Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00000 003801 19001233 na godz. na dobę w sumie
Sposób na nocnik. Pierwsza toaleta Twojego dziecka - książka
Sposób na nocnik. Pierwsza toaleta Twojego dziecka - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2227-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rodzicielstwo i psychologia dziecka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Mocna pozycja na nocniku:

Niezastąpiona pozycja, poświęcona nauce korzystania z nocnika, z cennymi wskazówkami na temat bezpieczeństwa w łazience.

Korzystanie z toalety jest dla Ciebie jedną z najbardziej naturalnych czynności w życiu. Ale czy pamiętasz, że nie zawsze tak było? Dawno, dawno temu, za czasów wózka, smoczków i pieluszek, zrobienie siku do nocnika stanowiło prawdziwy światowy przełom. I właśnie to teraz czuje Twoja pociecha -- strach przed plastikowym potworkiem, niechęć do spędzania na nim długich minut i brak zrozumienia, o co w zasadzie chodzi w tym całym zamieszaniu.

Wiadomo, że Twoje dziecko i tak prędzej czy później nauczy się korzystać z ubikacji. Nie ma się czym denerwować i na siłę przyspieszać całego procesu. I właśnie taki jest ten poradnik -- bezstresowy, radosny i prosty. Taki, jaka powinna być cała nauka odpieluszkowania, a nawet -- więcej! -- całe wspólne życie Twoje i Twojego maluszka. Zatem spokojnie i na luzie bierzcie się za rozpracowanie funkcji nocnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sposób na nocnik. Pierwsza toaleta Twojego dziecka Autor: Elizabeth Pantley T³umaczenie: Anna Kucharczyk-Barycza ISBN: 978-83-246-2227-6 Tytu³ orygina³u: The No-Cry Potty Training Solution: Gentle Ways to Help Your Child Say Good-Bye to Diapers Format: A5, stron: 176 Mocna pozycja na nocniku: • Szeœæ czêœci procesu odstawiania pieluszki • Zwracanie uwagi na sygna³y wysy³ane przez organizm dziecka • Odpowiedni plan nauki korzystania z nocnika • Samodzielne za³atwianie siê w ubikacji bez frustracji i ³ez Niezast¹piona pozycja, poœwiêcona nauce korzystania z nocnika, z cennymi wskazówkami na temat bezpieczeñstwa w ³azience. Korzystanie z toalety jest dla Ciebie jedn¹ z najbardziej naturalnych czynnoœci w ¿yciu. Ale czy pamiêtasz, ¿e nie zawsze tak by³o? Dawno, dawno temu, za czasów wózka, smoczków i pieluszek, zrobienie siku do nocnika stanowi³o prawdziwy œwiatowy prze³om. I w³aœnie to teraz czuje Twoja pociecha — strach przed plastikowym potworkiem, niechêæ do spêdzania na nim d³ugich minut i brak zrozumienia, o co w zasadzie chodzi w tym ca³ym zamieszaniu. Wiadomo, ¿e Twoje dziecko i tak prêdzej czy póŸniej nauczy siê korzystaæ z ubikacji. Nie ma siê czym denerwowaæ i na si³ê przyspieszaæ ca³ego procesu. I w³aœnie taki jest ten poradnik — bezstresowy, radosny i prosty. Taki, jaka powinna byæ ca³a nauka odpieluszkowania, a nawet — wiêcej! — ca³e wspólne ¿ycie Twoje i Twojego maluszka. Zatem spokojnie i na luzie bierzcie siê za rozpracowanie funkcji nocnika. • SprawdŸ, czy Twoje dziecko jest ju¿ gotowe na rozstanie z pieluch¹. • Stwórz prosty i skuteczny plan dzia³ania. • Przygotuj Wasz¹ ³azienkê do potrzeb i mo¿liwoœci malucha. • Pracuj nad poczuciem w³asnej wartoœci u dziecka i jego samodzielnoœci¹. • Umiejêtnie motywuj leniuszka, który nie chce po¿egnaæ pieluchy. • Dokonaj odpowiedniego wyboru nocnika lub nak³adki na sedes. • Naucz siê postêpowaæ z dzieckiem w toaletach publicznych oraz tych w plenerze. Spis treści Podziękowania 11 Wstęp 13 Krótki poradnik bezstresowej nauki korzystania z nocnika 13 Zrelaksuj się — to naturalne! 14 Skrócony poradnik bezstresowej nauki korzystania z nocnika 15 1. Co trzeba wiedzieć o nauce korzystania z nocnika? 15 2. Czy dziecko jest gotowe do nauki korzystania z nocnika? — test 17 3. Przygotowanie do nauki nocnikowania 19 4. Czas na nocnik! 21 5. Moczenie nocne 22 6. Jak rozwiązać proste problemy związane z nauką korzystania z nocnika? 24 1. Nauka korzystania z nocnika: o co w tym chodzi? 29 Odpowiednia perspektywa 31 Kiedy rozpocząć naukę korzystania z nocnika? 31 Co z wczesną nauką, zanim dziecko osiągnie gotowość? 32 Czy można odpieluszyć dziecko w jeden dzień? 33 Czy dziecko może być odpowiedzialne za decyzję o odpieluszaniu? 34 Odpieluszanie to nauka korzystania z nocnika 35 Jak długo to potrwa, zanim maluch się nauczy? 35 Nie za wszelką cenę 36 Jakie są koszty nauki nocnikowania? 37 Warto wiedzieć, że… 37 8 SPOSÓB NA NOCNIK. PIERWSZA TOALETA TWOJEGO DZIECKA 2. Czy to już pora? Sprawdź gotowość dziecka do nauki korzystania z nocnika 41 Czynnik świadczący o gotowości 41 Rola rodziców 41 Test 43 3. Przygotowanie do nauki nocnikowania 53 Identyfikacja czynności 53 Naturalność na pierwszym miejscu 54 Nauka słownictwa 56 Waga demonstracji 57 Kiedy kupić nocnik? 58 Nauka wykonywania poleceń 59 Wspieraj samodzielność dziecka 60 Czytaj dziecku 60 Od przygotowania do odpieluszania 61 4. Nauka korzystania z nocnika 63 Jakie wybrać podejście? 63 Dwa magiczne czynniki 65 „Pomoce naukowe” 66 Gdzie postawić nocnik? 72 Kilka cennych wskazówek 72 5. Pomysły na nocnikowanie 83 Wstęp do nocnikowania 83 Nauka wycierania pupy i korzystania z papieru toaletowego 86 Porządek dnia 88 Możliwość wyboru 89 Zabawa 90 Chodź ze mną! 91 Nocnikowe lektury 91 Bajki, rozmowa, piosenki 94 Nocnikowy plakat 95 Nocnikowa lala 96 Wskazówki dla chłopców 97 Szybka akcja! 99 Pomóż sukcesowi 100 Konsekwencja w działaniu 100 Zaproponuj nagrodę 100 Spis treści 9 Mycie rączek 102 „Wpadki” są nieodzownym elementem nauki 104 Pochwały i zachęty — w jakich proporcjach? 105 A więc jeszcze jedno przypomnienie — zachowaj cierpliwość 106 6. Moczenie nocne 107 Koniec z karami i zawstydzaniem! 107 Czysta biologia 109 Kiedy się pożegnać z pieluszką na noc? 110 Jak pomóc dziecku przespać noc „na sucho”? 110 Kiedy zwrócić się do specjalisty? 112 Głowa do góry! 113 7. Rozwiązywanie typowych problemów związanych z nauką korzystania z nocnika 115 Uniwersalne rozwiązanie 115 Regres 126 Kiedy zwrócić się po pomoc do lekarza? 128 8. Częste pytania i praktyczne odpowiedzi 131 Lęk przed spuszczaniem wody 131 Nauka nocnikowania w dwóch domach 133 Podróże 134 Ojcowie i córki w publicznych toaletach 135 Toalety publiczne 137 Toalety w plenerze 138 Nauka korzystania z nocnika u bliźniąt lub wieloraczków, lub dwojga dzieci w zbliżonym wieku 139 Nocnikowanie dzieci o specjalnych potrzebach 141 Żłobek a nauka korzystania z nocnika 145 Dowcipy na temat potrzeb fizjologicznych i wulgaryzmy 146 Poprawić cel 147 Zakażenia układu moczowego (ZUM) 149 Niechciane rady 150 Zabawa odchodami 152 Zaparcia 153 Aktywne dzieci na nocniku 154 Nagrody 157 Fascynacja nieznanymi toaletami 157 Pretekst do wyjścia z łóżka 158 10 SPOSÓB NA NOCNIK. PIERWSZA TOALETA TWOJEGO DZIECKA Częste wizyty w łazience 159 Ćwiczenia na rozciąganie pęcherza zapobiegające „wpadkom” 161 Kierunek — dół! 162 Wstydliwe pytania 162 Lekcje podcierania pupy 163 Popuszczanie (enkopreza) 164 Motywowanie dziecka, które nie jest zainteresowane nocnikowaniem 165 9. Bezpieczeństwo w łazience 169 O autorce 175 3 Przygotowanie do nauki nocnikowania Dzieci, nabywając nową umiejętność, rzadko kiedy opanowują ją od razu w całości. Zwykle nauka ma miejsce „w odcinkach”, po trochu. Przypomnij sobie, jak Twoje dziecko uczyło się biegać. Cały proces rozpoczął się jeszcze we wczesnym niemowlęctwie, gdy dziecko najpierw uczyło się trzymania w pionie główki, ramion i kontroli nad swoim ciałem. Potem nauczyło się siadać, następnie raczkować i w końcu chodzić, prowadzone przez Ciebie za rączki. Potem kursowało już po całym domu, opierając się o meble. Po jakimś czasie nastąpił pierwszy, chwiejny krok, z czasem kolejne, aż w końcu dziecko nauczyło się biegać. Ta naturalna sekwencja zda- rzeń zajęła mniej więcej od dziesięciu do dwudziestu miesięcy. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki systematycznie i cierpliwie po- magałaś dziecku uczyć się biegać, możesz zachęcić je do wielu czynności „okołonocnikowych”. Na wiele miesięcy przed tym, zanim maluch zostanie po raz pierwszy wysadzony na nocnik czy toaletę, możesz już stopniowo przygotowywać dziecko do tego procesu. Identyfikacja czynności Ilekroć zmieniasz pieluszkę, masz okazję ku temu, by przekazać maluchowi trochę wiedzy na temat wypróżniania. Luźne uwagi na ten temat także mają wartość edukacyjną. Możesz na przykład 54 SPOSÓB NA NOCNIK. PIERWSZA TOALETA TWOJEGO DZIECKA powiedzieć: „Zrobiłeś kupkę w pieluszkę, kupka wyszła z pupki” albo: „Masz mokrą pieluszkę, ponieważ nasiusiałaś. Mamusia robi siusiu na nocnik”. Pomocne są też krótkie objaśnienia. Możesz powiedzieć dziecku, że jeśli pieluszka jest mokra, to znaczy, że zrobiło siusiu, a brązowa — że kupkę. Powiedz mu, że są to resztki, których jego organizm nie potrzebuje. Dodaj, że znacznie przyjemniej jest nosić suchą, czystą pieluszkę. Pomóż swojemu maluszkowi rozpoznawać, co się dzieje, gdy za- uważysz, że moczy pieluchę lub robi kupkę: „Robisz kupkę. Kiedy będziesz duży, będziesz robić kupkę na nocniku”. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, pozwól swemu dziecku popatrzeć, jak wyrzucasz pieluchę (lub jej zawartość) do kosza, albo pozwól mu samemu odnieść pieluchę do kosza. Możesz też pozwolić spłukać wodę po tym, jak skorzystasz z toalety. Jeśli włączysz je do działania na wczesnym etapie, jest duża szansa na to, że w późniejszym wieku uniknie lęku przed korzystaniem z ubikacji czy spuszczaniem wody — czasem takie obawy pojawiają się u dzieci. Jeśli będziesz mieć szczęście i akurat przyłapiesz dziecko na siu- sianiu w wannie lub wyczujesz, że siusia w pieluszkę w momencie, gdy masz je na rękach, możesz od razu powiedzieć mu, co robi, i poinstruować, iż to samo nauczy się robić do nocnika. Naturalność na pierwszym miejscu Zarówno niemowlęta, jak i dzieci w wieku powyżej roku uznają, iż załatwianie potrzeb w pieluchę jest normalne i naturalne. Dopiero rodzeństwo, rówieśnicy, a czasem i dorośli uświadamiają je, że jest to coś obrzydliwego lub śmiesznego. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby dziecko nie musiało zmieniać punktu widzenia na temat wypróżniania się. Przygotowanie do nauki nocnikowania 55 Trzyletnia Isabella W ten sposób nauka nocnikowania stanie się bardziej pozytywnym doświadczeniem, pozbawionym wstydu czy zażenowania. 56 SPOSÓB NA NOCNIK. PIERWSZA TOALETA TWOJEGO DZIECKA Nie wypowiadaj się negatywnie o zawartości pieluchy (np. brzydkie, nieprzyjemne, śmierdzące, fuj itd.). Nie rób wielkiej sprawy z zapa- chu czy konsystencji stolca i staraj się, aby rodzeństwo także nie robiło „kreciej roboty”. Dziecko może nadal traktować to, co wydala, jak część siebie — zdarza się, że maluchy na przykład często żegnają kupkę, macha- jąc jej „na do widzenia” podczas spuszczania wody. Twoja pociecha może tak robić sama z siebie i jest to zupełnie naturalne, jednak dorośli nie powinni personifikować stolca, gdyż w ten sposób mo- gą niechcący dać dziecku do zrozumienia, że jest to faktycznie część jego ciała. Nauka słownictwa W czasie codziennych zajęć ucz dziecko znaczenia słów i wyrażeń związanych z tematem nocnikowania i nie tylko, na przykład nazw części ciała, potrzeb fizjologicznych, czynności pielęgnacyjnych itd. W czasie nauki nocnikowania dziecko musi się całkiem sporo na- uczyć, tak więc opanowanie odpowiedniego słownictwa z wyprze- dzeniem, tak aby mogło nim operować w podstawowym zakresie, będzie pomocne. Mnóstwo słów, których używa się podczas nauki nocnikowania, nie jest związanych z tematami łazienkowymi, ale są to istotne pojęcia, które dziecko musi zrozumieć. Podczas nauki nocnikowania naj- częściej używanymi słowami są przymiotniki: mokry, suchy oraz czasownik spłukać i rzeczownik papier toaletowy. Naucz swoje dziecko znaczenia przeciwieństw i konkretnych pojęć, które będą stanowić podstawę przy odpieluszaniu: „mokry” i „suchy”, „brudny” i „czysty”, „teraz” i „potem” itp. Wszystkie te słowa będą nieodzowne w Twojej komunikacji z odpieluszanym maluszkiem. Rodzice często używają różnych kombinacji słów i terminów w pro- cesie odpieluszania, jednak maluch może być zdezorientowany, Przygotowanie do nauki nocnikowania 57 gdy jednego dnia słyszy pytanie „Czy chcesz na nocnik?”, a na- stępnego mama bierze go „do łazienki”, a potem pyta, czy chce „siusiu”. Najlepiej ustalić zakres słownictwa i stosować je konse- kwentnie przez cały okres nauki nocnikowania. (cid:4) „NOCNIKOWE” SŁOWNICTWO Dobór słownictwa może zależeć od obszaru geograficznego, w którym miesz- kasz — niektóre określenia stosowane są na skalę regionalną. Zwróć na to uwagę, gdy będziesz w przedszkolu czy żłobku, w parku lub w centrum han- dlowym. Oto określenia, które można stosować w komunikacji z dziećmi: Słowo Oddawanie moczu. Wypróżnianie się. Pośladki, odbyt. Gazy. Słowa pokrewne Siku, siusiu, si-si, robić siusiu, iść do łazienki, iść na nocnik, siadać na nocniku, sikać, siusiać. Kupa, kupka, robić kupkę, e-e, kaka. Pupa, pupka, pupcia, tyłek. Wiatry, bąki, puszczać bączki. Naukowe terminy brzmią nienaturalnie w komunikacji z dziec- kiem. Czy można sobie wyobrazić minę dwulatka, którego pytasz: „Czy czujesz parcie na odbyt świadczące o potrzebie defekacji?”. Zamiast tego lepiej jest tak sformułować pytanie, aby dziecko mogło je zrozumieć. Możesz używać takich słów, jakie są używane w Twojej rodzinie, znanych dziecku. Pamiętaj też, że Twoje dziecko będzie ich używać publicznie, dlatego też wskazane jest posługiwanie się określeniami niewykraczającymi poza społeczną normę (patrz: po- wyższa lista). Waga demonstracji W nauce pomocna jest także „lekcja praktyczna” — dziecko może być świadkiem korzystania z toalety przez matkę lub rodzeństwo. 58 SPOSÓB NA NOCNIK. PIERWSZA TOALETA TWOJEGO DZIECKA Nie musi naturalnie oglądać całego procesu w bardzo szczegółowy sposób, zwykle wystarczy, iż zobaczy mamę lub siostrę czy brata siedzących na ubikacji i otrzyma wyjaśnienie, co się dzieje. Powiedz dziecku, że jak będzie większe, to też będzie robić siku i kupkę do ubikacji, a nie do pieluszki. Jeśli dziecko ma rodzeństwo, kuzynów czy znajomych, powiedz mu, że gdy byli w jego wieku, także załatwiali się do pieluszki, a teraz załatwiają się do ubikacji. Jeśli nie mają nic przeciwko temu, Twój maluch może im towarzyszyć w łazience. Powiedz mu, że jak pod- rośnie, to czeka go taka zmiana. Nie każdy rodzic jest pozbawiony oporów w kwestii oglądania go przez syna czy córkę podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych — nie ma wszakże takiego obowiązku. Jeśli cenisz sobie prywatność, naucz dziecko poszanowania prywatności i respektowania zamknię- tych drzwi do łazienki. Pamiętaj też o tym, że gdy dziecko będzie już na tyle duże, aby załatwiać potrzeby fizjologiczne samodzielnie, może pójść w Twoje ślady i nie życzyć sobie towarzystwa w łazience. Zadbaj o jego bezpieczeństwo, gdy korzysta z łazienki, i o to, aby mogło się samo obsłużyć. Bądź czujna, gdy Twoje dziecko przebywa w łazience samo! Kiedy kupić nocnik? Niektórzy rodzice wolą poczekać z zakupem nocnika aż do rozpo- częcia nauki nocnikowania, ponieważ pojawienie się nowego, in- trygującego przedmiotu rozbudza zainteresowanie dziecka. Inni wolą wcześniej kupić nocnik i przyzwyczajać dziecko do jego widoku w łazience na kilka miesięcy przed rozpoczęciem odpieluszania. Jeśli zdecydujesz się na zakup przed rozpoczęciem nauki, możesz pokazać dziecku nocnik, opowiedzieć, do czego służy (koniecznie entuzjastycznym tonem!), i pozwolić mu na nim usiąść. Przygotowanie do nauki nocnikowania 59 Dwuletnia Hannah Po przyniesieniu nocnika do domu porozmawiaj z dzieckiem na jego temat — powiedz, do czego służy. Możesz nawet namówić malucha, żeby usiadł na nocniku wtedy, gdy Ty korzystasz z ubikacji. Możesz zostawić nocnik w łazience, na widoku, aby dziecko oswoiło się z jego obecnością przez kilka miesięcy przed rozpoczęciem korzystania z niego. Nauka wykonywania poleceń Gdy zaczniesz przyuczać dziecko do korzystania z nocnika, będzie ono musiało umieć wykonywać Twoje polecenia. „Chodź do łazien- ki”, „zdejmij majteczki”, „usiądź na nocniku” — jest ich całkiem sporo! Zacznij już teraz od wydawania prostych poleceń i pomagania dziec- ku w ich wykonywaniu. Proś je o włożenie zabawki do pudełka czy kubeczka do zlewu. 60 SPOSÓB NA NOCNIK. PIERWSZA TOALETA TWOJEGO DZIECKA Najpierw trzeba podpowiadać i przypominać maluchowi co i jak, a może nawet razem z nim wykonać polecenie, jednak z czasem za- cznie sam realizować Twoje prośby. Wtedy należy dziecko pochwa- lić i nagrodzić je uściskiem i pocałunkami. Daj mu do zrozumienia, że mama jest bardzo dumna z tego, że ma tak dużego synka czy córeczkę! Musisz pomóc dziecku zrozumieć i wykonać polecenia, i odczuwać z tego radość i dumę — są to bardzo ważne elementy, które stano- wią o sukcesie przedsięwzięcia zwanego odpieluszaniem. Wspieraj samodzielność dziecka Teraz jest pora na to, aby zachęcić malucha do większej samodziel- ności, na przykład samodzielnego ubierania, zakładania spodni, zdejmowania kurtki, zanoszenia talerza do stołu lub odnoszenia go po skończonym posiłku, wchodzenia na krzesełko itd. Wszystkie te czynności wzmacniają u dziecka poczucie niezależności, a jest ono konieczne do opanowania sztuki samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych. W miarę jak dziecko uczy się różnych rzeczy, jego pewność siebie rośnie. Im więcej umie zrobić samo, tym więcej będzie chciało pró- bować. Podstawą dalszych sukcesów są dotychczasowe sukcesy — dziecko zacznie postrzegać siebie jako kogoś, kto potrafi robić nowe rzeczy, i będzie doskonalić nowe umiejętności. Takie podejście okaże się bardzo przydatne, gdy przyjdzie pora na pożegnanie z pieluchą. Czytaj dziecku Większość dzieci lubi książki i uwielbia, gdy im się czyta. W księgar- niach można znaleźć sporo książek dla dzieci poświęconych nauce korzystania z nocnika. Staraj się poszukać także książek ze zdjęciami dzieci, jak również książeczek z kolorowymi obrazkami zwierząt czy wymyślonych stworków, które uczą się korzystać z toalety. Przygotowanie do nauki nocnikowania 61 Czytanie książek poświęconych tej tematyce przed rozpoczęciem odpieluszania pomoże dziecku zaznajomić się z tematem bez żadnej presji i na zasadzie zabawy. Możesz też podsuwać tego rodzaju ksią- żeczki swojej pociesze jako lekturę na nocniku (więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 5.). Od przygotowania do odpieluszania Daj sobie trochę czasu na to, by zaznajomić się z pewnymi pomy- słami związanymi z przygotowaniem do nauki nocnikowania, włą- czając te, które Ci odpowiadają, do porządku dnia swojego dziecka. Możesz od czasu do czasu powtarzać test gotowości (rozdział 2.), jeśli ułatwi on podjęcie decyzji o odpieluszeniu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sposób na nocnik. Pierwsza toaleta Twojego dziecka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: