Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00856 012712 17858071 na godz. na dobę w sumie
Studia Socjologiczno-Polityczne 2014/1 (1) - ebook/pdf
Studia Socjologiczno-Polityczne 2014/1 (1) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 0585556X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Czasopismo Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa bezpośrednio nawiązuje do Studiów Socjologiczno-Politycznych założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Jest to tradycyjny półrocznik naukowy otwarty na różne nurty teorii społecznej, wpisujący się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości i łączący diagnozy rzeczywistości społecznej z projektami zmian. W centrum zainteresowania czasopisma znajduje się zjawisko władzy politycznej, która spaja różnego rodzaju wspólnoty, w tym najważniejszą z nich - państwo. Inne wielkie tematy żywo interesujące Redakcję to demokracja, kondycja obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Kwestie państwa, demokracji, obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego rozpatrywane są zarówno w porządku normatywnym, jak i deskryptywnym. Prymat w czasopiśmie ma problematyka funkcjonowania polskiego systemu politycznego, ale Redakcja zabiega też o studia komparatystyczne oraz o teoretyczne analizy procesów globalnych, jak również o równowagę artykułów o charakterze teoretycznym i artykułów referujących badania empiryczne.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Od Redaktora Oto pierwszy numer nowego socjologicznego i politologicznego czasopisma powołanego do życia przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Periodyk jest nowy, ale nawiązuje do tradycji czasopisma ,,Studia Socjologicz- no-Polityczne”, założonego przez Juliana Hochfelda, a  wydawanego w  latach 1958–1968 na Uniwersytecie Warszawskim. Dorobek tamtych „Studiów” przed- stawia na tych łamach profesor Jerzy J. Wiatr. Zamysł ich twórczej kontynuacji podkreśla fakt, iż do Rady Redakcyjnej zgodzili się wejść profesorowie Zygmunt Bauman, Aleksandra Jasińska-Kania, Włodzimierz Wesołowski, Jerzy J. Wiatr – osoby, które tworzyły trzon zespołu redakcyjnego ówczesnych „Studiów”. Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Redakcyjnej i Zespołu Redakcyjnego nowych „Studiów” w listopadzie 2013 roku profesor Zygmunt Bauman przyjął funkcję Przewodniczącego Rady. Rada i Zespół są mu za to wdzięczne. Niestety nie jest tak, iżby jego dorobek i sława mogły automatycznie zapewnić sukces na- szej inicjatywie. Przed nami lata pracy, aby uczynić z naszego periodyku ważne forum prezentacji na arenie ogólnopolskiej, a z czasem i międzynarodowej, osią- gnięć politycznie zorientowanej socjologii i klasycznej politologii. Nie zamierzamy tworzyć pisma, które byłoby zbiornikiem artykułów z bieżącej produkcji socjolo- gów i politologów. Pragniemy artykuły inicjować, zderzać je ze sobą, wywoływać dyskusje akademickie. Nieraz coś może z nich przeniknąć do debaty publicznej, ale nie jesteśmy pod tym względem optymistami. Będziemy opisywać świat polityki niezależnie od tego, czy politycy zechcą te analizy czytać. Nie oni zresztą stano- wią najważniejszą grupę naszych odbiorców. Pismo tworzymy przede wszystkim dla nas samych – dla środowiska akademickich socjologów i politologów oraz dla młodych adeptów tych dyscyplin. Ogólny program czasopisma oraz założenia organizacyjne przyjęliśmy na listopadowej Radzie i  publikujemy na pierwszych stronach tego inauguracyjnego numeru. Zachęcam Państwa do lektury całej jego zawartości, zachęcam do publikowania na łamach ,,Studiów Socjologiczno-Poli- tycznych. Seria Nowa” i prenumeraty czasopisma. Jacek Raciborski Redaktor Naczelny Studia S-P.indd 7 2014-04-16 13:46:19 STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE. SERIA NOWANR 1(01)/2014  ISSN 0585-556X
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Studia Socjologiczno-Polityczne 2014/1 (1)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: