Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 011205 17340776 na godz. na dobę w sumie
Startup w 7 dni.  Od mocnego startu do szybkiego sukcesu - ebook/pdf
Startup w 7 dni. Od mocnego startu do szybkiego sukcesu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0884-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Startup – czas start! Wykorzystaj swoją wiedzę, by zacząć dobrze zarabiać!

Założenie działającej, zarabiającej firmy w tydzień? Czy to w ogóle możliwe? Ten autor na pewno przesadza! Tak właśnie myślisz, prawda? Błąd! To nie jest oczywiście standardowy czas, w którym startup może zacząć wychodzić na swoje, ale jeśli masz nóż na gardle albo ogromny apetyt na sukces, Dan Norris pokaże Ci, jak zrealizować taki szalony plan.

Dan Norris to nie byle kto — to niezwykle uparty przedsiębiorca, który założył niejedną firmę i... poniósł niejedną porażkę, zanim zrozumiał, jak powinien się do tego zabrać. Teraz chce się podzielić swoją wiedzą, opowiedzieć, co warto, a czego nie warto robić przy zakładaniu firmy. Od czego zacząć, jak testować produkty i jak błyskawicznie znaleźć klientów gotowych kupić to, co sprzedajesz. Jeśli go posłuchasz, sukces będzie Twój!
 

„Ludziom, którzy uważają, że z porażek nie płynie żadna nauka, najwyraźniej brakuje całościowego spojrzenia. Dan miał dosłownie dwa tygodnie — później mógł się stać niewypłacalny i musiałby szukać zatrudnienia z ośmiogodzinnym dniem pracy. Tymczasem dokonał niezwykłego, a zarazem prostego odkrycia: wcale nie potrzeba długich miesięcy na założenie (dochodowej) firmy”.

Mike Taber, Startups for the Rest of Us

Nie planuj bez końca — rusz się i zacznij działać!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The 7 Day Startup: You Don t Learn Until You Launch Tłumaczenie: Katarzyna Rojek Projekt okładki: Derek Murphy, creativindiecovers.com ISBN: 978-83-283-0881-7 Copyright © 2014 Dan Norris All rights reserved. This book may not be reproduced in whole or in part, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means - electronic, mechanical, or other - without written permission. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/start7 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa ............................................................................. 7 Rozdzia(cid:239) 1. Ucz si(cid:218) poprzez dzia(cid:239)anie ................................... 13 (cid:120) Mój pierwszy pomys(cid:239) na firm(cid:218) .................................... 15 (cid:120) Mój pierwszy biznes .................................................... 19 (cid:120) Mój pierwszy startup ................................................... 23 (cid:120) Mój siedmiodniowy sukces ......................................... 25 Rozdzia(cid:239) 2. Czym jest startup? .............................................. 29 Rozdzia(cid:239) 3. Pomys(cid:239), realizacja, energiczne dzia(cid:239)anie ............. 33 (cid:120) Pomys(cid:239) na firm(cid:218) .......................................................... 35 (cid:120) Realizacja .................................................................... 37 (cid:120) Energiczne dzia(cid:239)anie ................................................... 39 Rozdzia(cid:239) 4. Dlaczego 7 dni ................................................... 43 (cid:120) Unikaj metod pozornej weryfikacji ............................. 45 (cid:120) Pracuj wydajniej ......................................................... 57 (cid:120) Ale 7 dni to za ma(cid:239)o ................................................... 60 (cid:120) Nie da rady, nie uruchomi(cid:218) firmy w 7 dni .................. 63 (cid:120) 7 zada(cid:241) przygotowuj(cid:200)cych .......................................... 64 – 3 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS Rozdzia(cid:239) 5. Startup w 7 dni .................................................. 67 (cid:120) Dzie(cid:241) 1. 9 sk(cid:239)adowych (cid:258)wietnego pomys(cid:239)u na innowacyjn(cid:200) firm(cid:218) ................................................. 67 (cid:120) Dzie(cid:241) 2. Czym, u licha, jest MVP? ............................. 87 (cid:120) Dzie(cid:241) 3. Wybierz nazw(cid:218) dla swojej firmy .................. 100 (cid:120) Dzie(cid:241) 4. Stwórz tani(cid:200) stron(cid:218) internetow(cid:200) w jeden dzie(cid:241) ............................................................ 109 (cid:120) Dzie(cid:241) 5. 10 sposobów wprowadzania firmy na rynek ... 124 (cid:120) Dzie(cid:241) 6. Wyznacz sobie cele ..................................... 149 (cid:120) Dzie(cid:241) 7. Uruchomienie firmy ................................... 156 Rozdzia(cid:239) 6. Udoskonalaj swój model biznesowy ................. 161 (cid:120) Tworzenie firmy bez szans na rozwój ........................ 163 (cid:120) Tworzenie firmy z rozwojem wpisanym w DNA ....... 166 Rozdzia(cid:239) 7. 14 zasad funkcjonowania w (cid:258)wiecie biznesu .... 177 1. Weryfikuj ka(cid:285)de za(cid:239)o(cid:285)enie ........................................ 179 2. Rozwi(cid:200)zuj problemy wtedy, kiedy si(cid:218) pojawiaj(cid:200) ........ 182 3. Rób to, co deklarujesz .............................................. 184 4. Równaj w gór(cid:218) .......................................................... 185 5. Ucz si(cid:218) na do(cid:258)wiadczeniach cudzych i w(cid:239)asnych ...... 187 6. Wiedz wi(cid:218)cej ni(cid:285) Twoja konkurencja ....................... 188 7. Zawsze miej przed oczami, jak Twoja firma funkcjonowa(cid:239)aby bez Ciebie ..................................... 189 8. Wypatruj (cid:283)róde(cid:239) p(cid:218)du ............................................... 191 9. Piel(cid:218)gnuj motywacj(cid:218) ................................................. 194 10. Pozbywaj si(cid:218) trudnych klientów ............................... 195 11. Skup si(cid:218) na zatrzymywaniu klientów ........................ 196 – 4 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI 12. Unikaj krótkowzrocznego my(cid:258)lenia .......................... 197 13. Skup si(cid:218) na produkcie .............................................. 199 14. Kochaj swoj(cid:200) prac(cid:218) ................................................... 200 Zako(cid:241)czenie........................................................................ 201 Podzi(cid:218)kowania ................................................................... 205 – 5 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS – 6 – Kup książkęPoleć książkę Dlaczego 7 dni Dzia(cid:239)aj szybko, (cid:239)am zasady. Mark Zuckerberg Trzyna(cid:258)cie lat po tym, jak zosta(cid:239)em poddany t(cid:239)amsz(cid:200)cej indok- trynacji w dziedzinie przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci, sta(cid:239)o si(cid:218) jasne, dlaczego tak cz(cid:218)sto doznawa(cid:239)em pora(cid:285)ki: otó(cid:285) dzia(cid:239)a(cid:239)em zgodnie z przy- j(cid:218)tymi wcze(cid:258)niej za(cid:239)o(cid:285)eniami, zamiast podejmowa(cid:202) decyzje na podstawie rzeczywistych danych. (cid:120) Gdy kupi(cid:239)em firm(cid:218), wówczas za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:218) w stanie wypracowa(cid:202) 40 000 dolarów rocznie. B(cid:239)(cid:200)d. (cid:120) Gdy uruchomi(cid:239)em Inform.ly, wówczas za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em, (cid:285)e ponie- wa(cid:285) stworzy(cid:239)em co(cid:258) wielkiego, ludzie b(cid:218)d(cid:200) chcieli to kupo- wa(cid:202). B(cid:239)(cid:200)d. (cid:120) Gdy udost(cid:218)pni(cid:239)em now(cid:200) wersj(cid:218) serwisu Inform.ly, wówczas za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em, (cid:285)e ludzie b(cid:218)d(cid:200) post(cid:218)powa(cid:202) zgodnie z tym, co zadeklarowali w ankiecie. Kolejny b(cid:239)(cid:200)d. Z dzia(cid:239)ania zgodnie z przyj(cid:218)tymi wcze(cid:258)niej za(cid:239)o(cid:285)eniami zrezygno- wa(cid:239)em w tylko jednym przypadku — w przypadku WP Curve. – 43 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS Wtedy bowiem nawet nie mia(cid:239)em czasu na formu(cid:239)owanie jakich- kolwiek za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241). Po prostu uruchomi(cid:239)em firm(cid:218), a konieczno(cid:258)(cid:202) dokonywania powa(cid:285)nych wyborów pojawi(cid:239)a si(cid:218) pó(cid:283)niej. Decyzje podejmowa(cid:239)em na podstawie faktycznych zachowa(cid:241) klientów, a nie za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241). O tym, (cid:285)e strategia Startup w 7 dni jest skuteczna, rozstrzyga w(cid:239)a(cid:258)nie zdolno(cid:258)(cid:202) do uczenia si(cid:218) na podstawie rzeczywistych danych: odsuwasz na bok wszelkie za(cid:239)o(cid:285)enia, a koncentrujesz si(cid:218) na uruchomieniu startupu w tydzie(cid:241). – 44 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Unikaj metod pozornej weryfikacji Tak zwana koncepcja Lean Startup sprawi(cid:239)a, (cid:285)e ludzie zacz(cid:218)li my(cid:258)le(cid:202), i(cid:285) za(cid:239)o(cid:285)enie firmy przypomina prosty eksperyment naukowy. Na przyk(cid:239)ad: przeprowad(cid:283) wart(cid:200) 10 000 dolarów przedsprzeda(cid:285) swojego produktu, a na pewno si(cid:218) pojawi popyt. Stwórz stron(cid:218) docelow(cid:200), a przy wspó(cid:239)czynniku konwersji powy(cid:285)ej 30 oka(cid:285)e si(cid:218) ona (cid:258)wietnym biznesem. To przecie(cid:285) sprawdzone scenariusze. W nielicznych przypadkach tego rodzaju zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) rzeczywi- (cid:258)cie wyst(cid:218)puje. Niemniej jednak przyjrzyjmy si(cid:218) bli(cid:285)ej kilku przyczynom, dlaczego najcz(cid:218)(cid:258)ciej jej brak. Dana metoda weryfikacji raczej si(cid:275) nie sprawdza wówczas, gdy odpowiedzi(cid:270) b(cid:270)d(cid:305) reakcj(cid:270) nie jest oczywiste „tak” Szczególnie cz(cid:218)sto pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) opowie(cid:258)ci o metodach, które s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) potwierdzeniu trafno(cid:258)ci pomys(cid:239)u na startup, brzmi(cid:200) zazwy- czaj tak: – 45 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS Stworzy(cid:239)em stron(cid:218) internetow(cid:200), gdzie zamie(cid:258)ci(cid:239)em krótkie wideo; wideo rozprzestrzeni(cid:239)o si(cid:218) niczym wirus; kupi(cid:239)em sobie jacht. Dzi(cid:218)ki trzyminutowemu wideo, zamieszczonemu w serwisie Hac- ker News, liczba zarejestrowanych u(cid:285)ytkowników Dropbox pod- skoczy(cid:239)a do 75 000 w ci(cid:200)gu jednego dnia. W czasie kiedy pisz(cid:218) te s(cid:239)owa, jest to firma warta 10 miliardów dolarów. Oczywi(cid:258)cie by(cid:239)oby wspaniale, gdyby Ci si(cid:218) uda(cid:239)o zdoby(cid:202) zainte- resowanie 75 000 osób w jeden dzie(cid:241). Je(cid:285)eli tak si(cid:218) jednak nie dzieje, to czy oznacza to, (cid:285)e Twój pomys(cid:239) jest nietrafiony? By(cid:202) mo(cid:285)e po prostu nie cieszysz si(cid:218) wystarczaj(cid:200)cym presti(cid:285)em w Hac- ker News. By(cid:202) mo(cid:285)e ludzie nie rozumiej(cid:200) tego, co im oferujesz. By(cid:202) mo(cid:285)e Twoje wideo jest faktycznie bezwarto(cid:258)ciowe. By(cid:202) mo(cid:285)e nie obejrza(cid:239)y go w(cid:239)a(cid:258)ciwe osoby. W rzeczywisto(cid:258)ci wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) pomys(cid:239)ów nie rozprzestrzenia si(cid:218) jak wirusy. Spójrzmy prawdzie w oczy: szanse, (cid:285)e stworzysz nast(cid:218)pny serwis Dropbox, s(cid:200) niewielkie. Prawda ta dotyczy w szczegól- no(cid:258)ci firm innowacyjnych. – 46 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Liczba pozyskanych adresów e-mailowych ani rejestracji w wersji beta nie (cid:295)wiadczy o faktycznej ch(cid:275)ci dokonania zakupu Liczba pozyskanych adresów e-mailowych jest cz(cid:218)sto uwa(cid:285)ana za kluczowy wska(cid:283)nik tego, czy dany pomys(cid:239) jest rzeczywi(cid:258)cie dobry. W przypadku wersji beta mojego panelu analitycznego zareje- strowa(cid:239)o si(cid:218) 1000 osób (w ci(cid:200)gu trzech miesi(cid:218)cy), a 1200 poda(cid:239)o adres e-mailowy, aby otrzyma(cid:202) powiadomienie o uruchomieniu w(cid:239)a(cid:258)ciwej wersji serwisu. Liczby te mog(cid:200) si(cid:218) wydawa(cid:202) niewielkie, ale w poprzedniej firmie zgromadzenie 2000 odbiorców zaj(cid:218)(cid:239)o mi 5 lat, dlatego mog(cid:239)em si(cid:218) poczu(cid:202) jak prawdziwy triumfator. Istnieje wyra(cid:283)na ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy kim(cid:258), kto podaje Ci swój adres e-mailowy, a kim(cid:258), kto Ci p(cid:239)aci co miesi(cid:200)c za okre(cid:258)lony produkt. Z czasem zauwa(cid:285)y(cid:239)em pewn(cid:200) regularno(cid:258)(cid:202): gdy wypuszcza(cid:239)em produkt finalny, wówczas wspó(cid:239)czynnik konwersji strony inter- netowej spada(cid:239). Po prostu (cid:239)atwiej jest poda(cid:202) adres e-mailowy, aby otrzyma(cid:202) powiadomienie. Znacznie trudniej jest si(cid:218) zarejestrowa(cid:202), wypróbowa(cid:202) now(cid:200) us(cid:239)ug(cid:218), a nast(cid:218)pnie systematycznie z niej korzysta(cid:202). – 47 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS To, (cid:307)e ludzie nazywaj(cid:270) jaki(cid:295) pomys(cid:227) „dobrym”, nie oznacza, i(cid:307) tak w(cid:227)a(cid:295)nie jest Joel Gascoigne w celu weryfikacji trafno(cid:258)ci pomys(cid:239)u na serwis Buffer po prostu tweetn(cid:200)(cid:239) link i zapyta(cid:239) ludzi, co s(cid:200)dz(cid:200) o tym pomy(cid:258)le. Tre(cid:258)(cid:202) posta na temat weryfikacji pomys(cid:239)u na serwis Buffer (cid:258)wiadczy o tym, (cid:285)e Gascoigne sporo przeczyta(cid:239) na ten temat. Po tym, jak kilka osób przekaza(cid:239)o mi swoje adresy e-mailowe, a ja uzyska(cid:239)em informacj(cid:218) zwrotn(cid:200) za po(cid:258)rednictwem e-maili i Twittera, uzna(cid:239)em, (cid:285)e trafno(cid:258)(cid:202) pomys(cid:239)u zosta(cid:239)a zweryfiko- wana. S(cid:239)owami Erica Riesa: odebra(cid:239)em pierwsz(cid:200) wiarygodn(cid:200) lekcj(cid:218) o swoich klientach. Naprawd(cid:266)? To, (cid:298)e kilku znajomych uzna(cid:225)o pomys(cid:225) za dobry, jest to(cid:298)same z potwierdzeniem jego trafno(cid:286)ci? Okaza(cid:225)o si(cid:266), (cid:298)e Buffer rzeczywi(cid:258)cie by(cid:225) dobrym pomys(cid:225)em na produkt, za który ludzie s(cid:261) gotowi p(cid:225)aci(cid:252). Czy oznacza to jed- nak, (cid:298)e metoda weryfikacji równie(cid:298) by(cid:225)a dobra? Nie s(cid:261)dz(cid:266). Oto kilka opinii wyg(cid:225)aszanych przez osoby z mojego otocze- nia, kiedy tworzy(cid:225)em Inform.ly. (cid:120) „(cid:285)wietny biznes” (weteran startupów Jason Calaca- nis; pos(cid:239)a(cid:239)em mu login, ale z niego nie skorzysta(cid:239)). – 48 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI (cid:120) „Nie jestem pewny, czy ten e-mail do Ciebie dotrze, ale chc(cid:218) powiedzie(cid:202), (cid:285)e uda(cid:239)o Ci si(cid:218) stworzy(cid:202) program, którego autorstwo wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas bardzo chcia(cid:239)aby mie(cid:202) na swoim koncie!” (twórca startupu i anio(cid:239) biznesu; nie zosta(cid:239) moim klientem). (cid:120) „Dzi(cid:218)ki za pomoc w rozwi(cid:200)zaniu problemu, z którym wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) z nas boryka si(cid:218) na co dzie(cid:241)” oraz „Cz(cid:239)owieku, (cid:258)wietna robota! Cz(cid:218)sto u(cid:285)ywam tego produktu i poleci(cid:239)em go ju(cid:285) wielu znajomym” (osoba ta nie zosta(cid:239)a moim klientem). (cid:120) „W(cid:239)a(cid:258)nie wskoczy(cid:239)em na now(cid:200) platform(cid:218) http://inform.ly — bardzo mi si(cid:218) podoba!” (osoba ta nie zosta(cid:239)a moim klientem). (cid:120) „Uwielbiam t(cid:218) stron(cid:218). Daj mi zna(cid:202), jak b(cid:218)dziesz potrzebo- wa(cid:239) referencji. Przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie czeka(cid:239)em na co(cid:258) takiego” (osoba ta nie zosta(cid:239)a moim klientem). (cid:120) „Cze(cid:258)(cid:202), Dan! Serwis Inform.ly jest znakomity! Imponuj(cid:200)cy pomys(cid:239). Mo(cid:285)na sobie gospodarowa(cid:202) wszystkim, co wa(cid:285)ne, z jednego miejsca” (osoba ta nie zosta(cid:239)a moim klientem). Nie prosi(cid:239)em o te opinie. Wielu moich znajomych powtarza(cid:239)o, (cid:285)e mam (cid:258)wietny pomys(cid:239), i dawa(cid:239)o mi doskona(cid:239)e rekomendacje. Ludzie s(cid:200) jednak kiepscy w przewidywaniu w(cid:239)asnego zachowa- nia: nawet je(cid:285)eli my(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e co(cid:258) kupi(cid:200), nie oznacza, i(cid:285) tak w(cid:239)a(cid:258)nie si(cid:218) stanie. Ludzie nie chc(cid:200) sprawia(cid:202) innym przykro(cid:258)ci. – 49 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS Informacje w prasie nic nie daj(cid:270) Kiedy udost(cid:218)pnia(cid:239)em pierwsz(cid:200) wersj(cid:218) Inform.ly, postawi(cid:239)em sobie za cel, aby o serwisie napisano w szanowanym czasopi(cid:258)mie bran- (cid:285)owym. Wydawa(cid:239)o mi si(cid:218), (cid:285)e tego rodzaju weryfikacja b(cid:218)dzie wia- rygodnym wska(cid:283)nikiem, i(cid:285) naprawd(cid:218) mam co(cid:258) do zaoferowania. Dlatego bardzo si(cid:218) ucieszy(cid:239)em, gdy wspomniano o Inform.ly cho(cid:202)by w The Next Web i Mashable oraz w takich australijskich serwisach internetowych o tematyce technologicznej jak Startup Daily, Anthill czy StartupSmart. By(cid:239)o to nie lada osi(cid:200)gni(cid:218)cie, bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) to, (cid:285)e: (cid:120) nigdy wcze(cid:258)niej nie tworzy(cid:239)em aplikacji, która mia(cid:239)aby s(cid:239)u- (cid:285)y(cid:202) klientom; (cid:120) sprzedawa(cid:239)em j(cid:200) g(cid:239)ównie za pomoc(cid:200) postów na swoim blogu; (cid:120) kiedy zaczyna(cid:239)em, nie mia(cid:239)em (cid:285)adnych kontaktów w (cid:258)ro- dowisku w(cid:239)a(cid:258)cicieli startupów; (cid:120) nie dysponowa(cid:239)em (cid:285)adnymi (cid:258)rodkami ani nie mia(cid:239)em te(cid:285) wspólnika. Czyta(cid:239)em historie o tym, (cid:285)e dzi(cid:218)ki informacji w Mashable mo(cid:285)na zdoby(cid:202) 12 000 u(cid:285)ytkowników. Je(cid:258)li doda(cid:202) do tego wzmianki w innych tytu(cid:239)ach, powinienem (cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) triumfy, prawda? Zgadnij wi(cid:218)c, ilu p(cid:239)atnych u(cid:285)ytkowników trafi(cid:239)o do mnie za po(cid:258)rednic- twem wymienionych (cid:283)róde(cid:239). – 50 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Zero. Wkrótce po tym, jak zda(cid:239)em sobie spraw(cid:218), (cid:285)e mój pomys(cid:239) nie jest a(cid:285) tak rewelacyjny, postanowi(cid:239)em si(cid:218) przerzuci(cid:202) na aplikacj(cid:218) s(cid:239)u- (cid:285)(cid:200)c(cid:200) do przeprowadzania analiz w dziedzinie content marketingu. Tym razem postanowi(cid:239)em, (cid:285)e zweryfikuj(cid:218) trafno(cid:258)(cid:202) tej koncepcji wcze(cid:258)niej ni(cid:285) po pó(cid:239) roku jej opracowywania. Stworzy(cid:239)em wi(cid:218)c list(cid:218) potencjalnie zainteresowanych moim pomy- s(cid:239)em marketerów i zada(cid:239)em im kilka pyta(cid:241) za po(cid:258)rednictwem ankiety. Mia(cid:239)a ona na celu sprawdzenie: (cid:120) czy ludzie dokonuj(cid:200) pomiarów w kontek(cid:258)cie content marketingu; (cid:120) czy byliby gotowi zap(cid:239)aci(cid:202) za narz(cid:218)dzie, które by takie pomiary umo(cid:285)liwi(cid:239)o? Ankieta zawiera(cid:239)a nawet pytania wprost typu: „Czy jeste(cid:258) goto- wy/gotowa zap(cid:239)aci(cid:202) za taki produkt, gdybym go stworzy(cid:239)?” Jej rezultaty by(cid:239)y jednoznaczne. (cid:120) Ludzie generalnie nie mierzyli istotnych zmiennych, które wymaga(cid:239)yby analizy, je(cid:285)eli zamieszczana dot(cid:200)d tre(cid:258)(cid:202) prze- k(cid:239)ada(cid:239)a si(cid:218) na wy(cid:285)sze zyski. (cid:120) Oko(cid:239)o 60 by(cid:239)oby prawdopodobnie gotowych zap(cid:239)aci(cid:202). (cid:120) Oko(cid:239)o 20 na pewno by zap(cid:239)aci(cid:239)o. – 51 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS S(cid:200)dzi(cid:239)em, (cid:285)e istnieje du(cid:285)e zapotrzebowanie na mój produkt. Po uruchomieniu serwisu wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) subskrybentów wersji beta nawet nie u(cid:285)y(cid:239)o produktu. Nikt za niego nie zap(cid:239)aci(cid:239); ma(cid:239)o tego, po jego udost(cid:218)pnieniu liczba subskrybentów (procent konwersji) okaza(cid:239)a si(cid:218) znacznie ni(cid:285)sza ni(cid:285) przy pierwszej wersji. Trzy osoby dokona(cid:239)y rejestracji, aby zap(cid:239)aci(cid:202) za now(cid:200) wersj(cid:218). Jedna si(cid:218) wycofa(cid:239)a w przeci(cid:200)gu tygodnia; pozosta(cid:239)e nie korzysta(cid:239)y z serwisu. Jedn(cid:200) z przyczyn by(cid:239) zapewne sam produkt. Jego ostateczna wersja mia(cid:239)a posta(cid:202) najlepsz(cid:200), jak(cid:200) by(cid:239)em w stanie wypracowa(cid:202) w ci(cid:200)gu 6 tygodni; bez w(cid:200)tpienia wymaga(cid:239)a udoskonale(cid:241). Wtedy jednak rzeczywiste zachowanie internautów mnie zaszokowa(cid:239)o. Dlaczego okaza(cid:239)o si(cid:218) tak odmienne od deklarowanego w ankiecie? Jak powiedzia(cid:239) kiedy(cid:258) Steve Jobs: „Ludzie nie wiedz(cid:200), czego chc(cid:200), dopóki im tego nie poka(cid:285)esz”. Prawdziwe jest tak(cid:285)e jednak inne stwierdzenie: Ludzie nie wiedzą, czego nie chcą, dopóki nie muszą sięgnąć do swojego portfela. – 52 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Przedsprzeda(cid:307) jest niewiarygodnym eksperymentem Przedsprzeda(cid:285) produktu poprzedzaj(cid:200)ca jego powstanie jest cz(cid:218)sto zachwalana jako remedium na techniki weryfikacji trafno(cid:258)ci pomys(cid:239)u, które okazuj(cid:200) si(cid:218) nieskuteczne w przypadku startupów. Oto jak dzia(cid:239)a przedsprzeda(cid:285). (cid:120) Potencjalnym klientom proponujesz przedsprzeda(cid:285) swojego produktu po ni(cid:285)szej cenie. (cid:120) Osoby te otrzymuj(cid:200) wi(cid:218)c od Ciebie atrakcyjn(cid:200) ofert(cid:218), ale poniewa(cid:285) produkt jeszcze nie istnieje, zgadzaj(cid:200) si(cid:218) pocze- ka(cid:202) i s(cid:200) przy tym z tego zadowolone. Istnieje kilka powodów, dla których podej(cid:258)cie to okazuje si(cid:218) cz(cid:218)- sto niew(cid:239)a(cid:258)ciwe. (cid:120) Na tym etapie budowania firmy Twoim celem jest weryfi- kacja w(cid:239)asnych za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241). Sk(cid:239)adanie bardzo atrakcyjnych ofert pozostaje sprawdzianem jedynie tego, czy ludzie chc(cid:200) Ci zap(cid:239)aci(cid:202) tyle, ile im proponujesz. Nie jest to jednak sprawdzian Twojej prawdziwej oferty — dlatego te(cid:285) eks- peryment ten jest niewiarygodny. (cid:120) Ludzie si(cid:218) ekscytuj(cid:200), kiedy powstaje co(cid:258) nowego. Za ka(cid:285)- dym razem wspó(cid:239)czynniki konwersji stron internetowych, które poprzedza(cid:239)y w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) wersj(cid:218) witryny, by(cid:239)y wy(cid:285)sze ni(cid:285) wtedy, gdy udost(cid:218)pniano ostateczny produkt. Ta sama – 53 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS zasada dotyczy przedsprzeda(cid:285)y. To, (cid:285)e uda(cid:239)o Ci si(cid:218) pozy- ska(cid:202) grono subskrybentów na Twój „produkt, który pojawi si(cid:218) wkrótce”, nie potwierdza trafno(cid:258)ci koncepcji Twojej firmy. Po jej uruchomieniu mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202), (cid:285)e brakuje Ci p(cid:218)du do dalszego rozwoju. Sposób ten mo(cid:285)e by(cid:202) zatem praktyczn(cid:200) metod(cid:200) zbierania funduszy na realizacj(cid:218) pomy- s(cid:239)u, ale nie technik(cid:200) weryfikacji. (cid:120) Ludzie, którzy si(cid:218) rejestruj(cid:200) na przedsprzeda(cid:285), mog(cid:200) si(cid:218) okaza(cid:202) Twoimi najlepszymi klientami. Przedstawiaj(cid:200)c im roczny (b(cid:200)d(cid:283) — nie daj Bo(cid:285)e! — (cid:285)yciowy) plan, pozbawiasz si(cid:218) wszelkich szans na to, aby osoby te nap(cid:218)dza(cid:239)y dalszy rozwój Twojej firmy. P(cid:218)d to jeden z kluczowych elemen- tów sukcesu Twojego startupu. Niezliczone firmy upad(cid:239)y w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego, (cid:285)e na pocz(cid:200)tku pojawi(cid:239)o si(cid:218) ze strony klientów nieproporcjonalnie du(cid:285)e zainteresowanie, lecz pó(cid:283)niej w(cid:239)a(cid:258)ciciele nie umieli go podsyca(cid:202). Wizja tego, jak kto(cid:258) Ci faktycznie p(cid:239)aci, jeszcze zanim stworzysz oferowany produkt, jest oczywi(cid:258)cie bardzo kusz(cid:200)ca. Musisz jed- nak postawi(cid:202) sobie pytanie, co w ten sposób chcesz sprawdzi(cid:202). Aby naprawd(cid:218) zweryfikowa(cid:202), czy warto realizowa(cid:202) dany pomys(cid:239), musisz po prostu zacz(cid:200)(cid:202) go wprowadza(cid:202) w (cid:285)ycie. Kilka jednorazowych transakcji sprzeda(cid:285)y nie przes(cid:200)dza w (cid:285)aden sposób, czy warto realizowa(cid:202) Twoj(cid:200) koncepcj(cid:218) firmy. – 54 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Koncepcja weryfikacji jest nazbyt uproszczona Prawda jest taka, (cid:285)e zak(cid:239)adanie firmy wcale nie jest swego rodzaju prostym eksperymentem naukowym. Na to, czy Twoje przedsi(cid:218)- wzi(cid:218)cie przetrwa, czy te(cid:285) upadnie, wp(cid:239)ywa bowiem bardzo wiele zmiennych. Weryfikacja trafno(cid:258)ci pomys(cid:239)u jest oczywi(cid:258)cie pewn(cid:200) wskazówk(cid:200), (cid:285)e mo(cid:285)e to by(cid:202) dobry interes, nale(cid:285)y jednak pami(cid:218)- ta(cid:202), i(cid:285) w gr(cid:218) wchodzi szereg innych czynników. Bardzo wa(cid:285)n(cid:200) rol(cid:218) odgrywa cho(cid:202)by szcz(cid:218)(cid:258)cie. Jeszcze wi(cid:218)ksze znaczenie mo(cid:285)e mie(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwy moment. Istotnym czynnikiem jest równie(cid:285) Twoja umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) sprzedawania (cid:258)wietnego pomys(cid:239)u albo budowania zespo(cid:239)u, który ide(cid:218) zrealizuje. Mi(cid:218)dzy „koncep- cj(cid:200) firmy” a „dobrze prosperuj(cid:200)c(cid:200) firm(cid:200)” zionie przepa(cid:258)(cid:202), której nie zasypie (cid:285)adna metoda weryfikacji. Nie brakuje (cid:258)wietnych pomys(cid:239)ów na firm(cid:218), których trafno(cid:258)(cid:202) zosta(cid:239)a ju(cid:285) potwierdzona. Skoro kto(cid:258) zajmuje si(cid:218) dok(cid:239)adnie tym samym, co Ty, i robi to z powodzeniem, to pewnie ta idea musi by(cid:202) dobra, prawda? By(cid:202) mo(cid:285)e tak jest, ale czy oznacza to, (cid:285)e na fundamencie identycznego pomys(cid:239)u zbudujesz dobrze funkcjo- nuj(cid:200)c(cid:200) firm(cid:218)? Niekoniecznie. Dotyczy to szczególnie — znów — za(cid:239)o(cid:285)ycieli firm, którzy dopiero zaczynaj(cid:200) i którzy dysponuj(cid:200) ograniczonymi (cid:258)rodkami. To, (cid:285)e trafno(cid:258)(cid:202) jakiego(cid:258) pomys(cid:239)u zweryfikowano w praktyce, nie – 55 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS przes(cid:200)dza o tym, (cid:285)e bazuj(cid:200)ca na nim firma odniesie sukces. Nie przes(cid:200)dza o tym równie(cid:285) „dopasowanie produkt – rynek”. Czynnik zwi(cid:200)zany z dopasowaniem produktu – rynku – w(cid:239)a(cid:258)ci- ciela firmy jest prawdopodobnie bardziej miarodajny, ale moje s(cid:239)owa zaczynaj(cid:200) przypomina(cid:202) rozpraw(cid:218) akademick(cid:200). Poniewa(cid:285) (cid:285)yjemy w (cid:258)wiecie za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241). Tymczasem nale(cid:285)y sko(cid:241)czy(cid:202) z za(cid:239)o(cid:285)eniami. Nale(cid:285)y sko(cid:241)czy(cid:202) z metodami weryfikacji trafno(cid:258)ci pomys(cid:239)u. Trzeba za(cid:258) dzia(cid:239)a(cid:202). – 56 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Pracuj wydajniej Podczas studiów zauwa(cid:285)y(cid:239)em, (cid:285)e pracuj(cid:218) znacznie szybciej w dzie(cid:241) poprzedzaj(cid:200)cy termin oddania pracy pisemnej. Pocz(cid:200)tkowo wal- czy(cid:239)em z tym zwyczajem, poniewa(cid:285) wydawa(cid:239) mi si(cid:218) charaktery- styczny dla niezbyt rozgarni(cid:218)tych studentów. Ostatecznie jed- nak zaakceptowa(cid:239)em go i polubi(cid:239)em. Gdy zadawano nam prac(cid:218) pisemn(cid:200), wówczas szed(cid:239)em do biblio- teki i kserowa(cid:239)em kilka lub kilkana(cid:258)cie ksi(cid:200)(cid:285)ek na dany temat — i wraca(cid:239)em do tych materia(cid:239)ów w przeddzie(cid:241) terminu oddania tekstu. Dopiero wtedy otwiera(cid:239)em skopiowane (cid:283)ród(cid:239)a i pogr(cid:200)(cid:285)a- (cid:239)em si(cid:218) w lekturze. Zwyczaj ten w kontek(cid:258)cie egzaminów ozna- cza(cid:239) za(cid:258), (cid:285)e materia(cid:239) przyswajany w jeden dzie(cid:241) pami(cid:218)ta(cid:239)em najlepiej na drugi dzie(cid:241), wi(cid:218)c potrafi(cid:239)em si(cid:218) uczy(cid:202) niezwykle skutecznie. Na pierwszym roku studiów obla(cid:239)em 3 z 4 przedmiotów. Dzi(cid:218)ki wspomnianej strategii jednak ko(cid:241)czy(cid:239)em studia ze (cid:258)redni(cid:200) liczb(cid:200) zdanych egzaminów 6,5 na 7. Ma(cid:239)o tego, znalaz(cid:239)em si(cid:218) nawet na li(cid:258)cie dziekana obejmuj(cid:200)cej wyró(cid:285)niaj(cid:200)cych si(cid:218) studentów. Gdyby(cid:285) dziekan wiedzia(cid:239)...! – 57 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS Oczywi(cid:258)cie nie da si(cid:218) dzia(cid:239)a(cid:202) w ten sposób noc w noc, ale bez w(cid:200)tpienia tego rodzaju kopniak w ty(cid:239)ek raz na jaki(cid:258) czas zmobili- zuje Ci(cid:218) — przynajmniej chwilowo — do dzia(cid:239)ania na wy(cid:285)szych obrotach. Zjawisko to potwierdzaj(cid:200) badania naukowe. Pracujemy skutecz- niej, kiedy si(cid:218) zbli(cid:285)amy do terminu. Gdy dzieli nas od niego du(cid:285)o czasu, wymy(cid:258)lamy i wykonujemy zadania, które tylko wydaj(cid:200) nam si(cid:218) wa(cid:285)ne; w rezultacie to, co naprawd(cid:218) istotne, le(cid:285)y od(cid:239)ogiem. Zanim przyst(cid:200)pisz do realizacji zadania, Twój mózg wizualizuje sobie najtrudniejsze czynno(cid:258)ci, jakie go czekaj(cid:200). Nast(cid:218)pnie pró- buje symulowa(cid:202) prac(cid:218), skupiaj(cid:200)c si(cid:218) na drobnych, nieistotnych dzia(cid:239)aniach. Innymi s(cid:239)owy, d(cid:239)ugie godziny, a nawet dni sp(cid:218)dzasz nad dopracowywaniem logo b(cid:200)d(cid:283) strony internetowej, zamiast sprzedawa(cid:202) produkt! Gdy zaczynasz co(cid:258) robi(cid:202) ze (cid:258)ci(cid:258)le okre(cid:258)lonym terminem zako(cid:241)- czenia, wówczas szybciej posuwasz si(cid:218) naprzód. B(cid:270)d(cid:305) przedsi(cid:275)biorc(cid:270) Przedsi(cid:218)biorca in spe jest to osoba, która chce by(cid:202) przedsi(cid:218)- biorc(cid:200), ale jest tak poch(cid:239)oni(cid:218)ta ogl(cid:200)daniem TED talks i opo- wiadaniem o swoich koncepcjach biznesowych, (cid:285)e nie ma czasu ich realizowa(cid:202). – 58 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Znasz takie osoby? Za ka(cid:285)dym razem, kiedy je spotykasz, maj(cid:200) w zanadrzu nowy genialny pomys(cid:239). Albo smutn(cid:200) histori(cid:218) o tym, jak to wymy(cid:258)li(cid:239)y Facebooka trzy lata przed Zuckerbergiem. Taka osoba nie rozumie, (cid:285)e przedsi(cid:218)biorcy rzadziej bywaj(cid:200) twór- cami rewolucyjnych technologii, a cz(cid:218)(cid:258)ciej bior(cid:200) pod lup(cid:218) drobny problem i tak d(cid:239)ugo nad nim pracuj(cid:200), a(cid:285) znajd(cid:200) rozwi(cid:200)zanie, które zainteresuje te(cid:285) innych. Jeżeli w danym miesiącu odbywasz ze znajomym rozmowę o swoim pomyśle na firmę i w kolejnym miesiącu z tą samą osobą rozmawiasz o tym samym, oznacza to, że jesteś przedsiębiorcą in spe. Chc(cid:200)c by(cid:202) prawdziwym przedsi(cid:218)biorc(cid:200), musisz faktycznie za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) firm(cid:218). Je(cid:285)eli postanowisz pos(cid:239)ucha(cid:202) rad zawartych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, wierz(cid:218), (cid:285)e masz szans(cid:218) zosta(cid:202) przedsi(cid:218)biorc(cid:200) w tydzie(cid:241), licz(cid:200)c od dzi(cid:258). – 59 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS Ale 7 dni to za ma(cid:227)o To nieprawda. Zadziwiaj(cid:200)ce jest, ile mo(cid:285)na zrobi(cid:202) w 7 dni. Oczywi(cid:258)cie nie da si(cid:218) zrealizowa(cid:202) ca(cid:239)ej wielkiej wizji, ale mo(cid:285)na zapocz(cid:200)tkowa(cid:202) taki proces. Wtedy za(cid:258) mo(cid:285)na podj(cid:200)(cid:202) rozmowy z osobami, które oka(cid:285)(cid:200) si(cid:218) gotowe zap(cid:239)aci(cid:202) za to, co oferujesz. I w ten sposób zaczynasz podejmowa(cid:202) rozs(cid:200)dne decyzje biznesowe, unikaj(cid:200)c dzia(cid:239)a(cid:241) bazu- j(cid:200)cych na za(cid:239)o(cid:285)eniach. Uwa(cid:285)aj jednak, bo szybkie uruchomienie firmy b(cid:218)dzie wymaga(cid:239)o od Ciebie wielu kompromisów. Gdy postanowisz za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) firm(cid:218) w tydzie(cid:241), zmienisz swój sposób my(cid:258)lenia o tym, od czego dok(cid:239)adnie nale(cid:285)y zacz(cid:200)(cid:202). Na kolejnych stronach podam przyk(cid:239)ady wszelkiego rodzaju firm, które powsta(cid:239)y w(cid:239)a(cid:258)nie w 7 dni — w tym firm oferuj(cid:200)cych przeró(cid:285)ne us(cid:239)ugi, oprogramowanie, dostawy i rynki zbytu, a nie tylko firmy, które si(cid:218) kojarz(cid:200) z szybkim i (cid:239)atwym procesem uru- chamiania. Wci(cid:200)(cid:285) brak Ci przekonania? – 60 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI (cid:120) Czy zajmujesz si(cid:218) hobbistycznie (cid:258)wiadczeniem jakich(cid:258) us(cid:239)ug b(cid:200)d(cid:283) consultingiem? Mo(cid:285)esz w tej chwili zadzwoni(cid:202) do kogo(cid:258) i pomóc tej osobie za op(cid:239)at(cid:200). (cid:120) Czy chcesz udost(cid:218)pni(cid:202) jak(cid:200)(cid:258) wtyczk(cid:218) b(cid:200)d(cid:283) aplikacj(cid:218)? Co jeste(cid:258) w stanie robi(cid:202) samodzielnie, bez oprogramowania — przynajmniej na krótk(cid:200) met(cid:218)? Bez czego mo(cid:285)esz si(cid:218) obej(cid:258)(cid:202)? Zacznij rozmawia(cid:202) z klientami, którzy Ci p(cid:239)ac(cid:200), i wykorzy- stuj te kontakty jako grunt pod kolejn(cid:200) decyzj(cid:218). (cid:120) Czy zamierzasz oferowa(cid:202) szkolenia online b(cid:200)d(cid:283) udzia(cid:239) w spo(cid:239)eczno(cid:258)ci? Technologia pozwoli Ci uruchomi(cid:202) tak(cid:200) firm(cid:218) w 7 dni. Od(cid:239)ó(cid:285) wielkie plany zwi(cid:200)zane z rozpocz(cid:218)ciem dzia(cid:239)alno(cid:258)ci na ten czas, kiedy ju(cid:285) b(cid:218)dziesz podejmowa(cid:202) decyzje na podstawie faktycznych zachowa(cid:241) klientów. (cid:120) Chcesz zaoferowa(cid:202) klientom produkt fizyczny? To mo(cid:285)e najpierw zajmij si(cid:218) sprzeda(cid:285)(cid:200) cudzych towarów, aby uzyska(cid:202) rzeczywist(cid:200) informacj(cid:218) zwrotn(cid:200), zamiast dzia(cid:239)a(cid:202) na pod- stawie za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241)? Osoby, które zak(cid:239)adaj(cid:200) firmy w powy(cid:285)szych dziedzinach, ca(cid:239)ymi miesi(cid:200)cami czy nawet latami planuj(cid:200) i dzia(cid:239)aj(cid:200) — tylko po to, by odkry(cid:202), (cid:285)e dany pomys(cid:239) nie by(cid:239) dobry jako pierwszy biznes. Uruchomienie firmy w tydzie(cid:241) wymaga zmiany my(cid:258)lenia. Kiedy(cid:258) firmy maj(cid:200)ce sprzedawa(cid:202) podobnego typu aplikacje trafi(cid:239)yby do inkubatora i otrzyma(cid:239)y wsparcie finansowe na rozpocz(cid:218)cie dzia- (cid:239)alno(cid:258)ci. Ich za(cid:239)o(cid:285)yciele za(cid:258) stworzyliby zespó(cid:239) i pracowali nad – 61 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS swoim produktem przez 6 miesi(cid:218)cy, zanim ten trafi(cid:239)by na rynek. A co osoby te robi(cid:200), je(cid:285)eli produkt lub us(cid:239)uga nie staj(cid:200) si(cid:218) hitem? Dokonuj(cid:200) gwa(cid:239)townego zwrotu, staraj(cid:200)c si(cid:218) zrozumie(cid:202) przy- czyny i oceni(cid:202), ile mog(cid:200) ocali(cid:202) z tego, co dotychczas zrobi(cid:239)y. Postawa gotowo(cid:258)ci do za(cid:239)o(cid:285)enia firmy w 7 dni idzie w parze z wiar(cid:200) w to, (cid:285)e faktycznie za(cid:239)o(cid:285)y si(cid:218) firm(cid:218) w 7 dni. Dzi(cid:218)ki temu nie traci si(cid:218) czasu na tworzenie czego(cid:258), co do czego nie wiadomo, czy ludzie tego chc(cid:200). Gdy postanowisz sobie, (cid:285)e zak(cid:239)adasz firm(cid:218) w 7 dni, wówczas zaczniesz kwestionowa(cid:202) ka(cid:285)de pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) za(cid:239)o(cid:285)enie i obmy- (cid:258)la(cid:202) sposób osi(cid:200)gni(cid:218)cia swojego celu. – 62 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Nie da rady, nie uruchomi(cid:275) firmy w 7 dni Je(cid:285)eli rzeczywi(cid:258)cie nie udaje Ci si(cid:218) za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) firmy w 7 dni, to by(cid:202) mo(cid:285)e si(cid:218) zabierasz do rzeczy z niew(cid:239)a(cid:258)ciwej strony. Je(cid:285)eli pro- wadzisz z powodzeniem kilkana(cid:258)cie firm, to — spójrzmy praw- dzie w oczy — niniejsza ksi(cid:200)(cid:285)ka pewnie nie jest Ci do niczego potrzebna. Je(cid:285)eli za(cid:258) stawiasz dopiero pierwsze kroki w (cid:258)wiecie biznesu, to prawdopodobnie musisz si(cid:218) skoncentrowa(cid:202) na mini- malizacji ryzyka i redukcji czasu, jaki po(cid:258)wi(cid:218)casz na dzia(cid:239)ania wynikaj(cid:200)ce z przyj(cid:218)tych za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241). Je(cid:285)eli realizacja Twojego pomys(cid:239)u na firm(cid:218) wymaga a(cid:285) pó(cid:239) roku przygotowa(cid:241), to radzi(cid:239)bym Ci zmieni(cid:202) koncepcj(cid:218). Niniejsza ksi(cid:200)(cid:285)ka pomo(cid:285)e Ci równie(cid:285) w tym zakresie. Ruszajmy, czas uruchomi(cid:202) startup! – 63 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS 7 zada(cid:285) przygotowuj(cid:270)cych Ksi(cid:200)(cid:285)ka ta nie jest typowym poradnikiem biznesowym. Nie zawiera wi(cid:218)c (cid:285)adnych taktyk „znajdywania idealnego rynku zbytu”, „tworzenia unikatowej oferty” czy „trenowania tak zwa- nej elevator pitch”. Tego rodzaju dzia(cid:239)ania podj(cid:218)te przed urucho- mieniem startupu okazuj(cid:200) si(cid:218) bezcelowe, poniewa(cid:285) bazuj(cid:200) na z góry przyj(cid:218)tych za(cid:239)o(cid:285)eniach. Na kolejnych stronach dowiesz si(cid:218), co dok(cid:239)adnie robi(cid:202) w ka(cid:285)dy z 7 kolejnych dni prowadz(cid:200)cych do uruchomienia startupu. Teraz za(cid:258) przyjrzyjmy si(cid:218) temu, co Ci(cid:218) czeka. Dzie(cid:241) 1.: Musisz mie(cid:202) pomys(cid:239) na firm(cid:218). Pó(cid:283)niej wyja(cid:258)ni(cid:218), jak wypracowywa(cid:202) tego rodzaju koncepcje i jak odró(cid:285)nia(cid:202) dobre od z(cid:239)ych (na tyle, na ile jest to mo(cid:285)liwe bez udzia(cid:239)u prawdziwych klientów). Dzie(cid:241) 2.: Musisz mie(cid:202) co(cid:258), co po 7 dniach faktycznie zaoferujesz potencjalnym klientom. Dalej wyt(cid:239)umacz(cid:218), czym jest minimalnie satysfakcjonuj(cid:200)cy produkt (Minimum Viable Product — MVP), co stanie si(cid:218) gruntem dla Twoich rozwa(cid:285)a(cid:241), jaki dok(cid:239)adnie startup ostatecznie uruchomisz. – 64 – Kup książkęPoleć książkę STARTUP W 7 DNI Dzie(cid:241) 3.: Musisz mie(cid:202) nazw(cid:218) swojej firmy. Przyjrz(cid:218) si(cid:218) pó(cid:283)niej kilku sposobom tworzenia prostych, a zarazem praktycznych nazw. Dzie(cid:241) 4.: Musisz mie(cid:202) stron(cid:218) docelow(cid:200) albo w jaki(cid:258) inny sposób istnie(cid:202) w internecie. Dalej poka(cid:285)(cid:218) Ci, jak stwo- rzy(cid:202) witryn(cid:218) w krócej ni(cid:285) jeden dzie(cid:241). Dzie(cid:241) 5.: W tym miejscu przedstawi(cid:218) bezp(cid:239)atne metody prezentowania w(cid:239)asnej firmy takiej liczbie osób, która pozwala rozstrzygn(cid:200)(cid:202), czy warto dalej realizowa(cid:202) pomys(cid:239), czy raczej z tego zrezygnowa(cid:202). Dzie(cid:241) 6.: Musisz zdefiniowa(cid:202), czym dla Ciebie jest suk- ces i jakie s(cid:200) jego przejawy. Wszak ostatni(cid:200) rzecz(cid:200), jakiej mo(cid:285)esz chcie(cid:202), jest dezorientacja po kilku tygodniach od uruchomienia startupu co do tego, czy masz do czynienia z hitem, czy te(cid:285) nie. Pomog(cid:218) Ci wyznaczy(cid:202) pewne cele oraz — je(cid:285)eli ich nie osi(cid:200)gniesz — zaplanowa(cid:202) odpowied- nie zmiany. Dzie(cid:241) 7.: Uruchamiasz startup. W ostatniej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki, zatytu(cid:239)owanej „14 zasad funkcjono- wania w (cid:258)wiecie biznesu”, omówi(cid:218) ogólne regu(cid:239)y, które mo(cid:285)na stosowa(cid:202) w prowadzeniu dowolnej firmy. – 65 – Kup książkęPoleć książkę DAN NORRIS Je(cid:285)eli Ci si(cid:218) wydawa(cid:239)o, (cid:285)e przedstawi(cid:218) pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:218)ciostronicowy plan, to przykro mi, ale musz(cid:218) Ci(cid:218) rozczarowa(cid:202). Mo(cid:285)esz podejmowa(cid:202) omówione tutaj dzia(cid:239)ania, kiedy zak(cid:239)adasz ca(cid:239)kiem now(cid:200) firm(cid:218), jak równie(cid:285) wtedy, gdy wprowadzasz na rynek jaki(cid:258) produkt w ramach firmy, któr(cid:200) prowadzisz od pew- nego czasu. Roboczo zak(cid:239)adam jednak, (cid:285)e dopiero otwierasz biz- nes; prosz(cid:218), miej to w pami(cid:218)ci podczas lektury. We(cid:283) tak(cid:285)e pod uwag(cid:218), (cid:285)e by(cid:202) mo(cid:285)e w Twoim przypadku na któ- rym(cid:258) etapie konieczne b(cid:218)dzie dope(cid:239)nienie formalno(cid:258)ci, które pozwol(cid:200) nada(cid:202) Twojemu przedsi(cid:218)wzi(cid:218)ciu odpowiedni(cid:200) form(cid:218) prawn(cid:200). Nie jestem prawnikiem, wi(cid:218)c nie potrafi(cid:218) Ci powiedzie(cid:202), czy dzia(cid:239)ania te s(cid:200) niezb(cid:218)dne jeszcze przed uruchomieniem startupu. W ksi(cid:200)(cid:285)ce tej nie poruszam tego rodzaju zagadnie(cid:241). (cid:109)wierkaj na Twitterze. Bardzo ch(cid:218)tnie b(cid:218)d(cid:218) (cid:258)ledzi(cid:202) Twoje post(cid:218)py na Twitterze. Zatem dawaj mi zna(cid:202) za po(cid:258)rednictwem hashtagu #7daystartup (moja nazwa u(cid:285)ytkownika to: @thedannorris), jak Ci idzie. Albo — je(cid:258)li wolisz — napisz do mnie e-mail na adres: dan@wpcurve.com. – 66 – Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Startup w 7 dni. Od mocnego startu do szybkiego sukcesu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: