Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 005903 13638279 na godz. na dobę w sumie
Stabat Mater Dolorosa - smoleńska - ebook/pdf
Stabat Mater Dolorosa - smoleńska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62480-32-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stabat Mater Dolorosa - smoleńska pieśń na głos i fortepian (mezzosopran) muzyka: Paweł Bitka Zapendowski słowa: pol. tłumaczenie sekwencji łac. nuty - 7 str., tekst

Pieśń dedykowana jest ofiarom katastrofy smoleńskiej w 2010 Stała Matka Boleściwa U stóp krzyża, we łzach cała.... Pieśń 'Stabat Mater Dolorosa - smoleńska' na mezzosopran i fortepian powstała w Paryżu i po raz pierwszy była wykonana przez Annę Bober, z akompaniamentem Małgorzaty Westrych, w Galerii Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie w kwietniu 2010.

Tak pisze o 'Stabat Mater Dolorosa' dr Jacek Ozimkowski, wokalista, wykładowca krakowskiej Akademii Muzycznej: 'Piękna melodyka i wokalne prowadzenie frazy rzadko zdarzają się w muzyce współczesnej. Jednocześnie brak przerysowań i użycie wyjątkowo proporcjonalnie dobranych środków kompozytorskich powoduje żywo odczuwany ból, a przecież o to chodziło w dawnej sekwencji 'Stabat Mater'. Partia fortepianu bardzo ekspresyjna, a jednocześnie oszczędna, szczególnie podkreśla linię wokalną i zawartą w niej treść. Rzadko się zdarza, by tak wiele emocji wyrazić za pomocą harmonii podkreślającej linię melodyczną, która nie jest przerysowana i egzaltowana, jak często obecnie bywa.'

Paweł Bitka Zapendowski - kompozytor, dramaturg. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. W latach 90. współpracował z Piwnicą pod Baranami, pisząc ponad 100 piosenek, spektakli muzycznych i kabaretowych (Mgła na dzień dobry - do wierszy K. Mikulskiego; Żegnaj Poro! wg B.Schulza; Dzieci Rimbauda). Nagrywa utwory z różnymi wykonawcami. Opera kameralna 'Kokaina (dzień 1 i 2)' o Georgu Traklu (wykonanie estradowe w Austriackim Konsulacie Generalnym w Krakowie, 2010).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PPaawweełł BBiittkkaa ZZaappeennddoowwsskkii SSTTAABBAATT MMAATTEERR DDOOLLOORROOSSAA - smoleńska Pieśń na głos z fortepianem Ofiarom katastrofy smoleńskiej 2010 © Copyright by Paweł Bitka Zapendowski 2010 Tekst: pol. tłumaczenie sekwencji łacińskiej „Stabat Mater Dolorosa” Grafika: Anna Danuta Staszewska: Matka Boża Katyńska (linoryt, 1972) Projekt okładki: ISBN 978-83-62480-32-6 ISMN 979-0-801534-00-2 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2010 Utwór jest chroniony przez ZAiKS     Stała Matka Boleściwa U stóp krzyża, we łzach cała....     Pieśń „Stabat Mater Dolorosa - smoleńska” na mezzosopran i fortepian powstała w Paryżu i po raz pierwszy była wykonana przez Annę Bober, z akompaniamentem Małgorzaty Westrych, w Galerii Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie w kwietniu 2010. Tak pisze o „Stabat Mater Dolorosa” dr Jacek Ozimkowski, wokalista, wykładowca krakowskiej Akademii Muzycznej: Piękna melodyka i wokalne prowadzenie frazy rzadko zdarzają się w muzyce współczesnej. Jednocześnie brak przerysowań i użycie wyjątkowo proporcjonalnie dobranych środków kompozytorskich powoduje żywo odczuwany ból, a przecież o to chodziło w dawnej sekwencji „Stabat Mater”. Partia fortepianu bardzo ekspresyjna, a jednocześnie oszczędna, szczególnie podkreśla linię wokalną i zawartą w niej treść. Rzadko się zdarza, by tak wiele emocji wyrazić za pomocą harmonii podkreślającej linię melodyczną, która nie jest przerysowana i egzaltowana, jak często obecnie bywa. Paweł Bitka Zapendowski Kompozytor, dramaturg. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. W latach 90. współpracował z Piwnicą pod Baranami, pisząc ponad 100 piosenek, spektakli muzycznych i kabaretowych (Mgła na dzień dobry - do wierszy K. Mikulskiego; Żegnaj Poro! wg B. Schulza; Dzieci Rimbauda). Nagrywa utwory z różnymi wykonawcami. Opera kameralna „Kokaina (dzień 1 i 2)” o Georgu Traklu (wykonanie estradowe w Austriackim Konsulacie Generalnym w Krakowie, 2010). www.zapendowski.com www.e‐bookowo.pl  Stabat Mater Dolorosa - smoleńska Ofiarom katastrofy smoleńskiej 2010 ∑ ∑ .˙ Œ ∑ ∑ œ œ œ œ www Œ Œ œ ..˙˙ .˙ Œ .˙ Œ œ œ œ ˙˙ ˙ ww œ ..˙˙ .˙ Stabat Mater dolo -ró -sa muz. Paweł Bitka Zapendowski (2010) ∑ ∑ œ œ œ ˙ www 44 44 44 Ó ∑ ∑ 43 43 43 cresc. œ œ œ œ œ œ ...˙˙˙ œ œ œ œ œ œ œ jœœœ ˙˙˙ ....œœœœ w œ œœœ œ iuxta crucem lacrimó -sa 45 45 45 ### ### ### ∑ ∑ Adagio q - 60 ? ### ### ### ### ### ### .˙ .˙ 42 42 42 Œ ˙˙˙ ˙ Œ Soprano Piano S Pno. S Pno. 5 5 ? 9 9 ? P œ œ œ www 45 45 45 œ œ œ ˙˙˙ p ˙ ww 43 43 43 42 42 42 43 43 43 Œ Œ dum pendébat Fí - li - us œ œ œ œ œ œ .˙.˙ ...˙˙˙ œ .˙.˙ ...˙˙˙ Œ 45 45 45 ∑ .˙ Œ œ œ œ www ZAiKS e-bookowo 2 Stabat Mater Dolorosa - smoleńska S Pno. S Pno. S Pno. 13 13 ? 17 17 ? 21 21 ? ### ### ### ### ### ### ### ### ### ∑ cresc. 43 43 œ œ œ œ œ œ ...˙˙˙ 43 œ œ œ œ œ œ œ jœœœ ˙˙˙ .....œœœœœ w 44 44 44 ∑ ∑ œœœ ˙ www 45 45 45 cresc. œœœœœœ ˙ www# Œ e-bookowo fu - it il- la bene - díc - ta mater Uni - géni - ti ∑ 45 45 45 Œ ˙˙˙ ˙ 42 42 42 .˙ ...˙˙˙ œ œœœ œ ∑ ∑ O quam tristis et aff - líc -ta œ œ œ ˙˙˙ p ˙ ww œ ..˙˙ .˙ Œ Œ Œ œ œ œ ˙˙ ˙ ww œ ..˙˙ ˙˙˙ Œ 44 44 44 43 43 43 œ œ œ œ œ œ ..˙˙ ...˙˙˙ ∑ ∑ œ œ œ ˙ wwwwn 46 46 46 ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ wwwwn œ ..˙˙ .˙ Œ Ó Œ œ Œ 44 44 44 45 45 45 .˙ Œ œœ Stała Matka Boleści - wa U stóp krzyża we łzach cała Stabat Mater Dolorosa - smoleńska Œ Œ œ œ œ ˙˙˙n ˙˙ œ ...˙˙˙ ..˙˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙˙˙ ˙˙˙n ˙˙˙ ˙˙˙ œ œœ œœ Œ Œ ∑ Kiedy na nim zawisł Syn S Pno. S Pno. S Pno. 25 25 ? 29 29 ? 33 33 ? ### ### ### ### ### ### ### ### ### 45 45 F 45 43 43 43 45 45 45 Œ Œ œ œ œ ˙˙˙˙ ˙˙˙ œ ...˙˙˙ ...˙˙˙n œ œ œ œ œ œ ..˙˙n ...˙˙˙n œ œ œ ˙˙˙˙ F ˙˙˙ œ ...˙˙˙ ..˙˙n Œ Œ œ ..˙˙ ...˙˙˙ ∑ ˙˙ ˙˙ 42 42 42 ∑ 3 43 43 43 45 45 45 43 43 43 A w Jej pełnej jęku du - szy ˙ œ# .˙˙ œ .˙ œ œ œ œ œ œ .˙n p ˙˙ œœ## œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙˙˙ ˙˙˙ Od męczarni i katuszy 44 44 44 ˙˙˙n ˙˙n Œ Œ œ œ œ ˙˙˙n ˙˙ œ ...˙˙˙ ..˙˙n e-bookowo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stabat Mater Dolorosa - smoleńska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: