Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00655 011555 17841720 na godz. na dobę w sumie
Sprawdzanie parametrów eksploatacyjnych oświetlenia - ebook/pdf
Sprawdzanie parametrów eksploatacyjnych oświetlenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7208-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W ebooku przedstawiono zasady sprawdzania elektrycznego oświetlenia obiektu. Podano zalecenia Polskich Norm dotyczące parametrów oświetlenia, które powinny być zachowane podczas eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sprawdzanie parametrów eksploatacyjnych oświetlenia eBook Podstawy techniki świetlnej – pojęcia i wielkości W praktyce codziennej stosowane są wielkości i jednostki charakteryzu- jące źródła światła i oprawy takie jak strumień świetlny, światłość kierunko- wa oraz luminancja. Są też parametry charakteryzujące efekt oświetleniowy, przede wszystkim natężenie oświetlenia oraz wielkości z nim związane ........1 Pomiary oświetlenia elektrycznego podczas eksploatacji obiektu Źródła światła w trakcie świecenia stopniowo tracą swoje parametry, wymagają więc okresowej wymiany. Dlatego niezbędnie jest przeprowadza- nie okresowych pomiarów eksploata- cyjnych, przede wszystkim wartości natężenia oświetlenia ..................... 7 Oświetlenie miejsc pracy według Polskich Norm Polskie Normy określają zarówno wyma- gania ilościowe, jak i i jakościowe, które muszą spełniać urządzenia i systemy oświetleniowe ................................ 15 Zagrożenia związane z użytkowa- niem nowoczesnych źródeł światła Stosowanie nowoczesnych źródeł światła wiąże się z występowaniem zjawisk nietowarzyszących oświetleniu żarowe- mu. Powodują one zagrożenia optyczne i magnetyczne, szczególnie groźne przy oświetleniu miejscowym w sytuacjach, gdy źródło światła znajduje się w nie- wielkiej odległości od człowieka oraz w jego polu widzenia...................... 20 Przedstawiamy zagadnienia związane z pomiarami okresowymi oświetlenia, w tym wymogi zawarte w Polskich Normach. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Jeśli: P jesteś elektrykiem pracującym w zakładzie produkcyjnym P osobą odpowiedzialną za utrzymanie ruchu P elektroinstalatorem KLIKNIJ i pobierz bezpłatnie e-poradniki! Podstawy techniki świetlnej – pojęcia i wielkości Do eksploatacji i sprawdzania (pomiarów) oświetlenia elektrycznego konieczne jest rozumienie, skąd biorą się pojęcia i wielkości używane w technice świetlnej. Promieniowanie widzialne stanowi tylko niewielki wyci- nek w paśmie promieniowania elektromagnetycznego. Ilustruje to wykres przedstawiony na rysunku 1. Rys. 1. Światło na tle widma elektromagnetycznego (4) Zakres promieniowania widzialnego obejmuje fale o długości od ok. 400 do 760 nm, przy czym maksi- mum czułości oka ludzkiego zależy od tego, czy jest to widzenie dzienne, czyli widzenie czopkowe, czy widze- nie zmierzchowe, podczas którego główną rolę spełniają pręciki (por. tekst w aktualizacji nr 57). Najlepiej przy widzeniu dziennym odbieramy barwę żółtą o długości fali 555 nm (1 nm = 10–9 m). Przy widzeniu zmierzcho- wym zakres czułości oka przesuwa się ku falom krót- szym, przy czym maksimum czułości odpowiada barwie żółto-zielonej o długości fali 507 nm (rys. 2). Granice te są wielkościami umownymi. Ze względu na fakt różnego, indywidualnego odbierania wra- żeń świetlnych przez poszczególnych ludzi nie ist- nieje możliwość ścisłego ich określenia. Przy czym Rys. 2. Krzywe czułości oka ludzkiego z prawej dla oka przysto- sowanego do jasności, z lewej do ciemności (poz. 4 w Bibliografii) do zakresu ważnego z punktu widzenia techniki świetlnej należą także obszary położone z obu stron promieniowania widzialnego. Jest to zarówno pro- mieniowanie ultrafioletowe (UV), jak i podczerwone (IR) (por. rys. 1). Pojęcia i jednostki W technice świetlnej występują specjalistyczne pojęcia i wielkości. Ważniejsze z nich zestawiono w tabeli 1. Tabela 1. Podstawowe pojęcia z techniki świetlnej (cz. 1) LP. 1. POJĘCIE Oświetlenie OKREŚLENIE Zastosowanie światła w konkretnej scene- rii, przy obiektach lub w ich otoczeniu zapewniające ich widzenie LP. 7. POJĘCIE Wrażenie barwy Promieniowa- nie widzialne – światło Fragment elektromagnetycznego pro- mieniowania optycznego wywołujący wrażenia wzrokowe (jako granice tego promieniowania przyjmuje się w przybli- żeniu 380 nm i 780 nm – patrz rys. 2) 8. Wskaźnik oddawania barw Skuteczność świetlna (źródła świat- ła) Iloraz emitowanego strumienia świetlne- go do zużytej mocy. Jednostka: lumen z wata (lm/W) 9. Lampa 2. 3. 1 OKREŚLENIE Ogólne, subiektywne wrażenie uzyskane podczas patrzenia na źródło światła: ciepłobiałe, neutral- nie białe lub chłodno białe. W sposób obiektywny wrażenie barwy źródła światła określa tempera- tura barwowa Zdolność danego źródła światła do oddawania kolorów oświetlanych przez to źródło przedmiotów w odniesieniu do kolorów tego samego przedmiotu oświetlonego światłem źródła światła stanowiącego punkt odniesienia w ściśle określonych warunkach. Symbol: Ra Urządzenie elektryczne wykonane w celu wytwa- rzania światła SPRAWDZANIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH OŚWIETLENIA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawdzanie parametrów eksploatacyjnych oświetlenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: