Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 004210 18669427 na godz. na dobę w sumie
Strategia 2 mld - sposób, by w ciągu 5 lat dorobić się na giełdzie fortuny - ebook/pdf
Strategia 2 mld - sposób, by w ciągu 5 lat dorobić się na giełdzie fortuny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2839-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zyski na giełdzie nie są zarezerwowane tylko dla wielkich graczy. Każdy może inwestować i zarabiać. Aby jednak inwestycja nie skończyła się klapą, trzeba bezwzględnie przestrzegać sprawdzonych zasad. Strategia 2MLD to technika, dzięki której każdy inwestor może zacząć lepiej radzić sobie na akcjach, ale także na walutach. Zbudowana jest na podstawie dwóch modeli inwestycyjnych, które stosowane są naprzemiennie z odpowiednią częstotliwością i w oparciu o konkretne założenia transakcyjne. Pierwszy z nich to metoda małych kroków (MMK), drugi to kasynowe rozdanie (KR).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Michał Pietrzyca Strategia 2MLD sposób, by w ciągu 5 lat dorobić się na giełdzie fortuny S t r a t e g i a 2 M L D – s p o s ó b , b y w c i ą g u 5 l a t d o r o b i ć s i ę n a g i e ł d z i e f o r t u n y 39,90 zł brutto UOI 01 ISBN: 978-83-269-2964-9 UOI01 okladka.indd 1 UOI01 okladka.indd 1 2/19/2014 9:46:43 AM 2/19/2014 9:46:43 AM Strategia 2MLD – sposób, by w ciągu 5 lat dorobić się na giełdzie fortuny Michał Pietrzyca UOI01 srodki.indd 1 UOI01 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/17/2014 2:54:14 PM 2/17/2014 2:54:14 PM Autorzy: Michał Pietrzyca, analityk, Dom Maklerski BOŚ – rozdziały I–V Anna Śladewska – rozdział VI Kierownik marketingu: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny Grupy Czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2964-9 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Strategia 2MLD” chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest za- broniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z  powołaniem się na źródło. Publikacja „Strategia 2MLD” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w  rozumieniu przepisów rozpo- rządzenia ministra fi nansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje do- tyczące instrumentów fi nansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwali- fi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i  Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji. UOI01 srodki.indd 2 UOI01 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/17/2014 2:54:25 PM 2/17/2014 2:54:25 PM Strategia 2MLD Spis treści I. Koncepcja strategii 2MLD ............................................................................................ 1. Model działania ....................................................................................................... 1.1 Metoda małych kroków ..................................................................................... 1.2 Kasynowe rozdanie ........................................................................................... II. Metoda małych kroków (MMK) ................................................................................. 1. Idea metody małych kroków ................................................................................... 2. Średnie EMA-21 i WMA-100 .................................................................................. 3. Wzory do obliczania średniej kroczącej ................................................................. 4. Ewolucje na średnich kroczących – kilka trików na EMA ...................................... 4.1 Tendencje i stany na średniej EMA ................................................................... 4.2 Obliczanie kroku notowań ................................................................................ 4.2 Przecięcia średnich kroczących i fi ltry czasowe................................................ 4.3 Dynamiczne sygnały dopasowane ..................................................................... 5. Formacja double momentum ................................................................................. 6. Proporcje zysku do ryzyka ...................................................................................... III. Kasynowe rozdanie (KR) .......................................................................................... IV. Symulacja uzyskania 2 mld PLN ............................................................................... V. Ćwiczenia ..................................................................................................................... Ćwiczenie nr 1. ........................................................................................................ Ćwiczenie nr 2. ........................................................................................................ Ćwiczenie nr 3. ....................................................................................................... Ćwiczenie nr 4. ........................................................................................................ Ćwiczenie nr 5. ........................................................................................................ VI. Encyklopedia analizy technicznej .............................................................................. 1. Formacje liniowe ...................................................................................................... 1.1. Trend ................................................................................................................. 1.1.1. Linie trendu ............................................................................................... 1.1.2. Luka hossy ................................................................................................. 1.1.3. Luka bessy .................................................................................................. 1.1.4. Teoria zmienności biegunów .................................................................... 1.1.5. Wsparcie oraz strefa wsparcia .................................................................. 1.1.6. Opór oraz strefa oporu ............................................................................. 1.1.7.Kanały trendowe ........................................................................................ 5 6 6 8 11 11 12 12 14 15 19 20 22 24 29 30 32 33 34 34 35 35 36 37 37 37 37 38 38 39 39 41 43 3 UOI01 srodki.indd 3 UOI01 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/17/2014 2:54:25 PM 2/17/2014 2:54:25 PM Strategia 2MLD 1.2. Formacje kontynuacji trendu ........................................................................... 1.2.1. Chorągiewka ............................................................................................. 1.2.2. Flagi ........................................................................................................... 1.2.3. Klin zniżkujący .......................................................................................... 1.2.4. Klin zwyżkujący ........................................................................................ 1.3. Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu ................................................. 1.3.1. Diament ..................................................................................................... 1.3.2. Trójkąt symetryczny .................................................................................. 1.3.3. Trójkąt zniżkujący (trójkąt prostokątny) ................................................. 1.3.4. Trójkąt zwyżkujący (trójkąt prostokątny) ................................................ 1.4. Formacje odwrócenia trendu ........................................................................... 1.4.1. Formacja głowa i ramiona ........................................................................ 1.4.2. Odwrócona głowa i ramiona ..................................................................... 1.4.3. Odwrócony spodek .................................................................................... 1.4.4. Podwójne dno ............................................................................................ 1.4.5. Podwójny szczyt ........................................................................................ 1.4.6. Spodek ....................................................................................................... 1.4.7. Wyspa ........................................................................................................ 1.5. Rodzaje wykresów giełdowych ......................................................................... 1.5.1. Wykres giełdowy ...................................................................................... 1.5.2. Wykres liniowy .......................................................................................... 1.5.2. Wykres słupkowy ....................................................................................... 1.5.3. Wykres świecowy ....................................................................................... 45 45 46 47 48 49 49 50 51 52 54 54 55 56 57 58 59 60 61 61 61 62 62 4 UOI01 srodki.indd 4 UOI01 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/17/2014 2:54:25 PM 2/17/2014 2:54:25 PM I. Koncepcja strategii 2MLD I. Koncepcja strategii 2MLD Każdy z nas zapewne marzy o luksusie. Jedni o jachtach i zagranicznych podróżach, inni o szybkich samochodach lub prestiżowych limuzynach. Niestety wiele osób żyje z miesiąca na miesiąc, nie wierząc w lepsze jutro lub co najwyżej licząc na szczęśliwy traf w zakładach bukma- cherskich czy zakładach losowych. Tymczasem luksus nie musi istnieć tylko w sferze marzeń, ale może stać się częścią naszego życia. Wystarczy wiedzieć, jak go osiągnąć. Strategia miliardera 2MLD jest mechanizmem, który najpierw zmusza nas do wyrzeczeń, a później pozwala nam bardzo mocno się wzbogacić. Choć brzmi to trochę patetycznie, to w rze- czywistości jest to bardzo skuteczny model inwestycyjny, który sprawdza się zarówno wśród in- westorów początkujących, jak i doświadczonych. Pozwala bowiem nie tylko zarobić fortunę, ale także mocno podrasować warsztat inwestycyjny. To technika, dzięki której można zacząć radzić sobie lepiej na akcjach, ale także na walutach, w tym głównie na eurodolarze. Najlepsi traderzy dbają o szczegóły – sama metoda nie musi być bardzo skomplikowana, waż- ne, aby korzystanie z niej pozwalało inwestować z zyskiem. Jeśli konsekwentnie stosuje się przy- jęte zasady i nie łamie reguł, istnieje większe prawdopodobieństwo, by odnieść na rynku sukces. Wykres 1. Inwestując, należy zwracać uwagę na szczegóły Źródło: Opracowanie własne UOI01 srodki.indd 5 UOI01 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5 2/17/2014 2:54:25 PM 2/17/2014 2:54:25 PM Strategia 2MLD 1. Model działania Strategia 2MLD zbudowana jest na podstawie dwóch bardzo podobnych modeli inwe- stycyjnych, które stosowane są naprzemiennie z odpowiednią częstotliwością i w oparciu na konkretne założenia transakcyjne. Pierwszy z nich to metoda małych kroków (MMK), drugi to kasynowe rozdanie (KR). Cały model można zobrazować przykładem. Wykres 2. Trzy różne interwały czasowe – wyższość ujęcia dziennego Zawsze sygnał mocnej fali na rynku musi wypływać z wyższego TF – wyższego cza- sowo interwału albo po prostu z góry zaprogramowanej wizji konkretnych zmian. Nato- miast to, co dzieje się w niższych czasowo układach godzinowych czy minutowych, jest w sporej części wynikiem emocji, kreślenia ścieżek kursowych przez automaty, algoryt- my, różnego rodzaju modele skalpingu czy po prostu losowych zmian, gdzie pierwsze skrzypce grają emocje, a nie cyfry. 1.1 Metoda małych kroków Jest to bardzo stabilny, niskoryzykowny schemat do zajmowania pozycji na rynku. Dzięki tej metodzie zarabia się powoli niewielkie sumy i osiąga stopy zwrotu zbliżone do 10–20 w skali całego roku. To model bardzo niskiego ryzyka, o wiele niższego od znanych propozycji stop-lossów dla rynku akcji, gdzie można stracić 5 w jeden dzień. W metodzie MMK 5 można stracić w 10 transakcjach w ciągu jednego miesiąca. 6 UOI01 srodki.indd 6 UOI01 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/17/2014 2:54:27 PM 2/17/2014 2:54:27 PM B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Michał Pietrzyca Strategia 2MLD sposób, by w ciągu 5 lat dorobić się na giełdzie fortuny S t r a t e g i a 2 M L D – s p o s ó b , b y w c i ą g u 5 l a t d o r o b i ć s i ę n a g i e ł d z i e f o r t u n y 39,90 zł brutto UOI 01 ISBN: 978-83-269-2964-9 UOI01 okladka.indd 1 UOI01 okladka.indd 1 2/19/2014 9:46:43 AM 2/19/2014 9:46:43 AM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategia 2 mld - sposób, by w ciągu 5 lat dorobić się na giełdzie fortuny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: