Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02193 045539 15675908 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Część 1. - Raport do KOBiZE - Sprawozdanie odpadowe - ebook/pdf
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Część 1. - Raport do KOBiZE - Sprawozdanie odpadowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3576-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wielkimi krokami zbliżają się terminy składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska. Pierwszy kwartał 2015 r. to bardzo gorący okres. Czeka Cię przygotowanie i wysłanie raportu do KOBiZE, rozliczenie za korzystanie ze środowiska, rozliczenie opłaty produktowej oraz złożenie sprawozdania odpadowego. Jeśli jesteś przekonany, że Ciebie to nie dotyczy, lepiej się upewnij! Potem może być za późno, a kary za brak sprawozdań są naprawdę surowe!'Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska część 1.' to publikacja podzielona na 2 wygodne moduły, w których znajdziesz wiele cennych wskazówek oraz instrukcję wypełniania sprawozdań. 
Część I zawiera:
• Raport do KOBiZE,
• Sprawozdanie odpadowe. 
Nie czekaj do ostatniej chwili. Już dziś poznaj publikację, która pomoże Ci poprawnie przygotować obowiązujące Twoją firmę sprawozdania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na prowadzących działalność gospodarczą spoczywa obowiązek ewidencjonowania praktycznie każdej operacji, która mogłaby wpłynąć na środowisko. Są oni zobowiązani do prowadzenia właściwej ewidencji i przedstawiania w wyznaczonych przez ustawodawcę terminach sprawozdań z zakresu ochrony środowiska. Do najważniejszych należą: • raport do KOBIZE, • zbiorcze zestawienie danych o ilościach wytworzonych odpadów, • sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, • sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za rok poprzedni. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy dwuczęściowy poradnik, w którym podpowiadamy, jak sprostać obowiązkom sprawozdawczym, kogo one dotyczą oraz jak przygotować bezbłędną dokumentację. W części pierwszej znajdują się: raport do KOBiZE i sprawozdanie odpadowe. W drugiej: opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej! OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska • Raport do KOBiZE • Sprawozdanie odpadowe ISBN 978-83-269-3576-3 UOU 14 Cena 79 zł brutto Część 1. UOU14.indd 1 2014-12-18 14:06:29 Autor: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej specjalizujący się w gospodarce odpadami, opłatach za korzystanie ze środowiska oraz sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko Konsultant merytoryczny: Dorota Rosłoń specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Redakcja: Anna Kolasa Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDRUK ISBN: 978-83-269-3576-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsulta- cji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOU14.indd 2 2014-12-18 14:06:29 Sprawozdania z zakreSu ochrony środowiSka część 1. raport do koBize Sprawozdanie odpadowe UOU 14.indd 1 14-12-23 13:50 SpiS treści ◗ SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . Raport do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 .1 . Wysokość opłaty środowiskowej będzie zależała od danych zawartych w raporcie do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 .2 . Raport do KOBiZE muszą składać zarówno małe, jak i duże firmy . . . . 5 1 .3 . Jakie informacje trzeba zawrzeć w raporcie o emisjach . . . . . . . . . . . . . . 6 1 .4 . Najpierw trzeba się zarejestrować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .5 . Do wniosku w formie papierowej trzeba dołączyć komplet dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 .6 . Można poprawiać błędy popełnione przy składaniu wniosku . . . . . . . 10 1 .7 . Przed wprowadzeniem raportu warto zgromadzić wszystkie dane . . . 12 1 .8 . Sporządzanie raportu do KOBiZE krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .9 . WIOŚ sprawdzi rozbieżności w raporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1 .10 . Kara za niezłożenie raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 . Sprawozdanie odpadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 .1 . Kto musi składać zbiorcze zestawienie o odpadach . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 .2 . Jeżeli firma prowadzi działalność w kilku województwach, musi złożyć sprawozdanie w każdym z nich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 .3 . Jak wypełnić formularz krok po korku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2 .4 . Za brak sprawozdania grożą wysokie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2 .5 . Wypełnianie sprawozdań – praktyczne przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ważne pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2 UOU 14.indd 2 14-12-23 13:50 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ◗ wStĘp wStĘp Do 28 lutego 2015 r . firmy, które korzystają ze środowiska, a w szczególności mają in- stalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, muszą złożyć raport o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) . Innym bardzo ważnym sprawozdaniem jest zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządze- niach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, które należy złożyć w urzędzie marszałkowskim do 15 marca 2015 r . Obowiązek ten dotyczy wytwórców odpadów, którzy muszą prowadzić ewidencję odpadów, podmiotów prowadzących dzia- łalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska . Niniejszą publikację przygotowaliśmy właśnie z myślą o tych wszystkich, którzy muszą stawić czoło obowiązkom sprawozdawczym . Dzięki jasnym wytycznym i praktycznym przykładom przygotowanie bezbłędnej dokumentacji nie będzie już stanowiło problemu . Zapraszamy do lektury redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka UOU 14.indd 3 3 14-12-23 13:50 Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Część 1 ◗ 1. raport do koBize 1.1. wysokość opłaty środowiskowej będzie zależała od danych zawartych w raporcie do koBize Jeżeli firma korzysta ze środowiska, a w szczególności ma instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – każdego roku do 28 lutego musi składać raport o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) . Ponadto, od 2017 roku od tego, co zostanie wpisane w tym dokumencie, będzie zależała wy- sokość opłaty za korzystanie ze środowiska . Warto więc wykorzystać ten okres przejściowy, zarejestrować się w bazie KOBiZE i wypełnić raport w zakresie emisji gazów i pyłów do po- wietrza . Dzięki przygotowaniu i złożeniu raportu za rok 2014 można bowiem upewnić się, czy firma rozlicza się prawidłowo i uniknąć błędów w kolejnych latach . Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) został utworzony w ramach ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 17 lipca 2009 r . Do obowiązków tego ośrodka należy m .in . wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji . Zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami są wykonywane przez Insty- tut Ochrony Środowiska w Warszawie . ◗ UWAGA! Jeżeli konto w koBize zostało utworzone dopiero w chwili obecnej, a działalność prowadzona była również we wcześniejszych latach, należy przedłożyć także raporty za lata 2010, 2011 i 2012, 2013 w zależności od daty rozpoczęcia działalności. 4 UOU 14.indd 4 14-12-23 13:50 Wydawnictwo Wiedza i PraktykaRapoRt do KoBiZE 1.2. raport do koBize muszą składać zarówno małe, jak i duże firmy Obowiązek składania informacji do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji mają podmioty korzystające ze środowiska . Do podmiotów korzystających ze środo- wiska należą: 1) przedsiębiorcy w rozumieniu art . 4 ustawy z 2 lipca 2004 r . o swobodzie działalności gospodarczej (Dz .U . z 2013 r . poz . 672 ze zm .) – czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, 2) przedsiębiorcy zagraniczni w myśl art . 5 pkt 3 ww . ustawy o swobodzie działalności go- spodarczej – czyli osoby wykonujące działalność gospodarczą za granicą oraz obywatele polscy wykonujący działalność gospodarczą za granicą, 3) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 4) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r . o swobodzie działalności gospodarczej, 5) osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w podpunkcie 1, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia . Do wymienionych podmiotów zaliczają się zarówno małe podmioty, a więc takie, które w związku z prowadzoną działalnością eksploatują instalacje wymagające np . jedynie zgłoszenia emisyjnego, ogrzewające zakład lub wykorzystujące do prowadzenia działalności samochody i maszyny ro- bocze, jak i podmioty duże, które eksploatują instalacje wymagające np . pozwolenia zintegro- wanego, pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza . ◗ UWAGA! niezależnie od tego, czy firma jest małym czy też dużym podmiotem – powinna zarejestrować się do koBize, uzyskać login oraz hasło dostępowe i złożyć raport przez elektroniczny formularz. UOU 14.indd 5 5 14-12-23 13:50 RapoRt do KoBiZESprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Część 1 1.3. Jakie informacje trzeba zawrzeć w raporcie o emisjach Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do wprowadzania do Krajowej bazy o emi- sjach gazów cieplarnianych i innych substancji informacji o: ⚫ wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do po- wietrza przez podmioty korzystające ze środowiska; ⚫ wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom; ⚫ środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; ⚫ wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowa- nych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji; ⚫ planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć . Te informacje wprowadza się do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w terminie do 28 lutego każdego roku . Obejmują one dane za poprzedni rok kalendarzowy . W przepisach nie ma informacji o tym, aby można było złożyć raport po upływie ustawowego terminu . Do czego używane są dane koBize na podstawie zebranych z raportów i informacji sporządza informacje i raporty, które są wykorzystywane na potrzeby: • statystyki publicznej, • systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, • systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, • systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (So2) i tlenków azo- tu (noX) dla dużych źródeł spalania, • sprawozdawczości w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, • bieżącej oceny jakości powietrza, w tym analiz modelowych. 6 UOU 14.indd 6 14-12-23 13:50 Wydawnictwo Wiedza i PraktykaRapoRt do KoBiZE koBize na podstawie informacji zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji może także sporządzać zestawienia informacji i raporty na potrzeby organów administracji publicznej oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców. 1.4. najpierw trzeba się zarejestrować Pierwszym krokiem do złożenia raportu jest utworzenie elektronicznego konta w KOBiZE . Kon- to tworzy się poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej http://www .krajowabaza .kobize .pl Formularz rejestracyjny zawiera następujące informacje: ⚫ nazwę podmiotu składającego wniosek o utworzenie konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji; ⚫ numer identyfikacyjny w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki na- rodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – jeśli tylko zostały nadane; ⚫ imiona i nazwiska nie więcej niż trzech osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu; ⚫ nazwę zakładu; ⚫ dane adresowe zakładu; ⚫ zakres korzystania ze środowiska w zakładzie; ⚫ jeżeli substancje do powietrza wprowadzane są tylko w związku z eksploatacją urządzeń, w tym środków transportu, wówczas w polach dotyczących danych zakładu podaje się dane dotyczące podmiotu; ⚫ dane nie więcej niż dwóch osób upoważnionych, które uzyskają dostęp do konta w Kra- jowej bazie, obejmujące: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, serię i numer dowodu tożsamości albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności (PESEL) – jeżeli został nadany, służbowy numer telefonu i faksu, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej; UOU 14.indd 7 7 14-12-23 13:50 RapoRt do KoBiZESprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Część 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Część 1. - Raport do KOBiZE - Sprawozdanie odpadowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: