Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00673 010516 10724826 na godz. na dobę w sumie
Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym - ebook/pdf
Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6830-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytelnika przedstawiono w niej przyczyny powstania problemów zwiazanych z opodatkowaniem spółek osobowych.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
- opodatkowanie spółek osobowych na gruncie międzynarodowym,
- kwalifikacja podatkowo-prawna korporacyjnych podmiotów zagranicznych,
- eliminowanie podwójnego opodatkowania spółek osobowych w skali krajowej i międzynarodowej,
- przyczyny powstawania problemów związanych z opodatkowaniem tych spółek,
- optymalizacja podatkowa a stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych.

Monografia skierowana jest do praktyków  (doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych) zajmujących się na co dzień optymalizacja podatkową, jak i studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE STATUS SPÓŁEK OSOBOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PODATKOWYM MARTA  BANDZMER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARTA BANDZMER • STATUS SPÓŁEK OSOBOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PODATKOWYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Beata Rischka-Słowik KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY www.ksiegarnia.beck.pl STATUS SPÓŁEK OSOBOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PODATKOWYM MARTA BANDZMER WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6829-0 ISBN e-book 978-83-255-6830-6 Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wstęp   ............................................................................................................................  Rozdział. Konstrukcja prawna spółek osobowych   ............................................  § 1. Zagadnienia wstępne ......................................................................................  XIII XVII 1 5 5   I.  Pojęcie podmiotowości podatkowoprawnej spółek      osobowych ..........................................................................................  II.  Spółka osobowa jako podmiot nietransparentny podatkowo ...  III.  Spółka osobowa jako podmiot transparentny podatkowo ........  1. Spółka osobowa jako jednostka dla celów rachunkowych ....  2. Spółka jako zbiór działalności gospodarczej wspólników .....  § 2. Spółki osobowe w Polsce ...............................................................................  I.  Rodzaje i charakter prawny spółek osobowych ...........................  II.  Spółka cywilna ..................................................................................  III.  Spółka jawna ......................................................................................  IV.   Spółka partnerska ............................................................................  V.   Spółka komandytowa ......................................................................  VI.  Spółka komandytowo-akcyjna .......................................................                VII.  Status podatkowoprawny polskich spółek osobowych   w podatku dochodowym  ................................................................  § 3. Spółki osobowe w Niemczech ......................................................................  I.  Rodzaje i charakter prawny spółek osobowych ...........................  II.  Spółka cywilna (Gesellschaft)..........................................................  III.  Spółka jawna (offene Handelsgesellschaft) ....................................  IV.   Spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft) .........................  V.   Spółka cicha (stille Gesellschaft) ....................................................  VI.  Spółka partnerska (Partnerschaftsgesellschaft) ............................                VII.  Status podatkowoprawny niemieckich spółek osobowych   w podatkach dochodowych .............................................................  § 4. Spółki osobowe we Francji ............................................................................  I.  Rodzaje i charakter prawny spółek osobowych ...........................  II.  Spółka cywilna  .................................................................................      5 7 9 9 9 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 VII Spis treści III.  Spółka jawna (societe en non collectif, SNC) .................................  IV.   Spółka komandytowa (societe en commandite Simple, SCS) ....  V.   Status podatkowoprawny francuskich spółek osobowych   w podatkach dochodowych .............................................................  § 5. Spółki osobowe w Portugalii ........................................................................  I.  Rodzaje i charakter prawny spółek osobowych ...........................  II.  Spółka cywilna (sociedade civil) ....................................................  III.  Spółka jawna (sociedade en nome colectivo)................................  IV.   Spółka komandytowa (sociedade em comandita simples) ........  V. Spółka komandytowo-akcyjna (sociedade em comandita           por accôes), ..........................................................................................  VI.  Status podatkowoprawny portugalskich spółek osobowych  w podatkach dochodowych .............................................................  § 6. Spółki osobowe w Belgii ................................................................................  I.  Rodzaje i charakter prawny spółek osobowych ...........................  II.  Spółka jawna (vennootschap onder firma/société     en nom collectif; SNC) .......................................................................                III.  Spółka komandytowa (gevone commanditaire vennootschap/société en commandite simple, Comm) .................  IV  Spółka komandytowo-akcyjna (commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, CVA) ...............  V.   Status podatkowoprawny belgijskich spółek osobowych   w podatkach dochodowych .............................................................  Rozdział II. Kwalifikacja podatkowoprawna korporacyjnych podmiotów zagranicznych   .....................................................................................................  § 1. Zagadnienia wstępne ......................................................................................    I.  Wpływ kwalifikacji korporacyjnych podmiotów   zagranicznych na ich opodatkowanie ...........................................    II.  Kwalifikacja podatkowoprawna zagranicznych podmiotów  korporacyjnych ..................................................................................  1. Zagadnienia wstępne ....................................................................  2. Metoda podobieństwa ..................................................................  3. Metoda wyboru .............................................................................  4. Metoda stała ...................................................................................  5. Podsumowanie ..............................................................................  § 2. Opodatkowanie asymetryczne .....................................................................  Rozdział III.Status podatkowoprawny spółki osobowej w międzynarodowym prawie podatkowym   .................................................  § 1. Zagadnienia wstępne ......................................................................................  VIII 21 22 23 24 24 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29 30 31 31 31 35 35 37 43 47 50 51 57 57 Spis treści § 2.   Spółka osobowa a podmiot, do którego stosuje się postanowienia   umów o unikaniu podwójnego opodatkowania .....................................  I.  Zagadnienia wstępne ........................................................................  II.  Spółka osobowa jako „osoba” w rozumieniu umów o unikaniu  podwójnego opodatkowania ...........................................................  III.  Spółka osobowa jako „rezydent” w rozumieniu umów   o unikaniu podwójnego opodatkowania ......................................  IV.   Podmiotowość traktatowa spółek osobowych z wyłączeniem   art. 1 Modelu Konwencji OECD  ....................................................  V.   Podsumowanie .................................................................................                      § 3. Określenie podmiotu, do którego stosuje się postanowienia umów   o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku opodatkowania  spółek osobowych ........................................................................................  I.  Zagadnienia wstępne ........................................................................  II.  Określenie podmiotu, do którego stosuje się postanowienia   umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacjach  symetrycznych ...................................................................................    III.  Określenie podmiotu, do którego stosuje się postanowienia   umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacjach  asymetrycznych .................................................................................  1. Zagadnienia wstępne ....................................................................  2. Przypadki dwustronne ................................................................  3. Przypadki trójstronne ..................................................................  IV.   Określenie podmiotu, do którego stosuje się postanowienia   umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdy spółka   osobowa prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem   stałego zakładu ...........................................................................................  § 4. Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział IV. Eliminowanie podwójnego opodatkowania spółek osobowych w skali krajowej i międzynarodowej   ..............................................................  § 1. Zagadnienia wstępne ......................................................................................  I.  Pojęcie podwójnego opodatkowania ..............................................  II.  Podwójne opodatkowanie w sensie prawnym ..............................  1.  Definicja podwójnego opodatkowania w sensie prawnym ..  2.  Przyczyny powstawania podwójnego opodatkowania      w sensie prawnym ........................................................................  III.  Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym ...................  IV.   Skutki podwójnego opodatkowania oraz sposoby   zapobiegania mu ...............................................................................  59 59 62 65 72 74 76 76 78 80 80 81 87 92 93 95 95 95 97 97 99 102 103 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: