Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 009797 11028846 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8094-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Tematem przewodnim publikacji jest sprawozdawczość z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. W części pierwszej omówiono zasady sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN oraz najczęściej popełniane błędy. Przykłady zilustrowano wypełnionymi wzorami sprawozdań wraz z objaśnieniami. Bogaty wybór pytań i odpowiedzi związanych z poszczególnymi sprawozdaniami pozwoli uniknąć pomyłek przy sporządzaniu i składaniu sprawozdań z zakresu operacji finansowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Bartosiewicz Adam Błaszko Paweł Borszowski Elżbieta Gaździk Krystyna Gąsiorek Rafał Golat Marek Jurek Justyna Kisielewska Dominik Klemens Radosław Kowalski Tomasz Krywan Iwona Kusio-Szalak Aneta Majchrzak Agnieszka Morska Renata Niemiec Ewa Ostapowicz Radosław Pioterczak Iwona Podedworna Karol Różycki Dorota Skrzypska Bartosz Spychalski Edward Tomczyk Joanna Woźniak Paweł Ziółkowski BIBLIOTEKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ PODATKÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych Warszawa 2015 2 Tekst pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego. Administracja Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r. Stan prawny na 1 października 2014 r. Wydawca Wydawca Grzegorz Jarecki Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Ewa Fonkowicz Redaktor merytoryczny Redaktor merytoryczny Ewelina Olszewska Izabela Baranowska Sylwia Gołaś-Olszak Łamanie Kamila Tomecka Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Projekt okładki i stron tytułowych Studio Kozak Projekt okładki i stron tytułowych Studio Kozak Ilustracja na okładce Ilustracja na okładce © iStockphoto.com/mstay © iStockphoto.com/mstay Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: 978-83-264-7968-7 ISBN: 978-83-264-8093-5 Wydane przez: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SpiS treści Wykaz skrótów ........................................................................................................9 część i SpraWozdania W zakreSie operacji finanSoWych W jednoStkach Sektora finanSóW publicznych rozdział 1 Sprawozdanie rb-z .............................................................................................13 Pytania.i.odpowiedzi..............................................................................................29 rozdział 2 Sprawozdanie rb-uz...........................................................................................43 rozdział 3 Sprawozdanie rb-n..............................................................................................56 Pytania.i.odpowiedzi..............................................................................................70 rozdział 4 Sprawozdanie rb-zn...........................................................................................88 Pytania.i.odpowiedzi..............................................................................................96 rozdział 5 Sprawozdanie rb-un.........................................................................................104 6 SPIS.TREŚCI część ii GoSpodarka finanSoWa i klaSyfikacja budżetoWa rozdział 1 zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2015 r. ................................................109 1.1..Wprowadzenie..............................................................................................109 1.2..Zmiany,.które.weszły.w.życie.z.dniem.1.stycznia.2015.r...........................110 2.2..Zmiany,.które.wejdą.w.życie.z.dniem.1.stycznia.2016.r............................120 Pytania.i.odpowiedzi............................................................................................120 rozdział 2 nowe sposoby finansowania długu publicznego przez jSt ......................129 2.1..Czym.jest.deficyt.budżetowy?......................................................................129 2.2..Obligacje........................................................................................................131 2.3..Obligacje.przychodowe................................................................................132 2.3.1..Wprowadzenie....................................................................................132 2.3.2..Emitetnt.obligacji.przychodowych....................................................133 2.3.3..Rachunek.do.obsługi.obligacji.przychodowych...............................134 2.3.4..Kontrowersje.dotyczące.obligacji.przychodowych..........................135 2.3.5..Uchwała.o.emisji.obligacji.................................................................136 2.3.6..Korzyści.wynikające.z.emisji.obligacji..............................................137 2.4..Leasing.zwrotny............................................................................................137 2.5..Subrogacja.....................................................................................................140 2.6..Zakończenie..................................................................................................143 Pytania.i.odpowiedzi............................................................................................143 część iii podatki rozdział 1 zwolnienie od podatku dochodowego osób prawnych prowadzących działalność kulturalną, w tym instytucji kultury ........................................153 1.1..Wymóg.prowadzenia.działalności.kulturalnej............................................153 1.2..Uboczna.działalność.gospodarcza...............................................................158 1.3..Formy.prowadzenia.działalności.gospodarczej.przez.fundacje................160 1.4..Zakres.podmiotowy.zwolnienia...................................................................163 1.5..Zakres.podmiotowy.zwolnienia...................................................................164 Pytania.i.opowiedzi..............................................................................................166 SPIS.TREŚCI 7 rozdział 2 opodatkowanie u źródła świadczeń nabywanych w ramach działalności kulturalnej ....................................................................................172 2.1..Wprowadzenie..............................................................................................172 2.2..Transakcje.z.nierezydentami.nieprowadzącymi.działalności.. gospodarczej..................................................................................................173 2.2.1..Obowiązek.poboru.podatku.u.źródła...............................................173 2.2.2..Przepisy.umów.o.unikaniu.podwójnego.opodatkowania................176 2.3..Transakcje.z.zagranicznymi.przedsiębiorcami...........................................179 2.3.1..Obowiązek.poboru.podatku.u.źródła...............................................179 2.3.2..Przepisy.umów.o.unikaniu.podwójnego.opodatkowania................181 2.4..Podsumowanie..............................................................................................184 Pytania.i.odpowiedzi............................................................................................184 rozdział 3 podatek od nieruchomości wykorzystywanych na działalność kulturalną .......................................................................................................................202 3.1..Wprowadzenie..............................................................................................202 3.2..Pojęcie.działalności.gospodarczej...............................................................203 3.3..Organizowanie.i.prowadzenie.działalności.kulturalnej.............................204 3.4..Stan.prawny.do.dnia.1.sierpnia.2005.r........................................................205 rozdział 4 zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków we władaniu muzeów..........................................................................................207 4.1..Uwagi.ogólne................................................................................................207 4.2..Odniesienie.zwolnienia.do.gruntów.i.budynków.......................................208 4.3..Zakres.wyrażenia.„grunty.i.budynki.we.władaniu.muzeów. rejestrowanych”............................................................................................210 4.3.1..Wprowadzenie....................................................................................210 4.3.2..Istota.pojęcia.władania......................................................................211 4.3.3..Zakres.zwrotu.normatywnego.z.art..7.ust..1.pkt.7.u.p.o.l...............212 4.4..Podsumowanie..............................................................................................215 rozdział 5 biblioteki jako podatnicy podatku od towarów i usług..............................216 5.1..Podstawowe.zadania.i.organizacja.bibliotek..............................................216 Odpłatność.za.usługi.bibliotek....................................................................218 8 SPIS.TREŚCI 5.2..Rodzaje.bibliotek..........................................................................................218 5.2.1..Biblioteka.Narodowa.........................................................................218 5.2.2..Biblioteki.publiczne............................................................................219 5.2.3..Biblioteki.naukowe.............................................................................220 5.2.4..Biblioteki.szkolne.i.pedagogiczne.....................................................220 5.2.5..Biblioteki.fachowe.i.zakładowe.........................................................220 5.2.6..Biblioteki.dla.obsługi.specjalnych.grup.użytkowników...................221 5.3..Biblioteki.samodzielnym.podatnikiem.......................................................221 5.4..Usługi.bibliotek.podlegające.opodatkowaniu............................................222 5.5..Miejsce.świadczenia.usług............................................................................223 5.6..Wysokość.podatku........................................................................................224 5.7..Odliczenie.podatku.naliczonego.................................................................229 5.8..Podsumowanie..............................................................................................230 Pytania.i.odpowiedzi............................................................................................231 Wykaz SkrótóW k.c.. p.d.g.. .–..ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..121.z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.19.listopada.1999.r..–.Prawo.działalności. gospodarczej.(Dz..U..Nr.101,.poz..1178.z.późn..zm.) pr..bud.. .–..ustawa.z.dnia.7.lipca.1994.r..–.Prawo.budowlane.(tekst. r.s.b.. r.s.o.f.. u.b.. u.f.. u.f.p.. u.m.. u.o... u.o.p.d.k.. u.p.d.o.f.. jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..1409.z.późn..zm.) .–..rozporządzenie. Ministra. Finansów. z. dnia. 16. stycznia. 2014.r..w.sprawie.sprawozdawczości.budżetowej.(Dz..U.. poz..119) .–..rozporządzenie. Ministra. Finansów. z. 4. marca. 2010. r.. w.sprawie.sprawozdań.jednostek.sektora.finansów.pub- licznych.w.zakresie.operacji.finansowych.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2014.r..poz..1773). .–..ustawa.z.dnia.27.czerwca.1997.r..o.bibliotekach.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2012.r..poz..642.z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.6.kwietnia.1984.r..o.fundacjach.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.1991.r..Nr.46,.poz..203.z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.27.sierpnia.2009.r..o.finansach.publicznych. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..885.z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.21.listopada.1996.r..o.muzeach.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2012.r..poz..987.z.późn..zm) .–..ustawa.z.dnia.29.czerwca.1995.r..o.obligacjach.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2014.r..poz..730.z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.25.października.1991.r..o.organizowaniu. i.prowadzeniu.działalności.kulturalnej.(tekst.jedn.:.Dz..U.. z.2012.r..poz..406.z.późn..zm.). .–..ustawa.z.dnia.26.lipca.1991.r..o.podatku.dochodowym. od.osób.fizycznych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2012.r.poz..361. z.późn..zm.) 10 u.p.d.o.p.. u.p.o.l.. u.p.t.u... u.s.d.g... u.s.o... ustawa.o.KRS. WYKAZ.SKRÓTÓW .–..ustawa.z.dnia.15.lutego.1992.r..o.podatku.dochodowym. od.osób.prawnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..851. z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.12.stycznia.1991.r..o.podatkach.i.opłatach.lo- kalnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r..poz..849.z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.11.marca.2004.r..o.podatku.od.towarów. i.usług.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2011.r..Nr.177,.poz..1054. z.późn..zm.) .–..ustawa. z. dnia. 2. lipca. 2004. r.. o. swobodzie. działalno- ści.gospodarczej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..672. z.późn..zm.) .–..ustawa.z.dnia.7.września.1991.r..o.systemie.oświaty.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2004.r..Nr.256,.poz..2572.z.późn..zm.) .–..ustawa. z. dnia. 20. sierpnia. 1997. r.. o. Krajowym. Reje- strze.Sądowym.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..1203. z.późn..zm.) TEMAT.NA.CZASIE część i SpraWozdania W zakreSie operacji finanSoWych W jednoStkach Sektora finanSóW publicznych Jednostki.sektora.finansów.publicznych,.w.tym.m.in..samorządowe. zakłady.budżetowe.i.jednostki.budżetowe,.mają.obowiązek.sporządzać. sprawozdania.w.zakresie.operacji.finansowych..Obowiązek.ten.wynika. z.rozporządzenia.Ministra.Finansów.z.dnia.4.marca.2010.r..w.sprawie. sprawozdań.jednostek.sektora.finansów.publicznych.w.zakresie.operacji. finansowych.(Dz..U..z.2013.r..poz..1344),.które.zostało.wydane.na.podsta- wie.art..41.ust..5.ustawy.z.dnia.27.sierpnia.2009.r..o.finansach.publicznych. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..885.z.późn..zm.).–.dalej:.u.f.p..To,.jakie. są.zasady.sporządzania.tych.sprawozdań.oraz.jak.uniknąć.najczęściej.po- pełnianych.błędów.przy.ich.sporządzaniu.w.jednostkach.sektora.finansów. publicznych,.wyjaśniamy.w.temacie na czasie. Krystyna.Gąsiorek rozdział 1 SpraWozdanie rb-z komentarz omawia zasady sporządzania kwartalnego sprawo- zdania rb-z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie.Rb-Z.kwartalne.o.stanie.zobowiązań.według.tytułów. dłużnych.oraz.poręczeń.i.gwarancji.po.raz.pierwszy.według.zmienionego. wzoru.sporządzane.i.składane.było.za.IV.kwartał.2013.r..Zasady.spo- rządzania,.jak.również.wzór.sprawozdania.Rb-Z.o.stanie.zobowiązań. według.tytułów.dłużnych.oraz.poręczeń.i.gwarancji.zostały.określone. w.rozporządzeniu.z.dnia.4.marca.2010.r..w.sprawie.sprawozdań.jednostek. sektora.finansów.publicznych.w.zakresie.operacji.finansowych.(Dz..U.. z.2014.r..poz..1773). Sprawozdanie.to.sporządzane.jest.w.okresach.kwartalnych.przez: •. dysponentów.środków.budżetu.państwa.wszystkich.stopni,.z.wyłącze- niem.kierowników.jednostek.budżetowych.mających.siedzibę.poza. granicami.Rzeczypospolitej.Polskiej; •. dysponentów.państwowych.funduszy.celowych.nieposiadających.oso- bowości.prawnej; •. przewodniczących.zarządów.jednostek.samorządu.terytorialnego; •. kierowników.jednostek.organizacyjnych.podległych.jednostkom.sa- morządu.terytorialnego; •. Prezesa.Zakładu.Ubezpieczeń.Społecznych.w.zakresie.operacji.fi- nansowych.Zakładu.Ubezpieczeń.Społecznych.i.zarządzanych.przez. niego.funduszy; •. Prezesa.Kasy.Rolniczego.Ubezpieczenia.Społecznego.w.zakresie.ope- racji.finansowych.Kasy.Rolniczego.Ubezpieczenia.Społecznego.i.fun- duszy.zarządzanych.przez.Prezesa.Kasy.Rolniczego.Ubezpieczenia. Społecznego; 14 CZęŚć.I..SPRAWOZDANIA.W.ZAKRESIE.OPERACJI.FINANSOWYCh... •. kierowników.jednostek.w.zakresie.operacji.finansowych.pozostałych. jednostek.posiadających.osobowość.prawną. W przypadku braku np. kredytów i pożyczek czy też zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego obowiązuje spo- rządzenie sprawozdania negatywnego rb-z. Jednostka.sektora.finansów.publicznych,.sporządzając.sprawozda- nie.Rb-Z,.powinna.rozpocząć.jego.uzupełnianie.od.danych.dotyczących. podmiotu.sporządzającego.sprawozdanie.z.zaznaczeniem.okresu,.za.jaki. jest.ono.sporządzane,.oraz.zaznaczyć.rodzaj.sprawozdania:.czy.jest.to. sprawozdanie.jednostkowe,.łączne.czy.zbiorcze. Następnie.przechodzimy.do.kolejnych.części.sprawozdania.Rb-Z,. pamiętając,.że.wypełniamy.tylko.tę.część,.w.której.zgodnie.z.obowiązu- jącymi.przepisami.mogą.wystąpić.dane..W.sprawozdaniu.tym.występuje. sześć.części: •. a.–.„Zobowiązania.według.tytułów.dłużnych”; •. b –.„Poręczenia.i.gwarancje”; •. c –.„Uzupełniające.dane.o.niektórych.zobowiązaniach.jednostki. samorządu.terytorialnego”; •. d –. „Dane. o. krótkoterminowych. zobowiązaniach. wynikających. z.umów.nienazwanych.związanych.z.finansowaniem.usług,.dostaw,. robót.budowlanych”; •. e –.„Zobowiązania.z.tytułu.odsetek.jednostek.posiadających.osobo- wość.prawną,.z.wyłączeniem.jednostek.samorządu.terytorialnego”; •. f –.„Liczba.jednostek.sporządzających.sprawozdania”. W.sporządzanym.sprawozdaniu.Rb-Z.część.b.„Poręczenia.i.gwaran- cje”.oraz c.„Uzupełniające.dane.o.niektórych.zobowiązaniach.jednostki. samorządu.terytorialnego”.dotyczą.tylko.jednostek.samorządu.teryto- rialnego..Natomiast.część.e.„Zobowiązania.z.tytułu.odsetek.jednostek. posiadających.osobowość.prawną,.z.wyłączeniem.jednostek.samorządu. terytorialnego”.nie.dotyczy.jednostek.samorządu.terytorialnego. Przy.sporządzaniu.sprawozdania.bardzo.istotne.jest,.aby.znać.pod- stawowe.sformułowania,.które.występują.przy.zasadach.sporządzania. naszego.sprawozdania..W.tym.miejscu.należy.zacytować.wyrok.Głów- nej.Komisji.Orzekającej:.„O.tym,.jakie.dane.(spośród.danych.zawartych. w.ewidencji.księgowej).należy.przenosić.do.określonego.sprawozdania,. przesądza.instrukcja.sporządzania.poszczególnych.sprawozdań..Taka. instrukcja.obowiązuje.wszystkie.jednostki.sporządzające.dane.sprawo- ROZDZIAł.1..SPRAWOZDANIE.RB-Z 15 zdanie,.co.służy.zapewnieniu.jednolitości.i.jednoznaczności.zbieranych. informacji..Jakakolwiek.dowolność.w.doborze.danych.(wg.uznania.osób. sporządzających.sprawozdania,.a.nie.wg.instrukcji).naruszałaby.wiarygod- ność.sprawozdań.–.zarówno.jednostkowych.jak.i.zbiorczych”.(DF/GKO- 4900-56/97-70/06/1670.z.dnia.5.października.2006.r.)..Dlatego.tak.istotne. jest,.aby.przed.sporządzeniem.sprawozdania.zapoznać.się.z.instrukcją. Dane.w.sprawozdaniu.w.części.A.wykazujemy.w.wartości.nominal- nej,.na.koniec.danego.okresu.sprawozdawczego.zarówno.w.układzie. przedmiotowym.(według.tytułów.dłużnych),.jak.i.w.układzie.podmio- towym.(wobec.grup.wierzycieli)..Celem.określenia.wartości.nominalnej. zobowiązań.według.tytułów.dłużnych.stosujemy.rozporządzenie.z.dnia. 30.marca.2010.r..w.sprawie.szczegółowego.sposobu.ustalania.wartości. zobowiązań.zaliczanych.do.państwowego.długu.publicznego,.długu.Skar- bu.Państwa,.wartości.zobowiązań.z.tytułu.poręczeń.i.gwarancji.(Dz..U.. Nr.57,.poz..366). Zobowiązanie.długoterminowe.jest.to.zadłużenie,.którego.pierwot- ny.termin.spłaty.czy.też.wykupu.jest.dłuższy.niż.rok,.np..zobowiązanie z tytułu kredytów, pożyczek zaciągnięte w dniu 10 maja 2014 r. z terminem spłaty do dnia 30 kwietnia 2015 r. będzie zobowiąza- niem krótkoterminowym, mimo że przekracza rok budżetowy do sprawozdań w zakresie operacji finansowych..Natomiast.przez.pier- wotny.termin.zapadalności.należy.rozumieć.termin.wynikający.z.umo- wy,.do.końca.którego.dane.zobowiązanie.dłużnik.zobowiązał.się.spłacić,. niezależnie.od.harmonogramu.spłat..W.przypadku.gdy.zobowiązanie. spłacane.jest.w.ratach,.wówczas.do.ustalenia.zapadalności.brana.jest.pod. uwagę.data.spłaty.ostatniej.raty..W.tym.miejscu.również.należy.zwrócić. uwagę,.że.w.przypadku.jednostek.samorządu.terytorialnego.określenie. „krótko-,.długoterminowe”.jest.odmiennie.traktowane.do.sporządzanych. sprawozdań.budżetowych.czy.też.finansowych,.a.inaczej.do.sprawozdań. w.zakresie.operacji.finansowych,.do.każdego.wzoru.stosujemy.pojęcia. zgodnie.z.instrukcją.do.poszczególnych.rodzajów.sprawozdań. W.przypadku.gdy.zostanie.zawarta.ugoda.między.dłużnikiem.a.wie- rzycielem. i. zobowiązanie,. które. było. wcześniej. wymagalne,. zostanie. zrestrukturyzowane,.czyli.zostanie.wyznaczy.nowy.harmonogram.spłat,. wówczas.zobowiązanie.przestaje.być.wymagalne.i.staje.się.zobowiąza- niem.niewymagalnym..Kategoria.zobowiązań.wymagalnych.nie.obejmuje. zobowiązań.wymagalnych.z.tytułu.papierów.wartościowych,.pożyczek. 16 CZęŚć.I..SPRAWOZDANIA.W.ZAKRESIE.OPERACJI.FINANSOWYCh... i.kredytów.oraz.przyjętych.depozytów,.jak.również.odsetek.za.opóźnienie. od.wymagalnych.zobowiązań..Zobowiązania.wymagalne.są.to.wszystkie. bezsporne.zobowiązania,.których.termin.zapłaty.minął,.a.nie.stały.się. przedawnione.ani.umorzone..Zobowiązanie.staje.się.wymagalne.według. obowiązującego.rozporządzenia.w.sprawie.sprawozdań.jednostek.sekto- ra.finansów.publicznych.w.zakresie.operacji.finansowych,.licząc.od.dnia. następnego.po.upływie.terminu.płatności.wskazanego.w.dokumencie. zapłaty.lub.zapisanego.w.umowie..W.przypadku.gdy.rachunek.z.terminem. płatności.do.dnia.31.marca.2015.r..nie.zostanie.zapłacony,.to.do.celów. sprawozdania.Rb-Z.nie.będzie.on.uwzględniany,.bo.według.tej.zasady. staje.się.wymagalny.dopiero.w.dniu.1.kwietnia.2015.r.,.a.tym.samym.nie. powinien.był.zostać.wykazany.w.sporządzanym.sprawozdaniu.Rb-Z.na. dzień.31.marca.2015.r. Pojęcie.kredytu,.pożyczki.jest.bardzo.szerokie..Przez.kredyty.i.pożycz- ki.należy.rozumieć.zobowiązania,.które.wynikają.z: –..zaciągniętych.kredytów.i.pożyczek, –..umów.sprzedaży.na.raty, –..umów.leasingu.zawartych.z.producentem.lub.finansującym,.w.którym. ryzyko.i.korzyści.z.tytułu.własności.są.przeniesione.na.korzystającego. z.rzeczy, –..umów.nienazwanych.o.terminie.zapłaty.dłuższym.niż.rok,.związanych. z.finansowaniem.usług,.dostaw,.robót.budowlanych,.które.wywołują. skutki.ekonomiczne.podobne.do.umowy.pożyczki.lub.kredytu. Przykładowo.szkoła.zawarła.umowę.z.operatorem.sieci.komórkowej. X.na.2.lata.w.tym.telefon.płatny.po.10.zł.do.abonamentu.w.każdym.mie- siącu.przez.24.miesiące..Wówczas.mamy.typową.umowę.sprzedaży.na. raty,.która.powinna.być.wykazana.w.wierszu.„kredyty,.pożyczki”..Taka. sytuacja.może.mieć.miejsce.we.wszystkich.jednostkach.sektora.finansów. publicznych,.które.zobowiązane.są.sporządzić.to.sprawozdania,.a.wów- czas.stosują.one.tę.samą.zasadę. Do.pożyczek.zalicza.się.także.zobowiązania.z.tytułu.umów.o.part- nerstwie.publiczno-prywatnym,.jeśli.umowa.ta.ma.wpływ.na.poziom. długu.publicznego,.oraz.papiery.wartościowe,.dla.których.nie.istnieje. płynny.rynek.wtórny,.z.wyłączeniem.akcji.i.papierów.udziałowych..Do. kredytów.i.pożyczek.nie.zaliczamy.kredytów.handlowych,.czyli.zobo- wiązań.krótkoterminowych.wynikających.z.umów.nienazwanych,.po- wstających.w.wyniku.bezpośredniego.udzielenia.przez.dostawcę.lub. ROZDZIAł.1..SPRAWOZDANIE.RB-Z 17 producenta.odroczenia.terminu.zapłaty.za.transakcje.dotyczące.usług,. wyrobów.i.robót. Przyjęte.depozyty,.w.naszym.przypadku.są.to.zobowiązania.wynika- jące.z.przyjętych.na.rachunek.jednostki.depozytów,.które.ujmowane.są. w.planach.finansowych.tych.jednostek.oraz.są.środkiem.finansowania.spła- ty.wcześniej.zaciągniętych.zobowiązań.czy.też.niedoboru.środków.danej. jednostki..Nie.zaliczamy.tu.depozytów,.które.mają.charakter.swoistego. rodzaju.gwarancji.(kaucje.mieszkaniowe,.depozyty.przyjęte.przez.jednostkę. sprawozdającą.się.w.celu.zabezpieczenia.należytego.wykonania.umów),. ponieważ.tego.typu.depozyty.nie.służą.sfinansowaniu.deficytu.ani.długu. jednostki..Przyjęte.depozyty.stanowią.zobowiązania.finansowe.głównie. instytucji.sektora.bankowego.albo.w.przypadku.lokowania.przez.jednostkę. wolnych.środków.u.Ministra.Finansów.mogą.wystąpić.w.innych.sektorach. Poręczenia.i.gwarancje.wykazują.jednostki.samorządu.terytorialnego,. m.in..niewymagalne.(potencjalne).zobowiązania,.które.ciążą.na.jednost- ce.z.tytułu.udzielonych.poręczeń.i.gwarancji,.jak.również.zobowiązania. wymagalne,.które.jednostka.udzielająca.poręczenia.czy.gwarancji.musi. spłacić.za.dłużnika,.w.przypadku.uruchomienia.poręczenia,.czyli.realizacji. umowy.poręczenia.(gwarancji). W.układzie podmiotowym sprawozdania rb-z wykazuje.się.zobo- wiązania.według.tytułów.dotyczących.stanu.zobowiązań.wobec.poszcze- gólnych.wierzycieli,.zarówno.wierzycieli.krajowych,.jak.i.zagranicznych. Wierzycieli krajowych przedstawiamy w podziale na: •. jednostki.należące.do.sektora.finansów.publicznych,.w.tym.wobec: –.. grupy.I.–.która.obejmuje.organy.władzy.publicznej,.organy.admini- stracji.rządowej,.organy.kontroli.państwowej.i.ochrony.prawa,.sądy. i.trybunały,.państwowe.jednostki.budżetowe,.np..urzędy.skarbowe,. izby.celne.oraz.państwowe.fundusze.celowe,.o.których.mowa.w.art..29. ust..1.u.f.p.,.z.wyłączeniem.funduszy.wskazanych.w.grupie.IV; –..grupy.II.–.która.obejmuje.agencje.wykonawcze,.instytucje.go- spodarki.budżetowej,.uczelnie.publiczne,.samodzielne.publiczne. zakłady.opieki.zdrowotnej.nadzorowane.przez.ministrów.np..szpi- tal.MSW,.centralne.organy.administracji.rządowej,.wojewodów. i.uczelnie.medyczne,.Polską.Akademię.Nauk.i.tworzone.przez. nią.jednostki.organizacyjne,.państwowe.instytucje.kultury,.pań- stwowe.instytucje.filmowe.oraz.inne.państwowe.osoby.prawne. utworzone.na.podstawie.odrębnych.ustaw.w.celu.wykonywania.za- 18 CZęŚć.I..SPRAWOZDANIA.W.ZAKRESIE.OPERACJI.FINANSOWYCh... dań.publicznych,.np..nadleśnictwa,.Narodowy.Fundusz.Ochrony. Środowiska.i.Gospodarki.Wodnej,.z.wyłączeniem.przedsiębiorstw. państwowych,.instytutów.badawczych,.banków.i.spółek.prawa. handlowego; –..grupy.III.–.która.obejmuje.jednostki.samorządu.terytorialnego,.sa- morządowe.jednostki.budżetowe,.np..szkoły,.samorządowe.zakła- dy.budżetowe,.samodzielne.publiczne.zakłady.opieki.zdrowotnej. nadzorowane.przez.jednostki.samorządu.terytorialnego,.np..szpital. powiatowy,.samorządowe.instytucje.kultury,.oraz.samorządowe. osoby.prawne.utworzone.na.podstawie.odrębnych.ustaw.w.celu.wy- konywania.zadań.publicznych,.np..Wojewódzki.Fundusz.Ochrony. Środowiska.i.Gospodarki.Wodnej,.z.wyłączeniem.banków.i.spółek. prawa.handlowego; –..grupy.IV.–.która.obejmuje.Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych.i.fun- dusze.zarządzane.przez.Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych,.Kasę. Rolniczego.Ubezpieczenia.Społecznego.i.fundusze.zarządzane. przez.Prezesa.Kasy.Rolniczego.Ubezpieczenia.Społecznego.oraz. Narodowy.Fundusz.Zdrowia; •. bank.centralny.–.Narodowy.Bank.Polski; •. banki.–.obejmują.banki.z.siedzibą.na.terytorium.Rzeczypospolitej. Polskiej.(banki.państwowe,.banki.spółdzielcze,.banki.w.formie.spółek. akcyjnych); •. pozostałe.krajowe.instytucje.finansowe.–.obejmują.jednostki,.których. główną.działalnością.jest.pośrednictwo.finansowe.(przy.równoczes- nym.zaciąganiu.zobowiązań.na.własny.rachunek.w.wyniku.przeprowa- dzania.transakcji.finansowych),.z.wyłączeniem.banków,.oraz.jednostki. świadczące.usługi.pomocnicze.w.stosunku.do.pośrednictwa.finanso- wego,.np..parabanki..Do.tej.grupy.podmiotów.zalicza.się.w.szczegól- ności.fundusz.inwestycyjny,.towarzystwo.funduszy.inwestycyjnych,. narodowy.fundusz.inwestycyjny,.zakład.ubezpieczeń,.towarzystwo. emerytalne,.fundusz.emerytalny,.dom.maklerski,.mające.siedzibę.na. terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej; •. przedsiębiorstwa.niefinansowe.–.obejmują.jednostki,.których.główną. działalnością.jest.produkcja.dóbr.i.obrót.dobrami.lub.świadczenie. usług.niefinansowych,.w.szczególności.przedsiębiorstwa.państwowe,. spółki,.spółdzielnie,.oddziały.przedsiębiorców.zagranicznych,.osoby. fizyczne.prowadzące.działalność.gospodarczą.na.własny.rachunek. ROZDZIAł.1..SPRAWOZDANIE.RB-Z 19 zatrudniające.powyżej.dziewięciu.osób,.grupy.producenckie,.niepub- liczne.szkoły.wyższe,.spółki.prowadzące.działalność.leczniczą,.agen- cje.(z.wyjątkiem.agencji.wykonawczych)..Należy.mieć.na.uwadze,. że.przy.obliczaniu.zatrudnienia.uwzględnia.się.etaty.w.pełnym.oraz. niepełnym.wymiarze.czasu.pracy.na.koniec.danego.okresu.sprawo- zdawczego..Natomiast.w.przypadku.braku.wyczerpujących.informacji. na.temat.przynależności.kontrahenta.do.danej.grupy.wierzycieli.do- puszcza.się.dokonywanie.szacunków.w.tym.zakresie; •. gospodarstwa.domowe.–.obejmują.osoby.lub.grupy.osób.będące.kon- sumentami.lub.producentami.rynkowymi.wyrobów.i.usług..Do.tego. sektora.zaliczane.są.osoby.fizyczne,.w.tym.osoby.fizyczne.prowadzące. działalność.gospodarczą.na.własny.rachunek.zatrudniające.do.dzie- więciu.osób.włącznie.oraz.rolnicy.indywidualni,.szkoły.niepubliczne. prowadzone.przez.osoby.fizyczne,.jeśli.zatrudniają.do.dziewięciu.osób. włącznie.(bez.względu.na.wymiar.etatu).na.koniec.danego.okresu.spra- wozdawczego..Kategoria.ta.obejmuje.również.zobowiązania.wobec. osób.fizycznych.zatrudnionych.w.jednostce.sporządzającej.sprawo- zdanie..Tu.również.możemy.zastosować.zasadę,.że.w.przypadku.braku. wyczerpujących.informacji.na.temat.przynależności.do.danej.grupy. wierzycieli.dopuszcza.się.dokonywanie.szacunków.w.tym.zakresie; •. instytucje.niekomercyjne.działające.na.rzecz.gospodarstw.domowych. –.obejmują.instytucje.niekomercyjne.stanowiące.odrębne.jednostki. organizacyjne,.działające.na.rzecz.gospodarstw.domowych.i.będące. prywatnymi.pozostałymi.producentami.nierynkowymi..Sektor.ten. obejmuje.związki.zawodowe,.fundacje,.stowarzyszenia,.np..ochotni- czą.straż.pożarna,.LKS,.partie.polityczne,.kościoły,.np..parafie.lub. związki.wyznaniowe.mające.uregulowane.stosunki.z.Rzecząpospolitą. Polską,.oraz.kluby.społeczne,.kluby.kultury,.rekreacyjne.i.sportowe,. instytucje.dobroczynne.i.inne.organizacje.społeczne.oraz.zawodowe. finansowane.z.dobrowolnych.wpłat.pieniężnych.lub.w.naturze.od. innych.jednostek.instytucjonalnych. Wierzycieli zagranicznych przedstawiamy w podziale na: •. podmioty.należące.do.strefy.euro; •. pozostałe.podmioty.zagraniczne. W.załączniku.nr.9.do.rozporządzenia.w.sprawie.sprawozdań.jedno- stek.sektora.finansów.publicznych.w.zakresie.operacji.finansowych.okre- ślono,.jakie.podmioty.zaliczane.są.do.poszczególnych.grup.wierzycieli. 20 CZęŚć.I..SPRAWOZDANIA.W.ZAKRESIE.OPERACJI.FINANSOWYCh... Sporządzając.sprawozdanie.w.części.A.–.„Zobowiązania.według.ty- tułów.dłużnych”.wykazujemy.w.wierszu: •. E.„Zobowiązania.według.tytułów.dłużnych”.–.sumę.wartości.z.wier- szy:.„papiery.wartościowe”,.„kredyt.i.pożyczki”,.„przyjęte.depozyty”. oraz.„zobowiązania.wymagalne”; •. El.„papiery.wartościowe”.–.dane.stanowiące.sumę.wartości.papierów. wartościowych.krótkoterminowych.i.długoterminowych; •. El.l.„krótkoterminowe”.–.wartość.zobowiązań.o.pierwotnym.terminie. wykupu.nie.dłuższym.niż.rok.z.tytułu.emisji.papierów.wartościowych,. dla.których.istnieje.płynny.rynek.wtórny; •. El.2.„długoterminowe”.–.wartość.zobowiązań.o.pierwotnym.terminie. wykupu.dłuższym.niż.rok.z.tytułu.emisji.papierów.wartościowych,.dla. których.istnieje.płynny.rynek.wtórny; •. E2.„kredyty.i.pożyczki”.–.dane.stanowiące.sumę.wartości.kredytów. i.pożyczek.krótkoterminowych.i.długoterminowych; •. E2.1.„krótkoterminowe”.–.wartość.zobowiązań.wynikających.z.za- ciągniętych.kredytów.i.pożyczek,.których.pierwotny.termin.spłaty.nie. jest.dłuższy.niż.rok,.lub.takich,.które.podlegają.spłacie.na.żądanie,. jak.również.zobowiązania.z.tytułu.emisji.papierów.wartościowych,.dla. których.nie.istnieje.płynny.rynek.wtórny; •. E2.2.„długoterminowe”.–.wartość.zobowiązań.wynikających.z.zaciąg- niętych.kredytów.i.pożyczek,.których.pierwotny.termin.spłaty.jest. dłuższy.niż.rok,.jak.również.zobowiązania.z.tytułu.emisji.papierów. wartościowych,.dla.których.nie.istnieje.płynny.rynek.wtórny; •. E3.„przyjęte.depozyty”.–.wartość.nominalną.przyjętych.depozytów; •. E4.„wymagalne.zobowiązania”.–.dane.stanowiące.sumę.wartości.wy- magalnych.zobowiązań.z.tytułu.dostaw.towarów.i.usług.oraz.pozosta- łych.zobowiązań.wymagalnych; •. E4.1.„z.tytułu.dostaw.towarów.i.usług”.–.wartość.zobowiązań.wyma- galnych.z.tytułu.dostaw.towarów.i.usług; •. E4.2.„pozostałe”.–.wartość.zobowiązań.wymagalnych.z.tytułu.innego. niż.usługi.i.dostawy.towarów. natomiast w poszczególnych kolumnach należy wykazać: •. w.kolumnie.2.–.„Kwota.zadłużenia.ogółem”.–.kwotę.stanowiącą.sumę. ogólnej.kwoty.zobowiązań.zarówno.wierzycieli.krajowych.jak.również. ogólnej.kwoty.zobowiązań.wierzycieli.zagranicznych; ROZDZIAł.1..SPRAWOZDANIE.RB-Z 21 •. w.kolumnie.3.–.„Ogółem”.–.kwotę,.która.stanowi.sumę.wartości. zobowiązań.zarówno.sektora.finansów.publicznych.ogółem,.banku. centralnego,.banków,.pozostałych.krajowych.instytucji.finansowych,. przedsiębiorstw.niefinansowych,.gospodarstw.domowych.oraz.insty- tucji.niekomercyjnych.działających.na.rzecz.gospodarstw.domowych; •. w.kolumnie.4.–.„Sektor.finansów.publicznych.ogółem”.–.kwotę,.która. stanowi.sumą.wartości.zobowiązań.podmiotów.z.grupy.I.do.grupy.IV. sektora.finansów.publicznych; •. w.kolumnach.od.5.do.14.–.wykazujemy.wartość.zobowiązań.według. tytułów.dłużnych.w.podziale.podmiotowym; •. w.kolumnie.15.–.„Ogółem”.–.należy.wykazać.kwotę,.która.stanowi. sumę.wartości.zobowiązań.wobec.podmiotów.należących.do.strefy. euro.oraz.pozostałych.podmiotów.zagranicznych; •. w.kolumnie.16.i.kolumnie.17.–.należy.wykazać.wartości.odpowiednio. w.kolumnach,.zobowiązań.wobec.podmiotów.należących.do.strefy. euro.oraz.pozostałych.podmiotów.zagranicznych. W.części.sprawozdania.Rb-Z.dotyczącej.zestawienia.poręczeń.i.gwa- rancji.jednostka.samorządu.terytorialnego.wykazuje.wartości: •. potencjalne.zobowiązania,.które.ciążą.na.jednostce.z.tytułu.udzielo- nych.poręczeń.lub.gwarancji.–.wiersz.F1..Wykazana.kwota.to.ta,.którą. poręczyciel.byłby.zobowiązany.zapłacić,.gdyby.dłużnik.za.którego. udzielono.poręczenia.lub.gwarancji,.nie.dokonał.spłaty.zobowiązania. samodzielnie..Uwzględniamy.tu.zarówno.kwotę.świadczenia.główne- go.jak.i.świadczeń.ubocznych.o.ile.zostały.objęte.poręczeniem; •. nominalne.zobowiązania.wymagalnego,.które.jednostka.udzielająca. poręczenia.musi.spłacić.za.dłużnika.w.przypadku.uruchomienia.po- ręczenia.i.gwarancji,.czyli.w.przypadku.realizacji.umowy.poręczenia. –.wiersz.F2; •. wartość. nominalną. poręczeń. i. gwarancji. udzielonych. w. okresie. sprawozdawczym.–.wiersz.F3,.która.to.łącznie.obejmuje.wysokość. należności.poręczonych.lub.gwarantowanych,.od.początku.roku.do. końca.okresu.sprawozdawczego..Wartość.ta.obejmuje.łączną.wyso- kość.świadczenia.głównego.oraz.świadczeń.ubocznych,.poręczonych. lub.gwarantowanych..Wykazujemy.wartość.wynikającą.z.podpisanej. umowy.dotyczącej.udzielonego.poręczenia.lub.gwarancji.w.danym. okresie.sprawozdawczym,.a.nie.wartość.z.podjętej.uchwały.przez. organ.stanowiący..Należy.zwrócić.uwagę,.że.okres.sprawozdawczy,.tj.. 22 CZęŚć.I..SPRAWOZDANIA.W.ZAKRESIE.OPERACJI.FINANSOWYCh... od.początku.roku.budżetowego.do.końca.okresu.sprawozdawczego. np..udzielone.poręczenie.w.marcu,.będzie.wykazywane.przez.cztery. kwartały. natomiast w poszczególnych kolumnach wykazujemy: •. w.kolumnie.2.–.„Kwota.zobowiązań.ogółem”.–.wartość.stanowiącą. sumę.zobowiązań.z.kolumny.podmiotów.sektora.finansów.publicz- nych.i.kolumny.pozostałych.podmiotów; •. w.kolumnie.3.–.„Podmioty.sektora.finansów.publicznych”.–.wartość. stanowiącą.sumę.zobowiązań.podmiotów.z.grupy.od.I.do.grupy.IV. sektora.finansów.publicznych; •. w.kolumnach.4–7.–.wartość.zobowiązań.z.tytułu.udzielonych.poręczeń. i.gwarancji.w.podziale.podmiotowym; •. w.kolumnie.8.–.„Pozostałe.podmioty”.–.wartość.zobowiązań.z.tytułu. udzielonych.poręczeń.i.gwarancji.wobec.podmiotów.innych.niż.wy- mienione.w.kolumnach.od.4.do.7. Część.C.sprawozdania.Rb-Z.dotyczy.uzupełniających.danych.o.nie- których.zobowiązaniach.jednostki.samorządu.terytorialnego.i.wykazuje. się.w.niej.kwotę.wyłączeń.z.ograniczeń.długu.i.spłaty.zobowiązań.okre- ślonych.w.art..170.ust..3.ustawy.z.dnia.30.czerwca.2005.r..o.finansach. publicznych,.w.art..36.ustawy.z.dnia.7.grudnia.2012.r..o.zmianie.niektórych. ustaw.w.związku.z.realizacją.ustawy.budżetowej.oraz.art..121.a.ustawy. z.dnia.27.sierpnia.2009.r..–.Przepisy.wprowadzające.ustawy.o.finansach. publicznych,.a.także.kwoty.zobowiązań.dodawanych.zgodnie.z.art..244. u.f.p..Należy.zwrócić.uwagę,.że.zgodnie.z.zapisami.instrukcji.w.części.C. występują.zapisy,.które.w.obecnym.stanie.prawnym.nie.obowiązują..Tym. samym.możemy.stwierdzić,.że.jednostki.samorządu.terytorialnego.nie. mają.obowiązku.wykazywania.danych.dotyczących.części.C1. część c została podzielona na zestawienie: •. C1.„Kredyty.i.pożyczki.oraz.wyemitowane.papiery.wartościowe.na.re- alizację.programów,.projektów.lub.zadań.finansowanych.z.udziałem. środków,.o.których.mowa.w.art..5.ust..1.pkt.2.ustawy”, •. C2.„Dodatkowe.dane.uzupełniające”. zestawienie c1.–.dotyczy.zobowiązań.z.tytułu.kredytów.i.pożyczek. otrzymanych.z.budżetu.państwa.lub.z.innych.źródeł.oraz.zobowiązania.z.ty- tułu.wyemitowanych.papierów.wartościowych.jako.zobowiązania.z.innych. źródeł,.w.tym.na.współfinansowanie.(udział.własny),.które.miały.znaczenie. i.podstawę.prawną.do.wykazanych.danych.do.dnia.31.grudnia.2013.r. ROZDZIAł.1..SPRAWOZDANIE.RB-Z 23 zestawienie c2.–.wykazujemy.w.tej.części.dane.dotyczące: 1).–.wykupu.papierów.wartościowych,.spłaty.kredytów.i.pożyczek.za- ciągniętych.na.spłatę.przejętych.zobowiązań.SPZOZ.w.okresie.spra- wozdawczym; 2).–.przyjętego.zadłużenia.SPZOZ.na.koniec.okresu.sprawozdawczego; 3).–.wykupu.obligacji.nominowanych.w.walutach.obcych.wyemitowanych. na.zagraniczne.rynki.przed.dniem.1.stycznia.2010.r..w.okresie.spra- wozdawczym; 4).–.zobowiązań.związku.współtworzonego.przez.jednostkę.samorządu. terytorialnego.w.okresie.sprawozdawczym. Należy.mieć.na.uwadze,.że.wykazane.dane.w.zakresie.wierszy.1.i.3,. a.dotyczące: •. planu.–.powinny.być.zgodne.z.planem.uchwalonym.przez.organ.sta- nowiący.jednostki.samorządu.terytorialnego.na.koniec.okresu.spra- wozdawczego, •. wykonania.–.powinny.być.zgodne.z.wykonaniem.rozchodów,.które. wynikają.z.ewidencji.księgowej.na.koniec.okresu.sprawozdawczego. Jednostka.samorządu.terytorialnego,.wykazując.dane.w.tym.zakresie,. musi.zwrócić.uwagę,.że.dane.takie.również.wykazuje.w.sprawozdaniu.Rb- -NDS.–.sprawozdanie.o.nadwyżce/deficycie.jednostki.samorządu.teryto- rialnego,.sporządzanym.na.podstawie.rozporządzenia.Ministra.Finansów. z.dnia.16.stycznia.2014.r..w.sprawie.sprawozdawczości.budżetowej.(Dz..U.. poz..119). Część.D.omawianego.sprawozdania.wypełniana.jest.przez.wszyst- kie.jednostki.sektora.finansów.publicznych,.w.których.te.dane.wystąpią.. Część.ta.dotyczy.danych.o.krótkoterminowych.zobowiązaniach.wynika- jących.z.umów.nienazwanych.związanych.z.finansowaniem.usług,.dostaw,. robót.budowlanych. W.wierszu.A.i.B.wykazuje.się.kwoty.zobowiązań.według.wartości.nomi- nalnej.wynikającej.z.umów.nienazwanych,.a.dotyczących.zrestrukturyzowa- nych.lub.przejętych.przez.instytucje.finansowe.kredytów.handlowych,.przez. które.rozumie.się.krótkoterminowe.zobowiązania.powstające.w.wyniku. bezpośredniego.udzielenia.przez.dostawcę.lub.producenta.odroczenia.ter- minu.zapłaty.za.transakcje.dotyczące.usług,.wyrobów.i.robót.budowlanych.. Tu.wykazane.zobowiązania.nie.występują.w.części.A.sprawozdania.Rb-Z. Należy.mieć.na.uwadze,.że.aby.dane.mogła.jednostka.wykazać.w.wier- szu.A,.powinna.być.spełniona.następująca.zasada..Kredyt.handlowy.uwa- 24 CZęŚć.I..SPRAWOZDANIA.W.ZAKRESIE.OPERACJI.FINANSOWYCh... ża.się.za.przejęty.od.dostawcy.lub.producenta.przez.bank.czy.też.inną. instytucję.finansową.wtedy,.gdy.spełnione.są.dwie.przesłanki: 1).jednostka.nie.jest.zobowiązana.z.tego.tytułu.do.dokonywania.płatno- ści.na.rzecz.dostawcy, 2).w.przypadku.niedokonania.przez.jednostkę.płatności.instytucja.finan- sowa.nie.ma.ani.bezpośrednich,.ani.pośrednich.roszczeń.w.stosunku. do.dostawcy. Natomiast.kredyt.handlowy.uważa.się.za.zrestrukturyzowany,.gdy. pomiędzy.stronami.następuje.zmiana.umowy.pierwotnej.i.podpisywana. jest.nowa.umowa.zmieniająca.główne.cechy.ekonomiczne.istniejącego. zobowiązania.do.zapłaty.o.odroczonym.terminie..Do.głównych.cech.za- licza.się.oprocentowanie.lub.czas.spłaty.zobowiązania,.ale.które.nie.są. ograniczone.jedynie.do.prostego.wydłużenia.pierwotnego.terminu.spła- ty,.w.tym.uzgodnienia.bez.dodatkowych.odsetek.czy.dyskonta,.nowego. harmonogramu.spłaty,.nieprzekraczającego.jednego.roku.liczonego.od. pierwotnego.terminu.spłaty..W.jednostce.sektora.finansów.publicznych. wystąpiło.zobowiązanie.wymagalne.na.dzień.10.listopada.2014.r.,.na.które. podpisała.aneks.do.zawartej.umowy.i.przesunęła.termin.płatności.do.dnia. 30.czerwca.2015.r.,.z.tym.że.aneks.oprócz.kwoty.zobowiązania.zawierał. dodatkowe.koszty.finansowe.do.zapłaty..Wówczas.na.dzień.31.grudnia. 2014.r.,.jak.również.na.dzień.31.marca.2015.r..powinno.być.to.zobowią- zanie.wykazane.w.części.D.sprawozdania.Rb-Z.wiersz.B. Część.E.sprawozdania,.która.dotyczy.zobowiązań.z.tytułu.odsetek,. wypełniana.jest.przez.jednostki.posiadające.osobowość.prawną,.z.wy- łączeniem.jednostek.samorządu.terytorialnego..Zobowiązania.z.tytułu. odsetek.wykazujemy.w.podziale.na.odsetki.od.zobowiązań.wymagalnych. oraz.zobowiązań.niewymagalnych..Odsetki.naliczone.powinny.uwzględ- niać.odsetki.naliczone.od.początku.danego.okresu.odsetkowego.do.dnia,. na.który.sporządza.się.sprawozdanie,.włącznie..Natomiast.w.przypadku. zobowiązań.wymagalnych.należy.uwzględnić.odsetki.naliczone.od.dnia,. kiedy.powstało.zobowiązanie.wymagalne,.do.dnia,.na.który.sporządza.się. sprawozdanie,.włącznie. Część.F.„Lista.jednostek.sporządzających.sprawozdania”.sporządza- na.jest.przy.sprawozdaniach.łącznych.i.zbiorczych,.ale.tylko.w.sprawozda- niu.za.IV.kwartał..W.tej.części.sprawozdania.wykazuje.się.numer.identy- fikacyjny.nadany.w.krajowym.rejestrze.podmiotów.gospodarki.narodowej. na.podstawie.przepisów.o.statystyce.publicznej.–.REGON.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: