Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 005964 13649424 na godz. na dobę w sumie
Sposoby na Hardware - książka
Sposoby na Hardware - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-833-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> optymalizacja wydajności
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj niezawodne sposoby na wszystkie dolegliwości trapiące Twój komputer

Ile razy Twój komputer zawiesił się wtedy, gdy najmniej się tego spodziewałeś? Jak często masz ochotę wyrzucić na śmieci drukarkę, skaner, nagrywarkę CD lub klawiaturę? Mimo dynamicznego rozwoju technologii informatycznych nikomu nie udało się jeszcze znaleźć sposobu na stworzenie komputera niezawodnego, działającego bez zarzutu i prawidłowo współpracującego ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi. Procesory stają się coraz szybsze, dyski twarde coraz pojemniejsze, ale nadal trzeba się męczyć z nie reagującymi na nic klawiaturami i myszami, przegrzewającymi się zasilaczami i bateriami laptopów, które wyczerpują się, zanim uruchomi się Windows.

Książka 'Sposoby na hardware' to zestaw rad przydatnych każdemu, kto chce uporać się z 'efektami specjalnymi', którymi komputery uatrakcyjniają nam pracę. Czytając tę książkę, dowiesz się, co zrobić z komputerem biurkowym i laptopem, aby działały właściwie, jak prawidłowo skonfigurować urządzenia zewnętrzne i jak poradzić sobie z oprogramowaniem, którego błędy (lub -- jak kto woli -- 'nieudokumentowane cechy') skutecznie komplikują życie większości użytkowników komputerów.

Dzięki wiadomościom z tej książki rozwiążesz wszystkie problemy związane ze sprzętem i będziesz mógł skupić się na pracy, a nie na naprawianiu komputera.

Zmuś komputer, by pracował tak, jak chcesz.
Wygraj walkę z opornym sprzętem.

O autorze:
Stephen J. Bigelow jest autorem wielu popularnych książek związanych tematycznie z naprawą i konserwacją komputerów, a także licznych artykułów na łamach poczytnych czasopism [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Sposoby na Hardware KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Stephen Bigelow T³umaczenie: Andrzej Gra¿yñski ISBN: 83-7361-833-3 Tytu³ orygina³u: PC Hardware Annoyances Format: B5, stron: 288 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Poznaj niezawodne sposoby na wszystkie dolegliwoġci trapi¹ce Twój komputer • Reanimuj swój komputer biurowy i laptopa • Usprawnij proces uruchamiania siê komputera • Odkryj tajniki BIOS-u • Zoptymalizuj system plików • Rozwi¹¿ problemy z urz¹dzeniami zewnêtrznymi • Skonfiguruj poprawnie po³¹czenia sieciowe Ile razy Twój komputer zawiesi³ siê wtedy, gdy najmniej siê tego spodziewa³eġ? Jak czêsto masz ochotê wyrzuciæ na ġmieci drukarkê, skaner, nagrywarkê CD lub klawiaturê? Mimo dynamicznego rozwoju technologii informatycznych nikomu nie uda³o siê jeszcze znaleĥæ sposobu na stworzenie komputera niezawodnego, dzia³aj¹cego bez zarzutu i prawid³owo wspó³pracuj¹cego ze wszystkimi urz¹dzeniami zewnêtrznymi. Procesory staj¹ siê coraz szybsze, dyski twarde coraz pojemniejsze, ale nadal trzeba siê mêczyæ z nie reaguj¹cymi na nic klawiaturami i myszami, przegrzewaj¹cymi siê zasilaczami i bateriami laptopów, które wyczerpuj¹ siê, zanim uruchomi siê Windows. Ksi¹¿ka „Sposoby na hardware” to zestaw rad przydatnych ka¿demu, kto chce uporaæ siê z „efektami specjalnymi”, którymi komputery uatrakcyjniaj¹ nam pracê. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, co zrobiæ z komputerem biurkowym i laptopem, aby dzia³a³y w³aġciwie, jak prawid³owo skonfigurowaæ urz¹dzenia zewnêtrzne i jak poradziæ sobie z oprogramowaniem, którego b³êdy (lub — jak kto woli — „nieudokumentowane cechy”) skutecznie komplikuj¹ ¿ycie wiêkszoġci u¿ytkowników komputerów. • Monta¿ i konfigurowanie komputerów biurkowych • Rozwi¹zywanie problemów z pamiêci¹ i procesorem • Przed³u¿anie ¿ywotnoġci baterii w laptopach • Reanimowanie komputerów przenoġnych (PDA) • Prawid³owe konfigurowanie urz¹dzeñ multimedialnych • Dyski twarde i napêdy CD/DVD • Optymalne dzia³anie sieci komputerowej • Drukowanie i skanowanie Dziêki wiadomoġciom z tej ksi¹¿ki rozwi¹¿esz wszystkie problemy zwi¹zane ze sprzêtem i bêdziesz móg³ skupiæ siê na pracy, a nie na naprawianiu komputera. Zmuġ komputer, by pracowa³ tak, jak chcesz. Wygraj walkê z opornym sprzêtem RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō Wprowadzenie 11 15 PROBLEMY Z KOMPUTERAMI BIURKOWYMI R.1. 16 Problemy z setupem Okablowanie i jakość obrazu Bezprzewodowe klawiatury wymagają szczególnej uwagi Dolegliwości wynikające z syndromu RSI Wykrywanie napędów USB Mrożące krew w żyłach zawieszenia systemu Nowy dysk twardy paraliżuje system Co zrobić z dołączonym sterownikiem do płyty głównej? 21 Problemy z klawiaturą Reanimowanie niedziałającej klawiatury Narkoleptyczna klawiatura USB Jąkająca się klawiatura Odblokowywanie zablokowanych klawiszy Resynchronizacja klawiatury bezprzewodowej Klawisze multimedialne nie uruchamiają odtwarzacza Winamp Klawiatura wstrzymuje zamykanie systemu Likwidacja przesłuchów 25 Problemy z myszą Spraw, by wskaźnik myszy był bardziej zauważalny Kiedy mysz dla leworęcznych? Zakłócenia w ruchu kursora 27 Problemy z rozruchem Przyspieszanie rozruchu Kod piskowy Problemy rozruchu z urządzeń USB Uruchomienie systemu z napędu CD Zawieszanie procesu uruchamiania Co z tą diodą? Co z tym dyskiem? Kasowanie z pamięci CMOS zapomnianego hasła Błąd Invalid Media Type System nie wychodzi ze stanu wstrzymania 34 Problemy z BIOS-em i pamięcią CMOS Galimatias terminologiczny Szybkie zużycie baterii podtrzymującej pamięć CMOS Korygowanie błędów setupu Suma kontrolna pamięci CMOS Korekcja wskazań zegara Ręczne kasowanie zawartości pamięci CMOS Niwelowanie skutków nieudanej aktualizacji BIOS-u 37 Problemy z pamięcią RAM Za mało gniazd pamięci? Agresywne taktowanie pamięci Nie tak łatwo wymienić pamięć Opóźnienia a pamięć Zaniżanie raportowanej przez BIOS wielkości pamięci Nowa pamięć a wydajność systemu Pamięci o różnych prędkościach mogą nie współpracować ze sobą DDR — następna generacja Błędy SPD 41 Problemy z procesorem Identyfikowanie procesora Nowy procesor — czy się nada? Lepszy procesor, nie zawsze lepsza wydajność Procesor procesorowi nierówny Drugi procesor to nie zawsze zysk Gorąco!!! Gdzie jest nóżka nr 1? Dwa procesory? SPIS TREŚCI 1 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō Nie mogę wyjąć procesora… Zagadkowa częstotliwość zegara CPU Pogięte nóżki procesora Błędy przegrzanego procesora Bezpieczne przetaktowywanie Radykalne przetaktowywanie powoduje problemy z systemem 49 Problemy z portami i kartami rozszerzeń Rozpoznawanie nieznanych urządzeń systemowych AGP i napięcia sygnałowe Wydajna karta, niewydajny komputer Współdzielenie przerwań IRQ Starsze karty AGP mogą uszkodzić płytę główną! Karty wysuwające się z gniazd PCI a PCI Express Nierozpoznawalne urządzenia USB USB zapewnia jedynie ograniczone zasilanie Identyfikacja portu USB Kłopotliwe napędy ZIP USB a zarządzanie zasilaniem Nie wszystkie porty USB funkcjonują Urządzenia USB nieoczekiwanie przestają funkcjonować Nieoczekiwane odłączanie napędu FireWire Nie wszystkie zewnętrzne urządzenia USB posiadają wyłącznik zasilania 56 Problemy z utrzymaniem komputera Przywracanie sprawności po infekcji wirusem Zwiększ swe szanse pomyślnego uaktualnienia Likwidacja nadmiernego hałasu wentylatorka Sprawdź komponenty sprzętowe komputera Nie kupuj zbędnych akcesoriów czyszczących Kłopoty z filmami Remanent na dysku Naprawa uszkodzonych plików dyskowych Naprawa błędnych danych konfiguracyjnych Odzyskiwanie kontroli po załamaniu systemu Zapomniałem hasła… Zablokowanie raportów o błędach Windows XP Włączanie automatycznej aktualizacji Windows Uniknięcie powtórnego pobierania uaktualnień Wyłączać czy nie wyłączać? Naprawa błędów DLL Cache Zapobieganie niepożądanym wyłączeniom komputera 67 PROBLEMY Z LAPTOPAMI I PDA R.2. 68 Problemy z rozruchem Pływający dysk CD Zabójcza hibernacja Bezsenny notebook Zabezpieczenie przez kradzieżą Ulżyj sobie Wygodniejsza synchronizacja plików Denerwujący touchpad Dysk się rozpędza, system czeka… Podświetlana klawiatura Nawiązywanie połączeń WiFi Niestandardowe cechy laptopa powodują zrywanie połączeń bezprzewodowych Niekorzystna lokalizacja Blokada zarządzania energią wskutek udostępniania połączenia Mobilne gubienie ramek DVD 75 Problemy z baterią Sto lat, sto lat… Kreatywne ładowanie przedłuża żywot baterii Właściwe zainstalowanie baterii Nie taki zasilacz… Wykorzystywanie uniwersalnych ładowarek 77 Problemy z monitorem LCD Identyfikacja (fabrycznie) wadliwych pikseli Poprawianie jakości obrazu Znikający obraz Czytelniejszy widok złożonych obrazów 79 Problemy z kartami PC Dopasowywanie kart PC Napęd SCSI ignoruje adapter w laptopie Niewidoczna karta LAN 80 Problemy z PDA Wymiana zużytej końcówki rysika Usprawnienie synchronizacji plików Synchronizowanie pióra i atramentu Bez rysika ani rusz Biały ekran Gesty i kalibracja 4 SPIS TREŚCI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō Ociężałe aplikacje USB zabójcze dla baterii PDA a połączenia bezprzewodowe Nowa aplikacja, nowy conduit Unikanie załamania PDA Oszczędzaj energię Ładujemy baterię Zarządzanie transferem dużych plików 84 Problemy z konserwacją PDA Łatwiejsze dokowanie Odporność na wstrząsy Chłodzenie gorącego laptopa 87 PROBLEMY Z GRAFIKĄ R.3. 88 Problemy z konfiguracją Identyfikowanie nieznanej karty graficznej Sprawdzenie wielkości pamięci na karcie graficznej Brak obrazu przy połączeniu DVI Stabilizowanie ramek za pomocą sygnału VSYNC Turbo AGP NetMeeting wyłącza AGP 91 Problemy ze sterownikami Odtwarzacz wideo żąda kodeków Wymagana odpowiednia wersja DirectX DirectX Expired Nowy sterownik powoduje błędy ochrony dostępu Odzyskiwanie utraconych stron opcji karty graficznej Uzależnienie od konkretnej wersji DirectX Nowe sterowniki odmawiają pracy Spadek wydajności w trybie OpenGL Znikające obiekty 3D Błędy uaktualnionego sterownika Rodzime znaczy przeciętne 95 Problemy z aktualizacjami Kłopotliwa wymiana karty AGP Nowa karta AGP blokuje odtwarzacz DVD Dziwne dźwięki po instalacji nowej karty AGP Przełamywanie ograniczeń AGP Nowa karta AGP zawiesza system Oporne sterowniki Windows XP 97 Problemy z Pulpitem Gdzie podział się pasek zadań? Bardziej wydajna obsługa Pulpitu Udostępnianie Pulpitu Rozjaśnianie ciemnych obrazów 100 Problemy z monitorem Unikanie denerwującego migotania Błyski na ekranie Dziwaczne kolory na ekranie Zagadkowe linie w monitorze CRT Płaczący monitor Muzyka łagodzi… kolory Utrzymywanie czystości koloru Tylko 16 kolorów? Migotanie na monitorach LCD Utrzymywanie dopuszczalnej częstotliwości odchylania poziomego Kłopoty z odtwarzaniem DVD na dodatkowym monitorze Zniekształcenia obrazu w trybie wstrzymania 106 Problemy z grafiką 3D Ślamazarna gra Karta 3D działa zbyt wolno Podarty obraz Nieprawidłowe kolory i tekstury Udostępnienie ukrytych możliwości kart 3D Poprawianie wydajności grafiki Dwa systemy graficzne? 110 Problemy z odtwarzaniem i przechwytywaniem wideo Unikanie gubienia ramek podczas przechwytywania Brak podglądu Niedostępne wyjście TV Z komputera do telewizora Brak obrazu TV Zabezpieczenie przed kopiowaniem uniemożliwia odtworzenie płyty DVD Zniekształcony obraz TV Nowe DirectX uniemożliwia odtwarzanie Drugi monitor powoduje wygaszenie ekranu TV Nieme kino Nie mogę regulować głośności Niewykryte urządzenie przechwytujące Duże pliki multimedialne SPIS TREŚCI 5 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō Ograniczona rozdzielczość przechwytywania Audio sobie, wideo sobie… Urządzenie nagrywające przerywa odtwarzanie na ekranie TV Odtwarzanie TV zmienia częstotliwości monitora Rozmyty obraz na ekranie telewizora Wyblakłe kolory 118 Kłopoty z odtwarzaczami programowymi Niedostępna kontrolka odtwarzania WMP żąda zmniejszenia akceleracji Tylko dla dorosłych… Nie na pełnym ekranie Firewall a odtwarzanie strumieniowe Przeciążony internet Pobieranie muzyki wywołuje błędy w połączeniu Nieoczekiwane błędy RealPlayera 125 PROBLEMY Z DŹWIĘKIEM R.4. 126 Problemy z konfiguracją Jaka karta? Który port? Słyszenie pozycyjne Uaktywnienie standardowego dżojstika By cieszyć się przestrzennym dźwiękiem… Zmusić EAX do działania… Urządzenie znikające po aktualizacji BIOS-u Kodek proszę… Słuchawki kontra głośniki 131 Problemy z Setupem Niedostępne AC-3 Audio Nie słyszę dźwięku w telewizorze Bez przesady… Przestrzenny zestaw głośnikowy nie funkcjonuje Proszę głośniej, nic nie słychać… Eliminacja zniekształceń dźwięku Usuwanie trzasków muzyki Zmniejszanie czułości mikrofonu Mikrofon nie działa Niwelowanie zniekształceń głosu 136 Problemy z głośnikami Kłopotliwy przydźwięk Nie ta wtyczka, nie ta jakość… Unikanie niepożądanej interferencji dźwięków Aplet głośnikowy a inne aplikacje Dźwięk tylko z przednich kanałów Brak dźwięku z centralnego głośnika Za duża częstotliwość próbkowania 139 Problemy z płytami CD Nie słyszę muzyki Konfiguracja napędu dla odtwarzania cyfrowego Odtwarzanie odporne na błędy 140 Kłopoty z odtwarzaczami programowymi Kłopotliwa instalacja kilku odtwarzaczy Zemsta kodeków Nierozpoznany odtwarzacz MP3 Niewidoczne pliki dźwiękowe Kłopotliwe przeszukiwanie dużych kolekcji plików muzycznych Jest czy nie ma? Niewykryty odtwarzacz MP3 Po sformatowaniu odtwarzacza spowolniony został transfer plików Przedłużanie żywotności baterii Apple iPod w systemie Windows 147 PROBLEMY Z DYSKAMI TWARDYMI R.5. 148 Problemy z konfiguracją Niewidoczny dysk Mniejsza pojemność? Identyfikacja dysku Nowy dysk zawiesza system FDisk nieprawidłowo rozpoznaje pojemność dysku Zaniżanie pojemności? Konflikt dysków Cable Select Fałszywy raport o trybach PIO Likwidacja denerwującego alarmu Dodawanie napędów Serial ATA Rozpoznawanie napędów SCSI 154 Problemy z wydajnością Osiągnięcie szczytowej wydajności Odtwarzanie parametrów dysku 6 SPIS TREŚCI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō Dysk niewidoczny dla Windows Początkowo niewydajny… Elegancja nie zawsze pożądana Najpierw odmontuj Szybkie, a jednak wolne Słaba wydajność wewnętrznych dysków 159 Problemy z utrzymaniem i eksploatacją dysku Wydajność dysku a pamięć wirtualna I ten hałas… Kontrolowanie i naprawa uszkodzonych plików Nowe dyski i znikające napędy Nowy BIOS i znikające dyski Zatrzymać autoodtwarzanie Zbyt duży wolumin XP Lepsze narzędzia dla defragmentacji Defragmentacja — od początku… Zapełnione woluminy nie dają się defragmentować Co było, nie wróci… 164 Problemy z kopiami zapasowymi i odtwarzaniem Tylko jedna? Chcę poprzedni sterownik… Wyłączenie przywracania systemu Anulowanie niefortunnego przywrócenia systemu Migracja na nowy napęd Za ciasno na przywrócenie systemu Obraz zewnętrznego dysku USB Ghost a płyty CD-RW Ghost a fragmentacja dysku 169 Z NAPĘDAMI CD/DVD R.6. 170 Problemy z konfiguracją Identyfikacja nieznanych płyt Zarządzanie kodem regionalnym DVD „Gotowy” czy „zajęty”? Błędy sygnalizowane podczas aktualizacji firmware Nowe firmware — zerowa wydajność Siódme — nie kradnij Niewidoczny napęd Długi autostart Nie chcę autoodtwarzania! Niewidoczny dysk CD-RW w napędzie USB 174 Problemy z wydajnością Brak miejsca po sformatowaniu 80 minut i więcej… Mnogość formatów... Wyciszanie hałaśliwych napędów Przyspieszanie wolnego napędu Okablowanie audio napędu CD Kapryśna tacka napędu Unikanie błędów CRC Czyszczenie zbędnej zawartości dysków Zapis z dużą prędkością Kłopoty z wysuwem 181 Problemy z odtwarzaniem Brudny dysk i zakłócenia w odtwarzaniu Usuwanie szumów i trzasków Likwidowanie przyczyn błędów odczytu Nieczynne gniazdo słuchawkowe Hybrydowe dyski CD Nowy dysk w starym napędzie Widać tylko ostatnią sesję… Puste okno odtwarzacza DVD Alternatywne okablowanie audio Odczyt dysków CD-RW 185 Problemy z nagrywaniem Utracona pojemność Błędy PMA Nieobsługiwany format wideo Redukcja zajętości dysków Finalizacja i zamykanie Niedopełnienie bufora Niemożność nagrywania „w locie” Którą stroną? MP3 nie chcą grać… Nagrywarka DVD a dyski CD 189 Problemy z dyskami wielokrotnego zapisu Wymienność nośników „+” i „–” Żywotność dysku Mniejsza pojemność dysku CD-RW Nieprawidłowo rozpoznawany nośnik CD-RW 32X Windows XP nie usuwa plików z dysków RW Limit wielkości pliku na dysku DVD SPIS TREŚCI 7 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō 191 Problemy z oprogramowaniem do nagrywania Eliminowanie przerw między ścieżkami Błąd parametrów Zmiana kolejności ścieżek Wtyczki rozszerzające funkcjonalność aplikacji nagrywających Błędy sterowników WinASPI w Nero Spadek prędkości Błąd SCSI Target Absolutnie nieczytelny dysk CD Nie dla psa kiełbasa… Problemy z kopiowaniem filmów DVD Zarysowania uniemożliwiają kopiowanie Błędy DirectCD Gdzie się podziały napędy optyczne? Odzyskiwanie utraconych plików RW 196 Problemy z odtwarzaczami DVD Odtwarzanie plików MP3 z dysku DVD Aktualizacja sterownika unieruchomiła odtwarzacz Ostrzeżenia systemu Macrovision 199 PROBLEMY Z SIECIAMI KOMPUTEROWYMI R.7. 200 Problemy z konfiguracją Szczegółowa informacja o karcie sieciowej 802.11 Aktualne firmware Ostrożnie z kablami krzyżującymi Zmieniający się adres IP Dziwne znaczniki czasowe w poczcie elektronicznej Nierozpoznany modem Wiele połączeń dodzwanianych V.92 Niezdecydowany modem Wyciszanie głośnika modemowego Nowy modem kablowy nie funkcjonuje Nie mogę zapisać hasła połączenia Czkawka sieciowa… Nowe urządzenie wyłącza kartę sieciową Chwilowy zanik zasilania, permanentne trudności Redukcja opóźnień sieciowych Jaki adres MAC? 210 Problemy z modemami Modem nie wybiera numeru Modem przerywa połączenie po kilku minutach EarthLink a przeglądarka WWW MOH i Caller ID Ciemne diody na modemie USB Nowy system, stare problemy z modemem Niekompatybilne polecenia AT V.44 — nie wszystko szybciej 214 Problemy z modemami kablowymi Przerywany strumień Przyspieszanie połączenia szerokopasmowego Kontrola bezpieczeństwa połączenia szerokopasmowego Niedopasowane kierunki Strony zabronione Głuchy modem kablowy Wolna komunikacja przez modem kablowy Router nie przydziela adresów IP Wyłączyć czy nie? 219 Problemy z DSL Mikrofiltry i rozdzielacze Niespodziewane rozłączanie DSL Zapobieganie rozłączaniu w PPPoE DSL a długość kabli Zamierające połączenie internetowe Błąd dodzwaniania przy połączeniu DSL Niedostępny router DSL Działa — nie działa Diody się świecą, będzie kłopot Interferencja telefonii z DSL 223 Problemy z sieciami bezprzewodowymi Telefon bezprzewodowy przeszkadza połączeniom bezprzewodowym Problemy z sygnałami bezprzewodowymi Zachowanie prywatności Sygnał wyraźny, a nie łączy… Słaby sygnał bezprzewodowy Punkt dostępowy nie odpowiada Nie mogę połączyć się z dostępną siecią Brak adresu IP dla bezprzewodowej karty sieciowej USB No i poprawiło się… Współdzielone połączenie wydaje się wolne Jedna antena czy dwie? 8 SPIS TREŚCI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō 228 Ogólne problemy z siecią LEDwie świeci Szerokopasmowy faks? Współdzielenie połączenia a sprzęt sieciowy Przygotowanie komputera do uczestniczenia w połączeniu Tworzenie połączenia VPN Uciszyć Posłańca… Sieć woła, komputer śpi… Identyfikacja nowego komputera w sieci Błędy przeterminowania WWW Naprawianie połączeń sieciowych Konfigurowanie stałego adresu IP Udostępnianie usług z wnętrza sieci Zapomniałem hasła routera… Wyłączenie PPPoE w dostępie szerokopasmowym „Uszkodzenie sieci” 235 Problemy z udostępnianiem plików i drukarek Śmieci z serwera wydruku Udostępnianie plików i folderów Konfliktowy adres IP serwera wydruku Zwłoka w rozpoczęciu wydruku Drukarka WPS nie drukuje 238 Problemy z zaporami sieciowymi Zapora za darmo Zapory sieciowe a udostępnianie plików Wolny rozruch sieci LAN Zapora blokuje dostęp do internetu ISP i jego „bicie serca” Odzyskany dostęp do VPN Optymalne bezpieczeństwo VoIP a zapory sieciowe Konflikty zapór z oprogramowaniem antywirusowym Norton Internet Security nie ładuje się przy starcie systemu NIS blokuje Outlook NIS nie wpuszcza na bezpieczne strony WWW 245 PROBLEMY Z DRUKARKAMI I SKANERAMI R.8. 246 Problemy z konfiguracją Zmusić drukarkę do pracy… Niewidoczna drukarka Drukarka wielodostępna Aktualizować czy nie? Wystarczą zwykłe kable Która strona papieru? Zniekształcone linie Drukarka przerzuca puste kartki Wykrywanie drukarki przy każdym uruchomieniu Udostępnianie drukarki za pomocą sieci UPS kapituluje przed drukarką Urządzenie wielofunkcyjne nie odbiera faksów Drukarka nie zauważa dodanej pamięci RAM Ograniczona rozdzielczość 252 Problemy z wydajnością Opróżnienie kolejki Szybciej! Efektywne wykorzystanie atramentu i tonera Śmieci na drukarce Skąd tyle kopii? Kasowanie niechcianych zadań wydruku Drukowanie stron HTML Lustrzane odbicie Za mało miejsca na druk Prostowanie czcionek Nieopróżniana kolejka wydruku 256 Problemy z utrzymaniem i konserwacją Znowu wymieniać? Przecież wymieniłem… Jasne smugi na wydruku laserowym Brudzący atrament Niewidoczny nowy kartridż Kłopotliwe zakleszczenie Zakleszczenie w duplekserze Brudzący toner Szaro i ponuro… Błąd HPF9XDR0 260 Problemy z kolorowymi wydrukami Usuwanie niedociągnięć wydruku Gruntowne czyszczenie Niewyrównany wydruk Nie te kolory! Kolorowa szarość Zszarzałe kolory Rozmazany wydruk SPIS TREŚCI 9 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG URKUFQE UVTQPCōō Nierównomierny wydruk Wyczerpany kolor Tańsze drukowanie atramentowe 264 Problemy z papierem Unikaj niewłaściwego papieru Sklejające się kartki Marszczenie kopert 265 Problemy ze skanerami Nierozpoznawany skaner Połączenie SCSI nie inicjuje skanera Przycisk skanowania zawiesza komputer Skanowanie uruchamia niewłaściwe operacje Więcej pamięci RAM dla skanowania Zarządzanie lampą skanującą Skanowanie dla niepowiązanej aplikacji Efekt mory Jak najlepsze skany Skanowanie dla strony WWW Białe punkty na skanie Bardziej wyrazisty skan Wierność kolorów Skorowidz 273 10 SPIS TREŚCI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō PROBLEMY z komputerami stacjonarnymi Pamiętam swój pierwszy pecet — Packard Bell z procesorem 8086, dwiema stacjami dyskietek i kartą graficzną CGA. Dobywający się z nie- go hałas wywoływał przestrach moich kotów, a intensywność wydziela- nego ciepła wystarczyłaby zapewne do ogrzania mojego biura w czasie ciężkiej zimy, typowej dla Nowej Anglii. Techniczne nowinki tamtych czasów — 20-megabajtowy (tak, megabajtowy!) dysk twardy i karta VGA — anonsowane były jako sprzęt niezawodnie współpracujący z całą resztą oprzyrządowania; było w tym coś z prawdy, bo faktycznie funkcjo- nowały nieźle pod warunkiem, że w ogóle udało się je zmusić do pracy w określonej konfiguracji. Czasy się zmieniły i współczesne procesory tak- towane z częstotliwością przekraczającą 3 GHz wykazują dobrą kompaty- bilność i stabilność współpracy z szeroką gamą sprzętu. Mimo to nazbyt często zdarzają się takie chwile, w których nasz komputer zdaje się zionąć na nas organiczną nienawiścią, a my w beznadziejności, wątpiąc nawet w bożą pomoc, coraz bliżsi jesteśmy starcia na proch niesfornego żelastwa. W takiej chwili warto wziąć głęboki oddech, wykazać odrobinę opanowa- nia… i przeczytać niniejszy rozdział, w którym przedstawiamy rozwiąza- nia zdecydowanie bardziej praktyczne. PROBLEMY Z SETUPEM 15 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō PROBLEMY Z SETUPEM OKABLOWANIE I JAKOŚĆ OBRAZU Problem: Obraz na monitorze LCD wydaje się lekko roz- myty niezależnie od tego, jaką ustawi się rozdzielczość i czę- stotliwość odświeżania. Zainstalowano najnowszą wersję ste- rowników. Co jeszcze można zrobić? Rozwiązanie: Rozmycie obrazu może być wynikiem zakłóceń elektromagnetycznych, niemniej jednak zawsze war- to wykonać kilka podstawowych zabiegów prewencyjnych. Na początek należy upewnić się, że wtyczka kabla łączącego monitor z kartą graficzną jest właściwie przymocowana do gniazda (przykręcone są śrubki mocujące wtyczkę). Następ- nie należy upewnić się co do należytego stanu kabla — wszel- kie skręcenia przewodów, nacięcia na izolacji kwalifikują go do wymiany na nowy. Należy także unikać bliskiego sąsiedz- twa monitora (i kabla) z urządzeniami wytwarzającymi zakłó- cające pola elektromagnetyczne — sokowirówkami, suszar- kami, czajnikami itp. Dla uzyskania obrazu wysokiej jakości należy raczej poże- gnać się ze starymi kablami i złączami RGB, zastępując je nowszymi złączami DVI (Digital Visual Interface — patrz ry- sunek 1.1) pracującymi w oparciu o sygnały cyfrowe, znacz- nie mniej podatne na zakłócenia w porównaniu z sygnałami analogowymi. Oczywiście złącze DVI musi znajdować się za- równo w monitorze, jak i na karcie graficznej. Rysunek 1.1. Złącza DVI dostarczają zwykle lepszej jakości obrazu w porównaniu z analogowymi złączami RGB Upewnij się, że wykorzystujesz sterownik odpo- wiedni (tj. zalecany przez producenta) do Twojego modelu monitora LCD. Standardowe (generyczne) sterowniki nie zapewniają na ogół optymalnych rezultatów. Ponadto każdy monitor LCD wyproduko- wany został do pracy z pewną nominalną dla swe- go modelu rozdzielczością — przykładowo dla mo- nitora Acer F51 jest to 1024×768. ZŁĄCZA I KOLORY Rozmieszczenie gniazd na tylnej obudowie typo- wego komputera może wprawić w zakłopotanie nawet doktora Frankensteina. Producenci kompu- terów bądź to zapominają o oznaczeniu poszczegól- nych gniazd, bądź też stosują system oznaczeń tak egzotyczny, że wymagający umiejętności porów- nywalnych z koniecznymi do odczytania napisu na słynnym kamieniu z Rosetty. Na szczęście w now- szych komputerach coraz częściej spotyka się na- stępujący system oznaczeń kolorami: zielony — mysz PS/2; fioletowy — klawiatura PS/2; czerwony — 25-pinowy port równoległy; ciemnoniebieski — 15-pinowy port karty graficznej. Kolory umożliwiają także rozróżnienie poszczegól- nych gniazd na karcie dźwiękowej: jasnozielony — wyjście głośnikowe lub słuchawkowe; jasnoniebieski — wejście dla sygnału zewnętrznego; pomarańczowy — wejście mikrofonowe. BEZPRZEWODOWE KLAWIATURY WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNEJ UWAGI Problem: Zainstalowałem bezprzewodową klawiaturę i mysz, lecz system operacyjny nie rozpoznaje ich. 16 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z KOMPUTERAMI STACJONARNYMI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō Rozwiązanie: Przyczyn może być kilka. Przede wszyst- kim upewnij się, że podłączyłeś do działającego portu USB odbiornik podczerwieni — mały gadżet, podobny do łado- warki myszy bezprzewodowej. Odbiornik ten powinien także pojawić się na liście Menedżera urządzeń — upewnij się ponad wszelką wątpliwość, iż pojawił się tam faktycznie (pod nazwą określoną przez producenta). rozprzestrzeniać się wzdłuż ramion, szyi i pleców. Nie należy wówczas zwlekać z udaniem się do lekarza. Na szczęście można we własnym zakresie uczynić co nieco w kierunku powstrzymania, a nawet (w pewnym stopniu) zniwelowania opisanych objawów. Wiele dużych firm kom- puterowych oferuje swym klientom zestawy odpowiednich zaleceń w tym względzie — przykładowo odpowiedni do- Następnie sprawdź stan baterii w myszy i klawiaturze; mi- kument firmy Logitech (w języku angielskim) dostępny jest mo iż wielu producentów zapewnia (optymistycznie) o ich pod adresem http://www.logitech.com/index.cfm/products/ półrocznym funkcjonowaniu, to zazwyczaj już pod dwóch miesiącach kwalifikują się one do wymiany1. Jeżeli zamiast baterii używasz akumulatorów, powinny być one uprzednio features/comforttopics/GB/EN,CRID=2073. Szczegółowe ma- teriały na temat RSI znaleźć też można na łamach znanych portali medycznych, na przykład na stronach Deborah Quilter świeżo naładowane. Upewnij się także, iż prawidłowa jest (http://www.rsihelp.com). Ogólnie rzecz biorąc, korzystne oka- biegunowość (orientacja) baterii (akumulatorów). że się przestrzeganie następujących wskazówek: Jeżeli to nie rozwiąże problemu, nie należy jeszcze załamy- wać rąk. Urządzenia bezprzewodowe obsługują kilka kanałów częstotliwości, więc najprawdopodobniej trzeba zsynchro- • zredukuj do niezbędnej ilości czas pracy z kompute- rem; obejrzyj dobry film lub udaj się na spacer, zamiast godzinami grywać w gry komputerowe; nizować ze sobą klawiaturę i mysz. Szczegółowy przebieg • zadbaj o właściwe ustawienie stacji roboczej: monitor tej czynności jest specyficzny dla konkretnego producenta, powinien znajdować się naprzeciwko głowy, na pozio- zazwyczaj jednak wystarcza naciśnięcie przycisku Connect mie linii oczu, zaś klawiatura i mysz powinny zostać zarówno na odbiorniku, jak i na klawiaturze oraz myszy. umieszczone na tyle nisko, by można było ugiąć ręce DOLEGLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z SYNDROMU RSI Problem: Praca z komputerem staje się nieznośna w mia- rę upływu czasu: bolą nadgarstki, ramiona, plecy. Czy można temu zaradzić? Rozwiązanie: Lekarze określają ten syndrom skrótem RSI, od angielskiego Repetitive Stress Injury, czyli „wpływ długotrwałego napięcia”. Jak wykazują badania, długotrwałe, powtarzalne ruchy — naciskanie klawiszy, poruszanie my- szą — oraz nieprawidłowe ułożenie rąk (i ciała w ogóle) przyczyniają się do systematycznego, rosnącego obciążenia nerwów, ścięgien i mięśni. Wskutek tego obciążenia orga- nizm zaczyna odczuwać ból, zdrętwienie kończyn, mrowie- nie, zesztywnienie itp., zdarzać się też mogą opuchnięcia, stany zapalne, skurcze, a nawet omdlenia. Dolegliwości mogą 1 Mowa oczywiście o bateriach jednorazowych — przyp. tłum. w łokciach pod kątem prostym; usiądź wygodnie, plecy powinny być wyprostowane; • • zadbaj o technikę „palcowania”: w czasie pisania na klawiaturze nie opieraj nadgarstków (o blat) ani łokci (np. o krawędzie fotela); co 20 – 30 minut zrób sobie krótką przerwę, przecią- • gnij się wygodnie; • regularna gimnastyka wpływa korzystnie na krążenie i na wytrzymałość górnych partii ciała; nie zmuszaj się „na siłę” do pracy przy komputerze, gdy • poczujesz ból lub zmęczenie, wówczas raczej udaj się do lekarza. Na stronach Occupational Safety and Health Admi- nistration (OSHA) http://www.osha.gov/SLTC/ergo- nomics/index.html znajdziesz użyteczne wskazówki dotyczące ergonomii i organizacji stanowiska pracy. PROBLEMY Z SETUPEM 17 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō WYKRYWANIE NAPĘDÓW USB Problem: System Windows XP „nie widzi” nowego na- pędu USB DVD-/+RW. Przyłączam go i odłączam — bez- skutecznie. Rozwiązanie: Należy najpierw wyeliminować prawdo- podobieństwo problemu z połączeniem lub zasilaniem. Podłącz mysz do portu USB — jeżeli możesz poruszać kursorem na ekranie, to port niewątpliwie funkcjonuje. Szybkie urządzenia USB — jak napędy CD/DVD czy kamery wideo — należy przyłączać bezpośrednio do systemu. Koncentratory (huby) USB mogą powodo- wać problemy z połączeniem i wydajnością. pożądanym momencie. Co mogę zrobić, by nie rozpoczynać od zera instalacji (systemu i karty)? Sprawdź łącza Znakomita większość problemów z funk- cjonowaniem sprzętu komputerowego wy- nika po prostu z niesolidnego umocowa- nia złączy: każde ze złączy powinno zo- stać przymocowane przez przykręcenie, zatrzaśnięcie lub przypięcie (stosownie do konkretnej sytuacji) — od tego wymogu nie ma odwołania. Po wyeliminowaniu niesprawności portu USB jako przyczyny problemu należy przyjrzeć się uważnie kablowi łączącemu: Rozwiązanie: To jeden z najbardziej typowych proble- mów przeciętnego użytkownika, wymagający na ogół znacz- kabel poskręcany, ponacinany, z uszkodzoną izolacją zdecy- nie więcej zachodu niż problemy dotychczas opisywane. Nie- dowanie kwalifikuje się do wymiany. Jako że zewnętrzne właściwy lub niewłaściwie zainstalowany sterownik, konflikt napędy wymagają zasilania o mocy większej, niż może do- w dostępie do zasobów i przerwań prawie zawsze prowadzi do starczyć port USB, upewnij się, że właściwie podłączone problemów. Należy wówczas odinstalować i usunąć z kom- jest zasilanie sieciowe — powinna to sygnalizować odpo- putera ostatnio dodane urządzenie, a potem spróbować po- wiednia dioda świecąca. Starsze porty USB mogą nie sprostać wymaganiom szybkości transmisji stawianym przez zewnętrzne napędy, w efekcie czego urządzenia przeznaczone dla USB 2.0 mogą pozostać niewykryte po podłą- czeniu ich do portów USB 1.1., a nawet jeśli zo- staną wykryte, nie będą pracować z optymalną wy- dajnością. MROŻĄCE KREW W ŻYŁACH ZAWIESZENIA SYSTEMU Problem: Zainstalowałem kartę PCI do przechwytywania obrazu, po czym mój system zaczął zawieszać się w najmniej nownie uruchomić system. Gdy to nie pomoże, należy zro- bić to z kolejnym urządzeniem — fachowcy nazywają to „deinstalacją LIFO”, bowiem urządzenia usuwane są w ko- lejności odwrotnej do tej, w której były instalowane (Last In, First Out — ostatni wchodzi, pierwszy wychodzi). To prawda, że czytanie dokumentacji technicznej („manuali”) może być znakomitym lekarstwem na bezsenność, niemniej jednak należy zachować odpowiednią dozę przytomności dla dokładnego zrozumienia opisywanego procesu instala- cyjnego. Niektóre nowo zamontowane urządzenia wykrywane są automatycznie podczas rozruchu systemu, żądającego następnie zainstalowania odpowiednich sterowników; inne wręcz przeciwnie — wymagają kompletnej instalacji sterow- ników przed fizycznym zamontowaniem (podłączeniem). Nie- kiedy konieczne jest empiryczne ustalenie, z którym warian- tem mamy do czynienia: należy wymontować problematyczne 18 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z KOMPUTERAMI STACJONARNYMI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō urządzenie, odinstalować jego sterowniki, a następnie wy- na sprawny egzemplarz lub inny model. W przeciwnym razie próbować wariant odmienny do uprzednio zastosowanego. należy kliknąć prawym klawiszem myszy pozycję reprezen- Użytkownicy Windows XP mają w tym względzie ułatwione tującą „konfliktowe” urządzenie, z wyświetlonego menu kon- zadanie, bowiem mechanizm punktów przywracania umoż- tekstowego wybrać opcję Właściwości, po czym w otwartym liwia im powrót do poprzedniej konfiguracji. oknie kliknąć przycisk Rozwiązywanie problemów. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego widocznego na rysunku 1.2. Podczas instalowania urządzeń zewnętrznych (np. dysków twardych) należy sprawdzić poprawność połączeń sygnałowych i zasilających. Dla typowego napędu CD istnieje wiele sterowników dla różnych systemów operacyjnych, podczas instalacji należy więc wybrać sterownik odpowiedni dla systemu funkcjonu- jącego w komputerze. Należy przy tym zdawać sobie spra- wę, że „nowe” bardzo często oznacza „nieprzetestowane”; nowe sterowniki do (nowych) urządzeń mogą w związku z tym zawierać rozmaite błędy i niedociągnięcia. Istotne jest więc nieustanne śledzenie stron WWW producenta, bo- wiem mogą się na nich pojawiać uaktualnienia i nowe wer- sje sterowników. Systemy rodziny Windows w ogóle nie wymagają dodatkowych sterowników dla napędów CD, obsłu- gując je w sposób wewnętrzny. Gdy mimo wdrożenia opisanego postępowania oporna karta wciąż nie chce poprawnie funkcjonować, musimy zidentyfi- kować ewentualne konflikty w dostępie do zasobów, wyko- rzystując w tym celu Menedżer urządzeń. W Windows XP uruchamiamy aplet System z Panelu sterowania i w wyświe- tlonym oknie przechodzimy na zakładkę Sprzęt, po czym kli- kamy przycisk Menedżer urządzeń. Z konfliktem zasobów mamy do czynienia wówczas, gdy dane urządzenie próbuje korzystać z zasobów (przerwań, kanałów DMA, adresów pamięci) przydzielonych już do innego urządzenia. Gdy konflikty takie nie występują, a odnośna karta wciąż nie chce dzia- łać, nie pozostaje nic innego, jak wymienić ją u sprzedawcy Rysunek 1.2. Windows XP oferuje asystę w rozwiązywaniu problemów z urządzeniami, na przykład z kartą graficzną Wdech, wydech… Funkcjonowanie sprzętu komputerowego wiąże się z wydzielaniem sporych ilości ciepła. By uniknąć przegrzania sprzętu i, w konsekwencji, jego zniszczenia, ko- nieczne jest zapewnienie komputerowi odpowiedniej wentylacji, szczególnie — odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Nie wolno więc utrudniać przepływu powie- trza przez okładanie komputera książka- mi, gazetami itp. PROBLEMY Z SETUPEM 19 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō NOWY DYSK TWARDY PARALIŻUJE SYSTEM Problem: Kupiłem dysk twardy 80 GB do starszego kompu- tera, na którym chcę uruchomić Windows XP; na dotychcza- sowym dysku planowałem zainstalowanie Linuksa. Zainstalo- wałem nowy dysk jako Master, dotychczasowy przełączając na Slave. Uruchomiłem komputer w celu rozpoczęcia instalacji Windows XP na nowym dysku, lecz komputer zawiesił się w fazie rozpoznawania urządzeń przez BIOS, nie sygnalizując wcześniej nowego dysku. Co się stało? Rozwiązanie: Instalowanie kilku dysków twardych w komputerze wymaga dodatkowej ostrożności. Przykłado- wo, zależność Master/Slave między dyskami wynika nie tylko z przyłączenia ich do odpowiednich gniazd, lecz musi być także odzwierciedlona przez ustawienie odpowiednich zworek („jumperów”) na samych napędach. Łatwo o tym zapomnieć, przepinając dotychczasowy (jedyny) dysk z pozycji Master na pozycję Slave. Należy się także upewnić, że obydwa dyski są prawidłowo wykrywane przez BIOS na etapie rozruchu systemu. W wy- świetlonej liście urządzeń powinny być one widoczne jako Primary Master (nowy dysk) i Primary Slave (dysk funkcjo- nujący dotychczas). Gdy zamiast tego widoczne są klauzule None lub Not Installed, może to wskazywać na nieprawidłowe ustawienie zworek lub niewłaściwe podłączenie kabli. W niektórych systemach problemem może się okazać usy- tuowanie dysku rozruchowego na pozycji Slave. W przed- stawionej sytuacji należy wówczas odłączyć stary dysk (pozo- stawiając nowy dysk — jako jedyny — na pozycji Master), zainstalować Windows XP na nowym dysku, po czym wy- łączyć komputer i ponownie przyłączyć stary dysk na pozy- Zasilacze awaryjne Zasilacz awaryjny (UPS — Uninterruptible Power Supply) umożliwia zabezpieczenie systemu komputerowego stosunkowo nie- wielkim kosztem. W razie zaniku napięcia zasilacz taki podtrzymuje pracę kompu- tera wystarczająco długo, by można było dokończyć rozpoczęte prace i bezpiecznie zamknąć system. Alternatywą jest nagłe przerwanie pracy, mogące w konsekwen- cji powodować nawet poważne uszko- dzenie systemu plików. Przy pierwszej takiej awarii można się boleśnie przeko- nać, iż zakupiony UPS byłby wart swo- jej ceny. Wykorzystując programy do transferu danych, na przykład Symantec Ghost (http://www.ghost.com), można łatwo skopiować zawartość starego dysku na nowy i w ten sposób uniknąć konieczności rein- stalacji systemu operacyjnego, aplikacji i plików danych. CO ZROBIĆ Z DOŁĄCZONYM STEROWNIKIEM DO PŁYTY GŁÓWNEJ? Problem: Zainstalowałem właśnie nowa płytę główną w komputerze, na którym uruchamiam Windows XP. Czy po- cji Slave. Po ponownym włączeniu komputera można doko- winienem w związku z tym zainstalować także dołączony do nać repartycjonowania starego dysku i zainstalować na nim tej płyty sterownik, czy zdać się na domyślne sterowanie Linux. 20 płytą przez Windows? Rozwiązanie: Windows XP oferuje mnóstwo sterow- ników dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Ułatwia to i przyspie- sza instalowanie nowego sprzętu, użytkownik nie musi bo- wiem żonglować dyskietkami (płytami) zawierającymi żądane ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z KOMPUTERAMI STACJONARNYMI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō sterowniki. Jednak, zgodnie ze znanym dowcipem, Windows XP nie jest doskonały, nie jest więc zdolny do zapewnienia (sam przez się) pracy każdego urządzenia. W praktyce znaczy to mniej więcej tyle, że na postawione pytanie nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem jest ona specyficzna dla konkretnego modelu płyty. I tak na przykład widziałem płytę główną Biostar M7NCG funkcjonują- cą w XP bez dodatkowych sterowników — system prawi- dłowo obsługiwał większość urządzeń, zapewniając obsługę USB, jednak zintegrowaną z płyta kartę dźwiękową udało się uruchomić dopiero po zainstalowaniu sterowników produ- centa. Z kolei płyta główna Gigabyte funkcjonowała w pełni poprawnie bez żadnych dodatkowych sterowników. Reasumując, nie należy nadpisywać rodzimych sterowników XP specyficznymi sterownikami producenta, dopóki nie okaże się to naprawdę konieczne. Ze swej strony mogę zapropono- wać trzy poniższe testy w celu powzięcia ostatecznej decyzji: Sprawdź dokumentację płyty głównej i ew. dołączone • do niej dyskietki (CD-ROM-y). Jeżeli w dokumentacji jawnie określono konieczność zainstalowania dołączo- nych sterowników, należy się do tej instrukcji zasto- sować. W przypadku problemów zawsze można skon- taktować się z producentem płyty głównej. Jeżeli nie ma wyraźnego zalecenia instalacji dołączo- • nych sterowników, wypróbuj pracę płyty głównej bez ich instalowania. Może się jednak tak zdarzyć, że nie- które elementy płyty (na przykład zintegrowana karta dźwiękowa lub USB) nie będą funkcjonować prawidło- wo; wówczas należy doinstalować minimalny zestaw sterowników, który okaże się wystarczający do „odblo- kowania” specyficznych urządzeń. Jeżeli wszystkie elementy nowej płyty — zintegrowana • karta dźwiękowa, karta sieciowa Ethernet, zintegrowana karta grafiki, porty USB i FireWire — funkcjonują po- prawnie bez dodatkowych sterowników, nie ma żad- nego powodu instalowania tych ostatnich. Zapomniane CD-ROM-y… Skoro każdy niemal gadżet komputerowy sprzedawany jest z towarzyszącym dys- kiem CD-ROM, w niedługim czasie ilość tych CD-ROM-ów może się rozrosnąć do tego stopnia, iż z powodzeniem można ich używać w charakterze podstawek pod filiżanki z kawą. Ponieważ jednak mogą one (CD-ROM-y, nie filiżanki) nieoczeki- wanie okazać się kiedyś potrzebne, znacz- nie lepszym pomysłem będzie kolekcjo- nowanie ich w specjalnie przeznaczonym do tego celu pudełku. PROBLEMY Z KLAWIATURĄ REANIMOWANIE NIEDZIAŁAJĄCEJ KLAWIATURY Problem: Moja klawiatura nie wykazuje absolutnie żad- nej reakcji na naciskanie klawiszy. Czy jest nieodwracalnie uszkodzona? Rozwiązanie: Objaw taki może być spowodowany złym połączeniem lub awarią zasilania klawiatury. Spróbuj podłączyć do komputera inną klawiaturę — jeśli będzie działać, to prawdopodobnie uszkodzona jest klawiatura oryginalna. Jeśli nowa klawiatura też nie będzie wykazywać żadnych reakcji, oznaczać to będzie (prawdopodobne) uszkodzenie gniazda klawiatury na płycie głównej — tym bardziej wtedy, gdy przedmiotowe klawiatury funkcjonować będą bez zarzu- tu po podłączeniu do innego komputera. Być może należy wówczas wymienić płytę główną lub (co jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym i mniej pracochłonnym) zamienić kla- wiaturę PS/2 na klawiaturę przyłączaną do portu USB. PROBLEMY Z KLAWIATURĄ 21 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō Oto szybki test klawiatury: naciskając klawisze Caps Lock, Num Lock itp., sprawdzamy, czy zaświecają się odnośne diody na klawiaturze — jeśli nie, ozna- cza to prawdopodobne uszkodzenie zasilania. NARKOLEPTYCZNA KLAWIATURA USB Problem: Naciskanie klawiszy na klawiaturze USB nie po- woduje wyprowadzania komputera ze stanu wstrzymania — komputer „budzi się” dopiero po ruchu myszą. Rozwiązanie: Ta dolegliwość charakterystyczna jest dla starszych komputerów, których BIOS nie zapewnia nale- żytej obsługi USB. By podejrzenie to potwierdzić, wystarczy odłączyć od komputera klawiaturę USB i zastąpić ją klawia- turą PS/2 — jeśli ta będzie prawidłowo wyprowadzać kompu- ter ze stanu wstrzymania, przyczyną będzie faktycznie port USB. Rozwiązaniem może być wówczas aktualizacja BIOS-u bądź trwała zamiana klawiatury USB na klawiaturę PS/2. Podobny objaw może jednak wystąpić w nowych kompute- rach, zapewniających w pełni poprawną obsługę USB: ani klawiatura, ani mysz nie są w stanie wyprowadzić kompu- tera ze stanu wstrzymania. Co ciekawe, nie jest to błąd sprzętu, lecz zamierzona cecha projektowa — w celu „obu- dzenia” komputera należy na krótko nacisnąć przycisk zasi- lania. Ale uwaga: przytrzymanie przycisku przez dłuższy czas (domyślnie 4 sekundy) spowoduje wyłączenie komputera i utratę wszystkich niezapisanych danych. Aby mimo wszystko wymusić zdolność klawiatury USB do „budzenia” komputera, należy zmienić ustawienia zarządza- nia energią dla tzw. interfejsu HID (Human Interface Devi- ce). W Windows XP należy w tym celu otworzyć okno Me- nedżera urządzeń i kliknąć dwukrotnie najpierw pozycję Klawiatury, a następnie pozycję Urządzenie klawiatury HID. W wyświetlonym oknie właściwości należy kliknąć przy- cisk Zarządzanie energią, po czym zaznaczyć opcję Zezwa- laj temu urządzeniu na wyprowadzanie komputera ze stanu wstrzymania. 22 JĄKAJĄCA SIĘ KLAWIATURA Problem: Nie mam kłopotów z trafianiem w klawisze, tymczasem spojrzenie na ekran przekonuje mnie o częstym gubieniu lub powtarzaniu liter. Rozwiązanie: Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że mamy do czynienia z najbardziej ślamazarną klawiaturą na świecie. To jednak tylko pozory, bowiem prawdziwą przy- czyną jest nieodpowiednie ustawienie parametrów związa- nych z autopowtarzaniem — jego opóźnienia i częstotliwości. Ustawienia te dostępne są w oknie właściwości klawiatury (patrz rysunek 1.3) osiągalnym za pośrednictwem Panelu sterowania. Zbyt małe opóźnienie i zbyt szybka częstotliwość powtarzania są główną przyczyną niepotrzebnego zwielokrot- niania liter; przed zatwierdzeniem ustawień można je prze- testować, klikając pole oznaczone Kliknij tutaj i przytrzymaj klawisz, aby sprawdzić szybkość powtarzania. Rysunek 1.3. Właściwe ustawienia opóźnienia i częstotliwości autopowtarzania pomagają rozwiązać większość problemów związanych z powielaniem i (lub) gubieniem liter Jeśli wartości parametrów autopowtarzania nie budzą zastrze- żeń, a opisany syndrom nadal występuje, prawdopodobną przyczyną jest zanieczyszczenie klawiatury. Wielomiesięczne ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z KOMPUTERAMI STACJONARNYMI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō (a nawet wieloletnie) gromadzenie kurzu, sierści zwierzęcej faktycznie naciśnięty — na przykład przez przypadkowo czy nawet złuszczającego się naskórka może w końcu spo- pozostawioną książkę — należy usunąć przyczynę i ponow- wodować zablokowanie mechanizmu. Klawisze naciskają się nie uruchomić komputer. W przeciwnym razie trzeba odłą- ciężko — trudno wówczas uchwycić właściwy moment czyć klawiaturę i wyczyścić ją, a jeśli to nie pomoże, to po naciśnięcia i zwolnienia — bądź blokują się po naciśnięciu, prostu ją wymienić. wywołując niepotrzebną autorepetycję znaku. Nie ma wów- czas innej rady, jak odłączenie klawiatury od komputera (po uprzednim jego wyłączeniu) i potraktowanie klawiszy stru- mieniem sprężonego powietrza (sprzedawanego w więk- szości sklepów komputerowych) — należy uważać na to, by odbity strumień powietrza nie dmuchał w twarz, a odbite cząstki brudu nie uszkodziły oczu! Czyszczenie takie powta- rzać należy co 3 – 4 miesiące, a po pewnym czasie po pro- stu wymienić klawiaturę. Pokrywy ochronne Tania plastikowa pokrywa na klawiaturę skutecznie może ją chronić przez kurzem, pyłem i wilgocią, zwłaszcza podczas dłuż- szego nieużywania. W ostateczności za- miast plastikową pokrywą można posłu- żyć się zwykłym ręcznikiem. ODBLOKOWYWANIE ZABLOKOWANYCH KLAWISZY Problem: Każdorazowo przy uruchamianiu komputera otrzymuję komunikat o zablokowanych klawiszach na kla- wiaturze. Rozwiązanie: Podczas rozruchu systemu BIOS prze- prowadza wstępne testowanie konfiguracji, zwane skrótowo POST (Power-On Self Test — samotestowanie po włączeniu). Jeżeli podczas testu wykryte zostanie naciśnięcie któregoś klawisza, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat, a uru- chamianie zostanie zatrzymane. Jeżeli któryś z klawiszy będzie Aby system Windows prawidłowo reagował na na- ciskanie specjalnych klawiszy — przeznaczonych dla poczty elektronicznej, Internet Explorera, Me- dia Playera itp. — należy zainstalować sterowniki dostarczane przez producenta klawiatury i doko- nywać ich uaktualnienia, gdy nowe wersje poja- wią się w internecie. RESYNCHRONIZACJA KLAWIATURY BEZPRZEWODOWEJ Problem: Moja bezprzewodowa klawiatura doprowadza mnie do obłędu: niekiedy funkcjonuje bez zarzutu, niekiedy uparcie odmawia współpracy z komputerem. Czy powinie- nem ponownie zsynchronizować klawiaturę z odbiornikiem? Rozwiązanie: No, może nie od razu. Bardziej praw- dopodobną przyczyną złego funkcjonowania klawiatury mogą być zużyte baterie. Po ich wymianie na nowe warto poczekać kilka minut — przez ten czas z pamięci klawiatury usunięte zostaną przestarzałe makra i inne niepożądane ustawienia. Jeśli wymiana baterii nie zlikwiduje „zrywów” w pracy kla- wiatury, należy rozważyć potencjalną interferencję sygnału z urządzeniami produkującymi pola elektromagnetyczne — monitorami, głośnikami, koncentratorami sieciowymi czy bez- piecznikami. Także usytuowanie odbiornika w pobliżu po- wierzchni metalowych może powodować zanik lub wielokrotne odbicia sygnału. Należy wówczas odsunąć potencjalne źró- dła zakłóceń na minimum 20 centymetrów od odbiornika bądź zmienić jego lokalizację. Gdy to wszystko nie pomoże, możemy przystąpić do resynchro- nizacji. Jej szczegółowy przebieg zależny jest od konkretne- go modelu sprzętu, na ogół jednak wiąże się z naciśnięciem PROBLEMY Z KLAWIATURĄ 23 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō przycisku Learn/Teach (lub podobnego) zarówno na odbior- niku, jak i na klawiaturze. Przykładowo, by zsynchronizować z odbiornikiem klawiaturę bezprzewodową Logitech Cordless Access, należy przytrzymać przez ok. 15 sekund przycisk Connect na odbiorniku, po czym nacisnąć przycisk Connect na klawiaturze. Opóźnienie Bluetooth Po wyprowadzeniu komputera ze stanu wstrzymania musisz poczekać kilka se- kund, zanim klawiatura lub mysz Bluetooth będzie mogła poprawnie funkcjonować. Dzieje się tak dlatego, że projektanci, kie- rując się względami oszczędności bate- rii zasilających, wbudowali w Bluetooth funkcję automatycznego przełączania się w stan niskiego poboru energii po usta- lonym okresie bezczynności. Wspomnia- na kilkusekundowa zwłoka konieczna jest do przywrócenia normalnego trybu pracy i nie świadczy o żadnej awarii. KLAWISZE MULTIMEDIALNE NIE URUCHAMIAJĄ ODTWARZACZA WINAMP Problem: Nie mogę uruchomić odtwarzacza Winamp za pomocą klawiszy multimedialnych na klawiaturze bezprze- wodowej Logitech. „Ręczne” uruchamianie odtwarzacza Wi- namp nie stanowi żadnego problemu. Rozwiązanie: Problem ten daje znać o sobie w przy- padku łączenia klawiatur bezprzewodowych Logitech z opro- gramowaniem firmy iTouch. Uruchomienie odtwarzacza Wi- namp 3.x możliwe jest dopiero w wersji 2.15 lub późniejszej tego oprogramowania. Na szczęście najnowsza jego wersja dostępna jest do pobrania pod adresem http://www.logitech. com/index.cfm/downloads/categories/US/EN,CRID=1796. Dokumentacja techniczna klawiatur bezprzewodo- wych zawiera zazwyczaj wyszczególnienie kom- patybilnych z daną klawiaturą odtwarzaczy audio, odtwarzaczy DVD i innych aplikacji. KLAWIATURA WSTRZYMUJE ZAMYKANIE SYSTEMU Problem: Zainstalowałem oprogramowanie dla nowej klawiatury multimedialnej i zaczęły się problemy z zamyka- niem systemu — zamknięcie nie dochodzi do skutku, sys- tem czeka w nieskończoność. Rozwiązanie: To kolejny przykład źle zaprojektowa- nego oprogramowania, zdolnego doprowadzić do rozpaczy nieświadomych użytkowników. Windows XP oczekuje na zakończenie pracy wszystkich aplikacji przed faktycznym zamknięciem; oporne aplikacje — jak wspomniane opro- gramowanie do klawiatury multimedialnej — stanowią wo- bec tego skuteczne przeszkody w (terminowym) zamknięciu systemu. Aby zwalczyć ten problem w zarodku, należy spró- bować uaktualnić oprogramowanie do najnowszej wersji. Jeżeli (co wielce prawdopodobne) nowsza wersja oprogra- mowania nie istnieje, nie pozostaje nic innego jak „ręczne” zamykanie wspomnianego oprogramowania przed przystą- pieniem do zamykania Windows. Jeżeli korzystasz z programu iTouch firmy Logitech, kliknij w tym celu ikonę programu w Zasobniku systemowym i wybierz z menu kontekstowego opcję Exit. Gdy ikona zniknie z Zasobnika, możesz spokojnie zamknąć system. LIKWIDACJA PRZESŁUCHÓW Problem: W moim biurze wielu pracowników (łącznie ze mną) używa bezprzewodowych klawiatur i myszy. Nie- kiedy rezultaty naciskania klawiszy przez kolegów pojawiają się… na moim monitorze. 24 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z KOMPUTERAMI STACJONARNYMI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō Rozwiązanie: Opisane zjawisko typowe jest dla sy- tuacji, kiedy to jakiś obszar penetrowany jest równocześnie Rozwiązanie: Opisany problem daje się łatwo rozwią- zać za pomocą ustawień dostępnych w oknie właściwości przez kilka wiązek fal radiowych generowanych przez urzą- myszy (patrz rysunek 1.4) osiągalnym za pośrednictwem Pa- dzenia bezprzewodowe. Odbiornik fal radiowych powinien nelu sterowania. Za pomocą rozwijalnego menu Schemat przecież reagować na dowolny sygnał o określonej często- można wybrać zestaw wskaźników o odpowiednim rozmia- tliwości, niezależnie od jego źródła. Typowe urządzenie bez- rze — prawda, że duże wskaźniki są łatwiej zauważalne? przewodowe posiada zasięg 1,8 – 3,0 metrów, więc nie jest Kolejną możliwość polepszenia widoczności wskaźnika do- niespodzianką fakt, że w zatłoczonym biurze urządzenia takie starcza opcja Pokaż ślady wskaźnika dostępna na zakładce mogą ze sobą interferować. Interferencja taka nosi nazwę Opcje wskaźnika; za jej pomocą można dostosować długość przesłuchu (crosstalk) i związana jest między innymi z bez- śladu, jaki kursor pozostawia za sobą na ekranie. przewodowymi klawiaturami i bezprzewodowymi myszami. Oczywistym rozwiązaniem jest rozsunięcie sprzętu na bez- pieczną odległość — czyli taką, że każde z urządzeń znaj- duje się poza zasięgiem pozostałych. Jeśli nie jest to w peł- ni wykonalne, należy ponownie zsynchronizować ze sobą poszczególne pary „nadajnik-odbiornik” w ich własnych ka- nałach. Ciekawostką jest to, że w przypadku nowych urządzeń bez- przewodowych znaczącą rolę w ich separacji odgrywa har- monogram czasowy ich instalowania. Firma Logitech zaleca na przykład, by kolejne urządzenia bezprzewodowe instalo- wane były w 30-minutowych odstępach. Zalecenie takie wynika z faktu, że nawet po uzyskaniu przez dane urządzenia połączenia z określonym odbiornikiem, odbiornik ten jeszcze przez 25 minut poszukuje innych urządzeń, z którymi mógłby się zsynchronizować. Jeśli drugie urządzenie bezprzewodo- we zainstalowane zostanie przed upływem wymienionego okresu, ma ono szansę zsynchronizować się z odbiornikiem, z którym współpracuje już pierwsze urządzenie. PROBLEMY Z MYSZĄ SPRAW, BY WSKAŹNIK MYSZY BYŁ BARDZIEJ ZAUWAŻALNY Problem: Użytkownicy mający kłopot ze wzrokiem mu- szą się niekiedy sporo natrudzić, by obserwować na ekranie ruch niewielkiego przecież kursora myszy. Jak można im ułatwić pracę? PROBLEMY Z MYSZĄ Rysunek 1.4. Zwiększenie rozmiarów kursora myszy oraz śledzenie jego ruchu czyni ów kursor łatwiej zauważalnym KIEDY MYSZ DLA LEWORĘCZNYCH? Problem: Czy istnieje gdzieś na świecie prawo zabra- niające dyskryminowania ludzi leworęcznych? Jeśli tak, to natychmiast pozywam do sądu wszystkich producentów my- szy — dlaczego zakładają oni, że potencjalny użytkownik (czyli na przykład ja) będzie osobą praworęczną? Rozwiązanie: To, o czym zapomnieli producenci my- szy, zostało (częściowo) rozwiązane w systemie Windows. 25 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō Zaznaczenie opcji Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy na karcie Przyciski okna Właściwości: Mysz (patrz rysunek 1.5) powoduje funkcjonalną zamianę lewego przycisku z prawym. Spacer po padzie… Myszy optyczne wykorzystują diody LED i czujniki optyczne do precyzyjnego wy- krywania ruchu (w odróżnieniu od myszy mechanicznych, działających w oparciu o ruchome czujniki). Oznacza to, że dla jakości działania myszy optycznej (kon- kretnie — dla czułości ruchu kursora) kluczową rolę odgrywa struktura i tek- stura powierzchni — gładkie, pozbawio- ne zróżnicowania powierzchnie mogą optyczną mysz po prostu „oślepić”. Ko- nieczne jest więc używanie fabrycznych podkładek zalecanych przez producentów myszy. Rysunek 1.5. Możliwość funkcjonalnej zamiany przycisków myszy staje się nieoceniona dla użytkowników leworęcznych Nie rozwiązuje to jednak całkowicie problemu ludzi lewo- ręcznych. Producenci myszy zrobili wiele, by nadać swym produktom formę jak najbardziej ergonomiczną, lecz ergono- miczną z punktu widzenia człowieka praworęcznego. Przełą- czenie przycisków nie jest więc w stanie zapewnić należy- tego komfortu leworęcznym użytkownikom. Pozostają im Rozwiązanie: Rozpocznij od sprawdzenia połączenia myszy z komputerem, następnie przyjrzyj się wszelkim po- dejrzanym załamaniom, skręceniom itp. kabla połączenio- wego. Gdy obydwa te czynniki nie wzbudzają podejrzeń, konieczne będzie wyczyszczenie myszy. W miarę upływu czasu do gumowej kulki przyczepiają się różnorodne zanie- czyszczenia, osadzające się uprzednio na padzie; mogą one blokować ruch czujników mechanicznych — mimo iż kulka porusza się bez przeszkód, czujniki położenia poziomego i (lub) pionowego zacinają się, powodując unieruchamianie kursora jedynie myszy dla ludzi oburęcznych — myszy takie posia- w jednym lub obydwu kierunkach. dają wygodniejszy uchwyt. ZAKŁÓCENIA W RUCHU KURSORA Problem: Kursor myszy na moim ekranie porusza się wyraźnie nierównomiernie. Niekiedy muszę przesunąć mysz po całym pulpicie, by kursor przesunął się o centymetr. Czyszczenie myszy jest zabiegiem nieskomplikowanym, lecz wymaga trochę czasu. Po wyłączeniu komputera należy otwo- rzyć mysz (przekręcając odpowiednio plastikowy pierścień w podstawce) i wydobyć z niej kulkę, którą następnie należy oczyścić z brudu i wytrzeć do sucha. Ruchome czujniki można przeczyścić nawiniętym na koniec patyczka wacikiem (tzw. Q-tip) nasączonym alkoholem. Po wyschnięciu należy z powro- tem włożyć kulkę do środka i zablokować ją pierścieniem. 26 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z KOMPUTERAMI STACJONARNYMI RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō Nigdy nie używaj acetonu ani innych agresywnych chemikaliów do czyszczenia plastikowych części komputera. Mogą one uszkodzić, a nawet zniszczyć sprzęt. Zalecane jest natomiast użycie łagodnych środków przeznaczonych do czyszczenia powierzch- ni szklanych. Kłopotliwe przedłużacze Długość typowego kabla klawiatury i my- szy rzadko przekracza jeden metr. Nie jest to z pewnością na rękę tym użytkowni- kom, którzy chcieliby pracować w pew- nym niewielkim nawet oddaleniu od wieży czy monitora. Źle wykonane przedłuża- cze zawsze wpływają niekorzystnie na jakość pracy myszy i klawiatur, dlatego też pierwszym środkiem zaradczym w przy- padku stwierdzenia niedomagań w pracy tych urządzeń powinna być eliminacja wszelkich przedłużaczy. Kiedy już nie mo- żemy się bez nich obejść, powinniśmy wykorzystywać w tej roli kable bardzo dobrze ekranowane. PROBLEMY Z ROZRUCHEM PRZYSPIESZANIE ROZRUCHU Problem: Rozruch mojego systemu zdaje się trwać wiecz- nie. Czy naprawdę konieczne jest „zliczanie” pamięci i spraw- dzanie napędów macierzy RAID przy każdym starcie syste- mu? Jak mogę zaoszczędzić choć trochę czasu? Rozwiązanie: W większości obecnie funkcjonują- cych komputerów czas wstępnego testowania konfiguracji podczas rozruchu nie przekracza 15 sekund, nawet jednak z tej niewielkiej stosunkowo wartości możemy zaoszczędzić kilka cennych sekund, zmieniając odpowiednio ustawienia w BIOS-ie. I tak na przykład BIOS w wersji Phoenix/Award wykorzystywany przez płyty główne Northwood i Prescott z procesorami Pentium 4 oferuje opcję Quick Power On Self Test w sekcji ustawień zaawansowanych (patrz rysunek 1.6). Wybranie tej opcji powoduje pominięcie testowania niektó- rych składników konfiguracji, między innymi pamięci RAM. Rysunek 1.6. Przez odpowiednie ustawienie opcji BIOS-u można skrócić czas wstępnego testowania konfiguracji Wyłączając opcję Boot Up Floppy Seek, spowodujemy re- zygnację BIOS-u z wykrywania napędów dyskietek podczas każdego rozruchu, zaoszczędzimy w ten sposób kilka sekund. Dodatkowe oszczędności możemy uzyskać, ustawiając od- powiednią kolejność urządzeń, na których BIOS poszukiwał będzie systemu operacyjnego do załadowania (opcja Boot Seuqence) — na pierwszym miejscu powinien znajdować się napęd, z którego standardowo odbywa się rozruch systemu (zazwyczaj dysk C:). Ustawiając na pierwszym miejscu na- pędy dyskietek (A:), przyczyniamy się do straty kilku sekund na (bezowocną) próbę załadowania systemu z pustego na- pędu. Wreszcie, by zaoszczędzić BIOS-owi testowania nie- istniejących napędów, powinniśmy oznaczyć ją jako None (zamiast domyślnego Auto). PROBLEMY Z ROZRUCHEM 27 RNKM 2 ( 5RQUQD[PCJCTFYCTG 4FQE UVTQPCōō Zestaw dostępnych opcji BIOS-u jest charaktery- styczny dla producenta, a opcje mające to samo znaczenie dla systemu mogą być oznaczane w od- mienny sposób przez różnych producentów. Z ko- nieczności więc wszelkie „ogólne” opisy funkcji BIOS muszą być niejednoznaczne, a przed przystą- pieniem do manipulowania ustawieniami konkretne- go BIOS-u zaleca się przeczytanie jego dokumentacji. KOD PISKOWY Problem: Gdy włączę swój komputer, na monitorze LCD nie pokazuje się dosłownie nic, a z głośnika dobywa się se- ria krótkich dźwięków. Czyżby mój komputer porozumiewał się ze mną alfabetem Morse’a? Rozwiązanie: Ciemny ekran podczas rozruchu faktycz- nie nie wróży nic dobrego, a seria rytmicznych pisków rzadko nastraja optymistycznie. Każdorazowo po włączeniu zasila- nia BIOS komputera dokonuje autotestu konfiguracji; błąd wykryty na etapie tego autotestu sygnalizowany jest za pomocą odpowiedniego kodu dźwiękowego. Znaczenie tych kodów jest inne u różnych producentów; objaśnienie niektó- rych znaleźć można na stronach PC Hell (http://www.pchell. com/hardware/beepcodes.shtml) oraz Computer Hope (http:// www.computerhope.com/beep.htm). Wszystkie one można jednak podzielić
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sposoby na Hardware
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: