Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00493 006095 18982395 na godz. na dobę w sumie
Sprawdziany. Matematyka. Klasa IV. Sukces w nauce - ebook/pdf
Sprawdziany. Matematyka. Klasa IV. Sukces w nauce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-482-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> matematyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tematycznie ułożone sprawdziany z matematyki dla klasy czwartej opracowane przez doświadczoną nauczycielkę. Zadania zawarte w tej książce są zgodne z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej; nadają się do samodzielnej pracy dziecka; ułatwiają powtórzenie wiadomości przed pracą klasową; mogą być wykorzystywane podczas przygotowań do konkursu przedmiotowego; umożliwiają powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem szóstoklasisty; są materiałami pomocniczymi dla nauczycieli; pomagają w praktycznym sprawdzeniu wiedzy matematycznej; zawierają karty odpowiedzi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPRAWDZIAN 9 PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY Zadanie 1. Prostopadłościanem jest: A. B. C. D. Zadanie 2. Które zdanie jest fałszywe? A. Podstawy prostopadłościanu są do siebie równoległe. B. Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem. C. Z jednego wierzchołka prostopadłościanu wychodzą 4 krawędzie. D. Prostopadłościan ma trzy pary ścian równoległych. Zadanie 3. Sześcian ma: A. 6 ścian i 6 wierzchołków C. 8 krawędzi i 12 wierzchołków B. 12 krawędzi i 6 ścian D. 8 wierzchołków i 4 krawędzie Zadanie 4. Rysunek przedstawia prostopadłościan ABCDEFGH. H D F G C B E A Która zależność między krawędziami tego prostopadłościanu jest fałszywa? A. AD II BC B. AD I DH C. AD II AB D. AD I CD Zadanie 5. Jeżeli prostopadłościan ma wymiary 3 cm, 2 cm i 4 cm, to suma długo- ści jego krawędzi wynosi: A. 9 cm B. 36 cm C. 18 cm D. 32 cm SPRAWDZIAN 9 Zadanie 6. Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 60 cm. Długość jednej krawędzi sześcianu jest równa: A. 5 cm B. 15 cm C. 10 cm D. 6 cm Zadanie 7. Która z figur nie jest siatką sześcianu? A. B. C. D. Zadanie 8. Pole jednej ściany sześcianu wynosi 16 dm². Pole powierzchni sześcianu jest równe: A. 16 dm² B. 84 dm² C. 96 dm² D. 64 dm² Zadanie 9. Pole powierzchni największej ściany prostopadłościanu o wymiarach 2 cm, 3 cm i 5 cm jest równe: A. 62 cm² B. 30 cm² C. 15 cm² D. 35 cm² Zadanie 10. Pole powierzchni sześcianu jest równe 24 cm². Długość krawędzi sześ- cianu wynosi: A. 4 cm B. 2 cm C. 12 cm D. 6 cm Zadanie 11. Wojtek zrobił 4 drewniane skrzynki do kwiatów w kształcie sześcianu o krawędzi równej 3 dm. Ile materiału zużył na wykonanie skrzynek? Odp.: ................................................................................................................... SPRAWDZIAN 9 Zadanie 12. Narysuj siatkę prostopadłościanu przedstawionego na rysunku pomocniczym, a następnie oblicz jego pole powierzchni. 4 cm 2 cm 3 cm Odp.: .................................................................................................................... Zadanie 13. Ania chce zapakować dla mamy prezent, który mieści się w pudełku w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 16 cm, 10 cm i 5 cm. Przy pakowaniu, na założenia potrzeba 150 cm² papieru. Ile centymetrów kwadratowych papieru potrzebuje Ania do zapakowania prezentu? Odp.: .................................................................................................................... ZADANIE DLA MISTRZA Jakie mogą być wymiary prostopadłościanu zbudowanego z 8 jednakowych sześ- cianów o krawędziach równych 2 cm? ? SPRAWDZIAN 10 PODZIELNOŚĆ LICZB NATURALNYCH Zadanie 1. Ile dzielników ma liczba 24? A. 4 B. 6 C. 2 D. 8 Zadanie 2. Wskaż zdanie fałszywe: A. Liczba 1 jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej. B. Każda liczba naturalna oprócz zera jest dzielnikiem liczby 0. C. Liczba 0 jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej. D. Liczba 0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. Zadanie 3. Pięć kolejnych wielokrotności liczby 9 to: A. 9, 18, 36, 45, 54 C. 1, 9, 18, 27, 36 Zadanie 4. Liczbami pierwszymi są: A. 2, 3, 5, 7, 11 C. 1, 2, 3, 5, 7 B. 9, 27, 45, 63, 81 D. 9, 18, 27, 36, 45 B. 2, 3, 7, 11, 27 D. 1, 2, 3, 4, 5 Zadanie 5. Która grupa liczb przedstawia wyłącznie liczby złożone? A. 1, 2, 6, 7 C. 7, 14, 21, 35 B. 4, 8, 22, 36 D. 5, 15, 20, 25 Zadanie 6. Jaką cyfrę można wpisać w miejsce *, aby liczba 234* była podzielna przez 2? A. dowolną B. 1 lub 3 C. parzystą D. 7 Zadanie 7. Liczba jest podzielna przez 3, jeśli: A. jej ostatnią cyfrą jest 3, B. ostatnia cyfra jest podzielna przez 3, C. dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 3, D. suma cyfr, które tworzą liczbę, dzieli się bez reszty przez 3.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawdziany. Matematyka. Klasa IV. Sukces w nauce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: