Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 003605 18781723 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5538-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w 3 dni. Sprawdź, jak zaprezentujesz aktywa w bilansie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sprawozdanie finansowe 2016 Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Autor: dr Katarzyna Trzpioła ISBN: 978-83-269-5538-9 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016 JAK NALEŻY WYCENIĆ I ZAPREZENTOWAĆ AKTYWA W BILANSIE Roczne sprawozdanie finansowe jednostek zgodnie z najważniejszą zasadą rachun- kowości zapisaną w art. 4 ust. 1 uor powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Wszystkie inne zasady, przepisy oraz sto- sowane metody powinny być podporządkowane tej zasadzie. Za wiernie i rzetelnie odzwierciedlające obraz jednostki zgodnie z art. 49a uor uważa się także sprawozdanie sporządzone zgodnie z uproszczeniami przewidzianymi dla jednostek mikro. Prawidłowe zasady wyceny dotyczą wszystkich jednostek i wszystkich aktywów i pasywów, niezależnie od tego, czy podmiot będzie je wprost prezentował w sprawozdaniu, czy te pozy- cje będą tylko kreowały tzw. wartość zbiorczą prezentowaną łącznie, jeśli jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w załączniku nr 4 (jednostki mikro) lub załączniku nr 5 (małe jednostki). Grupa A: Aktywa trwałe Grupa aktywów trwałych składa się z: I. Wartości niematerialnych i prawnych, II. Rzeczowych aktywów trwałych, III. Należności długoterminowych, IV. Inwestycji długoterminowych, V. Długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, które należą do aktywów trwałych, to nabyte przez firmę prawa majątkowe i przywileje, które (art. 3 ust. 1 pkt 14 uor): `` `` `` nadają się do gospodarczego wykorzystania, będą użytkowane dłużej niż rok, zostaną przeznaczone na potrzeby jednostki. Zaliczane są do nich w szczególności (art. 3 ust. 1 pkt 14 uor): `` `` autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, 3 Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – aktywa trwałe i obrotowe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: