Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00303 006703 20585334 na godz. na dobę w sumie
Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce. Wydanie II rozszerzone - ebook/pdf
Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce. Wydanie II rozszerzone - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0123-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Początkujący przedsiębiorco!

Skoro sięgasz po tę książkę, pewnie prowadzisz już firmę bądź intensywnie zastanawiasz się nad tym, JAK ZACZĄĆ. Przedsiębiorczość jest dziś w cenie, a uruchomienie własnego biznesu może dać Ci wiele więcej niż praca na etacie. To prawda, że zbudowanie własnej firmy od podstaw wymaga dużego wysiłku i zaangażowania, ale w zamian masz szansę zdobyć ciekawe doświadczenia i duże pieniądze. Własna firma może dać Ci ogromną satysfakcję oraz większe poczucie własnej wartości. Marcin Pietraszek, były pracownik, a dziś właściciel własnej firmy, podpowie Ci, jak stworzyć tytułowy sprytny biznes.

Jak działać sprytnie? Wcale nie chodzi tu o kombinowanie i nieuczciwe praktyki. Sprytny biznes to taki, który wykorzystuje szanse i minimalizuje ryzyko. Spryciarz w biznesie nie musi dysponować wielkim kapitałem na starcie. Stara się natomiast osiągnąć jak najwięcej i ponieść jak najmniejsze koszty. Mądry przedsiębiorca korzysta z elastycznych form zatrudnienia, chętnie sięga po nisko oprocentowane pożyczki, nie zatrudnia pracowników do zrobienia tego, co potrafi dobrze wykonać sam, używa internetu, traktuje wirtualną pajęczynę jako oczywiste narzędzie pracy, a przy tym działa legalnie i etycznie.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak założyć i prowadzić sprytny biznes w Polsce, ta książka jest właśnie dla Ciebie!


Marcin Pietraszek — właściciel agencji public relations Empemedia, skoncentrowanej na promocji małych i średnich firm. Za cel stawia sobie wspieranie rozwoju małych firm. Jest autorem książek PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w małej firmie (Onepress, 2014).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/spryb2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9291-0 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci Spis tre(cid:295)ci Zamiast wst(cid:275)pu, czyli o czym my(cid:295)l(cid:275), kiedy mówi(cid:275) „sprytny biznes” Rozdzia(cid:227) 1. Zanim zaczniesz Dobry moment na biznes By(cid:202) przedsi(cid:218)biorc(cid:200) — co to w(cid:239)a(cid:258)ciwie znaczy? Mi(cid:218)dzy chmurami a ziemi(cid:200) — czyli chc(cid:218), ale… Pieni(cid:200)dze s(cid:200) najwa(cid:285)niejsze Crowdfunding Ma(cid:239)a firma — wielkie poj(cid:218)cie Jak wysoko chcesz polecie(cid:202)? Rozdzia(cid:227) 2. Pomys(cid:227) na biznes E-sklep Sklep tradycyjny E-us(cid:239)ugi Us(cid:239)ugi tradycyjne Rozdzia(cid:227) 3. My(cid:295)l strategicznie Stwórz firmowe motto Napisz biznesplan Zarz(cid:200)dzaj z wizj(cid:200) Rozdzia(cid:227) 4. Firma w 7 dni Dzie(cid:241) pierwszy — biuro rachunkowe Dzie(cid:241) drugi — wniosek do ewidencji Dzie(cid:241) trzeci — urz(cid:200)d skarbowy Dzie(cid:241) czwarty — Zak(cid:239)ad Ubezpiecze(cid:241) Spo(cid:239)ecznych 5 9 13 17 26 31 52 54 59 67 72 84 89 95 99 100 101 110 115 116 118 125 126 Kup książkęPoleć książkę 4 S P R Y T N Y B I Z N E S . Z A (cid:226) Ó (cid:306) I R O Z W I J A J M A (cid:226) (cid:269) F I R M (cid:274) W P O L S C E 128 Dzie(cid:241) pi(cid:200)ty — bank Dzie(cid:241) szósty — piecz(cid:200)tka 130 Dzie(cid:241) siódmy — wydzia(cid:239) podatków w urz(cid:218)dzie miasta lub gminy 130 Dzie(cid:241) ósmy — tylko je(cid:258)li zatrudniasz pracowników 131 Rozdzia(cid:227) 5. (cid:306)ycie na swoim Szukaj klientów, (cid:239)ap zlecenia Rozwijaj biznes, ale tnij koszty Dok(cid:239)adaj do pieca Rozdzia(cid:227) 6. Nie zapominaj o... Nie zapominaj o wypoczynku Nie zapominaj o strategii Nie zapominaj o etyce Zako(cid:285)czenie 133 135 159 167 173 173 176 177 181 Kup książkęPoleć książkę Pomys(cid:227) na biznes Rozdzia(cid:227) 2. Pomys(cid:227) na biznes Aby za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) firm(cid:218), potrzebna jest wiara we w(cid:239)asne mo(cid:285)liwo- (cid:258)ci, przydaj(cid:200) si(cid:218) te(cid:285) pieni(cid:200)dze, ale to wszystko za ma(cid:239)o! Je(cid:258)li chcesz zosta(cid:202) przedsi(cid:218)biorc(cid:200), najwa(cid:285)niejszy jest pomys(cid:239) na biznes. Mo(cid:285)esz oczywi(cid:258)cie si(cid:218) z tym nie zgodzi(cid:202) i przekonywa(cid:202) mnie, (cid:285)e ludzie od- nosz(cid:200)cy sukcesy na miar(cid:218) Leszka Czarneckiego zamieniaj(cid:200) w z(cid:239)oto niemal wszystko, czego si(cid:218) dotkn(cid:200), dotykaj(cid:200) za(cid:258) wielu dziedzin. Nie przekonasz mnie jednak, (cid:285)e ci, którzy nale(cid:285)(cid:200) dzi(cid:258) do najbogat- szych ludzi w Polsce, zaczynali od… wszystkiego. Gdyby nie pasja, kto wie, czy Leszek Czarnecki by(cid:239)by dzi(cid:258) w pierwszej dziesi(cid:200)tce najbogatszych Polaków1. Nie ka(cid:285)dy wie, (cid:285)e za- nim pokocha(cid:239) biznes, zajmowa(cid:239) si(cid:218) nurkowaniem. Hobby temu wier- ny jest do dzi(cid:258) — w 2009 roku pobi(cid:239) rekord (cid:258)wiata w najd(cid:239)u(cid:285)szym nurkowaniu jaskiniowym. To dzi(cid:218)ki temu oryginalnemu zaj(cid:218)ciu wpad(cid:239) na pomys(cid:239) pierwszej firmy. Skoro zna(cid:239) si(cid:218) na nurkowaniu, czemu nie przeku(cid:202) tego na pieni(cid:200)dze? Czarnecki by(cid:239) jeszcze stu- dentem, kiedy za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) Przedsi(cid:218)biorstwo Hydrotechniki i In(cid:285)ynierii TAN SA, zajmuj(cid:200)ce si(cid:218)… pracami podwodnymi. Inne pomys(cid:239)y przy- sz(cid:239)y z czasem, za ka(cid:285)dym razem rodzi(cid:239)y si(cid:218) pod wp(cid:239)ywem uwa(cid:285)nej obserwacji rzeczywisto(cid:258)ci, a potem dopiero nast(cid:218)powa(cid:239)a analiza rynku. Firma TAN przynosi(cid:239)a ca(cid:239)kiem niez(cid:239)e dochody, ale kiedy Czarnecki zorientowa(cid:239) si(cid:218), ile p(cid:239)aci za leasing samochodu, stwierdzi(cid:239), (cid:285)e on te(cid:285) chce tak zarabia(cid:202). W ten sposób zacz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) jego przygoda 1 http://leszek-czarnecki.pl/, http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Leszek-Czarnecki/. Kup książkęPoleć książkę 68 S P R Y T N Y B I Z N E S . Z A (cid:226) Ó (cid:306) I R O Z W I J A J M A (cid:226) (cid:269) F I R M (cid:274) W P O L S C E z bran(cid:285)(cid:200) finansow(cid:200) — za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) Europejski Fundusz Leasingowy. Ku pokrzepieniu serc zwyk(cid:239)ych (cid:258)miertelników wspomn(cid:218), (cid:285)e firma ta przez pierwsze trzy miesi(cid:200)ce dzia(cid:239)alno(cid:258)ci nie zdoby(cid:239)a ani jednego klienta! Kto by wówczas pomy(cid:258)la(cid:239), (cid:285)e ten sfrustrowany przedsi(cid:218)- biorca siedz(cid:200)cy w biurze na obrze(cid:285)ach G(cid:239)ogowa za kilka lat sprzeda t(cid:218) firm(cid:218) za 900 mln z(cid:239), po czym za(cid:239)o(cid:285)y (cid:258)wietnie prosperuj(cid:200)cy bank! W 2010 roku Czarnecki znajdowa(cid:239) si(cid:218) na trzecim miejscu na li(cid:258)cie najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”2. Zaraz, zaraz, ale od czego to wszystko si(cid:218) zacz(cid:218)(cid:239)o? Od pomys(cid:239)u! Kluczowe pytanie brzmi: sk(cid:200)d wzi(cid:200)(cid:202) pomys(cid:239) na biznes? Najbanalniejsza odpowied(cid:283), ale w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków rów- nie(cid:285) najbardziej trafna brzmi: z codziennych obserwacji. Je(cid:258)li chcesz za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) firm(cid:218), spróbuj wyostrzy(cid:202) swoj(cid:200) (cid:258)wia- domo(cid:258)(cid:202). Szukaj inspiracji ka(cid:285)dego dnia i w ka(cid:285)dej sytuacji. Gdy jeste(cid:258) na spacerze, rozgl(cid:200)daj si(cid:218) woko(cid:239)o, gdy ogl(cid:200)dasz telewizj(cid:218), zauwa(cid:285), czym zajmuj(cid:200) si(cid:218) bohaterowie filmów. Gdy kto(cid:258) narzeka, zastanów si(cid:218), czy jakie(cid:258) dzia(cid:239)anie biznesowe mog(cid:239)oby rozwi(cid:200)za(cid:202) jego problem. To w(cid:239)a(cid:258)nie rozwi(cid:200)zywanie problemów jest w biznesie najwa(cid:285)niejsze. Dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) gospodarcza to takie rozwi(cid:200)zywanie problemów Twoich klientów, za które owi klienci gotowi s(cid:200) zap(cid:239)aci(cid:202) cen(cid:218) gwarantuj(cid:200)c(cid:200) op(cid:239)acalno(cid:258)(cid:202) Twojego biznesu. (cid:132) Najbli(cid:285)szy sklep znajdowa(cid:239) si(cid:218) ponad kilometr od domu. Alina cz(cid:218)sto rozmawia(cid:239)a o tym z s(cid:200)siadkami. Wszystkie narzeka(cid:239)y, (cid:285)e na codzienne zakupy trac(cid:200) mnóstwo czasu. Alina postanowi(cid:239)a wzi(cid:200)(cid:202) sprawy w swoje r(cid:218)ce. Zg(cid:239)osi(cid:239)a si(cid:218) do urz(cid:218)du pracy, z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a wniosek o po(cid:285)yczk(cid:218) i za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a ma(cid:239)y, osiedlowy sklepik. Teraz na ca(cid:239)ym osiedlu nie ma osoby, która chocia(cid:285) od czasu do czasu nie zagl(cid:200)da(cid:239)aby do sklepu U Ali. 2 http://100najbogatszych.wprost.pl/. Kup książkęPoleć książkę P o m y s (cid:227) n a b i z n e s 69 (cid:132) Antoni chcia(cid:239) kupi(cid:202) kanap(cid:218). Kiedy jednak nadszed(cid:239) dzie(cid:241) planowanych zakupów, okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e Antoni wie tylko o dwóch sklepach w okolicy, podczas gdy w ca(cid:239)ym mie(cid:258)cie jest ich z pewno(cid:258)ci(cid:200) znacznie wi(cid:218)cej. Wtedy przypomnia(cid:239) sobie, (cid:285)e w innych miastach widzia(cid:239) gazetki reklamowe z ofertami miejscowych sklepów — o, co(cid:258) takiego by mu si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie przyda(cid:239)o! W jego mie(cid:258)cie nikt jednak nie wydawa(cid:239) niczego podobnego. Antoni postanowi(cid:239) wype(cid:239)ni(cid:202) t(cid:218) luk(cid:218) — tak narodzi(cid:239) si(cid:218) bezp(cid:239)atny lokalny informator handlowy utrzymuj(cid:200)cy si(cid:218) z publikacji p(cid:239)atnych og(cid:239)osze(cid:241). (cid:132) Popsuty komputer to wielki problem. Przekona(cid:239)a si(cid:218) o tym Monika, gdy jej laptop odmówi(cid:239) pos(cid:239)usze(cid:241)stwa w sobot(cid:218) o godzinie 19. Tymczasem ona obieca(cid:239)a odda(cid:202) w poniedzia(cid:239)ek gotowy projekt. Zacz(cid:218)(cid:239)a dzwoni(cid:202) do znajomych, ale nikt nie zna(cid:239) specjalisty, który pracowa(cid:239)by w weekendy. Wtedy w(cid:239)a(cid:258)nie Monika wpad(cid:239)a na pomys(cid:239) stworzenia pogotowia komputerowego, które dzia(cid:239)a(cid:239)oby 24 godziny na dob(cid:218), przez 7 dni w tygodniu. Pomys(cid:239) zosta(cid:239) zrealizowany. Monika zaj(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) reklam(cid:200) i marketingiem. Rozreklamowa(cid:239)a us(cid:239)ugi w sieci, potem w(cid:258)ród znajomych, a w ko(cid:241)cu rozpocz(cid:218)(cid:239)a te(cid:285) rozmowy z w(cid:239)a(cid:258)cicielami ma(cid:239)ych firm — potencjalnymi klientami. Wspó(cid:239)pracuj(cid:200)cy z ni(cid:200) informatycy czekali w swoich domach na telefoniczne lub mailowe zg(cid:239)oszenia. Gdy kto(cid:258) mia(cid:239) problem z komputerem, dzwoni(cid:239) do Moniki, a ona umawia(cid:239)a go z którym(cid:258) ze wspó(cid:239)pracuj(cid:200)cych z ni(cid:200) specjalistów. Dzi(cid:218)ki takiemu rozwi(cid:200)zaniu firma mog(cid:239)a rozwija(cid:202) si(cid:218) bez du(cid:285)ych nak(cid:239)adów finansowych. (cid:132) (cid:146)ukasz cz(cid:218)sto je(cid:283)dzi(cid:239) do Niemiec. Zauwa(cid:285)y(cid:239), (cid:285)e wielu niemieckich kierowców woli powierza(cid:202) swoje samochody myjniom r(cid:218)cznym ni(cid:285) mechanicznym. D(cid:239)ugo chodzi(cid:239) mu po g(cid:239)owie pomys(cid:239), by i w jego rodzinnej miejscowo(cid:258)ci za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) myjni(cid:218) r(cid:218)czn(cid:200), ale ci(cid:200)gle nie wiedzia(cid:239), jak si(cid:218) do tego zabra(cid:202). Kup książkęPoleć książkę 70 S P R Y T N Y B I Z N E S . Z A (cid:226) Ó (cid:306) I R O Z W I J A J M A (cid:226) (cid:269) F I R M (cid:274) W P O L S C E Kiedy w ko(cid:241)cu podobne myjnie zacz(cid:218)(cid:239)y zyskiwa(cid:202) na popularno(cid:258)ci równie(cid:285) w Polsce, (cid:146)ukasz bli(cid:285)ej zainteresowa(cid:239) si(cid:218) tematem i odkry(cid:239), (cid:285)e istnieje ju(cid:285) firma, z któr(cid:200) móg(cid:239)by rozpocz(cid:200)(cid:202) wspó(cid:239)prac(cid:218). Pomys(cid:239) szybko przeku(cid:239) w biznes, przyst(cid:218)puj(cid:200)c do sieci franczyzowej organizuj(cid:200)cej myjnie r(cid:218)czne. A (cid:285)e (cid:146)ukasz by(cid:239) pierwszym w okolicy w(cid:239)a(cid:258)cicielem takiej firmy, osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) lokalny sukces i wkrótce sta(cid:239) si(cid:218) franczyzobiorc(cid:200) tak(cid:285)e dwóch innych myjni stworzonych w s(cid:200)siednich miastach. (cid:132) Taniec to dla Anny prawdziwa pasja. Zreszt(cid:200) nie tylko dla niej. Anna pozna(cid:239)a wiele osób, które ta(cid:241)cz(cid:200) w balecie, oraz takie, które zdzieraj(cid:200) buty, wykonuj(cid:200)c flamenco. No w(cid:239)a(cid:258)nie — przecie(cid:285) takie zaj(cid:218)cia wymagaj(cid:200) specjalistycznego obuwia, a czasem te(cid:285) innych akcesoriów. Sk(cid:200)d je wzi(cid:200)(cid:202)? Anna zauwa(cid:285)y(cid:239)a, (cid:285)e na Zachodzie s(cid:200) sklepy internetowe, które specjalizuj(cid:200) si(cid:218) w sprzeda(cid:285)y obuwia scenicznego. Wys(cid:239)a(cid:239)a kilka maili do producentów butów. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e za(cid:239)o(cid:285)enie podobnego sklepu w Polsce nie powinno sprawia(cid:202) problemów. Anna znalaz(cid:239)a nisz(cid:218), na której mo(cid:285)e zarabia(cid:202) dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e pierwsza wpad(cid:239)a na oryginalny pomys(cid:239). Z powodu stosunkowo ograniczonej grupy docelowej sklep taki pewnie nie sprawdzi(cid:239)by si(cid:218) „w realu”, za to z powodzeniem mo(cid:285)e funkcjonowa(cid:202) w wirtualnej sieci. Sk(cid:200)d wi(cid:218)c wzi(cid:200)(cid:202) pomys(cid:239) na biznes? (cid:132) Z obserwacji lokalnego rynku: (cid:132) Czego brakuje w Twoim mie(cid:258)cie? (cid:132) Na co narzekaj(cid:200) s(cid:200)siedzi, rodzina, przyjaciele? (cid:132) Z obserwacji rynku ogólnopolskiego: (cid:132) Czego jeszcze nie ma w Twoim mie(cid:258)cie, ale (cid:258)wietnie dzia(cid:239)a gdzie indziej? (cid:132) Jakie tendencje, mody panuj(cid:200) obecnie w Polsce? Kup książkęPoleć książkę P o m y s (cid:227) n a b i z n e s 71 (cid:132) Z obserwacji rynków zagranicznych: (cid:132) Czego jeszcze nie ma w Polsce, a co (cid:258)wietnie prosperuje poza jej granicami? (cid:132) Jakie tendencje, mody panuj(cid:200) obecnie w innych pa(cid:241)stwach? (cid:132) Z w(cid:239)asnych pasji i zainteresowa(cid:241): (cid:132) Czego brakuje ludziom, którzy maj(cid:200) hobby podobne do Twojego? (cid:132) W jaki sposób mo(cid:285)na by zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze na Twoim hobby? Nie licz na to, (cid:285)e dobre pomys(cid:239)y znajdziesz w ci(cid:200)gu kilku minut. Najlepiej no(cid:258) przy sobie ma(cid:239)y notatnik i zapisuj w nim koncepcje, które pojawi(cid:200) si(cid:218) w Twojej g(cid:239)owie w ci(cid:200)gu najbli(cid:285)szych dni i tygodni. O notatniku nie zapominaj nawet wtedy, gdy k(cid:239)adziesz si(cid:218) spa(cid:202). Warto po(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) go na stoliku obok (cid:239)ó(cid:285)ka. Nie od dzi(cid:258) przecie(cid:285) wiado- mo, (cid:285)e gdy nad jakim(cid:258) problemem zastanawiamy si(cid:218) przed snem, cz(cid:218)sto budzimy si(cid:218) z pomys(cid:239)em na jego rozwi(cid:200)zanie. Je(cid:258)li ju(cid:285) znalaz(cid:239)e(cid:258) kilka alternatywnych pomys(cid:239)ów na biznes, za- stanów si(cid:218), w który z nich naprawd(cid:218) móg(cid:239)by(cid:258) w(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) serce. Chodzi w ko(cid:241)cu o spraw(cid:218), któr(cid:200) b(cid:218)dziesz zajmowa(cid:202) si(cid:218) przez kolejnych kilka, a by(cid:202) mo(cid:285)e kilkadziesi(cid:200)t lat. Je(cid:258)li technika nigdy ani troch(cid:218) Ci(cid:218) nie interesowa(cid:239)a, nie zak(cid:239)adaj komisu samochodowego ani sklepu ze sprz(cid:218)tem RTV. Je(cid:258)li internet jest dla Ciebie z(cid:239)em koniecznym, nie skupiaj si(cid:218) na dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, w której wykorzystanie internetu b(cid:218)- dzie najwa(cid:285)niejsze. Je(cid:258)li uwa(cid:285)asz, (cid:285)e ubezpieczenia opieraj(cid:200) si(cid:218) na zdzieraniu pieni(cid:218)dzy z wykorzystywanych w ten sposób klientów, lepiej nie zak(cid:239)adaj franczyzowego punktu sprzeda(cid:285)y ubezpiecze(cid:241). Rób to, co kochasz, lub przynajmniej to, co jeste(cid:258) w stanie polu- bi(cid:202). Chodzi w ko(cid:241)cu o prac(cid:218), której po(cid:258)wi(cid:218)cisz znaczn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) reszty swojego (cid:285)ycia. Kup książkęPoleć książkę N o t a t k i s Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: