyski? . 304 82. Kiedy i w jaki sposób dokonuje się podziału majątku spółki między akcjonariuszy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 83. Kiedy spółka akcyjna zostaje rozwiązana? . . . . . . . . . . . . . . . 306 84. Kto może wnieść powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Spis treściwww.lexisnexis.pl 19 85. Kiedy przedawnia się roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej spółce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Rozdział X. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK . . . 309 1. Na czym polega łączenie się spółek i które spółki mogą się łączyć?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 2. W jaki sposób może dojść do połączenia spółek? . . . . . . . . . . . 309 3. Kiedy następuje połączenie spółek i co dzieje się ze spółkami podlegającymi łączeniu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 4. Na czym polega sukcesja praw i obowiązków w przypadku łączenia się spółek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 5. W jaki sposób chronieni są wierzyciele w procesie łączenia się spółek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 6. Na czym polega łączenie się spółek kapitałowych? . . . . . . . . . . 311 7. Co powinien zawierać plan połączenia spółek kapitałowych? . . . . 312 8. W jaki sposób kontrolowany jest plan połączenia spółek kapitałowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 9. W jaki sposób wspólnicy spółek kapitałowych są informowani o planowanym połączeniu spółek kapitałowych? . . . . . . . . . . . 314 10. Jaka większość jest wymagana do podjęcia uchwały o połączeniu spółek kapitałowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 11. Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku procesu łączenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 12. Czym różni się proces łączenia z udziałem spółek osobowych od procesu łączenia się spółek kapitałowych? . . . . . . . . . . . . . 315 13. Jakie następstwa wywołuje zaskarżenie uchwały o połączeniu? . . 315 14. Czym jest transgraniczne łączenie się spółek? . . . . . . . . . . . . . 316 15. Jakie elementy powinien zawierać plan połączenia transgranicznego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 16. W jakim zakresie wspólnicy łączących się spółek i przedstawiciele pracowników mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 17. W jaki sposób wierzyciel spółki krajowej może zabezpieczyć swoje interesy w przypadku transgranicznego łączenia się spółek? . . . . 319 18. Jakie uprawnienia ma wspólnik głosujący przeciwko transgra- nicznemu połączeniu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 19. Gdzie należy zgłosić transgraniczne połączenie spółek? . . . . . . . 320 20. W jakim zakresie nie wymienia się udziałów lub akcji w spółce przejmującej?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 21. W jakim zakresie dopuszczalne jest uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały o transgranicznym połączeniu? . . . . . . . . 321 22. Jakie przepisy regulują transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Spis treści 20 23. Na czym polega podział spółek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Jakie są sposoby podziału spółek?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Kiedy następuje podział spółek i co dzieje się ze spółkami podlegającymi podziałowi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 323 323 26. Na czym polega sukcesja praw i obowiązków w przypadku podziału spółek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 27. W jaki sposób chronieni są wierzyciele w procesie podziału spółek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 325 326 28. Co powinien zawierać plan podziału?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Kto powinien być poinformowany o planowanym podziale?. . . . . 30. W jaki sposób kontrolowany jest plan podziału spółek kapitałowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 31. Jaka jest rola wspólników w procesie podziału spółek? . . . . . . . 327 32. Jakie następstwa wywołuje zaskarżenie uchwały o połączeniu? . . 328 33. Jakie są skutki rejestracji podziału spółki? . . . . . . . . . . . . . . . 329 34. Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku procesu podziału? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 35. Co należy rozumieć przez przekształcenie spółek i jakie spółki podlegają przekształceniu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 36. Kiedy następuje przekształcenie spółki? . . . . . . . . . . . . . . . . 330 37. Na czym polega tożsamość podmiotowa spółki przed i po przekształceniu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 38. W jaki sposób wspólnicy są informowani o procesie przekształ- cania spółki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 39. Czego wymaga przekształcenie spółki?. . . . . . . . . . . . . . . . . 331 40. Co to jest plan przekształcenia spółki i jakie elementy zawiera? . . 332 41. W jaki sposób kontrolowany jest plan przekształcenia? . . . . . . . 332 42. Czy wspólnicy spółki handlowej muszą wyrazić zgodę na przekształcenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 43. Jakie są wymogi przekształcenia spółki osobowej lub cywilnej w spółkę kapitałową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 44. Jakie są wymogi przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 45. Jakie są wymogi przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 46. Jakie są wymogi przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 47. Czy uchwała o przekształceniu podlega zaskarżeniu? . . . . . . . . 337 48. Jakie są skutki rejestracji przekształcenia spółki? . . . . . . . . . . . 337 49. Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku przekształcenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 50. Kiedy następuje przekształcenie formy prawnej prowadzonej przez osobę fizyczną we własnym imieniu działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą)? . . . 337 Spis treściwww.lexisnexis.pl 21 51. Na czym polega przejście praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą? . . . . . . . . . . . . . 338 52. W jaki sposób tworzy się firmę spółki przekształcanej? . . . . . . . 338 53. Co jest konieczne dla przekształcenia przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 54. W jaki sposób kontroluje się plan przekształcenia przedsiębiorcy przekształcanego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 55. Jak kształtują się zasady odpowiedzialności związanej z postępowaniem przekształceniowym? . . . . . . . . . . . . . . . . 340 56. Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorcy przekształca- nego po dniu przekształcenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozdział XI. EUROPEJSKIE PRAWO SPÓŁEK . . . . . . . . . . . . . . . 341 1. Zagadnienia ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 341 1. Co należy rozumieć przez pojęcie „europejskie prawo spółek”? . . . 2. Czym charakteryzuje się swoboda przedsiębiorczości? . . . . . . . . 342 3. Jakie są granice swobody przedsiębiorczości? . . . . . . . . . . . . . 343 4. Co należy rozumieć przez pojęcia pierwotnej i wtórnej swobody przedsiębiorczości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 5. W jaki sposób można korzystać ze swobody przedsiębiorczości? . . 345 6. Czy dopuszczalne jest transgraniczne przeniesienie siedziby krajowej spółki do innego państwa Unii Europejskiej? . . . . . . . . 346 7. Jaki łącznik kolizyjnoprawny przewiduje dla spółek prawo polskie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 8. Jak definiuje spółkę prawo europejskie? . . . . . . . . . . . . . . . . 348 9. Na czym polega proces europeizacji prawa spółek? . . . . . . . . . . 349 10. Jakich kwestii dotyczą dyrektywy i rozporządzenia europejskiego prawa spółek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 11. Jakich kwestii dotyczą rozporządzenia europejskiego prawa spółek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 12. Jakie akty prawne regulują ponadnarodowe struktury gospodarcze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 13. Jakie są zalety i wady założenia ponadnarodowej spółki? . . . . . . 353 14. Jakie ponadnarodowe struktury gospodarcze znajdują się w fazie projektu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 355 2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych . . . . . . . . . . . . 15. Jakie znaczenie i charakter prawny ma europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 16. Jakie są wymogi powstania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz przeniesienia jego siedziby? . . . . . . . . . . . 356 17. Jaki jest status członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Spis treści 22 18. Jaka jest struktura organizacyjna europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 19. Jak kształtują się zmiany członkostwa w europejskim zgrupo- waniu interesów gospodarczych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 20. Czym charakteryzuje się europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych z siedzibą w Polsce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Kiedy dochodzi do rozwiązania, likwidacji lub upadłości 360 europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? . . . . . . . 361 3. Spółka europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 22. Jaki jest charakter prawny spółki europejskiej? . . . . . . . . . . . . 362 23. Jak kształtuje się hierarchia źródeł prawa dla spółki europejskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 363 24. Jak powstaje spółka europejska?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Jakie są warunki zakładania spółki europejskiej z siedzibą w Polsce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 26. Z czym wiąże się zmiana miejsca siedziby spółki europejskiej? . . . 366 27. Jakie organy posiada spółka europejska?. . . . . . . . . . . . . . . . 367 28. Na czym polega dualistyczny system zarządzania spółką europejską? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 29. Na czym polega monistyczny system zarządzania spółką europejską? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 30. Jaki status mają dyrektorzy wykonawczy w spółce europejskiej? . . 370 31. Komu rada administrująca spółki europejskiej może powierzyć swoje kompetencje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: